دانلود مقاله ساز و کارهای لازم برای کاربردی کردن نتایج تحصیلات تکمیلی پژوهش محور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ساز و کارهای لازم برای کاربردی کردن نتایج تحصیلات تکمیلی پژوهش محور با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ساز و کارهای لازم برای کاربردی کردن نتایج تحصیلات تکمیلی پژوهش محور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ساز و کارهای لازم برای کاربردی کردن نتایج تحصیلات تکمیلی پژوهش محور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ساز و کارهای لازم برای کاربردی کردن نتایج تحصیلات تکمیلی پژوهش محور با word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

مصطفی لنگری زاده – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی

چکیده:

پژوهش یکی از ابزارهای قدرتمند برای کسب دانش جدید می باشد. هرچند روشهای مختلفی برای انجام پژوهش وجوددارد لیکن هدف کلی همه انواع پژوهش، تهیه مستندات و منابع در راستای اثبات فرضیه ها و ایجاد دانش جدید است. بدیهیاست تولید دانش جدید بدون استفاده مناسب از آن در عمل هیچ نفعی برای پژوهشگر و جامعه نخواهد داشت. بنابر نتایج پژوهش های انجام شده در کشور بیش از 85 درصد نتایج پژوهش های انجام شده کاربردی نشده و مورد استفاده صنعت (جامعههدف) واقع نمی گردند. در این مقاله مروری بر مبانی ترجمان دانش ارائه خواهد شد و به مشکلات موجود در راه کاربرد نتایجتحصیلات تکمیلی پژوهش محور اشاره می گردد و نیز راهکارهایی بر این مشکلات پیشنهاد می گردد. با بکار بستن این راهکارها نتایج تحصیلات تکمیلی پژوهش محور را می توان در راستای غنای بیشتر جامعه مورد استفاده قرار داد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

مجتبی ولی زاده – شرکت توزیع نیروی برق مازندران
زهرا اکبری – شرکت توزیع نیروی برق مازندران

چکیده:

در این مقاله می کوشیم با پرداختن به بعد مدیریت منابع انسانی، نیمرخی از مدیریت کیفیت فراگیر تصویرگردد تا با طرح موضوعاتی مانند استخدام، انتصاب، آموزش، انگیزش و ارزیابی منابع انسانی به بررسی نقش و تأثیر آنها در پیاده سازی اصولTQMپرداخته شود و با بیان ضرورتهای برنام هریزی عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی ، تاثیر کاربردی منابع انسانی به عنوان بستر پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر در یک سازمان کیفیت گرا و مشتری مدار تبیین گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهینهس ازی تجزیه نانوکاتالیستی رنگ اسید یلو218 با استفاده از فرایندUV/H2O2 درحضور کاتالیست CuFe2O4 با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بهینهس ازی تجزیه نانوکاتالیستی رنگ اسید یلو218 با استفاده از فرایندUV/H2O2 درحضور کاتالیست CuFe2O4 با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهینهس ازی تجزیه نانوکاتالیستی رنگ اسید یلو218 با استفاده از فرایندUV/H2O2 درحضور کاتالیست CuFe2O4 با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهینهس ازی تجزیه نانوکاتالیستی رنگ اسید یلو218 با استفاده از فرایندUV/H2O2 درحضور کاتالیست CuFe2O4 با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهینهس ازی تجزیه نانوکاتالیستی رنگ اسید یلو218 با استفاده از فرایندUV/H2O2 درحضور کاتالیست CuFe2O4 با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

کاظم مهانپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نغمه زندکریمی –

چکیده:

از بین بردن آلودگیهای آب از مهمترین روشهای حفظ محیط زیست می باشد روشهای اکسایش پیشرفته AOP از جمله روشهای رو به پیشرفت دراین زمینه می باشد دراین تحقیق از تابش اشعه فرابنفش و کاتالیست CuFe2O4 درحذف آلودگی رنگی اسید یلو 218 به عنوان یکی از الاینده های موجود در پسابهای صنعتی نساجی استفاده شده است راکتور با بستر فلوئودیزه و با سیال چرخشی CFBR دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و شرایط عملیاتی نظیر PH غلظت کاتالیست غلظت آب اکسیژن و دما شرایط بهینه در این تحقیق تعیین شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه بین سطح و وزن خشک برگ تحت تأثیر فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رابطه بین سطح و وزن خشک برگ تحت تأثیر فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلا با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه بین سطح و وزن خشک برگ تحت تأثیر فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلا با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رابطه بین سطح و وزن خشک برگ تحت تأثیر فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلا با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه بین سطح و وزن خشک برگ تحت تأثیر فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلا با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
محمدکاظم اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد گرگان
ابراهیم زینلی – استادیارگروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
تاکنون گزارشی در زمینه روابط آلومتریک در باقلا در ایران منتشر نشده است. این آزمایش به منظور شناخت روابط آلومتریک سطح برگ (سانتی مترمربع در بوته) با وزن خشک برگ (گرم در بوته) در ارقام باقلا انجام شد. بدین منظور آزمایشی با دو رقم باقلا (برکت و فرانسه)، سه فاصله بین ردیف ( 25 و50 و 75 سانتیمتر) و دو فاصله داخل ردیف ( 8 و 15 سانتیمتر) درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. در هر نمونهگیری سطح برگ سبز و وزن خشک برگ سبز، زرد به تفکیک اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که رابطه رگرسیونی توانیy=axbبهخوبی میتواند رابطه سطح و وزن خشک برگ در فواصل مختلف بین و داخل ردیف را دردو رقم مورد مطالعه توصیف نماید. با توجه به معنیدار بودن تأثیر رقم، برای پیش بینی سطح برگ با استفاده از وزن خشک برگ در دو رقم برکت و فرانسه میتوان به ترتیب از روابط رگرسیونی LA= 272/1LDW0 / و 96 (R2= 0/92) LA=303/7LDW0/92 R2 = 0/94) در مدلهای شبیه سازی باقلا و همچنین، برای برآورد سریع و آسان سطح برگ در مواقعی که دستگاههای اندازه- گیری سطح برگ در دسترس نیستند، استفاده نمود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تثبیت اساس با استفاده ازامولسیون و سیمان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تثبیت اساس با استفاده ازامولسیون و سیمان با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تثبیت اساس با استفاده ازامولسیون و سیمان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تثبیت اساس با استفاده ازامولسیون و سیمان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تثبیت اساس با استفاده ازامولسیون و سیمان با word :

سال انتشار: 1392

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
روح الله محسن زاده – کارشناس ارشد

چکیده:

استفاده ازموادافزودنی همچون اهک سیمان قیرکف قیر و امولسیون بعنوان عوامل تثبیت کننده درسالهای متمادی موردتوجه دست اندرکاران احداث راه و باندهای فرودگاه بوده است این مواد به تنهایی و یاترکیبی ازآنها به لایه های اساس زیراساس و یا لایه های بازیافتی روسازی اضافه میشود کاربرد ترکیب امولسیون سیمان درسالهای اخیر وباساخت تجهیزات و ماشین الات مورد نیاز که اجرای سریع عملیات و امکان تهیه مخلوطی یکدست باویژگیهایت راکمی مناسب را درتثبیت فراهم نموده است دراکثرنقاط جهان موردتوجه واقع شده است دراین مقاله با انجام ازمایشات مقاومت کششی غیرمستقیم و مقاومت فشاری برروی نمونه های ساخته شده ازمصالح اساس تثبیت شده با ترکیب امولسیون و سیمان ویژگیهای این ترکیب مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است تعداد 24 سری طرح اختلاط بادرصدهای مختلف ترکیب سیمان وامولسیون ساخته شد و تحت ازمایشات کششی غیرمستقیم و فشاری قرارگرفت نتایج نشان داد که لایه تثبیت شده باامولسیون و سیمان ویژگیهای هردوعامل سیمان و قیریعنی مقاومت سیمان و انعطاف پذیری قیر را دارا بوده و ازمزیت های قابل توجهی برخوردار است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی رنگسازان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی رنگسازان با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی رنگسازان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی رنگسازان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی رنگسازان با word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

محمد مهدی امین –
محمد قاسمیان –
عاطفه برومند –
سیدعلیرضا مومنی –

چکیده:

به منظور پیش بینی اثرات زیست محیطی انواع طرح های توسعه و ایجاد فرصتی برای کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت آنها، روند ارزیابی اثرات زیست محیطی (Environmental Impact Assessment; EIA) در دهه 1970 گسترش یافت. ارزیابی اثرات، ابزاری مدیریتی برای برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان بوده و مکمل سایر مطالعات مهندسی و اقتصادی پروژه ها می باشد.
روش کار: در این مطالعه تجزیه تحلیل اثر هر یک از فعالیت های پروژه توسعه شهرک صنعتی رنگسازان بر محیط زیست منطقه به دو روش کمی و کیفی انجام شد. تجزیه و تحلیل کیفی به روش «ماتریس تعیین محدوده کار و شناسایی مقدماتی» انجام گرفت. برحسب نوع فعالیت پروژه یکی از اعداد 1 تا 5 (مثبت «1»، منفی«2»، بدون اثر«3» ، نیازبه اطلاعات بیشتر«4» ، داوری میسر نمی باشد«5 » ) در ارزیابی کیفی بکار برده شد. نهایتاً پس از شناسایی و تشخیص اثرات مختلف فعالیتهای پروژه بر پارامترهای زیست محیطی با درج یک یا چند حرف لاتین (کد) در کنار عدد وارد شده جمع بندی گردید. علاوه برروش کیفی، ارزیابیپروژه به روش کمیبا استفاده از ماتریسWooten & Rauانجام شد. در این ماتریس جمع جبری حاصلضرب های اعداد اهمیت اثر (بدون اثر«0»، اثر خیلی کم«1»، اثر کم«2» ، اثر مهم«3» ، اثر خیلی مهم«4» ، اثر بسیار مهم«5») در دامنه اثرتعریف شده برای هر پارامترمبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و هر یک از خانه های جدول به سه قسمت تقسیم شد. در قسمت سمت چپ هر خانه، عدد مربوط به دامنه اثر با علامت مثبــت(+) به معنی اثر مثبــت و یا علامت منفــی (- ) به معنی اثر منفــی قرار گرفت.قسمت راست هر خانه، به عــدد مربوط به اهمــیت اثـــر اختصاصیافت. نــمره هر اثر، از حاصلضرب دو عــدد مربوط به " اهمیت اثر " در " دامنه اثر"به دست آمده، و در قسمت پایین هر خانه جدول قرار داده شد. سپس جمع جبری نمرات مثبت و منفی هر ستون در ردیف آخر جدول محاسبه شده و نهایتاً نمره کل پروژه، بصورت حاصل جمع جبری ردیف آخر جدول بدست آمد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج آنالیز کمی‌ اثرات‌ حاصل‌از طرح توسعه شهرک‌ صنعتی‌ رنگسازان‌ بر روی‌ فاکتورهای‌ زیست‌ محیطی نشان می دهد که‌ جمع‌ جبری‌ نمرات ‌اختصاص‌ یافته‌ به‌ اثرات‌ فعالیتهای‌ پروژه‌ بر فاکتورهای‌ زیست‌ محیطی« 24+ » می‌باشد که‌ به‌ معنی‌ آن‌ است‌ که‌ اثرات مثبت طرح توسعه‌ شهرک‌صنعتی‌ رنگسازان بیشتر از اثرات منفی آن است، و در مجموع‌ برای‌ محیط زیست‌ منطقه دارای اثرات زیانبار عمده اینمی‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی زمینه فعالیت های شکل های زیست محیطی استان خوزستان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی زمینه فعالیت های شکل های زیست محیطی استان خوزستان با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی زمینه فعالیت های شکل های زیست محیطی استان خوزستان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی زمینه فعالیت های شکل های زیست محیطی استان خوزستان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی زمینه فعالیت های شکل های زیست محیطی استان خوزستان با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
فاطمه مسعودی زاده – کارشناس ارشد آموزش و ترویج کشاورزی
محسن خیرالهی – کارشناس ارشد آموزش، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 6
احمد رضوانفر – استاد دانشکده ی اقتصاد و توسعه ی کشاورزی، دانشگاه تهران
حمید موحد محمدی – دانشیار دانشکده ی اقتصاد و توسعه ی کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی زمینه فعالیت تشکل های غیردولتی زیست محیطی می باشد. این تحقیق ازنوع توصیفی است و با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. جامعه آماری آن شامل کلیه اعضای تشکل های غیردولتی زیست محیطی استان خوزستاناست که تعداد 90 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتن. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روای آن با نظر خواهی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی داانشگاه تهران تأئید شد. جهت پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن با 0/89 مورد تأئید قرار گرفت. یافته ای پژوهش نشان دهنده آن است که در زمینه جلب مشارکت های مردمی، ایجاد انگیزه در عموم مردم برای حضور داوطلبانه در عرصه فعالیت های زیست محیطی از بالاترین اولویت برخوردار بود. در مزنیه اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و آموزش، برگزاری کلاس های آموزشی برای گروه های مخاطب هدف اولویت اول را به خود، اختصاص داد. بالاترین اولویت در زمینه همکاری با سازمان های دولتی مشورت و برگزاری جلسات مشترک با سازمان های دولتی می باشد در زمینه فعالیت های تحقیقاتی، تشکیل کمیته های مشورتی در خ صوص تصمیم گیری، ا جرا و ارزیابی طرح های زیست محیطی اولویت اول را به خود اختصاص داده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی و تعیین نقش مکانیسم های نشست آسفالتین در آسیب تراوایی سنگ مخزن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی و تعیین نقش مکانیسم های نشست آسفالتین در آسیب تراوایی سنگ مخزن با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و تعیین نقش مکانیسم های نشست آسفالتین در آسیب تراوایی سنگ مخزن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی و تعیین نقش مکانیسم های نشست آسفالتین در آسیب تراوایی سنگ مخزن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی و تعیین نقش مکانیسم های نشست آسفالتین در آسیب تراوایی سنگ مخزن با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي و سومين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

نشست آسفالتین بر روی سنگ مخزن که در هنگام بهره برداری طبیعی و فرآیندهای ازدیاد برداشت اتفاق می افتد باعثکاهش فضای موثر حفرات و در نتیجه کاهش تراوایی نفت برای حرکت در مخزن می شود. بنابراین نشست آسفالتینآسیب جدی به سازند وارد کرده و باعث انسداد کانالهای جریان سیال در مخزن و گرفتگی در نزدیکی دهانه چاه میشود , لذا ضرورت دارد بتوانیم آستانه نشست ، میزان رسوب آسفالتین و همچنین آسیب ناشی از آن در کاهش تخلخلو تراوایی مخزن را تحت شرایط گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. به این منظور باید مکانیزم های نشست ورسوب به طور کامل شناسایی و به صورت معادلات ریاضی بیان گردد و سپس با توجه به داده های آزمایشگاهیاعتبارسنجی شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود Impacts of framing air pollution outcomes on transport behavior change: A case study of Tehran, Iran با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود Impacts of framing air pollution outcomes on transport behavior change: A case study of Tehran, Iran با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Impacts of framing air pollution outcomes on transport behavior change: A case study of Tehran, Iran با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Impacts of framing air pollution outcomes on transport behavior change: A case study of Tehran, Iran با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Impacts of framing air pollution outcomes on transport behavior change: A case study of Tehran, Iran با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

Recent years, air pollution phenomenon has become one of the most crucialproblems of metropolises like Tehran. Urban transportation of this highlypopulated city is the main reason for its air pollution problem. Despite alltransport infrastructure developments, new policies and stringent regulations, theair pollution problem has still remained crucial. In effect, in order to reduce airpollution of Tehran, factors like public participation must be inquired more indepth. This research considers the effects of air pollution outcome framing oncitizen’s environmental behavior change. Results of this study show that airpollution framing can change people’s perception about air pollution and theirurban transportation behavior. Moreover, framing can improve people’sparticipation and encourage them to use less polluter vehicles. Four kinds offraming which were used in this research namely gain-local, gain-distant, losslocaland loss-distant, had significant impacts on participants. The study resultedin great increases in bicycle usage and increases in the use of public transportvehicles. Furthermore, results of the study provided evidences that encouragingand rewarding framings have superior impacts on individuals rather than punitiveregulations. Encouraging framings had no favorable impacts on Personal Carusage, nevertheless encourage individuals to use Public Transportation further.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله متعادل کردن مصرف انرژی در نودها با استفاده از خوشه بندی به کمکنود راهبر در شبکه حسگر بیسیم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله متعادل کردن مصرف انرژی در نودها با استفاده از خوشه بندی به کمکنود راهبر در شبکه حسگر بیسیم با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله متعادل کردن مصرف انرژی در نودها با استفاده از خوشه بندی به کمکنود راهبر در شبکه حسگر بیسیم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله متعادل کردن مصرف انرژی در نودها با استفاده از خوشه بندی به کمکنود راهبر در شبکه حسگر بیسیم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله متعادل کردن مصرف انرژی در نودها با استفاده از خوشه بندی به کمکنود راهبر در شبکه حسگر بیسیم با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
افشین جهان بین – دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سیدامین حسینی سنو – دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده:
در اغلب کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم امکان شارژ کردن باتری گره ها وجود ندارد، بنابراین پروتکل های طراحی شده برای این شبکه ها باید حتی المقدور انرژی-کارآمد باشند .خوشه بندی، یکی از رویکردهای اصلی برای طراحی پروتکلهای انرژی- کارآمد و مقیاس پذیر شبکه های حسگر بیسیم است. خوشه بندی بعنوان یکی از روشهای شناخته شده ای است که بطور گستردهای برای مواجه شدن با این چالش مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از خوشه ها سربار ارتباطی ناشی از ارسال داده ها و در نتیجه مصرف انرژی و تداخل امواج بین گره ها را کاهش میدهد. در بسیاری از کاربردها، سازماندهی خوشه یک راه طبیعی برای گروه بندی گره های نزدیک به هم به منظور استفاده از داده های مرتبط و حذف داده های افزونه می باشد. در این مقاله روشی کارا برای خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از یک سرخوشه پویا و یک نود به عنوان نود راهبر در هر خوشه، که زمان چرخش سرخوشه بر اساس میزان آستانه ای است که است که برای مقدار انرژی سرخوشه در نظر گرفته شده است.پارامتر های اساسی برای خوشه بندی چگالی اتصال و میزان انرژی باقیمانده نودها است. در این مقاله شعاع خوشه نسبت به سرخوشه بر اساس پارامتر های تعیین شده محاسبه می شود. تعیین نود راهبر بخصوص در مواقعی که تراکم شبکه بالاست باعث توزیع یکنواخت انرژی شده و کارایی بهتری از خود نشان می دهد. جهت ارزیابی روش پیشنهادی، با استفاده از شبیه سازی، آزمایشاتی انجام گرفته و روش ارائه شده با تعدادی از بهترین الگوریتم های خوشه بندی مقایسه گردیده است. نتایج شبیه سازی عملکرد مطلوب روش ارائه شده را نشان می دهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید