Archive for the ‘متفرقه’ Category

دانلود پاورپوینت مكانیسم تثبیت بیولوژیك ازت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 دانلود پاورپوینت مكانیسم تثبیت بیولوژیك ازت با word دارای 7 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت مكانیسم تثبیت بیولوژیك ازت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلوددانلود پاورپوینت مكانیسم تثبیت بیولوژیك ازت با word

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلوددانلود پاورپوینت مكانیسم تثبیت بیولوژیك ازت با word

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن دانلود پاورپوینت مكانیسم تثبیت بیولوژیك ازت با word :

اسلاید 1 :

ارگانیسم‌ها و روابط همزیستی در تثبیت ازت

آلی پرورهای آزادزی

lنورپرورهای آزادزی

lدی آزوتروف‌های همیار گندمیان

lهمزیستی‌های اكتینوریزی

lهمزیستی‌های نورپروری

lلگوم‌ها

اسلاید 2 :

عوامل موثر در تثبیت (تحت كنترل ژنتیك)

.1مجموعه‌ آنزیم نیتروژناز

.2احیاء كننده‌ها

.3لگ هموگلوبین

.4ATP

.5حفاظت از اكسیژن

عوامل محیطی

.1نسبت‌ كربن – ازت

.2مواد غذایی معدنی

.3آفت‌كش‌ها

.4عوامل آب وهوایی

.5كلسیم و PH

.6گازكربنیك

اسلاید 3 :

عامل ژنتیكی كنترل كننده

در هرنوع همزیستی احیای N2 به صورت آمونیاك (تثبیت ازت) به وسیله آنزیم نیتروژناز تنظیم می‌شود كه تولید آنزیم بوسیله ژن nif كنترل می‌شود كه در روی یك كروموزوم و در مجاورت با ژن his واقع شده است كه آن نیتراسید آمینه میستیده را كنترل می‌كند و یك ژن به نام gin نتراسید آمینه گلوتامین را كنترل می‌كند و این ژن اجازه می‌دهد در نستزگلوتامین به جای گلوتامات مستقیماًً از NH4 استفاده شود.

اسلاید 4 :

اولین مرحله تثبیت ازت به روش همزیسیتی، اتصال ریزوبیوم به ریشه است كه با تشكیل یك ریشه، سرایت انجام می‌گیرد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی روشهای نوین ایمنسازی تردد پیاده در تقاطعهای همسطح راه و راهآهن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی روشهای نوین ایمنسازی تردد پیاده در تقاطعهای همسطح راه و راهآهن با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی روشهای نوین ایمنسازی تردد پیاده در تقاطعهای همسطح راه و راهآهن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی روشهای نوین ایمنسازی تردد پیاده در تقاطعهای همسطح راه و راهآهن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی روشهای نوین ایمنسازی تردد پیاده در تقاطعهای همسطح راه و راهآهن با word :

خلاصه

از آنجا که الگوی گذرگاههای عابرپیاده در تقاطعهای همسطح راه و راهآهن، با الگوی گذرگاههای شهری کاملاً متفاوت بوده و همواره حقتقدم با حرکت قطار است، درنتیجه توقف قطار برای تردد عابرینپیاده اقدامی دشوار و غیرممکن مینماید و همچنین تعبیه گذرگاه عابرپیاده در این تقاطعها نیز دشواریهایی را به همراه خواهد داشت. با بررسی آمارهای منتشره از سوی راهآهن جمهوری اسلامی ایران میتوان دریافت که تصادفات عابرینپیاده (اعم از تصادفات واقع در تقاطعها، ایستگاهها و طول مسیر) دارای بیشترین سهم از تلفات فوتی، جرحی و خسارتی سوانح ریلی است؛ بنابراین، نویسندگان در این مقاله سعی نمودهاند تا با بررسی آمار تصادفات و تبیین اهمیت بررسی موضوع عابرپیاده، اقدام به معرفی تجهیزات مرسوم(تابلوهای اطلاعرسانی، چراغهای چشمکزن، دروازههای خودکار) و معرفی سیستمهای هوشمند ایمنسازی تردد عابرپیاده در تقاطعهای همسطح نمایند. بررسیها نشان میدهد این نوع سیستمها به علت کاهش سرعت قطار، اطلاعرسانی از وجود موانع در سطح ریل، اعلام خطر و هشدار و اطلاعرسانی پیرامون زمان دقیق ورود قطار به ایستگاه، میتوانند نقش مهمی در کاهش شدت تصادفات عابرپیاده و قطار ایفا نمایند.

کلمات کلیدی: تقاطع همسطح راه و راهآهن، قطار، عابرپیاده، آرامسازی، سیستمهای هوشمند.

1 مقدمه

بخش قابلتوجهی از تقاطعهای راه با راهآهن به ویژه در نواحی حومه و درون شهری به صورت همسطح میباشد[1] و این نوع از تقاطعهای همسطح معمولاً نقاطی حادثهآفرین و پرخطر برای وسایلنقلیه و عابرینپیاده است. از آنجا که وسایلنقلیه با توقف در تقاطعها آشنایی داشته و در واقع تنها تفاوت این نوع تقاطعها نوع اطلاعرسانی برای توقف میباشد، در نتیجه به نظر میرسد که وسایلنقلیه برای انطباق با چنین گذرگاههایی نباید با مشکلات چندانی مواجه گردند اما با توجه به آن که گذرگاههای عابرینپیاده در تقاطعهای همسطح راهوراهآهن تفاوت عمدهای با گذرگاههای معابر شهری دارد تعبیه این نوع گذرگاهها همواره باعث ایجاد مشکلات و خطرات بسیاری برای عابرین خواهد گردید؛ زیرا در این تقاطعها همواره حقتقدم با تردد قطار بوده و متوقفنمودن قطار در صورت ورود عابرپیاده به تقاطع، اقدامی مشکل و غیرممکن مینماید. تفاوت نسبتاً ساده دیگر بین وسایلنقلیه و عابرینپیاده نیز در آن است که حتی اگر تسهیلات ایمنسازی کافی هم موجود باشد عابرینپیاده به راحتی میتوانند وارد تقاطع شوند.[2] از اینرو در این نوع تقاطعها و گذرگاهها سعی میگردد تا با استفاده از روشهای آرامسازی اقدام به متوقف نمودن جریان عابرپیاده و اطلاع رسانی به آنان پیش از ورود قطار به تقاطع شود. در این مقاله نویسندگان سعی نمودهاند تاپس از بررسی اهمیت مطالعه در خصوص ایمنی عابرینپیاده در تقاطعهای همسطح راهو راهآهن،

اقدام به معرفی راهکارهای نوین آرامسازی نمایند که پیش از این در ایران به کار برده نشده است.

2 بیان مسئله

با بررسی آمارهای تصادفات منتشره در بولتنهای آماری سالیانه راهآهن جمهوری اسلامی ایران میتوان دریافت که تصادفات عابرینپیاده از لحاظ تعداد تصادفات پس از خروج از خط دارای بیشترین سهم از تعداد تصادفات است که در سالهای اخیر روند رو به کاهشی را در پیشگرفته است ولی تعداد تصادفات قطار و وسایلنقلیه که در این آمار در رتبه سوم تعداد تصادفات قرار دارد با توجه به افزایش سرانه مالکیت خودروهای شخصی، در سالیان

اخیر رشد فزایندهای یافته است و شاید به همین دلیل باشد که در بیشتر تحقیقات انجام گرفته در کشور به موضوع روشهای ایمنسازی گذرگاههای همسطح راه و راهآهن برای وسایلنقلیه و همچنین اولویتبندی روشهای کنترل گذرگاهها برای این نوع تصادفات توجه ویژهای مبذول شده است. با تحلیل میزان خسارات ناشی از انواع تصادفات میتوان دریافت که علیرغم روند روبهکاهش تعداد تصادفات قطار با عابرینپیاده، این نوع از تصادفات هنوز هم دارای شدت تلفات و میزان جراحات بیشتری نسبت به سایر انواع تصادفات می باشد و از اینرو بررسی روشهای ایمنسازی تردد عابرینپیاده در جهت کاهش تصادفات و تلفات و خسارات وارده به عابرینپیاده امری ضروری به نظر رسیده که در حال حاضر در تحقیقات و آییننامهها کمتر بدان پرداخته شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شركت مخابرات كردستان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شركت مخابرات كردستان با word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شركت مخابرات كردستان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شركت مخابرات كردستان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شركت مخابرات كردستان با word :

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت زغال سنگ نگین طبس (سهامی عام)

فهرست مطالب پروژه
بخش اول پروژه: تاریخچه فعالیت و شرح خلاصه فعالیت شرکت
تاریخچه فعالیت شركت
فعالیت اصلی شركت
وضعیت اشتغال
مبنای تهیه صورت های مالی
خلاصه اهم رویه های حسابداری
بخش دوم: تعریفات مربوط به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل
صورت های مالی مقایسه ای
تجزیه و تحلیل افقی
تجزیه و تحلیل عمودی
صورت حساب بر اساس مقیاس مشترك
تجزیه و تحلیل نسبت ها
ابزارهای تحلیلی خاص

تجزیه و تحلیل نقدینگی و فعالیت
تجزیه و تحلیل سودآوری
صورتهای مالی شرکت زغال سنگ نگین طبس
ترازنامه 5 ساله شركت زغال سنگ نگین طبس (سهامی عام)
صورتهای مالی شرکت زغال سنگ نگین طبس
صورتحساب سود وزیان5 ساله شركت زغال سنگ نگین طبس (سهامی عام)
جدول خلاصه شده محاسبه نسبتها
بخش سوم: محاسبه نسبتهای مالی شرکت ذغال سنگ نگین طبس ( سهامی عام )
محاسبه نسبتهای مالی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

بخش اول پروژه: تاریخچه فعالیت و شرح خلاصه فعالیت شرکت
تاریخچه فعالیت شركت:
كلیات
در راستای اجرای سیاست های برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و به منظور تامین ذغال سنگ كك شو مورد نیاز صنعت فولاد و به دنبال مزایده برگزار شده توسط شركت ملی فولاد ایران بخشی از معادن ذغال سنگ طبس شامل معدن اولیه شماره 2 پروده با ذخیره ای حدودا به میزان 000/350/2 تن و یال شمالی معدن شماره 3 پروده طبس با ذخیره ای حدودا 000/100/1 تن كه عملیات اكتشافی آن تقریبا به اتمام رسیده بود، طی قرارداد شماره 7400 مورخ 14/10/1378 به شركت تكادو ( برنده مزایده فوق الذكر) واگذار گردید. در همین راستا شركت ذغال سنگ نگین طبس در تاریخ 9/2/1378 تحت شماره 14770 در اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است.
یادآور می شود كه كلیه اختیارات قرارداد فو

ق از طرف مدیریت عامل شركت تكادو به شركت جدید التاسیس ذغال سنگ نگین طبس تفویض گردیده است. مركز اصلی شركت واقع در اصفهان چهار راه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی كوچه حكیم نظامی، پلاك 33 می باشد. ضمنا محل معادن شركت نیز در 80 كیلومتری جنوب طبس می باشد. یادآور می شود شركت به استناد مجوز شماره 2614 مورخ 13/12/1382 صادره از سوی اداره امر اقتصادی و دارائی شهرستان طبس از ابتدای سال 1378 به مدت 12 سال مشمول معافیت مقرر در ناده 32 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
همچنین مطابق با مجوز شماره 1514 مورخ 22/10/1382 صادره از سوی شورای بورس و هیئت پذیرش اوراق بهادار با درخواست شركت مبنی بر پذیرش شركت در بازار بورس اوراق بهادار موافقت و در تاریخ 27/12/1382 اولین نوبت معامله سهام شركت در تالار فرعی بورس به انجام رسید و در تاریخ اول اردیبهشت ماه 1386 بر اساس معیارهای مصوب شورای عال بورس (سرمایه و میزان سهام شناور) از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی منتقل شد.
فعالیت اصلی شركت
موضوع فعالیت شركت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیر می باشد:
1- تهیه و اجرای طرح ها و عملیات اكتشافی، استخراج، تغلیظ، و فرآوری مواد معدنی.
2- سرمایه گذاری در جهت اكتشاف و بهره برداری معادن و فرآوری مواد.
3- انجام امود بازرگانی اعم از صادرات و واردات مرتبط با موضوع شركت.
4- انجام كلیه اموری كه به نحوی با موضوع شركت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه كشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مفید و نافع باشد.
5- سرمایه گذاری در سایر شركت ها و ایجاد شركت های جدید.
وضعیت اشتغال
متوسط كاركنان شركت طی سال مالی، كه ب

ر اساس قراردادهای كوتاه مدت (كمتر از یك سال) مشغول به كار می باشند 13 نفر کارمند اداری و ستادی و 358 نفر تولیدی و خدماتی
مبنای تهیه صورت های مالی
صورت های مالی تلفیقی گروه و شركت سرمایه گذاری شاهد (شركت اصلی) اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش های جاری نیز استفاده شده است.
مبانی تلفیق

صورت های مالی تلفیقی حاصل از تجمیع اقلام صورت های مالی شركت سرمایه گذاری شاهد- سهامی عالم (شركت اصلی) و شركت های فرعی مشمول تلفیق آن پس از حذف معاملات و مانده های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیمابین است.
در مورد شركت های فرعی تحصیل شده طی دوره، نتایج عملیات آن از تاریخی كه كنترل آن به طور موثر به شركت اصلی منتقل می شود و در شركت های فرعی واگذار شده نتایج عملیات آن تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظور می گردد.
سهام تحصیل شده شركت اصلی توسط شركت های فرعی به بهای تمام شده در حساب ها منظور و در ترازنامه تلفیقی به عنوان كاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل «سهام شركت اصلی در مالكیت شركت های فرعی» منعكس می گردد.
سال مالی شركت های فرع در 29 اسفند ماه هر سال (س

رمایه گذاری سعدی 31 اردیبهشت ماه) خاتمه می یابد. با این حال، صورت های مالی شركت های مذكور ه همان ترتیب در تلفیق مورد استفاده می گیرد. لازم به توضیح است در صورت وقوع هر گونه رویدادی تا تاریخ صورت های مالی شركت اصلی كه تاثیر عمده ای بر كیفیت صورت های

مالی تلفیقی داشته باشد، اثار آن از طریق اعمال تعدیلا

ت لازم در اقلام صورت های مالی شركت ها

ی فرعی به حساب گرفته می شود.
خلاصه اهم رویه های حسابداری
موجودی مواد و كالا
موجودی های مواد و كالا به اقل بهای تمام ده و خالص ارزش فروش «گروه اقلام مشابه ارزیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره كاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با به كار گیری روش های زیر تعیین می گردد.
شرح روش مورد استفاده
مواد اولیه
كالای در جریان ساخت
كالای ساخته شده
قطعات و لوازم یدكی
موجودی زمین و ساختمان میانگین موزون
میانگین موزون
میانگین موزون
میانگین موزون
شناسایی ویژه

پروژه در جریان تكمیل:
بهای تمام شده پروژه در جریان تكمیل بر اساس مجموع هزینه ها و مواد مصرفی جهت ساخت پروژه محاسبه شده است.

سرمایه گذاری ها
نحوه ارزیابی سرمایه گذاری ها در شركت اصلی صورت های مالی تلفیقی گروه به شرح زیر است:
دارائی های ثابت مشهود
دارائی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی كه باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید دارائی های ثابت یا بهبود اساسی در كیفیت بازدهی آنها می گردد. ه عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائی های مربوط مستهلك میشود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی كه به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملكرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حسا و زیان دوره منظور می گردد.
استهلاك دارائی های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارائی های مربوط (و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1381) و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسه می شود:
برای دارائی های ثابتی كه در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی كه هر یك از دارائی های استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل كار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل

30% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است.

مخارج تامین مالی
مخارج تامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی كه مستقیما قابل انتساب به ساخت «دارائی های واجد شرایط» است.
تسعیر ارز
معاملات ارزی- اقلام پولی ارز با نرخ مورد معامله در بانك مركزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی كه به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ مورد معامله در بانك مركزی در تاریخ معامله تسعیر می شود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.
ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان
ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان بر اسس 45 روز

آخرین حقوق و مزایای مستمر هر یك از كاركنان برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود.
سرقفلی
حساب های تركیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل بر اساس روش خرید انجام می شود. مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه گذاری در شركت

های مشمول تلفیق و شركت های وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص آنها در سنوات آتی و زمان تحصیل به عنوان سرقفلی شناسایی و طی مدت 20 سال به روش خط مستقیم مستهلك می گردد و در صورت فزونی منافع ناشی از تملك شركت های مشمول تامین نسبت به بهای تمام شده سرمایه گذاری های مذكور مازاد حاصل به حساب سرقفلی منفی منظور می گردد. سرقفلی ناشی از تحصیل شركت های وابسته جز مبلغ دفتری سرمایه گذاری بلند مدت در شركت های وابسته در ترازنامه تلفیقی منعكس می شود.

بخش دوم: تعریفات مربوط به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی:
تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل ابزارها و تكنیك هایی است كه تحلیل گران را در بررسی صورت های مالی جاری و گذشته شركت ها یاری می دهد تا بتوانند عملكرد و وضعیت مالی شركت ها و مخاطرات آتی و امكانات بالقوه را مورد ارزیابی قرار دهند. تجزیه و تحلیل صورت های مالی می تواند اطلاعات با ارزشی را درباره روندها، ارتباطات، كیفیت سودآوری، نقاط قوت و ضعف و چگونگی وضعیت مالی شركت ها ارایه دهد.

نكات اساسی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی بر مبنای هدف (اهداف) خاصی صورت می گیرد. برای مثال، آیا تجزیه و تحلیل ارایه شده مبنایی در جهت اعطای اعتبار یا ایجاد یك سرمایه گذاری تلقی می گردد؟ بعد از اینكه هدف تجزیه و تحلیل مشخص گردید، اطلاعات مورد نظر از صورت های مالی و سایر منابع جمع آوری می شود. نتایج تجزیه و تحلیل تلخیص و تفسیر می شود. نتایج به دست آمده طی گزارشی به اشخاصی كه تجزیه و تحلیل برای آن ها انجام گرفته است، ارایه می گردد.
برای ارزیابی صورت های مالی، فرد ذینفع باید:
1- با عملیات واحد تجاری آشنا باشد.
2- هدف، ماهیت و محدودیت های حسابداری را درك كند.
3- با اصطلاحات واحد تجاری و حسابداری آشنا باشد.
4- دارای دانش علمی در مورد مبانی امور مالی باشد.
5- با ابزارها و تكنیك های تجزیه و تحلیل صورت های مالی آشنا باشد.
تجزیه و تحلیل مالی یك شركت شامل بررسی صورت های مالی شركت و یادداشت های مربوط به صورت های مالی و گزارش حسابرسان آن شركت می باشد. گزارش حسابرسی بیان گر بررسی صورت های مالی توسط حسابرسان می باشد. این گزار

ش همچنین نشان می دهد كه آیا صورت های مالی به طور منصفانه وضعیت مالی شركت، نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت وجوه نقد را مطابق با اصول

عمومی پذیرفته شده حسابداری مطابق با سال قبل نشان می دهد.
یادداشت های مربوط به صورت های مالی، غالبا با معنی تر از اطلاعات دریافت شده از صورت های مالی می باشد. این یادداشت ها، رویه های حسابداری شركت را شرح می دهد و معمولا توضیحات كامل و چگونگی كاربرد آن رویه ها را همراه با مدارك مورد نیاز ارایه می دهد.
تحلیل گران غالبا صورت های مالی یك شركت را با صورت های مالی سایر شركت هایی كه در همان صنعت فعالیت دارند، مقایسه می كنند و همچنین صورت های مالی یك شركت را در سال های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. اساسا این روش قلمرو رسیدگی تجزیه و تحلیل صورت های مالی را وسعت می بخشد.

ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل
حسابداران و سایر افراد ذیربط ابزارها و تكنیك های استاندارد شده مختلفی را ارایه می دهند كه در تجزیه و تحلیل صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرند. روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی را می توان به سه دسته تقسیم نمود. 1- مقایسه و اندازه گیری مالی مربوط به دو یا چند دوره، 2- مقایسه و اندازه گیری اطلاعات دوره جار

ی، 3- رسیدگی برای اهداف خاص.
تكنیك و ابزار ذیل در این فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت:
1- صورت های مالی مقایسه ای:
الف. تجزیه و تحلیل افقی
ب. تجزیه و تحلیل عمودی
2- صورت های مالی بر اساس مقیاس مشترك:
3- تجزیه و تحلیل نسبت ها

4- رسیدگی برای اهداف خاص
صورت های مالی مقایسه ای:
صورت های مالی كه اطلاعات مالی مربوط به دو یا چند دوره را ارایه می دهدف معمولا مقایسه ای نامیده می شود. صورت های مالی مقایسه ای معمولا گزارشات مشابه ای را برای دوره جاری و برای یك یا چند دوره قبلی ارایه می دهد. صورت های مالی مقایسه ای اطلاعات مهم درباره روند و ارتباط آن ها را در طی دو یا چند سال برای تحلیل گران فراهم می سازد. چنان چه صورت های مالی مقایسه ای برای بیش از یك سال ارایه شود مطلوب تر خواهد بود. صورت های مقایسه ای تاكید بر این واقعیت دارد كه صورت های مالی برای یك دوره حس

ابداری، فقط بخشی از فعالیت های مستمر یك شركت است.
طبق اصول حسابداری، مقایسه صورت های مالی بین دو یا چند دوره تحت شرایط زیر مفدی و موثر می باشد.
1- چنانچه روش های حسابداری در تنظیم صورت های مالی یكسان باشد مقایسه گزارشات مطلوب است.
3- اصول حسابداری تغییر نمی یابد، چنان چه تغییری در اصول حسابداری ایجاد شود، اثرات مالی ناشی از آن تغییرات افشاء گردد.
4- تغییرات در وقایع یا در ماهیت رویداد اصلی افشاء شوند.
تجزیه و تحلیل افقی
تجزیه و تحلیل افقی، روندها را مورد ارزیابی قرار می دهد و ارتباط بین اقلامی كه در همان ردیف در یك صورت مقایسه ای ظاهر می شود را تعیین می كند. تجزیه و تحلیل افقی تغییرات مربوط به اقلامی مندرج در صورت های مالی را در طی دوره افشاء می كند. هر یك از اقلام (مثل فروش) مربوط به یك ردیف برای یك سال مالی با همان قلم در دوره دیگر مقایسه می شود. تجزیه و تحلیل افقی می تواند بر حسب تغییرات مبالغ پولی به صورت درصد تغییرات یا به شكل یك نسبت انجام شود.
نسبت تغییر با تقسیم اطلاعات سال جاری بر اطلاعات سال پایه محاسبه می شود. وقتی ارقام سال پایه دارای ارزش مثبت است، تغییر مقدار پولی و درصد تغییر می تواند با معنی تر باشد. اگر ارقام سال پایه دارای ارزش صفر یا منفی باشد تغیر مقد

ار پولی می تواند محاسبه شود اما درصد تغییرات نمی تواند محاسبه شود. یك نسبت فقط زمانی می تواند محاسبه شود كه دو ارزش مثبت، قابل دست

رسی باشند.
در مواردی كه تغییرات به صورت درصد بیان می شود، عمل جمع و تفریق مفهومی نخواهد داشت. زیرا درصد تغییرات از مبناهای مختلف ناشی می شود. وقتی هر كدام از اقلام سال پایه به طور انفرادی دارای مقادیر كمی باشند، تغییر نسبتا كم مقدار پولی می تواند درصد تغییر زیادتری را به وجود آورد و در نتیجه اعتبار بیشتری به آن اقلام به منظور با معنی بودن آن می دهد.
بر اساس روش سال پایه گاهی اوقات تجزیه و تحلیل افقی برای افشای درصد تغییرات انباشته برای چند سال استفاده می شود. در این صورت سال شروع به عنوان سال پایه در نظر گرفته می شود. درصد تغییرات سال های بعد برای تعیین درصد تغییرات انباشته با سال پایه مقایسه می شود.
تجزیه و تحلیل عمودی
در تجزیه و تحلیل عمودی هر یك از اقلام مندرج در صورت های مالی نسبت به عدد پایه سنجیده می شود. شاخص ترین عدد در صورت های مالی به عنوان عدد پایه انتخاب می گردد و اقلام مندرج در هر ستون نسبت به آن سنجیده می شود. به عنوان مثال هر یك از اقلام مندرج در صورت سود و زیان می تواند به عنوان درصدی از فروش بیان شود. در ترزنامه، هر یك از اقلام دارایی می توانند بر حسب ارتباط آن ها ب كل دارایی بیان شوند. حساب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بیان شوند. جریان نقدی مربوط به هر یك از اقلام فعالیت های سرمایه گذاری، تامین مالی و عملیاتی نسبت به كل هر یك از فعالیت های مزبور سنجیده می شود.
صورت حساب بر اساس مقیاس مشترك
حذف مقادیر پولی در صورت های مالی و نشان دادن اقلام بر حسب درصد، به عنوان صورت حساب بر اساس مقیاس مشترك نامیده می شود زیرا اقلامی در ترازنامه و صورت سود و زیان مانند جمع دارایی ها و فروش خالص دارای مبنای مشتركی بر

ای مقایسه می باشند. اطلاعات برای صورت حساب بر اساس مقیاس مشارك همانند روش توصیف شده برای تجزیه و تحلیل عمودی محاسبه می شود. تغییرات نسبت ها در این صورت حساب بر اساس مقیاس مشترك مورد توجه قرار می گیرد تا شناسایی كارایی و عدم كارایی، نسبت به صورت حساب مقایسه ای آسانتر انجام گیرد. به عنوان مثال چنان چه در یك موسسه نسبت هزینه حقوق به فروش 20 درصد باشد معنی آن این است كه آن موسسه از هر صد ریال فروش، 20 ریال حقوق پرداخت می كند.

تجزیه و تحلیل ترازنامه بر اساس مقیاس مشترك در بررسی منابع و ساختار سرمایه یك واحد تجاری یعنی ارتباط بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه مفید می باشد. همچنین این تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر كدام از اقلام دارایی ها جاری، سرمایه گذاری ها، اموال، ماشین آلات، تجهیزات، دارایی های نامشهود و سایر دارایی ها را ارایه می دهد. صورت حساب بر اساس مقیاس مشترك اطلاعات مربوط به این كه چه نسبتی از فروش به وسیله بهای تمام شده كالای فروش رفته و هزینه های مختلف جذب می شود را ارایه می دهد.
بر اساس صورت مقایسه و صورت حساب بر اساس مقیاس مشترك، مقایسه، تغییرات یا ارتباط بین مجموعه دارایی ها، بدهی ها، درآمدها، هزینه ها و سایر حساب هایی كه در صورت های مالی طبق بندی می شود را نشان می دهد. با توجه به این كه درصد این تغییرات می تواند ناشی از تغییرات در مقدار مطلق اقلام یا تغییرات در كل گروه باشد، باید دقت لازم در زمان مقایسه صورت گیرد.
صورت حساب بر اساس مقیاس مشترك برای مقایسه شركت ها با یكدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا اعداد مندرج در چنین صورت حساب هایی بر اساس درصد تنظیم می شود و یك مقایسه نسبی را به جای مقدار مطلق ارایه می دهد.
تجزیه و تحلیل نسبت ها
یك نسبت، ارتباط ریاضی بین یك كمیت با كمیت دیگر را بیان می دارد. به عنوان مثال نسبت 400 به 200 یعنی 2 به 1 یا 2 است. در صورتی یك نسبت مفید واقع می شود كه عناصر تشكیل دهنده ان دارای رابطه معنی دار با یكدیگر باشند. به عنوان مثال، بین حساب های دریافتی و فروش، سود خالص با كل دارایی ها و دارایی های جاری با بدهی های جاری رابطه وجود دارد. تجزیه و تحلیل نسبت ها می تواند ارتباط بین اجزا این نسبت ها را كه به طور انفرادی نمی توانند مورد بررسی قرار گیرند. را مشخص سازد.
نسبت ها عموما به تنهایی اهمیت چندانی ندارند ولی زمانی اهمیت می یابند كه 1- با نسبت های قبلی از همان شركت مقایسه شود. 2- با استاندارد از پیش تعیین شده مقایسه شوند. 3- با نسبت های سایر شركت ها در همان صنعت مقایسه شوند. وقتی به این شكل عمل شود نسبت ها به عنوان معیاری برای عملكرد شركت تلقی می گردند. محاسبه نسبت ها پایان كار برای شركت محسوب نمی شوند. ولی در تهیه پاسخ سوالاتی كه در ارتباط با پیامد خاص و نظارت بر عملیات یك واحد تجاری ممكن است به وجود آید كمك می كند.
هنگام استفاده از نسبت ها، تحلیل گران باید عواملی كه در ساختار آن نسبت دخالت دارند و تغییراتی كه باعث می شود چنین عواملی بر آن نس

بت ها تاثیر بگذارند را درك نمایند. به عنوان مثال، د

ریافت وام از ابنك چه تاثیری بر نسبت جاری دارد؟ آیا استقراض این نسبت را افزایش یا كاهش می دهد و یا هیچ تاثیری بر این نسبت ندارد؟ چنان چه خدف بهبود بخشیدن این نسبت باشد چه تغییراتی می تواند در اجزا این نسبت ها برای انجام اهداف مورد نظر ایجاد شود.
نكات ریاضی
باید توجه داشت كه تغییرات در صورت یا مخرج كسر باعث تغییر در آن نسبت می شود. برای مثال،
1- اگر یك نسبت كمتر از 1 باشد (صورت كسر كمتر از مخرج آن باشد) اگر به صورت و مخرج این كسر یك مقدار معین اضافه كنیم، كسر جدیدی كه به دست می آید از كگسر قبلی كوچك تر خواهد شد.
2- اگر مقدار یك نسبت بیشتر از 1 باشد، افزایش به یك اندازه در صورت و مخرج آن نسبت باعث كاهش آن نسبت خواهد شد.
3- اگر ارزش یك نسبت دقیقا 1 باشد، تغییرات در صورت و مخرج كسر به مقدار معین تاثیری روی آن نسبت نخواهد داشت و مقدار آن نسبت همان 1 باقی خواهد ماند.
4- اگر صورت كسر افزایش (كاهش) یابد و تغییری در مخرج كسر ایجاد نشود آن نسبت افزایش (كاهش) خواهد یافت.
5- اگر مخرج كسر افزایش (كاهش) یابد تغیری در صورت كسر ایجاد نشود آن نسبت كاهش (افزایش) خواهد یافت.
6- اگر صورت و مخرج كسر تغییر یابند ولی این تغییرات برای صورت و مخرج كسر به یك اندازه نباشد آن نسبت افزایش، كاهش یا بدون تغییر باقی می ماند كه بستگی به جهت و مقدار تغییرات دارد.
مروری بر تجزیه و تحلیل نسبت ها
در تجزیه و تحلیل نسبت ها، تحلیل گران انحرافات در نسبت های محاسبه شده را شناسایی و سپس علل انحرافات را بررسی می كنند. برای مثال، انحرافات نسبت متوسط صنعت می تواند نشان دهد كه شركت (به استثناء شركت هایی كه فعالیت نمی كنند) تا چه حد از معیار متوسط صنعت فاصله دارد.
نسبت ها باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرند. به طور كلی نسبت ها نباید به عنوان تنها معیار برای تصمیم گیری باشند. این نسبت ها به عنوان یكی از اسناد مورد نیاز (نه به عنوان اسناد نهایی) جهت راهنمایی برای تصمیم گیری و یا راه حل استفاده شود. با توجه به اطلاعاتی كه در نسبت ها منظور می شوند، این نسبت ها اسناد مناسب و قابل اطمینانی می باشند. زمانی كه صورت های مالی بر طبق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری تنظیم می شوند، افراد باید دائما به خاطر داشته باشند كه صورت های مالی خصوصا بر

اوردها و قضاوت هایی را منعكس می كند كه ممكن است مربوط به تجزیه و تحلیلی باشند كه به سمت یك هدف خاص هدایت می شوند.
گاهی اوقات تفسیر نمودن نسبت ها دشوار خواهد بود. برای مثال دقیقا نسبت 2 به 1 به چه معنی است؟ آیا این نسبت خوب یا بد، مطلوب یا نامطلوب، است؟ مقایسه نسبت ها با بعضی استانداردها نظیر نسبت های مربوط به سنوات گذشته و یا مقایسه با سایر شركت ها با آن صنعت می تواند برخی از رهنمودتها را ارایه كند.
تحلیل گر باید دریابد كه نسبت ها علاوه بر مواردی كه در بالا اشاره شد دارای محدودیت های معینی می باشد كه شامل موارد زیر است:
1- نسبت ها شرایط، وقایع و رویدادهای گذشته را منعكس نمی كنند.
2- نسبت ها ارزش هی دفتری را منعكس می كنند ولی ارزش های واقعی اقتصادی یا اثرات مربوط به سطح قیمت ها را منعكس نمی سازد.
3- تعیین نسبت ها معمولا به طور یكنواخت انجام نمی شود.
4- كاربرد اصول حسابداری و رویه های در میان شركت ها تغییر می كند. و تغییرات در آن از دوره ای به دوره ای دیگر بر روی نسبت ها اثر می گذارد.
5- وقتی شركت ها متنوع یا دارای خصوصیات ریسكی مختلف باشند مقایسه بین آن ها كاری دشوار خواهد بود.
علی رغم مشكلات مربوط به ساختار و تفسیر نسبت ها، تجزیه و تحلیل نسبت ها تكنیك های مهمی برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی است زیرا می تواند روندها و ارتباطات ساختاری و بنیادی مهم را شناسایی كند.
اطلاعات مالی مربوط به بسیاری از شركت ها كه به صورت اطلاعات كامپیوتری ارایه می شوند. توسط شركت های مختلفی قابل دسترسی می باشند. برای مثال، اطلاعات كامپیوتری تهیه شده به وسیله شركت استاندارد و پورز در معرض فروش قرار داده می شود. این اطلاعات شامل بیش از 120 اقلام مربوط به حدود 2500 شركت صنعتی می باشد. با وجود اینكه چنین اطلاعاتی از نظر تئوریكی و عملی بستگی به نوع استفاده از آنها دارد ولی این اطلاعات می تواند در بسیاری از موارد تحلیل گر را به اهمیت منابع با ارزش آشنا سازد.

ابزارهای تحلیلی خاص
علاوه بر صورت های مقایسه ای، صورت حساب بر اساس مقیاس مشترك و تجزیه و تحلیل نسبت ها، تحلیل گران دارای تكنیك ها و ابزارهای خاص زیادی می باشند كه از آن ها برای مطالعه جهت دستیابی به هدف خاص استفاده می كند. چنین مطالعاتی می تواند عواملی از قبیل پوشش بیمه ای، ماهیت فصلی واحد تجاری، اطلاعات بخش، عملیات خارجی، تاكید فروش به تعداد اندكی از مشتریان، اثرگذاری وقایع غیر عادی بر شركت و تاثیر ر

وش های ارزیابی موجود كالا (LIFO , FIFO) و روش های استهلاك بر صورت های مالی باشد. روش های دیگری كه در شرایط خاص قابل استفاده می باشند: عبارتند از:
1- تجزیه و تحلیل جریان وجوه نقد: با توجه به این كه تجزیه و تحلیل جریان وجوه نقد بر نقدینگی، توان مالی و روابط سودآوری متمركز می شوند مخصوصا در ارزیابی اعتبار و تصمیمات سرمایه گذاری موثر خواهد بود.
2- تجزیه و تحلیل حاشیه فروش: تجزیه و تحلیل حاشیه فروش بینش های خاصی را در ارتباط با فعالیت عملیاتی یك شركت ارایه می دهد.
3- تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر: تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر ارتباط بین درآمد و هزینه و حجم فعالیت را نشان می دهد.
4- تجزیه و تحلیل بازده سرمایه گذاری: تجزیه و تحلیل بازده سرمایه گذاری، معیار جامعی از عملكرد مالی را ارایه میدهد. این ابزارها و سایر ابزارهای خاص مربوط به تجزیه و تحلیل صورت های مالی بعدا در این كتاب بحث می شوند.
تجزیه و تحلیل سری زمانی موقعی استفاده می شود كه اطلاعات طبقه بندی شده بر اساس فواصل زمانی، اطلاعات مهم تحت كنترل و عملیات یك شركت را ارایه دهد. انواع اصلی تغییرات اقتصادی كه می تواند در تجزیه و تحلیل سری های زمانی مورد توجه قرار گیرند به شرح زیر می باشند:
1- روند عادی
2- تغییرات فصلی
3- نوسانات گردشی
4- نوسانات تصادفی یا نامنظم
روش های تحلیلی خاص برای مشخص نمودن انواع مختلف نوسانات با توجه به ارتباط آن ها به اطلاعات تاریخی و پیش بینی های، قابل استفاده می ب

اشند. وقتی ارتباطی بین سری ها وجود دارد، ممكن است این ارتباط برای تعیین برآورد و پیش بینی ها استفاده شود. سری های زمانی در این كتاب مورد توجه قرار نمی گیرند.
تجزیه و تحلیل رگرسیون ابزار دیگری برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی است. تجزیه و تحلیل رگرسیون برای ارتباط بین یك متغیر شناخته شده و یك متغیر ناشناخته جهت برآورد متغیر ناشناخته استفاده می شود.

تجزیه و تحلیل همبستگی میزان ارتباط بین دو یا چند متغیر را اندازه گیری می كند. تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی تكنیك های بسیار مهمی هستند.
تجزیه و تحلیل نقدینگی و فعالیت
نقدینگی به توانایی یك شركت جهت پرداخت تعهدات كوتاه مدت با توجه به زمان سررسیدشان اطلاق می گردد. نقدینگی به توانایی تبدیل دارایی ها به وجه نقد یا توانایی كسب وجه اشاره دارد. مفهوم كوتاه مدت به یك سال یا یك چرخه عملیات عادی شركت، هر كدام كه طولانی تر است اطلاق می گردد. فعالیت، به كارایی یك شركت مربوط می شود كه با استفاده از داریی های جاری انجام می گیرد.
در ارزیابی وضعیت نقدینگی، تحلیل گران مالی علاقمند

به داشتن اطلاعات در مورد وجوه نقد، زمان بندی و اطمینان یافتن از جریان وجوه نقد آتی شركت می باشند.
نقدینگی و دامنه فعالیت عملیاتی، متكی به وضعیت سرمایه در گردش یك

شركت می باشند. سرمایه در گردش به مازاد دارایی های جاری بر بدهی های جاری گفته می شود. مقدار سرمایه در گردش و تغییرات مربوط به آن از دوره ای به دوره دیگر

به عنوان معیار اصلی توانایی شركت در پرداخت بدهی ها با توجه به سررسیدشان محسوب می شود. سرمایه در گردش شامل رویدادهایی است كه در طی چرخه عملیاتی یك واحد تجاری اتفاق می افتد.
چرخه عملیاتی شامل سرمایه گذاری در موجودی مواد، تبدیل مواد به كالای ساخته شده، فروش كالای ساخته شده و تبدیل آن به حساب های دریافتنی، وصول حساب های دریافتنی و استفاده از وجه نقد برای پرداخت بدهی های جاری و جایگزینی مواد مصرفی می باشد.
نسبت های نقدینگی و فعالیت ارزیابی روندها و ارتباط جنبه های مختلف چرخه عملیاتی یك واحد تجاری مفید می باشند.
نسبت های نقدینگی

ارتباط دارایی های جاری با بدهی های جاری به عنوان یك شاخص مهم درجه قابلیت نقدینگی شركت مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه در گردش و اجزای تشكیل دهنده آن معیارهای نقدینگی یك شركت را تشكیل می دهند. این نسبت ها كه مستقیما نقدینگی یك شركت را اندازه گیری می كنند رهنمودهایی در ارتباط با اینكه آیا یك شركت می تواند تعهداتش را در زمان سررسید پرداخت كند یا خیر ارایه می دهند. نسبت جاری و نسبت سریع (آنی) نسبت های مهمی هستند كه برای اندازه

گیری نقدینگی یك شركت مورد استفاده قرار می گیرند.
نسبت جاری
ارتباط نسبی

بین دارایی های جاری و بدهی های جاری را نشان می دهد. چنانچه نسبت جاری خیلی پایین باشد مشكلات مربوط به جریان وجود نقد قطعا آشكار می شود. یك نسبت جاری در حد بالا نیز می تواند نشان دهنده این واقعیت با

شد كه شركت از یك مدیریت مناسبی در مورد دارایی های جاری برخوردار نبوده است.

نسبت آنی
این نسبت كه یك معیار سریع برای شناخت توانایی پرداخت بدهی شركت می باشد، به عنوان نسبت سریع یا نسبت آنی نامیده می شود. نسبت سریع ارتباط دارایی های آنی (وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش و حساب های دریافتنی) را با بدهی های جاری نشان می دهد.
موجودی كالا و پیش پرداخت های كوتاه مدت هزینه به عنوان دارایی های آنی در نظر گرفته نمی شوند، زیرا این اقلام به آسانی به وجه نقد تبدیل نم

ی شوند. نسبت آنی، معیار مهمتری برای توان پرداخت بدهی های كوتاه مدت شركت در مقابل نسبت جاری تلقی می گردد. به طور تجربی عدد برای نسبت سریع پیشنهاد می گردد. همچنین برای تعیین مقدار مناسب برای نسبت سریع باید نوع عملیات صنعت و رویدادهای عملیاتی خاص در نظر گرفته شود.
گردش سرمایه جاری
سرمایه در گردش دارای یك رابطه خاصی با فروش، خصوصا از طریق حساب های دریافتنی، موجودی كالا و وجه نقد است. فروش به سرمایه در گردش می تواند به عنوان یك معیار اثربخش جهت استفاده از سرمایه در گردش شركت برای تحقق بخشیدن فروش محسوب گردد. گردش سرمایه جاری شركت به شرح زیر محاسبه می شود:
بهای تمام شده کالای فروش رفته گردش موجودی کالا
متوسط موجودی کالا

نسبت های عالیت
نسبت های

فعالیت برای ارزیابی چرخه عملیاتی شركت و تركیب دارایی های جاری استفاده می شود. مفهوم تركیب به این معنی است كه با چه سرعتی دارایی های جاری به نقد تبدیل می شود. نسبت های فعالیت را می توان برای موجودی كالا، حساب های دریافتنی و كل دارایی ها محاسبه نمود.

نسبت موجودی كالا
نسبت گردش موجودی كالا ارتباط بین حجم كالای فروش رفته و موجودی كالا را مشخص می سازد. گردش موجودی كالا شركت ها در صنایع مختلف می تواند متفاوت باشد. گردش موجودی كالا برای اقلام یك مغازه خواربار فروشی مكن است 20 باشد. معمولا یك فروشگاه لوازم خانگی دارای گردش كالای كمتر خواهد بود و فروشگاه هایی كه كالاهای فاسد شدنی به فروش می رسانند دارای سرعت گردش بیشتری هستند.
نسبت گردش موجودی كالا به شرح زیر محاسبه می شود. در این نسبت متوسط موجودی كالا (مواردی كه اطلاعات قابل دسترس است) در مخرج كسر قرار می گیرد.
متوسط موجودی كالا به این صورت محاسبه می شود: كه موجودی كالای ابتدای دوره را با موجودی كالای پایان دوره جمع می كنیم و سپس بر دو تقسیم می نماییم. اگر موجودی كالای ابتدای دوره قابل دسترس نباشد، موجودی كالای پایان دوره باید در مخرج كسر استفاده شود. چنانچه بهای تمام شده كالای فروش رفته قابل دسترس نباشد بعضی از تحلیل گران فروش خالص را در صورت كسر استفاده می نمایند.
گردش ك

م موجودی كالا می تواند مشكلات تامین مالی شركت را در آینده افزایش دهد. وقتی شركت ها روش های مختلفی را نظیر FIFO و LIFO برای ارزیابی موجودی كالا استفاده می كنند مقایسه گردش موجودی كالا بین شركت ها مقایسه مناسبی محسوب نمی شود. زیرا بهای تمام شده كالای

فروش رفته و موجودی كالا با استفاده از روش LIFO در طی ادواری كه قیمت ها سیر صعودی دارند و به ترتیب بالاتر و پایین تر نسبت به روش FIFO خواهند بود. برای محاسبه تعداد روزهایی كه موجودی كالا در انبار باقی می ماند. (میانگین سنی) از فرمول زیر استفاده می شود:
میانگین سنی موجودی كالا نشان دهنده مدت زمان نگهداری موجودی كالا در انبار می باشد. همچنین نشان دهنده این موضوع خواهد بود كه شركت موجودی كالا را به مقدار

كم یا زیاد نگهداری می كند.
چنان چه اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد نسبت های دیگری نیز می تواند برای تجزیه و تحلیل موجودی كالای یك شركت محاسبه شود. گردش كالای ساخته شده نیز سرع

ت تبدیل كالای ساخته شده به نقد را بیان می دارد. این نسبت متوسط تعداد دفعاتی كه موجودی كالا در طی یك دوره فروخته می شود را نشان می دهد. همچنین این نسبت نشان می دهد كه شركت طی یك دوره چه مقدار كالا نسبت به میزان تعیین شده نگهداری كرده است. این نسبت به صورت زیر محاسبه می شود:
بهای تمام شده کالای فروش رفته تعداد دفعات گردش کالای ساخته شده
متوسط موجودی کالای ساخته شده

نسبت گردش موجودی مواد خام: نشان دهنده تعداد دفعاتی است كه موجودی مواد خام به طور متوسط در طی دوره استفاده می شود. این نسبت به صورت زیر محاسبه می شود:
بهای تمام شده مواد خام مصرف شده گردش مواد خام
متوسط موجودی کالای ساخته شده

نسبت حساب های دریافتنی:
نسبت گردش حساب های دریافتنی رابطه بین فروش نسیه و حساب های دریافتنی را شرح می دهد. گردش حساب های دریافتنی نشان می دهد كه به طور متوسط حسا

ب های دریافتنی در طی دوره چند بار وصول می شود. این نسبت با استفاده از خالص فروش نسیه به عنوان صورت كسر و متوسط حساب های به عنوان مخرج كسر به صورت زیر محاسبه می شود:
بالا بودن این نسبت نشان میدهد كه مدیریت حساب دریافتنی به طور موثر عمل نموده، منابع كمتری در حساب های دریافتنی سرمایه گذاری كرده و سیاست اعتباری و روش های وصول مطالبات شركت در حد مطلوب می باشدد. چنانچه گردش حساب های دریافتنی پایین باشد نشان دهنده این موضوع است كه فروش در سطح پایینی بوده است و یا شركت در جمع آوری مطالباتش دچار مشكل شده است. دوره وصول مطالبات به شرح زیر محاسبه می شود:
بهای تمام شده کالای تولید شده گردش کالای درجریان ساخت
متوسط موجودی کالای درجریان ساخت

این محاسبات یك معیار زمانی را برای وصول حساب های دریافتنی ارایه می

نماید. مثال فوق پیشرفتی را در وصول مطالبات نشان می دهد. وقتی زمان لازم برای دریافت وجه ناشی از فروش نسیه با شرایط فروش شركت مقایسه می شود

(مانند ن/ 60 و 2/10)، تحلیل گران می توانند اطلاعات سودمندی در مورد سیاست های فروش اعتباری و وصول مطالبات به دست آورند. این اطلاعات ایده ای نسبت به دوره وصول حساب های دریافتنی ارایه می دهد.
وقتی این اطلاعات با شرایط اعتباری مربوط به شركت های مشابه در همان صنعت و با اطلاعات سال های قبل مقایسه شود، شركت می تواند اط

لاعاتی در مورد كارایی و كفایت وصول مطالبات و روندها در مدیریت اعتباری به دست آورد.
گردش دارایی
گردش دارایی معیاری برای كارایی دارایی ها در انجام

فروش محسوب می شود. این نسبت مقدار فروش انجام شده با توجه به دارایی های سرمایه گذاری شده را نشان میدهد. عموما هر چه این نسبت بیشتر باشد به معنی آن است كه شركت از دارایی هایش به طور موثر استفاده می نماید. این نسبت به شرح زیر محاسبه می شود:
فروش گردش دارایی
متوسط مجموع داراییها

زمانی كه سرمایه گذاری بلند مدت هیچ كمكی به فروش نكند معمولا از كل دارایی ها تفكیك می شوند. اگر فروش بتواند به صورت واحدهای فروش رفته بیان شود، نسبت واحدهای فروش رفته به كل دارایی ها می تواند همان اطلاعات را به عنوان گردش دارایی به استثنای واحدهای فروش رفته ای كه به وسیله تغییرات قیمت تحت تاثیر قرار نمی گیرند، ارایه دهد.
نسبت حساب های پرداختنی
ارتباط حساب های پرداختنی با خریدهای آن دوره می تواند اطلاعات با ارزشی را در مورد حساب های پرداختنی معوق ارایه دهد. این نسبت به صورت زیر محاسبه می شود:
حسابهای پرداختنی نسبت حساب های پرداختنی
خرید
با استفاده از متوسط خریدهای روزانه می توان از فرمول زیر برای محاسبه دوره پرداخت حساب بستانكاران استفاده نمود:

مبلغ خرید متوسط خریدهای روزانه
تعداد روزها

مقایسه دوره پرداخت حساب بستانكاران با شرایط اعتباری ارایه شده به وسیله عرضه كنندگان مفید است، چنانچه دوره پرداخت حساب بستانكاران زیاد باشد بیانگر این مطلب است كه به طور فزاینده از اعتبار تجاری به عنوان یك منبع وجود نقد استفاده می شود. اگر دوره پرداخت حساب بستانكاران شركت كمتر از متوسط صنعت باشد، این نسبت نشان می دهد كه مدیریت از اعتبار قابل دسترس كمتری استفاده می نماید.
اگر این نسبت از متوسط صنعت بیشتر باشد، نشان می دهد كه دوره پرداخت خریدهای تجاری شركت از موعد سررسید گذشته است. با توجه به این كه اطلاعات مربوط به خرید غالبا برای تحلیل گران خارجی قابل دسترسی نیست، برآورد خریدها كه برابر بهای تمام شده كالای فروش رفته است برای تغییرات موجودی كالا تعدیل می شود. همچنین تحلیل گر باید به خاطر داشته باشد كه حساب های پرداختنی گزارش شده در ترازنامه به بستانكاران تجاری محدود نمی شود، ممكن است شامل سایر پرداختنی ها نیز باشد.

تجزیه و تحلیل سودآوری
عملكرد عملیاتی یك شركت، نتایج فعالیت های سودآوری آن شركت را منعكس می كند. بسیاری از اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی عملكرد عملیاتی مستقیما از صورت حساب سود و زیان كه نتایج عملیات را بیان می دارد، به دست می آید.
به هر حال عملكرد از به كار گیری مطلوب دارایی ها ناشی می شود. به علاوه، عملكرد به این موضوع مربوط می شود كه استفاده كنندگان خارجی (به عنوان مثال بازار سهام) چه استنباطی از بازده و سود آن شركت دارند. در این فصل نسبت های مهمی كه به ارزیابی عملكرد یك شركت و كاربرد دارایی ها مربوط می شود، مورد بحث قرار خواهند گرفت.
سودآوری، به توانایی یك شركت برای كسب سود خالص اطلاق م

ی گردد. سود خالص مهم ترین معیار سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری یك شركت دارند. نسبت های سودآوری برای اندازه گیری بازده عملیاتی یك شركت در نظر گرفته می شوند. این نسبت ها شامل حاشیه سود، حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود ناخالص، بازده سرمایه گذاری، بازده كل دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم، سود تقسیمی و درصد سود تقسیمی می باشند كه به شرح هر كدام می پردازیم.
حاشیه سود (بازده فروش) حاشیه سود نشان دهنده مقدار سود خالص یك شركت می باشد كه از هر یك ریال فروش به دست می آید. این نسبت توانایی شركت برای كنترل بهای تمام شده و هزینه های مربوط به فروش را منعكس می سازد. فرمول مربوط به محاسبه حاشیه سود به شرح زیر است:
حاشیه سود عملیاتی به فروش اقلام غیر عملیاتی از قبیل درآمد بهره، هزینه بهره، سود و زیان حاصل از عملیات متوقف شده و اقلام غیر مترقبه را شامل نمی شود. حاشیه سود عملیاتی به شرح زیر محاسبه می شود:
سود عملیاتی حاشیه سود عملیاتی
فروش خالص

حاشیه سود ناخالص در ارزیابی بازده عملیاتی و سود شركت مفید است. سود ناخالص بین فروش خالص و بهای تمام شده كالای فروش رفته می باشد. نسبت حاشیه سود ناخالص به فروش نشان میدهد كه آیا شركت در مورد حفظ و بهبود افزایش قیمت كه یك دف اصلی تجاری شركت ها محسوب می گردد، موفق عمل نموده است یا نه؟ این نسبت از فرمول زیر به دست می آید:
بهای تمام شده کالای فروش رفته حاشیه سودناخالص
فروش خالص

بازده سرمایه گذاری
بسیاری از تحلیل گران مالی، بازده سرمایه گذاری را به عنوان یكی از مهم ترین نسبت ارزیابی سودآوری در نظر می گیرند زیرا بازده سرمایه گذاری مربوط به سود ناشی از سرمایه گذاری است. بازده سرمایه گذاری را می توان بر اساس مبناهای زیر محاسبه نمود:
1- جمع دارایی ها
2- حقوق صاحبان سهام

3- جامع سرمایه گذاری
بازده كل دارایی ها
بازده كل دارایی ها یا كل سرمایه گذاری ها، عملكرد مدیریت را در مورد استفاده از دارایی های شركت برای كسب سود نشان می دهد. در این رابطه باید یازده معقولی نسبت به منابع واگذار شده برای شركت وجود داشته باشد. این بازده می تواند با راه كار مورد استفاده از وجوه نقد مقایسه شود. با توجه به این كه بازده كل دارایی ها معیاری برای اثربخشی محسوب می شود، هر چقدر بازده كل دارایی های شركتی بیشتر باشد مطلوب تر به نظر می رسد. این نسبت به هر حال می تواند به عنوان سنجش كارایی و كفایت مدیران نسبت به استفاده موثر از دارایی های شركت تلقی گردد.
سود خالص بازده کل داراییها
متوسط کل داراییها

گاهی اوقات هزینه بهره نیز به سود خالص در صورت كسر اضافه می شود. زیرا مخرج كسر شامل منابعی است كه به وسیله هر دو گروه مالكین و اعتباردهندگان تامین شده است. بنابراین صورت كسر نیز باید شامل بازده ایجاد شده توسط هر دو منبع فوق باشد.
بازده حقوق صاحبان سهام
بازده حقوق صاحبان سهام موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت را در به حداكثر رساندن بازده سهامداران بر اساس سرمایه گذاری شان در شركت نشان می دهد. این

نسبت بر بازده حاصل از سرمایه گذاری انجام شده به وسیله سهام داران تاكید دارد. اهرم مالی می تواند از طریق مابه التفاوت بازده كلی دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام برآورد شود. اگر بازده حقوق صاحبان سهام بیشتر از بازده كل دارایی ها باشد، اهرم مالی به اندازه آن اختلاف، مثبت است. چنان چه شركت بدهی نداشته باشد، آن دو نسبت با

هم برابر خواهند بود. بازده حقوق صاحبان سهام به صورت زیر محاسبه می شود:
سود خالص بازده حقوق صاحبان سهام
متوسط حقوق صاحبان سهام

معمولا در محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام، اقلام غیر مترقبه در تعیین سود خالص در نظر گرفته نمی شود؛ زیرا چنین اقلامی غیر مستمر می باشند. گاهی اوقات برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام می توان به جای متوسط حقوق صاحبان سهام از ارزش بازار سهام منتشر شده استفاده نمود.
دوره گردش عملیات
معمولا دوره گردش عملیات از یک سال کوتاهتر است و در بسیاری موسسات در یک سال چندین دوره عملیات طی می شود. در مواردی که دوره گردش عملیات از یک سال کمتر باشد ملاک محاسبه و مقایسه را همان یک سال قرار می دهند ولی هرگاه دوره مزبور از یک سال تجاوز کند بجای سال تقویمی از دوره گردش عملیات واقعی استفاده می کنند.
دوره گردش عملیات را باید با ادوار گذشته در همان واحد تجاری و یا با موسسات مشابه مقایسه کرد. طولانی تر شدن دوره عملیات در مقایسه با ادوار گذشته نشانه ای نامطلوب تلقی می شود زیرا حکایت از کند شدن فعالیت در یک یا چند قسمت از دوره گردش عملیات می کند. سرعت زیاد دوره مزبور نیز مطلوب تلقی نمی شود و دلالت بر کمبود سرمایه جاری موس

سه می کند که در صورت مواجهه با عاملی نامساعد مشکلات زیاد می آفریند.

نسبت کالا به سرمایه در گردش
حالت اول- وقتی است که با توجه به حجم معاملات انجام شده، شرکت کسر سرمایه نشان می دهد. این حالت ناشی از کمبود سرمایه حکایت از آن می کند که شرکت بیش از حد توان خود تجارت کرده است و به این نوع واحد تجاری شرکت پر مبادله اطلاق می گردد. در چنین موردی نسبت گردش کالا در شرکت خوب ولی نسبت جاری آن نامطلوب می باشد.

حالت دوم-هنگامی است که در شرکت مقدار قابل توجهی کالای منسوخ و متروک و یا دیر فروش وجود دارد. در این حالت نسبت جاری شرکت رضایت بخش ولی نسبت جاری آن نامطلوب است.

گردش سرمایه جاری
هدف از بررسی سرمایه در گردش یا سرمایه جاری آن است که تعیین کنیم آیا مقدار سرمایه در گردش کافی و متناسب با حجم فروش و فعالیت واحد تجاری می باشد یا خیر؟
در بررسی کفایت سرمایه در گردش باید به اعتبارات کوتاه مدت ، اضافه برداشت از حسابهای جاری در بانکها و استقراض کسانی که رابطه نزدیک با موسسه دارند توجه مخصوص کرد. ضمنا وقتی رقم اسناد پرداختی زیاد باشد قاعدتا باید حساب های پرداختنی یا بستانکاران مانده کمی نشان دهد.

نسبت های سرمایه گذاری
نسبت های سرمایه گذاری بر دو نوع هستند. یکی نسبتی که به وسیله آن میزان سرمایه گذاری در دارایی سنجیده می شود و دیگری نسبت هایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهیهای جاری و بلند مدت با ارزش ویژه تعیین و ارزیابی می کند و در واقع نحوه ترکیب آنها را بررسی می نماید. نسبت های نوع دوم را نسبت های اهرمی هم نامیده اند و وجه تسمیه آن ناشی از تشابهی است که بین سود حاصل از کاربرد مکانیکی اهرم و سود به دست آمده از کاربرد وجوه حاصل از بدهی بلند مدت به نفع صاحبان سهام وجود دارد.

مهمترین نسبت های سرمایه گذاری عبارتند از:
1- نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
2- نسبت کل بدهی
3- نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
4- نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه
نسبت اول از چهار نسبت فوق از نوع اول و سه نسبت دیگر

از نوع نسبتهای اهرمی هستند. اینک به توضیح هر یک از چهار نسبت سرمایه گذاری می پردازیم:

نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه
میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت بستگی به نوع صنعت د

ارد. از این رو اظهارنظر نسبت به کفایت، کم یا زیاد بودن آن کار آسانی نیستتعیین میزانی صحیح برای سرمایه گذاری در دارایی ثابت نشانه کاردانی و لیاقت مدیران بشمار می رود. اصولا هر قدر سرمایه گذاری در دارایی ثابت کمتر باشد سودمند تر تشخیص می شود مشروط بر اینکه تولید و فعالیت امکان پذیر باشد ولی ماهیت کار بعضی صنایع ایجاب می کند که در دارایی ثابت سرمایه گذاری سنگین کنند مانند صنایع آهن و فولاد که به لحاظ لزوم سرمایه گذاری بسیار در کارخانه و توسعه و تغییراتی که مرتبا داده می شود حد متوسط این نسبت اغلب از 75 تجاوز می کند و در موارد استثنایی نسبت به بیش از 100 درصد هم دیده می شود.
برعکس در مورد تولید ابزارآلات دستی ، حد متوسط نسبت مورد بحث کمتر از 35درصد و در بعضی موارد به 20 درصد ارزش ویژه هم می رسد.
نسبت کل بدهی
نسبت کل بدهی غالبا مبین اطمینان و تامینی است که بطور کلی بستانکاران برای وصول مطالبات خود می توانند داشته باشند.
این نسبت نشان می دهد که جمع بدهی اعم از جاری و بلند مدت چه سهمی از مایملک صاحبان سهام را در بر می گیرد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهام داران وجود دارد. طبعا هر چه این نسبت بزرگتر باشد طلبکاران تامین کمتری خواهند داشت و معمولا وقتی نسبت مذکور به حدود 100 درصد برسد و یا از آن تجاوز کند وضع غیرعادی تلقی می شود زیرا مفهوم آن این است که در صورت ورشکستگی و تصفیه ، طلبکاران به تمامی مطالباتشان نمی رسند.

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

مسلما این نسبت از نسبت قبلی کوچکتر است چه در این مورد جزئی از کل بدهی با ارزش ویژه سنجیده می شود. هدف از کاربرد نسبت فوق تعیین وضع مطالبات طلبکاران کوتاه مدت است که در صورت بروز خطر چه پوششی برای تامین مطالباتشان از ل

حاظ حقوق صاحبان سهام پیدا می کنند.

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

بدهی بلند مدت آن قسمت از بدهی را تشکیل می دهد که یک سال یا بیشتر به سررسید واریز آن باقی است. بنابراین در کوتاه مدت این نوع بدهی فشاری بر واحد تجاری وارد نمی آورد. طبعا واحد تجاری که بدهی بلند مدت نداشته باشد از وضع بهتری برخوردار است مشروط بر اینکه فروش و سرمایه گذاری بلند مدت آن مطلوب باشد. دلیل این ادعا آن است که وقتی فروش و سرمایه گذاری بلند مدت خوب و بدهی بلند مدت هم وجود نداشته باشد هر زمان مدیران شرکت قصد کنند می توانند وام بلند مدت بگیرند.

توان سنجی بازپرداخت وام
در تحلیل نسبتهای سرمایه گذاری ،میبینیم که همه نسبتها فاقد تحرک هستند و اثری از گردش عملیات جاری واحد تجاری و پویایی آن از لحاظ تولیدی یا داد و ستد و ارزشهای اقتصادی دیده نمی شود. به بیان دیگر، همه نسبتها با استفاده از حساب های تراز نامه محاسبه شده اند و می دانیم که ترازنامه خود وضعیت مالی واحدی را در یک لحظه از زمان منعکس می کند و با وضع موجود لزوما مطابقت ندارد.
با وجود نقص مزبور، از نسبتهای سرمایه گذاری استفاده بسیار می کنند و شاید علت آن دو چیز باشد:یکی اینکه نسبتهای مزبور سهل المحاسبه هستند و دیگر اینکه بیشتر از روند نسبتهای سرمایه گذاری استفاده می شود که تغییرات را در طول زمان نشان می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد روش تحقیقهای آماری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق در مورد روش تحقیقهای آماری با word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد روش تحقیقهای آماری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق در مورد روش تحقیقهای آماری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد روش تحقیقهای آماری با word :

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:
برنامه ریزی اقتصادی را می توان كوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد كنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یك كشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و غیره) برای رسیدن به یك سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.
بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یك رشته هدف های كمی اقتصادی خاص است كه باید در طی یك دوره زمانی به آنها رسید.

برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم جزئی در یك برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است كه تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یك برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.
فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست كه طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می كند سپس هدف های مختلف را تعیین می كند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و كنترل برنامه توسعه تشكیل می دهد.

نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع كمیاب برای توسعه اقتصادی یكی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی كشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همانا، پایه ریزی یك نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.
اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید كه به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.
عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. كه سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.
این قانون كه مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد كه هدف های كلی و كمی سیاست های كلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعكس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

هدف های كلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:
«تكمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین قسمت خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح كوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»

در قسمت هدف های كمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است كه عبارتند از:
– نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4% در سال 1367 و به 4/8% در سال 1372 افزایش خواهد یافت.
– نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28% در سال 1367 به 6/67% در سال 1372 افزایش می یابد.
– رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی 1/25 مالیات های مستقیم 2/24 و مالیات های غیر مستقیم 2/30% تعیین شده است.

بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول
– درآمدهای مالیاتی در سال 1367 به 986 میلیارد ریال بالغ می شود. در سال 1371 حدوداً 8/3 برابر شده و به 8/3774 میلیارد ریال می رسد. این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است. به طوری كه متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی 7/40% می باشد. و این در حالی است كه متوسط رشد درآمدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های 57-50 به میزان 4/30% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه 5 ساله اول یعنی سالهای 67، 58 به میزان 5/13% بوده است.

– درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال 1368 در حدود 13% از برنامه عقب بوده است. و در سال 1369 تقریباً معادل برنامه می شود. در سال های 71، 70 به ترتیب 5/138% و 155% از برنامه جلو بودند.
– نسبت كل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی كه در سال 1367 معادل 5/4 درصد بوده است. در سال 1371، 2/6% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است.

فصل دوم
بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم
در طول برنامه

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه

مالیاتهای مستقیم كه در سال 1367 به میزان 646 میلیارد ریال رسیده بود. در سال 1371 معادل 1991 میلیارد ریال می باشد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیاتهای هر ساله دارای رشد مثبتی بوده ‌اند. به طوری كه متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهای برنامه معادل 9/33% بوده است. و این در حالی است كه متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل 2/24% تعیین شده بود. (جدول شماره 5)
همچنین متوسط رشد سالانه مستقیم در سالهای قبل از انقلاب (57-1350) برابر 1/38% بوده است. و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-1358 معادل 8/14% بوده است. این مالیات های در سال های 68 و 69 به ترتیب به میزان 5/19% و 8/8% از برنامه عقب افتاده اند. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معال 9/110% و 128% از برنامه پیشی می گیرد.
نسبت مالیت های مستقیم به كل مالیاتها در برنامه 60% برای تمام سالها تعیین شده بود. این رقم به طور متوسط 53% تحقق یافته است.

در این قسمت برای هر كدام یك، از مالیات های مسقتیم آزمون فرضی انجام می شود. فرضیه صفر این آزمون بیان می دارد كه بین عملكرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود ندارد. و اگر تفاوتی وجود دارد قابل بیان نیست. كه بین عملكرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود دارد. كه این اختلاف می تواند به صورت عقب بودن از عملكرد از برنامه یا جلو بودن عملكرد از برنامه باشد. به این ترتیب هرگاه t محاسبه شده منفی باشد بدین معنا می باشد كه عملكرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد یعنی عملكرد از برنامه جلو بوده است. و این جلو یا عقب بودن اگر در ناحیه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحیه رد قرار گیرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد كه حدود 32% از كل مالیاتهای مستقیم را شامل می شود به صورت مالیات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دریافت می شود. این مالیت در سال 1367 معادل 6/171 میلیارد ریال بوده است و در سال 1371 معادل 7/546 میلیارد ریال می‌رسد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیت در سال‌های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 8/33، 5/33 و 6/34 و 5/27 درصد كل مالیات های مستقیم را تشكیل داده است.
متوسط رشد سالیانه این مالیات در طول سالهای برنامه یعنی سالهای 71 و 68 معادل 8/34% بوده است و این در حالی است كه متوسط رشد سالیانه این مالیات در سالهای قبل از انقلاب یعنی سالهای 57 و 1350 حدوداً 8/36% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل 2/12% بوده است. مالیات بر درامد در دو سال اول برنامه یعنی سالهای 68 و 69 به ترتیب 2/5 و 9/0 درصد از برنامه عقب بوده است. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معادل 8/121 و 110 درصد از برنامه پیشی می گیرد.

مالیات بر حقوق
مالیات بر حقوق حدود 6/13% كل درآمدهای مالیات های مستقیم می باشد. (در طول برنامه) این مالیات در سالهای 68 و 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 5/13، 6/13، 5/16 و 7/10% كل مالیات های مستقیم بوده است. مالیت بر حقوق در سال 1367 معادل 7/69 میلیارد ریال بوده است. كه این رقم در سال 1371 معادل 8/211 می شود. یعنی حدوداً سه برابر بوده است و این در حالی است كه متوسط رشد سالانه این مالیات در سالهای 57-50 حدود 2/32% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل 1/6% بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه جلو بوده است. یعنی در سالهای 68، 69، 70 و 71 مالیات بر حقوق به ترتیب 1/111، 139، 8/197 و 1/145 درصد از برنامه پیشی داشته است.

آزمون فرض این مالیات نشان می دهد كه اگر چه مالیات بر حقوق هر ساله از برنامه فزونی داشته است ولی مقدار این فزونی چشم گیر نیست و فرض صفر ما تایید می شود.
مالیات بر مشاغل
مالیات بر مشاغل در طول سال های 71-68 حدود 16% كل مالیاتهای مستقیم را تشكیل می داده است. این مالیات در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 2/17، 7/16 و 7/15 و 7/14 درصد كل درآمدهای مالیاتی را شامل می گردد.

مالیات بر مشاغل در سالهای 1367 معادل 4/86 میلیارد ریال بوده است. در سال 1371 معادل 5/293 میلیارد ریال می رسید. كه حدود 4/3 برابر شده است.
مالیت بر مشاغل در طول سالهای 68 تا 71 متوسط رشدی حدود 8/35% در سال داشته است. در حالی كه در سال های قبل از انقلاب یعنی در سالهای 57 و 50 این رقم معادل 2/32% و در طول سالهای بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-58 حدود 1/6% متوسط رشد سالانه داشته است. این مالیات در هرساله از برنامه عقب بوده است. یعنی در طول سالهای 68 و 69 و 71 و 71 به ترتیب معادل 1/18، 1/23، 14 و 3/8 درصد از برنامه عقب بوده است.

شرایط اقتصادی كشور به گونه ای است كه تعداد اشخاص حقیقی كه از طریق اشتغال به مشاغل و حرف مختلف كسب درآمد می نمایند بسیار زیاد است. این گروه در كشور بخصوص در نواحی شهری و نیمه شهری به صورت گسترده و پراكنده می باشد قشر خاصی را در كل جامعه تشكیل می دهند و در میان خود دارای اصناف و اتحادیه های متعددی نیز می باشد و از این حیث نیز در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار هستند. صاحبان مشاغل به لحاظ پراكندگی در سطح كشور و تنوع شغل ها گوناگونی خدمات و كالاهایی كه برای فروش عرضه می نمایند قسمت عظیمی از بازار داد و ستد داخلی و در بعضی موارد خارجی كشور را تشكیل داده و علیرغم آنكه بیشترین نقدینگی بخش خصوصی را در اختیار داشته و دریافت كننده بخش عمده امتیازات چندین هزار میلیاردی بانكی می باشد و از درآمدهای بالایی نیز برخوردارند حدود 16% كل مالیات های مستقیم كشور را پرداخت می كنند كه رقم بسیار ناچیزی است.

وصول مالیات واقعی از مشاغل نه تنها موجب افزایش درآمد دولت و در نتیجه كاهش كسری بودجه می شود. بلكه با جذب بخشی از درآمدهای اضافی مانع فعالیت های غیر تولیدی می گردد. چرا كه بسیاری از سرمایه های فعال در بخش مشاغل در فعالیت های غیر مولد، غیر ضروری و نوعاً مضرر به روند رشد اقتصادی كشور به كار گرفته می شود، لذا افزایش مالیات این بخش از لحاظ محدودیت در اینگونه فعالیت ها نیز مفید میباشد.

آزمون فرض مالیات بر مشاغل نشان می دهد كه فرض صفر در مورد این نوع مالیات رد می شود. همچنین نشان می دهد كه این مالیات به مقدار نسبتاً زیادی از برنامه عقب بوده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز (EPS) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز (EPS) با word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز (EPS) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز (EPS) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله دقت پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز (EPS) با word :

چكیده:
برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه ی بقا ، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است.

معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که درآینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده از وقایع تاریخی اتکا می شود. بدین ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می شود تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده بدست آید به همین دلیل در تحقیقات حسابداری نیز برای پیش بینی های مالی از جمله سود شرکت ها و نهایتاً استفاده سودمند از آنها روش‌های مختلف جهت پیش بینی انتخاب شده است

پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گروه سوم مدل های کمّی سری های زمانی، در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایس پیش بینی این گروهها نتایج گوناگون و گاه متضاد بدست آمده است.

تحقیقات بسیار زیادی خصوصاً در دهه ی 1960و1970 (نظیر تحقیقات انجام شده توسط
بیسی کری و توارک1 1978 ، هیسل وجنین2 1986 و کاپلاند و مارینو3 1972 و گرین و سگال4 1966) در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری های زمانی باکس – جنکینزانجام گرفته است که البته علی رغم این تحقیقات نتایج یکسانی به منص ظهور نرسیده است .
جهت آزمون فرضیه تحقیق ، ابتدا مناسب ترین مدل های سری زمانی باکس – جنکینز از داده های شرکت های منتخب بدست آمده و سپس سود هر سهم شرکت های منتخب پیش بینی می گردد. در مرحل بعدی خطای نسبی پیش بینی سود هر سهم مدل با سود هر سهم واقعی محاسبه می شود

مقدمه:
برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه بقا، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است. برنامه‌ریزی امکان بهره‌برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد و با استفاده از آن می‌توان قبل از مواجه شدن با رویدادهای اقتصادی نامطلوب ، واکنش های مناسب نشان داد . در همین راستا برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی نیز باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را که لازمه آن است بهبود بخشید .

کانون توجه این پژوهش پیش بینی است . پیش بینی از این نظر حائز اهمیت است ، که عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری استفاده کنندگان درون سازمانی وهمچنین برون سازمانی محسوب می شود . بر این اساس ، کارایی و اثر بخش نهایی هر تصمیم به نتایج رویدادهایی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهد . بدین سان تصمیمی کارا و اثر بخش خواهد بود که پیش بینی های انجام گرفته بر مبنای آن صحیح بوده باشد .

 

فصل اول:
كلیات تحقیق

1-1 مقدمه
به جرأت می توان اظهار داشت که در دهه 1960 و 1970 انقلاب عظیمی در تحقیقات حسابداری و مالی صورت گرفته است و در این میان تحقیقات مرتبط با پیش بینی های مبتنی بر مدل های کمّی حجم عظیمی از این تحقیقات را به خود اختصاص داده است . در مارس 1973 بنیاد تحلیل گران مالی تحقیق سه بخشی را ارائه داد ، یک بخش تحقیق که مربوط به تحقیق حاضر می باشد .

در زمینه پیش‌بینی سود شرکت‌ها بود. این تحقیق، گزارش می نمود که تنها از اکتبر 1971 تا سپتامبر 1972 حدود 78 مقاله در زمینه پیش بینی مدیریت در مجله ی وال استریت انتشار یافته است که این خود نشانه از اهمیت بالای این حوزه در حسابداری و امور مالی است .

در این تحقیق براساس سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جیکنز سود هر سهم برآورد شده و مدل در پایان از نظر کاهش میزان خطا از راه نرم‌افزار Eviews مورد تحلیل قرار می‌گیر

د.

2-1 بیان مسأله
معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده روی می دهد به اطلاعات بدست

آمده ازوقایع تاریخی اتکاء می‌شود. بدین ترتیب که داده‌های گذشته تجزیه و تحلیل می‌شوند تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده به دست آید. این فرآیند که در اغلب روش‌های پیش‌بینی به کار می‌رود. مبتنی بر این فرض است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد یافت (شیوا،1378،ص30-29)3
برای روشن شدن فرآیند پیش بینی اشاره به این موضوع ضرورت دارد که روشهای پیش‌بینی می‌تواند کاملاً ساده یا پیچیده کوتاه مدت یا بلند مدت کمّی یا کیفی و; باشد. اما علی رغم تنوع در روش‌های موجود می‌توان آنها را به دو گروه اصلی روشهای کیفی و کمّی، طبقه‌بندی نمود (آذر و مومنی،1379،ص20)4
در روشهای کیفی پیش بینی مبتنی بر قضاوت ذهنی است . و پیش‌بینی کننده با استفاده از تجارب خود و در نظر گرفتن شرایط کنونی و تغییرات قابل پیش‌بینی، داده‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند.
در فرآیند پیش بینی ، بعضاً فقدان یا عدم دسترسی به داده های تاریخی یا عدم کفایت حجم آن ، استفاده از روشهای قضاوتی را ضروری می سازد .
در روشهای کمّی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گذشته ، ارزش متغیر مورد نظر پیش‌بینی می‌شود. روشهای رگرسیون و سری های زمانی نمونه ای از آن است . سری زمانی خود به مدل های یک متغیره و چند متغیره تقسیم می شود . در مدل های یک متغیره تنها براساس ارزش مقادیر گذشته یک سری زمانی ، ارزش و مقادیر آتی متغیروابسته پیش بینی می شود ، در حالی که در مدل های چند متغیره با شناسایی وتشخیص متغیرهایی که با متغیرمورد مورد نظربرای پیش بینی درارتباط است،مدل آماری مربوط طراحی می شود و برای پیش بینی بکار می رود . دراین مدل ها با شناسایی روابط بین متغیرها می توان نتیجه پیش بینی را بهبود بخشید . با توجه به دسترسی به داده های تاریخی و در نظر گرفتن مزایای روش کمّی ، در این تحقیق از مدل های مبتنی بر داده های تاریخی در چارچوب سری زمانی استفاده خواهد شد . سری زمانی ، مشاهدات متوالی زمانی مربوط به یک متغیر معین است و معمولاً برای دستیابی به یک الگوی تاریخی که برای پیش بینی مورد نظر مفید باشد ، از سری زمانی استفاده می شود به عبارت دیگر در تجزیه وتحلیل سری زمانی تلاش می شود با استفاده ازمقادیر گذشته مقادیر آینده یک متغیر پیش بینی شود.
هر چند در پیش بینی هایی که مبتنی بر روند گذشته است فرض می شود که گذشته آینه ای برای آینده است و روندهای گذشته در آینده ادامه می یابد ولی باید توجه داشت که تمامی پیش بینی ها با مقداری عدم قطعیت همراه است.

بنابراین نباید امیدوار بود که هر پیش بینی کاملاً دقیق باشد . ولی باید انتظار داشت که منافع حاصل از پیش بینی ، بیشتراز هزینه فرصت ناشی ازعدم پیش بینی باشد .

پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گرو سوم مدل های کمّی سری های زمانی می باشد .

در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسه پیش بینی این گروهها ، نتایج گوناگون و گاهی متضاد بدست آمده است .

به هرحال، محقق دراین پژوهش که در بستربورس اوراق بهادارایران انجام می گیرد بر آن است که دقت پیش بینی سود بوسیل مدل های کمّی سری های زمانی با استفاده از متدولوژی باکس – جنکینز را مورد آزمون قرار دهد .

اساساً این پرسش برای محقق مطرح است که آیا مدل های سری های زمانی حاصل از متدولوژی باکس ـ جنکینز سود را دقیق پیش بینی می کنند؟

 

3-1 اهداف و اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی ازهدف های اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی است که بتوان با استفاده ازآن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی کرد.ازدیدگاه روش مبتنی برپیش بینی برای تدوین وارائه یک تئوری حسابداری باید روشهای گوناگون حسابداری را ازنظر توانایی آنهاجهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ارزیابی کرد.
به طورکلی شاخص سودمندی درپیش بینی عبارت است از، روابط احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظرتصمیم گیرنده متغیرهای پیش بینی کننده مربوط که تا حدی از اطلاعات حسابداری نشأت می گیرد .
تحلیل‌گران برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار به تعیین سود واقعی نیاز دارند . سود به عنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران از جایگاه خاصی برخوردار است .
در بیانیه مفهومی شماره (1) هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی چنین آمده است :
« سرمایه گذاران و اعطاء کنندگان وام و اعتبار و سایرین به ارزیابی دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه مندند وغالباً سود به دست آمده را برای کمک به ارزیابی قدرت سود آوری، پیش بینی سود های آتی ، برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری ، به کار می گیرند.» یعنی نوعی ارتباط مفروض بین “سود گزارش شده ” و” جریان نقدی” بطور اعم و سود نقدی قابل توزیع بین سهام داران بطوراخص ، وجود دارد . بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پیش بینی سودهای آینده ، در ارزیابی سهام ، در زمان خرید و فروش مؤثرند . بنابراین سود آتی پیش‌بینی شده را می توان مهمترین ابزار پیش بینی قیمت سهام به حساب آورد(هندریکسن و الدسون،1982،ص115) .
هدف اصلی این تحقیق بررسی دقت پیش بینی EPS بوسیل مدل های سری زمانی باکس – جنکینز است . همانطور که ذکر شد تحقیقات بسیار زیادی در زمینه پیش بینی در کشورهایی با بازارهایی پیشرفته و مدرن از جمله آمریکا انجام شده است و این درحالی است که در کشور ما به علت نو ظهوربودن و رونق جدید بازارسرمایه ، تحقیقات موجود دراین زمینه نیزدرآغاز کارو در مراحل ابتدایی می باشد .
به هرحال تحقیقات بسیار کمی در این حوزه از بازار سرمایه و بالاخص در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری زمانی،انجام شده است . محقق با توجه به کمبود تحقیقات وجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت دقت پیش‌بینی سود در اخذ تصمیمات بهینه توسط استفاده کنندگان درون سازمانی واستفاده کنندگان برون سازمانی بدین نتیجه رسیده است که انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.

4-1 فرضیه تحقیق
برای تعیین قیمت اوراق بهادار تلاش های زیادی صورت گرفته است ، تا مورد استفاده علاقه مندان به سرمایه گذاری قرار گیرد . جهت گیری غالب این تحقیقات براساس برآورد جریان وجوه نقد حاصل از در اختیار داشتن سهام یا اوراق قرضه ، شکل می گیرد از طرفی آن چه برای برآورد جریان وجوه نقد حاصل از یک سرمایه گذاری مبنا قرار می گیرد سود پیش بینی شده یک واحد اقتصادی است، که تصور می شود جانشین خوبی برای جریان وجوه نقد آتی است . به همین دلیل محققین حسابداری در طول سالهای اخیر به منظور پیش بینی دقیق سود چاره جویی کرده اند. از جمله راههای دست یابی به برآورد سود آتی پیش بینی مدیریت و مطالعه و بررسی رفتار سودهای گذشته در طول زمان است که مورد توجه قرار گرفت و تلاش هایی برای ایجاد الگویی قابل قبول بعمل آمد و کم کم گسترش یافت.

همانطور که قبلاً بیان شد در پیش بینی از طریق مدل ها ، عده ای گمان می کنند. سودها

ی حسابداری از متوسط سودهای گذشته پیروی می کنند مانند گراهام داد و کاتل . اما باید توجه
داشت که ابن احتمال وجود دارد که اطلاعات دیگری غیر از سری زمانی سودهای گذشته در پیش‌بینی سودهای آتی مفید باشند ( مانند آگاهی از قراردادهای جدید فروش ). آقای لیو طی مطالعه‌ای در سال 1980 دریافت که متغیرهای اقتصاد کلان، از قبیل رشد تولید ناخالص ملی، رفتار سود را تحت تاثیر قرار می دهد . به هر حال در صورت عدم دسترسی به سایر اطلاعات یک سری زمانی سودهای گذشته ، که در برگیرنده سایر موارد موثر و رفتار سود باشند و مشاهدات مربوط به اطلاعات لازم را بهتر منعکس می سازد در پیش بینی سود مفید خواهد بود . در این تحقیق سعی برآن است رفتار سودهای گذشته و دقت پیش بینی سود توسط مدل های سری زمانی باکس ـ جنکینز را در طول زمان مورد بررسی قرار دهیم تا دریابیم:
آیا سودهای گزارش شده از یک روند مخصوص پیروی می‌کنند؟
آیا سودهای آینده مورد انتظار با سود مشاهده جاری رابطه دارند ؟
اصولاً یک مدل تا چه اندازه ای می تواند سودهای آتی را به خوبی پیش بینی کند؟
مطالعات بسیاری زیادی از جمله مطالعات وایمیر (1984) ، پاتل (1976) ، جگی (1978) ، نیکولاس (1984) وپن مان (1980) نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت حاوی بار اطلاعات می‌باشند پیشینه تجربی تحقیق نیز بیان می‌کند که مدیریت به علت زیر نظر داشتن فعالیت‌های شرکت و آشنایی دقیق با شرکت و وضع آتی آن و دسترسی نزدیک به اطلاعات پیش‌بینی‌های سود آن از دقت پیش تری از پیش بینی سود توسط مدل‌های سری‌های زمانی برخوردار است. مطالعات ولس ـ کاپلند و مارینیو نیز موید این مطلب می‌باشد.
به طور کلی با توجه به این که فرضیه تحقیق برمبنای ادبیات و پیشینه تجربی تحقیقات قبلی شکل می گیرد ، محقق فرضیه خود را بر مبنای پیشینه تحقیق بدین نحو بیان نموده است:
پیش‌بینی سود هر سهم بوسیل سری زمانی باکس ـ جنکینز از دقت مطلوبی ( مناسبی ) برخوردار است.

 

5-1 روش تحقیق
این تحقیق یکی از تحقیقات نیمه تجربی (شبه آزمایشی) است که با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت می‌گیرد. به طوری که داده‌های حاصل از سود هر سهم با پیش‌بینی‌های سود هر سهم حاصل از سری‌های زمانی مورد آزمون و مقایسه واقع می‌شود در این تحقیق از روش باکس – جنکینز برای تعیین و شناسایی مدل‌های سری زمانی استفاده می‌شود.

 

روش شناسی باکس ـ جنکینز به دلایل زیر انتخاب شده است:
1 رویکردی ساخت یافته را به منظور انتخاب مدل سری زمانی ارائه می‌دهد.
2 مدل‌های اتو رگرسیو – میانگین متحرک تلفیقی طبقه نسبتاً بزرگی از مدل های سری زمانی را به منظور شناسایی در اختیار قرار می‌دهد.

3 در ادبیات تحقیقات حسابداری بسیار مورد استفاده قرار گرفته است (دوپچ و راسویت،1972،ص144-132) .

6-1 جامع آماری، حجم نمونه و روش گردآوری داده ها :
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند کیفیت بالاتر اطلاعات ، عمومی بودن مالکیت این شرکت ها ، انتشار سالانه صورتهای مالی آنها، ضابطه‌مند بودن نحوه گزارش صورت های مالی و سهولت دسترسی به اطلاعات شرکت ها از عمده ترین دلایل محدود کردن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. محقق حجم نمونه خود را از بین این شرکت ها انتخاب خواهد کرد .
باکس و جنکینز پیشنهاد می کنند که حداقل 50 مشاهده باید مورد استفاده قرار گیرد تا این که در تدوین مدل‌ها نتایج این روش شناسی معنی دار و سودمند واقع شود.
بدین سان محقق در نظر دارد که حجم مشاهدات کم تر از 50 نباشد تا این که نتایج تحقیق در بخش تدوین مدل‌ها، معنی‌دار شود.
داده‌ها شامل سودهای پیش‌بینی شده توسط مدل باکس ـ جنکینز وسودهای تحقق یافته شرکت‌ها می‌باشد که از طریق نرم افزارهای صحرا و پارس پرتفولیو و اطلاعیه های بورس بدست می‌آید.

7-1 تعاریف عملیاتی متغیرها
متغیر مستقل این تحقیق، پیش‌بینی سود هر سهم به وسیل سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز می‌باشد.
پیش‌بینی سود هر سهم به وسیله سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز شامل سود هر سهم می‌باشد که به وسیل مدل سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز برآورد و تخمین زده می‌شود. دقت پیش‌بینی، متغیر وابسته دراین تحقیق می‌باشد که بر مبنای خطای نسبی پیش‌بینی اندازه‌گیری می‌‌شود:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = خطای نسبی پیش‌بینی

8-1 مفاهیم و واژگان اختصاصی
هر پژوهشگر به منظور درک روابط موجود بین داده های اولیه نا گزیر به کاربرد مفاهیم است از آن جا که در عنوان مسأله واژه هایی بکار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسانی برای عموم نمی باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء تفاهم و استفاده نامطلوب از تفاهم ، واژگان بکار رفته در مسأله را تعریف می‌کنیم. سود هر سهم ، سود خالص بعد از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام عادی می باشد.
سری زمانی
سری زمانی مجموعه‌ای از مشاهدات است که به صورت دنباله‌ای در طول زمان تولید می‌شود که اگر این مجموعه پیوسته باشد سری زمانی پیوسته گویند و اگر مجموعه گسسته باشد سری زمانی را گسسته می نامند لازم بذکر است با توجه به ماهیت گسستگی مشاهدات در این تحقیق سری زمانی مورد نظر گسسته می‌باشد (اولیور اندرسین،1998،ص52) .
پیش‌بینی
برآورد مقادیر یا مشخصات مربوط به آینده یک متغیر
پیش‌بینی با به کارگیری سری زمانی
پیش‌بینی که با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده در طول دور زمانی معین انجام می‌شود.
مدل: شکل ساختاری پدیده‌های واقعی
مدل پیش‌بینی
عبارتی آماری که الگوی داده های موجود بر اساس آن تعریف می‌شود.
مدل آریما
مدل اتورگرسیو ـ میانگین متحرک تلفیقی (‌ بزرگ‌نیا و نیرومند،1384، ص 71 )3
9-1 روش‌شناسی باکس ـ جنکینز
این روش شناسی توسط باکس و جنکینز توسعه یافته است که شامل 4 مرحل اساسی
می‌باشد (همان منبع،ص71)1
مرحل اول شناسایی آزمایشی نام دارد و به شناسایی مدل اختصاص دارد . به محض اینکه مدل به طور آزمایشی شناسایی شد وارد مرحله دوم شده و تخمین پارامترهای مدل صورت می‌گیرد.
این مرحله ، مرحله تخمین نامیده می‌شود. مرحله سوم مرحله تشخیص دقت برازش نام دارد که در این مرحله کفایت و مناسبت شناسایی آزمایش و تخمینی که درمورد مدل انجام داده‌ایم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد زمانی که مدل نهایی بدست می‌آید از آن به منظور پیش‌بینی مقادیر آینده سری زمانی استفاده می‌شود. این مرحله، مرحله چهارم مرحله پیش‌بینی نامیده می‌شود (شیوا،1375،ص30-29)2
روش باکس ـ جنکینز می‌تواند برای پیش‌بینی‌های فصلی و غیر فصلی مورد استفاده قرار گیرد تنها یک مدل باکس ـ جنکینز وجود ندارد بلکه مدل‌های باکس ـ جنکینز بسیار زیادی وجود دارد. می‌توان این مدل‌ها را به گروه‌های اصلی مدل‌های اتو رگرسیو3، مدل‌های میانگین متحرک4 و مدل‌های تلفیق شده اتو رگرسیومیانگین متحرک5 تقسیم نمود بدین دلیل غالباً مدل‌های باکس ـ جنکینز را مدل‌های آریما می‌نامند.
پیش‌بینی کننده به منظور استفاده از روش باکس ـ جنکینز ابتدا باید مدل‌های ویژه‌ای را از میان مدل‌های بسیار زیاد موجود تشخیص داده و آن را برای پیش بینی مورد نظر خود به کار ببرد.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
یکی از هدف‌های حسابداری و تهیه صورت های مالی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری است. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش‌بینی است. هم چنین روش مبتنی بر پیش بینی در تدوین تئوری حسابداری به کار می رود و از شاخص سودمندی در پیش بینی برای انتخاب از میان روش های حسابداری استفاده می شود . در بیانیه شماره چهارهیئت اصول حسابداری یکی از هدف های عمومی صورت های مالی ، فراهم آوردن اطلاعات مالی به منظور کمک به پیش بینی سود آتی یک واحد تجاری ذکر شده است .
در گزارش تروبلاد ، راجع به هدف های صورت های مالی که به سفارش انجمن حسابداران رسمی امریکا تهیه شده است دوازده هدف برای تهیه صورت های مالی ذکر شده است که در شش مورد آن بر سودمندی برای پیش بینی (جریان نقدی بالقوه ، قدرت سودآوری، مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها و اطلاعات مالی ) تأکید شده است . در هدف دهم تصریح شده است که یکی از هدف‌های تهیه صورت های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند برای فرآیند پیش بینی است (بل کاوی،1993،ص178-175) .در متن پیشنهادی مبانی نظری حسابداری وگزارشگری مالی ایران سودمندی در پیش بینی به عنوان هدف گزارشگری مالی و نیز ویژگی کیفی اطلاعات مورد ملاحظه قرار گرفته است . سودمندی در پیش بینی یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات می باشد و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش بینی نتایج فعالیت های جاری و آتی یک واحد اقتصادی یاری دهد(سازمان حسابرسی،1376،ص51)3 معیار ارزش پیش بینی احتمال ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده مربوط می باشد .
مفهوم ارزش پیش بینی از مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است (هنرکسون،1982،ص16-14) 4

اگر اطلاعات حسابداری تسهیل کننده تصمیم‌گیری باشد ، بایستی امکان پیش‌بینی بعضی از رویدادها و موضوعاتی را که به عنوان داده‌های ورودی مدل تصمیم می‌باشد فراهم می‌کند. مدل‌های تصمیم را می‌توان از طریق تئوری‌های توصیفی واکنش سرمایه‌گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی کرد. یکی از اطلاعات اصلی مورد استفاده در این مدل ها سود حسابداری می‌باشد.
پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه گذاران ، مدیران ، تحلیل گران مالی ، محققین و اعتبار دهندگان بوده است . این توجه ناشی از استفاده از سود در مدل های ارزیابی سهام ( ارتباط مفروض بین سود و جریانات نقدی ) ، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه ( ارتباط مفروض بین تغییرات سود و تغییرات قیمت سهام ) ارزیابی توان پرداخت ( سود سهام، بهره و سایر تعهدات )، ارزیابی ریسک ، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از پیش‌بینی‌های سود در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری می‌باشد.
با پذیرش این پیش فرض که پیش‌بینی سود برای تصمیم‌گیری سودمند و مرتبط به مدل‌های تصمیم‌گیری است و با قبول الگوی سودمندی در تصمیم‌گیری و مدل تصمیم (کسانی که این الگو را برگزیده اند موضوع اصلی حسابداری را فایده اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری می دانند و به استفاده از تکنیک های تجربی برای تعیین توان پیش بینی اقلام منتنحی از اطلاعات ، گرایش دارند) سؤال این است که آیا بر اساس اطلاعات حسابداری موجود می توان سود آتی واحد اقتصادی را پیش بینی نمود ؟ (پارسائیان،1381،ص396-393)1
به دلیل تفرق دیدگاه سود و زیان در چهار دهه قبل ، اکثر تحقیقات انجام شده عمدتاً با این اعتقاد که سود اصلی ترین اطلاعات ارائه شده درصورت های مالی است، به بررسی رفتار سود حسابداری و پیش بینی سود آینده بر اساس ارقام سود گذشته پرداخته است (بلو،1987،ص192-153) 2
با توجه به آن که تهیه اطلاعات سودمند برای پیش‌بینی ) هیئت استانداردهای حسابداری مالی ضمن بر شمردن قدرت پیش بینی به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی لازم برای اطلاعات حسابداری آن را کیفیتی از اطلاعات تعریف می کند که به استفاده کننده یاری می دهد احتمال پیش بینی صحیح نتایج و پیامدهای رویدادهای گذشته و حال را افزون نماید( رویدادهای اقتصادی از اهداف عام حسابداری است در این میان، پیش بینی سود همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.

زیرا از متعیرهای مؤثر بر قضاوت ها و تصمیم گیریهای استفاده کنندگان و عاملی مهم در کارآیی بازارهای سرمایه به حساب می آید . از اینرو بخش چشم گیری از پژوهش‌ها به پیش‌بینی سود حسابداری و مقایسه میزان دقت راههای مختلف پیش بینی سود اختصاص یافته است یکی از محورهای اصلی مطالب این فصل پیش بینی سود و نتایج پژوهش های مرتبط با آن است.

2-2 تعریف سود
آدام اسمیت، اقتصاد دان مشهور اسکاتلندی ، نخستین شخصی بود که سود را این گونه تعریف کرد:
سود مبلغی است که مصرف آن آسیبی برسرمایه وارد نمی‌کند(هندریکسون،1992،ص81) . سرجان هیکس،اقتصاد دان انگلیسی وبرنده جایزنوبل با بیانی دقیق ترسود را این گونه تعریف کرد : سود مبلغی است که شخص طی یک دوره زمانی مصرف کند وثروتش درپایان دوره همانند اول دوره باشد (همان منبع،ص282)2
هر چند حسابداران از تعاریف اقتصادی سود پشتیبانی می کنند اما برای اندازه گیری سود به تعاریفی روی آورند که بیشتر جنبه ی عملیاتی دارد تا جنبه نظری. ذیلاً تعاریف ارائه شده ازسود به وسیله مراجع رسمی و دوتعریف از فرهنگ حسابداری کوهلر به ترتیب بیان شده اند : .« سود ; مبلغی است که از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته ، سایر هزینه ها . زیانهای غیر عملیاتی از درآمدها یا درآمدهای عملیاتی حاصل می شود ;» ( کمیته ترمینولوژی، 1955)3 .
« سود (زیان) خالص مازاد(کسر) درآمد برهزینه دریک دوره حسابداری است; » (هیأت اصول حسابداری)
« سود جامع تغییر در خالص دارائی های یک واحد انتفاعی طی یک دوره بر اساس معاملات و سایر رویدادها و شرایطی است که منشأ آن مالکان نباشند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی،1980)4 پول یا معادل پول تحصیل شده یا تحقق یافته طی یک دوره حسابداری است که جمع خالص دارائی ها را در پایان دوره حسابداری در مقایسه با آغاز دوره افزایش می دهد و حاصل از فروش و ارائه هر نوع کالا یا خدمات ، کمیسیون ها ، بهره ، هدایا ، بازیافت خسارتها است ».
« باقی مانده درآمد پس از کسر هزینه فروش و عملیات و سایرهزینه ها (= سود خالص ) » .

1-2-2 کاربردهای سود پیش‌بینی شده
سود پیش بینی شده کاربرد فراوانی دارد . هندریکسون در کتاب خود ضمن بیان مفاهیم گوناگونی از سود آن را به عنوان ابزاری برای پیش بینی می داند وی به بیانیه مفاهیم مالی شماره‌ی یک هیئت تدوین استانداردهای مالی مبنی بر این که « سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنند‌گان اعتبارات مالی و دیگران به ارزیابی دور نمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه‌مند می‌باشد » اشاره کرده و می‌گوید استفاده‌کنندگان از گزارشات مالی، سود حاصل از فرایند حسابداری را در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌دهند:
ـ کمک به ارزیابی قدرت سودآوری واحد تجاری
ـ تعیین ارزشی یک دارایی
ـ برآورد ریسک سرمایه گذاری در واحد تجاری
ـ برآورد ریسک وام دادن به واحد تجاری

¬1-1-2-2 کمک به ارزیابی توان سودآوری واحد تجاری
سود آوری نتیجه یک سلسله خط مشی ها و تصمیمات از سوی واحد تجاری است از مقایسه صورت های سود و زیان هر شرکت می توان اطلاعات جالبی را در مورد کارایی مدیریت آن کسب نمود . پیش تر کسانی که در امور مؤسسه از لحاظ سرمایه گذاری اعتبار و یا بازده فعالیت آن ذینفع هستند، به میزان سود شرکت نیست به فروش و مبلغ سرمایه گذاری شده توجه می‌نمایند.
در مباحث مالی به منظور ارزیابی این که مدیریت تا چه حد توانسته منابع موجود را به نحو مطلوب و موثر بکارگیرد از شاخص هایی چون بازده فروش ( فروش / سود خالص ) بازده ارزش ویژه
( ارزش ویژه / سود خالص ) بازده دارایی ( جمع دارایی ها / سود خالص ) و بازده سرمایه در گردش ( سرمایه در گردش / سود خالص ) استفاده کنیم کفایت و کارایی مدیریت در تحصیل سود از طریق تحلیل نسبت های چهارگانه فوق تعیین می‌گردد.
حال چنانچه بخواهیم از وضعیت سودآوری مؤسسه در آینده مطلع و از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری امروز استفاده کنیم ناچاریم مقادیر نسبت های فوق را برای یک دوره زمانی مورد نظر برآورد نماییم . برای نیل به این منظور می بایست ارقام صورت و مخرج کسرها را پیش بینی کنیم در تمامی لیست های فوق صورت کسر سود خالص بعد از کسر مالیات است، که پیش بینی آن ضروری است . بدیهی است هر قدر میزان دقت در پیش بینی بیش تر باشد ارزیابی از وضعیت آتی شرکت به مراتب به واقعیت نزدیکتر خواهد بود .

2-1-2-2 تعیین ارزش یک دارایی
اغلب مدل های ارزش گذاری یک دارایی برحسب جریانهای نقدی آتی توسعه یافته اند . نمونه ای از این مدل ها در مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه‌ی می باشد . براساس این مدل برای محاسبه ارزش یک دارایی کلیه دریافت‌ای نقدی آتی را تنزیل می کنند اما به دلیل این که غالباً این دریافت‌ا در دسترس نمی‌باشند از جانشین‌ایی برای این منظور استفاده می شود. یکی از معمول ترین جانشین‌ا پیش‌ینی سود آتی حاصل از بکارگیری دارایی می باشد . در این مدل ، گراهام داد و کوتل 1962 می‌ویند: « در حال حاضر مهمترین عامل برای تعیین ارزش سهام در آینده این است که بتوانیم متوسط سودآوری آتی را محاسبه کنیم یعنی متوسط سود پیش بینی را برای دوره آتی بدست آوریم . ارزش سهام از پیش بینی قدرت سود آوری و سپس تقسیم این پیش بینی بر عامل سرمایه گذاری بدست می آید » (وات و همکاران،1986،ص131) .

3-1-2-2 بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاری(خرید سهام تجاری)
بهای واحد تجاری و قیمت هر سهم عادی آن به جریان نقدی سود سهام مورد انتظار سهامداران بستگی دارد. بنابراین انتظارات مربوط توزیع آتی در تصمیمات سرمایه گذاری منجر به نگهداری سهام فعلی، سرمایه گذاری اضافی در سهام فعلی و یا فروش سهام فعلی می‌گردد. مشخص می‌شوند که انتظارات مربوط به توزیع های نقدی آتی چه نقش برجسته ای را در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کند . حال چنانچه ارتباطی بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد . توجه سرمایه گذاران بیش تر به انتظارات آینده سود ( سود پیش بینی شده ) واحد تجاری معطوف خواهد گردید. برای پیش بینی قیمت بازار سهام در بسیاری از واحدهای تجاری پیش بینی سود مهم تراز پیش بینی توزیع سود سهام در کوتاه مدت فرض می شود. همچنین فرض می شود که توزیع سود سهام در بلند مدت به سود انباشته و عامل رشد مؤسسه بستگی دارد . بنابراین پیش بینی سود آتی به عنوان عامل تعیین کننده ای در پیش بینی توزیع سود آتی سهام توسط بسیاری از سرمایه گذاران به کارگرفته می شود و سود سهام مورد انتظار نیز به نوبه خود نقش تعیین کننده ای در قیمت گذاری ارزش جاری سهام یا کل واحد تجاری دارا می‌باشد.

4-1-2-2 برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری
دارندگان اوراق قرضه و اعتبار دهندگان کوتاه مدت (تأمین کنندگان بدهی‌های جاری) نیز به سود آتی (سود پیش‌بینی شده) علاقه‌مند می‌باشند. این افراد در صورتی که انتظار مطلوبی از سود آتی داشته باشند ازدریافت بازده سالانه (بهره) و همچنین اصل وام (بدهی) در موعد مقرر اطمینان بیش‌تری خواهند یافت. علاوه بر موارد فوق از سود پیش بینی شده می توان در موارد زیر استفاده کرد:
1 به عنوان جانشینی برای جریانات نقدی در محاسبه ارزش یک دارایی ( سهام ).
2 کمک به امر تصمیم گیری برای فروش ، نگهداری یا خرید سهام اضافی موجود.
3 معیاری برای ارزیابی عملکرد کارایی مدیریت.
4 ارزیابی توان ایجاد جریانات نقدی در آینده و توسط واحد تجاری.
5 بررسی پیرامون امکان تداوم فعالیت واحد تجاری در آینده.
6 استفاده از سود پیش بینی شده در تهیه بودجه جامع ومحاسبه نرخ فروش آتی محصولات.

3-2 مبانی نظری چگونگی تغییرات سود
اگر ساز و کار فیزیکی فرآیند سودهای گذشته کاملاً فهمیده می‌شد، امکان تهیه یک عبارت ریاضی که دقیقاً توصیف گر چنین فرآیندی باشد فراهم بود. ولی ناشناخته ماندن عوامل بسیاری که در طول زمان پدیده سود حسابداری را تحت تأثیر قرار می‌دهند، دانش حسابداری از دسترسی مدل قطعی تعیین دقیق رفتار آینده سود محروم ساخته است . به عبارت دیگر ، حسابداری هنوز به تئوری خاصی برای توزیع رفتار سود حسابداری دست نیافته است . با وجود این می توان بر اساس یافته‌های نظری محدود، رده ای از توابع ریاضی را برگزید و از طریق تجربی به بهترین برازش دست یافت.
بیور معتقد است برای بحث رفتار سود های اندازه گیری شده حسابداری تنها فرضی که لازم است وجود چند فرآیند ارزیابی است که تبدیل بردار گردش وجوه نقد آتی را در شرایط عدم اطمینان و در هر نقطه ای از زمان به عدد ( کمیت غیر برداری ) امکان پذیر می‌سازد.
سری های زمانی دارای دو نوع فرآیند حدی هستند (وات و زمرمان،1999،ص137) :
در فرآیند نوع اول فرض می شود سود سال آتی برابر میانگین سود سالهای گذشته یعنی تعیین شود .
w t + t =
به عبارت دیگر، سود هر سال برابر است با مقدار ثابت به علاوه مقدار متغیر w t ، دراینصورت
سود هر دوره برابر با پیش بینی می شود .
0 T > = T )+ t E (
این معادله یک فرآیند قطعی می‌باشد.
در فرآیند نوع دوم فرض می شود که تغییرات سود حسابداری بصورت مارتبنگل باشد در این فرآیند فرض می شود . مارتیبنگل ، حالت خاصی از مارتینگل فرعی است اگر رابطه زیر برقرار باشد:
yt = ( yt ;. و + y0 ( yt
سودهای مورد انتظار آتی ، بیش تر به سود مشاهده اخیر بستگی دارد، یعنی:
t = At-1 +
در این فرآیندt یک متغیر تصادفی است اما t-1 یک متغیر تصادفی نیست به خاطر اینکه مقدار آن در دورهT مشخص است بدین ترتیب سودهای مورد انتظار در دوره های T عبارتند از:
t – 1 T = 0 , 1 , 2 , … = T )+ t E (
آنچه برای پیش بینی ضرورت دارد، یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا سود مورد انتظار آتی، مقداری ثابت و برابر میانگین سود سالهای گذشته خواهد بود؟ و یا اینکه سود مورد انتظار آتی، بیشتر به مقدار سود سالهای اخیر بستگی دارد. پاسخ به پرسش فوق از این جهت اهمیت فراوان دارد که مدل‌های پیش‌بینی طراحی شده برای هر یک از فرآیندهای مذکور با یکدیگر متفاوتند.

4-2 هموار سازی سود
ادبیات حسابداری و مدیریت امور مالی سرشار از این نظریه است که مدیران با استفاده از روشهای متفاوت حسابداری ، سود شرکت را طی سالهای متوالی هموار می سازند . به عبارت دیگر غالباً فرض بر آن است که حسابداران برای بکار گیری تکنیک های اندازه گیری سود به گونه ای تصمیم می گیرند که اثر شرایط سخت زمانی روی سودها را تعدیل کنند فرض هموار سازی سود توسط مدیران وشیف به ابنکه آنان باید سود ها را هموار سازند، چندین دهه تداوم یافته است، هیپ ورث (1953)، گارون ومایر (1966)، لثیف، دوپوچ، ودریک،کوپلاند، دیکاستر و گاگنون (1967)، همگی درباره هموارسازی سود شرکت ها و مؤسسات اقتصادی تحقیق کرده اند تا آنجا که از گزارشات تحقیق استنباط می شود هیچ مطالعه ای امکان بیهوده بودن عملیات هموار سازی سودها را عنوان نکرده است .
از ادبیات موجود حسابداری استفاده می شود که اگر هموار سازی اقدامی برای کاهش پراکندگی سود گزارش شده نسبت به سود مورد انتظار باشد . فرض بر این است که سود از طریق فرآیندی ایجاد می شود که مقدار مورد انتظار آن ثابت است و یا متغیری است که نسبت به زمان به صورت قطعی تغییر می کند برای نمونه شیف می نویسد : « در سال های قبل بولدینگ به این موضوع اشاره کرده است که ویژگی تراز نامه آن است که در آن مقادیردلخواهی از اقلام مختلف به صورت کلی وجود دارد . و به محض اینکه هر گونه بی نظمی در ساختار اقتصادی ، به فوریت تحرک نیروهای هموار سازنده موجب تجدید وضع قبلی می شود .»
بنابراین می توان ادعا کرد که حسابداران دارای « نیروی هموار سازنده سود هر سهم » هستند و با بهره گیری از استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ، گزارش سود سهام به صورت ارقام ثابت و یا ارقام دارای روند صعودی برای آنان آسان است . و یا گوردون می نویسد :« اگرپراکندگی مشاهدات (سودهای گزارش شده ) کوچک باشند ( زمانی که مدیران یک روش خاص حسابداری را انتخاب می کنند) نتیجه هموار سازی سود ها است ». کاپلاند نیز اصولاً همان را می گوید : « هموار سازی سود مستلزم انتخاب روش های حسابداری، قواعد گزارشگری در یک الگوی خاصی است که اثر آن ،گزارش فرآیند سودی با پراکندگی کمتر از فرآیندی است که احتمالاً با استفاده از دیگر روش‌ها آشکار خواهد شد. مباحث فوق و سایر منابع چنین وانمود می کنند که مقدار سود مورد انتظار ثابت خواهد بود، هموار سازی مستلزم آن است که میانگین بازدهی سرمایه معادل میزان بازدهی شرکت در سا‌ل‌های خوب باشد. در دوران رونق سود بطور مصنوعی از طریق عملیات هموار سازی کاهش می‌یابد. یعنی در شرایطی که افزایش سودها موقتی است می توان برای جلوگیری از اثر گذاری دائمی آن را هموار ساخت ، صرف نظر از این که آیا بازار می تواند دائمی یا موقت بودن سود را مشخص کند یا خیر؟
به نظر می رسد که حرفه حسابداری با بکارگیری روشهای هموار سازی تقریباً قادر به پیش بینی رکود پس از رونق نیست .
فرض دیگر اینکه سود از طریق تابع مارتینگل ایجاد می شود ، یک تابع مارتینگل مستلزم آن است که سود مؤسسه با افزایش و کاهش قرین باشد . زمانی که انحراف مثبت و منفی وجود دارند در واقع یک مارتینگل فرعی را تشکیل می دهند و طبق تعریف ، مارتینگل فرعی فرآیندی است که در آن هر مشاهده ای پایه تعیین سود مورد انتظار بعدی خواهد شد .
گذشتن از عدم اطمینان موجود ، همواره یک توزیع احتمال در اطراف سود مورد انتظار وجود دارد . ولی رفتار سود مورد انتظار یک تابع مارتینگل در طول زمان باید بگونه ای باشد که برآورد سود هموار شده را بی معنی نسازد .
ابتدا ممکن است این نظریه مطرح شود که این موضوع حقیقت ندارد . زیرا استقلال تغییرات سود تنها در مورد تعداد خاصی از سود ها صادق است و آنها عبارتند از سود هائی که به دنبال انتخاب استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و یا روش های حسابداری از سود حسابداران ، اندازه گیری و محاسبه شده اند این نظریه چندان قابل توجه نیست زیرا سری سود های هموار ایجاد شده از طریق فرآیندی با سود مورد انتظار ثابت ، سری دیگری از همان نوع خواهد بود از آنجا که سری های مشاهده شده از این نوع نیستند به نظر می رسد هموار سازی از این نوع اتفاق نمی افتد براساس اظهارات گوردون هموار ساختن مستلزم به حداقل رساندن انحراف سود های گزارش شده از مقدار معینی است که این مقدار با واژه سود عادی مشخص می شود . باید توجه داشت سود عادی در مباحث تئوریک در سطح مفاهیم هرگز توصیف نگردیده است اما با ملاحظه موارد استفاده از آن در آثار محققین تا حدودی روشن است که این واژه به عنوان ارزش مورد انتظار حاصل از یک فرآیند ایجاد سود در یک نقطه فرضی از زمان بکار گرفته شده است برای برآورد ارزش مورد انتظار سود یا سود عادی یک دوره ، مدلهای مختلفی را می توان بکار گرفت و یا در حقیقت بکار گرفته شده است هر مدلی بر مبنای فرضیات خاصی درباره فرآیند تولید میزان سود ، طراحی و ساخته می شود و هر گونه استنباط حاصل از مطالعات تجربی درباره وجود هموار سازی سود به اعتبار فرضیاتی که برای فرآیند سود ها مستقل گذشته طراحی شده است بستگی دارد .

مدلهائی که در ادبیات هموار سازی بکار گرفته شده است چه از نظر تئوری و چه از دیدگاه تجربی تمامی شقوق ممکن را شامل نمی شوند و اصولاً اصل فرآیند تولید سود نیز به طور دقیق و مستقیم مورد بحث نمی باشد . دو موضوع دیگر در مبحث هموار سازی سود وجود دارد که شناخت آنها مستلزم اطلاع از فرآیند تولید سود شرکت هاست اولین موضوع عبارتست از اینکه معمولاً و به طور مکرر واریانس به عنوان شاخص اندازه گیری میزان هموار ساختن سری ها مورد استفاده قرار می‌گیرد مطالعات قابل توجه فاما و بلوم ( 1956) روشن کرده است.
5-2 تعریف پیش‌بینی

در فرهنگ لغت دو اصطلاح وجود دارد که به معنای پیش بینی یا پیشگوئی است . این دو اصطلاح گاه به معنای مشابه گاه با دو معنی متفاوت بکار می رود . در فرهنگ وبستر، به معنای برآورد کردن یا محاسبه چیزی از قبل و یا به معنای دانستن چیزی از قبل تعریف شده است .
در فرهنگ آریانپور، Forecasting به معنای حدس زدن وقایع آینده از علل و اسباب و قرائن موجود وPrediction به معنای پیش گوئی،گفتن حوادث قبل از وقوع آنها تعریف شده است.با این حال برای هردواصطلاح ازجایگزین فارسی پیش بینی و پیش گوئی استفاده شده است.برخی برای دو اصطلاح مذکورمعنی یکسانی قائل نیستند برای مثال Forecasting را به معنای فرآیند برآورد رویدادهای آتی با استفاده از داده های قبلی وPrediction را به معنای فرآیند برآورد رویدادهای آتی بر مبنای ملاحظات ذهنی به جای داده های قبلی تعریف می کنند. با این تعریفPrediction زمانی انجام می شود که داده های تاریخی دردست نیست وبرمبنای قضاوت تصمیم گیرنده وتجارب شخصی انجام می شود .

درعلوم بازرگانی به مفهوم عام ، این دو اصطلاح بجای یکدیگر بکار می رود . و به معنای پیش بینی اقتصادی یعنی محاسبات عینی به علاوه قضاوت های شخصی می باشد . برای ایجاد درک متقابل از فرآیند پیش بینی لازم است به اهمیت هدف و صورت بندی پیش بینی به اختصار اشاره شود .

6-2 تعریف مسأله پیش‌بینی
برای تعریف مسأله پیش‌بینی، باید ازمسأله تصمیم شروع کرد. اطلاعاتی که از فرآیند پیش‌بینی حاصل می‌شود برای بهبود بخشیدن به فرآیند تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین ماهیت تصمیماتی که اتخاذ می‌شود بسیاری از ویژگی‌های مورد انتظار سیستم پیش‌بینی را تعیین خواهد کرد. بررسی مسأله تصمیم باید کمک کند تا سؤالات زیر پاسخ داده شود :
چه چیزی پیش‌بینی می‌شود؟ عناصر زمانی پیش بینی چیست ؟ پیش بینی چگونه انجام می شود ؟ چه دقتی مورد نیاز است؟
1 هنگام تعیین « چیزی که پیش‌بینی می‌شود » متغیرهایی تعریف می‌شود که باید تجزیه و تحلیل و پیش بینی شوند . بدیهی است سطح جزئیات مورد نیاز، اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از عوامل نظیر دسترسی به داده‌ها، دقت، هزینه تجزیه وتحلیل و ترجیحات تصمیم گیرنده، در سطح جزئیات مورد استفاده تأثیر دارند . در مواردی که انتخاب متغیرهای مناسب به روشنی امکان پذیر نیست می توان راه کارهای مختلفی را آزمون کرد و راه کار دارای بهترین عملکرد را از میان آنها انتخاب کرد.
2 عناصر زمانی تصمیم شامل دوره پیش‌بینی ، افق پیش بینی و فاصله پیش بینی است.
ـ دوره پیش بینی ، واحد اصلی زمانی است که پیش بینی برای آن انجام می شود برای مثال پیش‌بینی سود هر سهم سال آینده.
ـ افق پیش بینی ، تعداد دوره های آتی است که با پیش بینی پوشش داده می شود برای مثال پیش‌بینی سود هر سهم 5 سال آینده بصورت سالانه که دوره سالانه وافق پنج ساله است .
ـ فاصله ی پیش بینی،تواتری است که با آن پیش بینی جدید انجام می شود.اغلب فاصله ی پیش‌بینی و دوره ی آن مساوی است . بنابراین پیش بینی ها در هر دوره با استفاده از جدیدترین نیازهای دوره و اطلاعات جاری مورد تجدید نظر قرار می گیرند .
3 شکل مورد نیاز پیش بینی سومین ویژگی های مسأله پیش بینی است معمولاً پیش بینی یکی از شکل‌های زیر را به خود می‌گیرند.
ـ برآورد ارزش مورد انتظار متغیر به علاوه برآورد انحراف معیار خطای پیش بینی .
ـ دامنه‌ای که با احتمال تعیین شده ، شامل ارزش آتی واقعی خواهد بود .
4 دقت پیش بینی ـ که در مسأله تصمیم مورد نیاز است بر روی سیستم پیش بینی مورد استفاده اثر خواهد گذاشت . همانطور که در شکل 1-2 نشان می دهد ویژگی مهم یک سیستم تصمیم گیری خوب ، توانایی آن در دست یابی به کارایی بهینه در مواجهه با عدم قطعیت است . بهبود در دقت پیش‌بینی، عدم اطمینان را کاهش می دهد ولی بهبود اضافی ممکن است از دیدگاه اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد.
علاوه بر ملاحظات مربوط به مسأله تصمیم ، در سیستم پیش‌بینی، که بطور خلاصه تشریح شدند سایرعواملی که باید در تعریف مسأله پیش‌بینی مورد توجه قرار گیرند عبارت اند از:
1 فرآیند تولید متغیر چگونه است؟ آیا فرآیند از حالت پایداری برخوردار است ( خواه با شرایط ثابت یا تغییرات آهسته با زمان ) یا فرآیند نامنظم و بی قاعده است ؟

2 میزان دسترسی به داده ها و کیفیت داده ها چگونه است ؟ در برقراری روش‌های پیش‌بینی، داده‌های تاریخی ارزشمند هستند و باید از شاهدات بعدی برای تجدید نظر در پیش بینی استفاده شود. مقدار، دقت و به موقع بودن این اطلاعات اهمیت بسیاری دارند همچنین نماینده بودن این اطلاعات باید بررسی شود.

3- دو عامل مهم دیگر در مسأله پیش بینی ، توانایی و علاقه افرادی است که پیش بینی می کنند و آن را به کار می برند بطور ایده آل اطلاعات تاریخی با استفاده از روش های آماری تجزیه و تحلیل می شوند و پیش بینی برای تحلیل در اختیار تصمیم گیرندگان مربوط قرار می گیرند . هر چند اعمال قضاوت حرفه ای در فرآیند پیش بینی اهمیت بسیاری دارد ولی انجام آن به تجربه افراد وابسته است پیش‌بینی نهایی اغلب در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که آن را در فرآیند تصمیم‌گیری خود به کار می‌برند این افراد زمانی از اطلاعات پیش بینی استفاده می کنند که متقاعد شوند فرآیند پیش بینی معقول بوده است.

 

7-2 هدف پیش‌بینی
پیش‌بینی عنصری کلیدی در تصمیم گیری است زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به پیامدهای رویدادهای بعد از تصمیم بستگی دارد . توانایی پیش بینی جنبه های غیر قابل کنترل این رویدادها، قبل از اتخاذ تصمیم می تواند به انتخاب بهتری منجر شود به همین دلیل سیستم های مدیریتی برای برنامه ریزی و اداره عملیات ، دارای مدل های پیش بینی هستند . برنامه ریزی در زمینه های مالی، تولید موجودی کالا ، فرآیند تولید اداری و نظایر آن متضمن پیش بینی در ابعاد مختلف است.
هدف پیش بینی کاهش ریسک در تصمیم گیری است و با وجود آن که پیش بینی ها معمولاً صحیح نیست ، ولی میزان خطای پیش بینی به سیستم مورد استفاده برای پیش بینی بستگی دارد . با تخصیص منابع بیشتر برای پیش بینی می توان دقت آن را افزایش داد . و در نتیجه برخی از زیان های ناشی از عدم اطمینان را در فرآیند تصمیم گیری حذف کرد یا کاهش داد (مدرس،1380)1 .
این مفهوم در شکل 1-2 ارائه شده است. همانطور که ملاحظه می شود با افزایش هزینه‌های پیش‌بینی، زیانهای ناشی از عدم اطمینان کاهش می‌یابد و سطح عمل بهینه پیش‌بینی، در حداقل مجموع هزینه‌ها و زیان‌ها قراردارد.

شکل 1-2 سطح بهینه پیش‌بینی در مقابل بین هزینه‌ها و زیان‌ها

شکل 1-2 مبتنی بر این فرض است که ارزش ناشی از پیش بینی نزولی است یعنی هر ریال اضافی که در فرآیند پیش بینی مصرف می شود نسبت به ریال قبلی کاهش کمتری در زیانهای ناشی از ریسک ایجاد می کند و ممکن است منابع اضافی تخصیص یافته برای پیش بینی، هیچ بهبودی ایجاد نکند. به عبارت دیگر بدون توجه به پیچیدگی فرآیند پیش بینی ، متوسط خطای پیش بینی را نمی‌توان کم‌تر از سطح مشخص کاهش داد.
از آنجا که پیش بینی ،ریسک را کاملاً حذف نمی کند ، ضروری است در فرآیند تصمیم ، صریحاً عدم قطعیت پیش بینی مورد توجه قرار گیرد . از نظر مفهومی تصمیم گیری با پیش بینی را می توان در رابطه زیر نشان داد :
خطای پیش‌بینی + تصمیم‌گیری با فرض صحیح بودن پیش‌بینی = تصمیم واقعی
این رابطه نشان می‌دهد که سیستم پیش بینی باید علاوه بر پیش‌بینی، خطای آن را نیز توصیف کند بنابراین اگر توزیع احتمال متغیر پیش بینی شونده را در فرآیند پیش بینی داشته باشیم ، ریسک بطور عینی در فرآیند تصمیم گیری وارد می شود.
بدون شک پیش بینی به خودی خود پایان کار نیست بلکه وسیله ای برای رسیدن به هدف است سیستم پیش بینی جزئی از مجموعه سیستم تصمیم گیری است و به عنوان یک سیستم فرعی در واکنش با اجزای کل سیستم ، عملکرد کلی را تعیین می کند .

8-2 روش‌های پیش‌بینی
1 روش‌های کیفی پیش‌بینی
2 روش‌های کمّی پیش‌بینی (شیوا،1378،15)1

1-8-2 روش کیفی پیش‌بینی
در بسیاری از موارد برای تصمیم‌گیری، اطلاعات کامل و دقیقی از گذشته در دست نیست یا محیط به گونه‌ای آشفته است که نمی‌توان اطلاعات گذشته را ملاک پیش‌بینی آینده و تصمیم‌گیری قرار داد. در چنین شرایطی تحلیل‌گر برای پیش‌بینی آینده به روش‌های کیفی متوسل می‌شود. در روش‌های کیفی مبنای پیش بینی تجربه و تخصص ، قضاوت و قدرت پیشگوئی صاحب نظران و متخصصان آن حوزه تصمیم‌گیری است (آدل،1379،ص42)2
پس به طور کلی در روشهای کیفی جهت پیش بینی وقایع آینده از نظرات و عقاید متخصصین استفاده می شود. به عنوان مثال کشف ورود یک تکنولوژی جدید به جریان تولید از مواردی است که در آن داده های زمانی مربوط به گذشته به منظور پیش بینی وقایع آینده بر این فرض استوار است که الگوی داده های زمانی ثابت می ماند پس تغییرات الگوی داده ها را نمی توان براساس داده های گذشته پیش بینی نمود بدین جهت غالباً برای پیش بینی چنین تغییراتی از روش کیفی استفاده می‌شود. مدل‌های کیفی را می توان با نوع داده هایی که برای پیش بینی بکار می برند از مدل های کمی متمایز نمود هر چند امکان دارد هر دو مدل از مقادیر عددی استفاده نمایند . مدل های کیفی اغلب متکی بر برآوردهای ذهنی یا شهودی هستند، ماهیت تخصصی دارند، بیشتر با دامنه اعداد با روابط نسبی آنها سروکار دارند و کم تر روابط صریح را مورد بررسی قرار می‌دهند.

2-8-2 روش‌های کمّی
این روش ها به تجزیه و تحلیل داده های مربوط به گذشته می پردازند با این هدف که ارزش آتی متغیر مورد نظر را پیش بینی نماید در مدل های کمّی ابتدا داده های گذشته را که بصورت کمّی قابل اندازه گیری هستند به دست می آورند . تمامی این مدل های فرض میکنند که روند موجود در داده های گذشته در آینده نیز به همین صورت خواهد بود . به عبارت دیگر مدل های کمّی پیش بینی را می توان به عنوان فیلتری خطی تصور نمود که الگوی قابل استفاده برای پیش بینی را از نوسانات و یا پارازیت‌های تصادفی جدا می‌سازد.
مدل‌های کمّی پیش‌بینی به دو نوع تقسیم می‌شوند:
1 مدل‌های تک متغیری 2 مدل‌های علّی
مدل های تک متغیری مدلی است که تنها براساس ارزش و مقادیر گذشته یک سری زمانی ارزش و مقادیرآتی سری زمانی مزبور را پیش بینی نماید دراین مدل جهت رسیدن به الگویی برای داده‌ها، داده‌های مربوط به گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . پس مدل‌های پیش‌بینی تک متغیری برای وضعیت‌هایی که انتظار می‌رود هم چنان ادامه داشته باشند کاربرد دارند.
مدل‌های علّی پیش بینی مستلزم این می باشند که بتوانند متغیرهایی را که با متغیر مورد نظر جهت پیش‌بینی در ارتباط هستند شناسایی و تشخیص دهند . با پی بردن به این ارتباط مدل آماری بسط می‌یابد. سپس مدل آماری فوق جهت پیش بینی متغیر مورد نظر بکار برده می‌شود.
مدل‌های علّی چند اشکال دارند. اولاً، بسط و توسعه آنها بسیار مشکل است ثانیاً، تمامی متغیرهای مورد استفاده در این مدل مستلزم این می باشند که از داده های مربوط به گذشته برخوردار باشند ثالثاً، توانایی در پیش بینی متغیر وابسته منوط به توانایی پیش بینی کننده در پیش بینی متغیرهای مستقل می‌باشند. علی رغم اشکالات یاد شده مدل های علّی اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند.
روشهای کمّی پیش بینی ، زمانی بکار می روند که داده های مربوط به گذشته موجود باشند مدل‌های تک متغیری تنها براساس الگوی تاریخی متغیر مورد نظرارزش آینده آن را پیش‌بینی می‌کنند مدل‌های علّی با فرض ادامه داشتن الگوی تاریخی در آینده ، با استفاده از رابطه میان متغیر مورد نظر و سایر متغیرها ارزش آتی متغیر مورد نظر را پیش‌بینی می‌نمایند. روش‌های کیفی پیش‌بینی زمانی به کار می‌روند که داده‌های گذشته وجود نداشته و یا کم بوده و در دسترس نباشند و منوط به نظر متخصص که به طور ذهنی وقایع آینده را پیش بینی می کند می باشند . اکثر سیستم های پیش بینی عملاً هر دو روش کیفی و کمّی را بکار می برند . برای مثال روش های کمّی را زمانی بکار می برند که انتظار می‌رود الگوی داده ها در آینده نیز ادامه داشته باشد و حال آن که روشهای کیفی را زمانی مورد استفاده قرار می‌دهند که انتظار تغییر الگوی داده ها می رود از این رو پیش بینی های ناشی از روش‌های کمّی اغلب مورد ارزیابی ذهنی قرار می گیرد . این ارزیابی ممکن است منجر به اصلاح و تعدیل پیش بینی گردد (شیوا،1384،16)3
از مدل‌های کمّی برای پیش بینی در سری زمانی استفاده می‌شود.

مدل‌های کمّی پیش بینی بسیار زیاد و متنوع هستند برخی از آنها عبارتند از:
1 مدل‌های میانگین‌گیری 2 مدل‌های نمو هموار
3 مدل‌های هولت وینترز 4 مدل‌های باکس ـ جنکینز
5 مدل‌های اقتصاد سنجی 6 تجزیه و تحلیل روند
7 برازش ذهنی
که در این قسمت با توجه به اینکه این تحقیق بر اساس مدل باکس ـ جنکینز انجام گرفته به تشریح این مدل می‌پردازیم و از تشریح سایر مدل‌ها صرف نظر می‌کنیم.

1-2-8-2 مدل‌های پیش‌بینی باکس و جنکینز
بسیاری از روش های آماری ( نظیر رگرسیون ) به بررسی مدل هایی می پردازند که فرض زیربنایی آنها استقلال مشاهدات می باشد . این در حالی است که اکثر داده های مربوط به علوم طبیعی، مهندسی ، تجارت و اقتصاد به صورت سری زمانی روی می دهند که پیوستگی مشاهدات در آن ها امری بدیهی می باشد . به عنوان مثال این فرض که سود سال گذشته یک شرکت هیچ تأثیری بر سود سال آینده ندارد فرض معنی داری نیست .فرض بنیادین روش باکس- جنکینز این است که مشاهدات مربوط به یک سری زمانی مستقل نمی باشند و بصورت متوالی بهم وابسته هستند و این وابستگی بین داده‌های متوالی در زمانهایی با فواصل مساوی اندازه گیری می شوند و مورد توجه می‌باشند.
این روش در دهه 1960 توسط جرج باکس و کیولی جنکینز به منظور تجزیه و تحلیل سری زمانی مطرح و در ظرف مدت 15 سال بسط داده شده است و رویکردی است که در موارد زیر بکار گرفته می‌شود.
1 برنامه ریزی اقتصادی و تجاری 2 برنامه‌ریزی
3 نظارت بر تولید و موجودی 4 کنترل بهینه‌سازی فرآیند صنعتی
اساس رویکرد ، باکس و جنکینز به بررسی حوزه وسیعی از مدل‌های پیش‌بینی برای یک سری زمانی قرار گرفته است گروه عمومی مدل‌ها برای یک سری زمانی در روش شناسی باکس ـ جنکینز در مدل‌های اتورگرسیو ـ میانگین متحرک تلفیقی گفته می‌شود که در آمار به مدل های آریما معروف هستند.

از مدل‌های آریما می توان مدل های متعددی چون مدل رگرسیون ساده و رگرسیون چند گانه ، میانگین متحرک، نمو هموار ساده و حتی مدل های ناشناخته دیگر را که مناسب با سری زمانی هستند استخراج کرد .
باکس و جنکینز معتقدند که پیش بینی در یکسری زمانی نه تنها به گذشته داده های آن سری بر می گردد بلکه ممکن است به گذشته سری های زمانی مرتبط نیز مربوط شود . در مدل باکس – جنکینز علاوه بر عامل روند به تغییر فصلی و تصادفی نیز توجه می شود .

مدل های باکس و جنکینز و ابزار های استفاده شده درآن فقط برای سری های زمانی ایستا کاربرد دارد. بنابراین قبل از اینکه یک سری زمانی غیر ایستا به وسیله این مدل تحلیل گردد باید با استفاده از روش‌های دیفرانسیل گیری به یک سری ایستا تبدیل شود . باکس – جنکینز روش شناسی ویژه ای برای مدل‌های آریما دارند که این روش شناسی بطور کلی بر سه مرحله استوار است و این مراحل عبارتند از:
مرحله اول: تعیین مدل

تعیین یک مدل مناسب ضرورتاً دقیق نمی باشد و علت دقیق نبودنش آن است که نمی دانیم در عمل چه مدل یا فرآیندی بوجود می آید و یا این که چه شرایط و مقتضیاتی وجود دارد . با استفاده از روش‌های آماری اولیه و ساده می توان مدل خاصی را که مناسب به نظر می رسد از گروه عمومی مدل‌های آریما انتخاب کرد واقعیت این است که هیچ گونه قواعد مشخصی برای انتخاب مدل وجود ندارد و انتخاب نوع مدل به نمایش هندسی سری زمانی و قضاوت و تجربه تحلیل گر بستگی دارد.

این مطلب را باید در نظر داشته باشیم که تعیین اولیه مدل ، را به هیچ چیز جزپذیرش یک گروه آزمایشی آریما که در مراحل بعدی باید بطور کارآمدی برازش شوند ـ نمی‌رساند.

مرحله دوم: تخمین متغیرهای مدل و آزمون آن
با تعیین مدل اولیه در مرحله اول باید با استفاده از داده های موجود به برآورد پارامترهای مدل پرداخت. روش‌های آماری مناسبی برای تخمین پارامترها وجود دارد که دراین رابطه می توان درصورت خطی بودن مدل به « روش حداقل مربعات خطی » و در صورت غیرخطی بودن آن«روش حداقل مربعات غیر خطی » اشاره کرد . با ساختن مدل این سؤال پیش می آید که آیا مدل سازگار با سری زمانی است یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال می توان از آزمون نیکوئی برازش کای – مربع استفاده کرد . در صورتی که مدل برازش شده کارا باشد به مرحله سوم می رویم در غیراین صورت به گروه آریما برگشت کرده و مدل دیگری از آنها را انتخاب می کنیم .

مرحله سوم: کاربرد مدل پیش‌بینی
اگر دنباله واقعی سری زمانی را x1 وx2 ، ; xn بدانیم با استفاده از مدل برازش شده و کارا از گروه آریما برای پیش بینی xn+1 ، xn+2 ، ; xn+h استفاده می‌کنیم‌.
انعطاف‌پذیری رویکرد باکس و جنکینز سبب شده است که کاربرد آن در عرصه اقتصاد و صنعت پیش از پیش باشند و بر سایر مدل های پیش بینی غالب شود .
پیشرفت تکنولوژی رایانه نیز به کاربران اجازه داده است از مدل های پیچیده باکس – جنکینز استفاده کنند .
اما یکی از معایب آریما این است که برای توسعه یک مدل ، باکس – جنکینز ما نیاز یه حداقل 50 مشاهده و ترجیحاً 100 مشاهده داریم و این تعداد مشاهده حجم نسبتاً بزرگی از داده ها می‌باشد و انواع بسیاری از مسائل پیش بینی وجود دارد که در آنها این مقدار داده تاریخی در دسترس نیست مشکل فوق به ویژه در پیش بینی های بازرگانی مشهود می باشد .

در مورد موضوعاتی چون تورم ترکیب شرکتها ، محصولات جدید و توسعه تکنولوژی به ندرت می‌توان یک سری زمانی با 50 مشاهده جمع آوری کرد . البته درمورد قیمت سهام و سود شرکت‌ها تا حدودی این مشکل کم ترمی باشد . شواهد مربوط به ضعف صحت پیش‌بینی‌های حاصل از این روش در مقاله آقای آرمسترانگ ( 1985 ) فهرست شده‌اند هم چنین به کار گیری غیر موفقیت‌آمیز آن در تحقیقات حسابداری نیز توسط بال و همکارانش3 ( 1983 ) بر شمرده‌اند. براون و گریفین4

( 1983 ) ابراز نگرانی کرده‌اند که با وجود ضعف صحت این روش در پیش‌بینی‌های حسابداری بطور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد .

 

موارد دیگری از بکار گیری آریما در تحقیقات حسابداری (در زمینه پیش بینی ) عبارتند از : لورک ، مک دونالد و پاتز ( 1976 )، دسچامپ و مهتا ( 1980 )، براندون، ژاریب وکا، والا ( 1983 )، آنگ چوآ و فاطی ( 1983 )، براون هاگرمن ، گریفین و میجسکی ( 1987 ) و واکرومک لیلاند (1991 )، فوستر ( 1977 ) ابرین ( 1988 ) و واتز و لفت ویچ ( 1977 ).

 

3-8-2 خطای پیش‌بینی
در تمامی پیش بینی ها عدم اطمینان وجود دارد . این حقیقت از یک جزء غیرمعمول در سری زمانی معلوم می شود حضور چنین عنصری که نشان دهنده وجود نوسانات تعریف نشده یا غیر قابل پیش بینی در داده ها است به این معنی است که باید انتظار خطا در پیش بینی را داشته باشیم . اگر این جزء غیر معمول اثر متنابهی را بر جای گذارد‌. نشانگر این است که توانایی ها در پیش بینی ناچیز بوده است ، ولی اگر این جزء غیر معمول محدود باشد خواهیم توانست با تعیین روند الگوی سیکلی و فصلی به یک پیش بینی که از درجه صحت بالاتری برخوردار است، دست یابیم.

9-2 پیشینه تحقیق
تحقیقات بسیاری زیادی خصوصاً در دهه 1960 و 1970 در زمینه دقت پیش بینی سود به عمل آمده است . هدف اصلی بیش تر این تحقیقات ، بررسی و تعیین دقت پیش بینی سود توسط تحلیل گران مالی و مدیریت و سری های زمانی بوده است . مبنای این تحقیق پیشینه بسیار قوی نظری و تجربی است و از این دیدگاه که سرمایه گذاران به پیش بینی سود شرکت علاقه مند می باشند حمایت می کنند .
برای مثال گیولی و لاکوزنئیک بیان می دارند که سود هر سهم عامل بسیار مهمی است که سرمایه‌گذاران برای آن ارزش بسیار زیادی قائل‌اند (گیولی و لاکوزنئیک،1979،ص185-165) 11
تحقیقاتی چند دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی را مورد بررسی قرار داده اند و علی رغم این تحقیقات، نتایج یکسانی به منصه ظهورنرسیده است.
بیسی، کری و توارک با مقایسه دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت و تحلیل‌گران مالی
بدین نتیجه رسیدند که پیش‌بینی‌های سود توسط مدیریت ازدقت بالاتری نسبت به پیش‌بینی سود توسط تحلیل گران مالی برخورداراست. با این حال نتایج آنها از لحاظ روش های آماری معنی دار نبودند(توارک و همکاران،1976،ص254-224) .
رولاند نیز نمونه‌ای از پیش‌بینی تحلیل‌گران مالی را قبل و بعد از انتشار پیش‌بینی‌های مدیریت مورد آزمون قرار داده است او نیز نتوانست فرضیه صفر آماری را رد نماید بدین‌سان تحقیقات او نیز مشابه تحقیقات بیسی است(رولاند،1978،ص477-439) .

جگی در تحقیقی مشابه تحقیق رولاند که آن را انجام داد بدین نتیجه رسید که پیش‌بینی‌های مدیریت بطور معنی داری بهتر از پیش بینی های تحلیل گران مالی است (جکی و بیکی،1980،ص96) .

وایمیر نیز، پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران مالی را قبل ازانتشار پیش بینی مدیریت موردآزمون قرار داد، او به این نتیجه دست یافت که پیش‌بینی‌های مدیریت به طرزمعنی‌داری صحیح تراز پیش‌بینی‌های تحلیل گران مالی است.هم چنین نشان داد که پیش‌بینی‌های مدیریت حاوی بار اطلاعاتی است(وایمیر،1985،ص718-703) .

جان هیسل و رابرت جنین یافتند که پیش‌بینی‌های مدیریت که همزمان یا قبل از انتشار پیش‌بینی تحلیل‌گران مالی است صحیح تر از برآوردهای تحلیل گران مالی است و این درحالی است که پیش‌بینی تحلیل‌گران مالی در شروع نه هفته بعد از انتشار پیش بینی های مدیریت بسیار صحیح‌تر می باشند (هیسل وجنین،1986،ص58) .

گرین و سگال پیش‌بینی‌های مدیریت را در بیست و پنج شرکت در سال‌های 1965-1963 با پیش بینی های مدل های ساده سری های زمانی مورد آزمون و مقایسه قرار دادند نتایج تحقیق این دو محقق تفاوت معنی داری را بین پیش بینی ها نشان نداد(گرین و سگال،1966،ص36-21) .

 

 

کاپلاندو و مارینو پرسش دقت پیش بینی سود را با نمونه پیش تر و دقیق تر مورد آزمون قرار دادند آنها با مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و شش مدل ساده سری زمانی برای 50 شرکت که در مجل وال استریت پیش بینی مدیریت آنها انتشار یافته بود بدین نتیجه رسیدند که پیش بینی های مدیریت از سود در مقایسه با پیش بینی های مدل های ساده سری زمانی ، از دقت بالاتری برخوردار است(کاپلاندو و مارینو،1972،ص512-497).
در ایران تحقیقاتی در این زمینه در بازار بورس اوراق بهادار انجام گرفته است که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
حمید خالوزاده « آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش‌بینی است؟ » براساس این تحقیق، بررسی موردی سری زمانی قیمت سهامی شرکت شهد ایران نشان داد که ماهیت قیمت سهام آن به صورت تصادفی و غیر اقتصادی است(خالوزاده ،1375)2
رضا راعی طراحی مدل سرمایه‌گذاری مناسب در سبد سهام با استفاده از هوش مصنوعی (شبکه‌های عصبی) که توسط راعی انجام شده است، نشان داد که رفتار بازده سهام تصادفی نبوده و دارای روند خاصی است (راعی،1377)3
محمد، نمازی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت مستقل و تصادفی نبوده و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمت‌ها مشاهده می‌شود و آگاهی از این الگو می‌تواند در جهت کسب منافع بیشتر به سرمایه‌گذاری کمک نماید (نمازی، 1375)4
اساساً این تحقیق نیز در ادامه این تحقیقات انجام می شود و بر آن است که پیش بینی مدل باکس ـ جنکینزاز سود را مورد آزمون قراردهد.

فصل سوم:
روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
این فصل به مطالب مربوط به روش‌شناسی پژوهش نسبت دارد ف مقصود اصلی هر پژوهش علمی، شناخت پدیده‌های طبیعی و کشف روابط میان آنهاست. پژوهش علمی یک کوشش نظامدار برای پاسخ دادن به پرسش‌هاست. روش‌شناسی، بدنه روش‌های مورد استفاده در شاخه ویژه‌ای از یک فعالیت است.

فعالیت مورد بررسی در این پژوهش شناخت و مطالعه سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز در پیش‌بنی سود است.
همانگونه که در گذشته اشاره گردید محور پژوهش حاضر، پیش‌بینی سود شرکت‌ها و مقایسه میزان دقت آنهاست زیرا پیش‌بینی مهم‌ترین عنصر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درست،

صحیح و به هناگم صاحبان نفع شرکت می‌باشد. بدین ترتیب با ارتقاء توان پیش‌بینی سود شرکت‌هآ‌امکان برنامه‌ریزی درست مالی در محیط پرتلاطم و متغیر در برابر رقبای توانمند، میسر می‌گردد. اما در این راستا دستیابی به بهترین روش‌های پیش‌بینی در کانون توجه و محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها قرار می‌گیرد زیرا با انتخاب روش‌هایی مناسب‌تر، پیش‌بینی بهتر شرایط، محدودیت‌ها و فرصت‌ها امکان‌پذیر شده و بنیان برنامه‌ریزی‌های آتی را براساس ساختارهای قابل اطمینان بنا می‌گردد.

در این پژوهش، تلاش پژوهشگر بر این است که مشهورترین روش‌های پیش‌بینی در کنار واقعیت قرار گرفته و در مقابل پیش‌بینی‌ها با محک درست نمایی، سنجیده می‌شود. بدین منظور از بین روش‌های گوناگون پیش‌بینی سری زمانی، مشهورترین آنها ( روش باکس ـ جنکینز ) گزینه شده و برای مبنای روش‌های اقتصاد سنجی، الگوی مناسب برازش می‌گردد. و براساس روش‌های صحت سنجی و آزمون اقتصاد سنجی الگوی برآورده شده در محک درست نمایی و انحراف از واقعیت قرار می‌گیرد. تا امکان داوری درباره روش‌های مناسب پیش‌بینی را امکان‌پذیر سازد.

 

2-3 جامعه آماری
در ادبیات آماری، جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مورد توجه و نظر ما قرار می‌گیرد. تعریف دیگر جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع است.
جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌باشند که نام این شرکت‌ها در پیوست شماره یک آورده شده است. کیفیت بالاتر اطلاعات، عمومی بودن مالکیت این شرکت‌ها، انتشار سالانه صورت‌های مالی، ضابطه‌مند بودن نحوه گزارش صورت‌های مالی و سهولت دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها از عمده‌ترین دلایل محدود کردن جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. پژوهشگر حجم نمونه خود را از بین این شرکت‌ها انتخاب خواهد کرد (آذر و مومنی،1377،ص318)1
با بررسی‌های انجام گرفته بر روی جامعه آماری و استفاده از نظرات کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران، از میان جامعه آماری در شرکت صنایع شیمیایی ایران و پتروشیمی آبادان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. دلایل گزینه سهام شرکت مورد نظر به عنوان نمونه آماری عبارت است از: اول، در طی دوره زمانی پژوهش سهام این شرکت همواره مورد معامله قرار گرفته و معاملاتش دچار توقف نشده است. دوم، به دلیل انجام معامله بر روی سهام شرکت مورد نظر قیمت‌ها یکنواخت نبوده‌اند و سوم، اطلاعات مورد نیاز در دسترس بود.

3-3 نمونه آماری
نمونه عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود. به گونه‌ای که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی‌های آن قسمت یا گروه یا جامعه بزرگتر باشد (خاکی،1380،ص273)2
در اکثر پژوهش‌ها به دلیل امکانات، محدودیت‌های زمانی و مکانی نمی‌توان از تمام جامعه آماری استفاده نمود بلکه براساس روش‌های آماری از نمونه‌گیری استفاده می‌گردد. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از الگوی سری زمانی استفاده می‌شود بنابراین به دلیل محدودیت‌های آماری موجود لازم است تا از جامعه آماری، نمونه‌گیری نمود که اطلاعات مربوط به سود و سرمایه آنها در دوره زمانی مناسب و به طور کامل موجود باشد.
بدین ترتیب در طی پرس و جو بهترین منبع آماری نخست به کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران مراجعه نموده تا بتوان اطلاعات مربوط به سود هر سهم را ( به دلیل محدودیت‌های آماری ) در طولانی‌ترین دوره زمانی ممکن استخراج نمود پس از بررسی بیشتر مشخص گردید که اطلاعات کامل در برخی از سال‌های مورد نظر در دوره زمانی مشخص شده وجود ندارد. بدین ترتیب به دنبال نابسامانی‌های موجود در این کتابخانه و پس از صرف زمان و تحمل مشکلات جستجوهای کتابخانه‌ای، ناگزیر از این منبع صرف نظر گردید. از دیگر منابع قابل اطمینان برای دستیابی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور، نرم‌افزارهای موجود و رایج در کشور می‌باشد. که رایج‌ترین و مشهورترین این نرم‌افزارها، نرم‌افزار تدبیر پرداز، نرم‌افزار پارس پرتفولیو و نرم‌افزار صحرا می‌باشد که با مراجعه حضوری و مستقیم به شرکت‌های مربوط به این نرم‌افزارها، قابلیت‌ها و توانایی‌های هر کدام از آنها در چارچوب اطلاعات لازم بررسی گردید. و بر مبنای طولانی‌ترین دوره زمانی اطلاعات مورد نظر از سال 1380 به بعد نرم‌افزار صحرا به عنوان مناسب‌ترین منبع گزیده گردید.
از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در پیوست شماره 1 آمده است معاملات بر روی سهام شرکت‌های پتروشیمی اراک اصفهان و خارک در برخی از ماه‌ها متوقف شده بود و سود سهام شرکت‌های شیمیایی سینا، کربن ایران و شرکت معدنی املاح ایران در برخی از ماه‌ها موجود نبود. از شرکت‌های موجود که در نرم‌افزار دارای اطلاعات کامل مربوط به طولانی‌ترین دوره زمانی بودند و برای تجزیه و تحلیل در سری زمانی باکس ـ جنکینز به وسیله نرم‌افزار EVIEWS مناسب بودند شرکت‌های صنایع شیمیایی ایران و پتروشیمی آبادان بر مبنای اطلاعات موجود برای سود هر سهم در دوره زمانی 1377 تا 1387 انتخاب شد.

4-3 مدل روش انجام پژوهش
برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش مراحل زیر انجام می‌گیرد:
1 انتخاب شرکت نمونه براساس محدودیت سری زمانی و استخراج سود واقعی سهام هر سال.
2 انجام آزمون ایستایی بر سود واقعی شرکت‌های برگزیده.
3 محاسبه مناسب‌ترین مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز با استفاده از مشاهدات ایستا شده.
4 محاسبه سود سهام شرکت نمونه به وسیله الگوی برازش شده.
5 استخراج سود سهام پیش‌بینی شده سال شرکت‌های برگزیده.
6 محاسبه خطای نسبی پیش‌بینی برای دوره 1377 تا 1387
7 آزمون فرضیه آماری و تأیید یا رد فرضیه پژوهش.

نمودار روش پژوهش

5-3 جمع‌آوری اطلاعات
یکی از مهم‌ترین الزامات و ضروریات پژوهش، دستیابی به اطلاعات قبل اطمینان و صحیح می‌باشد، زیرا این اطلاعات مبنای تحلیل‌ها و داوری‌های آتی قرار می‌گیرند. در این پژوهش با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌ها در کشور که به دنبال خود الزام در صحت و اطمینان لازم را نیز به همراه دارد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور به عنوان شواهد و اطلاعات گزینش گردید.
اطلاعات مربوط به سودهای سهام شرکت‌های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار کشور با وجود تمامی کاستی‌ها، مشکلات و محدودیت‌ها و نابسامانی‌های کتابخانه‌ای نسبت به سایر منابع اطلاعاتی از ضریب اطمینان بالاتری برخوردار است. که از راه مراجعه به کتابخانه بورس و نهایتاً سایت‌های اینترنتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات آن اقدام گردید.

6-3 انتخاب روش پیش‌بینی
پیشگویی شرایط و رخدادهای آینده، پیش‌بینی تعریف شده و چگونگی انجام این عمل نیز پیش‌بینی کردن نامیده می‌شود (آذر،1377،ص318)1

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی عوامل روانشناسی فیزیولوژیدر طراحی فضاهای معماری و شهرسازیِ کودکان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی عوامل روانشناسی فیزیولوژیدر طراحی فضاهای معماری و شهرسازیِ کودکان با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی عوامل روانشناسی فیزیولوژیدر طراحی فضاهای معماری و شهرسازیِ کودکان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسی عوامل روانشناسی فیزیولوژیدر طراحی فضاهای معماری و شهرسازیِ کودکان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی عوامل روانشناسی فیزیولوژیدر طراحی فضاهای معماری و شهرسازیِ کودکان با word :

-1 مقدمه

بروس جیلک نگاهی رادیکال به حوزه آموزش معاصر دارد و معتقد است که سیستم آموزش قدیمی و تاریخ گذشته قادر

به ارضای نیازهای کودک و نوجوان امروزی در دنیای مدرن نیست و مدرسهها به شیوهای نادرست بهجای آنکه به محیطی 2/5 cm گستردهتر و شبیهسازی نزدیکتری به شهر و واقعیّت های جامعه تبدیل شوند، مکانهایی بسته و بچهگانه عرضه کردهاند که ادعای برآورده کردن تمام نیازهای کودکان و نوجوانان را دارد. با این آگاهی او سعی می کند در مدرسههایی که طراحی آنها را به عهده می گیرد، فاکتورهای مختلف سیاست، اقتصاد، جامعه و محیط را در شکل، معماری، طراحی داخلی و تعریف برنامه آموزشی وارد کند؛ به این ترتیب مدرسه خود حکم یک مدل کوچک از جامعه واقعی را پیدا می کند. جیلک در مقالات و سخنرانیهای خود درباره اصول طراحی فضای آموزشی برای کودکان پیوسته به مواردی اشاره کرده است که در سطح بینالمللی مورد توجّه و ارزیابی قرار دارند. در دنیای امروز مسئله عدم تطابقفضای آموزشی و زندگی واقعی مطرح است؛ مثلاً آنکه در مدرسه های سنتی، کودکان بهشکل منفرد یاد می گیرند و به سوالها پاسخ میدهند، درحالی که در دنیای واقعی، امکان مشورت و کار گروهی فراهم است که نتایج بهتری در پی دارد.(احسانی موید و دیگران،1393،(10 بنابراین می توان گفت پاسخگویی به چنین نیازی در طراحی محیطهای انسانساخت معماری و شهرسازیِ مخصوص کودکان، نیازمند مطالعه دقیق دنیای کودکان، و بررسی دقیق رشد و تکامل کودکان و حتّی نوجوانان است. و این تلاش وسیله ضروری تربیت مطلوب کودکان و نوجوانان به شمار میرود.”سالهاست که مطالعه رشد و تکامل کودک، بیش از اینکه یک امر انتزاعی و نظریِ محض باشد، به صورت امری اجتماعی در آمده است. و روانشناسان رشد به چگونگی توصیف و تبیین رشد و تکامل اکتفا نمیکنند بلکه میکوشند اطلاعات زیادی درباره رشد و نمو کودکان بدست آورند؛ همچنین میخواهند چگونگی کنترل، تغییر، و بهتر ساختن رشد و نمو را دریابند. در واقع، میدان رشد و نمو کودک تحت تأثیر اشخاصی قرار گرفته است که علاقهمندند پاسخهای مسائل اجتماعی مهم را دریابندمثلاً. روانشناسان رشد معاصر به مطالعه وضع کودکستانها می پردازند زیرا میخواهند محیطهای یادگیری خوبی برای کودکان خردسال فراهم سازند.”(شعاری نژاد،1380،(3

با مطالعه دقیق مسائل مربوط به کودکان و محیط آن ها چه به روش کتابخانهای و چه به روش میدانی، مقدار عظیمی از اطلاعات در مورد کودکان، دنیای آنها و تفکّرات و احساس آنها جمعآوری میشود، که برای بهرهبردن صحیح از این اطلاعات باید بهگونهای صحیح گزارههای آن را در کنار هم گذاشت و به صحیح ترین پاسخها در زمینه طراحی مناسب کودکان رسید. بنابراین برای رسیدن به زیباترین و بهترین پاسخ در این زمینهپس” از تفکّر و تعمّق درمورد اطلاعات جمعآوری شده در

همایش بینالمللی روانشناسی و فرهنگ زندگی

International conference pscyhology and cultural life

مراحل قبل، برنامه ریز و طراح باید صریحترین گزارههای مربوط به مسأله را تبیین کنند. این گزاره ها باید بهگونهای باشند که بتواند ساختمان را شکل دهد. اگر این گزارهها با دقّت و مهارت بیان شود، اقدامی در جهت طراحی تلقی میگردد و میتوان از آن بهعنوان معیارهای طراحی برای ارزیابی راه حل طراحی استفاده کرد.” (پنیا،1388،(92و این تلاش تفکّری همهجانبه را میطلبد تا همه الگوهای رشدی و رفتاری را در زندگی کودک به صورت یک تفکّر سیستمی بررسی کند و از اطلاعات بدست آمده برای بیانچگونگی کیفیّت طراحی فضاهای کالبدی مناسب برای کودکان استفاده نماید. “از جمله کاربردهای مستقیمی که تفکّر سیستمی در مهارتهای طراحی دارد، همانا شکلگیری مفهوم»مشخصات کار« است. »مشخصات کار« بهجای توصیفِ

اینکه آنچه طراحی شده است»چگونه باید باشد« یا »از چه چیز میبایست ساخته شود«، به این میپردازد که» چهکاری باید انجام بدهد.« تدوین »مشخصات کار«مستلزمِ این است که شخص تعیین کننده آن از هر نوع پیشفرض و پیشداوری درباره راهحل طراحی بپرهیزد. برنامه معماری نمونهای از »مشخصات کار« است. برنامه معماری مناسب، پیشبینیای از اینکه پروژه چگونه باید باشد و یا از چهساخته شود بهدست نمیدهد، بلکه درواقع میبایست کار مطلوب را توصیف کند و ارائه راهحلهای کالبدی متناسب با ویژگی های ارائه شده را به طراح بسپارد.” (چری،1388، 31و(32

با توجّه به آنچه گفته شد،در این مقاله برای رسیدن به این هدف مهم در طراحی فضاهای معماری و شهرسازی مختص کودکان، ابتدا اهمیّت نقش محیط و طراحی در تسهیل و بهبود روند یادگیری و هویت سازی کودکان با توجّه به اصول روانشناختی آنها مورد بررسی قرار میگیرد، سپس با تعریفی برای علم روانشناسی فیزیولوژی، تا حدودی به بررسی رفتارهای انسان با توجّه به اصول روانشناختی آنها پرداخته میشود. نیاز به مطالعه روانشناسی رشد کودکان و اصول رشد و تکامل انسان از مسائل ضروری دیگری است که در طراحی اصولی محیط های انسانساخت ویژه کودکان احساس میشود، بنابراین در ادامه بحث، فرایندهای مختلف رشد در تکامل کودک همچون: رشد و نمو بدنی کودک، رشد و تکامل حسی-حرکتی، رشد و تکامل شخصیّت، رشد و تکامل هیجانی و عاطفی، رشد و تکامل اجتماعی و مسائل سازگاری اجتماعی، رشد و تکامل عقلی، رشد و تکامل بازی و خلاقیّت، رشد و تکامل اخلاقی، رشد و تکامل گویایی و زبان و ; مورد بررسی قرار میگیرد. چرا که شناخت دقیق خصایص رشد کودک، لازمه طراحی معماری و شهرسازی مناسب ویژه کودکان است. در این راستا روانشناسی عملکردی رنگها، نور، اشکال و فرمها، هارمونی و هماهنگی آنها در تعریف صحیح فضای معماری و شهرسازی کودکان، و همچنین با بررسی نمونههای معماری طراحی شده مخصوص کودکان، به بیان مفاهیم مربوط به اقدامات زیباسازی هماهنگ و متناسب، درجهت ارتقاء کیفیّت محیط های طراحی شده معماری و شهرسازی ویژه کودکان پرداخته میشود. در نهایت این مقاله با بررسی همه موارد فوق، اصول و مبانی طراحی معماری و شهرسازی ویژه

کودکان را برمیشمرد.

-2اهمیّت نقش محیط و طراحی در تسهیل و بهبود روند یادگیری و هویتسازی کودکانبا توجّه به اصول روانشناختی آنها

“در سالهای اخیر اهمیّت نقش محیط و طراحی داخلی در تسهیل و بهبود روند یادگیری و هویتسازی دانش آموزان کاملاً ثابت شده و این درحالی است که کودک از سن هفتسالگی درصد قابل توجه و زمان مفیدی از عمر خود را در فضای آموزشی سپری میکند. در سالهای اخیر ثابت شده که این حوزه برطرف کردن نیازهایی که تاکنون بسیار مورد کمتوجهی قرار گرفته بودند، تأثیر مثبت شگفتانگیزی بر تدریس و یادگیری گذاشته است. کلاسهایی طراحی شد که مستقیماً به باغ و فضای سبز دسترسی داشتهاند، دستشوییهای مستقلی دارند یا کلاسهای جدیدی با امکان تنوع شیوه تدریس و نشستن دانشآموز و معلم در یک فضا ساخته یا طرحی خلق شد، که درصد بالایی از پیشفرضهای آنچه از مدرسه یا آموزشگاههای کودک و نوجوان میشناسیم را تغییر دادهاند .”(احسانی موید و دیگران،1393، (10 بنابراین برای دستیابی به چنین محیط کالبدی مطلوب ویژه کودکان باید اطلاعات دقیقی در مورد هویت کودکان و دنیای آنها و همچنین مبانی و اصول رشد و تکامل

همایش بینالمللی روانشناسی و فرهنگ زندگی

International conference pscyhology and cultural life

کودکان جمعآوری کرد، تا بتوان تصمیمات درستی در جهت طراحی مناسب ویژه کودکان گرفت. چرا که”ارزش تصمیمگیریها بستگی به درستی اطلاعاتی دارد که پایه این تصمیمها هستند.با وجود این غالباً تشخیص میزان درستی اطلاعات ممکن نیست، و یافتن اطلاعاتی بهتر از آنچه دارید، بسیار دشوار مینماید.”(چری،1388،(182 این اطلاعات درست زمانی بدست میآیند که طراح، برنامهریز و معمار به تمام حواس پنجگانه کودک و حتی احساس ذهنی و روانی او در حضور یافتن در فضاهای معماری و شهرسازی توجّه کنند. و حتی میتوانز ا خود کودکان و احساس و تفکّر خود آنان در زمینه طراحی بهره برد، که در ادامه به برخی از نمونههای طراحی شده اینگونه اشاره خواهد شد.”آلیس کلارک که در زمینه گوش کردن به کودکان،به ابداع مفاهیم نو دست زده که روی جزئیات موثّر روزانه در زندگی کودک و نیازهای او از معماری و طراحی داخلی متمرکز شدهاندزیرا. برخلاف باور رایج، آن چیزهایی که واقعاً مهم هستند، نادیده گرفته میشوند و هرقدر بیشتر با کودک صحبت میکنید بیشتر پی به اهمیّت این طراحی از دیدگاه او خواهید بردوجه. مهمی از شخصیّت کودک در تعامل با محیطش شکل میگیرد که بخش مهمی از احساسات و دانستههای او را میسازد و اوبعداً یاد میگیرد که هر مکان، مخصوص انجام فعالیّت و کار خاصی است؛ یا به عبارت دیگر، به مرور زمان با مفهوم کاربری مکان آشنا میشود. در سنین پائین توصیه میشود که حد ممکن بایدها و نبایدها به شکل دستورهای امر و نهی به بچهها گفته نشوند، در عوض به طور غیر مستقیم یا دوستانه آنها را به سمت انجام کارهای مطلوب یا برعکس سوق بدهیم . معمارطراحو داخلیِ محل زندگی و فعالیّت کودک در تعیین و تفهیم این ضابطهها تأثیر زیادی دارد که بهوسیله رنگ، علامتها، موانع و حتی صدا او را تشویق به انجام رفتار درست میکند و

مدیریت تمام اینها از عهده معمار و طراح داخلی برمیآید. هنگامی که طراحی خانهای به یک متخصص محول میشود، حضور کودک تمام دیدگاهها و روند کار طراح را تحتالشعاع قرار می دهد و باید هم چنین باشد. از اندازه پلهها و جنس کفپوش گرفته تا دسترسی به دستگیرهها و پنجرهها و چشمی روی در ورودی خانه و غیره. (احسانی موید و دیگران،1393،(8 بنابراین میتوان گفت در مسیر جمعآوری اطلاعات برای طراحی معماری و شهرسازی”مهمترین اطلاعاتی که باید گردآوری، تحلیل و ترکیب شود مربوط به کاربران ساختمان است. “(چری،1388،186مثلاً) در »موزه روباز هاکن، ژاپن«، فضای بازی دستباف برای کودکان طراحی شده است که طراحی آن را توشیکو هوریوجی برعهده داشته است. (شکل1و(2میتوان توجّه طراح به دنیای بازی کودکان و خلاقیّت او در ساخت محیطهای جذاب بازی کودکان را دید. معمولاً” زمینهای بازی کودکان و فضاهای سرگرمی آنها کم و بیش شبیه یکدیگرند، تاب و سرسره، استخرهای توپ و غیره. اما در میان تمام این وسایل بازی، اثر معمارانهای که توشیکو هوریوجی با دستان خود ساخته متمایز و جدید است. او تمام پروژه خود را با دست میسازد. و چنین برمیآید که خانم هوریوجی خلاقیّت و مهارت هنر و معماری را با طبع لطیف زنانه و دلسوزی مادرانه ادغام کرده باشد. او

علاقمند به اجرای فضایی است که کودکان در آن بتوانند با احجام هنرمندانه او بازی و آنها را لمس کنند. و این استفاده هنرمندانه از متریال و معماری است که در هیجان و عواطف کودک تأثیر میگذارد و فعالیتهای کودک را لذّتبخش میکند و او را به اعمال گوناگون و خلاق وا میدارد.

شکل-1فضای بازی دستباف برای کودکان، »موزه روباز هاکن، ژاپن«، طراحی از توشیکو هوریوجی استفاده هنرمندانه از متریال و معماری :

تأثیر گذار بر هیجان و عواطف کودک، لذّتبخش کردن فعالیّتهای کودک و تشویق او به انجام اعمال گوناگون و خلاق.

همایش بینالمللی روانشناسی و فرهنگ زندگی

International conference pscyhology and cultural life

شکل-2 فضای بازی دستباف برای کودکان، »موزه روباز هاکن، ژاپن:«هیجانی که کودکان در بازی در چنین محیطی تجربه میکنند تعادل حیاتی بدن آنها را بهم میزند و »مهارتهای حرکتی« و »ذهنی« آن ها را افزایش میدهد.

در طراحی فضای بازی دستباف برای کودکان، »موزه روباز هاکن، ژاپن«، رنگکردن احجام سه ماه، و ساخت احجام یک سال برای هوریوجی زمان برده است. پروژه او »دنیای بافتنیهای شگفتانگیز« نام گرفته، و هزاران کودک و والدین آنها از این مکان بازدید میکنند . تعدادی از سازههای آن مختص نوزادان بافته شده و کاملاً امنیّت و راحتی آنها را تأمین میکند. کودکان از سپری کردن زمان در این فضا لذّت میبرند، بازیهای تازهای ابداع میکنند و با یکدیگر در تعاملاند. (احسانی موید و دیگران،1393، 156و(157 این محیط »بدن « و »ذهن« کودکان را بهخوبی بهکار می اندازد. محیطهای طراحی شده اینچنین در لذّتبخش شدن تجربههای کودکان موثر خواهد بود. هیجانی که کودکان در بازی در چنین محیطی تجربه میکنند تعادل

حیاتی بدن آنها را بهم میزند و » مهارتهای حرکتی« و »ذهنی « آنها را افزایش میدهد. بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که نقش محیط و طراحی در تسهیل و بهبود روند یادگیری هویّتسازی کودکان بسیار موثر است، و آنها را به سوی جایگاهشان در زندگی بهعنوان فردی خلاق و شاد راهنمایی میکند.

-3 تعریف روانشناسی فیزیولوژی در درک رفتارهای انسان

” روانشناسی زیستشناسینگر، مطالعه علمی زیستشناسی رفتار است. عدهای به این رشته، زیستشناسی روانشناسی نگر، زیستشناسی رفتاری یا علوم عصبنگر رفتاری هم میگویند. اصطلاح روانشناسی زیستینگر این را میرساند که در مطالعه روانشناسی، رویکرد زیستشناختی داریم، نهاینکه زیستشناسی را با رویکرد روانشناختی بررسی کنیم. فیزیولوژی روانی نیز شاخهای از روانشناسی زیستشناسینگر است که رابطه فعالیتهای فیزیولوژیک و فرآیندهای روانی در انسان را بررسی میکند. (کولز1،2003،گراتون و فابیانی2،(2003 در تحقیقات فیزیولوژی روانی، آزمودنیها انسان هستند. روش تجربی روانشناسان زیستشناسینگر و سایر دانشمندان برای مطالعه فرآیندهای نامشهود، استنباط علمی است. دانشمندان رویدادهای غیرقابل مشاهده را با دقبت اندازه میگیرند و سپس اندازهها را مبنای استنباط منطقی قرار میدهند.”(پینل،1387، (15-4

1 Coles 2 Gratton and Fabiani

همایش بینالمللی روانشناسی و فرهنگ زندگی

International conference pscyhology and cultural life

بنابراین میتوانرویدادهایی چون فعّالیت کودکان، رفتارهای آنها و حتی گفتارهاشان را مورد بررسی دقیق قرار داد، و از یافتن اطلاعاتی در این زمینه، طبقهبندی آنها و مدیریت و برنامهریزی صحیح این اطلاعات، به نتایج قابل توجهی در این زمینه دست یافت، و از آنها برای دادن ایدههای طراحی مناسب همه گروههای سنی( مطالعه موردی در این مقاله: کودکان و نوجوانان)بهره گرفت. و محیطهایی را ساخت که کودکان در آن بتوانند مسائل زندگی را در حد خود تجربه کنند، و به رشد بدنی و ذهنی توام با خلاقیت برسند.

-4 تعریف روانشناسی رشد کودکان و اصول رشد و تکامل انسان

“منظور از رشد تغییرات منظمی است که از هنگام بستن نطفه تا مرگ در زندگی شخص رخ میدهد. امروزه بیشتر روانشناسان به تأثیر متقابل توارث و محیط در رشد کودک عقیده دارند. بعضی از روانشناسان، محیط و برخی توارث را عامل اصلی رشد میدانند و معتقدند که بیشترین رشد در سنین کودکی وقوع می یابد، اگر محیط رشد کودک در حد امکان، برانگیزنده و مناسب باشد، کودک میتواند حداکثر استعدادهای مبتنی بر توارث را به ظهور برساند.”(مقدم،1358،(25
“میدان روانشناسی رشد به سه بعد ظاهراً جداگانه تقسیم میشود:

1 رشد و نمو بدنی،شامل تغییرات بدنی و رشد حرکتی.

2 رشد و تکامل شناختی، شامل تفکر وزبان.

3 رشد و تکامل اجتماعی – عاطفی، شامل شخصیت و روابط با اشخاص دیگر.

لکن باید بدانیم، مردم موجودات زندهکل و سیستم هستند و نمیتوان رفتار آنها را به سه مقوله مستقل تقسیم کرد. رشد و نمو دربرگیرنده تغییرات بههم پیوسته در سرتاسر همه ابعاد است. بچه غذا میخورد و وزنش زیاد میشود (بعد بدنی)، میخندد و به والدینش بغبغو می کند (بعد اجتماعی – عاطفی)، بعدها با او حرف میزنند و شنوایی او را بر میانگیزند (بعد شناختی)، به او فرصتهایی میدهند که مهارتهایی مانند گرفتن قاشق را پیدا کند (بعد بدنی)، در عین حال به او اجازه میدهند بو و ترکیب غذاهای خود را بفهمد (بعد شناختی)، او را مورد نوازش قرار میدهند (بعد اجتماعی – عاطفی) .”(شعاری نژاد،1380،(5

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی با word دارای 128 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی با word :

چارچوب تحقیق

1 1 بیان مسئله
جنگ در تمام دوران، جوامع بشری را تهدید كرده است. هر جنگی زیانهایی دارد، زیانهای مالی قابل جبران هستند، اما زیانهای روانی مشكل جبران می شوند و از مهمترین عوارض جنگ هستند. فردی كه از جنگ بر می گردد باید خود را هم با خانواده وفق دهد و هم با اجتماع، اكثر این افراد در وفق دادن دچار مشكل می شوند و خود را در این میان غربیه می پندارند. این افراد نه تنها خود دچار مشكلات روانی فراوانی می شوند، بلكه خانواده ی آن ها نیز درگیر این قضیه می شوند، به خصوص همسران این افراد در معرض خطر بیشتری هستند و رضایت زناشویی این افراد كاهش پیدا می كند. بر طبق آمارها نرخ طلاق در این افراد دو برابرافراد عادی می باشد (هاشمی، 1385).

اگر اعضاء خانواده از سوی منابعی حمایت شوند، توانایی بیشتری برای كمك به فرد حادثه دیده دارند. رضایت زناشویی از موارد مهمی است كه موجب سازگاری خانواده می شود. نظام خانواده باید نظام محكم و پایداری باشد. بهداشت خانواده یكی از مسائل مهمی است كه در استحكام نظام خانواده نقش دارد.

اختلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی مانند افسردگی، اعتیاد و ; می باشد. همچنین مشكلات ارتباطی در خانواده با بیماریهای جسمی نیز همبستگی دارد. افرادی كه روابط رضایت بخش وحمایت كننده دارند، احتمال كمی وجود دارد كه مبتلا به بیماری سختی شوند و اگر هم بیمار شوند سریعتر بهبود می یابند.
بعد از مرگ ناگهانی در خانواده مشكلات زناشویی و طلاق شدیدترین فشارهایی هستند كه افراد تجربه می كنند (بلوم، آشرو وایت 1987 به نقل از طغیانی 1386).
با توجه به نقش رابطه ی زوجین بر سلامت جسم و روان آموزش شیوه های مختلف روان درمانی ضروری می باشد.

متأسفانه بیشتر پژوهشهای صورت گرفته توصیفی است و كمتر آموزشی است. با توجه به افزایش مشكلات زناشویی در همسران جانبازان لازم است به آن ها آموزشهایی داده شود تا با مشكلات خود مقابله كنند و تا حد امكان سبك زندگی خویش راتغییر دهند تا بتوانند علاوه بر بهبود خود به همسرانشان نیز كمك كنند.

تحقیقات نشان داده است كه ‌خود دلگرم سازی باعث می‌شود افراد بسیار با جرأت تر، بردبارتر و با اعتماد ‌به نفس بالاتری عمل كنند و نیز دارای رفتار دوستانه تری با دیگران بوده، احساس ثبات بیشتری نموده و همچنین بهتر قادر باشند با مسائل و مشكلات خود مقابله كنند. حال اگر این روش آموزشی بتواند این نتایج را در همسران جانبازان ایجاد كند، شاید بتواند بر رضایت زناشویی ونیز سلامت روانی آن ها تاثیر بگذارد. این تحقیق در صدد بررسی این احتمال می¬باشد.

آدلر بنیانگذار روانشناسی فردنگر چهار نیاز اصلی را بیان می كند كه عبارتند از:
نیاز به ارزشمندی، احساس قابلیت، نیاز به تعلق و دلگرم سازی.
دلگرم سازی آن چیزی است كه باعث می شود دیگران احساس خوبی داشته باشند، عملكرد مؤثر داشته و برای مشكلات خود به شكلی موثرتر برنامه ریزی كنند، دارای اعتماد به نفس و حس رضایت باشند.

یكی از پیامدهای دلگرم سازی این است كه شخص احساس تعلق می كند و از وقف خود برای بهزیستی جامعه احساس رضایت می كند. دلگرم سازی هم هدف شخصی وهم هدف اجتماعی دارد. آنچه مهم است داشتن نگرشهای مثبت نسبت به مسائل اطراف است. اما بسیاری از افراد این گونه نیستند و با احساس عدم كفایت و حقارت زندگی می كنند. آن ها معتقدند مفید نیستند. این یاس و دلسردی باید توسط افرادی در جهت افزایش دلگرم سازی،رضایت مندی و سلامت روانی و برآوردن نیازهای زندگی درمان شود. یكی از روشهای درمانی در مواجهه با این افراد روش آموزشی شوانكر است (باهلمن ودینتر ، 2001).
تئو و آنتینیو شوانكر این برنامه ی آموزشی را بر اساس روانشناسی فردنگر آدلر در سال 1980 تهیه كردند. آن ها مفهوم دلگرم سازی را پرورش دادند و آن را از یك مفهوم تئوریك به صورت روش علمی و قابل اجرا در آوردند.

خانواده¬های جانبازان با مشكلات عدیده ای مواجه هستند كه در نتیجه به مشكلات عاطفی و زناشویی در آن ها منجر می شود.
حال این سئوال مطرح می¬شود كه آیا روش دلگرم سازی شوانكر قادر است باعث ارتقاء سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان شود؟!
2 1 اهمیت و ضرورت تحقیق
خانواده یكی از مهمترین نهادهای اجتماعی است و یك ارگانیسم زنده است. سلامت آن منوط به سلامت اعضای آن است. نقص یا تغییر در هر یك از اعضاء بر كل خانواده تاثیر گذار است.

مروری بر پژوهشهایی كه در ایران صورت گرفته است، نشان می دهد كه از سال 1370 تا كنون مشكلات جانبازان و خانواده های آن ها رو به افزایش است. با گذشت 28 سال از آغاز جنگ ایران و عراق هنوز جانبازان و خانواده های آنان با مشكلات فراوانی دست و پنجه نرم می كنند. با در نظر گرفتن مشكلات و آمارهای رو به افزایش این مشكلات، لزوم توجه جدی به این معضل احساس می شود. از سوی دیگر آموزشهای خانواده یكی از اولویتهای پژوهشی بنیاد جانبازان است كه این پژوهش می تواند مورد استفاده آن ها و خانواده ی جانبازان قرار گیرد.

همچنین پژوهشهای بسیاری حمایت تجربی قابل توجهی را برای اثرمندی رویكردهای مختلف زوج درمانی در درمان ناهماهنگی های زناشویی فراهم می سازند.
از ضرورتهای این پژوهش می توان موارد ذیل را نام برد:
– ارتقاء بهداشت روانی خانواده های شاهد و ایثارگر
– كاهش اختلالات روانی در سطح جامعه
– پایین آوردن میزان طلاق و عوارض ناشی از آن در خانواده های جانبازان
– كوتاه مدت بودن رویكرد مورد پژوهش
و ;
3 1 هدف تحقیق
هدف این پژوهش عبارت است از:
«تعیین میزان اثربخشی روش آموزش دلگرم سازی شوانكر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان».
4 1 فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی:
1- آموزش همسران جانبازان با رویكرد شوانكر رضایت زناشویی آن ها را افزایش می‌دهد.
2- آموزش همسران جانبازان با رویكرد شوانكر سلامت روانی آن ها را افزایش می دهد.
فرضیه های فرعی:

1- آموزش همسران جانبازان با رویكرد شوانكر علائم جسمانی آن ها را كاهش می دهد.
2- آموزش همسران جانبازان با رویكرد شوانكر مشكلات خواب و اضطراب آن ها را كاهش می¬دهد.
3- آموزش همسران جانبازان با رویكرد شوانكر كاركردهای اجتماعی آن ها را افزایش می دهد.
4- آموزش همسران جانبازان با رویكرد شوانكر افسردگی آن ها را كاهش می دهد.
5 1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
1 5 1 دلگرم سازی:

1 1 5 1تعریف نظری: دلگرم سازی همه ی آن چیزی است كه از یك فرد انسان دیگری با این مشخصات می سازد: احساس بهتر، كاركردهای مؤثرتر، غلبه مؤثرتر بر مشكلات،
اعتماد به نفس بالاتر، داشتن رغبت بیشتر برای مشاركت در امر سلامت دیگران و به طور كلی جامعه. فرد احساس می كند به قدر كافی انسان خوبی است و توسط دیگران پذیرفته شده است و همواره احساس می كند كه: «من می توانم» (شوانكر، 1991).
2 1 5 1تعریف عملیاتی: فرایندی است كه با استفاده از جلسات آموزشی شوانكر طی 10 جلسه سعی در افزایش وتقویت آن داریم (به پیوست مراجعه شود).
2 5 1 سلامت روانی:

1 2 5 1تعریف نظری: شامل شرایطی است كه سطوح بالایی از نشانه های سلامت هیجانی (رضایت خاطر وشادی بالا)، پذیرش خود، رشد شخصی، هدفمندی در زندگی، تسلط بر محیط، حس تعلق وتعامل عاطفی را در برمی گیرد (كریمی زاده، 1384). مشخصه ی آن نداشتن اضطراب و نشانگان مختل كننده ی زندگی و ظرفیت ایجاد رابطه ی حسنه و رضایت بخش با دیگران وظرفیت مقابله ی مناسب با تنیدگیها و تناقضهای زندگی می باشد (كورسینی، 1999 به نقل از اسدی، 1382).
2 2 5 1تعریف عملیاتی: نمره ای كه فرد در آزمون سلامت عمومی GHQ كسب می‌كند.
3 5 1 رضایت زناشویی :

1 3 5 1 تعریف نظری: به اعتقاد هیلمن (1994) رضایت زناشویی به رویدادهای مثبت یا منفی كلی كه زوجین درمورد رابطه شان احساس می كنند، اشاره دارد كه این رویدادهای مثبت یا منفی را با عناوین مختلفی نظیر خشنودی رابطه، سازگاری رابطه و احساسات رابطه می نامند (هالفورد ، 1384 به نقل از هاشمی، 1385).
2 3 5 1 تعریف عملیاتی: در این پژوهش رضایت زناشویی نمره¬ای است كه فرد درآزمون اینریچ 47 سئوالی كسب می كند.
4 5 1جانباز:

1 4 5 1 تعریف نظری: جانباز یعنی كسی كه جان خود را فدا می كند یا كسی كه جان خویش را در معرض خطر می اندازد (معین، 1375).
2 4 5 1 تعریف عملیاتی: به فردی اطلاق می شود كه در طول مدت جنگ (یا دوران انقلاب) به علت حضور در یكی از مناطق جنگی یا سایر مناطق، توسط یكی از انواع سلاحهای جنگی یا ضربات وارده دچار مجروحیت شده باشد. جانبازان بسته به عامل مجروحیت یا ناحیه ی مجروحیت به گروههای زیر تقسیم می شوند:
– جانبازان مصدوم شیمیایی كه به وسیله ی گازهای شیمیایی دچار مصدومیت شده اند.
– جانبازان عصبی روانی كه به علل مختلف از جمله موج انفجار سلاحهای مخرب،

شكنجه¬های جسمی و روحی، مشاهده ی حوادث ناگوار و ضربه زننده، تحمل فشارهای شدید و ; به انواع مختلف اختلالات روانی مبتلا شده اند.
– جانبازان ضایعه ی نخاعی كه از ناحیه ی نخاع شوكی به طور كامل یا نسبی آسیب
دیده اند.
– جانبازان با نقایص یا با تركیبی از آسیبها و صدمات جسمی و روحی.
5 5 1 همسر جانباز:
به زنی گفته می شود كه همسر شخص جانباز بوده و در كنار وی دارای زندگی مشترك باشد.

1 2مبانی نظری رویكرد آدلر
آدلر یك روانشناس فردنگر است كه معتقد است وراثت و محیط عوامل جبری زندگی نیستند و این دو تنها چارچوبی را فراهم می كنند كه فرد با خلاقیت خود به آن ها پاسخ می دهد.
شهرت آدلر بیشتر به دلایل زیر است:
1- عقده¬ی حقارت 2-تاكید او بركیفیت محیط خانواده و روابط اجتماعی فرد
3- مفهوم علاقه¬ی اجتماعی 4- مفهوم تعرض مردانه (نرنیه نمایی)
5- تاكید بر خود آگاهی انسان 6- من خلاق و;..
زندگی از نظر آدلر، شدن است نه بودن. او جبرگرا نیست و از دیدگاه او انسان به شیوه¬ی خاص خود به زندگی معنی و مفهوم می بخشد. از نظر او هر فرد، موجودی اجتماعی است نه زیستی.
نظریه¬ی آدلر از عناوین كلی زیر تشكیل شده است:
1- هدف گرایی تخیلی
2- تلاش برای توفق و برتری یا كمال
3- احساس حقارت و مكانیزم جبران
4- علاقه¬ی اجتماعی
5- سبك زندگی
6- من یا خود خلاق

آدلرگراها روان درمانی را شامل 4 مرحله می دانند:
1- ایجاد ارتباط: درمانگران آدلری برای ایجاد رابطه¬ی خوب در مقابل هم می نشینند و صندلی های خود را در یك سطح قرار می دهند. آن ها به بیمار می فهمانند مسئول اعمال خودش است و مشكلاتش به خاطر ادراكهای غلط است، بیمار هم سعی می كند ادراك‌هایش را تغییر دهد. مصاحبه و ارتباط براساس علائق و احترام متقابل و مشاركت در كشف و درك چیزها در ارتباط مطرح می شود. از لحظه ای كه بیمار وارد می شود، حالتها و نشستن او و بیانش همه به شناخت درمانگر كمك می كند.
2-ارزیابی سبك زندگی فرد: در اینجا بررسی خاطرات اولیه و منظومه ی خانواده ی فرد ضروری است. در درمان باید هدفها خوب تنظیم شود و گرنه امكان پیشروی را از بین می برد. درمانگر باید سبك زندگی بیمار را بشناسد و علاوه برآن چگونگی تاثیر سبك زندگی بر كاركرد موجود بیمار را با توجه به تكالیف زندگی ببیند.
3- تعبیر و تفسیر و ازدیاد بینش: درك متقابل در مورد باورها، انگیزه ها و جهت گیریهای مراجع.

4- بازجهت دهی و بازآموزی: برای تسهیل آن می توان علاقه¬ی اجتماعی و دلگرم سازی را تقویت كرد. جهت گیری برای تقویت قابلیتها و استعدادهای مثبت زندگی است. ما باورهای غلط را یا خودمان ساختیم و یا از دیگران یاد گرفتیم. در اینجا روشهایی را یاد می گیریم تا خود و دیگران را بشناسیم و در نتیجه فردی امیدوار، خوش بین و با اعتماد به نفس شویم.
به طور خلاصه درمان و فرایند تربیتی آدلر هدفهای زیر را دنبال می كند:
1- پروراندن علاقه¬ی اجتماعی

2- كاهش احساس كهتری، غلبه بر ناامیدی، تشخیص و استفاده از منابع درونی
3- تغییر سبك زندگی یعنی ادراكها و هدفها. هدف درمان تبدیل اشتباههای بزرگ به اشتباههای كوچك است.
4- تغییر ارزشها یا انگیزه های غلط
5- دلگرم سازی به افراد برای درك برابری انسانها

6- كمك به فرد تا به انسانی مشاركت جو تبدیل شود. این بیماران در نهایت امیدوار،
خوش بین و دارای اعتماد و شهامت می شوند (علیزاده، 1383).
از مفاهیم دیگر نظام آدلر می توان رویاها، خاطرات اولیه، ترتیب تولد و دلگرم سازی را نام برد .
1 1 2 دلگرم سازی
برای این اصطلاح ترجمه های مختلفی وجود دارد: تهییج، دلگرمی، شجاعت دهی،
جرأت بخشی، قوت قلب و انگیزه دهی.
براساس اصول روانشناسی فرد نگر، هدفهای آموزشی دلگرم سازی عبارت است از:
افزایش احترام به خود، اعتماد به نفس و مهارتهای اجتماعی. دلگرم سازی، اعتماد به نفس و احساس فرد را نسبت به خودش تقویت و بهبود می بخشد و این كلید توسعه و تحول فردی است. بر اثر دلگرم سازی، فرد احساس تعلق و رغبت بیشتر و سودمندی برای جامعه می كند. اغلب دارای اهداف اجتماعی است و بیش از مثبت بودن صرف است و فقط انكار و سركوبی ابعاد منفی زندگی نیست. دلگرم سازی توجه توامان به ابعاد مثبت و منفی زندگی است.

ناكامل بودن بخشی از وجود انسان است و این امر شرم آوری نیست. وقتی فرد برای غلبه به نقصهایش تلاش می كند و می خواهد كامل باشد به خودی خود چیز بدی نیست. ولی وقتی این نگرش تبدیل به این شود كه فرد تنها زمانی انسان خوب است كه كامل باشد و كارهایش بدون نقص باشد اثرات نامطلوبی دارد و منجر به احساس حقارت می شود. بنابراین آنچه ضروری است«شهامت ناكامل بودن» است. رشد و تحول فرد قویاً با اشتباه كردن و آموختن از خطاها مرتبط است و این ها تجارب ارزشمندی هستند. امروزه مردم به جای تاكید بر نقاط قوت همدیگر بر روی ضعفها و خطاهای هم تاكید می كنند و فكر می كنند این باعث بهتر عمل كردن دیگران است در حالی كه این اشتباه است، بسیاری از مردم در طول زندگی با دلگرم سازی روبرو نمی شوند و زندگی شان پر از احساس حقارت است و آن را به شغل، ازدواج، روابط دوستانه، محل كار و به طور كلی به تمام زندگی شان تسری می دهند.
آن ها متقاعد شده اند كه به اندازه¬ی كافی افراد خوبی نیستند وتنها زمانی خوبند كه از خواهر و برادر خود بهتر، باهوش تر، لاغرترو;. باشند. آن ها معتقدند به چیزی تعلق ندارند. این یاس ودلسردی باید به وسیله¬ی دلگرم كردن آن ها از بین برود تا آن ها زندگی سالم تری داشته باشند.

برای دلگرم سازی می توان به 10 مهارت اشاره كرد:
1- اظهار علاقه به دیگران
2- گوش دادن فعالانه و با دقت و توجه كامل

3- نشان دادن اشتیاق
4- شكیبایی و صبور بودن
5- به كاربردن لحنی دوستانه هنگام صحبت
6- نشان دادن حالات دوستانه در چهره

7- استفاده از قالب بندی مثبت برای مشاهده و ارزیابی رفتار
8- شناسایی تلاشها و پیشرفتهای دیگران
9- به كاربردن تماسهای بدنی و لمسی (مانند قراردادن بازو روی شانه ی دیگری برای ابراز حمایت)
10-قاطع بودن واظهار وجود كردن ( باهلمن ودینتر،2001).
آدلری ها دلگرم سازی را به منزله¬ی مثلثی با سه ضلع نابرابر می دانند، این سه ضلع عبارتند از: روابط اجتماعی، آموزش و درمان و انسان را در این سه حوزه دلگرم می¬كنند. آن ها معتقدند هر چه بیشتر دیگران را دلگرم سازیم، خودمان نیز بیشتر احساس دلگرمی خواهیم كرد، چرا كه با كمك به دیگران برای بهتر شدن، خود نیز احساس بهتری خواهیم داشت (موزاك و میانیاچی،1999 به نقل از هاشمی، 1385). همان طور كه گیاه به آب و خاك نیاز دارد ما هم به دلگرم شدن توسط دیگران نیازمندیم.

گفته شد كه از دیدگاه آدلر گراها فرد بیمار دلسرد و مأیوس است، برای این كه این دلسردی از بین برود باید از دلگرم سازی در روند درمان استفاده كرد. فرد دلگرم كننده استعدادهای دیگران را كشف می¬كند و سپس آن ها را منعكس می¬كند. در رابطه¬ی درمانی پیش بینی موفقیّت نقش مهمی دارد. آدلرگراها به تحلیل مشكل بسنده نمی كنند، بلكه استعدادها وتوانایی بیمار را به او پسخوراند می¬دهند. در رابطه¬ی درمان تلاش می‌كنند فرد به خود و توانایی هایش اعتماد كند وتوانایی هایش را به كار گیرد و عزت نفس و احساس ارزش درونی اش افزایش پیدا كند. باید به جای ناتوانی ها و نقصها به فرد كمك كنیم برتوانایی ها وداشته هایش تاكید داشته باشد و به رغم موانعی كه در راهش وجود دارد به سمت جلو حركت كند. در این روش به فرد كمك می-شود تا در سبك زندگی اش تغییر ایجاد كند و به بهبود روابط خود و دیگران كمك كند.

در این روش حتی اگر فرد احساس می كند كه نمی تواند موفق شود، درمانگر باید او را دلگرم سازد كه او می¬تواند نگرش هایش را تغییر دهد و پیشرفتش امكان پذیر است. این فرآیند در سراسر درمان ادامه دارد. به فرد آموزش داده می‌شود نیمه¬ی پرلیوان را ببیند. از دیگر راهها برای دلگرمی تلاش برای برنامه ای است كه فرد از آن می ترسیده یا نمی داند كه در آن قرار دارد. عدم دلگرمی در افراد باعث فقدان اعتماد و بدبینی می‌شود. افراد دلگرم افرادی پذیرا و با مسئولیت هستند.

مهمترین منبع دلگرم سازی برای هر فرد، خانواده است ،اگر افراد خانواده دلگرم باشند، كودكان آن ها نیز به همین طریق رشد پیدا می‌كنند و نكات مثبت دیگران را بیشتر می بینند و به دیگران عشق می ورزند و برعكس در خانواده هایی كه عدم دلگرمی در آن ها موج می زند، افراد خانواده هم همین گونه رشد می كنند و به دنبال عیب جویی در خود و دیگران هستند. همكاری، ارتباط، قدردانی و سپاس و; از ویژگیهای خانواده‌های دلگرم است . پیامهای مأیوس كننده در این خانواده ها بسیار كم شنیده می‌شود.
1 1 1 2 رفتارهای دلگرم زدا در خانواده
اكستاین رفتارهای بارز عدم دلگرم سازی در خانواده را به 4 دسته تقسیم می‌كند:
1-اثر مداد قرمز
اعضای خانواده مدام همدیگر را به خاطر خطاها سرزنش می‌كنند و فرد خاطی مدام درگیر این سرزنشهاست و نمی تواند به جنبه های مثبت زندگی توجه كند(فتحی،1386).
2-اثر طرح عمودی در مقابل طرح افقی
طرح افقی دلگرم كننده است ولی طرح عمودی عدم دلگرمی را در بر می‌گیرد. در طرح افقی تساوی و پذیرش همه¬ی اعضای خانواده و رعایت شأن اعضا مطرح است. در طرح عمودی خود خواهی بسیار بارز است. با برچسبهای برتر وكهتر، نگرش مذهبی، نژادی و جنسیتی در طرح عمودی روبرو می¬شویم.
3-كمال گرایی افراطی
تصور عدم اشتباه در یك خانواده¬ی موفق منجر به بروز سرزنشهای دائمی و تلاش برای كشف نقاط ضعف همدیگر می‌شود.
4-چسبیدن به الگوهای كهنه
كودكان در زندگی رویدادهای فراوانی را مشاهده می‌كنند و نتایجش را به موقعیتهای مشابه تعمیم می دهند. بعضی از این تعمیم ها نادرست است، ولی طبق عادت سالیان سال ادامه
می یابد و فرد طی سالها هیچ گونه تغییر مثبت و پیشرفتی نمی كند.
علاوه بر رفتارهای خانواده، شیوه های تربیتی والدین هم می‌تواند عدم دلگرمی را برای بچه ها بوجود بیاورد. والدین خود كامه¬ی مستبد، والدین سهل گیر و والدین طرد كننده با رفتارهای خود دلگرمی را در بچه هایشان از بین می‌برند.
والدین مستبد و خودكامه با كنترل بیش از حد بر انضباط، پیروی بی چون و چرا از مقررات و تنبیه سخت تاكید می‌كنند. كودكان این والدین معمولاً زودرنج و بی تابند و اثری از
اعتماد به نفس در این كودكان دیده نمی شود.
والدین سهل گیر با آزاد گذاشتن فراوان كودك، كودكانی خودخواه، پرتوقع، خواهان توجه و محبت دیگران بار می آورند. كودكان آن ها در برابر برآورده نشدن خواسته ها بی‌صبر و پرخاشگر هستند و دچار بی تابی و اندوه می شوند. این ها هم از عدم اعتماد به نفس رنج
می برند.
والدین طرد كننده گاه با بی توجهی و گاه با خصم با كودكان خود برخورد می كنند. عدم احساس امنیت و نگرانی و پریشانی و رفتارهای ضد اجتماعی از ویژگی های این كودكان است. هیچ یك از این سه دسته والدین دلگرمی را در بچه های خود ایجاد نمی كنند.
برخلاف این سه دسته، والدین دلگرم كننده نه كنترل افراطی دارند و نه سهل گیری افراطی. مدیریت توأم با احترام در این خانواده وجود دارد. والدین، كودكانی با مسئولیت، راستگو، رك و قابل اعتماد پرورش می دهند. این كودكان از اموال خود و دیگران به خوبی نگهداری می كنند و دارای اعتماد به نفس و دلگرمی هستند (احدی وبنی جمالی،1383).
2 1 1 2 خود دلگرم سازی

همان طور كه دلگرم كردن دیگران مهم است، دلگرم ساختن خود نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای دلگرم ساختن دیگران ابتدا باید به دلگرمی خود بپردازیم. باید خودمان و تلاشهایمان را باور داشته باشیم و برای آن ها ارزش قائل باشیم. ایمان و اعتماد به خود تنها راه تغییر است. تا این حس را در خود به وجود نیاوریم نمی توانیم به دیگران یاد دهیم.
مك كی برای خود دلگرم سازی 6 گام را بیان كرده است:
گام اول: پذیرش خود: با پذیرش خود متوجه می شویم كه می‌توانیم از این كه هستیم بهتر باشیم.
گام دوم: توجه به كارهای مثبت خود

گام سوم: قدردانی از خود به خاطر تلاشهایمان
گام چهارم: استفاده از شوخی طبعی برای دلگرمی خود
گام پنجم: ایمان به خود و توانایی های خودمان
گام ششم: ارتباط با افراد دیگری خارج از خانواده ( مك كی،2004 به نقل از هاشمی،1385).
3 1 1 2 آموزش دلگرم سازی شوانكر
تئو و آنتینیو شوانكر بر اساس اصول روانشناسی فرد نگر در اواخر دهه 1980 برنامه آموزشی خود را توسعه دادند. آن ها در طی سالها تجربه اندوزی در كار با گروهها و افراد مختلف دریافتند كه دلگرم سازی پایه¬ی هر فرآیند تحولی است و در كمك ها و درمانهای روانشناختی از اثرگذاری بالایی برخوردار است. بنابراین آن ها این مفهوم را توسعه دادند و مفاهیم نظری را به روشهای علمی و تجربی تبدیل كردند. مفهوم آموزش دلگرم سازی شوانكر توسط مربیان دلگرم سازی كه به مدت دو سال در انستیتوی آدلر- دریكارس واقع در زانترباخ آلمان آموزش دیده اند، توسعه یافته است. دوره¬ی آموزشی مربیان شامل 5 آخر هفته بود كه دروسی به آن ها تدریس می شد و مورد تمرین قرار می‌گرفت. علاوه بر این مبانی روانشناسی فردنگر نیز به

آ‌ن ها آموزش داده می شد. همچنین به شركت كنندگان تكالیفی برای خانه ارائه می شد. این تكالیف شامل دو بخش بود: بخش اول آموزش دادن به گروهی از افراد است. بخش دوم تمرین 10 مهارت دلگرم سازی كه در صفحات قبل توضیح داده شده بود. هر دو هفته یك بار، یك شركت كننده، یكی از 10 مهارت را انتخاب می‌كند و سعی می‌كند در تمرینهایش آن را به صورت آگاهانه بیشتر از دیگر مهارتها انجام دهد و درباره¬ی نتایج تجربیاتش گزارش كوتاهی بنویسد. علاوه بر این دوره در طول 2 سال، افراد آموزش دیده برای مدت 4 هفته
(هریك ترم) در گروههای آموزشی پیشرفته توسط شوانكر شركت می كنند.

امروزه این برنامه در آلمان، اتریش و هلند تدریس و مورد استفاده قرار می گیرد. آموزش دلگرم سازی برای زوجین، والدین و افراد شاغل در بخشهای آموزشی و تربیتی كاربرد دارد. در طی این آموزشها به این نتیجه می رسند كه آ‌موزشها كاملاً در دسترس و ساده است و به راحتی یاد گرفته می‌شود.
در مباحث نظری، آموزش دلگرم سازی به افزایش شهامت منجر خواهد شد و بیشتر از همه باعث جرأت برای ناكامل بودن است. دلگرم سازی بیشتر به احساس كفایت بالاتر منجر
می شود و به فرد كمك می‌كند تا راههای موثری برای مقابله با مشكلات و كاهش تنشهای جسمانی و شكایات روانشناختی بیابد. علاوه بر آثار فردی ، افزایش جرأت و بهبود روابط و افزایش تعامل‌ها از دیگر آثار این آموزش است.

آموزش شوانكر شامل 10 ملاقات هفتگی است. هر جلسه در حدود 1 ساعت و نیم و متشكل از حداقل 4 الی 5 و حداكثر 10 نفر است. هدف آموزش، آموزش دلگرم سازی به خود و دیگران است. در ابتدا عمدتاً به دلگرم سازی خویشتن و سپس دلگرم سازی دیگران تأكید
می شود. هریك از جلسات مطابق یك ساختار معین كه «مدل گامهای 6 گانه » نامیده می¬شود، سازماندهی شده است. گام اول آرام سازی است، گام دوم بازخوردی از مطالب جلسه ی قبل، گام سوم دادن اطلاعات در مورد موضوع جلسه، گام چهارم ارائه¬ی یك تمرین، گام پنجم ارائه تمرین برای خانه و گام ششم تمرین آرام سازی دوباره است. در هر جلسه این 6 گام تكرار می شود. محتوای هر 10 جلسه در پیوست الف به تفصیل ارائه شده است.

این آموزش برای كاربردهای كلینیكی و افراد كاملاً بیمار هدف سازی نشده است. در واقع این آموزش برای افرادی است كه در جامعه كم یا زیاد كاركرد اجتماعی دارند. با این حال یك مشاور می تواند از این آموزش برای درمانهای بالینی استفاده كند. هنگامی كه عدم وجود دلگرمی، اساس و منبع تردیدها، افسردگی و اشكال دیگر رفتارهای زیان بار است،
دلگرم سازی می¬تواند ترمیم كننده¬ی این رنج ها باشد. همچنین یك مورد دیگر برای استفاده درمانی از این روش در مورد مراجعانی است كه درمانهای بالینی خود را با موفقیت به پایان برده باشند. آموزش دلگرم سازی اگر بخواهد برای كودكان استفاده شود بدین شكل كه گفته شد، مناسب نیست و باید كمی تغییر شكل داد. تورك (1990) یك برنامه ی«كودكان با دلگرمی » برای كودكان دبستانی شكل داد و دید روابط دوستانه¬تر میان كودكان با هم و با معلمانشان شكل گرفته است. مطابق تمام گفتارهایی كه گفته شد، این آموزش برای پیشگیری طراحی شده است. با اشاعه¬ی فلسفه ای كه در پس این آموزش است نتایج مهمی حاصل
می¬شود كه كوشش مثبتی برای سلامت عمومی است (شوانكر، 1991 به نقل از باهلمن ودینتر،2001).

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مکانیابی محل دفن پسماند شهر اردبیل با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مکانیابی محل دفن پسماند شهر اردبیل با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مکانیابی محل دفن پسماند شهر اردبیل با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مکانیابی محل دفن پسماند شهر اردبیل با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مکانیابی محل دفن پسماند شهر اردبیل با word :

چکیده
انتخاب محل دفن پسماند ها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد و با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی لندفیل ها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد. رشـد روز افـزون جمعیـت شـهری ایران به همراه ایجاد مراکز جمعیتی جدید، فقدان سیاستگذاری و ارزیابی عملکردها و فعالیت های گوناگون شهری بر اساس برنامه جـامع و کلان ملی (آمایش سرزمین) و تداوم تخلیه انواع زایدات و فاضلاب ها به محیط زیست از جمله عوامـل بحـران زایـی اسـت کـه محـیط زیست طبیعی و کیفیت بهداشت و سلامتی انسان ها به ویژه شهر نشینان را در معرض خطرات و زیان های گوناگونی قرار داده است برای انتخاب مکان و محل دفن با توجه به مدل ارایه شده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان ابزار قدرتمندی در بالا بردن دقـت و سرعت استفاده گردید. محل مناسب دفن زباله برای شهر با رعایت کلیه پارامترها و اجرای مدلی که معرفی شده بود تعیین گردید. بـرای این منظور از اطلاعات متعددی از قبیل: مناطق حفاظت شده، زمین شناسی، توپوگرافی، کـاربری اراضـی، پوشـش گیـاهی، نفوذپـذیری، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، راه ها، مناطق مسکونی و ; استفاده شده است. در این مطالعه نیز با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی اقدام به مکانیابی محل دفن گردید و در نهایت 7 منطقه به عنوان محل های نهایی انتخاب و اولویت دهی شدند.

واژه های کلیدی: مکانیابی، GIS، طراحی شهری، اردبیل

مقدمه
پسماند به مواد جامد ،مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته میشود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت های انسـان بـوده و در صورت عدم دفع صحیح، سبب آلودگی محیط زیست می گردد. با توسعه و افزایش رفاه در شهرها نیاز انسان به مواد مصـرفی و در نتیجـه تولید مواد زاید که خود از عوامل آلودگی محیط زیست به شمار می آید روز به روز بیشتر می شود .(1)افـزایش جمعیـت ،توسـعه ی بـی رویه و غیر اصولی شهری ،افزایش مهاجرت، غلط بودن الگوی رایـج مصـرف شـهروندان، افـزایش تبلیغـات مختلـف، اسـتفاده از کالاهـا و محصولات مختلف از طریق رسانه های گروهی، تنوع تولید روز افزون انواع محصولات و کالاها به ویژه بسته بندی های انهـا و بسـیاری از عوامل دیگر امروزه به مشکلات پیچیده زندگی شهری دامن زده و یکی از بارزترین مشکلات بهداشتی و زیست محیطی را به خصـوص در کلان شهرها نمودار کرده است((3 .مشکلی که از حالت ناملموس به شکل محسوسی چشم اندازی می کند و ان چیزی نیسـت جـز رونـد صعودی تولید مواد زاید جامد(.(1

امروزه دیگر نمی توان کلان شهرهای کشور به خصوص ابر شهری مانند تهران را با روش های سنتی و مدریت غیر علمی و مهندسی اداره کرد . مدریت و مهندسی مواد زاید جامد شهری امروزه یکی از علوم بسیار پیشرفته در کشورهای جهان اول و برخی از کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و توجه به بکارگیری دانش فنی روز جهان و استفاده از فناوری های نوین بین المللی در اداره ی مدریت شـهری یکی از ارکان اصلی تعیین استراتژی و سیاست های بهداشتی و زیست محیطی در ان کشور مـی باشـد. توسـعه سـریع شـهرها و صـنایع، مصرف بی رویه منابع و تغییر الگوهای مصرف باعث به وجود آمدن بحران های عظیمی گردیده است که محیط زیست بهداشـت سـلامتی انسان ها بویژه شهرنشینان را در معرض خطرهای گوناگون قرار داده است(.(5
در این مطالعه با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی((GIS اقدام به روی هم گذاری نقشه ها گردیده است.
اردبیل با واقع شدن در دامنه کوه مرتفع سبلان با بلندی 1350 متر و با فاصله کم از بندر آستارا با ارتفاع- 30 به منزله دامنه وسیع کـوه مرتفعی مشرف بر دریاست که دارای اقلیم مناطق فوقانی از یک طرف و تأثیر پذیر از مناطق بحری از طرف دیگر است . شهرستان اردبیل دارای چهار اقلیم مدیترانهای گرم، مدیترانهای معتدل، کوهستانی سرد و معتدل است. این شهرستان به عنوان یکـی از منـاطق سردسـیر ایران و استان بین پنج تا هشت ماه از سال سرد است. بارندگی نیز در تمام فصول وجود دارد، ولی شدت آن در بهار و پاییز بیشـتر اسـت. براساس گزارش ایستگاه هواشناسی اردبیل که در ارتفاع 1372 متری واقع شده، بارندگی این شهر در سال 1372 برابـر 327/7 میلیمتـر گزارش شدهاست. این شهرستان دارای زمستانهای بسیار سرد و تابستانهای معتدل است. متوسـط درجـه حـرارت آن در حـدود هفـت درجه سانتیگراد است. وجود کوهستانهای سبلان، طالش و بزغوش، تأثیر بخارهای دریای خزر و بادهای سردشمالی و وجود جنگلهـای شمال و شرق آن در میزان بارندگی و نوسان دمای شهرستان اردبیل بسیار مؤثر است. شکل 1 موقعیت شهر اردبیل را نشان می دهد.

شکل (1) موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل

روش مطالعه
برای نیل به هدف مکان یابی محل دفن زباله های شهری شهر اردبیل ، لایه های اطلاعاتی مورد نیاز از جمله نقشه های زمـین شناسـی ، تیپ اراضی، جهت های جغرافیایی، کاربری اراضی، شیب منطقه، توپوگرافی، موقعیت روستاها، حریم شهری، آب های سطحی ، جاده هـا و گسل ها، جمع آوری و سپس در محیط GIS 9.3 آماده سازی و در نرم افزار Expert Choice وزن دهی گردید.

سامانه GIS با دقت بالا از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عملیات با وجود داشتن تعدد لایه ها و توانایی بالا در ترکیب و تلفیق لایـه های مختلف اطلاعاتی از ابزارهای مناسبی است. سیستم اطلاعات جغرافیایی یک سیستم رایانه ای برای مدیریت و تجزیـه و تحلیـل داده های فضایی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله وحدت از دیدگاه امام خمینى (ره)؛ استراتژى یا تاكتیك با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله وحدت از دیدگاه امام خمینى (ره)؛ استراتژى یا تاكتیك با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله وحدت از دیدگاه امام خمینى (ره)؛ استراتژى یا تاكتیك با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله وحدت از دیدگاه امام خمینى (ره)؛ استراتژى یا تاكتیك با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله وحدت از دیدگاه امام خمینى (ره)؛ استراتژى یا تاكتیك با word :

وحدت از دیدگاه امام خمینى (ره)؛ استراتژى یا تاكتیك
خبرگزاری شبستان: وحدت گرچه در ادبیات اسلامى كاربرد و نقش اساسى دارد، امّا در ادبیّات سیاسى رایج كمتر مورد بررسى قرار گرفته است و آن‏چه در این زمینه به‏كار رفته، بیشتر مفاهیمى است كه برترى یك شیوه و یا تفكّر را به دنبال داشته و بیشتر كاربرد خارجى دارد؛ مفاهیمى چون ناسیونالیسم، پان عربیسم، پان تركیسم و; از این دسته به‏شمار مى‏رود، اما مفهوم وحدت در

اندیشه‏ى سیاسى اسلام علاوه بر كاربرد در حوزه داخلى و خارجى، در هر مورد نمود مختلفى دارد. براى مثال وقتى سخن از «وحدت امت اسلامى» به‏میان مى‏آید، به معنى برداشتن مرزهاى جغرافیایى نیست، بلكه به معنى وحدت عمل و درك متقابل در خصوص موضوعات مشترك، حول مصالح اسلامى است.

از طرف دیگر، وقتى در محیط داخلى سخنى از وحدت به‏میان مى‏آید، نه‏تنها به معنى وحدت تفكّر یا سلیقه است، بلكه به معنى وحدت عمل در زمینه‏ى منافع ملّى، اسلامى و قانون اساسى است؛ چیزى كه امروزه از آن به «وفاق اجتماعى» و یا انسجام داخلى و یا وحدت ملّى یاد مى‏شود.

از آن‏چه گفته شد، نقش و اهمّیت این مفهوم در پیشبرد اهداف داخلى و خارجى جامعه‏ى اسلامى مشخص مى‏شود. از دیرباز از زمان «سید جمال‏الدین اسدآبادى» تا زمان امام خمینى، مفهوم وحدت كاربرد زیادى داشته است. آن‏چه در این‏جا مورد بررسى قرار مى‏گیرد، بررسى این مفهوم در اندیشه‏ى امام خمینى و بررسى آن در داخل و خارج است. ایشان همواره بر این نكته چه قبل از پیروزى انقلاب و چه بعد از آن تاكید مى‏نمودند و از نظر عملى نیز راهكارهاى زیادى را براى تقریب و تحریك احساسات مسلمانان حول محور مصالح اسلامى وضع كرده‏اند.

الف) مفهوم وحدت در قرآن
در قرآن كریم آیات زیادى را مى‏توان یافت كه در آن‏ها به این مسأله اشاره شده است؛ ازجمله مفاهیمى، چون «واعتصموا»(1)، «تعاونوا»(2)، «اصلحوا»(3)، «اصلاح بین الناس»(4)، «الَّف بینهم»(5)، «امّهٌ واحده»(6)، «امّه وسط»(7)، «حزب‏الله»(8)، «صبغه‏الله»(9) و «اخوه».(10)

محور وحدت در دیدگاه قرآنى «توحید» و در مرتبه‏ى دیگر دین اسلام است. قرآن كریم پیامبر را به سوى اهل كتاب مى‏فرستد و از آنان براى پیوستن به شعار توحید و جدایى از غیر او دعوت مى‏كند: «اى پیامبر! به اهل كتاب بگو، بیایید بر اساس كلمه‏اى كه بین ما و شما مشترك است، غیر از خدا را نپرستیم و یك‏دیگر را در برابر خداوند بعنوان رب و پروردگار نگیریم (وحدت كنیم). پس اگر روى برگرداندند بگویید، شاهد باشید كه ما اهل تسلیم در برابر حق هستیم».(11)

آیه شریفه فوق نشان مى‏دهد كه مرز اتحاد «توحید» است و مشركان و كافران كه بر محور غیر توحید حركت مى‏كنند، در وحدت دینى پذیرفته نخواهند شد. در تبیین محور وحدت، آیات دیگرى نیز وجود دارد كه اعتقاد به رسول خدا، اعتقاد به اولى‏الامر و قبول حكم را اضافه مى‏كند. به این ترتیب وحدت واقعى با توجه به این آیات تفسیر مى‏شود: در سوره «آل عمران» آمده است: «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرّقوا»؛ یعنى همگى به ریسمان الهى چنگ زنید و متفرّق نشوید. این آیه شریفه از مسلمانان مى‏خواهد كه با اسلام از دنیا خارج شوند، از این رو اعتصام به ریسمان الهى با توحید منهاى نبوّت پیامبر و لوازم آن صادق نیست.

د و آنان را در مقابل فرمان خداوند و رسول عصیانگر مى‏یافتند، اما به خاطر مصلحتى مهم‏تر، ابراز مخالفت نمى‏نمودند. سخنان امام در این زمینه بسیار درس‏آموز است. این كلمات بیانگر آن است كه وحدت اسلامى كه غالبا با حیات واقعى مسلمانان همراه است، بر حق دیگرى ـ گرچه حق معصومى، چون على(ع) باشد ـ مقدم است.
این وحدت در حقیقت ائتلاف است، و بالاتر از وحدت «گذشت» از هرآن‏چه را كه قطب مخالف آن را برنمى‏تابد، و بسنده كردن بر هرچه «از حق» كه در نظر قطب مخالف مناسب مى‏نماید. هم‏چنین

حضرت على(ع) جداى از خطبه‏ى كوتاه و پرمعناى شقشقیه، در موارد متعددى به سكوت معنادار و سخت خویش اشاره مى‏كند. این سكوت كه همراه با خار در چشم و استخوان در گلو توصیف شده است، براى حفظ وحدت مسلمانان و بقاى اساس دین بوده است. امام در یكى از خطبه‏هاى اوایل دوره حكومت خود مى‏فرماید:
«قسم به خداوند كه اگر ترس از اختلاف و جدایى مسلمانان نبود و اگر ترس از آن نبود كه كفر بازگردد و «دین» فانى شود، هرآینه در غیر از موضعى كه نسبت به آن‏ها نفع داشتیم، قرار مى‏گرفتیم.»(12)
آن‏چه از مجموع مفاهیم قرآنى، بیانات و سیره پیامبر و امامان معصوم (علیهم‏السلام) فهمیده مى‏شود، این است كه همواره حفظ نظام اسلامى و مصالح عمومى بر منافع شخصى و گروهى مقدم بوده است و اینان از هر اقدامى كه تفرقه و شكاف میان جماعت اسلامى را به دنبال داشته باشد، اگرچه نفع شخصى در آن مى‏دیده‏اند، احتراز مى‏كرده‏اند.
ب) وحدت از دیدگاه امام خمینى(ره)

با توجه به اختلافات مذهبى فرق اسلامى كه خود نیز موجب اختلافات سیاسى عمیق‏تر مى‏گردید، دو نوع تلاش در راه ایجاد وحدت به‏وقوع پیوست: گروهى براى تقریب بین مذاهب اسلامى قیام كردند كه حوزه‏هاى علمیه‏ى شیعى و دانشگاه «الازهر» عموما با توجه به شأن علمى خود از این طریق به اتحاد اسلامى نزدیك مى‏شدند. گروه دیگرى نیز با كنار گذاردن و طرح نكردن اختلافات مذهبى به دنبال ایجاد اتحاد سیاسى و توجه به قدرت بى‏بدیل مسلمانان بودند.
وحدت عامل پیروزى

در میان اندیشمندانى كه اندیشه وحدت را در میان جامعه اسلامى مطرح كرده‏اند، فقط برخى از آنان مانند آیت اللّه العظمى بروجردى امكان دستیابى به موقعیت‏هاى قابل توجه را یافتند. متأسفانه به دلیل وجود افراد متعصّب و قشرى در هر دو گروه، و تلاش‏هاى استعمار براى دامن زدن به اختلافات فرقه‏اى، این تلاش در بسیارى از مراحل ناكام ماند. مفهوم وحدت به دوره برپایى جمهورى اسلامى در ایران اختص

اص ندارد، بلكه ایشان حتى قبل از پیروزى انقلاب اسلامى نیز این مسأله را گوشزد نموده‏اند:
«باید این رمز پیروزى را كه وحدت كلمه و اتكاى به قرآن مجید است، حفظ كنیم و همه با هم به پیش برویم و حكومت جمهورى اسلامى را در ایران مستقر كنیم.»(13)

ایشان پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز به این مسأله اشاره نموده و مى‏فرمایند: «ما اگر این وحدت كلمه و این خاصیّت كه عبارت از اسلامیت است كه در آن همه چیز هست، اگر این را ما حفظ كنیم، تا آخر پیروز هستیم و اگر خداى ناخواسته آن‏ها اخلال كنند یا ما شُل باشیم و جلوشان را نگیریم و یا خودمان خیال كنیم كه پیروزیم و به سستى گرایش پیدا كنیم، من خوف این را دارم كه خداى ناكرده با فرجامى دیگر، همان مسایل را پیش بیاورند. اگر ما ایستادگى كنیم و قدرتى كه الان در دستمان است كه قدرت ملت است، حفظ كنیم، وحدت كلمه را حفظ كنیم، همه پیروز خواهیم شد».(14)

امام خمینى(ره) وحدت را علت «محدثه» و «مبقیه»ى نظام اسلامى دانسته، اسلام و وحدت را ضامن بقاى مسلمانان دانسته‏اند: «اگر مسلمین آن عزت و عظمتى كه در صدر اسلام داشتند، بازیابند، به اسلام و وحدت كلمه روى

آورند، آن اتفاق بر محور اسلام بود كه آن قدرت و شجاعت مافوق‏الطبیعه را به‏وجود آورد».(15)
وحدت یك تكلیف شرعى
در دیدگاه تكلیف‏گراى امام، اصولاً اقدام سیاسى یك تكلیف شرعى است. از این رو در بسیارى از موارد مشاركت‏هاى سیاسى؛ مانند شركت در انتخابات یا تأیید نظام به واسطه گردهمایى و راهپیمایى و; كه عموما در دیدگاه یك اندیشمند سیاسى از «حقوق» مردم است، از دیدگاه امام تكلیف و وظیفه مردم نیز هست. ایشان عدم توجه به وحدت و ترك آن را در زمره «گناه كبیره» و «جُرم بزرگ» مى‏شمارد: «اگر چنان‏چه در یك وقتى هم یك همچو مطلبى واقع شود، آن هم یك جرم است. امروز این مسأله ـ تضعیف وحدت ـ جُرم بسیار بزرگى است».(16)

این مسأله موجب گردید كه امام در بسیارى از موارد كه مطلب یا كارى كه با دیدگاه‏هاى ایشان سازگارى نداشت، ولى مسئولین و صاحب‏نظران امور مملكتى بر آن اتفاق‏نظر داشتند، به خاطر حفظ وحدت و جلوگیرى از تفرقه و اختلاف بیشتر سكوت اختیار نمایند و حتّى زمینه‏ى اتحاد را فراهم آورند. ایشان مى‏فرمایند: «البتّه ما نمى‏توانیم از نفسانیت خودمان به‏طور مطلق جلوگیرى كنیم، ما همچو قدرتى نداریم، امّا قدرت این را داریم كه جلوى خودمان را بگیریم كه اظهار نكنیم. قدرت نداریم اگر با یك كسى واقعا مخالفیم، مخالفت را در قلبمان هم نداشته باشیم، اما قدرت این را داریم كه در مقام عمل اظهار نكنیم;».(17)

ج) گستره وحدت از دیدگاه امام خمینى
وحدت از دیدگاه امام داراى گستره وسیعى است كه شامل وحدت نیروهاى داخلى و امت اسلامى مى‏شود. قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، در میان عوامل داخلى وحدت نیروهاى فرهنگى و دینى كشور، بیش از هر چیز دیگر مورد نظر امام بوده است. ایشان با هوشیارى خاص كوشیدند تا وحدت داخلى را در میان گروه‏ها و نیروهاى داخلى برقرار نمایند كه به بعضى از آنان اشاره مى‏شود:
وحدت حوزه و دانشگاه

شخصیت حضرت امام به گونه‏اى بود كه اكثر افراد در جناح روحانى و دانشگاهى او را قبول داشتند. به همین دلیل ایشان دائما خطر اختلاف و تفرقه را میان این دو قشر گوشزد مى‏نمودند. ایشان در این زمینه مى‏فرمایند:
«ما چندین سال است كه زحمت كشیدیم و دانشگاه را به ملاّها، مدارس علوم قدیمه و به طلاّب علوم قدیمه نزدیك كردیم. ما بازار را به این دو نزدیك كردیم. این جبهه‏هاى مختلف را با هم نزدیك كردیم و همیشه‏سفارش كردیم كه وحدت كلمه[موجود] باشد تا بتوانید كارى انجام دهید.»(18)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد نونی (NONI)معجزه طبیعت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله در مورد نونی (NONI)معجزه طبیعت با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد نونی (NONI)معجزه طبیعت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد نونی (NONI)معجزه طبیعت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد نونی (NONI)معجزه طبیعت با word :

نونی (NONI)معجزه طبیعت

میوه شفابخش ، شگفت انگیز و موهبتی خدادادی:
. نونی میوه ای است از درختی بنام مورینداسیتریفولیا (Morinda Citrifolia ) و از خانواده روبیاسه (Rubaiceae )كه در میان مردم حاشیه جنوبی اقیانوس آرام ازسابقه ای طولانی برای درمان دردهای گوناگون برخوردار است و از گیاهان وحشی وبومی در جزائر كارائیب ،هاوائی وپولینزی محسوب میشود.مردم پولینزی حداقل 2000 سال است كه از نونی ، این میوه شفا بخش استفاده میكنند كه بتدریج در مالزی ، اندونزی ، تایوان ، فیلیپین ، ویتنام ، هندوستان ،آفریقا یافت و مصرف

می شده است .نونی دارای دانه های قهوه ای رنگ بیشماری است كه می تواند در آب شناور بودهوانتقال یابد و بدینگونه است كه این گیاه در سایر مناطق گرمسیری كه در حاشیه آبهای اقیانوسی قرار دارند ، یافت میشود .درخت نونی در تمام ایام سال میوه میدهد و همواره در

دسترس مردمی است كه ایندرخت در محل سكونت آنها می روید ، نونی از نظر مردم پولینزی مقدس شمرده می شودو یكی از روشهای اصلی گیاه درمانی و از جمله نیازمندیهای واجب آنها به شماررفته و میرود . مردمان بومی كه در روشهای گیاه درمانی خود از نونی استفاده می كنند هرگز میوه آنرا خشك نمی كنند ، آنها همیشه عصاره این میوه یا خود آنرا می خورند و همچنین از برگ ، ساقه و ریشه نونی نیز استفاده می كنند . درخت نونیدارای برگهای بزرگ و گلهای سفید رنگ كوچك است و خود میوه نونی دارای سطحی برآمده و فرورفته است ، اهالی پولینزی نونی را

هدیه شفابخش و جالب خداوند تلقی می كنند .نونی در طی سالیان دراز اثبات كرده است كه یك نوشداروی حقیقی برای درمان بسیاری از ناراحتی ها میباشد كه كاملاً طبیعی بوده و موجب محافظت بدن از آلودگیها و سموم ، جلوگیری از ابتلای زودرس بیماریهایی مانند آرتروز ، نارسائی قلبی وكلیوی ، دیابت ، آسم و غیره میگردد و همچنین باعث پیشگیری از ابتلا به سرطان ونیز

تسهیل در گوارش و جذب و تحلیل صحیح غذا و پاكسازی روده از مواد مضر شده ، بدون اینكه عوارض جانبی خطرناكی كه بعضی داروهای شیمیایی دارند را داشته باشد ، ضمن اینكه استمرار مصرف نونی موجب برطرف شدن و رو به بهبود گذاشتن بیماری میگردد.طی تحقیقات و مطالعات محققین بر روی بیماران نشان داده شده است كه عصاره نونیبر روی پروتئینهای گوی مانند (

Globular Proteins ) اثر كرده و كمك میكند تا بهتر و با دقت بیشتر عمل كنند. این پروتئینها بمنزله پادتن (Antibody ) در بدن ما هستند كه بایستی همگی با هم و بطور گروهی و تیمی كار كنند.
آنها این كار رادر ارتباط بسیار دقیق توسط مواد شیمیایی موسوم به سیتوكینها (Cytokines ) انجام میدهند.عصاره نونی قادر است كه موانع یا ناهماهنگی ها را از سر راه ارتباطات بین سلولی بر

دارد. هنگامیكه ارتباطات بین سلولهای سیستم ایمنی و تدافعی بدن شفاف و دقیق باشد ، آنها بهتر می توانند به وظائف خود عمل كنند.سیستم دفاعی بدن دارای 5 وظیفه اصلی است كه به آنها و نقش تأثیر مصرف نونی در آنها اشاره می كنیم: 1 اولین وظیفه عمده این سیستم مبارزه با عفونتها میباشد . مشاهده شده است كه عصاره نونی كمك قابل توجهی به رفع عفونتها در بدن می كند. مصرف نونی كمك بزرگی در رفع ویروسها ، باكتریها ، جوشهای پوست و صورت و همچنین

خراشهای پوستی یا زخمهای باز و حتی آفت دهان و از همه مهمتر رفع عفونت دستگاه تناسلی و ادراری مینماید.حتی به تجربه خراشها و زخمهای سطحی با استعمال خارجی نونی سریعتر بهبود یافته اند . 2 دومین وظیفه مهم سیستم ایمنی رفع آلرژیهاست كه عصاره نونی در صدر عصاره های گیاهی در مبارزه با انواع آلرژیهای پوستی و تنفسی و یا غذایی قرار دارد. 3 سومین وظیفه

اساسی سیستم دفاعی بدن در رابطه با ورمها و آماسها میباشد ، عصاره نونی نشان داده است كه در فرونشاندن اینگونه التهابات بسیار مفید و ثمربخش است . یكی از متداولترین این نارسائی ها بیماری آرتروز ، ورم مفاصل ، ورم پی ها ،آماس كیسه های مفصلی میباشد. اكثر بیماران مبتلا به آرتروز به مصرف داروهای ضدالتهاب یا آنتی اینفلمیشن می پردازند كه فقط موضعی عمل كرده و هیچگاه علت اصلی بیماری را مداوا نمی كنند ، با مصرف عصاره نونی سیستم دفاعی بدن تا حدی

تقویت میشود كه این خود بدن است كه به مبارزه با علت بیماری می پردازد. 4 یكی دیگر از وظایف عمده سیستم دفاعی تقویت سیستم ایمنی اتوماتیك بدن (Autoimmune System )است كه از بیماریها در بدن جلوگیری می كند. این حالتی است كه پادتنهای تولید شده بر علیه پروتئینها عمل می كنند و توازن سیستم تدافعی را بهم میزنند . برای مثال آرتروز روماتیسمی موقعی ایجاد می شود كه این پادتنها به لایه درونی یا آستر مفاصل حمله می كنند.صد ها مورد از این نوع بیماری را میتوان یافت كه به نشانه عدم موازنه در اعمال حیاتی بدن میباشد كه غالباً در اعماء و

احشاء درونی بروز می كنند . در این بیماریها اغلب شماری از غذاهای آلرژی زا دخالت دارند.عصاره نونی به مقدار زیادی در رفع بیماریهای آلرژی زا كمك می كند و عمل هضم را تسهیل می كند تا به ریشه یا علت اصلی مشكل بیماری برسد. عصاره نونی با بیماریهای سیستم ایمنی اتوماتیك بدن از دو جهت برخورد می كند. اول اینكه این عصاره می تواند نارسائی های اندامهای درونی را مرتفع كند، بطوریكه انگیزه اولیه ای كه سیستم دفاعی بدن دستور حمله به بخشی از بدن را میدهد راخنثی كند ، دوم اینكه به سیستم ایمنی كمك می كند تا توانائیش را برای تمیز دادن بین حمله به

خودی یا غیر را باز یابد. 5 پنجمین وظیفه سیستم دفاعی بدن مبارزه با بیماری سرطان میباشد كه از مهیج ترین حوزه عملیاتی عصاره نونی است . تئوری از این قرار می باشد كه سلولهای غیر عادی یا به عبارتی سرطانی در تمام مدت عمر در بدن انسان تشكیل می شوند و سیستم ایمنی بدن باید قادر باشد كه سلولهای سرطانی را شناسائی و نابود كند.سلولها را اساساً میتوان كارخانه پروتئین سازی نامید . هنگامیكه سلولها پروتئین میسازند ، نمونه هایی از آنها جهت

بازرسی و كنترل به سطح یا جدار سلول منتقل می گردد تا صحت و سالم بودن آنها مورد تأئید قرارگیرد . مسئله این است كه در هر سلولی حدود ده هزار پروتئین در هر زمان خاص حضور دارد. از این ده هزار سلولممكن است بین 10تا 20 سلول غیر عادی بوده و نرمال نباشد كه سیستم دفاعی باید آنها را شناسائی و نابود كند. در این جریان گاهاً اتفاق می افتد كه تعدادی از آن

سلولهای غیر عادی مورد توجه قرار نمی گیرند و رفته رفته و با بالارفتن سن وتجمع سلولهای غیر عادی، آنها تبدیل به تومور سرطانی فعال می شوند . متأسفانه ناهنجاریهای محیط زیست از قبیل آب و هوا و غذا به ایجاد سلولهای غیر عادی سرعتبخشیده و كیفیت كنترل سیستم دفاعی در شناسائی آنها تقلیل پیدا می كند.
همانطوریكه در بالا ذكر شده یكی از اساسی ترین اثرهای عصاره نونی بر روی سلولها و در مورد ارتباطات بین سلولی میباشد و هر چه این برقراری ارتباط روشن و واقع باشد ،سلولها بهتر به انجام وظیفه قادر خواهند بود . لذا با بالا بردن ارتباطات بین سلولی به وسیله استفاده از عصاره نونی ، این سیستم ایمنی تقویت شده و شناسائی سلولهای معیوب و سرطانی به راحتی انجام می

پذیرد . ولی آنچه كه فوق العاده مهم است اینكه مصرف عصاره نونی نقش ارزنده ای در پیشگیری از سرطان ایفا می كند . احتمال نمی رود كه ما قادر باشیم كه محیط خود را از مواد سرطانزا در طول زندگی پاك كنیم بنابراین بسیار مهم است كه قادر باشیم توانایی خود را برای زندگی در چنین محیطی افزایش دهیم .یكی از خواص بسیار مهم دیگر عصاره نونی افزایش كارآیی كبد در تصفیه خون است ، چون كبد دارای خاصیت سم زدایی میباشد عصاره نونی اثر آنزیمهای كبد را افزایش داده بطوریكه آنها قادر می شوند كه سموم بدن را بهتر دفع نمایند. به همین دلیل است كه برخی

از افراد به یاری عصاره نونی بطور اتوماتیك حالت سم زدائی در وجودشان ایجاد میگردد ، زیرا نونی به جابجایی سموم انباشته شده در بافتها و هدایت آنها به دستگاههای دفع كمك می كند.میوه نونی از لحاظ غذایی هم یك منبع بسیار غنی محسوب میشود. چون حاوی انواع ویتامینها و املاح معدنی و كربوهیدرات میباشد و به عنوان یك مكمل غذایی نیز حائز اهمیت فراوان است. افرادی كه عصاره نونی را مصرف كرده اند، غالباً دارای یكسری علائم مشترك كه عبارتند از : افزایش انرژی،

خواب آسوده ، افزایش انرژی ، احساس شادابی ، عدم خستگی های زودرس بوده اند.حال در مورد اینكه نونی در بدن چگونه عمل می كند و اینكه چطور می تواند جهت ناراحتی های مختلف مانند : آرتروز ، آسم ، آلرژی ، نارسائی قلبی و كلیوی ، فشار خون ، كلسترول ، چربی خون ، دیابت ، افسردگی، ناراحتی های عصبی ، پروستات ، نارسائی جنسی، افزایش انرژی و ; مفید باشد ، در شماره های بعدی به شكل مقالاتدنباله دار به تفصیل خواهیم پرداخت .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید