Archive for the ‘تاریخ’ Category

دانلود آشنایی با شاعران ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با شاعران ایران با word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با شاعران ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست:

فردوسی     4
نظم داستانهای حماسی     7
عطار نیشابوری     20
آثار عطار     25
منظومه‌ها     25
فوت عطار     26

فردوسی
از آغاز بــایــد كـه دانـی درست         سرمـــایــه گوهران از نخست
كـــه یــزدان ز ناچیز چیز آفرید         بـــدان تـــا توانایی آرد پدید
سـرمـایه گــوهران این چــــهار         بـرآورده بی‌رنج و بی‌روزگار
یــــكی آتشی بــر شده تـابناك         میان آب و باد از بر تیره خاك
نخستین كه آتش به جنبش دمـید         زگرمیش پس خشكی آمد پدید
وزان پـس ز آرام سردی نــــمود         ز سردی همان بــازتر می‌فزود
چو این چار گوهر بــه جای آمدند         ز بــــهر سپنجی سرای آمدند
گــــهرها یــك انــدر دگر ساخته         ز هــــر گونه گردن برافراخته
پـــدیـــد آمـد این گــنبد تـیزرو         شگفتی نــماینده نــو بـه نـو
ابـر ده و دو هفت شد كـــدخــدای         گـــرفتند هر یـك سزاوار جای
در بـ‌ــخشش و دادن آمـــد پدیــد         بـبخشید دانا چنان چون سزید
فلكـها یــك انــدر دگــر بسته شد         بـجنبید چون كار پیوسته شـد
چودریاوچون‌كوه‌وچون‌دشت‌وراغ         زمین شد به كردار روشن چراغ
ابوالقاسم فردوسی از لحاظ زنده كردن تاریخ و داستان ملی و از جهت نفس تازه دمیدن به زبان فارسی بی شبهه بزرگترین شاعر ایران زمین است. و دیگر سرایندگان و گویندگان ما در این هنر به پایه او نمی‌رسند استادی به بزرگی تاریخ كه دریچه‌ای به جهان ادبیات گشود هم او بود كه پارسی را زنده كرد و با شیوایی سخن، ادبیات را ماندگار كرد. تا آنجا كه آوازه‌اش تا كرانها پیچید.
فردوسی یكی از ستارگان درخشان آسمان ادب فارسی و از مفاخر نام‌آور ملت ایران است و به سبب همین عظمت مقاوم و مرتبت، زندگی او مانند سایر بزرگان درجه اول ایرانی با افسانه‌ها و روایات مختلف آمیخته شده است.
دریغا شخصی بدین بزرگی و مقام، شرح حال و تاریخ زندگی‌اش ناقص و مجهول است و آنچه بر ما معلوم است اندكی از بسیار است. تولد او در سال 329 در قریه باژ از ناحیه طبران طوس بوده یعنی همان جا كه امروزه آرامگاه اوست. فردوسی مردی وطن‌پرست و در میهن پرستی استوار بود. این مطلب را می‌توان در جای جای شاهنامه و خصوصاً از شور و عشقی كه فردوسی در ستایش ایران و نژاد ایرانی دارد به خوبی دریافت. وی سی و پنج سال برای سرودن شاهنامه رنج برد و تمام دارایی خود را از دست داد و در پایان عمر تهیدست شد چرا كه عشق به ایران و ایرانی تا آنجا در وجودش رسوخ كرده بود كه بر آن شد تاریخ میهن خود و افتخارات گذشته آن را كه در خطر نیستی و فراموشی می‌دید احیا كند و بتواند از بلاغت و فصاحت معجزه‌آسا و شیوایی سخن خود بهره‌مند شود و آن را از زوال و فراموشی برهاند. و باید گفت كه در این راه خدایی كرد. تا آنجا كه حتی در مرگ پسرش از ادامه كار باز نایستاد تا شاهنامه را همانگونه كه از نامش بر می‌آید جاودان نماید، برای ایرانی كه می‌خواست جاودان بماند. زبان از گفتن هر آنچه در این 35 سال بر او گذشته، قاصر است. باشد كه پاسش «بداریم این دردانه تاریخ را».
فردوسی از تاریخ نیاكان خود و از داستانها و افسانه‌ها و تاریخ ایران اطلاع و یا به داشتن آنها شوق و علاقه داشت و تربیت خانوادگی وی را بر این داشت كه بدون مشوق و محرك، خود به این كار عظیم دست زند. در حالی كه تذكره‌نویسان در شرح حال فردوسی نوشته‌اند كه او به تشویق سلطان محمود به نظم شاهنامه پرداخت و علت این اشتباه آن است كه نام محمود را در نسخ موجود شاهنامه،‌ كه دومین نسخه شاهنامه فردوسی است خود شاعر گنجانیده است.
نسخه اول شاهنامه كه منحصر بود به منظوم ساختن متن شاهنامه ابومنصوری، هنگامی آغاز شد كه 19 سال از عمر دولت سامانی باقی بود و اگر فردوسی تقدیم منظومه خود را به پادشاهی لازم می‌شمرد ناگزیر به درگاه آل سامان كه خریدار اینگونه آثار بود، روی می‌نمود و به هر حال نمی‌توانست در آن تاریخ به درگاه سلطانی كه هنوز روی كار نیامده بود بشتابد. محمود،‌ ترك زاد غزنوی نه تنها در شاهنامه‌ی استاد طوس تأثیری نداشت، بلكه تنها كار او قصد قتل گوینده آن به گناه دوست داشتن نژاد ایرانی و اعتقاد به تشیع بوده است و بس.
نظم داستانهای حماسی:
فردوسی ظاهراً در اوان قتل دقیقی حدود (369-376) به نظم داستانهایی مشغول بوده كه بعضی از داستانهای منفرد مانند «بیژن و گرازان» را باید در رأس همه قرار داد. داستان بیژن و گرازان یا رزم بیژن و گرازان و یا داستان منیژه و بیژن از داستانهای مشهور قدیم بود كه غیر از فردوسی برخی دیگر شعرای عهد غزنوی نیز اشاراتی بدان كرده‌اند. این ابیات منوچهری یكی از آن اشارات است:
شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریك     چـــو بــیـژن در میان چـاه او من
ثــــریـــا چون منیژه بر سر چاه     دو چشم من بر او چون چشم بیژن
و در یك قطعه منسوب به فردوسی نیز اشاراتی به داستان بیژن می‌بینیم:
در ایـوان‌ها نقش بـیـژن هــنوز     بــه زنــدان افــراسیاب انـدر است
و این بیت اخیر از شهرت فراوان داستان بیژن و منیژه حكایت می‌كند تا بدانجا كه تصاویر آنها را در ایوان‌ها و بر دیوار خانه‌ها نیز نقش می‌كرده‌اند. فردوسی بنابر آنچه از تحقیق در سبك كلام وی در داستان بیژن و گرازان بر می‌آید، این داستان را در ایام جوانی سروده بود.
یكی از دلایل این مدعا استعمال الفهای اطلاقی فراوانی است كه زیاد از حد در این داستانها دیده می‌شود. دلیل این امر آن است كه فردوسی چنانكه در دیگر موارد شاهنامه دیده می‌شود، هنوز به نهایت پختگی و استادی و مهارت نرسیده بود. برای مثال در میان نود بیت از یك قسمت این داستان ابیات زیر دارای الفهای اطلاقیست:
بپیچید بــر خــویشتن بیژنا         كـه چون رزم سازم برهنه تنا
زتـــورانیان من بدین خنجرا         بـبـرم فـراوان سـران را سـرا
به پیمان جدا كرد از او خنجرا         به چربی كشیدش به بند اندرا
چو آمد بــه نزدیك شاه اندرا         گــو دست بسته بــرهنه سرا
یـكی دست بسته بـرهنه تنا         یــكی را زپــــولاد پـیراهنـا
نبینی كه ایـن بدكنش دیمنا         فزونی سگالد هــمی بــرهنـا
یعنی ده درصد ابیات قافیه‌هایی با الف زائد دارند. نظیر چنین مواردی در اشعار فردوسی كمتر مشهود است. تاریخ شروع نظم شاهنامه دقیقاً معلوم نیست ولی از چند اشاره فردوسی می‌توان تاریخ تقریبی آن را معین كرد. شروع كار فردوسی حدود سال‌های 375-371 هجری است.
فردوسی از امرای نزدیك، كسی را لایق آن نمی‌دانست كه اثر عظیم و جاودان خود را بدو تقدیم كند و همواره در پی بزرگی می‌گشت كه سزاوار آن اثر بدیع باشد و سرانجام محمود غزنوی بزرگترین پادشاه عصر خود را یافت.
من این نامه فرخ گرفتم به فــال         همی رنـج بردم به بسیار سال
نــدیــدم سرافراز و بخشیده‌یی     پـــگـاه كیان بــر درخشنده‌ای
همه این سخن بر دل آسان نبود         جز از خامشی هیچ درمان نبود
بــه جایی نبود هیچ پیدا درش         جز از نـام شاهی نبود افسرش
كـه انــدر خــور باغ بایستمی         اگــر نـیـك بـودی بشایستمی
سخن را نگه داشتم سال بیست         بدان تا سزاوار این گنج كیست
جـهانـدار محمود بــا فر وجود         كه او را كند ماه و كیوان سجود
بــیامد نشست از بـر تخت داد         جـــهاندار چــون او ندارد بیاد
از این ابیات بخوبی ثابت می‌شود كه فردوسی همواره در فكر آشنایی با پادشاهی بزرگ بوده كه شاهنامه خود را بنام وی كند و آخر كار قرعه به نام محمود زد. گویا این امر در شصت و پنج یا شصت و شش سالگی شاعر حدود سال 394 یا 395 اتفاق افتاد. در این روزگار فقر و تهیدستی او به نهایت رسیده و ضیاع و عقار موروث خود را در راه نظم حماسه ملی ایران از دست داده بود.
نخستین نسخه منظوم شاهنامه شهرت بسیار یافت و طالبان از آن نسخه‌ها برداشتند، با آن كه پدید آورنده آن شاهكار به پیری گراییده بود و تهیدستی بر او نهیب می‌زد، هیچیك از بزرگان و آزادگان با دانشور كه از منظومه زیبای او بهره‌مند می‌شدند در اندیشه پاداشی برای آن آزاد مرد بزرگوار نبودند در حالی كه او نیازمند یاری آنان بود و می‌گفت:
 
چو بگذشت سال از برم شصت‌وپنج         فزون كردم اندیشه درد و رنج
بــه تــاریــخ شاهان نیـــاز آمدم         بــه پیش اختر دیر ساز آمدم
بــزرگــان و بـــا دانش آزادگــان         نبشتند یـكسر سخن رایــگان
نشسته نــظاره مــن از دورشــان         تو گفتی بدم پیش مزدورشان
جـــز احسنت ازیشان نبد بــهره‌ام         بگفت اندر احسنتشان زهره‌ام
ســـر بـــدره‌های كهن بــسته شد              وزان بند روشن دل خسته شد
در چنین حالی بود كه دلالان تبلیغاتی محمود ترك زاد به اندیشه استفاده از شهرت دهقان‌زاده بزرگوار طوس افتادند. و او را به صلات جزیل محمود، كه برای گستردن نام و آوازه خود به شاعر می‌داد، امیدوار كردند و بر آن داشتند كه شاهنامه خود را كه تا آن هنگام بنام هیچكس نبود به اسم او درآورد. او نیز پذیرفت و بدین ترتیب یكی از ظلمهای فراموش ناشدنی تاریخ انجام یافت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی جغرافیای تاریخی شهرهای بین النهرین در صدر اسلام با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی جغرافیای تاریخی شهرهای بین النهرین در صدر اسلام با word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی جغرافیای تاریخی شهرهای بین النهرین در صدر اسلام با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
بعد از پیروزیهای مسلمان در جنگلهای قادسیه و جلولا در سال 16 ق – 637 م خلیفه دوم به سعد بن ابی وقاص فرمانده ارتش اسلامی در عراق دستور داد تا در آنجا بماند که بیشتر برای استحکام بخشیدن به سیطر? مسلمانان در عراق بود تا در زمان مناسب به فارسی پیشروی کنند. سعد بن ابی وقاص با ارتش عرب در سرزمین تازه فتح شده اعراب ( مدائن) مستقر گردید اما بعد از مدتی ثابت شد که به دلیل آب و هوای مرطوب، کمبود محیط صحرائی و نیاز به مراتع برای گله و احشام خود، این منطقه مناسب نیست. خلیفه از سعد بن ابی وقاص درخواست کرد تا ارتش را از مدائن بیرون برده و محلی مناسب با شیو? زندگی اعراب پیدا کنند.
هدف از تأسیس شهرهای جدید منزل دائمی برای ارتش و جنگجویان قادسیه بود. گروههای مختلفی که ساکن این مناطق شدند برای دسترسی آسان در مواقع نیاز بودند.
در مدت کمی سه شهر جدید بنامهای کوفه، بصره و واسط را ساختند که در اندک زمانی این سه شهر چنان رونق یافتند و آباد شدند که مهمترین بلاد این اقلیم جدید اسلامی گردیدند. مخصوصاً کوفه و بصره هر کدام مدتی پایتخت دولت امویان شدند. بصره به عنوان بندرگاه کالاهای ورودی به بین النهرین نقش اساسی در رونق اقتصاد بین النهرین ایفا کرد و هم کوفه و بصره از لحاظ علمی دارای مکاتیب خاص خود شدند و موجب رشد علم و فرهنگ و ترویج دین اسلام شدند و چون خلافت به عباسیان رسید اوضاع چنین اقتضا کرد که پایتخت جدید رونق و شکوه جلال دمشق را که موجب فخر امویان بود تحت الشعاع قرار داد که مباحث ذکر کرده در بالا در پنج فصل 1- کلیات پژوهش 2- جغرافیای تاریخی بصره 3- جغرافیای تاریخی کوفه        4- جغرافیای تاریخی واسط 5- جغرافیای تاریخی بغداد و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش    1
1-1: مقدمه    2
1-2: طرح مسئله     4
1-3: ضرورت و اهمیت موضوع      4
1-4:پیشینه پژوهش       4
1-5 :اهداف:     5
1-6 : سوالات     5
1-7 : فرضیات     5
1-8 : روش تحقیق     6
1-9 : نقد منابع     6
فصل دوم: جغرافیای تاریخی بصره     10
2-1 : شهرسازی اسلامی     11
2-2: جغرافیای تاریخی بصره     16
2-3: تاریخ بصره     16
2-4: ساختمان بصره     18
2-5: ترکیب اجتماعی     20
2-6: مساجد و محلات     20
2-7: علم و فرهنگ    22
2-8: بیعت با علی     23
2-9 : معزول کردن عاملان عثمان توسط علی     23
2-10 : جنگ جمل     24
2-11: حرکت علی به سوی بصره    28
فصل سوم: جغرافیای تاریخی کوفه    31
3-1. چگونگی پیدایش شهر کوفه    32
3-2. ترکیب اجتماعی کوفه    35
3-3. راه ها، صحن ها و مقابر    38
3-4. محلات کوفه    42
3-5. نقش? اقتصادی کوفه    44
3-6. قصر و میدان    46
3-7. مسجد جامع و مساجد محلات    47
3-8. محله کناسه (مندرسه)    49
3-9. مکانهای مبارک کوفه    52
3-10. مفاخر کوفه    56
3-11. داغ بی وفایی بر جبین کوفه    60
3-12. کوفه و نواحی اطراف    63
3-13. کوفیان و جنگ جمل    66
3-14. طلوع خورشید ولایت در کوفه    70
3-15. مولود کعبه در کوفه    73
3-16. شهادت علی (ع)    78
3-17. مشکلات کوفه در حمایت از علی (ع)    82
3-18. کوفه پس از شهادت علی (ع)    85
3-19. آشتی نامه    89
3-20. زیاد در کوفه    95
3- 21. امام حسین (ع) و بیعت خواستن از او    96
3- 22. نامه نگاری عراقیان    98
3-23. حرکت امام حسین (ع) به عراق    ….99
3-24. فاجعه کربلا    100
3-25. مختار    101
فصل چهارم:جغرافیای تاریخی واسط    107
4-1. جغرافیای تاریخی واسط    108
4-2. بنای واسط    108
4-3. ترکیب اجتماعی    111
4-4. مساجد    111
4-5. اسلام در واسط    111
فصل پنجم: جغرافیای تاریخی بغداد112
5-1. تاریخ بغداد    113
5-2. نامگذاری شهر بغداد    113
5-3. بنای بغداد    115
5-4. ابواب بغداد    122
5-5. کوی و محلات    124
5-6. ترکیب اجتماعی    126
5-7. اقطاع و مساجد    127
5-8. علم و فرهنگ    137
5-9. بغداد از هارون تا آل بویه    138
5-10. بغداد از آل بویه تا سلجوقیان    147
نتیجه     152
منابع     155

فصل اول : کلیات پژوهش
1-1: مقدمه
1-2:طرح مسئله
1-3: ضرورت و اهمیت موضوع 
1-4: پیشینه پژوهش  
1-5 : اهداف
1-6  : سوالات
1-7 : فرضیات
1-8 : روش تحقیق
1-9 : نقد منابع

1-1: مقدمه
طبیعت، جلگه پهناور بین النهرین را  که فرات و دجله در آن جاری است دو قسمت نموده، قسمت شمالی که سرزمین قدیم آشور باشد بیشتر از مراتعی تشکیل یافته که جلگه ای سنگلاخی را پوشانده اند. قسمت جنوبی که بابل قدیم باشد سرزمینی است حاصل خیز که خاکی رسوبی و نخلهای پر برکت دارد و نهرهائی که در آنجا کشیده شده آن سرزمین را سیراب می کند و به همین لحاظ مردم خاور زمین آن خطه را یکی از جنات اربعه دنیا می دانستند. عربها قسمت جنوبی را عراق و قسمت شمالی بین النهرین را جزیره می نامیدند. هنگامی که خداوند عالم دنیای جاهلی اعراب را به برکت دین اسلام با ارسال پیامبر(ص) نورانی ساخت و این دین جهانی پس از مبارزه با اشرافیگری قریش رشد و نمو نمود به طوریکه از حدود مکه و مدینه فراتر رفت بعد از پیروزی های مسلمانان در جنگهای قادسیه و جلولا در سال 17ق -637م خلیفه دوم به سعد بن ابی وقاص فرمانده ارتش اسلامی در عراق دستور داد تا در آنجا بماند که بیشتر برای استحکام بخشیدن به سیطره مسلمانان در عراق بود. تا در زمان مناسب به فارس پیشروی کنند. سعد بن ابی وقاص با ارتش عرب در سرزمین تازه فتح شده اعراب (مداین) مستقر گردید اما بعد از مدتی ثابت شد که به دلیل آب و هوای مرطوب، کمبود محیط صحرایی و نیاز به مراتع برای گله و احشام خود این منطقه مناسب نیست. خلیفه از سعد بن ابی وقاص درخواست کرد تا ارتش را از مدائن بیرون برده و محلی مناسب با شیوه زندگی اعراب پیدا کند. هدف از تاسیس شهرهای جدید منزل دائمی برای ارتش و جنگجویان قادسیه بود. گروه های مختلفی که ساکن آن جا بودند برای دسترسی به آنها در موقع نیاز بود. سعد با تحقیقی در جاهای مختلف با صلاحدید مشاوران خود بصره و کوفه را انتخاب نمود تا هم نظامیان و لشگرش در آن جا سکونت یابند و هم هنگام جنگ براحتی لشگرش به سوی دشمن اعزام شوند در ابتدا خانه ها از نی بود ولی چون بر اثر آتش سوزی خانه های چوبی و نی آتش گرفته و همه جا سوخت بدستور خلیفه خانه ها را از گل ساختند.
در مدت بسیار کمی شهر کوفه و بصره چنان رونق یافتند و آباد شدند که مهمترین بلاد و اقلیم جدید اسلامی گردیدند و هر کدام مدتی پایتخت دولت امویان شدند و بخصوص شهر کوفه پایتخت خلافت علی(ع) شده و حوادث مهم تاریخی در آن جا رقم خورد و آبستن حوادثی شد که برای تاریخ اسلام و نشر و ترویج دین موثر شد و باعث ماندگاری دین گردید و شهر بصره به عنوان بندرگاه کالاهای ورودی به بین النهرین نقش اساسی در رونق اقتصادی بین النهرین ایفا کرد و موجب رشد اقتصادی منطقه گردید. و هم کوفه و بصره از لحاظ علمی دارای مکاتیب خاص خود شدند و موجب رشد علم و فرهنگ و ترویج دین اسلام گردیدند.
پس،چون خلافت به عموزادگان رسول خدا،صلی الله علیه وآله،از فرزندان عباس بن عبدالمطلب رسید،با حسن تشخیص و خردمندی و کمال بصیرتی که داشتند برتری و شکوه و وسعت عراق را شناختند ونیز دانستند که عراق در وسط دنیا قرار دارد،نه مانند شام،دارای هوای وباخیز وخانه های تنگ و زمین ناهموار و طاعون های پیاپی و مردمی بدخوی.و نه مانند مصر با هوای متغیر و وبای بسیار میان کوهستانی خشک و سخت که در اثر خشکی و شوره زاری و خشک سالی اش هیچ سبزی در آن نمی روید و چشمه در آن نمی جوشداز این جهت خلیفه دوم عباسی بغداد را در کنار دجله چند فرسخ بالای تیسفون(مدائن)درست کرد و دیری نپایید که این پایتخت جدیدرونق و شکوه و جلال ودمشق را که موجب فخر و مباحات سلسلهء امویان بود تحت الشعاع خود ساخت و مرکز خلافت عباسیان و طبعاً پایتخت عراق که قلب ممالک اسلامی خاور زمین گردیده بود شدو این شکوه و عظمت سالهای مدیدی دوام آورد و در آخر با حمله مغول رونق و آبادانی خود را با برافتادن خاندان عباسی از دست داد ولی اثرات علمی بغداد که در آن بیت الحکمه و مدارس زیادی بود سالها افکار مردم آن خطه و بلاد اسلامی را نورانی ساخت.

منابع و مآخذ
1- قرآن کریم
2-    آینه وند، صادق- 1368، تاریخ سیاسی اسلام، انتشارات علمی فرهنگی، چ سوم
3-     آیتی محمد ابراهیم 1368 تاریخ زندگانی پیامبر اسلام، تصحیح و تعلیقات ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران چاپ دوم.
4- ابن جعفر قدامه 1370 الخراج ترجمه حسین قره چانلو، تهران، البرز، چاپ سوم.
5- ابن اثیر، عزالدین علی بن محمد، 1378، تاریخ کامل ترجمه محمد حسین روحانی، تهران، طوس، چاپ سوم.
6- ابن هشام، 1362، سیرت رسول الله ترجمه رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی، تصحیح دکتر اصغر مهدوی، تهران، خوارزمی چاپ دوم.
7- ابن خردادبه 1370، المسالک و الممالک ترجمه دکتر حسین قره چانلو، تهران چاپ سوم.
8- ابن ندیم 1346، الفهرست، ترجمه رضا تجدد، انتشارات ابن سینا، تهران، چاپ اول.
9- احمد نفیس – 1374، خدمات مسلمانان به جغرافیا – موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، حسن لاهوتی چاپ سوم.
10- استخری ابواسحاق ابراهیم، 1368، مسالک و ممالک، ایرج افشار، چاپخانه شرکت انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به آموزش عالی، تهران، چاپ دوم.
11- اصفهانی حمزه 1346 سنی الملوک الارض و الانبیا، ترجمه دکتر جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران تهران چاپ دوم.
12- بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر، 1367، فتوح البلدان ترجمه دکتر محمد توکل، تهران، نشر نقره چاپ اول.
13-باستانی پاریزی، 1378، از پاریز تا پاریس، نشر فرهنگ، چ اول
14- جعفریان، رسول، 1373، تاریخ سیاسی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ دوم.
15- جعفریان، رسول، 1366، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، ناشر مؤسسه در راه حق، قم، چاپ اول.
16- حسن ابراهیم حسن 1366، تاریخ سیاسی اسلام (از آغاز تا انقراض امویان) ابوالقاسم پاینده، سازمان انتشارات جاویدان چاپ سوم.
17- حکیم بسیم سلیم، 1381، شهرهای عربی اسلامی اصول شهرسازی و ساختمانی، محمدحسین ملک احمدی و عارف اقوامی مقدم، سازمان چاپ و انتشارات تهران چاپ دوم.
18- حِتّی، فیلیپ 1344، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، کتابفروشی حاج محمدباقر کتابچی حقیقت با همکاری فرانکلین، تبریز چاپ اول.
19- خضری، سید احمدرضا، 1378، تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه، تهران، سمت چاپ دوم.
20- دهخدا علی اکبر 1347 لغت نامه دهخدا، دانشکده ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، جلد 21-8-7-6، چاپ سوم.
21- دنت دانیل، 1340، جزیه در اسلام، ترجمه دکتر محمدعلی موحد، تبریز، سروش با همکاری فرانکلین، چاپ اول.
22- دوری عبدالعزیز 1375، بغداد، ترجمه دولت شاهی اسماعیل، ایرج پروشانی، بنیاد دایره المعارف اسلامی سازمان چاپ و انتشارات، چاپ سوم.
23- دینوری، 1364، اخبارالطوال، ترجمه دکتر محمود دامغانی، تهران، نشر نی، چاپ دوم.
24- رازی، آل یاسین، 1365، صلح امام حسن(ع)، ترجمه سید علی خامنه ای، انتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ سوم .
25- روز نتال فرانتس، 1366، تاریخ تاریخ¬نگاری در اسلام (دو جلد) ترجمه دکتر اسدالله آزاد، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ دوم.
26- زرگری نژاد غلامحسین 1378، تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)، تهران، سمت، چاپ دوم.
27- زرین کوب، عبدالحسین، 1371، تاریخ ایران بعد از اسلام، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم.
28- شهیدی جعفر 1375، ترجمه نهج البلاغه، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ نهم.
29- شهیدی جعفر 1377، تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ بیست و دوم.
30- طباطبائی، محمد محیط، 1367، قطور حکومت در ایران بعد از اسلام، تهران، بعثت، چاپ دوم
31- طبری، محمد بن جریر، 1337، تاریخ طبری، ترجم? ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، چاپ اول.
32- عنان، محمد عبدالله، 1371، تاریخ دولت اسلامی در اندلس (5 جلد) ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، کیهان، چاپ دوم.
33- فلوتن، فان، 1325، تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه، ترجمه مرتضی هاشمی حایری، تهران، اقبال، چاپ اول.
34- گروه مؤلفان، 1382، دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد 12، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
35- گلی زواره غلامرضا، 1373، سیمای کوفه، سازمان تبلیغات اسلامی، شمشاد، چاپ اول.
36- لسترنج، 1367، جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی، محمود عرفان، انتشارات علمی و فرهنگی چاپ دوم.
37- کریسن سن، آرتور، 1351، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، انتشارات ابن سینا، تهران چاپ اول.
38- ماسینیون لویی، 1388، جغرافیای تاریخی کوفه، سازمان تبلیغات اسلامی، شمشاد، چاپ اول.
39-مطهری مرتضی، 1364، حماسه حسینی، تهران، صدرا، چاپ سوم.
40- مسعودی، علی بن حسین، 1365، التنبیه والاشراف، ابوالقاسم پاینده، تهران، سازمان علمی و فرهنگی چاپ دوم.
41- مسعودی، علی بن حسین، 1370، مروج الذهب (دو جلد) ابوالقاسم پاینده، تهران، سازمان علمی و فرهنگی چاپ چهارم.
42- مغنیه محمد جواد، 1385، امیر مؤمنان و آذربایجان و دولتهای شیعه در تاریخ، محمد آیت¬الهی تهران مانده¬گار، چاپ اول.
43- ناظم زاده، اصغر، 1378، تجلی امامت، تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
44- یعقوبی ابن واضح، 1371، تاریخ یعقوبی دو جلد، محمدابراهیم آیتی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی چاپ ششم.

Abstract
Historical geography of the sopotamia cities in the beginning of Islam period.
In the first half part of the one (A . H) Moslems vectored on Iraq.
So they called it Tissfun in the name of (Madayen) that was a hibernal capital of Sassanid kings and that was placed near Dejle river and important cities of Iraq. Also Arabs needed more cities for having military base in it, So th
ey established three cities of Kufa, Basra and Wasit in very short time that had been as a heart of Islamic cities after short period of time.
Especially, Kufa and Basra had been Amaviyan Capital for a period time. After transferring of power from Amaviyan to Abbasian they changed the capital position.
Abbasian second caliph established Baghdad in some farsakh (unit of lergh) upper than Tissfun (Madayen).
After short period of time this capital was in its immensity that affected on Dameshq that had been the most important part of Amaviyan and central part of Abbasiyan Caliph and also Iraq that had been heart of Islamic countries of east.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاریخ معاصر ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاریخ معاصر ایران با word دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاریخ معاصر ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تاریخ معاصر ایران دورانی از تاریخ ایران است که با انقلاب مشروطه شروع میشود و تا سرنگو نی سلسله پهلوی و پیروزی انقلاب ایران ادامه میابد. تاریخ معاصر ایران را به بخش هایی تقسیم میکنند:
جنبش مشروطه ایران
کودتای ????
رضاشاه پهلوی
محمدرضا شاه پهلوی
نهضت ملی‌شدن نفت
کودتای ?? مرداد
انقلاب سفید
انقلاب ایران
جنبش مشروطه ایران مجموعه کوششها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.

پیشینه
از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنائی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته های روشنفکرانی مثل [[حاج زین‌العابدین مراغه‌ای ]] و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال الدین اسدآبادی و دیگران زمینه های مشروطه خواهی را فراهم آورد. سخنرانیهای سیدجمال واعظ و ملک المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا میکرد. نشریاتی مانند حبل المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر میشدند نیز در گسترش آزادیخواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی زندگینامه و آثار چالز جنكز با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی زندگینامه و آثار چالز جنكز با word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی زندگینامه و آثار چالز جنكز با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تاریخ مرگ مدرن:
چالز جنكز، تاریخ نگار و منتقد معماری، دیگر نظریه پرداز مهم معماری پست مدرن است وی در سال 1977 كتابی به نام زبان معماری پست مدرن به رشته تحریر درآورد. با این وجود كتاب، جنكز روند جدید را كه ونچوری در معماری آغاز نموده بود، نام گذاری كرد و گسترش داد.
جنكز در این كتاب تاریخ دقیق مرگ معماری مدرن را 15 ژوئیه 1972، ساعت
23/3 بعدازظهر اعلام كرد، زمانی كه مجموعه آپارتمانهای مسكونی پروت ایگو در شهر سنت لوییس آمریكا توسط دینامیت منهدم شد. جنكز بیان می كند كه این مجموعه آپارتمانها نماد معماری مكعب شكل و بدون تزئینات مدرن بود و بسیاری از اصول طراحی آن، منطبق با اصول مطرح شده در كنگره سیام (CIAM) بود. اما به دلیل آن كه زبان انتزاعی مورد استفاده در طرح این مجموعه مدرن با آنچه سیاهپوستان ساكن و نسبتاً فقیر این مجموعه به عنوان خانه قلمداد می كردند بیگانه بود، لذا انهدام و نیستی تنها راه چاره برای پایان دادن به رنج ساكنان این ساختمان و خود ساختمان بود.
از جمله آثار مخرب كه این مجموعه بر شهر داشت محل تجمع فساد منطقه شده بود كه خود این مسئله نیز از عوامل تخریب و از بین بردن مجموعه محسوب می شده بود.
بر طبق نظر جنكز معمار نباید خود به تنهایی ساختمان را طراحی كند، آنچه در معماری مدرن مرسوم بود، بلكه باید همكار و مشاور استفاده كنندگان باشد.
الگوی شكل ساختمان نباید تنها در ذهن معمار باشد بلكه باید آن چیزی باشد كه ساكنان آینده با آن انس و آشنائی دارند و می توانند با آن ارتباط برقرار كنند.
در این كتاب نیز جنكز همانند سلف خود ونچوری انتقاد اصلی را متوجه میس وندرو خصوصاً طرح های مكعب شكل او برای موسسه تكنولوژی ایلی نویز (IIT) در آمریكا كرد، مجموعه ای از جعبه های زیبای مشابه كه فاقد هویت و نوع كاربری بودند
معماری پست مدرن
از دهه شصت میلادی، موضوع پست مدرن در معماری به صورت یك سبك مهم مطرح شد و انتقادات زیربنایی به اندیشه منطق گرا و تكنومدار معماری مدرن وارد گردید. آغازگر این جنبش كسی نبود مگر یكی از شاگردان لویی كان به نام رابرت ونچوری.
و.ی در سال 1996 كتابی به نام پیچیدگی و تضاد در معماری به رشته تحریر درآورد. به گفته معلم سابقش، وینسنت اسكالی، «این كتاب مهم ترین كتاب از سال 1923 – به سوی یك معماری نوین – لوكوربوزیه است».
در این كتاب ونچوری اصول فلسفی و جهانبینی معماری مدرن را زیر سؤال برد. وی بینش تكنومدار را رد كرد و به جای آن خواهان توجه به خصوصیات انسانی و یك معماری انسان مدار گردید. در این كتاب نقد ونچوری عمدتاً متوجه میس ونده رواست، زیرا كه وی تا پایان عمر نماد  معماری مدرن بود و از عقاید خود در دهه های 20 و 30 میلادی هیچ گاه عدول نكرد.
در جواب شعار میس كمتر، بیشتر است ونچوری در كتاب خود  بیان می كند كه كمتر، كسل كننده است (Less is bore). از نظر ونچوری، معماری تنها تكنیك و تكنولوژی نیست، بلكه مسائل بسیار پیچیده و متضاد در ساختمان وجود دارد كه
نمی توان آنها را نادیده گرفت یا حذف كرد.
چارلز مور، دیگر معمار پست مدرن، در جواب شعار میس می گوید: بیشتر بیشتر است (Moore is more)، به جای كسرگرایی و حذف صورت مسئله، باید جمع گرایی را مورد توجه قرار داد و راه حل مناسب برای مجموعه ای از مسائل یافت. البته یك طنز زیبا و یك دوگانگی معنا در این شعار ملحوظ است، زیرا كه مورد نام فامیل خود را در ابتدای این شعار قرار داده است. یعنی معمای دیگر این شعار این است كه من بیشتر هستم.
از نظر ونچوری، ساختمان ها نمی توانند همه دارای یك فرم و فلسفه باشند. ساختمان مانند یك ماشین نیست كه تنها شامل مجموعه ای از مسائل تكنولوژیكی و مكانیكی باشد. اگر برای كوربوزیه، معبد پارتنان با مجموعه ای از احجام و سطوح از پیش طراحی شده و قواعد و تناسبات ریاضی نماد بوده است برای رابرت ونچوری، نه فرمول های از قبل تعیین شده بلكه شهرك های دامنه كوهپایه های ایتالیا، كه بر اساس نیازهای مردم و شرایط اقلیمی بنا شده، ملاك است.
ونچوری سبك بین الملل را كاملاً مردود می داند و به جای آن معتقد به زمینه گرایی است. یعنی هر بنایی باید بر اساس زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و كالبدی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا گردد. می توان آن را سبك محلی و یا سبك بومی نام نهاد. مدرنیست ها معماری را یك مسئله تكنولوژیك می دانستند. تكنولوژی یك خصوصیت عام دارد و در سرتاسر جهان از قواعد و اصول یكسان تبعیت می كند. ولی پست مدرنیست ها به معماری یك نگرش فرهنگی دارند و فرهنگ در هر منطقه ای متفاوت با سایر مناطق است.
اكنون این سؤال مطرح است كه چه مسائلی باید فرم (شكل به علاوه معنا) ساختمان را مشخص كند و این فرم باید پاسخگوی چه مسائلی باشد؟
از نظر معماری پست مدرن، این مسائل را می توان در موارد زیر خلاصه كرد:
1-خصوصیات فرهنگی، اجتماعی. تاریخی و اقتصادی افرادی كه از آن ساختمان استفاده می كنند؛
2-خصوصیات شهری، خیابان، میدان، كوچه، مغازه؛
3-شرایط اقلیمی، رطوبت، سرما، گرما، جنگل، صحرا؛
4-نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمان، نیازهای آنها، عادات آنها، طرز استفاده و پیش زمینه های ذهنی آنها در رابطه با فرم های زیستی.
ونچوری سعی می كند تا مجدداً ارتباط معماری و ساختمان ها را با هویت انسانی برقرار كند. به عقیده وی، شرایط تعیین كننده شكل ها و نمادها است. در شرایط متفاوت شكل ها و نمادها باید متفاوت باشد. ونچوری تزئینات را رد نمی كند، بلكه تزئینات ساختمان را بخشی از خصوصیات فرهنگی و تاریخی هر منطقه می داند كه می تواند در ساختمان های جدید مورد استفاده قرار گیرد.
رابرت ونچوری در سال 1972 كتاب دیگری به نام یادگیری از لاس وگاس منتشر كرد. در این كتاب نیز او سعی نمود كه توجه معماران را به فرهنگ مردم و خصوصیات زندگی روزمره آنها جلب كند. وی در كتاب خود عنوان كرد كه نمادها آنهایی نیستند كه ما به عنوان قشر روشنفكر به جامعه دیكته  كنیم، بلكه آنهایی هستند كه خود مردم طرح كرده اند و قابل فهم برای آنها است. وی بر این نظر است كه سردرهای مورد استفاده بر بالای مغازه ها و احجام معماری عامه پسند و مطابق درك عامه آن چیزی است كه به لاس وگاس جذابیت بخشیده و باید مورد توجه معماران قرار گیرد.
در اكثر كارهای معماران پست مدرن مشاهده می شود كه آنها سعی دارند تا از نشانه ها و نمادهایی استفاده كنند كه در هر منطقه مشخص كننده نوع كاربری آن ساختمان است. مانند خانه مادر ونچوری كه برای طرح آن از نمادهای یك خانه و آنچه در غرب به عنوان خانه محسوب می شود. استفاده شده است. بر خلاف ایده مطرح شده در ویلاساووا خانه ماشینی است برای زندگی و یا خانه شیشه ای كمتر بیشتر اساس، در خانه مادر ونچوری ایده خانه خانه است بیان شده.
اگر كوربوزیه در كتاب خود، به سوی معماری نوین، نگاه معماران را به اتومبیل، كشتی و به طور خلاصه به تكنولوژی معطوف داشت، ونچوری و دیگر معماران پست مدرن می خواهند نگاه معماران را به سمت فرهنگ، تاریخ، سنت و در یك كلام آن چیزی كه هویت انسان و محیط كالبدی پیرامون آن را شكل می دهد برگردانند.
خانه مادر ونچوری، اولین ساختمان ساخته شده به سبك پست مدرن و نماد این معماری است. این خانه را رابرت ونچوری برای مادرش در سال 1962 در نزدیكی شهر فلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا در آمریكا ساخت. ونچوری در طرح خود از نمادهایی همچون بام شیبدار، پنجره، قوس سردر ورودی و نشانه های یك خانه شمرده می شود. هر كس در غرب، در نگاه اول، این ساختمان را به عنوان یك خانه مسكونی تشخیص می دهد.
پنجره ها به صورت نامتقارن طراحی شده اند. در سمت راست فضاهای نیمه خصوصی، همچون آشپزخانه، پذیرایی و ناهارخوری قرار دارد. در سمت چپ فضاهای خصوصی، همچون اتاق های خواب و حمام طراحی شده است. این عدم تقارن و دوگانگی در چیدمان پلان، در نما توسط بام شیبدار، دیوار زیر دودكش و قوس تزئینی در بالای سردر ورودی به یگانگی و وحدت تبدیل شده است. این عدم تقارن و دوگانگی در چیدمان پلان، در نما توسط بام شیبدار، دیوار زیر دودكش و قوس تزئینی در بالای سر ورودی به یگانگی و وحدت تبدیل شده است. لذا وحدت و یكپارچگی از طریق حذف المانهای مختلف ساختمان به دست نیامده، بلكه همه تناقضات پیچیدگی های خانه در این طرح وجود دارد و وحدت در عین كثرت با شامل نمودن كلیه موارد موجود در بنا آمده است.
نمونه هایی از معماری پست مدرن:
خانه مادر ونچوری 1964-1962:
پس همانطوری كه در بالا ذكر شد خانه مادر ونچوری اولین نمونه، ساختمان های پست مدرن است و نمادهای اولیه ساختمان های پست مدرن به وضوح در آن دیده می شود.
سالن غذاخوری گوردن در نیوجرسی، ونچوری،1983-1981:
اما یكی از قابل ذكرترین كارهای ونچوری در زمینه پست مدرن سالن غذاخوری گوردن در نیوجرسی می باشد ساخت این بنا در سال های 1983-1981 صورت گرفته است. استفاده از فرم ها و حجم های متنوع به خوبی در این نمونه دیده می شود. بر خلاف فضاهای مدرن، كه مجرد و در عین حال برخوردار از خواص مشابه اند، فضا، لبه ها و مرزها را محدود می كند و ارتباط جز با كل از استنتاجی منطقی و تفكرگرا بهره می گیرد، ادعا می شود كه فضای پست مدرن تاریخ گراست، با گذشته خود ارتباط دارد و تبدیل شدنی و دگرگونی پذیر است.
اشتاتگالری در اشتوتگارت، جیمز استرلینگ: 1984-1977
یكی از قابل توجه ترین و شاید بهترین نمونه دو عنوانگی در معماری را می توان در ضمیمه‌ی اشتاتگالری در اشتوتگارت كار جیمز استرلینگ دید. در این جا می توان دید كه چگونه بافت شهر و موزه را به روشی جالب و كنایه آمیز گسترش داده اند. آن جا كه شكل قدیمی و u شكل و قصر مانند گالری قدیم تكرار شده و روی یك سكوی بلند قرار گرفته است یا آكروپلیسی بر فراز آمد و شد شهری. اما این پایه كلاسیك گاراژی بسیار لازم و كارآمد را نگه می دارد. گاراژی كه در خود كنایه ای دارد از سنگهائی كه همچون «آوار» به زمین «ریخته اند». حفره های حاصل، سازه ای واقعی را نشان می دهند كه دیگر قطعات مرمر ضخیم آكروپلیس واقعی نیستند و چارچوب فولادی است كه روكش سنگی خویش را تن را نگه می دارد و طبق ضوابط تهویه‌ی هوا را ممكن می سازد.
می توان برروی آوارهای كاذب نشست و در باره‌ی سادگی از دست رفته مان اندیشید، این كه ما در دوره ای زندگی می كنیم كه می توانیم با مصالح زیبا و گویا ساختمان بسازیم، و این تا زمانی است كه آن ها را سطحی نگه داریم و به اسكلتی فولادی متصل. البته یك مدرنیست وجود چنین لذتی برای ما و خودش را رد می كند، به دلایلی نظیر: «اصالت مواد و مصالح»، «پیوستگی منطقی»، «صراحت و سادگی» و رانش همواری پاك سازی و تطهیر.
استرلینگ بر خلاف آن ها و همانند عاشقان مورد ذكر امبراتواكو، می خواهد ارزش ها متفاوت بیشتری را انتقال دهد. برای فهماندن ماهیت همیشگی موزه، از حالت روستایی سنتی و فرم های كلاسیك، شامل یك قرنیز مصری، یك پانتئون روباز و قوس های سنگی چند تكه ای استفاده شده است. این ها به طریقی متعارف و با كتمان حقیقت، زیبا هستند، اما گذشته را احیا نمی كنند. چون یا تغییرات اندكی یافته اند و یا از مصالح مدرنی چون بتن مسلح، ساخته شده اند. می گویند «ما زیبا هستیم،؟ همانند آكروپولیس یا پانتئون، اما این زیبایی بر فریب و فن آوری استوارست». حد اعلای این دوعنوانگی در ورودی بنا هویداست: یك چارچوب فولادی شبیه طرح كلی معابد یونانی كه محل توقف تاكسی را نشان می دهد و سایبان های فولادی مدرنیستی كه به مردم می گویند از كجا داخل شوند. این فرم ها و رنگ ها، یادآور دستایل اند، زبانی بذات مدرن، اما با پیشینه ی سنتی خویش تلفیق شده اند. بدین ترتیب مدرنیسم با كلاسی سیسم مواجه می شود، به حدی كه هم مدرنیست و هم كلاسیك متعجب می شوند، البته اگر به آن ها بر نخورد. پیوستگی و هماهنگی ساده، ساده، نه در زبان است، نه در دیدگاه. مثل این است كه استرلینگ به زبان دورگه و با برخوردهای نه چندان آسان اش، چنین می گوید كه ما در جهانی پیچیده زندگی می كنیم كه در آن نه می توان گذشته و زیبایی مرسوم را انكار كرد و نه زمان حال و واقعیات اجتماعی و فنی امروزین را. استرلینگ در كشمكش میان گذشته و حال، در حالی كه نیم خواهد وضعیت مان را بیش از حد ساده جلوه دهد، واقعی ترین زیبایی معماری پست – مدرن را تا كنون پدید آورده است.
این واقعیت همان قدر كه به مذاق ها متكی ست، بن فن آوری وابسته است. مدرنیسم تا حدودی در تولید انبوه مسكن و ساختن شهر شكست خورد، زیرا در ایجاد ارتباط با ساكنان و مصرف كنندگان‌اش كه ممكن بود از این سبك خوش شان نیابد و یا نفهمند كه چه می گوید و حتی چگونه از آن استفاده كنند، ناتوان ماند. از این رو دوعنوانگی، (تعریف اصلی پست – مدرنیسم)، مانند ابزاری است در ایجاد ارتباط در سطوح مختلف و در زمان واحد. به واقع هر معمار پست – مدرن همانند رابرت ونچوری، هانس هولاین، چارلز موور، رابرت استرن، مایكل گربوز و آراتا ایسوزاكی، نمونه هایی اند قابل ذكر، كه نمادهای نخبه و عامه پسند را در كارهای شان برای دستیابی به نتایجی كاملاً متفاوت به كار می گیرند و سبك های شان اساساً دورگه است. ساده بگوییم، برای مثال در اشتوتگارت نرده های قرمز و آبی راه پله و رنگ آمیزی تند، مورد پسند جوانانی است كه به موزه می آیند، به تعبیری شبیه كاپشن ها و موهای بلندشان است.
در معماری پست مدرن ارزش های احساسی و اجتماعی پیش از لرزش های روشنفكرانه و تحلیل گرانه اهمیت دارد. در واقع احساس نسبت به ارزش های دیگر اهمیت بیشتری دارد. حدود فشارها غالباً به صورت نامشخص رها شده و اجازه داده می شود كه فضا بدون اینكه با لبه های آشكار و مشخص محدود شود، بصورت نامحدود گسترش یابد.
در این معماری از جداسازی فضائی اجتناب می شود و سعی در راه تلفیق و چند منظوره و چند معنایی كردن اجزاء و فرم های معماری است.
مركز تحقیقات كازومی، مایكل گریوز، 1999-1990
از جمله نمونه های معماری پست مدرن مركز تحقیقات كازومی اثر مایكل گریوز می باشد ساخت این مجموعه در سال های 1999-1990 صورت گرفته است و در شهر تسوكوبای ژاپن احداث گردیده است. مصالح بكار رفته در این مجموعه فلز، بتن مسلح و كاشی های رنگارنگ می باشد. مایكل گریوز از رنگهای گوناگون برای ایجاد نشاط در مجموعه خود استفاده كرده است.
ساختمان وسط این مجموعه 6 طبقه شامل دفاتر و مراكز اداری این مركز تحقیقاتی می باشد و در ساختمانهای جانبی آزمایشگاهی تخصصی و محل جمع آوری نمونه ها وجود دارد.
مجموعه هتل های والت دیزنی، مایكل گریوز، 1990-1987
مجموعه هتل های والت دیزنی كه شامل هتل دولفین و هتل قو می باشد از دیگر ساختمانهای ساخته شده بسبك پست مدرن می باشد. این مجموعه نیز توسط مایكل گریوز بین سالهای 1990-1987 در فلوریدای آمریكا ساخته شده است. كه به ترتیب دارای 500 و 758 اتاق می باشد. سازه) مجموعه بصورت مركب فلزی و بتن مسلح كار شده است.
این 2 هتل روبروی هم قرار گرفته اند و میانشان یك دریاچه مصنوعی وجود دارد. در دیواره‌های خارجی و داخلی مجموعه از رنگهای عامه پسند و مردمی استفاده شده است كه توجه عموم را به خود جلب كند. و روحیه منطقه والت دیزنی را نشان می دهد. مجسمه های بزرگی برروی هركدام از دو هتل قرار دارند كه بتوان آنها را نیز از دور شناسایی كرد.
دفتر مركز پزشكی شركت هیومنا، مایكل گریوز، 1986-1982
از دیگر كارهای مایكل گریوز كه به خوبی می توان معماری پست مدرن را در آن ها مشاهده كرد می توان از دفتر مركز پزشكی شركت هیومنا در لوئیس ویل كنتاكی آمریكا كه در سال 6-1982 ساخته شده و ساختمان اداره خدمات عمومی پرتلند در سال های 83-1980 و نیز مركز آموزش محیط در نیوجرسی(83-1980) را نام برد كه در همه این آثار استفاده از تنوع رنگها و احجام و تزئینات عامه پسند به وضوح دیده می شود. خصوصاً در ساختمان اداری پرتلند استفاده از رنگهای زرد، آبی، قرمز در نمای بیرونی ساختمان باعث تنوع به بافت اطراف شده است.
فروشگاه رتی، هانس هولاین، 1967
آژانس مسافرتی در وین، هانس هولاین، 1977
یكی از مهمترین معمارانی كه كارهای زیادی در زمینه پست مدرن دارد، هانس هولاین معمار اتریشی می باشد. پس از یك وقفه سی ساله، از اواخر دهه شصت معماری اتریش مجدداً به صحنه بین الملل بازگشت. حركت نظری و عملی معماران در این دهه و سال های بعد از آن در تاریخ معماری مدرن اروپا جایگاهی ویژه یافت. از دهه هفتاد می توان رشد دو جریان معماری را به موازات هم در اتریش مشاهده كرد: جریان پست مدرن و نهضت ساختارشكنی هولاین با كارهای كوچك ولی برجسته اش چون فروشگاه رتی، جایگاه شایانی در سبك پست مدرن یافته بود. این در حالی است كه خود معمار همواره در  مصاحبه ها و نوشته هایش مخالفت خود را با چیزی كه «قرار گرفتن در كشوی پست مدرن» می نامید ابراز كرده بود. با وجود این متخصصان در این نكته اتفاق نظر دارند كه آثار او سبك پست مدرن را غنی تر كرده است. از جمله این آثار می توان به طراحی دفاتر یك آژانس مسافرتی در وین اشاره كرد كه هولاین به سال 1977 متقبل شد. وجه ممیز این مجموعه ایده های تازه در طراحی داخلی دفاتر آن بود.
معمار با طراحی پاویون، جای دادن درختان و نخل ها در داخل و نقش بندی دیوارها آن را همانند صحنه ای آراست تا به مراجعه كننده از همان بدو ورود و به ویژه در لحظه خرید بلیط احساس مسافر بودن دست دهد. هولاین به سال 1966 می نوشت: «معماری واقعی زمانه ما در صدد است نه تنها موجودیت خویش را از نو تعریف كند، بلكه محدوده امكانات خود را گسترش دهد. همان گونه كه بسیاری از فعالیتهای خارج از موضوع ساختمان در معماری تأثیر دارند. معماری و معماران نیز در طیف گسترده یا مشتغل هستند.»‌سپس  در ادامه مشهورترین جمله خود را نیز ذكر می كرد:‌ «همه معمارند و همه چیز معماری است» «صحرا» نامی كه معمار به فضای داخلی دفتر می دهد، نشان دهنده سعی معمار برای رفع تضادهای فضای درونی و بیرونی است
جنكز در سال 1980 كتاب مهم دیگری به نام كلاسیسیسم پست مدرن منتشر كرد. در این كتاب نیز او به بسط و تبیین نظریه معماری پست مدرن پرداخت و آثار مهم معماران این سبك را از زبان خود معماران و در غرب و ژاپن تدوین نمود.
به معماری پست مدرن «معماری پاپ» یا «معماری مردمی» هم می گویند، چرا كه در این معماری از احجام، تزئینات و رنگ هایی عامه پسند و جالب توجه برای عموم استفاده می شود. بر خلاف معماری مدرن كه تنها قشر خاص روشنفكر می تواند متوجه معانی و مفاهیم انتزاعی آن باشد.
جنكز در كتاب خود به معماران یادآوری می كند كه «ساختمان پست مدرن دارای دوگانگی در قواعد و مفاهیم است: یكی برای قشر روشنفكر و دیگری برای عامه مردم».
میدان ایتالیا، چارلز مور، 1979-1978
یكی از طرحهای محوری پست مدرن، میدان ایتالیا توسط چارلزمور، معمار فقید و رئیس اسبق دانشكده معماری دانشگاه معروف U.C.L.A انجام شده است. این میدان برای ایتالیایی تباران مقیم شهر سنت لوییس در آمریكا، بین سالهای
79-1978 احداث گردید.
مور در طرح خود توجهی به بافت اطراف سایت كه نمادی از یك شهر آمریكایی معمولی بود نكرد. بلكه منبع الهام او در این طرح، میدان های ایتالیا و بالاخص فواره تری (1732) در شهر رم بود. در میدان جدید، همانند میدان های قدیم، ساختمان، مجسمه، محوطه و خصوصاً آب و فواره به صورت یك مجموعه به هم تنیده به نمایش گذاشته شده است.
طراحی سایت پلان این میدان نیز حائز توجه است. مور نقشه شبه جزیره ایتالیا را برروی پلان این میدان پیاده كرد. از آن جا كه اكثر ایتالیایی تباران شهر سنت لوییس از جزیره سیسیل هستند، لذا جزیره سیسیل در وسط این میدان قرار داده شد و مركز پرگار در وسط جزیره سیسیل قرار گرفت. بنابراین، در این میدان، مركز توجه و یا به عبارت بهتر، مركز پرگار، منطبق بر هویت و ریشه های قومی و فرهنگی استفاده كنندگان از این میدان است و طرح كالبدی بر مدار هویت می گردد.
در شمال كشور ایتالیا، كوه های آلپ قرار دارد كه سرچشمه اكثر رودخانه های این كشور همچون پو، تیبر و آنرو است. در این میدان نیز شمال نقشه ایتالیا مرتفع است و آب فواره ها از آنجا به پایین جریان پیدا می كند.
نمایش تاریخ و گذشته به صورتی جدید و امروزی شده در این میدان صورت گرفته است. ستون های سنگی توسكان، دوریك، ایونیك و كرنتین در میدان ایتالیا با مصالحی همچون بتن و ورق گالوانیزه اجرا شده است. در شب، نور نئون و چراغ های مختلف به زیبایی این میدان می افزاید. مور حتی دو تصویر حجاری شده از صورت خود را همچون هنرمندان و صنعتگران دوره رنسانس، برروی یكی از دیوارهای این میدان قرار داد. آب از درون این تندیس ها به بیرون می جهد.
كتاب دیگری با نام شكست معماری مدرن در دهه هفتاد چاپ شد. برنت برولین، مؤلف این كتاب، به روش طراحی معماری و شهرسازی مدرن و خصوصاً آنچه كه لوكوربوزیه در طرح شهر چندیگار هند (1975) انجام داد. انتقاد تند و گزنده ای كرد. به نظر برولین، لوكوربوزیه طراحی این شهر و ساختمان های آن را كاملاً بر طبق الگوهای مرسوم در اروپای مرفه اجرا كرد، كه به كلی متفاوت از آن چیزی است كه اهالی فقیر و هندومذهب هند با آن آشنایی دارند. وی در این كتاب توضیح می دهد كه چگونه اهالی این شهر در طی دو دهه گذشته كالبد ساختمان ها و شهر مطابق با نیاز خود تغییر داده اند.
معماری پست مدرن بر بیش از نیم قرن سلطه بلامنازع معماری مدرن نقطه پایان گذارد. در طی این دوره معماران آوانگارد، چون مایكل گریوز، چارلز مور، استانلی تایگرمن، رابرت استرن و بسیاری دیگر در آمریكا سعی كردند معماریی را كه تبلوری از هویت مردم است به نمایش بگذارند. نكته قابل توجه این كه، یكی از بازماندگان بزرگ معماری مدرن، فلیپ جانسون، در طراحی آسمانخراش AT & T در نیویویرك (84-1078)، به جمع معماران پست مدرن پیوست.
معماری پست مدرن تأثیر بسیار گسترده ای در سطح جهانی داشت و تا نیمه دهه هشتاد میلادی، به عنوان معماری آوانگارد و فراگیر مطرح بود. در اروپا معمارانی همچون استرلینگ، ریكاردو و بوفیل، ماریو بوتا، آلدوراسی و هانس هولاین از جمله معماران شاخص این سبك بوده و هستند. در ژاپن آتارا ایسوزاكی، كیشو كوروكاوا و اساموایشی یاما جزو پیروان این سبك به شمار می روند.
در ایران، سبك پست مدرن پس از انقلاب مطرح شد. ولی عمدتاً آنچه در شهرهای بزرگ ایران، بالاخص تهران، ساخته شد تقلید از معماری غرب بود و خصوصیات بومی و محلی خاص هر نقطه در ایران مورد توجه واقع نشد. یعنی یك تقلید صرف از مجلات معماری صورت گرفت و به معانی و اصول فكری معماری پست مدرن توجهی نشد؛ اگرچه معمارانی همچون شیخ زین الدین، كلانتری و صفامنش، كه معماری دوره قاجار را عمدتاً الگو قرار داده اند، بیشتر به اصول و مبانی پست مدرن نزدیك هستند.
با انتقاداتی كه به معماری مدرن در دهه شصت و هفتاد میلادی صورت گرفت، بسیاری انقراض قریب الوقوع آن را پیش بینی می كردند و حتی ساعت دقیق انقراض آن اعلام شده بود. ولی همزمان با این انتقادات، چهره دیگری از معماری مدرن در حال شكل گرفتن بود. در سال 1972 كتابی به پنج معمار در نیویورك به چاپ رسید. در این كتاب پنج معمار در نیویورك به چاپ رسید. در این كتاب پنج معمار جوان به نام پیتر آیزنمن، مایكل گریوز، چارلز گواتمی، جان هیداك و ریچارد میر مطلبی جامع در باره ساختمان های دهه شصت و هفتاد خود چاپ كرده بودند.
 
چكیده
در حقیقت هدف از عصر روشنگری و مدرنیته حاصل از آن، این بود كه تمامی افراد مختلف و پراكنده جهان، پدیده ها و امور را به شیوه ای واحد ببینند و درك كنند یعنی شیوه عقلانی. این تفكر در اواخر قرن نوزده توسط فیلسوف آلمانی نیچه زیر سؤال برده شد. وی مشكل بزرگ بشریت را مدرنیته می داند و معتقد است عقل خلاقیت زندگی را از بین می برد. نیچه احساس را بیش از عقل باور داشت. از سوی دیگر علم مدرن كه حاصل عقلانیت و از پایه های اصلی مدرنیسم می باشد نیز مورد نقد پست مدرنیسم قرار گرفت. البته باید توجه داشت كه پست مدرن ها ابزار جایگزینی برای عقل معرفی نمی كنند. از نظر آن ها جایگزین مطمئنی وجود ندارد و فقط باید متوجه ایرادات و لغزش ها بود. پست مدرنیسم ضد جنبش فكری رنسانس، ضد عصر روشنفكری و خردگرایی متعاقب آن و ضد هرگونه ایدئولوژی و فراروایت است. ایدئولوژی نظامی ارزش گراست و هر ایدئولوژی مقابل خودش را نفی می كند. ایدئولوژی در تضاد است و تقابل را مطرح می كند. مدرنیسم عصر ایدئولوژی آفرین است و پست مدرنیسم عصر پایان ایدئولوژی و پایان فراروایت هاست.
پست مدرنیسم معتقد به تكثر و قرائت های مختلف و جامعه كثرت گراست و هیچ ابر روایت یا ابرنظریه ای را مطلق و حلال تمام مشكلات نمی داند. مدرنیسم همیشه به دنبال وحدت است چه در اندیشه و چه در هنر ولی پست مدرنیسم كثرت گراست. در حقیقت عصر پست مدرن عصر انتخاب های بسیار و فزاینده است.
از سوی دیگر فلاسفه پست مدرن نقش زمان را در تفكر و نوع اندیشه بشر تعیین كننده و اساسی می دانند و باید توجه داشت هر یك از بازی های زبانی، قواعد و اصول معینی می باشد كه در شرایط مكانی و اجتماعی خاص خود مورد استفاده قرار می گیرد. در تفكر پست مدرن كانون توجه معطوف ساختار اجتماعی و زبان شناختی واقعیت است، معطوف تفسیر، بازگویی و استدلال در باره معنای جهان هستی است.
تأكید بر علم و تكنولوژی همواره از شاخه های اصلی مدرنیسم بوده است اگرچه پست مدرنیسم اهمیت تكنولوژی را نفی نمی كند و عصر تكنولوژی پیشرفته از خصیصه های عصر پست مدرن محسوب می شود ولی نگرش پست مدرنیسم به تكنولوژی متفاوت از آن چیزی است كه مدرنیسم باور دارد. از نظر هایدگر از فلاسفه پست مدرن تكنولوژی خاصیت تعرضی دارد، تعرض به طبیعت و تغییر دادن آن و همچنان كه باعث تغییر شكل طبیعت می شود، سبب تغییر شكل رفتار و انگیزه در انسان و جامعه نیز می گردد. پست مدرن مخالف تكنولوژی نیست بلكه دیدگاهی است كه معتقد است نباید عاشق تكنولوژی بود و آن را غایت و هدف قرار داد.
معماری مدرن با اعتقاد راسخ به علم و تكنولوژی و جهانی بودن علم و تكنولوژی، پایه گذار سبك بین المللی بود ولی معماری پست مدرن به بافت، زمینه و خصوصیات محلی توجه دارد و می توان گفت سبك محلی آن چیزی است كه معماری پست مدرن عرضه می دارد. از نظر معماران این سبك معماری یك مقوله فرهنگی است و نه تكنیكی و از آن جایی كه فرهنگ ها در مناطق مختلف متفاوت است، معماری نیز در هر منطقه متفاوت از سایر مناطق است. از دهه شصت میلادی، موضوع پست مدرن به صورت یك سبك مطرح شد و آغازگر این جنبش كسی نبود مگر یكی از شاگردان لویی كان به نام رابرت ونچوری. وی در سال 1966 كتابی به نام «پیچیدگی و تضاد د ر معماری» به رشته تحریر درآورد. این كتاب مهمترین كتاب از سال 1923 – به سوی معماری نوین – كوربوزیه است. در جواب شعار میس كمتر بیشتر است ونچوری بیان می كند «كمتر كسل كننده است وی معتقد است معماری تنها تكنیك و تكنولوژی نیست بلكه مسائلی بسیار پیچیده و متضاد در ساختمان وجود دارد كه نمی توان آن را نادیده گرفت. از نظر ونچوری ساختمان ها نمی توانند همه دارای یك فرم و فلسفه باشند، ساختمان مانند یك ماشین نیست كه تنها شامل مجموعه ای از مسائل تكنولوژیكی و مكانیكی باشد و معتقد به زمینه گرایی است یعنی هر بنایی باید بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و كالبدی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا گردد. می توان آن را سبك محلی یا بومی نام نهاد از نظر معماران پست مدرن این مسائل باید در تعیین فرم بنا مورد توجه قرار گیرد: 1-خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی افرادی كه از آن استفاده می كنند.2-خصوصیات شهری، خیابان، میدان، كوچه 3-شرایط اقلیمی، رطوبت، سرما، گرما، جنگل، صحرا.
 4-نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمان، نیازهای آن ها، عادات و طرز استفاده و پیش زمینه های ذهنی آن ها در رابطه با فرم های زیستی.
خانه مادر ونچوری اولین بنای ساخته شده به این سبك و نماد این معماری است. در این خانه كه رابرت ونچوری برای مادرش در سال 1962 در نزدیكی شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا ساخت نمادهایی چون شیبدار، پنجره، قوس سردر ورودی و لوله دودكش استفاده كرد كه در غرب نمادها و نشانه های یك خانه شمرده می شود.
چارلز جنكز تاریخ نگار و منتقد معماری از نظریه پردازان مهم معماری پست مدرن در سال 1977 در كتابی به نام زبان معماری پست مدرن روند جدیدی كه ونچوری در معماری آغاز نموده بود نام گذاری كرد و گسترش داد. وی تاریخ دقیق مرگ معماری مدرن را 15 ژوئیه 1972 اعلام كرد زمانی كه مجموعه آپارتمان های مسكونی پروت ایگو در شهر سنت لوئیس آمریكا توسط دینامیت منهدم شد. این مجموعه آپارتمان ها نماد معماری مكعب شكل و بدون تزئینات مدرن بود. طبق نظر جنكز معمار نباید به تنهایی ساختمان را طراحی كند بلكه باید همكار و مشاور استفاده كنندگان باشد. به معماری پست مدرن «معماری پاپ» یا «معماری مردمی» نیز می گویند چرا كه در این معماری از احجام، تزئینات و رنگ های عامه پسند و جالب توجه برای عموم استفاده می شود. معماران پست مدرن، چون رابرت ونچوری، مایكل گریوز، هانس هولاین، چارلز مور با توجه به اصول یاد شده بناهای بسیاری در اقصی نقاط جهان ساختند. بناهایی چون میدان ایتالیا در نیوارلئان (چارلز مور) – ساختمان تیم دیزی در بربنك كالیفرنیا – ساختمان مركزی صفحات شیشه ای (PPG)  در شهر پیتسبورگ در آمریكا (فلیپ جانسون، بازمانده یا از بزرگان معماری مدرن كه در اواخر دهه هفتاد تغییر موضع داد و با قراردادن سنتوری تزئینی غیر عملكردی بر بالای برج شركت تلفن و تلگراف آمریكا (AT & T) به جمع معماران پست مدرن پیوست) و …
مقدمه
تحولات رخ داده در حوزه معماری طی سه دهه پایانی قرن گذشته در غرب باعث متزلزل ساختن اركان تنها سبك فراگیر و جهانی. در بخش عمده ای از قرن بیستم یعنی معماری مدرن گردید. این تحولات ریشه در تغییرات بنیادی فكری و اجتماعی و دگرگونی نگرش نسبت به خود و جهان پیرامون در غرب داشته است. تغییرات ذكر شده با انتقادات نیچه از مدرنیته از اواخر قرن نوزده در آلمان آغاز؛ و توسط اندیشمندانی همچون فروید، هایدگر، دریدا، دلوز، لیوتارد و دیگران مورد بسط و شرح قرار گرفت.
اگر فلسفه روح زمان و معماری كالبد زمان است، با عوض شدن روح زمان كالبد زمان هم عوض می شود.
دوره مدرن كه تصور می شد برای همیشه ادامه خواهد یافت، به سرعت جزئی از گذشته می گردد و مرحله صنعتی جای خویش را به دوره فرا صنعتی می دهد. پست مدرن در فارسی به فرا مدرن و پسامدرن ترجمه شده است و منظور از آن شرایط بعد از مدرن و یا مرحله تاریخی بعد از مدرن می باشد. مفهوم پست مدرنیسم را اولین بار نویسنده اسپانیایی، فردریك دی انتیس در سال 1934 به عنوان عكس العملی در برابر مدرنیسم ادبی به كار برده است. بعضی پست مدرن را دوره فراصنعتی تلقی كرده اند. عده ای نیز آنرا دوره ای از دوره مدرن می دانند و برخی از فلاسفه نیز آن را مرحله ای از دوران مدرن می دانند كه نقدی به خود مدرن است ولی از نظر ماهیت تفاوتی با عصر مدرن ندارد. نكته مشترك در مورد همه فلاسفه پست مدرن این است كه عقلانیت، قطعیت علمی و خردگرایی محض  مدرن را زیر سؤال می برند. رنه دكارت از پایه گذاران فلسفه مدرن با این گفته «من می اندیشم پس هستم» تأكید ذهنیت مدرن بر عقل و عقل گرایی را ابراز كرد.
تعریف پست مدرنیته
پست مدرن در فارسی به فرامدرن و پسامدرن ترجمه شده است كه منظور شرایط بعد از مدرن و یا مرحله تاریخی بعد از مدرن است. این لغات به پساوندگرایی و مابعد تجدد ترجمه شده است.
«اهب حسن، در مقاله ای با عنوان «فرهنگ پسامدرن»، معتقد است كه كلمه پسامدرن نخستین بار توسط فدریكو دو انتیس در دهه 1930 به مثابه عكس العمل در برابر مدرنیسم ادبی به كار رفته است».
آرنولد توینبی (1975-1889)، فیلسوف و مورخ انگلیسی، «در نهمین جلد از كتاب پژوهش تاریخ در سال 1954، از زوال تمدن غرب به ورطه نابخردانگی و نسبیت گرایی یاد كرد، كه به عقیده وی منشاء آن در تحولات دهه 1870 بوده است. لذا از اصطلاح پست مدرن به مثابه امری مجازی و تحقیر آمیز منفی اش سود جست».
پست مدرن را دوره فراصنعتی تلقی كرده اند. عده ای نیز آن را دوره ای متفاوت از دوره مدرن می دانند. البته عده ای از فلاسفه هم آن را مرحله ای از دوران مدرن می دانند كه نقدی به خود مدرن است ولی از نظر ماهیت تفاوتی با عصر مدرن ندارد. عده ای هم پست مدرن را پاسخگوی مشكل مدرن می دانند بدون آن كه راه حل مشخصی ارائه دهد.
دكتر هاشم آغاجری، استاد تاریخ دانشگاه، در این مورد معتقد است كه:
«پست مدرن نقد مدرنیته در فرایند تاریخ مدرنیته است و نباید آن را با هرگونه ضدیت و نقد مدرنیته از مواضع سنتی اشتباه گرفت… هدف متفكران پست مدرن به هیچ وجه بازگشت به دوران ماقبل از مدرن نیست، زیرا دوران ماقبل مدرن و مدرن از نگاه پست مدرن ها در یك مسأله مشترك است و آن هم این است كه هر دو به نوعی كلیت ثابت و امر عام و توتالیته قائل هستند. منتهی توتالیته دوران ماقبل مدرن، یك نوع توتالیته مذهبی است و توتالیته دوران مدرن، عقل جدید است. پست مدرنیسم از این جهت كه علامت بحران مدرنیته است آموزنده می باشد…
منطق پست مدرن اساساً منطق نفی است و نه اثبات یعنی شورش علیه توتالیته عقل روشنگری و افكار و هرگونه حاكمیت مطلق و بلامنازع اصول و معیارهای ثابت و عام…
پست مدرنیته به این عقل (عقل مدرن) پشت كرد، اما رو به سوی جای مشخصی ندارد. لذا من فكر می كنم كه پست مدرنیته تنها به عنوان یك راه آسیب شناختی برای مدرنیته تلقی می شود».
دكتر رضا داوری اردكانی. استاد فلسفه دانشگاه تهران، در این مورد چنین اظهار می دارد:
«پست مدرن با مدرنیته متفاوت است زیرا پست مدرن تشكیك در اصول و مبانی مدرنیته است بدون اینكه همه شئون و آثار و نتایج آن را رد كند یا طرح عالم دیگری به جای آن دراندازد. به عبارت دیگر وضع پست مدرن وضعی است كه در آن مدرنتیه با تحقق تمام امكاناتش وجود دارد اما اعتقاد به آن سست شده است».
چارلز جنكز در مورد عصر پست مدرن می نویسد:
«صنعتی شدن با سرعتی پرشتاب جای خود را به عصر پساصنعتی می سپارد. كار در كارخانجات جای خود را به كار در منزل و ادارات می سپارد…
عصر پست مدرن عصر انتخاب های بی شمار و فزاینده است. عصری است كه هیچ گونه جریان ارتدكسی را نمی توان بدون خودآگاهی و طنز پذیرفت، زیرا تمام سنت ها برای خود واجد ارزش و اعتبارند. این امر تا حدودی نتیجه چیزی است كه انفجار اطلاعات، ظهور دانش سازمان یافته، ارتباطات جهانی و سیبرنتیك خوانده می شود.
نكته مشترك در مورد همه فلاسفه پست مدرن این است كه عقلانیت، قطعیت علمی و خردگرایی محض مدرن را زیر سؤال می برند. از دیدگاه پست مدرن، مشكلات امروز جوامع مدرن مانند كم بها شدن حیثیت انسان، بی هویتی، بحران های فرهنگی، خشونت بیش از حد، جنگ های ویرانگر، كم رنگ شدن روابط انسانی و بالاخره تسلط تكنولوژی بر زندگی انسان به سبب شرایطی است كه زندگی مدرن و بینش مدرن برای انسان به وجود آورده است و برای توجه و آگاهی نسبت به آن باید گوهر مدرنیته مورد وارسی مجدد قرار گیرد.
به طور كلی پست مدرنیسم بیشتر از جنبه نقد مدرنیسم از آغاز پیدایش این جهان بینی تا كنون مطرح است. لذا پست مدرنیسم ضد جنبش فكری رنسانس، ضد عصر روشنگری و خردگرایی متعاقب آن، ضد انقلاب كبیر فرانسه و ضد ایدئولوژی لیبرالیست، كمونیست و هرگونه ایدئولوژی و فراروایت است.
اگرچه مدرنیسم طرحی مدون و معین و غایات مشخص برای جهان بعد از سنت ارائه كرد، ولی پست مدرنیسم فاقد اصول تعیین شده و مرزبندی های دقیق و روشن است. همچنین باید بیان كرد كه همه فلاسفه این نحله فكری در مورد مبانی نظری این نهضت هم رأی و هم نظر نیستند، ولی بعضی خطوط فكری مشترك در مورد آنها قابل مشاهده است.
نظریات پست مدرنیسم و نقد آن از مدرنیسم در موارد ذیل قابل بررسی است:
1-عقلانیت
2-ایدئولوژی
3-كثرت گرایی
4-تاریخ
5-رسانه ها
6-زبان
7-تكنولوژی
عقلانیت
رنه دكارت، از پایه گذاران فلسفه مدرن با این گفته خود كه (من فكر می كنم پس هستم، تأكید بیش از پیش ذهنیت مدرن بر عقل و عقل گرایی را ابراز كرد. در عصر روشنگری نیز بر عقل، خرد و استدلال منطقی تأكید مجدد شد. ولی یكی از وجوه شاخص و عمده نقد پست مدرنیسم از مدرنیسم، عقلانیت و خرد عدداندیش مدرن است. استینار كوال از چهره های برجسته در زمینه پست مدرن و روانشناسی می نویسد:
«عصر پست مدرن با مفهوم ساده و محدودی از عقلانیت سر و كار داشت كه در آن عقلانیت فنی ابزار – اهداف وجه غالب را دارا است.
«هدف عصر روشنگری این بود كه شرایطی فراهم آورد تا تمامی افراد مختلف و پراكنده جهان، پدیده ها و امور را به شیوه ای واحد ببینند و درك كنند، یعنی شیوه عقلانی.
متفكران و اندیشمندان عصر روشنگری این نكته را اصلی مسلم و بدیهی می دانستند كه برای هر پرسشی تنها یك پاسخ صحیح ممكن وجود دارد و از این اصل نتیجه می گرفتند كه تنها در صورتی می توان جهان را به گونه ای منطقی و عقلانی كنترل و ساماندهی نمود كه بتوانیم به گونه ای صحیح و درست آن را ترسیم و بازنمایی سازیم».
این نوع نگرش به امور و محور قرار دادن عقل تك ساحتی در اواخر قرن نوزده توسط فیلسوف طغیانگر آلمانی، فردریك نیچه زیر سؤال برده شد. از نظر وی «تمدن غربی نوعی پدرسالاری عقل باوری دارد كه باعث شده همه چیز در چارچوب خردباوری افراطی، بشر را اسیر خودش كند. نیچه مشكل بزرگ بشریت را مدرنیته می داند». او به احساس بیش از عقل باور داشت و لذا علم مدرن و روش تحقیق دكارتی را زیر سؤال برد. به عقیده نیچه «هرگونه روش تحقیق علمی لزوماً با دروغ و تقلب همراه است… عقل خلاقیت زندگی را از بین می برد».
ماكس وبر (1920-1864)، جامعه شناس آلمانی، «گزنده ترین نقد خود را برای عقلانیت مدرن نگه داشت كه در دیوان سالاری متجلی می شد».
وبر در این باره چنین ابراز می كند: «سازمان دیوان سالارانه، همراه با ماشین دولتی، دست اندركار ساختن اسارتگاه های آینده است، كه در آن انسان ها چه بسا چون دهقانان دولت مصر باشند، فرمانبردار و ناتوان». و باز وبر در باره عقلانیت بر این نظر است كه «عقلانیت نه به رؤیای فیلسوف در باره آزادی بل به اسارت دیوان سالارانه در قفس آهنین می انجامد».
لیوتار در این مورد گفته: «هیچ تضمینی وجود ندارد كه عقل پیامدهای آزادی بخش بیافریند».
پست مدرنیسم ها معتقدند كه «چنان كه تاریخ قرن بیستم با قدرت گواهی می دهد، این باور كه ترقی تكنولوژی لزوماً باعث پیشرفت تمدن انسانی می شود، دروغین است».
علم مدرن كه حاصل عقلانیت و یكی از پایه های اصلی مدرنیسم می باشد، حوزه دیگری است كه مورد پرسش و نقد پست مدرنیسم قرار گرفته است. «دیگر هیچ شالوده روش شناسانه مطمئن وجود ندارد، قطعیت های علمی از پای بست ویران اند. در واقع، دانش به معنای مورد نظر مدرن ها منحل است، ساده تر بگوییم شرح جهان دیگر ممكن نیست».
زیگموند فروید (1939-1856)، روان شناس و اندیشمند اتریشی، نیز عقل مداری را زیر سؤال برد. فروید ضمیر ناخودآگاه و ساحت آن را مطرح كرد. «مكتب روانكاوی فروید، خرد چالش ناپذیر روشنگری را زیر سؤال می برد و نشان می دهد كه خرد آدمی جزیره كوچكی است در اقیانوس پهناور نیروهای تاریك و ناخودآگاه بشری كه نام آن غرایض است».
فروید ضمیر آگاه و عقل انسان را در سیطره ضمیر ناخودآگاه كه همان غرایض است می داند. به عبارت دیگر غرایض آن چیزی است كه انگیزه های انسان را هدایت می كند و عقل تنها وسیله برای رسیدن به این انگیزه ها است.
چنانچه توماس هابز، فیلسوف قرن 17 انگلستان، گفته «انسان اسیر سوداها و رؤیاهای درونی خویش است».
هنرمندان سوررئالیست همانند اندره برتون و سالوادور دالی سعی كردند در ساحت ناخودآگاه به كاوش در مورد انگیزه های انسان بپردازند. آنها در كارهای خود سعی در نمایش ضمیر ناخودآگاه و نشان دادن وجهی مهم از تمایلات درونی انسان نمودند.
در اینجا باید بیان داشت كه عقل ابزاری و عقل محاسبه گر كه مورد تأكید فلاسفه مدرن بوده، از نظر پست مدرن مورد چالش قرار گرفته است. از نظر پست مدرن ها این عقل ابزار كامل و بدون نقصی نیست و نمی توان با اتكا بر آن انتظار كشف حقیقت، آزادی، و رستگاری داشت. این عقل دارای نواقص و ایرادات عدیده ای است و بسیاری از مشكلات امروز بشر به لحاظ نادیده گرفتن این نواقص است. ولی باید توجه داشت كه پست مدرن ها ابزار دیگری به عنوان جایگزین عقل معرفی نمی كنند. آنها عقل مدرن را نقد كرده اند بدون آنكه جایگزین ثابت و مطمئن به جای آن عنوان نمایند. البته از نظر آنها جایگزین مطمئنی وجود ندارد و فقط باید متوجه لغزش ها و ایرادات بود…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آنان در ایران باستان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آنان در ایران باستان با word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آنان در ایران باستان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه
فصل دوم : مغان در اوستا و كتیبه‌های فارسی باستان
2-1 واژه مگه و مغه نظر نیبرگ راجع به مگه در اوستا
2-2 رابطه واژه مگه و مغه
2-3 نظر نیبرگ راجع به مگه در اوستا
2-4 ترجمه چند بند از گاهان كه در آن واژه مگه آمده
2-5 ارتباط مذهبی و مقام روحانیت در هند و ایران باستان
2-6 مغ در كتیبه بیستون
فصل سوم : تحول معنایی واژه مغ و موبد در ایران باستان
3-1 تحول معنایی واژه مغ
3-2 تحول معنایی واژه موبد
فصل چهارم : مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران ماد و هخامنشی
4-1 مغان در دوره پادشاهی ماد
4-2 مغان در دوره پادشاهی هخامنشی
4-3 موروثی بودن شغل مغ‌ها در این دوران
4-4 سلسله مراتب مغان در دوران ماد و هخامنشی
4-5 شورش گئومات مغ (بردیای دروغین) و چگونگی به سلطنت رسیدن داریوش اول هخامنشی.
4-6 وضعیت مغان بعد از داریوش اول
فصل پنجم : مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران اشكانی:
5-1 مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران اشكانی
5-2 پارس در دوره سلوكی اشكانی
فصل ششم : مغان و نقش مذهبی و اجتماعی آن در دوران ساسانیان :
6-1 دین زردشتی و رسمیت آن در دوران ساسانیان
6-2 رابطه دستگاه دینی با دولت در دوره ساسانی
6-3 تقسیم بندی طبقات اجتماعی در دوره ساسانی
6-4 سلسله مراتب مغان در دوره ساسانی
6-5 وظایف مذهبی و آداب و رسوم مغان
فصل هفتم :
فهرست منابع و مآخذ

 

فصل اول
مقدمه :
دین و عقاید مذهبی در ایران باستان، همچون كلیه ملت‌های باستانی نقش مؤثری را بر حیات و نظام اجتماعی – سیاسی جامعه بر عهده داشته است.
این تحقیق شرح سرگذشت مغان ایران است كه جامعه روحانیت ایران باستان را تشكیل می‌دادند و چگونگی شكل گیری این جامعه و عقاید و آداب و رسوم آنان و نیز تأثیرات اجتماعی – سیاسی و مذهبی آنان را در ایران پیش از اسلام، از دیرترین زمانها نشان می‌دهد و سپس نقش آنان در چگونگی شكل گیری دولت ساسانی و رسمیت دین زرتشتی در دوره ساسانی را مورد برسی و نقد و تحلیل قرار می‌دهد.
موضوع :
درباره مغان، به عنوان شخصیت‌هایی تاریخی و مذهبی، كم و بیش مطالبی در اخبار و روایات قدیم و جدید،یاد شده است و اینكه مغان چه كسانی بوده‌اند و اولین بار در جامعه ایرانیان، از چه موقعیتی، برخوردار بوده‌اند، موضوع بحث و نقد و تحلیل قرار گرفته است. واژه مغان در اوستای غیر گاهانی بخصوص در وندیداد، مغه (magha) عنوان شده، در اوستای گاهانی یا بخش گاثاها، نیز واژه مغ، به صورت جسته و گریخته، بصورت مگه (maga)، به كار رفته است. [28-ص147]
نزد نویسندگان قدیم از كلمه مغ (magos) پیشوای دین زرتشتی اراده شده است. همین كلمه است كه در همه زبانهای اروپایی بصورت maga موجود است.
موثقین از نویسندگان قدیم، میان مغ‌های ایرانی و مغ‌های كلدانی فرق گذاشته‌اند. مغان ایران، كسانی بودند كه به فلسفه و تعلین و زرتشت آشنا بودند. مغان كلده در ضمن تعلیم دینی خود از طلسم و جادو و شعبده نیز بهره‌ای داشتند. چنانچه می‌دانیم در سراسر اوستا، جادو و جادوگری نكوهیده شده است. (یسناهات 8 بند 2 و یسناهات 9 بند18). نظر به اینكه، كلمه مغ به كلدانیان نیز اطلاق شده، برخی از مستشرقین پنداشته‌اند كه این لغت اصلاً از آشور و بابل آمده باشد. در اوستا، یكبار در جزو، یك كلمه مركب، كلمه موغو (moghu) ذكر شده است. (در یسناهات 65 بند 7). اما كلمات دیگری كه از ریشه همین كلمه است. بطور مكرر در خودگاتها آمده است. از آنجمله است كلمه مگه (maga). كار مغان ایرانی، همان اجرای مراسم دینی بوده است. آمیانوس مارسلینوس (A.marcellinus)، مورخ رومی كه در قرن چهارم میلادی میزیسته، بطور مفصل از مغ‌های ایرانی صحبت می‌دارد و در ضمن می‌نویسد: از زمان زرتشت تا به امروز مغان، به خدمت دینی گماشته شده هستند. سیسرو (Cicero) خطیب رومی كه در یك قرن پیش از میلاد مسیح، می‌زیسته می‌نویسد: «مغان نزد ایرانیان از فرزانگان و دانشمندان به شمار می‌روند. كسی پیش از آموختن تعالیم مغان، به پادشاهی ایران نمی‌رسد. نیكولائوس (Nikolaos) از شهر دمشق در باب مغان نوشته : كورش دادگری و راستی را از مغان آموخت. همچنین حكم و قضاء در محاكمات با مغان بوده است. در تاریخ چینی كه در سال 572 میلادی نوشته شده موسوم به وی – شو (Wei – shu)، در آن كتاب از آن جمله از مو – هو (mo-hu) كه در زبان چینی به معنی مغ است، نام برده شده و گفته شده كه آنان در جزو اشخاص بزرگ رسمی هستند كه امور محاكمه جتایی و قضایی را اداره و سرپرستی می‌كنند. در منابع خودمان، نیز همین مشاغل از برای آنان، معین شده است. موبد، اسمی كه امروزه هم به پیشوایان زرتشتی داده می‌شود. همان كلمه مغ است كه صورت فارسی میانه آن magu pat یا mowbed است. غالباً در شاهنامه آمده كه كار نویسندگی و پیشگویی و تعبیر خواب و اختر شناسی و پند و اندرز با موبدان بوده است. با هم طرف شور و مشورت پادشاه‌اند. در كتیبه بیستون داریوش بزرگ، مكرر به كلمه مگو (magu) به معنی مغ برمی‌خوریم. در تورات و انجیل نیز چندین بار به این اسم برمی‌خوریم. در كتاب ارمیاء نبی باب سی و نهم در فقره 3راجع به لشكركشی بخت النصر (قرن ششم ق.م) به اورشلیم در جزو سران و خواجه سرایان و سرداران او، بزرگ مغان نیز همراه پادشاه بابل، نام برده شده است. ‍[9- ص 77-75]
زرتشت در گاهان، رهبران مخالف مذهبی زمان خود را بنام‌های كرپن (karapan) و اوسیج (usij) می‌نامد و در برخی موارد نیز از كوی (kavi) نام می‌برد كه رئیس و یا به عبارتی، امیر – كاهن جامعه به شمار می‌رفتند. این امور نشان می‌دهد كه در زمان ظهور زرتشت و حتی در برخی از قسمت‌های اوستای متأخر، هنوز طبقه‌ای، به عنوان مغان، پدیدار شده بوده است و به اصالت این آیین نامه نو ظهور، دستبردها و انحرافاتی، بصورت كلی و بنیادین نزده‌اند. ‍[22- ص56]
گیرشمن در باب مغان می‌نویسد : هرودوت مورخ یونانی، می‌گوید كه مادها از شش قبیله، تشكیل می‌شده‌اند و نام یكی از این قبایل را مغ‌ها (mages) می‌نامد. هرودوت در باب مغان می‌گوید كه آنان كهانت و سرپرستی دین ایرانی را بر عهده داشتند. همچنین این دسته، غیب گویان و خوابگزاران دولت ماد، به شمار می‌رفتند. هرودوت همینطور می‌گوید كه همه قربانی‌ها می‌بایست با حضور مغان كه جمعیت آنان، اصلاً مادی بودند، انجام می‌گرفت. ایشان برخی مزایای سیاسی و دینی را دارا بوده‌اند. ‍‍[26-173]
در زمان هخامنشیان، پایگاه اصلی و بزرگ مغان، در پارس و مركز آن، تخت جمشید بود. مقارن با حمله اسكندر مقدونی، تخت جمشید به آتش كشیده شد. پارتها یا اشكانیان، به مغان و دین مغان، گویا توجهی نداشتند. و از آنان اطاعت نمی‌كردند. البته بعدها، شاید در اواخر سلسله اشكانی، نفوذی از سوی مغان، در دستگاه شاهی، پدید آمد. هر گاه روایت دینكرد، را معتبر شماریم، شاید از زمان بلاش اول اشكانی، نفوذ مغان آغاز شده باشد. [18-ص187-186]
در دوره حكومت اشكانیان، كه نظام  حكومتی آنان بصورت ملوك الطوایفی، بوده است. در ایالت فارس، نیز خاندان‌های مستقلی، حكومت می‌كردند، كه مركز حكومت آنان، شهر استخر بود. برخی از نامهای این فرمانروایان مانند نامهای شاهان هخامنشی است. چون اردشیر و داریوش، پیش از برافتادن پارت‌ها، برخی از این فرمانروایان مانند نامهای شاهان هخامنشی است. چون اردشیر و داریوش، پیش از برافتادن‌ پارت‌ها، برخی از این فرمانروایان دارای عنوان شاهی بودند، اما عنوان مشخص و جالب شان فرته داره می‌باشد. كه به معنی نگهبان و حافظ آتش می‌باشد. نویسندگان و مورخان اسلامی، از آنان به عنوان هیربد، نام برده‌اند. ساسان پدر بزرگ اردشیر بابكان، یكی از این فرته داران یا نگهبانان آتشكده آذر – اناهیت استخر فارس، بوده است.
اردشیر بابكان، به سال 226 میلادی توانست، در دوان پنجم، آخرین پادشاه اشكانی را برانداخته و دولت ساسانی را تشكیل دهد. با رسمی شدن آیین مزدایی در دوره ساسانیان، مغان از اهمیت بسیاری در امپراتوری ساسانی، برخوردار گردیدند. آگاسیاس، مورخ رومی در باب مغان می‌گوید، مغان در نظر جامعه ایران سخت گرامی بودند. كارهای عمومی با صوابدید و سلیقه آنان، سامان می‌یافت. مغان می‌گوید، مغان در نظر جامعه ایران سخت گرامی بودند. كارهای عمومی با صوابدید و سلیقه آنان، سامان می‌یافت. مغان در این دوره، دارای طبقات و سلسله مراتب بودند. [18-ص188]…

 

فهرست منابع:
1- آشتیانی، جلال الدین (1376): زرتش›ع فردیسنا و حكومت، نشر انتشار، تهران.
2- ادی، ساموییل (1374): آئین شهریاری در شرق، ترجمه فریدون بدره ای، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران.
3- اشپیگل گایگو (1343): عصر اوستا، نشر آسیا، ترجمه محمد رضی، تهران.
4- اوشیدری، جهانگیر (1371): دانشنامه مزدیسنا، شركت نشر مركز، چاپ اول، تهران.
5- بویل، جی. آ (1368): تاریخ ایران كمبریج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، امیركبیر، تهران.
6- بیژن، اسدالله (1350): سیر تمدن و تربیت در ایران باستان، ابن سینا، تهران.
7- پور داوود، ابراهیم (1354): گاشای اوستا، نشر دانشگاه تهران، تهران.
8- پور داوود، ابراهیم، (1336): یادداشتهای گاشاها، نشر انجمن ایرانشناسی، تهران.
9- پور داوود، ابراهیم (1356): یسنا، چاپ سوم، 2 جلد، نشر دانشگاه تهران، تهران.
10- پیرنیا، حسن (1332): ایران باستان، 3 جلد، ابن سینا، تهران.
11- حكمت، علیرضا (1350): آموزش و پرورش در ایران باستان، مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی، تهران.
12- داندامایف، م.آ (1353). ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی، ترجمه روحی ارباب، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران.
13- دوستخواه، جلیل (1370): اوستا، 2 جلد، نشر مروارید، تهران.
14- دهخدا، علی اكبر (1372) : لغت نامه دهخدا، جلد 12، نشر دانشگاه تهران، تهران.
15- دیاكونوف، آی .ام (1346): تاریخ ایران باستان، ترجمه روحی ارباب، بنگاه نشر كتاب، تهران.
16- دیاكونوف، آی. ام (1345): تاریخ ماد، ترجمه كریم كشاورز، نشر كتاب، تهران.
17- رضی، هاشم (1371) : تاریخ مطالعات دینهای ایرانی، نشر بهجت، تهران.
18- رضی، هاشم (1366) : مقاله وندیداد (4-1)، مجله چیستا، تهران.
19- زرین كوب، عبدالحسین (1375): تاریخ مردم ایران (1)، امیركبیر، تهران.
20- زنر، آر.سی (1375):  طلوع و غروب زردشتی گری، ترجمه تیمور قادری، فكر روز، تهران.
21- سامی، علی (1353). تاریخ و فرهنگ ایران در زمان هخامنشیان، نشر فرهنگ و هنر، تهران.
22- عبدالهی، فرشته (1369): دین زرتشت و نقش آن در جامعه ساسانیان، ققنوس، تهران.
23- فرای، ریچارد (1368): میراث باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، نشر علمی و فرهنگی، تهران.
24- كای بار، مری بویس (1348) دیانت زردشتی، ترجمه فریدون و همن، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
25- كرستن سن، آرتور (1367): ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، امیركبیر، تهران.
26- گیرشمن، رومن (1368): ایران از آغاز تا اسلام. ترجمه محمد معین، نشر علمی و فرهنگی، تهران.
27- موله، ماریان (1363): ایران باستان، ترجمه ژاله آموزگار، توس، تهران.
28- نیبرگ، ه.س (1359): دین های ایران باستان، ترجمه سیف الدین نجم آبادی، نشر مركز ایرانی مطالعه فرهنگ ها، تهران.
29- هرودوت (1336): تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، جلد 3-1، نشر دانشگاه تهران، تهران.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاریخ , فرهنگ و باورهای دینی کهن ایرانیان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاریخ , فرهنگ و باورهای دینی کهن ایرانیان با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاریخ , فرهنگ و باورهای دینی کهن ایرانیان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

نام راستین اشو زرتشت بنیانگذار یکتاپرستی ایرانیان
شادروان “دستور دالا” پیرامون زرتشت می گوید : ما همه چیز درباره محمد و موسی و عیسی و حتی بودا می دانیم ولی هیچ آگاهی علمی و دقیقی پیرامون زرتشت بزرگ آریایی و نخستین پیام آور جهان نمی دانیم  .
از سروده های به جای مانده از زرتشت ( گاتها ) می یابیم که نامش زرتشتر و نام خانوادگی اش سپتام یا سپتم است . اوستا شناسان نام زرتشت را از دو واژه زرث به معنی زرد – زال و پیر و اشتر به معنی شتر معنی میکنند . در مجموعه شتر زرد یا پیر معنی می دهد . عده دیگری این نام را شایسته چنین بزرگ مردی نمی دانند و بر این باور هستند که زرث به معنی روشنایی معنی میدهد و اشتر را از ریشه اش یا درخشیدن می دانند . که در مجوعه “زرین روشنایی” ترجمه می شود . آنان بر این باورند که نام اصلی وی سپتم است که معنی سپید یا سپیدترین بوده است که پس از برانگیخته شدن به پیام آوری جهان زرتشتر خطاب شد به معنی روشنایی مینوی . بودا نیز همین کار را کرده است . نامش گوتم بوده به معنی گاوین و گاونر بزرگ که پس از برانگیخته شدن به ارشاد مردمان نام بذ را بر میگزیند که به معنی دانا است  .
سپتام زرتشتر اوستایی در پارسی امروزی زرتشت اسپنتمان نامیده می شود . او بر خلاف ادیان دیگر که هزاران سال پس از وی آمدند هرگز اداعاهای همچون پسر خدا – نور خدا و . . .نکرد . با اندیشه کردن در سروده های گات ها ما در می یابیم که او انسانی برجسته – دانا – خردمند – یکتا پرست و بی ادعا است . او تنها گمراهان را به راه نیک دعوت می کند و آنان را از راه خطا سرزنش می کند ولی هرگز آنان را به آتش جهنم و سربهای آتشین آخرت و زنجیرهای جهنم و دوزخ دهشتناک وعده نمی دهد . هرگز فرمان جهاد در راه خدا برای کشتار گمراهان را نمی دهد تا هر کجا کافری را دیدید او را بکشید . او تنها آموزه های خردمندانه و فیلسوفانه خود را در روزگاری به مردم منتقل می کند که به دلیل وسعت تاریخی اش زمانش بر همگان پوشیده است  .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی موسیقی در عهد قاجار با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی موسیقی در عهد قاجار با word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی موسیقی در عهد قاجار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

1- مقدمه    1
2- سرگذشت موسیقی ایران در اوایل دوره قاجاریه     3
الف : تاریخ ضبط صفحات در موسیقی    3
ب: تاریخچه تبدیل و تنظیم موسیقی ایران از نظام ادواری به دستگاهی     4
3- موسیقی در عصر فتحعلی شاه قاجار    7
الف: موسیقی درباری    8
4- موسیقی در دوره محمد شاه قاجار    13
5- موسیقی عصر ناصر الدین شاه    16
6- موسیقی مذهبی دوره قاجار    20
الف: تعزیه
ب: روضه خوانی
ج: نوحه خوانی
د: اذان و مناجات    20
7- نقاره خانه در عصر قاجار    28
الف: تشكیلات نقاره خانه ها    29
8- تاسیس مدرسه موزیك نظام    31
الف: شاگردان شعبه موزیك دارالفنون    33
9- تصنیف در دوره قاجار     35
الف: عارف قزوینی
ب: محمد علی امیر جاهد    37
10- تصنیف سازان دوره قاجار
الف: علی اكبر شیدا    38
39
11- موسیقی نوین ایران     40
12- مكتب موسیقی ملی ایران    42
13- مكتب موسیقی كلاسیك ایران     44
14- خلاصه موسیقی ملی ایران در عصر قاجاریه    46

مقدمه
بشر با درك زیبایی از طبیعت الهام گرفت و با تقلید اشكال و آهنگهای طبیعی و انعكاس این آثار، هنر را كه یكی از عوامل مهم ابزار احساسات و بیان زیبائی است به وجود آورد و آن را به صورتهای گوناگون منعكس شود. غم و شادی و عواطف و احساسات انسانی مفاهیم واحدی است، اختلاف در طرز بیان و توصیف آن است.
افلاطون در تعریف موسیقی گوید: «موسیقی یك ناموسی اخلاقی است كه روح به جهانیان و بال به تفكر، و جهش به تصور، و ربایش به غم و شادی، و حیات به همه چیز می بخشید. جوهر نظمی است كه فرد بر قرار می كند و تعالی آن به به سوی هر چیزی است كه نیك و درست و زیباست و با اینكه نامریی است مشكلی است جزء كننده و هوس انگیز و جاویدان.»
آنچه مسلم است موسیقی ما تا اواسط قرن نهم هجری جنبه علمی داشته است، چنانكه كتابهایی تا آن زمان در دست ما می باشد مانند نوشته های فارابی – ابن سینا – صفی الدین موسی- قطب الدین شیرازی و عبدالقادر مراغه ای. ولی از آن به بعد نه تنها كتابی در موسیقی نظری نوشته نشده از لحاظ علمی هم بواسطه مساعد نبودن اوضاع اجتماعی و موانع مذهبی، تشویقی از اصل این هنر به عمل نیامده و به تدریج هنرمندان واقعی دلسرد و افسرده شده و كمتر كسی به فرا گرفتن این فن رغبت یافته است.
در دوره قاجاریه موسیقی ایران تحولی یافت كه حائز اهمیت می باشد. باباخان كه دوران ولایتعهدی خود را در شیراز می گذراند پس از آقا محمدخان به تهران آمد و در 1212 هجری قمری به نام فتحعلی شاه به تخت سلطنت نشست و دربار سلسله های پیشین ، صوفیه و افشاریه و زندیه را بر پا كرد و جمعی از موسیقیدانان دوره زندیه از خواننده و نوازنده و استادان بنام آن عهد به دربار او منتقل شدند. موسیقی ملی ایران بوسیله همین استادان خوانندگان و نوازندگان به دربار فتحعلی شاه انتقال یافت و رواج پیدا كرد. همچنانكه شاعران دوره زندیه پس از انتقال به دربار قاجار شیوه شعری خود را رواج دادند و پیشقدم شاعران دوره قاجار به شمار می روند. موسیقیدانان عهد زندیه هم آنچه را در عمل و نظر در خوانندگان و نوازندگان به كار می بردند و به دربار قاجار انتقال دادند و پیشقدم استادان به نام موسیقی در دوره محمد شاه به حساب می آیند.
راحت طلبی و عیشی دوستی و علاقه به تشریفات و تجمل و امور تفننی و ذوقی و تفریحی در دوره نخستین پادشاهان قاجار بویژه فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه و توجه آنان به رشته های هنری سبب رواج و رونق شعر – نقاشی، خوشنویسی و موسیقی گردید و با عنایتی كه دربار سلطنتی به این قبیل هنرها داشت در هر رشته نمایندگان بنامی پیدا كرد.
موسیقی ملی در ایران كه با همان اساس قدیم به صورت هفت دستگاه و ردیف در زمان سلطنت فتحعلی شاه و محمدشاه شكل گرفته بود. در زمان این پادشاهان نمایندگان معتبری داشت و به وسیله همین نمایندگان به عصر ناصری انتقال یافت و در دوره طولانی سلطنت این پادشاه و عنایت او به این هنر استادان بنامی ظهور كردند و با تعلیم و تعلم و توسعه و رواج آن دست گماشتند و آنچه از پیشینیان به آنان رسیده بود برای آیندگان باقی گذاشتند و گذشته موسیقی ملی كنونی ما همان است كه از این استادان و مربیان روایت و تعلیم شده و به عصر ما رسیده است.
هو
آه ای موسیقی عرشی سرود            از كجای عرش می آیی فرود
چون فرو می آیی از آفاق عرش         می بری بالا مرا تا ساق عرش
با كمند نور ماه آسمان             از مكانم می بری تا لا مكان
با پرو بال تو ای رشك ملك            عرصه گامی است تا بام فلك.

سرگذشت موسیقی ایران در اوایل دوره قاجاریه
در مقدمه تحقیق نحوه رشد ورود آلات موسیقی به ایران دوره قاجاریه را عنوان كردیم كه با روی كار آمدن پادشاهان متفاوت تحولات زیادی بوجود آمده است. اما قبل از ورود به تحولات اساسی موسیقی در زمان پادشاهان قاجاری و موسیقی های رایج در این دوره دو مورد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف: تاریخ ضبط صفحات موسیقی:
ضبط صفحات گرامافون در ذی القعده 1323 ه.ق با فرمان مظفر الدین شاه در ایران آغاز گردید:
«چون انجمن ضبط صوت در آمریكا گرامافونهای بسیار ممتاز خودشان را با ماشین های پسندیده از نظر انورشاهانه گذرانده و مراتب مراقبات خود را در تكمیل و ترویج این قسمت مشهود حضور همایون داشته بودند مهذا برای تسهیل فروش و حمایت محضر ملوكانه از این سوستیه به موجب صدور این فرمان مباركه سوستیه آنونیم  مزبور را بدست فورنیری  مخصوص خودمان مباهی  سربلند فرمودیم كه از شمول این مرحمت ملوكانه بینی الاشل والا قرآن سربلند بود و در ترقی و تكمیل این صنعت مراقبات كافیه به عمل آورده مقرر آنكه اولیای دولت علیه در پیشرفت مقاصد حقه و ترقی و توسعه این كارخانه لازمه مساعدت و همراهی را به عمل آورده و در عهد شناسنه. فی القعده الحرام 221323  رواج پیش درآمد یكی از مختصات موسیقی اواخر عصر قاجار است كه توسط غلامحسین درویش ابداع گردید.
با اشاره به تاریخ ضبط صفحات موسیقی در دوره قاجار سعی می كنیم به طور اختصار چگونگی تبدیل و تنظیم موسیقی ایران از نظام ادواری به دستگای را اشاره نمائیم كه شاید یكی از تحولات اساسی موسیقی ایران در دوره قاجاریه می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آشنایی با شهر سوخته با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با شهر سوخته با word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با شهر سوخته با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

شهر سوخته (Burned City) در ?? کیلومتری زابل در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه جاده زابل – زاهدان واقع شده است. این شهر در ???? سال قبل از میلاد پایه گذاری شده و مردم این شهر در چهار دوره بین سال‌های ???? تا ???? قبل از میلاد در آن سکونت داشته اند. تاریخچه این شهر به چهار قرن قبل از میلاد مسیح باز می گردد.فهرست مندرجات
? تاریخچه تحقیقات
? جغرافیا و محیط زیست شهر سوخته
? منطقه گورستان
? صنعت و مشاغل در شهر سوخته
? منابع
 

[ویرایش] تاریخچه تحقیقات
کلنل بیت، یکی از ماموران نظامی بریتانیا از نخستین کسانی است که در دوره قاجار و پس از بازدید از سیستان به این محوطه اشاره کرده و نخستین کسی است که در خاطراتش این محوطه را شهر سوخته نامیده و آثار باقیمانده از آتش سوزی را دیده است. پس از او سر اورل اشتین با بازدید از این محوطه در اوایل سده حاضر، اطلاعات مفیدی در خصوص این محوطه بیان کرده است. بعد از او شهر سوخته توسط باستان‌شناسان ایتالیایی به سرپرستی مارتیسو توزی از سال ???? تا ???? مورد بررسی و کاوش قرار گرفت. این شهر یکی از آثارتاریخی استان سیستان و بلوچستان به شمار می آید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود زندگینامه و آثار احمد شاملو با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود زندگینامه و آثار احمد شاملو با word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود زندگینامه و آثار احمد شاملو با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

نگاهی به برخی از آثار احمد شاملو

       شاملو در نخستین دفتر شعرش «آهنگ های فراموش شده»تحت تأثیر شاعران نوپرداز وتغزل سرایان معاصراست. شکل اشعار این مجموعه چهار پاره است و محتوای آن بیان احساسات سطحی و کم عمق و معمولی است. 

       وی پس از این مجموعه از طرفی به نیما و شعر او توجه می کند و ازطرف دیگر، به نوعی تفکر خاص اجتماعی و سیاسی گرایش می یابد و ازلحاظ شعری به سوی استقلال می- رود. «آهن و احساس» نمودار گرایش وی به نیما و «قطع نامه» و «23» نشان دهنده ی  

استقلال شاعری اوست. 

      در مجموعه ی «هوای تازه» شاعر نشان می دهد که شعر واقعی از نظر او نه در گرو قالب خاص و معینی است،نه متکی به وزن یابی وزنی. از همین روست که در هوای تازه بیش از هر چیزی توزیع شکل به چشم می خورد و شاعر شعر خود را درهر قالبی ارائه می دهد. هم در قالب مثنوی و چهارپاره وهم در قالب های آزاد نیمایی و غیر نیمایی.

       موفق ترین نمونه های شعر شاملو، که کارهای او را درمعیار شعرهای پیشرو عصرما داری ارزش و اعتبار کرده است،غالباً آنهایی است که درقالب منثورسروده شده است یعنی کارهای بعد از سال1340.

       شاملو در این حرکت از آغاز تجربه ی شعر منثور تا امروز همچنان در حرکت به سوی کمال بوده است و کارهای اخیرش نشان می دهد که روز به روز بر اسرار کلمه در زندگی شاملو دست کم سی سال تجربه ی شعری را به دنبال دارد. پشتکارشاملوواستعداد برجسته  ی وی سبب شد که تنها شاعری باشد که شعر منثور را در حدی بسراید  که به هنگام خواندن بعضی اشعار او انسان هیچگونه کمبودی احساس نکند و با اطمینان خاطر آن را در برابر موفق ترین نمونه های شعر موزون در ادبیات معاصر ایران قرار دهد.

      زبان شعرشاملو همچون درختی است که ریشه ی آن درزبان نظم و نثرفارسی دری، تا 

 قرن هشتم استواراست و شاخ و برگ آن درفضای زبان امروزافشان گردیده است.به همین جهت این زبان، شکوه و استواری زبان دیروز و طراوت و تازگی زبان امروز را در خود جمع دارد. بی گمان راز زیبایی و موفقیت شعرهای سپید شاملو تا حدود زیادی مرهون همین زبان است.که نه تنها خلاف عادت نمایی آن،چهره ای شاعرانه به آن می بخشد، بلکه تشدید صفت آهنگینی آن هم، جای وزن عروضی و نیمایی را در شعرها پر می کند.

 مرثیه:

به جستجوی تو

بر درگاه کوه می گریم،

در آستانه ی دریا و علف

به جستجوی تو

در معبر بادها می گریم،

در چار راه فصول 

در چار چوب شکسته ی پنجره ای

که آسمان ابر آلوده را 

قابی کهنه می گیرد

….

به انتظار تصویر تو 

این دفتر خالی 

تا چند ، تا چند

ورق خواهد خورد؟

جریان باد را پذیرفتن 

و عشق را که خواهر مرگ است

و جاودانگی رازش را

با تو در میان نهاد.

پس به هیئت گنجی درآمدی

پابسته و آز انگیز

گنجی از آن دست که

تملک خاک را و دیاران را

از این سان دلپذیر کرده است!

نامت سپیده دمی که بر پیشانی آسمان می گذرد.

– متبرک باد نام تو! –

و ما همچنان دوره می کنیم 

شب و روز را

هنوز را….

 

فهرست مطالب

1- زندگینامه و آثار احمد شاملو 1

2- نگاهی به برخی از آثار احمد شاملو 4

3- مرثیه (قطعه ای از شاملو) 5 

4- بخش هایی ازمصاحبه با احمد شاملو 6 

    الف- شعر چیست ؟ 6 

    ب- نقش قافیه 18 

    ج- شعر سپید و آزاد 21 

    د- دیگر قلمروها 24 

    ه- شعر امروز 26 

    و-پیشرفت انسان 29 

    ز- در تعهد هنر 31 

    ح- شاعران بزرگ جهان 35 

5- یک گفتگو از سالهای دور 37 

6-منابع 48 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مشروطه ایرانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مشروطه ایرانی با word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مشروطه ایرانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

این كتاب كه در سال 1376 در انگلیس به نگارش درآمده در سال 1382 در ایران توسط «نشر اختران» در شمارگان پنج‌هزار نسخه منتشر شده است.
ناشر ایرانی كتاب «مشروطه‌ی ایرانی» در مقدمه كوتاه و چند خطی خود آورده است: «در این كتاب نیز در مورد جایگاه و نقش افراد، اقشار، گروهها و نهادهای اجتماعی (از جمله روحانیان) در دوره‌ی مورد بررسی داوری‌ای هست كه با داوری و نتیجه‌گیری محقق دیگری هرگاه با دیدگاهی متفاوت، خود را در فضای آن دوره، با تمام ویژگیهایش، قرار دهد یكسان نخواهد بود.» اما در این یادداشت كوتاه، ناشر اشاره‌ای به چگونگی دستیابی به مجوز انتشار‌ «مشروطه‌ی ایرانی» و این كه آیا در سال 76 این اثر در لندن منتشر شده است یا خیر، ندارد.
شاید این سئوال پاسخ خود را از پیشگفتار آقای آجودانی دریافت دارد: «با این همه من نخواسته‌ام كه كتاب بر انبوه كتاب‌هایی كه در خارج از كشور منتشر می‌شود، بیفزایم، قصد داشته‌ام كه كاری جدی و اساسی ارائه دهم، و داده‌ام؟»
در واقع «كتابخانه مطالعات ایرانی» كه در لندن فعالیت می‌كند را باید ناشر اولیه این كتاب دانست اما بعد از شش سال زمینه انتشار آن در ایران نیز فراهم شده و توسط نشر اختران وارد بازار نشر كشور گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید