Archive for the ‘ جامعه شناسي’ Category

دانلود تحقیق تاثیر حجاب بر استحکام خانواده های تحصیل کرده با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تاثیر حجاب بر استحکام خانواده های تحصیل کرده با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تاثیر حجاب بر استحکام خانواده های تحصیل کرده با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق تاثیر حجاب بر استحکام خانواده های تحصیل کرده با word

مقدمه    
بیان مسئله    
سوال تحقیق    
فر ضیه های تحقیق    
ضرورت و اهمیت تحقیق    
هدف تحقیق    
متغیر های تحقیق    
تعاریف مهم اصطلاحات    
تعریف حجاب و بدحجابی    
عامل بدحجابی و بی حجابی    
الف:عوامل بدحجابی و بی حجابی    
1-تلاش استعمار در زدودن پوشش    
2-دگرگونی ارزش ها    
3-الگو های ناهنجار    
4-خلاهای درونی    
جنبه های حجاب    
پیدایش حجاب    
تاریخچه حجاب    
قدرت و اهمیت حجاب    
فلسفه حجاب از دیدگاه قرآن کریم    
حجاب حق الهی    
تفاوت حجاب زن ومرد    
تاثیرات بدحجابی    
ضایع کردن حق شوهر    
محروم از محبت    
پیوسته زیان کار    
تباهی شخصیت    
فلسفه پوشش    
حرمت بخشیدن به زن    
امنیت و آرامش برای زن    
جواز حضور در اجتماع    
استحکام پیوند خانوادگی    
مبارزه با نفس    
روشهای کاربردی در ترویج فرهنگ حجاب در جامعه    
-1 تقویت ایمان و اعتقاد دینی    
2- احیاء فرهنگ اصیل اسلامی    
3- شناساندن و معرفی الگوهای والا در زمینه حجاب    
4- کتب درسی    
5-روزنامه ها و مجلات    
نقش خانواده ها درگسترش فرهنگ حجاب    
آثار دنیوی حجاب    
آثار معنوی    
آثار خانوادگی    
آثار اجتماعی    
آثار اقتصادی    
آثار اخروی    
آثار دنیوى بدحجابى    
اثر حجاب(به مفهوم کلی)در استحکام پیوند خانوادگی    
نتیجه    
پیشینه تحقیق    
منبع    

منبع

نظام حقوق زن در اسلام صفحه 63 چاپ هشتم »

– نشریه صبح 91، مرتضایی، علیرض

-سایت راه بهشت

-عزیزی ، محسن ، (مقاله) در سایت
–  عطایی ، محمد عاصف ،(مقاله ) درسایت ایشان
–  مطهری(ره ) ، مرتضی ، مسئله حجاب ، چاپ 41 ، فروردین
-اکبری ، محمدرضا ، حجاب در عصر ما ، چاپ 1380 ، انتشارات پیام
– بانک معارف قرآن ( سایر علوم ).سایت
-جوادی آملی ، عبدالله ، آئینه جمال و جلال ، نشر اسراء ،نوبت چاپ
– حجاب و آزادی ، مجموعه مقالات کنگره اسلام و زن ، نشر سازم

-تبلیغات اسلامی ، تهران ، چاپ اول ، 1324

-قاضی زاده، کاظم، عفاف در آیات قرآن و نگاهی به روایات،‌فصلنامه کتاب زنان، شماره 36، 1386

-.قرطبی،‌ محمد، الجامع لاحکام القرآن،‌ بیروت،‌ داراحیاء التراث العربی،‌ 1967م

– قمی،‌ شیخ عباس،‌ سفینه البحار،‌بیروت، دارالمرتضی، بی تا

 – کهن، ابراهام، گنجینه‌ای از تلمود،‌ مترجم امیر فریدون گرگانی، تهران، انتشارات اساطیر،‌1382

 -ماضی، محمد، سیاست و دیانت در اسرائیل، مترجم غلامرضا تهامی، تهران، انتشارات سنا،‌1381

-مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت،‌ موسسه الوفاء،‌1404ق

-مصطفوی،‌ حسن،‌ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران‌،

– طباطبایی،‌ محمدحسین،‌ المیزان فی تفسیر القرآن،‌ بیروت،‌ موسسه الاعلمی، 1417ق

– طبرسی،‌ فضل بن حسن،‌مجمع البیان فی تفسیر القرآن،‌ تهران،‌ مکتبه العلمیه الاسلامیه، ‌1415

– طریحی، فخرالدین،‌ مجمع البحرین،‌ تهران،‌المکتبه المرتضویه،‌1395ق

-.  طیب، سیدعبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران،‌بنیاد فرهنگ اسلامی، بی تا

-فتاحی زاده،‌ فتحیه،‌ حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، قم،‌ بوستان کتاب،‌ 1388

–  فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم،‌ دارالهجره، 1405ق

-فیومی، احمد،‌ مصباح المنیر،‌ قاهره، مطبعه الامیدیه،‌ 1928م

 – قاسمی، جمال الدین، محاسن التأویل، بیروت،‌ دارالفکر، 1398ق

مقدمه

دختر م ،روز قیامت محشور میشود در حالیکه لباس کرامت به تن دارد،لباسی که با آب حیات عجین شده بر تن و خلائق به عظمت او مینگرند واز مقام والای او در شگفتی فرو می روند

       حجاب وپوشش در دین اسلام از جایگاه ویژه ای بر خور دار است .اسلام   به عنوان آخرین دین الهی برای حفظ  فرد و جلو گیری جامعه از انحرافاتی که سر چشمه ی آ نها بی حجابی و بی عفتی و عدم رعایت پوشش صحیح  می باشد،برنامهای   را به مردم داده است که این دستور العمل شامل همه ی افراد بشر اعم از مرد و زن می باشد .اسلام متناسب با جسم و روح مردان و زنان ،پو ششهای تعریف شده ایی را به انان اختصاص داده است

      حجاب اسلامی یعنی ،مصونیت نه ممنوعیت و مثال حجاب برای زن ،چون  در گران بهایی درون صدف است

حضر ت فاطمه (س)نمونه ی کامل یک زن مسلمان است و زنان بایستی در زندگی خود تحت این الگوی بی عیب و نقص باشند

ما در این تحقیق سعی داریم اهمت حجاب رادر خانواده ها  ،بررسی کنیم ،چالش ها را معرفی کنیم ودر ادامه راهکارهایی را برای به نتیجه رسیدن این هدف ارائه دهیم

 بیان مسئله

 اکثر خانواده هایی که به امر حجاب اهمیت نمی دهند دارای یک نوع بی تفاوتی و بی توجهی به دین اسلام هستند،یکی از عوامل مهمی که مردم به سمت رعایت نکردن مسئله ی حجاب می روند،تهاجم فرهنگی و الگوبرداری غلط از جوامع غیراسلامی می باشد

      این سوال در اینجا مطرح می شود

   -چرا در جامعه ای که اسلامی است و حجاب یک مسئله ی شرعی و دینی  است،حجاب نادیده و رعایت نمی شود؟

–          آیا افرادی که که در تبلیغ و تبیین دین هستند نتوانستند به خوبی از عهده ی گسترش اهمیت این امر بپردازند؟

–          آموزش های مناسبی که برای پذیرش حجاب شکل می گیرد باید چگونه باشد؟

–          آیا حجاب نقش خوبی را در استحکام خانواده ایفا می کند؟

–          حجاب والدین در تربیت فرزندان چقدر می تواند تاثیرگذار باشد؟

–          رفتار والدین باید چگونه باشد تا رعایت این مسئله بتواند تاثیر گذار باشد؟

       زمانه و تغییرات ناشی از خواسته های انسانی و نیازهای متنوع و زیاده خواهی ها و تجملات و بسیاری از عوامل دیگر،انسان را با اصل و هدف پیدایش  هستی دورانداخته و دچار روزمرگی شده و غرق در ظواهر گشته،و در نتیجه  در مساله ی دین کمتر پرداخته است

      باتوجه به این امر باید از جامعه ی کوچک که خانواده نام دارد شروع کرد. خانواده ای که موجب شکل گیری شخصیت فرزندان میشود.

 

 

سوال تحقیق

آیا حجاب بر استحکام خانواده های تحصیل کرده  تاثیر گذار است؟

فر ضیه های تحقیق

1-      بین رفتار والدین مذهبی با پوشش جوانان رابطه معنا داری وجود دارد

2-      پایداری خانواده های با حجاب و تحصیل کرده بیشتر از خانواده های بی بند وبار  می باشد

3-      بین فرهنگ سازی جامعه ورعا یت درست حجاب از سوی جوانان رابطه مثبت وجود دارد

4-      رعایت الگوی درست پوشش از جانب خانواده ها موجب تاثیر پذیری بیشتر جوانان  می شود

5-      رسانه های جمعی بالاخص صدا وسیما تاثیر مستقیم بر پوشش نسل امروز دارد

6-      بین رعایت حجاب و کاهش نا هنجاری های خانوادهرابطه مثبت وجود دارد

7-      بین مکان های آموزشی با پوشش جوانان رابطه دارد

8-       بین رعایت حجاب و ایجاد امنیت در خانواده ها رابطه معنا داری وجود دارد

ضرورت و اهمیت تحقیق

      مساله ی حجاب و اخلاق اجتماعی زن چیزی نیست که به تازگی مطرح شود،زیرا مسایل مربوط به این بحث در آیات و روایات وکتب فقهی و علمی قرن ها ،در معرض دید همگان قرار داشت .صاحب نظران در باره ی آن بحثهاکرده ،کتابها نوشته اند.  در سده ی اخیر نیز که فکر و فرهنگ اروپایی از دروازه های غرب به کشورهای اسلامی رخنه کرد و الگوی زنان مسلمان را به الگوی زنان غرب و آب و رنگ مخصوص آن تغییر داد و بسیاری از ارزش های اخلاقی و سنتی و اعتقادی دست خوش دگرگونی شد و تبعات شومی را به بار آورد.صاحبان علم و اندیشه در مقام دفاع        از ارزش های اصیل اسلامی به بازنگری حقوق و حدود حجاب،عفت زن در جامعه پرداختند. در این زمینه کتب و نشریات و مقالات بسیاری را عرضه کردند،با این حال علی رغم واقعیات فطری و اعتقادی که مورد تهاجم تبلیغات غربی و غرب گرایی واقع شده بود،سیلست های حاکم برجوامع اسلامی که دیکته شده ی کارگزاران طرحهای غرب بوده اند همچنان کوشیده و می کوشند که زن مسلمان چهره ای مسخ شده،متاثر از لجام گسیختگی های بیگانه سازند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزش های دینی و امنیت اجتماعی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزش های دینی و امنیت اجتماعی با word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزش های دینی و امنیت اجتماعی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ارزش های دینی و امنیت اجتماعی با word

چکیده‏    
مقدمه‏    
1 مفهوم دین‏    
2 مطالعه نظری در مفهوم ارزش‏    
3 ارزش‏گرایی اجتماعی دینی‏    
4 ویژگی‏های ارزش‏گرایی دینی‏    
4 – 1 ثبات و دوام‏    
4 – 2 قداست ارزش‏های دینی‏    
4 – 3 امنیت بخشی ارزش‏های دینی‏    
5 . امنیت ملی‏    
6 . پیوند دین وامنیت ملی‏    
نقش والدین در تعمیق باورهای دینی    
تاثیر ایام ها ی و مکان های مذهبی در کاهش جرم:    
تقویت باورهای مذهبی    
امنیت ملی در منابع دینی (قرآن و روایات)    
کلیات و مفاهیم‏    
مفهوم امنیت از نظر دانشمندان‏    
1 ارزش و اهمیت والای امنیت‏    
2 انواع و ابعاد امنیت‏    
2 – 1 امنیت معنوی (ایمان سرچشمه اصلی امنیت)    
2 – 2 امنیت فردی و اجتماعی‏    
2 – 3 امنیت سیاسی و نظامی‏    
2 – 4 امنیت حقوقی و قضایی‏    
نتیجه‏    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله ارزش های دینی و امنیت اجتماعی با word

1 آرون، ریمون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه‏شناسی، ترجمه باقر پرهام، انتشارات و آموزش انقلاب‏اسلامی، تهران، (1372)

2 آربلاستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، 1367

3 افروغ، عماد، (خرده فرهنگها و وفاق اجتماعی) ، نقد و نظر، شماره 159، تابستان و پائیز، 1379

4 برینر، برت اف، (سکولاریسم و دین) ، ترجمه افروز اسلامی، نامه فرهنگ، شماره 2، سال ششم،تابستان 1375

چکیده‏

امنیت ملی یکی از موضوعات بسیار مهم و دغدغه اصلی اندیشمندان وجوامع است. اندیشمندان در تلاش اندتا بتوانند تاثیر مولفه‏های مختلف در حوزه امنیت ملی را کشف نمایند. دربین مولفه‏های موثر بر امنیت ملی،(دین) نقش بسیار تعیین‏کننده‏ای دارد واین امر در نظام جمهوری اسلامی ایران به جهت ماهیت دینی آن ازاهمیت بیشتری برخودار است. باتوجه به اینکه سرزمین ایران با دین مبین اسلام عجین شده است. لذا بهترین‏بستر را در جهت ساخت امنیت ملی دینی فراهم می‏نماید. دراین تحقیق درتلاش هستیم تا به بررسی دین در حوزه‏امنیت ملی از منظر گفتمان توحیدی ورفع مسائل سوء مترتب بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شناخت‏حاصل گردد

کلید واژه: دین، ارزش‏گرایی، امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران‏


مقدمه‏

نقش دین در شکل‏گیری و شکوفایی تمدن بشری از دیدگاه بسیاری از مورخان و جامعه‏شناسان‏ادیان قابل انکار نیست. پیامبران الهی پیام آوران خوشبختی دنیوی مردم در کنار سعادت اخروی‏آنها بوده‏اند. درنگاه قرآن، سرلوحه تعلیمات انبیاء علاوه بر ایمان به غیب و عبودیت پروردگار،دعوت بشر به عدالت ومبارزه با هرگونه ظلم وتبعیض و استبداد و اختناق و اسارت‏های اجتماعی‏و سیاسی، و برقراری امنیت و حاکمیت عدل وحق و تعلیم و تربیت و خود سازی‏و آزادی فکری‏و روحی از خرافات و عقاید باطل و روشن‏بینی و واقع نگری و فرجام بینی و نیز احساس‏مسئولیت دربرابر بیچارگان و مستضعفان می‏باشد

دین اسلام پیش شرط اصلی سلامت و سعادت اجتماع انسانی را دراعتقاد به خدا و استقرارامنیت می‏داند. این نیاز به امنیت تا بدانجا ارزشمند است که حتی امنیت بر معیشت تقدم داده شده‏است. چنانکه امام علی علیه‏السلام می‏فرماید نعمتی گواراتر از امنیت نیست. (غرر الحکم، 435 1383) با این توصیف، به میزانی که امنیت در حوزه فردی و اجتماعی قوام و استقرار می‏یابد، به‏همان میزان شادابی، سرزندگی، پویائی و شکوفائی در انسان‏ها و اجتماع آنان تبلور یافته واحساس خوشایند امنیت جلوه گر می‏شود. بدین لحاظ، رویش احساس امنیت مبتنی است برارتقاء سطح ارزش گرائی دینی جامعه است که می‏تواند تاثیر مستقیمی بر امنیت جامعه ودرنهایت امنیت ملی‏داشته باشد. چنانکه یکی از آثار و برکات ایمان، رسیدن به مقام امن و امنیت‏است. یعنی یکی از ویژگیهای فرد مومن و جامعه مؤمنان این است که در برابر حوادث و عوامل‏تهدید کننده و بیم دهنده، خوف و دغدغه ای احساس نمی‏کنند و از زندگی آسوده و مطمئنی‏برخوردارند (الذین آمنو و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون) (انعام: 82) یعنی آنها که ایمان آوردند و ایمان خودرا به ظلم نیالودند، برای آنها ایمنی وآسودگی است و هم آنها به حقیقت هدایت یافته اند. (الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله‏الا بذکر الله تطمئن القلوب) (رعد: 28) یعنی آنها که به خدا ایمان آورده و دلهاشان به یادخدا آرام می‏گیرد. آگاه باشید که تنها با یاد خداست که دلها آرام می‏گیرد

با توجه به مطالب فوق نگاه اسلام به امنیت بسیار حیاتی و اساسی است. اگر بپذیریم که اساس‏مهندسی اجتماع حفظ امنیت است. اسلام به عنوان دین سازنده و تکمیل کننده جامعه از این قاعده‏نیز مستثنی نمی‏باشد و برنامه دقیق را دراین خصوص دارد

نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز که با اندیشه بنیانگذار فرزانه آن حضرت امام(ره)پایه‏گذاری گردیده با دارا بودن ماهیت دینی درطول سی سال گذشته نشان داده است که امنیت‏ملی آن درزمانهای مختلف متاثر از کارکرد مولفه دین بوده است و امروزه ایران اسلامی باپایداری، استقلال و هویت‏جویی آرمانگرایانه متاثر از اندیشه دینی با هدایت رهبر معظم انقلاب‏در حال پیمودن مسیر رشد و تعالی است. این مطالب نشان ازآن دارد که امنیت ملی جمهوری‏اسلامی‏ایران بی تاثیر ازاندیشه الهی نیست و اوج و بالندگی آن نیز در گرو نقش آفرینی بیشتردین درآن می‏باشد. به همین منظور در ادامه تلاش گردیده ضمن تبیین نقش آفرینی دین به پیوندآن با مقوله امنیت ملی پرداخته شود

1 مفهوم دین‏

دین در لغت به معنی اطاعت، قهر و غلبه، خضوع و پیروی است. در اصطلاح دین مجموعه‏عقاید، اخلاق و قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش آنها به کارگرفته می‏شود. این مجموعه، مقررات و عقاید صحیحی است که موجب انگیزه، رفتار نیکو درافراد و نظم صحیح و عادلانه در اجتماع خواهد بود

حضرت آیت‏الله مصباح یزدی می‏نویسند

دین اصطلاحا به معنای اعتقاد به آفریننده ای برای جهان و انسان و دستورات عملی متناسب بااین عقاید می‏باشد. از این روی کسانی که مطلقا معتقد به آفریننده‏ای نیستند و پیدایش پدیده‏های‏جهان را تصادفی و یا صرفاً معلول فعل و انفعالات مادی و طبیعی می‏دانند (بی‏دین) نامیده‏می‏شوند. (مصباح یزدی، 28 :1379)

دین یکی ازنهادهای بسیار مهم اجتماعی است و علاوه برآنکه شکل تفکر و رفتار مذهبی راتعیین می‏کند بر سایر نهادهای اجتماعی نیز تاثیر می‏گذارد. دین و مذهب می‏تواند در مواقع‏بحرانی موجبات آرامش و تسلی خاطر معتقدان را فراهم آورده و به آنها احساس اطمینان وامنیت بخشد

دین تنها بازدارنده و نگاهدارنده انسان از کژی و انحراف است. دین غرایز را به‏طور صحیح‏هدایت کرده، خواسته‏ها و رغبت‏های انسان را اصلاح نموده، نفوس را پاکیزه ساخته، آنها را ازسقوط و نابودی و نیستی می‏رهاند و مانع آلوده شدنشان به گناه و امور فریبنده می‏شود. لذا اگردین درنفس انسان استواری بیابد، قوه‏ای بیم دهنده در انسان به ودیعت می‏گذارد که او را از گناه‏بازمی‏دارد و از انحراف دور می‏کند و به او انجام کارهای نیکو را الهام می‏نماید و پیشی گرفتن درمیدانهای نیکوکاری را به او می‏آموزد

از منظر اندیشمندان غرب نیز دین دارای تعاریفی به شرح ذیل است

جورج ال مورفی: دین با واقعیت غایی، علت و یا خداوند سروکار دارد

ادوارد بی دیویس: طلب شناخت و دعوت حق را اجابت کردن است. (خدائی که خالق‏طبیعت و نجات بخش بشر تلقی می‏کنیم

ریچارد. اچ. بل: الگوی صحیح، شناخت و پرستش خداست و چنین تعریفی از دین با تعریف‏الهیات به عنوان خداشناسی چندان تفاوت ندارد. ژان ژاک روسو براین باور بود که هیچ دولتی‏تاسیس نشده است که بردین استوار نبوده باشد.[1]

2 مطالعه نظری در مفهوم ارزش‏

واژه ارزش در زبان فارسی اسم مصدر ارزیدن و دارای معانی قدر و مرتبه، استحقاق، لیاقت،شایستگی، زیبندگی است. ارزش خاصیتی است که چیزی را مورد پسند و قابل احترام می‏کند.(تامس، آلن، 46 :1383)

نگاهی اجمالی به متون علمی نشان می‏دهد که یکی از سخت ترین تعاریف همانا تعریف‏ارزش است و عملا تعریفی‏دقیق و مورد توافق همه از مفهوم ارزش در رهیافتهای مختلف‏روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی و علوم سیاسی-اقتصادی وجود ندارد

فرهنگ فلسفی لالاند چهار معنای متفاوت در ارتباط با چهار ویژگی اشیاء از جهت‏ارزش‏گذاری ارائه می‏کند

1 اینکه تا چه حد مورد آرزو و علایق فرد یا معمولاً گروهی از افراد است

2 اینکه تا چه حد شایستگی چنین علایقی را داراست

3 اینکه چه هدفی را برآورده می‏سازد

4 اینکه در یک گروه اجتماعی و در زمانی خاص تا چه حد امکان مبادله آن با مقداری معین‏از کالایی به عنوان واحد اندازه‏گیری وجود دارد

بسیاری از عالمان علوم اجتماعی براین عقیده اند که ارزش، یک مفهوم استنباطی صریح یاتلویحی از خواستنیها می‏باشد که مستقل از ماهیت فرد وگروه بوده ودر گزینش شیوه، ابزاروانتخاب اهداف برای اعمال فرد یا گروه تاثیر دارد. بطوریک شال شاف صراحتا از ارزش به‏عنوان مدل مرجّح نام می‏برد.[2]

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق جمعیت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق جمعیت با word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق جمعیت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق جمعیت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق جمعیت با word :

مقدمه

کلمه جمعیت چه عبارات و مفاهیمی را به ذهن شما می آورد . جمعیت کلاس ، جمعیت شهر یا روستا ؟ جمعیت یک کشور ، رشد بی رویه جمعیت ؟ آیا تاکنون هیچ یک از مشکلاتی که به جامعه آن روبروست به افزایش جمعیت نسبت داده اند .

از 1 تا 60 به طور آرام بشمارید ، در این زمان 170 نفر در جهان متولد می شوند . بنابراین از این لحظه تا فردا همین ساعت باید غذا ، مسکن ، آموزش و سایر امکانات برای 245000 نفر دیگر تأمین شود .

شاید تاکنون از خود بپرسید که چرا در کشورها سرشماری انجام می گیرد . چرا همه کشورها به گرد آوری اطلاعات جمعیتی می پردازند . بنابراین متوجه می شویم که جمعیت و بررسی عوامل جمعیتی مهم و قابل بحث است . پس در ابتدا به تعریف جمعیت می پردازیم .

جمعیت به مجموعه از افراد که دارای اشتراکی با یکدیگر از جهات مختلف مثل مسائل قومی ، نژادی ، سیاسی ، مذهبی بوده و در یک مکان با هم به سر می برند جمعیت می گویند . مثل جمعیت سیاه پوستان امریکایی یا جمعیت ارامنه آذربایجانیها . جمعیت شناسی در حقیقت یک مطالعه علمی جمعیت است که چند تعریف به شرح ذیل دارد .

مطالعه ساختار جمعیتی در ابعاد مختلف ، توصیف و تحلیل آماری ، بررسی حرکات جمعیت ، روابط متقابل مابین پدیده های جمعیتی از جنبه های اقتصادی – زیستی همگیدر چهار چوب علم جمعیت شناسی بررسی می گردد . پس جمعیت شناسی کلیه جنبه های مختلف مثل زاد و ولد ، مرگ و میر ، مهاجرت ، وضعیت زناشو یی ( ازدواج ، طلاق ) ، توزیع سنی ، جنسی ، جغرافیای جمعیت ، امید به زندگی را بررسی می کند .

پیش بینی آینده با توجه به میزان رشد جمعیت و منابع موجود را بعضی علم جمعیت شناسی
می گویند .

تعریف سازمان ملل متحد : علمی که به هدف بررسی جمعیت از جهات اندازه ، ساختار ، تغییر و تحول حرکات ، خصوصیات مشترک از جنبه کمی و بررسی حرکات زمانی و هم چنین ارتباط متقابل بین پدیده های جمعیتی به لحاظ کیفی می باشد .

موضوع و تعریف جمعیت و جمعیت شناسی

کلمه جمعیت به اجتماعی از افراد مقیم در یک مکان اطلاق می شود، اعم از اینکه اقامتشان مستمر باشد یا موقت. در جمعیت شناسی معمولاً منظور از جمعیت، تجمعی است از افراد انسان که در یک منطقه – مثل شهر ور روستا به طور مستمر و معمولاً به شکل تجمعی از خانوار و خانواده زیست می کنند. از این رو، جمعیت خاصی که برای منظوری خاص در زمان و مکانی معین دور هم گرد آیند لزوماً در جمعیت شناسی مورد نظر نیست. با وجود این، گروههای محدود شغلی، اداری، فرهنگی و مشابه مثل جامعه کارمندان، تجار، پزشکان، مهندسان، کشاورزان، هنرمندان و نویسندگان نیز در بررسی های جمعیتی در برخی موارد جمعیتهای محدود محسوب می شوند و در مطالعات موردی دارای اهمیت ویژه اند. با توجه به این تعاریف، جمعیت شناسی علمی است که ابعاد، شمار، ساختار و خصوصیات و تحول جمعیتها را اصولاً با روش کمی و ریاضی بررسی می کند و امکان آگاهی و تحلیل کیفی جمعیت را فراهم می سازد.

اهداف جمعیت شناسی :

شناخت و آگاهی در خصوص ساختار و حالات جمعیت در بخش مورد مطالعه .

توصیف کامل گذشته جمعیت در یک منطقه و توزیع آن در بخش های مختلف .

پژوهش در روند های جمعیت و رابطه آن با جنبه های مختلف سازمان اجتماعی منطقه .

آینده نگری جمعیت و پیامدهای آن .

 به طور کلی مباحث جمعیت شناسی در دو سطح خرد و کلان بررسی می شود . جمعیت شناسی خرد به بررسی خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی می پردازد و جمعیت شناسی کلان شناخت کلی ساختار جمعیت با حوزه مطالعه بزرگتر و از دیدی وسیع تر مورد بررسی قرار می گیرد .

فصل اول

جمعیت

 

پراکندگی جمعیت بر سیاره زمین

از زمانی که حیات بر روی خاک پیداشد و انسان زندگی خود را بر روی زمین آغاز کرد، با داشتن قابلیت های طبیعی خود توانست نسل خود را آن چنان گسترش دهد و پراکنده کند که امروز جمعیت بشر از مرز 5 میلیارد نفر فراتر رفته است. در هر ثانیه به طور متوسط 3 نفر در یک سال 95 میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می شود. اگر جمعیت جهان به همین منوال افزایش یابد، پیش بینی می شود بعد از گذشت کمتر از یک قرن جمعیت دنیا از مرز 15 میلیارد نفر تجاوز نماید. با توجه به کثرت جمعیت کنونی زمین، اگر تراکم جمعیت خشکیهای کره زمین را از نظر بگذرانیم خواهیم دید که به سبب عوامل طبیعی و تاریخی، انسانها درون هر قاره تنها قسمت معینی از خشکیها را اشغال کرده اند. کناطق پر جمعیت دنیا در  واقع قطبهای انبوه تراکم جمعیت هستند عبارتند از :

1. آسیای شرقی که قطب اول تراکم انسانهاست و شامل بیش از 2/1 میلیارد نفر چینی، ژاپنی و کره ای می باشد.

2.آسیای جنوبی و جنوب شرقی قطب دوم تراکم انبوه انسانی است که شامل 3/1 میلیارد نفر پاکستانی، بنگلادشی، برمه ای، تایلندی، ویتنامی، لائوسی، کامبوجی، اندونزیایی، مالزیایی و فیلیپینی است.

3.اروپای مرکزی و غربی، شبه جزایر مدیترانه و امریکای شمالی با جمعیتی نزدیک به 1 میلیارد نفر قطب سوم تراکم انسانی را- که به نام قطب آتلانتیک شمالی خوانده می شود- به وجود آورده است. این سه قطب تراکم انسانی با هم در حدود 4/3 جمعیت کره زمین را تشکیل می دهند.

به غیر از سه قطب جاذبه انسانی- که توضیح دادیم- بیش از 1 میلیارد انسان دیگر در نقاط مختلف جهان به طور پراکنده دیده می شوند.

نا پیوستگی و فاصله های تراکم جمعیت از همدیگر–  اگر به مقیاسی دقیق تر پخش و توزیع جمعیت را مطالعه کنیم، خواهیم دید درون قاره ها به طور ناهماهنگ و ناپیوسته پراکنده اند؛ به طوریکه در برابر جمعیت داخلی قاره ها انبوهی از انسانها در حاشیه خشکیها، در مسافتی که بیش از 800 و 1000 کیلومتر از دریا فاصله ندارند، سکنی گزیده اند. مراکز قاره ها یا به طور کامل یا نسبی خالی از سکنه
مانده اند، تنها می توان قسمتی از قاره افریقا را که عوامل تاریخی (استعمار) در پخش و پراکندگی جمعیت آن اثری خاص داشته است، از این قاعده مستثنی کرد. علاوه بر پراکندگی های ساحلی جمعیتها، نکته ای از توزیع جمعیت برداشت می کنیم این است که در داخل مناطق نیز توده های انسانی، در سمت شرق و غرب قاره ها، یکسان توزیع نشده اند. موقعیت متقابل خشکی و  دریا نسبت به هم و تأثیر آب و هوای اقیانوسی می توانند از علتهای اساسی این اختلاف باشند.

در مناطق گرم، گوناگونی توزیع جمعیت وضعی دیگر دارد. مناطق گرم امریکا (حوزه امازون ) یا افریقا (کنگو) جزء قسمت شرقی، خالی از سکنه هستند. اندونزی که از مراکز پر جمعیت ایم منطقه است (به استثنای جاوه) برای تمامی کشور 83 نفر در کیلومتر مربع جمعیت دارد که تراکم متوسطی را نشان می دهد. در این مناطق، گوناگونی گسترش و توزیع جمعیتها به اوضاع طبیعی، عینی به وسعت خشکیها و کم و زیاد بودن خشکی هوا، وسعت بیابانها و شدّت و ضعف وجود جنگل بستگی دارد.

نکته مهم این است که در جمعیت پذیری ناحیه ای نباید عوامل تاریخی را ناچیز شمرد و باید دانست که دسته های انسانی چگونه به محل سکونت خود آمده اند. همچنین باید به قدمت استقرار، نظم یا
بی نظمی تشکیلات آنان، شدّت ضرباتی که از جمعیتهای مجاور خود دیده اند و نیز تکنیکی که برای بهربرداری از محیط مسکونی خود به کار برده اند، توجه کرد . (محمودی و گروه جغرافیا، 1376: 114-112)

توزیع غیر عادلانه منابع و مواد غذایی در بین جمعیت کره زمین

توزیع جمعیت امکانات تولید از مسائل مهم زمان ماست. اگر به توزیع متعادل و هماهنگ جمعیت و با منابع اقتصادی، در مقیاس محلی و منطقه ای بتوان امیدوار بود، بر عکس در شرایط کنونی در مقیاس جهانی نه تنها در چنین موازنه ای وجود ندارد، بلکه افزایش سریع جمعیت در کشورهای کم رشد از سویی و تولید و تجمع ثروت سرشار در گوشه ای از جهان کنونی در قلمرو کشورهای توسعه یافته از سوی دیگر، در تشدید سال به سال ناهماهنگی موجود نقشی مؤثر دارند. امروزه کمتر از 3/1 جمعیت کره زمین 10/9 انرژی صنعتی، فولاد، سیمان و … جهان را مصرف می کنند و در شرایط پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی قرار دارند و بقیه جهان، که بالغ یر 3 میلیارد انسان هستند، آینده ای روشن از نظر امکانات حیات و تأمین مواد غذایی خود دارند. در حالیکه در یک کشور توسعه یافته یک فرد می تواند سطح زندگی خود را روز بروز ترقی داده و عوامل رفاه خانوادگی را فراهم سازد، برای انسانهایی که در کشورهای توسعه نیافته به سر می برند هدف نهایی از فعالیت، کسب غذای روزانه است. اگر گروهی از کشورهای در حال رشد و توسعه اقتصادی جهان را که در مرحله عقب ماندگی خود پشت سر گذاشته و به پشتوانه منابع خویش به نظر درآمد سرانه ملی به دو بلوک تقسیم می شود.

گروهی کشورهای توسعه یافته نامید می شود که با درآمد سرانه ملی بیشتر با آهنگ افزایش و توزیع جمعیت تکامل می یابند.

گروه دیگر کشورهای توسعه نیافته اند که درآمد سرانه ملی کمتر را با افزایش سریع جمعیت دارند.

برای آنکه به عدم تناسب عظیمی که در توزیع درآمد جهان وجود دارد پی ببریم، کافی است بدانیم که تولید ناخالص ملی سرانه یک امریکایی در سال 1984 برابر950،15 دلار و 65 برابر تولید ناخالص ملی سرانه یک هندی یعنی 243 دلار در سال بوده است. در حالی که می دانیم در ربع قرن اخیر کشورهای توسعه نیافته در راه نجات خود کوششهای فراوان کرده اند. ( شایان ، 1384 : 96)

توزیع جغرافیایی ویژگیهای نژادی و دینی جمعیت

نژاد- امروز از دیدگاه جغرافیا، به نام نژاد خالص وجود ندارند؛ چه حتی منزوی ترین جمعیتها که در انزوای جغرافیایی قرار گرفته اند، در اثر مهاجرتها، که تماس بین انسانها را فراهم می کند با نژادهای دیگر درآمیخته اند، بدین ترتیب بی مناسبت نخواهد بود اگر بگوییم جمعیت کنونی جهان جمعیتی دورگه و مخلوط است. با وجود این، بعضی از گروههای بزرگ انسانی که در ساختمان داخلی خود، حتی به تواتر ترکیب یافته و با هم درآمیخته اند، باز تمایز خصیصه ظاهری و برونی شان طوری چشمگیر است که نژادی معین را به چند گروه مشخص از هم جدا کرده است. همچنین رنگ پوست، مو، برش عمومی نیمرخ، خصایص و اشکال مختلف ساختمان بدنی و جسمی، توانسته است نژاد سفید پوست و سایر نژاد ها را به چند گروه تقسیم کند. تشخیص سفید پوستان اروپا از هندی و ایرانی و سامی و حامی و خاورمیان و حوضه مدیترانه یا سیاهان کرانه های اقیانوس هند از افریقا و بلاخره زرد پوستان مغولی از بومیان امریکا بر همین روال بوده است. دانشمندان بر اساس هریک از تفاوتهای بالا، تا کنون انسانها را به 60 گروه تقسی بندی کرده اند ولی یک طبقه بندی معمولی بر اساس رنگ پوست، انسان ها را به 3 گروه بزرگ نژادی سفید و زرد و سیاه تقسیم کرده است . بخش توزیع نژاد سفید روی سیاره زمین بیش از سایر نژادهاست. ( محمودی و گروه جغرافیا ، 1376: 115 )

منابع و مآخذ

 

افتخاری ، عبدالرضا (          ) ، طرح جامع تقسیمات کشوری ، بی تا ، تهران .

اطلس ایران  (1378) ، سازمان نقشه برداری کشور ، چاپ اول .

امانی ، مهدی (            ) ، مبانی جمعیت شناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها .

ترجمه یعقوب فروتن (          ) ، جامعه و جمعیت ، انتشارات دانشگاه مازندران ، چاپ اول .

جمشید ، بهنام (1343 ) ، جمعیت شناسی عمومی ، انتشارات دانشگاه تهران.

کریمی پور،یدالله (1381 )،تقسیمات کشوری ایران،انتشارات انجمن جغرافیایی ایران ، چاپ اول .

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ، روشهای تحلیلی جمعیت شناسی .

وزارت آموزش و پرورش (1384 ) ، جغرافیا سال دوم آموزش متوسطه ، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران ، نوبت هفتم .

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل قرآنی نظریه پدیدار‌شناسی شوتس با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تحلیل قرآنی نظریه پدیدار‌شناسی شوتس با word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل قرآنی نظریه پدیدار‌شناسی شوتس با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تحلیل قرآنی نظریه پدیدار‌شناسی شوتس با word

چکیده  
مقدمه  
مفاهیم  
پدیدار‌شناسی  
پدیدار‌شناسی هوسرل  
واژه پدیدار  
پدیدار‌شناسی اجتماعی آلفرد شوتس13  
جهان حیاتی و تأثیرات الزامی‏پدیده‌های فرهنگی  
عناصر سازنده جهان حیاتی  
روابط مایی  
روابط آنهایی  
معانی و انگیزه‌ها  
کنش اجتماعی و موقعیت‏های بحث‌انگیز  
تحلیل قرآنی  
نقد معرفت‌شناسی اسلامی بر نظریه شوتس  
نقد نظریه شوتس  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تحلیل قرآنی نظریه پدیدار‌شناسی شوتس با word

بیات، عبدالرسول، و جمعی از نویسندگان، فرهنگ واژه‌ها، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1381

جمادی، سیاوش، زمینه و زمانه پدیدار شناسی، جستاری در زندگی و اندیشه‌های هوسرل و‌هایدگر، تهران، ققنوس، 1385

جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، تفسیر قرآن کریم، قم، مرکز نشر اسراء، 1385

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشق بیروت، دار العلم الدار الشامیه، 1412ق

ریتزر، جورج، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علمی، 1384

طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374

فروند، ژولین، نظریه‌های مربوط به علوم انسانی، ترجمه علی محمد کاردان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1372

فضل الله، سیدمحمدحسین، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دار الملاک للطباعه و النشر، 1419ق

کرایب، یان، نظریه اجتماعی مدرن، از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران، آگاه، 1387

مجتبوی، سیدجلال‌الدین، ترجمه قرآن(مجتبوی)، تهران، حکمت،

مصباح یزدی، محمد تقی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، بی‌جا، چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی، 1380

مصباح یزدی، محمدتقی، راهنماشناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1384

مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن کریم، قم، دارالقرآن الکریم، 1373

ـــــ ، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374

چکیده

پدیدارشناسی اجتماعی نظریه‌ای نوپدید به شمار می‌آید و در صدد است تا بدون آسیب رساندن به سرچشمه‌های فلسفی خود، اصول پدیدار‌شناسی فلسفی را در مسائل جامعه‌شناختی به کار بندد. خروجی گزاره‌های این نظریه شامل واقعیت اجتماعی، عناصر سازنده جهان حیاتی، روابط مایی، روابط آنهایی، معانی و انگیزه‌ها، کنش اجتماعی و موقعیت‏های بحث‌انگیز است. تحلیل و تجزیه این گزاره‌ها ما را به سوی چهارده گزاره رهنمون می‌سازد که از بین این گزاره‌ها برخی در تطبیق با گزاره‌های قرآنی قرار گرفته‌اند. روش پژوهش تطبیق گزاره‏ای است و سعی شده بدون تحمیل معانی بر آیات، نظر قرآن را درباره این نظریه به دست آوریم. یافته‏های کلی تحقیق نشان می‏دهد آیات قرآنی، ناظر به اثبات برخی از این گزاره‏ها و رد یا تفصیل برخی دیگر است.

کلید واژگان‌: پدیدار‌شناسی، پدیدارشناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی پدیدارشناسی، فنومنولوژی، گزاره‌های قرآنی، سنجش قرآنی.

 

مقدمه

پدیدارشناسی اجتماعی از جمله نظریه‌هایی است که در چند دهه اخیر پا به عرصه وجود نهاده است. جامعه‌شناسی پدیدار‌شناسی در گسترده‌ترین سطح به آن جامعه‌شناسی اطلاق می‌شود که بر پایه فنومنولوژی فلسفی عمل می‌کند. این گونه جامعه‌شناسی می‌کوشد بی آن‌که آسیب چندانی به سرچشمه‌های اصیل‏اش برساند، اصول پدیدار‌شناسی فلسفی را در مسائل جامعه‌شناختی به کار بندد. بنابراین، کارهای فیلسوفانی چون هوسرل،‌ هانری برگسون، فرانتس برنتانو و موریس مرلوپونتی، سرچشمه‌های دور این نظریه و کار شوتس نزدیک‌ترین سرچشمه جامعه‌شناسی پدیدار‌شناسی به شمار می‌آیند.1 در این کار تحقیقی برآنیم تا نسبت و نظر گزاره‌های قرآنی را در مورد این نظریه جامعه شناختی، واکاوی و بررسی کنیم

به صورت مشخص‌تر، موضع گزاره‌های قرآنی در مورد پدیدار‌شناسی اجتماعی چیست؟

پاسخ گزاره‌های قرآنی به توصیف، تحلیل‌ها و تبیین‌هایی که این رویکرد در اختیار جامعه‌شناسی قرار می‌دهد چگونه است؟

برای رسیدن به جواب این پرسش ابتدا مفهوم پدیدارشناسی، پدیدارشناسی اجتماعی و تبیینی کلی این نظریه از مسائل اجتماعی، طرح و در ادامه موضع گزاره‌های قرآنی نظر به این ناظریه را بررسی خواهیم کرد

مفاهیم

پدیدار‌شناسی

درباره معنا، مفهوم و پیشینه فنومنولوژی گفته‌اند

در اصطلاح معرفت‌شناسی و فلسفی مقصود از واژه پدیدارشناسی، مکتب و روشی است که توسط ادموند هوسرل (1859 ـ 1938) پایه‌گذاری شده است و در پی پژوهش و آگاهی مستقیم نسبت به تجربیات و مشاهدات است ؛ به عبارت دیگر نسبت به پدیدارهایی است که بی واسطه در تجربه ما ظاهر می‏شوند

اولین متنی که اصطلاح پدیدارشناسی در آن به کار رفته است ارغنون جدید(1764) اثر یوهان هنر لامبر است. بعضی احتمال داده‌اند که کانت این اصطلاح را تحت تأثیر لامبر به کار برده است. کاربرد این واژه پس از کانت توسط هگل در پدیدارشناسی روح می‌بینیم. هگل به مطالعه و شناسائی سیر روح در تمام طول تاریخ می‏پردازد

پدیدار‌شناسی هوسرل

واژه پدیدار

پدیدار (فنومن)، بخش اول کلمه پدیدار‌شناسی (فنومنولوژی)، واژه‌ای است به معنای آشکار شدن یا ظاهر شدن.3 فنومن در لغت به معنای نمود یا آن‌چه از یک شیء پدیدار است، به کار می‏رود.4 معادل انگلیسی آن appear و معادل فارسی آن «نمودن» است. پسوند logy نزد هوسرل به معنای شناخت یا‌شناسی است.5 نتیجه این‌که پدیدار‌شناسی معادل شناخت نمودنی‌ها یا شناخت آشکارشدنی‌هاست. واژه پدیدار‌شناسی (فنومنولوژی) را هوسرل وضع نکرده است، اما وی کلمه فنومن را به معنایی بی­سابقه و جدید به کار برد. تا زمان کانت، فنومن به معنای شبح، ظاهر و نمود به کار برده می‏شد که برای شناختِ ذات و حقیقت چیزها باید از آن گذر کرد، مگر آنکه همچون فنومنالیست‏هایی امثال هیوم و دیگران بر آن باشیم که دانش ما نمی تواند از حد فنومن (داده‌های حسی) درگذرد. این همان نظریه‌ای است که کانت در نقد عقل محض آن را به دقیق‌ترین وجه بسط می‏دهد. 6 کانت با طرح «پدیدار» در مقابل «شیء فی نفسه» می‌خواهد بین آن‌چه بی­واسطه تجربه می‏شود و آن‌چه در واقع موجود است اما به تجربه در نمی‏آید، جدایی افکند. به این ترتیب ظاهراً ناخواسته به یک رهیافت نیمه شکاکانه منجر می‏شود. اما هوسرل، مشکل فلسفه را در همین تمایز وجدایی و دوگانگی می‌داند؛ زیرا تمایز میان پدیدار(فنومن) و واقع(نومن) وقتی است که ما به تجربیات خود شک می‏کنیم. پس هوسرل برعکس کانت با درپرانتز نهادن عامل واقع(نومن) و به تعبیری با مسکوت گذاشتن آن می‏خواهد از راه شناخت پدیدارها به یک یقین کامل و تردیدناپذیر دست یابد

پدیدار نزد هوسرل یعنی آنچه بی‌واسطه و بی‌درنگ در وجدان ظاهر می‌گردد. البته باید متذکر شد که مفهوم بی‌واسطه و بی‌درنگ مفهوم روان‌شناختی نیست. محل ظهور پدیدارها به هیچ وجه لایه ناخودآگاه روان نیست.8 پدیدار نام هر چیزی است که دربرابر آنها و به وسیله تجربه‌های بی‌واسطه ظاهر می‏شود. لیکن منظورشان از پدیده­های بی­واسطه حسی هم نیست

پدیدارشناس می‌کوشد تا ساختارهای ماهوی یا ذاتی این پدیدارها را توصیف کند؛ می‌کوشد تا خود را از پیش‏فرض‏ها و تبیین‏ها آزاد کند و روشی برای توصیف پدیدارها و شیوه‏ای برای شهود معانی ذاتی تدارک ببیند. هوسرل می‏خواهد با توصیف این ساختارها به یقینی که فلسفه همیشه در پی آن بوده است برسد و فلسفه را از موضع نسبی‌گرایانه و یأس‌آلود فلسفه آلمانی برهاند

هوسرل معتقد است قلمرو طبیعت تحت سلطه علیت است، ولی بر قلمرو روح (علوم انسانی) انگیزش، تسلط دارد. مقصود وی طرد علیت از علوم روحی نیست، بلکه به نظر وی، علیت برای فهم پدیده‏های فرهنگی ناکافی است10 با اینکه در پدیدار شناسی، معانی (هنجارها، ارزش­ها، باورها و نظایر آن) در کانون توجه است، هوسرل عواطف، تخیل، توهم و نظایر آن را نیز مدنظر داشت.11 پدیدار‌شناسی افزون بر حوزه معرفت‌شناسی و فلسفه، درحوزه‌هایی مانند دین، اخلاق، تاریخ، نقد ادبی، حقوق، هنر و جامعه‏شناسی نیز کاربرد پیدا کرده است. نکته جالب توجه آنکه در علوم، به ویژه فیزیک، دانشمندان معمولاً از اصطلاح پدیدار‌شناسی مقصودشان «برداشت توصیفی» و شناخت و توضیح چگونگی‌هاست ؛ نه «برداشت تبیینی» و بیان چرایی­ها

پدیدار‌شناسی اجتماعی آلفرد شوتس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جمعیت در اروپا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جمعیت در اروپا با word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جمعیت در اروپا با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله جمعیت در اروپا با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جمعیت در اروپا با word :

دراروپا : بررسی کلّی
000/600/9 کیلومتر مربع ( بجز جزیره های منطقه 15 )
نخستین اروپاییان ـ شکاچیان عصر پارینه سنگی ـ هیچ گاه در بهترین وضعیت، تعدادشان به 000/100 نفر نرسید. در بدترین وضعیّت ـ بویژه در طول دوره های سرد واپسین عصر یخبندان ـ تعداد آنها به طور چشمگیری کمتر از این بود. در پایان عصر یخبندان، تحوّلی در رهایی از این کاهش جمعیّت پدید آمد. در طول بهتر شدن آب و هوا در دوران میانه سنگی ( 10 هزار تا 6 هزار سال پیش از میلاد ) تعداد جمعیّت آنها همچون بهترین شرایط آب و هوا در گذشته، افزایش یافت و سرانجام اندک اندک به 000/250 نفر رسید. سپس در انقلاب نوسنگی، در 5 هزار سال پیش از میلاد افزایش چشمگیری در تعداد جمعیّت آنان رخ نمود. مجموع جمعیّت در این زمان بیش از یک میلیون نفر بود.
این عصر همچنین موجب پیدایش نخستین تمایز مهمّ بین شیوه های سکونت بود، چون تراکم جمعیت یا بندگان غذا در عصر پارینه سنگی ندرتاً به 1/0 نفر در هر کیلومتر مربع می رسید. در حالی که تراکم تعداد تولید کنندگان غذا در عصر نوسنگی معمولاً یک نفر در هر کیلومتر مربع بود تا زمانی که این کشاورزان، مهاجرتشان را از پهنه های جنوبی و غربی اروپا به پایان رسانند ( بنابر برآورده های در حدود 3000 سال قبل از میلاد )، جمعیّت این قاره به بیش از 2 میلیون نفر رسید.
در طول هزار سال بعدی که جامعه ، وارد عصر مفرغ شد، افزایش ناهمگون جمعیّت با مهاجرت از خاور نزدیک به اروپا آغاز شد. منطقه ورودی جمعیت، یونان بود که مهاجران از راه دریا وارد اروپا می شدند. پیامد نهایی این مهاجرت علاوه بر افزایش دیگری در تعداد جمعیت، تغییر در شیوه توزیع آن بود. گر چه روند افزایش تعداد جمعیّت یکنواخت بود، امّا بر مبنای معیارهای جدید کند می نمود: در 2000 ق.م . مجموع جمعیّت اروپا به 5 میلیون نفر رسید و تا 1000 ق . م . این تعداد به 10 میلیون نفر افزایش یافت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله خشونت علیه زنان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله خشونت علیه زنان با word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خشونت علیه زنان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله خشونت علیه زنان با word

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه                                                                                        

فرضیات                                                                                    

نظریه های مرتبط با اعمال خشونت علیه زنان                                  

جامعه و خشونت علیه زنان                                                          

پژوهش های مرتبط با مسئله خشونت علیه زنان                              

نتیجه گیری                                                                                

منابع                                                                                        

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله خشونت علیه زنان با word

کار ، مهرانگیز – پژوهشی در باب خشونت علیه زنان در ایران – انتشارات روشنگران –

سازمان جهانی بهداشت –خشونت علیه زنان – مترجم شهرام رفیع پور – نشر تندیس

ریترز- جرج – نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر – ترجمه محسن تلاشی – انتشارات علمی

ساروخانی باقر – مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده – ص 136-

اعزازی – شهلا – خشونت خانوادگی بازتاب ساختا رجامعه – مجله زنان ش

سروش- عبدالکریم – قسط وسط حقوق زنان – مجله زنان ش

رفع خشونت علیه زنان از حرف تا عمل – شبکه خبری قسط خشونت علیه زنان

لیلی صدر – بر اساس گزارش خب رگزاری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خشونت علیه علیه زنان

مقدمه

یکی از انواع خشونت ها در جامعه انسانی خشونت در عرصه خانواده است

در خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی یا پذیرش

(به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند (ساروخانی – باقر مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ص 136-135)

«خشونت خانوادگی مبحث جدیدی است که جامعه شناسان و سایر محققان علوم اجتماعی به آن پرداخته اند تا سی سال پیش خشونت در خانواده امری استثنایی تلقی میشد اما بررسی هایی که در سه دهه اخیر انجام شد به این نتیجه ختم شد که خشونت رواج چندانی در میان خانواده ها دارد.نتایج این تحقیقات مشخص کرد که خشونت در خانواده هم در طبقات پایین ، متوسط ، بالا وهم در میان افراد با سواد و کم سواد هم در میان خانواده های دچار بحران و خانواده هایی که به ظاهر شرایط مطلوبی دارند دیده میشود»

(خشونت خانوادگی-بازتاب ساختار جامعه – دکتر شهلا اعزازی – فرهنگ واندیشه – مجله زنان ش 50)

یکی از جامع ترین تعاریف در مورد خشونت خانوادگی را سوزان شکتروگنلی ارائه داده اند

خشونت خانوادگی عبارت است از رفتارهای تهاجمی و سرکوبگرانه از جمله حملات فیزیکی ، جنسی ، روانی ونیز اعمال فشار اقتصادی توسط افراد بالغ وجوان نسبت به شخصی که بات او ارتباط نزدیک وتنگاتنگی دارد (فنی ، زهره ، علل خشونت نسبت به زنان ص 31-30)

در جامعه آنچه در بحث خشونت بیشتر مد نظر قرار میگیرد خشونت تهاجمی است .در حالی که خشونت های جنسی وروانی و به مراتب آزار دهنده و شیوع آن بیشتر است به دلیل اینکه بخش عمده ای از خشونت های جنسی به دلیل قالب بودن این مسائل مکتوم می ماند

خشونت را می توان عملی آسیب رسان دانست که مرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام می دهد و صرفاً جنبه فیزیکی (بدنی) ندارد بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی ، تحقیر ، منزوی کردن مرد ، داد و فریاد)، جنسی (آزار ومزاحمت جنسی وتجاوز) و اقتصادی (شکستن وسائل خانواده و 😉 هم به خود بگیرد» (مهرداد داریوش پور – چرا مردان به اعمال خشونت علیه زنان ترغیب میشوند مجله زنان – شماره 50).اما خانم دکتر اعزازی از نوع دیگری خشونت به نام خشونت اجتماعی نام می برد که عبارتست از هرگونه ایجاد محدودیت در برقراری روابط اجتماعی ، افراد دیگر

اشکال ارتکاب به جرم خشونت های خانگی که تبدیل به معضلی فراگیر گشته با توجه به نوع جوامع و ساختار فرهنگی و اجتماعی آنها متفاوت است و تغییر وتحولات اجتماعی   می تواند بستری برای خشونت های خانگی بشاد در نتایج آمارگیری از کشورهای مختلف نشان می دهد که بیش از یک سوم زنان درون خانواده خودشان ا زنظر جسمی و روحی مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.این در حالی است که گزارش خشونت خانگی معمولاً به دلایل فرهنگی و اجتماعی ناقض است. غلامحسین فرمانبر روان شناس خانواده روح فرهنگ مرد سالاری ومحدود کردن بانوان ، عدم آشنایی زنان نسبت به حقوق خود و سوء ظن های بی مورد برخی مردان به زنان خود را از جمله عوامل خشونت خانگی در ایران می داند: «با توجه به اینکه پژوهش وتحقیقات جامعی در کشور صورت نگرفته آمارهای حاکی از افزایش این معضل در سطح کشور است. بررسیهای مرکز پژوهشهای پزشکی قانونی نشان می دهد در سالهای 78 تا 81 از مجموع دومیلیون و سیصد وپنجاه و سه هزار مراجعه به پزشکی قانونی در که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند ، بیش از نیم میلیون نفر از آنان قربانی خشونت بوده اند. این معضل به حدی گسترش یافته که جوامع بین المللی را به صحنه کشاند. به طوری که نماینده صندوق کودکان سازمان ملل در ایران بر اساس برآوردهای جهانی اظهار داشته که میزان مرگ و معلولیت حاصل از خشونت ها علیه زنان ، با مرگ و ناتوانی ازز سرطان برابر با بود واز عوارض ناشی از سوانح و رانندگی نیز بیشتر است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق پیچیدگی های جنگ نرم و فرهنگی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق پیچیدگی های جنگ نرم و فرهنگی با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق پیچیدگی های جنگ نرم و فرهنگی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق پیچیدگی های جنگ نرم و فرهنگی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق پیچیدگی های جنگ نرم و فرهنگی با word :

    در جنگ های جدید ابزارهای فناوری و ابزارهای ارتباطی و الکترونیکی و رسانه ها برای عملیات روانی علیه مردم به کار می رود و هدف دشمن کاهش آستانه تحمل ملی و کاهش پایداری مردم است.

    سطوح تهدید تغییر جدی کرده است. تهدید، عنصر ثابتی نیست و شکل تهدید، با تغییرات فناوری تغییر یافته است. امروزه صورت جنگ ها از نبردهای رودررو به نبردهای اطلاعاتی و روانی و جنگ های نرم تبدیل شده است. در جنگ نرم، دشمنان به آرامی از داخل جبهه خودی ، مقاومت مردم را کاهش داده است و با ایجاد ترس و دلهره و تغییر در ارزش ها و باورها،روحیه مردم را برای پایداری و ایستادگی ضعیف می کند.

    امروزه برای مقابله با تهدیدات جدید باید دانایی را افزایش داد و افزایش دانایی ، توانایی ما را افزایش می دهد.

    در جهان امروز، علاوه بر استفاده از سخت افزارهای نظامی گرایش دشمنان به سوی عملیات اقتصادی، فرهنگی و روانی سوق یافته و تهدیدات جدید دشمن حمله به ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و روانی کشور و مردم است. خطر تهدیدات ناشناخته به نحوی است که لازم است هر یک از ما دانش خود را در شناخت تهدیدات جدید افزایش دهیم تا با توسعه ادبیات پدافند غیرعامل بتوانیم برای حفظ خود، خانواده و جامعه مان تلاش کنیم.

    یادمان باشد برنامه های دفاع غیرعامل، بدون بهره گیری از سلاح برای کاهش آسیب پذیری ما و افزایش پایداری در مقابل دشمن خارجی برنامه ریزی می شود و مردم به عنوان کسانی که امروزه هدف غیرمستقیم تهدیدات خارجی هستند، لازم است با ابعاد گوناگون پدافند غیر عامل آشنا شوند.

    امنیت از مفاهیم آشناست که به معنای حفاظت در مقابل خطرات و داشتن احساس ایمنی خاطر است. حفظ خود و رهایی از ترس به خطر افتادن جان مردم و ترس از به خطر افتادن استقلال کشور، امنیت معنا می شود.

    پس امنیت شامل همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، روانی، فردی و اجتماعی می شود و به خطر افتادن امنیت سیاسی، فرهنگی اقتصادی کشور از طریق حفاظت در مقابل تهدیدات عینی و ذهنی و روانی دشمن است. تهدید سخت از طریق به کار بردن ابزار جنگی و نظامی برای تحمیل اراده به دیگران انجام می شود. تهدیدات نرم نیز وجود دارد که معمولاً دشمنان با استفاده از ابزار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای ایجاد رعب در مردم و به وجود آمدن شرایط بحران و نگرانی های اجتماعی، سیاسی و در خطر قرار دادن ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور آن را در دستور کار خود قرار می دهند تا همین مساله به آرامی و نرمی در مردم نوعی میل به عدم دفاع و ایستادگی را به وجود آورد و دقیقاً نوعی عملیات روانی بدون استفاده از سلاح صورت می گیرد.

    بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران اقتدار و بحران توسعه از جمله بحران ها و آسیب هایی است که می تواند کشورها را مورد تهدید قرار دهد و اگر به آن رسیدگی نشود مورد بهره گیری دشمن قرار می گیرد. در جهان امروز برای دفاع، لازم است به آسیب ها و بحران های سیاسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توجه کرد تا این گونه مسائل مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد.
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رایگان کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رایگان کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رایگان کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رایگان کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رایگان کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا با word :

شاید بتوان یکی از دلایل اولیه این نوع نرخ رشد را در سیاستهای جمعیتی اتخاذ شده به چند دهه اخیر در اروپا نسبت داد اما این تنها یکی از دلایل نرخ رشد پایین می‌باشد و بیشتر مربوط به گذشته است و امروزه وضع کمی فرق نموده و دلایل دیگری را می‌توان به آن اضافه نمود
درصد از فارغ‌التحصیلان دختر انگلیسی در سن سالگی یک فرزند هم ندارند. عدم تمایل به ازدواج رسمی و قانونی از سوی جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند معلول نگرشی است که از طریق نهادهای آموزشی جوامع اروپایی به آنان انتقال یافته است
نشریه تایمز در شماره اخیر خود مطلبی را با عنوان “صدای گریه باید در اروپا بلند شود، لطفا بیشتر بچه‌به دنیا بیاورید”( )آورده که در آن به اثرات کنترل جمعیت در این قاره اشاره نموده و به نگرانی ناشی از نرخ رشد پایین پرداخته است. در این زمینه به سیاست‌های دولت‌های اروپایی اشاره کرده که تسهیلات رفاهی را برای زوجهایی که بیش از فرزند به دنیا بیاورند در نظر خواهد گرفت. در این نوشتار با استناد به مطالب این نشریه انگلیسی به تحلیل در این رابطه خواهیم پرداخت. سیاست کنترل جمیعت در دهه‌های گذشته در کشورهای صنعتی امری طبیعی و مثبت به شمار می‌رفت. اروپای قرن هجدهم و نوزدهم با بهبود روزافزون شاخص‌های رفاهی و بهداشتی روبرو بود و نرخ رشد جمعیت به صورت تصاعدی در حال افزایش بود. از این رو می‌بایست چاره‌ای برای این رشد اندیشیده می‌شد، در این راستا موفقیت کشورهای اروپایی باتوجه به سطح پیشرفت و استفاده از روشهای جدید پیشگیری غیرقابل انکار بود. امروزه نتیجه این کنترل موفق را می‌توانیم در نرخ رشد صد در صدی و نزدیک به آن را در بسیاری از کشورها و نرخ رشد منفی را در برخی از کشورهای اروپایی مشاهده نمائیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق رفتار اجتماعی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق رفتار اجتماعی با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رفتار اجتماعی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق رفتار اجتماعی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق رفتار اجتماعی با word :

انسان درون اجتماع زندگی می‌کند و لاجرم رفتارهایی که از او سر می‌زند، بخشی از آنها در ارتباط با تعاملات اجتماعی است و یا به نحوی از طرف عوامل اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بطوری که رفتار یک فرد در تنهایی متفاوت از رفتاری خواهد بود که در مجمع از خود نشان می‌دهد. رفتار اجتماعی یعنی هر رفتار که متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان باشد.
انسان به عنوان یک موجود اجتماعی از همان بدو تولد گرایشات اجتماعی از خود نشان می‌دهد. نیاز به کسب حمایت و امنیت انحراف مراقبین شاید اولین نشانه‌های نیازمندی فرد به عوامل بیرونی است. لبخند اجتماعی را که در حدود ماههای اول زندگی در نوزاد دیده می‌شود، به عنوان اولین ارتباطات او با محیط اجتماعی خویش می‌دانند. این لبخند در تمامی نوزادان دیده می‌شود که به نظر می‌رسد، کارکرد عمده آن جلب توجه اطرافیان و برقراری یک نوع ارتباط ساده با اجتماع است.
شروع زودرس چنین رفتارهایی حاکی از اهمیت روابط و رفتارهای اجتماعی برای فرد است. هر چند اینگونه رفتارها مختص انسان نبوده و در اغلب حیوانات نیز دیده می‌شود. نیاز به دوست داشته شدن ، نیاز به حمایت ، نیاز به کسب امنیت و نیاز به پیوند جویی از نیازهای اساسی انسان هستند که مازلو آنها را در سلسله مراتب نیازهای خود قرار داده است و به اهمیت آنها در خود شکوفایی فرد تاکید کرده است. روشن است در یک سوی این نیازها فرد و در سوی دیگر آن اجتماع قرار دارد. ارضاء این نیازها در ارتباط فرد با جامعه میسر خواهد بود.
رشد رفتار اجتماعی
ظهور و بروز رفتار اجتماعی شاید به همان ماههای اولیه زندگی نوزاد بر می‌گردد. زمانی که نوزاد لبخند اجتماعی‌اش را ظاهر می‌سازد و به این طریق هر چند به شیوه‌ای ساده رابطه خود را با افراد خود برقرار می‌کند. تعامل نوزاد با محیط تداوم پیدا می‌کند. هر چند در آغاز افرادی که به عنوان اجتماع برای نوزاد شناخته می‌شوند، خیلی محدود بوده و اغلب شامل پدر و مادر و نزدیکان او می‌شود. اما بتدریج این روابط گسترده‌تر شده و به افراد بیشتری عمومیت پیدا می‌کند. بطوری که در سنین خاصی کم ‌کم توجه فرد عمدتا معطوف به افرادی به غیر از افراد نزدیک خانواده او می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج کشور با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج کشور با word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج کشور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج کشور با word

پیشگفتار
نظریات مهاجرت
الف: مهاجرت بین المللی
1- دیدگاه اقتصادی
ب: نظریه نئوکلاسیک‌ها
ج: نظریه اقتصاد جدید مهاجرت
د: نظریه بازار دوگانه
2- دیدگاه اجتماعی
3ـ دیدگاه سیاسی
5-دیدگاه سیستمی
وضعیت مهاجرت نخبگان در جهان و ایران
صنعت
آموزش
مجموع
الف: مهاجرت نخبگان ایران به ایالت متحده آمریکا
الف: 1950 تا پیروزی انقلاب اسلامی
پیش درآمد:‌جهانی شدن علت العلل مهاجرت نخبگان
الف: کاهش دستمزدها
رسیدن به استانداردهای بالای زندگی
ب: سیاست زدگی
ج: تبارگرایی
د:منزلت اجتماعی نخبگان
و. کاهش وطن دوستی
ه: فقدان نهادهای خصوصی جذب نخبگان ایران در کشور بحران عمیق بخش خصوصی
ز: عدم وجود سیستم کاریابی وبانک اطلاعاتی پیرامون متخصصان ایران این عامل نیز یکی از عوامل متغیر مهاجرت
ع:‌ دلبستتگی فکری وفرهنگی به خارج
نتیجه گیری
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج کشور با word

1-  پژوهش و تحقیق سازمان ملی جوانان، بررسی وضعیت مهاجرت جوانان، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی اهل قلم سال

2-  می‌یربروسی براون جین بستیت مساله مهاجرت علمی جامعه جهانی ترجمه فتح الله موسوی س چهارم  زمستان

3-  خلیلی رضا. مهاجرت نخبگان در عصر اطلاعات بازاندیش در فرصتها، تهدیدها، فصلنامه مطالعات راهبردی سال چهارم زمستان

4-   ساکسنین انالی و فرار مغزها یا چرخش مغزها تهیه و تنظیم آن ماری دیویس شماره 4 زمستان

5-  گفتگو با دکتر محمود سریع القلم ریشه‌ها و پیامدهای مهاجرت نخبگان قطعنامه مطالعات راهبردی . شماره 14 زمستان

6-  گفتگو با محمود سریع القلم پارادوکس  ایران،‌ قدرت در برابر جهان گرایی ویژه نامه روزنامه اعتدال وتوسعه،‌ اسفندماه

7-  بلوکی مرتضی مهاجرت از وطن چرا؟ ماهنامه بین المللی معیار- اقتصادی،  اجتماعی، سیاسی . شماره 52و53 اسفند وفروردین 1380و

8-   بصیرت بسیجی چگونه از مهاجرت مغزها استفاده کنیم شماره 96 خرداد

9-   منبع فوق بصیرت بسیجی تعلل در اسلامی کردن دانشگاهها

10-     محسنی رضا، پدیده مهاجرت و فرار مغزها. علل وجنبه ‌های آسیب شناختی اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره 175 و176 اردیبهشت

11- نش کیت، جامعه شناس معاصر مترجم محمد گلی دلفروز ویراستار عبدالرحیم مرودشتی تهران. انتشارات کویری

12- سخنران محمود سریع القلم تامل آسیب شناسنامه در مسئله فرار مغزها فصلنامه مطالعات راهبران شماره4 زمستان سال

13- شرفی محمد رضا جوان و نیروی چهارم زندگی ج2 انتشارات سروش

14- جزوه درس الوین بی سو نقش نظریات توسعه انتشارات مرکز مطالعات توسعه راهبردی

پیشگفتار

هنگامی که به برنامه مستند مهاجرت از صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در ذهن خود مرور می‌کنم، نخبگان ایران را در آنسوی مرزها، تجسم می کنم؛ مغزهایی که برای هر کدام از آنان میلیونها بلکه صدها میلیارد دلار هزینه مادی صرف گردیده است که اگر آنرا هم، کنار بگذاریم هزینه معنوی که صرف تربیت و پرورش آنان گردیده است نمی‌توان از آن صرفنظر کرد. این هزینه معنوی از خانواده تا اجتماع ومعلم واستاد صرف پرورش این مغزها گردیده است و اینک با اندک تلنگری از این کشور خارج و در خدمت بیگانگان قرار گرفته‌اند. مغزهای نظیر پروفسور مجید سمیعی معروف به امپراتور جراحی جهان و پروفسور موسی رحمان زاده معروف پرزیدنت جراحی ترمیم جراحات سوانح و تصادفات که در آلمان زندگی می‌کنند و این نوابغ چه زیبا از هویت اسلامی وایرانی خود دفاع می‌کردند در ذهن خود مرور می نمایم،‌ اضطراب و پریشان سلولهای مغزم را تحت فشار قرار می‌دهد. و میلیونها انسان که هموطنی که؛ می‌توانستند با دست‌های معجزه‌گر آنان از بیماری و رنج رهایی یابند دلم را لرزان می‌کند و سوالات زیاد اما جوابهای ناقص در ذهنم صف می‌کشند یاد سخن یاکوفلوف مشاور گورباجوف به ذهنم خطور می‌کند. «ما شوریها بالقوه قوی بوده‌ایم ولی نتوانستیم آنرا بالفعل تبدیل نماییم»

شاید این جمله داستان رفع مجهولات ذهنی من گردد. چرا ما با وجود اینکه منابع مختلف مادی و معنوی برخورداریم نتوانسته‌ایم آنرا بالفعل نماییم وبه این دردهای بی درمان مبتلا شده‌ایم. در آخر از استاد محترم جناب آقای دکتر ابوالقاسم طاهری که مرا با راهنمائیهای خود در رفع نواقص این مقاله هر چند ناقص یاری کرده‌اند تشکر می‌نمایم و توفیق آنجناب را از خداوند منان بیش از گذشته خواستارم


سوال اصلی: علل مهاجرت نخبگان ایران به کشور

فرضیه:‌علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج کشور می‌تواند بر حسب نظریه سیستمی متعدد، مانند کاش دستمزدها، سیاست زدگی دانشگاهها،‌ عدم منزلت علمی نخبگان در کشور و …باشد

نظریات مهاجرت

مهاجرت یا IMMigratiopn  بطور کلی در مفهوم جابه‌جایی و انتقال جمعیت در مکان یا تحرک جغرافیایی جمعیت استفاده می‌شود

ولی در معنای خاص آن عبارتست از نقل مکان انفرادی یا[1]جمعی انسانها با تصمیم به تغییر محل اقامت و کار بطوردائم یا برای مدتی طولانی و بیش از یک سال

در تعریف دیگر مهاجرت عبارتست از تحرکات جغرافیایی یا مکانی است که بین دو منطقه جغرافیایی انجام می‌شود. این حرکت شامل ترک یک منطقه و اقامت پیوسته در منطقه‌ای دیگر می‌باشد که آنرا مهاجرت دائمی می‌گویند. در تعریف دیگر مهاجرت عبارتست از: ‌کوچ و جابه‌جایی جمعیت از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌باشد. مهاجرت برحسب عوامل مختلف موثر نظیر مرز ساسی کشورها، مدت مهاجرت، خواست واراده جمعی بودن به 4 گروه تقسیم می‌شود هر گاه 2 یا 3 شاخه در دسته بندیها و خیلی هستند

1-   مهاجرت با توجه به مرزهای سیاسی

2- مهاجرت با توجه به عامل زمان

2-   مهاجرت باتوجه به عامل خواست واراده

4-مهاجرت از نظر شکل تذکر چون مهاجرت باتوجه به مرزهای سیاسی مورد بحث ما در این مقاله است به تعریف اشاره نموده واز بقیه خودداری می‌کنیم

مهاجرت با توجه به مرزهای سیاسی به دو شاخه تقسیم می‌شوند. الف :‌مهاجرت داخلی: تغییر محل اقامت از یک مکان به مکان دیگر در یک کشور باسرزمین معین در چارچوب مقررات و تقسیمات آن کشور. مانند مهاجرت روستائیان ایران به کلان شهرها

الف: مهاجرت بین المللی:‌

مهاجرت بین المللی برخلاف مهاجرت خارجی که در عرف بین الملل؛ حداقل یکی از آن دو کشور مستقل به حساب نمی‌آید؛ بین دو کشور مستقل انجام می‌گیرد مانند مهاجرت نخبگان ایران به آمریکا

در تعریف مهاجرت نخبگان با فراز مغزها یا مهاجرت صلاحیتها که در زبان لاتین (Drainbrain) نامیده می‌شود گونه‌ای از مهاجرت می‌باشد که در آن عنصر آموزش وبه کارگیری علم در محیطی مساعد نهفته است بعبارت دیگر؛ فرار مغزها به معنی مهاجرت افراد متخصص و تحصیلکرده ای است که کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان را مکان مناسب جهت رشد و ارتقا اندوخته های علمی خودش دانسته و به لحاظ فرهنگی بهترین زمینه را برای انتشار آموخته‌های خود می‌دانند آمریکاو کانادا مهمترین مراکز جذب نخبگان ایران  می‌باشد. در یک نظر باید گفت نظریات مهاجرت دررشته‌های علوم انسانی از جمله علوم سیاسی عام و از منظر مختلف تعریف می‌شوند. که به اختصار با ذکر نام توضیح این نظریات در زیر می‌آید

1- دیدگاه اقتصادی

 این دیدگاه در داخل ومجموعه خود به 4 شاخه تقسیم می‌شود که به ترتیب با ذکر نام آنها؛ تغریف مختصر نیزمی‌گردند: الف: نظریه کلاسیک:‌این نگرش با آراء و عقاید آدام اسمیت (1788) اقتصاد دانان کلاسیک وپیروان او گره می‌خورد طبق این نظریه مهاجرت‌ها اعم از داخلی و بین المللی مکانیزمی برای باز توزیع نیروی کار وی؛ کارگران مهاجر را نیز تابع قانون عرضه و تقاضا می‌دانست وآنرا نه تنها باعث رشد اقتصادی دو منطقه مهاجر پذیر و مهاجر فرست، بلکه وسیله‌ای برای بهبود وضع کار و اشتغال به شمار می‌آورد

ب: نظریه نئوکلاسیک‌ها: اقتصاد دانی چون ساستاد (1962) هاریس و تودارو؛ این نظریه را کمی تغییر دادند

بر پایه‌ این نظریه؛ از لحاظ دید کلان اقتصادی هر جا نیروی عرضه کار پیش از سرمایه می‌باشد دستمزدها رو به کاهش می‌گذارد و بعکس هر جا نیروی کارکمتر از سرمایه باشد دستمزدها افزایش می‌یابد و در نتیجه روند مهاجرت  نیروی انسانی از منطقه با نیروی کار بیشتر و سرمایه و دستمزد کمتر به طرف منطقه نیروی کار کمتر و سرمایه و دستمزد بیشتر می‌روند و در نتیجه هنگامیکه تعادل بین نیروهای کار[2]   و دستمزدها برقرار شود مهاجرت متوقف می‌شود. تئوری مهاجرتی نئوکلاسیک‌ها بر تفاوت دستمزدها واحتمال کاریابی استقرار می‌یابد و عواملی که در جذب یا دفع مهاجرت مؤثر است؛ عنایت نکرده است از جمله: 1-تغییر سیاست‌های بین المللی و غیر کارآمد و محاسبات اولیه مربوط به آن، اوضاع و احوال اقتصادی و تصمیم گیری‌های سیاسی از عوامل مهم و اثرگذار بر جریانات مهاجرتی است

1-  تغییر سیاست‌های بین الملل و غیر کارآمد محاسبات اولیه مربوط به آن، اوضاع و احوال اقتصادی و تصمیم گیریهای سیاسی از عوامل اثر گذار بر جریانات مهاجرتی است

2-  احتمال تحقق فرض مشابهت بین بین مبدا ومقصد که به مهاجرت و تامین آن در مقصد وکاهش مازاد آن در مبدا می انجامد و به تامین هر چه مطلوبتر اشتغال تام در آن منطقه تاثیر می‌گذارد و در نتیجه نظریه نئوکلاسیک‌ها را با تردید موجه می کند. چه مهاجران درمقصد؛ مهارت‌های لازم را به دست می‌آورند و در بازار کار کشور مهاجر پذیر جذب می شوند. به همین دلیل مهاجرت به صورت‌های گوناگون در شرایط جدید ادامه می‌یابد و با نوسانات گذرایی نیز مواجه می‌شود

3-  نظریه نئوکلاسیک ها در مقیاس خود جای بحث دارد تجربیات اخیر نشان می‌دهد وجود تفاوت‌های زیاد دستمزد بین سرزمینهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر که به مراتب بیش ازهزینه‌های مهاجرت است،‌موجب استمرار مهاجرت‌ها و در مواردی تشدید آنها شده است

ج: نظریه اقتصاد جدید مهاجرت:

برطبق این نظریه مهاجرت اقدامی است که از طرف افراد انجام می‌گیرد و بطور وسیعی در رابطه باعملکردی که آنان در جامعه دارند میباشد این امر فقط برای افزایش درآمد نبوده است بلکه اقدامی است برای به حداقل رساندن خطراتی مانند فقدان امنیت و بیمه، داد و ستد، کاستیهای بازار، فقدان بیمه بیکاری و غیره می‌باشد، این امر موجب می‌شود که کشور مهاجر فرست است از ارز خارجی کشور مهاجر پذیر که ارزش به مراتب بالاتر


[1] پژوهش و تحقیق سازمان ملی جوانان، بررسی وضعیت مهاجرت جوانان تهران،‌ انتشارات موسسه‌ی فرهنگی اهل قلم 1381 صفحه 12 الی

[2] – منبع پیشین بررسی مهاجرت جوانان صفحات 18 الی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید