Archive for the ‘پروژه’ Category

دانلود بررسی یک وسیله موسیقیایی، دیجیتالی، متحرک، مجازی و شخصی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی یک وسیله موسیقیایی، دیجیتالی، متحرک، مجازی و شخصی با word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی یک وسیله موسیقیایی، دیجیتالی، متحرک، مجازی و شخصی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده:
در دنیای قطعات دیجیتال هر روزه وسیله تازه ای به بازار می آید که به دلیل کوچک بودن، استفاده آسان، پردازش های سریع و بسیاری قابلیت های دیگر جایگزین وسایل کلاسیک می شود. دنیای موسیقی نیز از این دایره مستثنا نیست. وسیله مورد بحث در این گزارش یک وسیله موسیقیایی، دیجیتال و بی سیم جدید به نام Djammer است. Djammer از 2 کلمه DJ  و Jamming تشکیل شده است. این وسیله به کاربران خود اجازه دستکاری موزیکشان را در چهارچوب فنون استاندارد DJها می دهد. بازخوردی که کاربران با استفاده از این وسیله برای دستکاری موزیکشان دریافت می کنند، درست مانند بازخوردی است که یک موزیسین در یک جلسه بداهه نوازی جمعی  دریافت می کند یعنی هر تغییر برروی موزیک همه لایه های موزیک را دچار تغییر   می کند، (ملودی هال و همه لایه های آکوردی [9] ) این گزارش تکامل ندریجی Djammer را که به آخرین مدل آن منتهی شد بررسی می کند. آخرین مدل Djammer با تبدیل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال و پردازش آنها به کاربرانش اجازه می دهد تا موزیکشان را با استفاده از یک دست مورد تغییر قرار دهند. با پذیرفتن این نکته که این وسیله گامی جدید برای ارتبط با موزیک دیجیتالی که خلاقیت کاربر را نیز دربر می گیرد. در حقیقت این وسیله مرحله ای جدید در تکلامل تدریجی ضبط و پخشهای صوتی قابل حمل است.

مقدمه
رشد روزافزون محبوبیت Playerهای صوتی دیجیتال قابل حمل باعث رقابت شرکت های تولیدکننده قطعات دیجیتالی برای ارائه محصولی جدید به دنیای MP3playerها شده است. در حال حاضر MP3playerهای موجود در بازار به کاربران خود این امکان را داده اند که صدها ساعت موسیقی را در جیب های خود حمل کنند. این وسایل امکان شخصی کردن موزیک را از کاربران خود گرفته اند و فقط وسایلی هستند که موزیک از پیش ضبط شده ای را پخش می کنند.
MP3player ها کارکردهای خاصی دارند که از جمله آنها می توان تکرار ، ضبط ، جلو ، عقب ، پرش  ، پخش های تصادفی  را نام برد. ما معتقدیم که مراحل بعدی در تکامل تدریجی موزیک دیجیتالی در بخشهای خلاقیت و ارتباط با لایه های درونی موزیک می باشد.
MP3playerهای کنونی توانایی ایجاد یکسری تغییرات برروی لایه های درونی موزیک از جمله Mixing، Scraching، Fading، Revers play (اجرای معکوس) و … را ندارند. این کارکردها توسط وسیله ویژِه ای یا به نام turntable که خاص DJها می باشد فراهم می شود که استفاده از آن برای کاربران غیرحرفه یا مقدور نمی باشد. این وسیله((turn table معمولاً برای پخش های زنده به کار می رود.
Turn table ها وسایلی هستند که استفاده از آنها در یک زمان فقط توسط یک یا نهایتاً دو کاربرکه در یک مکان فیزیکی قرار دارند مقدور می باشد. در صورتی که اگر این کارکردها به دنیای دیجیتال وارد شوند امکان استفاده از قابلیت های شبکه شدن وسایل دیجیتال نیز فراهم می آید که حتی چند کاربر می توانند در مکان های فیزیکی متفاوت تغییرات خود را بر یک جریان موسیقی اعمال کنند. [8]

فهرست مطالب

چکیده    4
مقدمه    5
تکنیکهای استاندارد Djها    6
نمونه اولیه    7
یک وسیله موسقیایی جدید    8
نتیجه گیری    10
خلاصه    11
تشکر و قدردانی    11
لغت نامه    12
پیوست ها   
       پیوست 1    14
       پیوست 2    18
       پیوست 3    22
       پیوست 4    24
فهرست منابع و مراجع    26

 

فهرست منابع و مراجع:

[1] miller , M “Fiorino charts Hp.’s   new course”. Pc Magazin september9.2004
[2] Webber, s, Turntable Technique. The Art of DJ. Berklee press, boston, MA, USA, 2003
[3] Digital Dictionary “Enc Art A”
[4] www. Discoverychannel.com
[5] www. Playlist.com
[6] www. Hplabs.com
[7] www. Ideo.com
[8] www. Futaba.com
[9] منصوری، پ. «تئوری بنیادی موسیقی» انتشارات کارنامه. 1379
[10] کیمی ین، ر. «درک و دریافت موسیقی» ، ترجمه یاسینی، ح. نشر جسمه 1380

فهرست شکل ها
عنوان شکل    صفحه
شکل 1-تصویر Djammer    5
شکل 2-تصویر دو turn-table    6
شکل 3-یک مدل اولیه Djammer    7
شکل 4-قسمتهای مختلف نمونه نهایی Djammer    8
شکل 5-تصویر شتاب سنج به کار رفته در Djammer    9
شکل 6-Dj Gawkl    10
تصاویر پیوست 4   
        شکل 7-سنسورهای داخلی Djammer    24
        شکل 8-flash کارت Djammer    24
        شکل 9-تصویر دستگاه mixing    24
        شکل 10-نحوه در دست گرفتن Djammer    25
        شکل 11-نحوه در دست گرفتن Djammer    25
        شکل 12-مدیر پروژه HP در ساخت Djammer    25

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و سازگاری زوجین با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و سازگاری زوجین با word دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و سازگاری زوجین با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه 2
بیان مساله 3
اهمیت وضرورت تحقیق 5
اهداف تحقیق 7
هدف كلی: 7
اهداف جزیی: 7
فرضیه های تحقیق 8
تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق 9
شخصیت 9
سازگاری زوجین: 9
تعریف عملیاتی متغیرها: 11
شخصیت: 11
سازگاری زوجی: 11

فصل دوم مبانی نظری پژوهش
مقدمه 13
شخصیت چیست؟ 14
تعریف اختلال های شخصیت 14
عوامل سبب شناختی احتمالی دراختلالهای شخصیت 15
عوامل تفاوت درشخصیت ها 16
تلقی هرفرد نسبت به شخصیت خود 18
فرهنگ وشخصیت : 19
نظریه پنج عاملی شخصیت 23
پایه های تجربی ومفهومی نظریه پنج عاملی 23
نظریه صفاتومدل پنج عاملی (FFM) 24
سازگاری زوجین وعوامل موثربرآن 26
سازگاری ورضایت زناشویی 26
ایجادسازگاری زناشویی 27
زوج خوشبخت وکامل 29
علل مشکلات وتعارضات درمیان زوجین 29
اثرات طلاق 30
نقش عشق درازدواج وتداوم زندگی 32
مدل مثلث عشق استرنبرگ 33
اثرات نزدیکی وفاصله درتداوم زندگی 36
نقش فشارهای فرهنگی دررضایت زن وشوهر 37
پیشرفت فردی درزوجین 38
روابط جنسی 40
اختلافات مالی 41
عوامل شخصی 43
حسادت 45
خشونت زناشویی 46
هفت اصل زندگی زناشویی کارآمد 47
پیشینه تحقیق 51
تحقیقات انجام شده داخلی 51
تحقیقات انجا م شده خارجی 52

فصل سوم روش تحقیق
روش تحقیق: 55
جامعه آماری: 55
روش نمونه‌گیری وحجم نمونه : 55
ابزار پژوهش : 56
پرسشنامه سنجش صفات پنجگانه شخصیتی (NEO) 56
الف- توصیف آزمون 56
ب- شرایط آزمودنی ها 57
ج- نحوه تكمیل پاسخنامه 57
د- نمره گذاری 58
ه–اعتبار و روایی آزمونNEO 58
شیوه تجزیه ‌وتحلیل اطلاعات: 59

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
– آمارتوصیفی 61
. آماراستنباطی 64

فصل پنجم نتیجه گیری و منابع
نتیجه گیری 71
محدودیت‌های پژوهش 73
پیشنهادات پژوهش 74
فهرست منابع 75
منابع فارسی 75
منابع لاتین 78
ضمائم 80

چکیده :
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و سازگاری زوجین شهرستان سرپل ذهاب می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زوجین شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 94- 1393 می‌باشد. که اطلاعات راجع به هدف پژوهش از همه اعضای نمونه به‌دست‌آمده است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO) می‌باشد و روایی و پایایی و نمرات آزمودنی‌ها را به‌وسیله آن سنجیدیم و پس از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نتایج زیر حاصل‌شده است:

بین شخصیت و سازگاری زوجین رابطه معنا داری وجود دارد
بین روانژندگرایی و سازگاری زوجین رابطه معنا داری وجود دارد
بین برونگرایی و سازگاری زوجین رابطه معنا داری وجود دارد
بین انعطاف پذیری و سازگاری زوجین رابطه معنا داری وجود دارد
بین دلپذیری و سازگاری زوجین رابطه معنا داری وجود دارد
بین باوجدان بودن و سازگاری زوجین رابطه معنا داری وجود دارد

مقدمه:
هر انسان و رویدادی در نوع خود منحصر به فرد است. با وجود این، بین بسیاری از انسان‌ها و رویدادهای زندگی‌شان، آن قدر شباهت وجود دارد که بتوان نکات مشترکی را در نظر گرفت. روان‌شناسان شخصیت، برای کلیت فرد و تفاوت‌های فردی اهمیت خاصی قایل هستند. اگر چه روان‌شناسان وجود شباهت‌هایی بین افراد را قبول دارند، لکن توجه آن‌ها بیشتر به تفاوت‌های افراد از یکدیگر معطوف است.(اعتمادی، نوابی‌نژاد،احمدی، 1385)

فهرست منابع:
منابع فارسی
1) آیت‌اللهی،حسین. (1381). زن و خانواده. تهران: شورای فرهنگی- اجتماعی زنان.
2) اعتمادی،علی. نوابی‌نژاد،.شهرام، احمدی،صادق. فرزاد، (1385). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان. مطالعات روان‌شناختی. دوره 2، شماره 1 و 2. 87-69.
3) افخمی،احمد. (1385). بررسی تاثیر آموزش بخشودگی بر سازگاری، رضایتمندی، كاهش تعارضات زوجین. پایان‌نامه كارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
4) اولیا،نعمت. (1385). بررسی تاثیر آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی بر افزایش رضایتمندی زوجین شهر اصفهان. پایان‌نامه كارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
5) افروز،غلام رضا. (1386). روان‌شناسی خانواده: همسران برتر. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
6) انصاریان،حسین . (1385). نظام خانواده در اسلام. قم: انتشارات ام‌ابیها.
7) بوستانی‌پور،علی. ثنایی‌ذاكر،بهروز و كیامنش،علی. (1386). فراتحلیل اثربخشی الگوهای شناختی- رفتاری در درمان مشكلات زناشویی. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 22. 25-7.
8) ثنایی،بهزاد. (1379). مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج. تهران: نشر بعثت.
9) حسینی،سعید. (1387). روابط سالم در خانواده. قم: موسسه بوستان كتاب.
10) حیدری،محمد. (1386). دینداری و رضامندی خانوادگی. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
11) حیرت ،عباس.فاتحی زاده ، محمد و احمدی ، صادق ،.(1391).بررسی اثر بخشی زوج درمانی اسلام محور بر خوشبینی زوجین شهر اصفهان.پژوهش های علوم شناختی و رفتاری.سال اول، شماره 1. 22-9.
12) کوچکی، حمید، و حیات بخش،رضا .(1391).اثربخشی روان درمانی شناختی رفتاری مذهب محورتوأم با بازآموزی بخشودگی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت از زندگی در زوجین.روانشناسی و دین.سال پنجم ،شماره 2 .34-5.
13) خدایاری فر،علی .غباری بناب، سعید و فقیهی ، ارسلان.(1381).روش درمانی عفو با تأكید بر دیدگاه اسلامی : بررسی موردی . اندیشه و رفتار سال هشتم ، شماره 1 . 48 -39 .
14) خدایاری‌فرد،ارسلان . شهابی،رضا و اکبری زردخانه،نعمت (1386). رابطه نگرش مذهبی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل. خانواده‌پژوهی. سال سوم، شماره 10. 620-612.
15) دانش،امیر (1385). تاثیر خودشناسی اسلامی در افزایش میزان سازگاری زناشویی. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 11. 30-8.
16) دانش‌،. امیر ،حیدریان،سالار. (1383). رابطه علاقه و احترام متقابل با رضایت زناشویی همسران در شهرستان قم. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 18. 76-59.
17) سالاری‌فر،عباس (1379). مقایسه‌ی نظریه‌ی خانواده‌درمانی مینوچین با دیدگاه اسلام در باب خانواده. پایان‌نامه كارشناسی ارشد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
18) سالاری‌فر، عباس(1385). درآمدی بر نظام خانواده در اسلام. قم: مركز نشر هاجر.
19) ستاری،رضا (1387). تاثیر آموزش علاقه‌ی اجتماعی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین شهرستان نجف‌آباد. پایان‌نامه كارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
20) سعیدی،رضا. بهرامی،محمد و اعتمادی، علی. (1385). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی كوتاه‌مدت راه‌حل‌مدار بر كاهش تعارضات زوجین شهرستان خمینی‌شهر اصفهان. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 20. 52-39.
21) سیدی،سعید (1385). همنام گلهای بهاری. قم: نسیم اندیشه.
22) سیف،علی اکبر. نیکویی،رضا (1384). بررسی رابطه دینداری با رضایتمندی زناشویی. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 13. 79-61.
23) سودانی، علی رضا و شفیع آبادی، محمد(1391).تاثیر آموزش های اسلامی خانواده بر رضایت زناشویی زوجین. اندیشه های نوین تربیتی.دوره 8، شماره 3. 30-9.
24) شاه‌سیاه،عادل (1387). بررسی اثربخشی آموزش جنسی بر بهبود كیفیت زناشویی زوجین شهر اصفهان. پایان‌نامه كارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
25) صادقیان،راضیه (1387). قرآن و بهداشت روان. قم: پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن.
26) عشقی، صادق(1385). بررسی اثربخشی مشاوره رفتاری- شناختی جنسی زوجین بر بهبود سردمزاجی جنسی زنان آنها در شهر اصفهان. پایان‌نامه كارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
27) فقیهی،نوروز (1386). آموزشهای روان‌شناختی مبتنی بر قرآن و حدیث و بررسی تاثیرات روانی و تربیتی آن در روابط همسران. تربیت اسلامی، سال دوم، شماره 4. 130-89.
28) نوابی نژاد،حسن.(1392).الگوی ایرانی اسلامی خانواده اخلاق محور است.دومین کنفرانس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت.اریبهشت1392.

منابع لاتین:
Brown, E., Orbuch, T. L. & Bauermeister, J. A. (2008). Religiosity and marital stability among black American and white American couples. Family relations, 57(2), 186-197.
Cutrona, C. E. Russell, D W. Burzette, R. G., Wesner, K. A & Bryan, C. M. (2011). Predicting relationship stability among midlife African American couples . Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(6), 814-825.
David, P. & Stafford, L. (2013). A Relational Approach to Religion and Spirituality in Marriage The Role of Couples’ Religious Communication in Marital Satisfaction.
Journal of Family Issues, 33(2),

Ellison, C. G., Burdette, A. M. & Bradford, W.(2010). The Couple That Prays Together: Race and Ethnicity, Religion, and Relationship Quality Among Working-Age Adults. Journal of Marriage and Family,72(4), 963–975.,
Fincham, Frank D.; Ajayi, Christine; Beach, Steven R. H. (2011). Spirituality and marital satisfaction in African American couples. Psychology of Religion and Spirituality,
3(4), 259-268.
Lambert, N. & Dollahite, D. (2006). How religiosity helps couples prevent, resolve and overcome material conflict. Family relations, 55(4), 439-449.
Orathinkal, J. & Vansteewegen, A. (2006). Religiosity and marital satisfaction. Journal of Contemporary Family Therapy, 28(4), 497-504.
Schramm, D. G., Marshal, J. P., Harris, V. W. & Lee, T. R. (2012) Religiosity, Homogamy and Marital Adjustment. Journal of Family Issues,. 33(2) , 246-268.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کار مضاعف و تاثیر آن بر پیشرفت جامعه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کار مضاعف و تاثیر آن بر پیشرفت جامعه با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کار مضاعف و تاثیر آن بر پیشرفت جامعه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول
چکیده تحقیق    1
واژگان و مفاهیم کلیدی    1
مقدمه    2
بیان مسأله    6
فصل دوم
اهداف تحقیق    10
بررسی پیشینه تحقیق     12
مدل مفهومی تحقیق     12
فرضیه های تحقیق فرضیه های اصلی و فرعی     13
فرضیه اصلی    13
فرضیه های فرعی    13
فصل سوم
روش تحقیق    14
نوع روش تحقیق     15
جامعه آماری و نمونه آماری    17
ابزار تحقیق    20

فصل چهارم
جمع آوری تجزیه و تحلیل یافته ها    21
تجزیه و تحلیل توصیفی متغیر    25
بررسی همبستگی و سایر فعالیتهای آماری بر اساس سوالهای تحقیق     26
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری    33
پیشنهادات    35
فصل ششم: منابع و مأخذ
منابع فارسی    38
منابع انگلیسی     39
 

فصل  اول
چکیده :
پی شک انتخاب عناوین برای سالهای گذشته تا کنون از سوی مقام معظم رهبری بی دلیل و فقط یک حرکت سمبلیک نموده است بلکه تفکر ناب ولایت بعنوان یک منبع الهی و علمی ارزشمند پشتوانه آن بوده است. با توجه به اینکه ریشه بسیاری از این عناوین از قرآن کریم و احادیث معصومین میباشد لذا نیاز به بررسی این مقوله از دیدگاه قرآن و معصومین مورد توجه قرار میگیرد و همچنین لازم است تا از دیدگاه علما و دانشمندان هم مورد بررسی قرار گیرد تا به جنبه علمی آن هم اشاره شود. یکی از قشرهای که مورد تاکید در پیامهای مقام معظم رهبری هستند مدیران کشور میباشند لذا سعی گردیده تا از دیدگاه علم مدیریت هم به پیام نهفته در عنوان سال 1389 نیز پرداخته شود.
واژه گان کلیدی : همت ,کار  ,انگیزه

مقدمه :
یکی از سنت های حسنه که از سال 1378 با نامگذاری آن سال بعنوان سال امام خمینی (ره)، توسط مقام معظم رهبری پایگذاری شد، نامگذاری سال های هجری شمسی است. این نامگذاری شاید در ابتدا موضوعی ساده تلقی شود ولی اگر با دیدی آگاهانه و مدبرانه به آن نام و سالی که در پیش داشتیم و سالی که در برابر خواهیم داشت بنگریم، متوجه خواهیم شد که نام های پرمحتوا، کاملاً حساب شده و بر اساس نیازهای جامعه و حکومت اسلامی می باشند. و این اسامی پیامهای را برای تک تک اعضاء جامعه در بر دارد. در این مقاله سعی شده به نکات حائز اهمیت در خصوص عنوان سال 1389 که سال “همت مضاعف و کار مضاعف” نامگذاری شده اشاره گردد
. مفهوم “همت مضاعف و کار مضاعف” به زبان ساده :
  اگر بخواهیم خیلی ساده مفهوم عنوان “همت مضاعف و کار مضاعف” را بیان کنیم میتوانیم بگوئیم :  نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور و استفاده کارآمد از عوامل تولید، کار و سرمایه است. یعنی با استفاده از عوامل تولید موجود شامل نیروی کار، سرمایه، مدیریت و مواد اولیه بتوان به محصولی بیشتری دست یافت. البته باید دقت کرد که برداشت اشتباه از این عنوان نشود چون بسیاری از افراد کار مضاعف را شاید به معنی اضافه نمودن ساعت کار تلقی کنند که این اشتباه بزرگی است در حقیقت به معنی کار بهتر که منظور کمیت نیست بلکه منظور کیفیت کار می باشد. البته نباید فراموش شود که همت مضاعف و کار مضاعف ریشه در آیات قرآنی دارد و جهت آن، حرکت و کار در مسیر رضای خدا است. تلاش برای پیشرفت کشور باید بر اساس برنامه ای باشد که اسلام آن را مشخص کرده لذا توجه و پیروی از فرامین رهبری و ولایت فقیه قطعاً به کامیابی و سعادت جامعه ختم خواهد گردید
.همت مضاعف و کار مضاعف از دیدگاه قرآن :
 اسلام، سستی و تنبلی را مکروه و بیکاری را حرام کرده است و در قرآن کریم به کرات در خصوص کار و احکام آن آیاتی بیان شده است به همین اندازه هم به همت، تلاش و پافشاری بر انجام صحیح امور توجه گردیده است. در احادیث هم که از پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) ذکر شده است می توان به اهمیت کار و تلاش در کار پی برد. برای روشن شدن اهمیت موضوع بصورت مختصر به چند نمونه از این آیات در ذیل اشاره میکنیم:
 کار و تلاش لازمه حیات انسان است و هیچ جامعه ای بدون همت بلند و کار مداوم و حساب شده به قله های توسعه و ترقی صعود نخواهد کرد. اساساً فطرت آدمی بطور طبیعی در پی تلاش و جنب و جوش است و قرآن کریم انسان را “تلاش گر” معرفی کرده است : (یآ أَیهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِیهِ) ، ای انسان! تو به سوی پروردگارت تلاش بسیاری داری و سرانجام به لقای او خواهید رسید. در آین آیه کلمه (كَادِحٌ) به معنای تلاش و کوشش آمده که انسان باید در راه رسیدن به پروردگارش بسیار تلاش و کوشش کند و به راحتی از این آیه میتوان به اهمیت همت در رسیدن به اهداف والا و تعالی پی برد
در آیه دیگر که در خصوص تلاش و همت نکاتی ذکر گردیده میتوان به این اشاره کرد : (وَأَن لَّیسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى‏) ، و این که برای انسان جز آنچه تلاش کرده (بهره دیگری) نیست. این آیه به این موضوع اشاره می کند که هیچ کس بار گناه کسی را به عهده نمی گیرد و برای هرکس کار و تلاش خودش ثبت میشود و در حقیقت پیام این آیه این است که : هستی، میدان تلاش، کار و نتیجه گیری است و سعی و تلاش وظیفه ماست.
  اگر در این خصوص بدنبال مفاهیمی از قرآن باشیم، قطعاً به نمونه های زیادی خواهیم رسید. یکی از صفاتی که بدنبال همت و کار برای انسانهای آزاده و افرادی که هوشمندانه در مسیر آن قدم بر می دارند “عزت” می باشد. یکی از آیه های که میتوان به آن اشاره نمود : (یقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى الْمَدِینَهِ لَیخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یعْلَمُونَ) ، در بخشی از این آیه ذکر شده است، عزت مخصوص خدا و رسول و اهل ایمان است. یعنی کسانی که بدنبال عزت و سربلندی هستند باید عملکرد و اثر وجودشان همچون رسول خدا (ص) و ائمه معصومین باشد و در حقیقت حضوری اثر گذار بر جامعه داشته باشند. از مفهوم این آیه براحتی می توان برداشت نمود، اگر افراد با همت به انجام کاری بپردازند و هدفشان از انجام آن رسیدن به عزت باشد قطعاً کار با نتایج خوبی به پایان خواهد رسید و به معنای واقعی شعار همت مضاعف و کار مضاعف محقق شده است.
از دیگر آیات قرآن کریم در خصوص کار و تلاش میتوانیم به این آیه اشاره کنیم : (فَمَن یعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْیهِ وَإِنَّا لَهُ كَتِبُونَ‏) ، پس هر که از کارهای نیکو انجام دهد و مومن باشد، پس برای تلاش او هیچگونه ناسپاسی نخواهد بود و همانا ما (کارهای نیکویش را) برای او ثبت می کنیم. در قرآن کریم به انجام صحیح امور و کارها و تلاش در رسیدن به اهداف الهی بسیار توجه و اشاره شده است، اگر بخواهیم به نمونه های قرآنی دیگری اشاره کنیم میتوان به سوره یوسف آیه 56، سوره اسراء آیه 19، سوره حجرات آیه 14 و سوره زلزال آیه 7 نیز اشاره کرد.همت مضاعف و کار مضاعف بمعنای واقعی ریشه در آیات قرآنی دارد و جهت آن، تلاش و کار در مسیر رضای خداوند منان است. تلاش برای پیشرفت کشور و انجام امور و زندگی افراد در جامعه اسلامی باید بر اساس برنامه و حرکتی باشد که اسلام آن را ترسیم کرده است.

منابع:
1ـ   انگیزش و هیجان ، جان مارشال ریو ، مترجم : یحیی سیّد محمدی ، تهران : ویرایش ، 1378.
2ـ روان شناسی انگیزش و هیجان ، محمّد پارسا ، تهران : سخن ، 1376.
3ـ انگیزش و هیجان ، محمّد پارسا ، تهران : دانشگاه پیام نور ، 1379.
4ـ روان شناسی صنعتی و سازمانی ، آبراهام کورمن ، مترجم : حسین شکرکن ، تهران : رشد ، 1370.
5ـ انگیزش ، ریچارد تیوان و باری اسمیت ، مترجم : ملک عبدالی ، مشهد : آستان قدس رضوی ، 1365.
6ـ شخصیّت : نظریه ـ پژوهش ، لورنس پِروین ، مترجم : محمّدجعفر جوادی و پروین کدیور ، تهران : آییش ، 1381.
7ـ مردم در سازمان ها ، ترنس میچل ، مترجم : حسین شکرکن ، تهران : رشد ، 1377.
ـ تفاوت های فردی ، ویویان شکلتون و کلیو فلچر ، مترجم : یوسف کریمی و فرهاد جمهری ، تهران : فاطمی ، 1376.
8ـ نظریه های شخصیّت ، دوآن شولتس و سیدنی شولتز ، متجرم : یحیی سید محمدی ، تهران : هما ، 1378.
9ـ انگیزش مربوط به کار : نظریه و عمل ، ریمون کاتزل و دونایی تامپسون ، مترجم : حسین شکرکن ، تهران : پژوهش های روان شناختی (دوره اوّل) ، 1371.
10ـ نظریه های شخصیّت ، چارلز کارور و میچل شی یر ، مشهد : آستان قدس رضوی ، 1375

منابع ا نگلیسی :
1. Rezaian A. [Justice Expectancy and Justice in Organization]. Tehran: Samt; 2004. [Persian]
2. Bos KV. Fundamental Research by Means of Laboratory Experiments Is Essential For a Better Understanding of
Organizational Justice. Journal of Vocational Behavior 2001; 58: 254-9.
3. Naami A. [A study between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviour in Industrial organization
in Ahvaz]. Psychological Journal 2005; 3(1): 79-92. [Persian]
4. Hoseinzadeh A. [Organizational Justice]. Tadbir 2006; 190: 18-23. [Persian]
5. Greenberg J. Stress Fairness to Fare No Stress: managing Workplace Stress Promoting Organizational Justice. Organizational Dynamics Journal 2004; 33: 322-65.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مطالعه تطبیقی اشتغال اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مطالعه تطبیقی اشتغال اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی با word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالعه تطبیقی اشتغال اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست
فصل اول
مقدمه 2
اهمیت موضوع 5
اهداف پژوهش 6
فرضیات پژوهش 7
نوع و روش پژوهش

فصل دوم: ادبیات تحقیق
مفهوم اشتغال 9
جایگاه حق اشتغال در حقوق کشورها 9
ماهیت حقوقی حق اشتغال بیگانگان 10
بررسی رویه دولت­ها در رابطه با حق اشتغال بیگانگان 11
اصل عدم مداخله و استقلال کشورها 11
مفهوم تابعیت و تبعه 12
تعریف تابعیت 12
تاریخچه تابعیت 14
انواع تابعیت 15
وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران 16
اصول و مبانی وضعیت بیگانگان

فصل سوم :رژیم حقوقی اشتغال اتباع بیگانه بر اساس اسناد بین ­المللی

زمان بین­المللی کار (ILO 20
ساختار و تشکیلات سازمان بین­المللی کار 22
بررسی مصوبات سازمان بین­المللی کار 25
سازمان بین­المللی کار و کارگران مهاجر

فصل چهارم (کنوانسیون بین­المللی حمایت از حقوق تمام کارگران)
عدم تبعیض در حقوق 30
حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها 31
اشتغال اتباع بیگانه در حقوق کار ایران

فصل پنجم
نتیجه­ گیری 40
منابع 45

مقدمه
از دیرباز کسب درآمد و اشتغال یکی از علل مهاجرت افراد انسانی به صورت فردی و گروهی از سرزمینی به سرزمین دیگر بوده که پیشینه این مهاجرت­ها به ابتدای تاریخ بشریت برگشته و این نوع مهاجرت­ها ناشی از شرایط نامساعد زندگی در یک مکان بوده، آدمی را در هیچ مقطعی از تاریخ نمی­توان جدا از کار و فعالیت تصور کرد. از آن زمان که انسان به جهت رفع نیازهای خود ناچار به فروش نیروی بازوی خود (کار) گردید، به لحاظ عدم توازن و تعادل قدرت بین خریدار نیروی کار (کارفرما) و فروشنده (کارگر) نیاز به وجود قوانین حمایتی از نیروی ضعیف این معامله (کارگر) احساس می­شد. که با تحول جوامع بشری و صنعتی شدن جوامع شاخه­ای جدید در علم حقوق به نام «حقوق کار» تاسیس که وظیفه اصلی آن حمایت از حق و حقوق کارگر را برعهده گرفت.
در عصر کنونی روند رو به رشد جمعیت جهان، شرایطی همچون جنگ­های منطقه­ای و داخلی، بحران­های عظیم جهانی، کمبود عرضه نیروی کار در یک منطقه و نیاز به تقاضا در منطقه­ای دیگر باعث بروز فقر و بیکاری در بیشتر کشورهای جهان سوم و همچنین تشدید روند مهاجرت در حجم گسترده­ای شده که این مهاجرت­ها به کشورهای دیگر با وضعیت­ها و شرایطی برای مهاجران و بروز مشکلاتی برای کشورهای مهاجر پذیر شده، مهاجران جوینده کار با ترک دیار خویش از بسیاری مزایای آن چشم­پوشی کرده هنگامی وارد کشور مورد نظر می­شوند به موانع سنگینی برخورد که می­بایست از پیش رو بردارند و بر آنها چیره شوند، در تبعیض­های چندگانه قرار گرفته از جمله در کاری که انجام می­دهند و یا در حقوقی که می­گیرند در شانسی که برای ارتقا داشته و یا در خطر بیکاری که همواره آنها را تهدید می­کند. بیشتر مهاجران به کارهایی می­پردازند که کارگران بومی می­کوشند از آنها پرهیز کنند و در بیشتر کشورها مهاجران به ناچار گرد مشاغل یدی و غیر ماهرانه جمع می­شوند. از سوی دیگر کشورهای مهاجر پذیر به دلیل ظرفیت محدود منابع انسانی مورد نیاز و همچنین بروز بیکاری و چالش­های فرارو از جمله این که حضور نیروی کار بیگانه باعث کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کشور، تغییر فرهنگ اشتغال، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار داخلی، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع و بروز پاره­ای مشکلات اجتماعی و امنیتی شده، بنابراین در همین راستا و در جهت کاهش اثرات سوء مذکور کشورهای مهاجر پذیر اقدام به تنظیم مقررات محدود کننده­ای در جهت کنترل ورود مهاجران و اشتغال اتباع بیگانه در سرزمین خود وضع کرده تا با این عمل ضمن ممانعت از ورود غیر قانونی مهاجران و اتباع بیگانه به سرزمین خود، به مهم­ترین هدف که کاهش نرخ بیکاری در بین اتباع مقیم کشور و ایجاد فرصت­های شغلی برای اتباع داخلی می­باشند برسند.

منابع
1- ابن علی، علی­اکبر، مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، موسسه کار و تامین اجتماعی، 1377.
2- ارفع­نیا، بهشید، حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ سوم، انتشارات بهتاب، 1380.
3- امین­زاده، هادی، قواعد بین­المللی کار در خصوص حقوق کار بیگانگان، پایان نامه­های کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376.
4- پورجعفر، آزادی، سازمان بین­المللی کار، چاپ اول، انتشارات مجد، 1389.
5- توسلی نایینی، منوچهر، نشریه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال 1388، شماره 264-263، مقاله: بررسی حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران،
6- دهخدا، علی­اکبر، لغت نامه، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1337.
7- شیدفر، زین­العابدین، حقوق کار و صنعت، جلد 2، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1347.
8-عراقی، عزت­الله، حقوق بین­الملل کار، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
9- قدسی، شبنم، بررسی اشتغال بیگانگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1382.
10- کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چاپ ششم، انتشارات دادگستر، 1377.
11- مرادی غیاث­آبادی، رضا، منشور کوروش هخامنشی، چاپ هشتم، 1388.
12-موسی­زاده، رضا، حقوق معاهدات بین­المللی، چاپ اول، نشر دادگستر، 1377.
13-ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه­های جهانی حقوق بشر، چاپ اول، انتشارات دانش امروز، 1372.
14- نصیری، محمد، حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ سوم، تهران، انتشارات آگاه، 1372.
15- یزدی مهریزی، محمود، امور اتباع خارجی، چاپ اول، معاونت آموزش ناجا، 1386.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام با word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
به رغم عزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلایای جنگ و مصایب آن که به بیان در نمی گنجد . جنگ همچون همیشه تاریخ ، واقعیت درد ناک زندگی بشردر نیمه دوم سده قرن بیستم باقی ماند . تاکنون بیش از یکصد جنگ چه آنهایی که جنبه بین المللی داشته اند و چه جنگ های داخلی روی داده است که غیر از تلفات مادی و نابودی میلیونها انسان ، اساس آن صلح و پیشرفت را از بیخ وبن برکنده است . جنگ و توسل به زور که در دوران گذشته و به لحاظ حقوق بین الملل کلاسیک، اصل حاکم بر روابط میان کشورها بوده ، امروزه همچون عامل مخرب روابط بین الملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته شده است .
البته حقوق بین الملل علی رغم پذیرش اصل ممنوعیت توسل به زور و تحریم جنگ در مواردی مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است . در مورد جنگ دو نظریه افراطی وجود دارد : عده ای جنگ را مطلقاً محکوم می کنند و عده ای دیگر بدون هیچ گونه قید و شرطی از آن تجلیل به عمل می آورند . البته نظریه بینابینی نیز مطرح است که به موجب آن ، جنگ در برخی حالات مضر، لیکن لازم است . عقاید دانشمندان حقوق بین الملل منعکس کننده این گوناگونی است :
الف). از دید برخی از دانشمندان ( مخصوصاً دانشمندان مکتب ناسیونال سوسیالیست )جنگ یک پدیده ما فوق حقوق است .
ب). از نظر بسیاری از دانشمندان مکتب حقوق موضوعه ، جنگ نسبت به حقوق یک پدیده بیگانه است . ج). بالاخره دکترین حاکم پس از انعقاد پیمان بریان – گلوک این است که جنگ پدیده ای مخالف حقوق است که خصیصه اساسی آن این است که نه ما فوق و نه ماوراء حقوق ، بلکه کاملاً ضد حقوق است. علی رغم نظریات ضد و نقیض مطروحه ، امروزه جنگ به عنوان یک واقعیت ، دارای مفهوم حقوقی است .
درمنشور ملل متحد هم که در ( ماده 2 بند 4 ) اعضاء متعهد گردیده اند که (( در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد )) خودداری کنند . در منشور به جای جنگ یا توسل به جنگ از عبارت ((تهدید به زور یا استعمال آن )) استفاده گردیده شده است .
و اما از لحاظ حقوق اسلام ، در قرآن کریم حتی یک آیه هم نمی توان یافت که دلالت یا اشاراتی به آن داشته باشد که باید با توسل به جنگ به اهداف خود رسید .البته حقوق اسلام درموارد استثنایی، مبادرت به جنگ را مشروع تلقی می نماید .
پس بنابراین جنگ به عنوان یک واقعیتی انکار نشدنی و مذموم در روابط بین کشورها می باشد که ممکن است بر روی بسیاری از مسائل در ارتباط با کشورها، تاثیر گذار گردد . که در این تحقیق به سایر مسائلی که می تواند جنگ تاثیر گذار باشد پرداخته نخواهد شد . بلکه تنها به تاثیر جنگ مسلحانه بر روی معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام ، و آن هم با تاکید برجنگ عراق علیه ایران به عنوان دو کشور مسلمان، پرداخته خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی شبکه های بی سیم WiدرFi با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی شبکه های بی سیم WiدرFi با word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی شبکه های بی سیم WiدرFi با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

شبکه های بی سیم (Wi-Fi)
شبکه های بی سیم (Wireless) یکی از تکنولوژی های جذابی هستند که توانسته اند توجه بسیاری را بسوی خود جلب نمایند و عده ای را نیز مسحور خود نموده اند. هرچند این تکنولوژی جذابیت و موارد کاربرد بالایی دارد ولی مهمترین مرحله که تعیین کننده میزان رضایت از آن را بدنبال خواهد داشت ارزیابی نیاز ها و توقعات و مقایسه آن با امکانات و قابلیت های این تکنولوژی است.
نادیده گرفتن حقایق، امکانات فنی و موارد کاربرد این تکنولوژی نتیجه ای جز شکست و عدم رضایت نخواهد داشت. نکاتی که در اینجا به آنها اشاره میکنم مجموعه دانسته هایی است که میتواند در انتخاب و یا عدم انتخاب شبکه بی سیم و بکارگیری موثر و مفید آن به شما کند.
شخصاً با افراد و سازمان ها متعددی برخورد داشته ام که در بکارگیری شبکه های بی سیم دچار شکست شده اند فقط به این دلیل که صرفاً مسحور جدابیت کلمه Wireless گردیده اند بدون اینکه ارزیابی و شناختی نسبت به واقعیات و موارد کاربرد آن داشته باشند لذا فکر کردم جمع آوری برخی دانستنی ها، بایدها ونباید ها که شرکت های ارائه کننده تجهیزات بی سیم کمتر آن را به مشتری منتقل میکنند میتواند آگاه بخش و موثر در تصمیم گیری درست باشد.
آنچه در این نوشته به آن توجه شده با این فرض صورت گرفته که هدف از بکارگیری تکنولوژی Wireless جهت راه اندازی شبکه LAN بصورت بی سیم است و شامل سناریو های ارتباطات Point-to-Point نمی شود.
در هر شبکه بی سیم Access Point ها نقش سرویس دهنده و کارت های شبکه بی سیم که میتواند بصورت PCI، PCMCIA و USB باشند کاربران سیستم را تشکیل میدهد.
غالب تجهیزات بی سیم که برای برپایی شبکه LAN مورد استفاده قرار میگیرند مبتنی بر استاندارد 802.11 از نوع دید مستقیم هستند و گیرنده و فرستنده باید دید مستقیم به یکدیگر داشته باشند.
فاصله کاربر از Access Point، تعداد دیوارها، جنس دیوارها و نوع مصالح ساختمانی و مبلمان داخلی تاثیر گذار بر سرعت و برد شبکه دارد.
بالاترین سرعت قابل دسترس مطابق استانداردهای 802.11a و 802.11g معادل 54Mbps میباشد و سرعت های بالاتر از مکانیزم های نرم افزاری و شرایط خاص استفاده میکنند.
سرعتی که این تجهیزات مدعی آن هستند بر خلاف پیش فرض فکری بسیاری بصورت Half-Duplex است که برای مقایسه ظرفیت شبکه های بی سیم با شبکه های Ethernet باید رقم ارائه شده تجهیزات بی سیم را بر عدد دو تقسیم نمود.
در شبکه بی سیم Access Point دستگاهی است که میتوان آن را معادل هاب در شبکه Ethernet دانست و مانند هاب پهنای باند آن بصورت Shared در اختیار کاربران قرار میگیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک با word دارای 164 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول: بررسی تاریخچه باغسازی    1
1-1- باغهای جهان    2
1-1-1-    بین النهرین    2
1-1-2-    مصر    3
1-1-3-    یونان    5
1-1-4-    روم    7
1-2- باغسازی در قرون وسطی     8   
1-2-1- باغهای اروپا    8
1-2-2- باغهای اسلامی در اسپانیا    9
1-2-3- ایران از قرن پنجم تا پانزدهم    9
1-2-4- قرون میانی از قرن پنجم تا پانزدهم    11
1-2-5- از قرن پنجم تا یازدهم    11
1-2-6- از قرن یازدهم به بعد    12
1-2-7- باغهای خلفای بنی امیه در اندلس از قرن هشتم تا پانزدهم میلادی    13
1-3- باغسازی بعد از قرون وسطی    14
1-3-1- دوره انسانگرایی از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم    14
1-3-2- نمونه های ویلا- باغ- منظر    16
1-3-3- دوره باروك    18
1-3-4- نمونه های «ویلا- پارك»    20   
1-3-5- نقش فرانسه در تكامل طراحی منظر قرن هفدهم    21
1-3-6- مجموعه «و- لو- ویكونت»    23
1-3-7- مجموعه ورسای    24
1-3-8- عصر روشنگری قرن هجدهم    25
1-3-9- باغ های منظره ای در انگلستان قرن هجدهم     28
1-3-10- فرهنگ باغ سازی چین    31
1-3-11- جایگاه نقاشی منظر فرانسه در باغسازی انگلستان    32
1-3-12- روشام    34
1-3-13- استوهاوس    34   
1-3-14- استارهد    35
1-3- تاریخچه و سبكهای پردیس سازی در ایران    36
1-4- تحول تاریخی باغ در ایران    41
1-4-1- باغ های تیموری    41
1-4-2- باغ های صفوی یا شاه عباسی    43
1-4-3- باغ های قاجاری    45
1-4-4- باغهای شیراز    46
1-4-5- باغهای تبریز    47
1-4-6- باغ فین كاشان    49   
1-4-7- باغ شاهزاده ماهان كرمان    49
1-4-8- باغ گلشن طبس     50
فصل دوم: مبانی نظری    52
2-1- بررسی و تحلیل باغهای ایرانی    53   
2-1-1- بررسی عناصر باغهای ایرانی    53
2-1-1-1- آب نما و استخر    53
2-1-1-2- كوشك    55
2-1-1-3- درخت و گیاه    55
2-1-1-4- حصار    57
2-1-1-5- زمین    57   
2-1-2- بررسی مفاهیم در معماری باغ    58
2-1-2-1- حس مكان یا مكانیت    58
2-1-2-2- همزمان زمان- صورت    60
2-1-2-3- نواخت و ریتم    60
2-1-2-4- هندسه    61
2-1-2-5- ابعاد نمادین    62
2-1-2-6- رنگ    64
2-1-3- خصوصیات كالبدی باغ ایرانی    66
2-1-3-1- باغ واقع در محیط های هموار    66
2-1-3-2- باغ واقع در روی تپه    67
2-1-3-3- باغ آبی    68
2-1-3-4- باغ- خانه    68
2-1-3-5- باغ واقع در كنار رودخانه    69
2-2- آب و طبیعت در معماری    71
2-2-1- آب و معماری    71
2-2-2- طبیعت و معماری    91
2-2-1-1- طبیعت بستری برای معماری    92
2-2-1-2- طبیعت عنصری از معماری    94
2-2-1-3- طبیعت آرایه ای بر معماری    95
2-2-1-4- طبیعت رهنمودی در معماری    96
2-3- رمانیسم، بنیان های معرفت شناختی و نمود آن در هنر و معماری    103
2-3-1- بنیان های معرفت شناسانه رمانتیسم و اهمیت ذهنی هنرمند    104
2-3-2- نقش تخیل درمعرفت شناسی رماتیسم و تأثیر آن در زیبایی‌شناسی    107
2-3-3- عاطفه و احساسات هنر رمانتیك    112
2-3-4- گرایش به گوتیك در معماری و برانگیختگی احساسات    114
2-3-5- طبیعت و نگرش تازه رمانتیك‌ها به آن ونمود آن در هنرومعماری    115
2-3-6- طبیعت گرایی رمانتیك های انگلیس و تحول باغ سازی    117
2-3-7- جنبش نئوگوتیك در هنر و معماری فرانسه    119
2-3-8- بررسی اجمالی فرم و محتوا در هنر رمانتیك    121
2-3-9- نتیجه    124
2-4- توریسم و گردشگری در ایران

مقدمه
نهضت رمانتیك پیش از پایان نیمه اول قرن نوزدهم جای خود را به رئالیسم داد و چندان دوام نیاورد اما تاثیر نگذاشت. معماری به عنوان علمی میان دانشی متاُثر از بسیاری مسائل اعم از مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فلسفی، جغرافیایی و غیره است و از آنجا روند خلق آفرینش معماری مستلزم زمانی طولانی است؛ لذا اگر بستر و زمینه اندیشه ای نو در فلسفه هنر پدیدار می گردد در ادبیات و نقاشی و سایر هنر ها سریعتر از معماری می تواند نمود پیدا كند. و در ثانی معماری نئوكلاسیك چنان ریشه دار شده بود كه گسست از آن به نظر بسیار دشوار می آمد. تاریخ هنر جانسون هنگامی كه به برهه زمانی تحت نفوذ رمانتیسم می رسد آن را در معماری نادیده می گیرد و به معرفی معماری نئوكلاسیك می پردازد. تاریخ معماری «پاتریك نوتجنز» از كلاسیسیزم رمانتیك سخن به میان می آورد در حالی كه معماری كه ملهم از اندیشه های معماری و رم باستان است را به هیچ عنوان نمی توان با اندیشه های رمانتیسیسم هنگام دانست
آقای فرهاد گشایش نیز در تاریخ هنر ایران و جهان وقتی به رمانتیسم می رسد در باب معماری تنها این جمله را می آورد «هیچ سبك و مكتب رمانتیكی در معماری وجود ندارد اما احیا مجدد سبك گوتیك و به وه در مراحل آغازین آن جنبه ای از رمانتیسم محسوب می شود بنابراین رمانتیسم در عرصه معماری، با الهام از ادبیات تنها با بازگشت به گوتیك و گرایش به منظره گرایی خود را نشان می دهد و بینش عمیق رمانتیسیسم كه در توجه به ذهن هنرمند، رهایی از الگوی مطلق و جاودان و استفاده از كلید ها یا تمثیل هایی كه نمایانگر واقعیت درونی باشد؛ زمینه ساز هنر مدرن و معماری مدرن گردیدند.
آزادی و توجه به ذهنیت خلاق هنرمند كه هنر و معماری مدرن بر پایه آنها شكل گرفت بنیان معرفت شناسانه رمانتیك ها را تشكیل می داد. «آزادی در زمینه تفكر و خرد محض یكی از دستاوردهای معرفت شناسانه فیخته است. او بر خلاف كانت كه آزادی را تنها در قلمرو عمل قابل شناسایی می دید؛ جست و جوی آزادی را در زمینه خرد محض مورد تاُكید قرار داد. آزادی در معماری كه چندین دهه پس از نهضت رمانتیسم در آلمان در پروژه برج اندیشمندان رمانتیك آلمان نبود. پس می توان گفت كه تاُثیر از اساسی بینش رمانتیسیسم در معماری چندین دهه بعد در سراسر اروپا نمایان گردیده است.
.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود کاربرد سیال حفاری در کاهش هزینه ها با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کاربرد سیال حفاری در کاهش هزینه ها با word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کاربرد سیال حفاری در کاهش هزینه ها با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب    
پیش گفتار    7
1-1 مقدمه    11
1-2 هرز روی سیال حفاری    12
1-3 انواع سیالات حفاری    14
1-3-1-1 معایب سیالات گازی :    15
1-3-1-2 محاسن سیالات گازی :    16
1-3-2-1 موارد استفاده اب :    18
ذرات کلوئیدی یا جامد معلق در مایعات ( گل حفاری ) :    19
امولوسیون هیدروکربن های نفتی در اب یا اب در هیدروکربن های نفتی    20
ترکیبی ازدو نوع سیال حفاری    20
1-4 سیال حفاری پایه روغنی ( OBF )    21
1-5 سیالات حفاری پایه ابی (WBF  )    22
1-6 سیال حفاری پایه سنتزی ( SBF )    23
2-1 انواع گل های حفاری    24
2-1-1 گل های روغنی ( اساس ترکیبات نفتی ) :    24
گل های امولسیونی پایه ابی :    25
گل های امولسیونی ترکیبات پایه نفتی :    26
گل های رسی :    27
2-2 وظایف گل حفاری    29
2-2-1    تمیز کردن چاه :    30
2-2-2  خنک کاری :    33
2-2-3  روان کردن :    34
2-2-4  پر کردن منافذ :    35
2-2-5  کنترل فشار :    36
2-2-6  معلق نگه داشتن    38
2-2-7  ترخیص شن و کنده های حفاری    39
2-2-8  تحمل وزن لوله های حفاری و جداری    40
2-2-9  دریافت اطلاعات    41
2-2-10  انتقال توان هیدرولیک پمپ ها به مته    42
2-3 بنتونیت    43
2-4 تهیه گل بنتونیتی    44
2- 5 فوائد استفاده از گل حفاری در چاه های نفت و گاز    45
2-6 افزودن ملاس    46
2-7 انواع رس    49
2-8 تعیین ماهیت رس    50
2- 9 ذرات کلوئیدی    51
3-1 انواع تینر    52
3-1-1 تینرهای معدنی    53
3-1-2 تینرهای الی    56
3-2 مهمترین تینرهای ساخته شده    58
4-1 حفاری تحت تعادل    60
4-2 روش های حفاری با هوا    62
5-1 مقدمه    65
5- 2 زمینه (سابقه) میدان    67
5-3 انتخاب مته وهیدرولیک    68
5-4 مایع حفاری    70
5-5 نتایج استفاده از سیال حفاری    73
5-6 بالا بردن ROP    76
5-7 خلاصه کارهای انجام شده در چاه ها    77
5-8 نتیجه    79
6-1 مقدمه    80
6-2 سیستم های تصفیه گل حفاری    82
6-2-1 سیستم Solid Control    82
6-2-2 سیستم Zero Discharge    85
6-3 بازیافت گل های حفاری پایه روغنی الوده به اب سازند    86
6-4 کاهش حجم پسماند و افزایش بازیافت و چرخه مجدد پساب حفاری    89
6-5 به حداقل رساندن حجم باطله حفاری به کمک نرم افزار شبیه ساز    91
6-6 به حداقل رسانی حجم باطله ها توسط دستگاه های فراوری و تکنولوژی اختصاص داده شده برای کاهش باطله و بازیافت مواد برای چرخه و استفاده مجدد  (Envirocenters)    93
6-7  کاربرد خشک کن ورتیکال بسکت جهت تطبیق با مقررات زیست محیطی    94
6-8 تشریح سیستم    95
6-9 سیستم اداره سیال    98
6-10 نتیجه گیری    100
اختصارات:    102
شکل شماتیک خشک کن ورتیکال بست    104
منابع    106
7- ریاض خراط ” بررسی تاثیرات نمک و نوع بنتونیت مصرفی روی رفتار    106

گل حفاری         ”    106

 

پیش گفتار

امروزه علم سیال شناسی و نیز مهندسی گل وسعت وگستردگی زیادی پیدا كرده است بطوریكه در حال حاضر این رشته به صورت تخصصی و فنی در مقاطع دكتری تحت عنوان مهندسی گل تدریس می شود .
در طی عملیات حفاری چه در صنایع نفت و چه در صنعت معدنكاری مهمترین عوامل و فاكتورها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سیال حفاری می باشد زیرا با توجه به خصوصیات فیزیكی و شیمیایی كه هر یك از سیالات دارند به پیشرفت عملیات كمك شایانی می كنند . به عنوان مثال از طریق گل می توان به نوع سازند زمین شناسی كه در حال حفر شدن است پی برد و یا از بروز اتفاقات بسیار مخرب و خطرناك همچون فوران چاه جلوگیری كرد .
اولین چاه نفتی مربوط می شود به ژوئن سال 1859 كه در كنار یك چشمه نفتی در پنسیلوانیا حفر شد و در 27 اوت همان سال در عمق 21 متری به نفت رسید . این چاه توسط شخصی به نام ادوین دریك حفر شد و او اولین كسی بود كه نفت را از چاهی كه با وسایل مكانیكی ساده حفر شده بود استخراج كرد . به نوعی می توان گفت كه جرقه ایجاد صنعت گل از همان سالها زده شد و تا به حال پیشرفت و ترقی قابل توجهی نموده است .
در چاه های نفتی به علت عمق زیاد و وجود فشارهای ئیدروستاتیكی بالا و نیز
فشارهای زمین ایستایی (over burden pressure ) باید از سیالاتی استفاده كرد كه چندین خواص شیمیایی مختلفی داشته باشند تا بتوان از این سیال برای چندین هدف مختلف استفاده كرد به عنوان مثال باید وزن آن توانایی كنترل طبقات را داشته باشد و یا بتواند به خوبی مته حفاری را روغنكاری و خنك كند و نیز به مخزن نفتی ما آسیبی نرساند و راحت بتواند توسط پمپ های گل ، پمپ شود یا به عبارتی دیگر گرانروی آن به اندازه ای باشد كه فشار به پمپ های گل وارد نسازد .
گل های حفاری از طریق پمپ به رشته لوله های حفاری وارد می شود و با سرعت بسیار زیاد از سر نازل های مته به درون چاه می ریزد و از فضای بین رشته لوله  حفاری و دیواره چاه ( فضای آنالوس ) به سطح زمین منتقل می شود . وقتی كه گل به سطح زمین می رسد گل قبل از بازگشت به مدار بررسی سرندهایی ریخته می شود كه توسط آن ها ذراتی كه در اثر حفاری سازند وارد گل شده اند خارج می شود . این سرندها بر اساس اندازه ذرات ، مش بندی شده اند . به عنوان مثال برای جدا كردن ، ذرات رس بر روی سرندی به نام shale shaker ریخته می شود و بعد در تانكی به نام mud tank ذخیره می شوند . بر اساس تركیباتی كه دارد تصفیه می شود و مجددا به
مدار گردش گل باز می گردد .
 از روی تركیباتی كه گل زمان خارج شدن از چاه دارد می توان تا حدود زیادی به مطالبی پیرامون چاه پی برد از آن جمله می توان از میزان گاز درون گل و یا میزان آب گل حفاری و نیز نوع جامداتی كه در آن وجود دارند به اطلاعاتی هرچند مختصر ولی بسیار مهم پی برد .
با توجه به مطالبی كه ذكر شد به خاطر اهمیت و حساسیتی كه این مقوله دارد تلاش های بسیاری برای پیشرفت این صنعت می شود .
در این تحقیق سعی شده است  انواع سیالات حفاری معرفی شود و همچنین نقش كلیدی هر یك از آن ها در طی عملیات حفاری تعیین شود تا با استفاده از هر یك از آن ها در زمان مشخص بتوان هزینه های حفاری را كاهش دهیم و راندمان عملیات را بالا ببریم .
همچنین در پایان این تحقیق پروژه های عملی و اجرا شده ای كه با مؤفقیت به اتمام رسیده اند آورده شده است تا نمونه عملی خوبی برای اجرای هر چه بهتر عملیات حفاری به دست متخصصان باشد            

 

                                                                                                     
1-1 مقدمه
سیال حفاری به گاز ، مایع و یا گلی كه در سیستم حفاری جریان دارد گفته می شود . سیال های حفاری كه اساسا برای ایجاد ایمنی ، بالا بردن بازدهی ، كارآیی و افزایش بهره وری اقتصادی در حفاری به ویژه حفاری چاه های نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند به طور كلی به سه گروه گازها ، مایعات و گل حفاری تقسیم می شوند . هر یك از انواع سیالات حفاری دارای مزایا و محاسنی می باشند بنابراین انتخاب بهترین و كارآترین سیال حفاری به عوامل چندی بستگی دارد . برای انتخاب بهترین و مناسب ترین سیال حفاری می توان تمامی فاكتورهای مؤثر را مشخص نموده و به هر یك از آنها بر اساس یك سیستم امتیاز دهی به هر یك از این فاكتورها امتیازی را نسبت داده و در نهایت بر اساس مجموع امتیازات حاصله از تاثیر فاكتورهای مختلف سیال بیشترین امتیاز را به عنوان مناسب ترین سیال حفاری انتخاب كرد . فاكتورهای موثر بر عملیات حفاری شامل نوع و روش حفاری ، نوع و جنس لایه های سنگی ، حمل و نقل، میزان هزینه و تاثیر بر روی محیط زیست می باشند .     
1-2 هرز روی سیال حفاری
از جمله مشكلات در ارتباط با سیال حفاری، هرزروی آن و تحمل هزینه های سنگین ناشی از آن است . هرزروی سیال حفاری وارد شدن حجم قابل توجهی از این سیال به درون سازندی كه حفاری می گردد می باشد . هرزروی زمانی رخ می دهد كه تراوایی سازند به اندازه كافی است یا حفره ها و شكستگی های موجود در سازند چنان بزرگ هستند كه بوسیله مواد جامد موجود در گل مسدود نمی شوند . هرزروی سیال حفاری ممكن است از مقدار خیلی كم تا خیلی زیاد متغیر باشد . هزینه های اضافی سالیانه و اتلاف وقت دكل حفاری به واسطه مشكلاتی از این قبیل بالغ بر میلیون ها دلار میگردد . در نتیجه توجه به بهینه كردن عملیات حفاری و نیاز به كاهش هزینه های مرتبط با هرزروی سیال حفاری ضروری به نظر می رسد  . نتایج تجربی حاصل از مقابله با هرزروی سیال حفاری در یك سازند نمی تواند بعنوان یك راه حل عمومی در رفع مشكلات مشابه در مناطق دیگر مورد استفاده قرار گیرد . در چنین شرایطی روش های گوناگون كه تركیبی از علم و تجربه می باشند بسته به نوع هرزروی كه می تواند جزئی یا كلی باشد به كار گرفته می شوند . لذا بدین منظور بعضی از روش های كاربردی خاص سریعا بدون توجه به جنبه های اقتصادیشان و اثرات آن بر روی سازند مورد استفاده قرار می گیرند .
 هرزروی سیال حفاری علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی جهت تهیه و جایگزینی مجدد گل در حین عملیات حفاری باعث وارد آمدن صدمات جدی به یك مخزن می گردد . بسیاری از مخازن به علت صدمات وارده بصورت شیمیائی مورد درمان قرار می گیرند . این درمان كه با اسیدزنی به مخزن صورت می گیردعلاوه بر اتلاف وقت مستلزم هزینه های اضافی بوده و حتی ممكن است در درمان مخزن نتایج مطلوبی نداشته باشد. 
1-3 انواع سیالات حفاری
سیالات حفاری به طور كلی به پنج گروه زیر تقسیم می شوند :
1-3-1    گازها : گازهای عمده مورد مصرف در حفاری ، هوا ، گاز طبیعی و نیتروژن و دی اكسیدكربن می باشند . امكان بكارگیری نیتروژن و دی اكسیدكربن درحال بررسی و تحقیق است كه نتایج اولیه بدست آمده از آن امیدواركننده نبوده است . تنها گازی كه در عمل از آن استفاده می شود هوا است . هوا ، سبك،ارزان و بهترین تمیزكننده است ضمن آنكه به دیواره چال نیز آسیب نمی رساند و سرعت انتقال خرده ریزه های حفاری با هوا زیاد است و به همین دلایل در حفاری انفجاری از هوا استفاده می شود . اما در همه موارد حفاری نمی توان از هوا استفاده كرد به عنوان مثال در حفاری های اكتشافی و حفاری های عمیق با ماشین های چرخشی از هوا استفاده نمی شود . 

1-3-1-1 معایب سیالات گازی :
الف : تركیب هوا با گاز متان ( در صورتی كه 5 تا 15 درصد تركیب هوا را تشكیل دهد) موجب انفجار خواهد شد . در نتیجه استفاده ازآن محدود است.
ب : وجود اكسیژن و انیدرید كربنیك در هوا باعث خوردگی یا فرسایش ابزار آلات حفاری می شود .
ج : به دلیل كمی وزن مخصوص گازها كنترل فشار طبقات زیر زمین تقریبا امكان پذیر نیست .
د : به دلیل پائین بودن چگالی انتقال قطعات درشت حفاری به عنوان نمونه های مغزه ای توسط هوا به سختی انجام می گیرد .
س : برای رفع مشكلات ناشی از شیل كاربرد ندارد .
ص : حفاری با هوا همراه با گرد و غبار زیاد است مخصوصا اگر در آن سیلیس و اندازه آن كمتر از 05/0 میلیمتر باشد چنانچه گرد و غبار حذف نشود علاوه بر ایجاد مشكلاتی برای تعمیر و سرویس ماشین شرایط كار نیز برای برای حفار یا حفاران دشوار خواهد شد .
1-3-1-2 محاسن سیالات گازی :
حفاری با گازها سریع انجام می شود . میزان هرز روی سیال حفاری كم است و طبقات حفاری شده با هوا از كمترین ضایعات برخوردارند .
1-3-2    مایعات : مایعاتی كه به عنوان گل حفاری مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : آب خالص ، آب نمك و نفت خام .
بعد از هوا تقریبا آب به دلیل گرانروی و چگالی كم آن مناسب ترین سیال حفاری برای ایجاد چال در شرایط عادی است . حفاری از میان ماسه سنگ توسط آب خالص موجب انبساط و ازدیاد حجم رس موجود در ماسه سنگ می شود كه سبب مسدود شدن منافذ سنگ می گردد . این فرآیند بخصوص در چاه های نفت اهمیت ویژه ای دارد زیرا باعث عدم ورود نفت از ماسه سنگ به چاه می شود . آب نمك موجب انبساط كمتر رس با توجه به آب خالص می شود . در مواردی ممكن است اساس سیال آب باشد اما روغن به آن اضافه شده باشد یا برعكس در این شرایط سیال به حالت امولسیونی در می آید . افزودن روغن به آب به دلیل ایجاد خاصیت جلادهندگی به سیال است .  
1-3-2-1 موارد استفاده آب :
الف : جرم مخصوص سیال حفاری برای كنترل فشار طبقات زیرزمین كافی باشد .
ب : چاه از داخل سنگ های نامقاومی چون شیل عبور نكند البته مشكلات حفاری در شیل ها را می توان با اضافه كردن موادی نظیر cypan  ( نوعی ماده شیمیائی ) و مواد دیگر به گل حفاری كاهش داد .
مزیت آب نمك نسبت به آب معمولی این است كه وجود نمك در آب ( به میزان 10 درصد ) باعث افزایش وزن مخصوص و ایجاد فشار هیدروستاتیكی بیشتر می گردد .
نفت خام فشار هیدروستاتیكی كمتری نسبت به آب خالص و آب نمك ایجاد می كند كه علت آن چگالی كمتر نفت خام می باشد و از آن در در مورد فشار غیر نرمال ( فشار كمتر از 433/0 پوند بر اینچ مربع به ازای هر فوت ) استفاده می شود .
1-3-3    ذرات كلوئیدی یا جامد معلق در مایعات ( گل حفاری ) :
 یك گل مخصوص به صورت مخلوطی مانند سیمان می باشد كه قسمت عمده آن را آب و مایعات دیگر تشكیل داده و برای افزایش چگالی و گرانروی سیال حفاری به منظور كنترل فشار طبقات به آن مقداری بنتونیت و یا مواد دیگر اضافه می كنند . چگالی این نوع سیالات حفاری معمولا 1 تا 25/1 گرم بر سانتیمتر مكعب است.
1-3-4    امولوسیون هیدروكربن های نفتی در آب یا آب در هیدروكربن های نفتی
1-3-5    تركیبی ازدو نوع سیال حفاری
1-4 سیال حفاری پایه روغنی ( OBF )
سیال پایه روغنی دارای گازوئیل، نفت معدنی یا روغن های دیگر به عنوان فاز پیوسته، به همراه آب به عنوان فاز پراكنده است. دیگر اجزای تركیب كننده: باریت ها، رس ها، امولسیفایر، كلرید كلسیم، لیگنیت و دیگر مواد افزودنی هستند. استفاده از گل حفاری پایه روغنی سبب كاهش فعل و انفعالات بین سیال حفاری و مواد معدنی سازند می شود. بدین ترتیب قطعات جدا شده كمتر به قطعات ریزتر تبدیل می شوند و در نتیجه كارایی جداسازی مواد گل حفاری افزایش می یابد.
در گل های حفاری با پایه نفتی، سیال متداول گازوئیل است كه دارای ویسكوزیته قابل توجه بوده و دارای حلالیت كم در سیستم حفاری است، اما با این حال گازوئیل سمی است و اثرات مضر محیطی گل حفاری با پایه گازوئیل از گل حفاری با پایه آبی بیشتر است. حجم میانگین پسماند سیال پایه روغنی ? هزار تا ? هزار بشكه برای هر چاه تخمین زده می شود. در بسیاری از حالت های عملیات دریایی، این پسماند برای تخلیه در خشكی و یا چرخه مجدد به ساحل انتقال داده می شود.
1-5 سیالات حفاری پایه آبی (WBF  )
آب متداولترین و عمده ترین سیالی است كه به عنوان پایه برای گل های حفاری به كار می رود. چون آب فاقد خصوصیات شیمیایی و فیزیكی مورد نیاز برای همه نیازهای گل حفاری است، چندین مواد افزودنی دیگر برای تغییر خصوصیات آن به كار گرفته می شود، سیال حفاری پایه آبی، یك سیال حفاری قراردادی است كه در آن آب فاز پیوسته است و مواد جامد داخل آن دارای معلق بودن متوسط است، چه روغن حضور داشته باشد و چه حضور نداشته باشد. آب مورد استفاده نیز می تواند آب شیرین یا آب شور باشد. سیالات حفاری پایه آبی نسبتاً ارزان و عموماً غیررسمی هستند. عموماً این سیالات شامل بیش از ?? درصد آب هستند كه مواد افزودنی از قبیل بنتونیت، باریت، رس ها، لیگنوسولفونات، لیگنیت، كاستیك سودا، مواد جامد سازند و مواد ویژه افزودنی به آن اضافه می شود. سیالات حفاری پایه آبی، بسته به عمق چاه بین ?? هزار تا ?? هزار بشكه باطله برای هر چاه تولید می كنند.

1-6 سیال حفاری پایه سنتزی ( SBF )
سیالات پایه تركیبی (Synthetic) كه به تازگی گسترش یافته اند، با همان كارایی سیالات روغنی ولی با اصلاحات در تركیبات تجزیه ناپذیر و مواد سمی و آسیب رسان به محیط زیست توانسته اند كارنامه قابل قبولی در مقایسه با دیگر سیالات حفاری به دست آورند. تركیب سیال سنتزی از هیدروكربن اشباع شده (غیر آروماتیك) با بیشتر كمپلكس های مولكولی از قبیل استات ها، اترها و استرها، درجه بندی می شود. سیالات پایه سنتزی به عنوان یك امولسیون كه در آن مایع سنتزی فاز پیوسته را شكل می دهد، در حالی كه آب شور به عنوان فاز پراكنده مفید است، فرمولبندی می شود. سیستم های سیال پایه سنتزی احتیاج به حجم و رقت زیاد ندارد و در نتیجه حجم سیال مورد استفاده كاهش می یابد.
2-1 انواع گل های حفاری
2-1-1 گل های روغنی ( اساس تركیبات نفتی ) :
 تركیب اصلی اینگونه گل های حفاری را هیدروكربن های نفتی تشكیل می دهد مخصوصا آنهایی كه از نقطه اشتعال بالایی دارند كه در آن ذرات جامد بصورت معلق است . این گل ها بیشتر برای ماسه سنگ ها مورد استفاده قرار می گیرند زیرا موجب خسارت كمتری به ماسه سنگ می گردد . در حفاری داخل شیل ها نیز درصورتی كه به دلیل فشار هیدروستاتیكی زیاد در داخل آن حفره ایجاد شود از این نوع گل به دلیل وزن مخصوص كمتر استفاده می شود .

2-1-2    گل های امولسیونی پایه آبی :
 در این كونه گل های حفاری معمولا هیدروكربن های نفتی به صورت قطره به درون آب پخش و اضافه می گردد كه مقدار آن به طور معمول 10 تا 15 درصد حجم گل حفاری را تشكیل داده و در صورت لزوم این مقدار به 50 درصد نیز می رسد . اضافه كردن هیدروكربن های نفتی ( بویژه گازوئیل ) موجب افزایش خاصیت جلادهندگی گل حفاری می شود . رس و ذرات جامد دیگر می توانند به این گونه گل ها اضافه شوند . اساس این گل ها را آب نمك یا آب خالص می تواند تشكیل دهد . وجود روغن باعث شفافیت و جلا دادن سرمته ، وزنه اضافی و لوله حفاری می شود و بدین طریق موجب كاهش چسبندگی ذرات حفاری به دندان های مته و رشته لوله حفاری می شود مخصوصا در سیستم حفاری چرخشی لوله حفاری سریعتر می چرخد و در مجموع سرعت چال زنی با اینگونه گل حفاری افزایش می یابد .
2-1-3     گل های امولسیونی تركیبات پایه نفتی :
تركیب اصلی این گل ها را هیدروكربن های نفتی تشكیل می دهد كه آب به مقدار كم به آن اضافه می شود . این گونه گل ها برای سنگ نمك و انیدرید بسیار مناسب می باشند . تركیب دو سیال حفاری در مواردی به كار برده می شود كه از هوای فشرده جهت كاهش دادن فشار هیدروستاتیكی سیال استفاده شود . در این شرایط نه تنها به هدر رفتن سیال حفاری كاهش می یابد بلكه سرعت چال زنی نیز افزایش می یابد
2-1-4    گل های رسی :
ذرات كلوئیدی عمدتا از جنس رس می باشند . رس ها انواع متعددی دارند . بعضی از رس ها می توانند سیالات حفاری را متورم و سفت و غلیظ كنند حال آنكه بعضی دیگر به سرمته و لوله های حفاری می چسبند . هر دو نوع از رس های مذكور از سرعت حفاری می كاهند و یا به گونه ای عملیات حفاری را پیچیده می كنند بنابراین تعیین وانتخاب یك رس متورم كننده یا غلیظ كننده و یا تركیبی از هر دو مهم است .
2-2 وظایف گل حفاری
گل حفاری ده وظیفه را یكجا انجام می دهد :
1-    تمیز كردن ته چاه و انتقال قطعات حفر شده از ته چاه به سطح زمین
2-     خنك كاری مته و لوله های حفاری كه موجب افزایش كیفیت و عمر سرمته می شود .
3-     روان كردن مته لوله های حفاری و شفافیت و جلا دادن به رشته لوله های حفاری كه باعث تسریع در انتقال آن ها می شود .
4-     اندود كردن دیواره چاه وجلوگیری از ریزش
5-     كنترل فشارهای زمین
6-     معلق نگه داشتن كنده ها و مواد وزن افزای گل به هنگام خاموشی پمپ
7-     ترخیص شن و كنده های حفاری در روی الك لرزان
8-     تحمل بخشی از لوله های حفاری و لوله های جداری
9-     به حداقل رسانیدن ضایعات وارد بر سازندهای مجاور چاه و ارائه حداكثر اطلاعات پیرامون آنها
10-     انتقال توان هیدرولیك پمپها به مته
2-2-1    تمیز كردن چاه :
 هنگامیكه گل حفاری از نازل های مته با فشاری زیاد وارد چاه می شود باعث تمیز كردن و حمل كردن تمامی كنده ها می شود گل حفاری حاوی قطعات و ذرات حفر شده و خرد شده بعد از صاف شدن مجددا قابل استفاده خواهد بود . در هنگام بالا آمدن كندیات نیروی جاذبه بر آنها تاثیر می گذارد و در نتیجه عاملی برای سقوط آنها می شود . در این حالت باید سرعت صعودی گل از سرعت سقوط ذرات بیشتر باشد تا بتوان انتظار رسیدن كندیات را به سطح زمین داشت .
slip velocity یا سرعت سقوط ذرات بستگی به شكل هندسی و وزن مخصوص آنها از یك سو و از سوی دیگر به گرانروی تیكسوتراپی وزن و سرعت گل در آنالوس دارد . توانایی گل در تمیز نگه داشتن ته چاه و انتقال كنده های حفاری به سطح زمین بستگی به عوامل متعددی دارد . بهترین این عوامل عبارتند از :
سرعت گل در آنالوس ، وزن گل و گرانروی آن ، سرعت گل در قسمتهای مختلف آنالوس به نوبه خود بستگی به ظرفیت پمپهای گل و سرعت آنها و نیز به اندازه قطر پایپ و drill collar و نیز چاه دارد .معمولا این متغیرها را طوری تنظیم می كنند كه سرعت گل را در آنالوس بین 100 تا 200 فوت در دقیقه شود .

هر چقدر وزن گل زیاد باشد یعنی مقدار ذرات جامد در گل زیاد باشد ظرفیت حمل گل افزایش می یابد زیرا طبق قانون اجسام شناور و غوطه ور هرگاه جسمی درون سیالی غوطه ور باسد از طرف سیال نیرویی رو به بالا یعنی خلاف جهت جاذبه به جسم وارد می شود كه بزرگی این نیرو بسته به وزن مخصوص جسم و شكل هندسی آن و نیز وزن مخصوص سیال دارد. ( نیروی بویانسی )
گرانروی نیز روی حمل كندیات به سطح زمین توسط گل تاثیر دارد هر چه میزان این گرانروی زیاد باشد توانایی آن برای حمل ذرات بیشتر است .دوران لوله حفاری نیز روی توانایی گل در انتقال كنده ها اثر می گذارد .
با توجه به‌اینكه گرانروی تابعی از درجه حرارت و فشار می‌باشد، بنابراین برای‌بررسی حمل كنده‌های حفاری به سطح زمین باید توزیع درجه حرارت و گرادیان‌فشار در مسیر حركت گل تعیین شود. و برای نوشتن معادلات مربوط به تعیین‌فشار و درجه حرارت ، دانستن معادله حركت گل حفاری الزامی می‌باشد. باتوجه به خصوصیات فیزیكی گل، معادله حركت بینگهام كه تطابق خوبی با گل‌حفاری دارد، به عنوان معادله حركت گل حفاری انتخاب شده است . برای‌تعیین گرادیان فشار ابتدا افت فشار گل در مسیر حركت تعیین شده است وسپس با در نظر گرفتن فشار حاصل از پمپ و فشار ئیدرواستاتیك گرادیان ‌فشار در طول مسیر محاسبه شده است .

 برای تعیین توزیع درجه حرارت ،ضرایب انتقال حرارت بین مسیر رفت و برگشت و همچنین بین مسیر برگشت‌و زمین با استفاده از معادلات تجربی تعیین شده است و سپس با استفاده‌از نوشتن معادلات موازنه انرژی در مسیر حركت گل حفاری، توزیع درجه‌حرارت در مسیر بدست آورده شده است . با مشخص شدن مقادیر فشار و درجه‌حرارت در طول مسیر، مقدار گرانروی بصورت تابعی از عمق مشخص شده‌است . سپس با تعیین نیروهای وارد بر كنده‌های حفاری معلق در گل، سرعت‌سقوط یا صعود كنده‌ها تعیین می شود
2-2-2  خنک کاری :
در اثر چرخش مته ها تماس آن با سازند یا لوله های جداری باعث افزایش حرارت در مته ها و لوله های حفاری می شود كه این مسئله اگر كنترل نشود ، از آنجائیكه سازندهایی توانایی انتقال حرارت را در این حد را از خود ندارند باعث می شود كه مته بسوزد و نیز دز برخی موارد باعث سوراخ شدن لوله های حفاری نیز می شود .
گرمایی كه در اثر اصطكاك سر مته و رشته لوله های حفاری با سنگ ایجاد می شود توسط سیال حقفاری جذب می گردد . مقدار جذب آن به حجم سیال حفاری كه به درون چال به جریان می افتد و به گرمای ویژه آن بستگی دارد . قصور در جلا دادن مته و بالاخص لوله حفاری موجب نیاز به افزایش انرژی جهت انتقال لوله های حفاری و ایجاد انرژی لازم در سرمته می شود كه این افزایش غیر عادی باعث كاهش عمر سرمته می شود . هر چند آزمایش و معیار مشخصی جهت اندازه گیری خاصیت جلادهندگی سیالات حفاری وجود ندارد اما استفاده از گازوئیل و به طوركلی هیدروكربن های نفتی موجب افزایش خاصیت جلادهندگی سیال حفاری می شود لذا در شرایطی از حفاری كه جلا دادن مته ضروری است باید به تركیب گل روغن اضافه نمود یا از گل های روغنی استفاده كرد .  
2-2-3  روان کردن :
گلهای حفاری نیز تا حدودی به روان كردن مته اثر می گذارند و رسی كه در گلهای حفاری مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر دیگر خواصشان دارای خاصیت روان كنندگی نیز هستند در حالیكه فشار وزن اضافی بر روی مته ها زیاد باشد حتی این مواد نمی توانند از فرسایش یاتاقان های مته جلوگیری كنند در این حالت كاربرد روان كننده های فشار قوی می توانند در حل مشكل موثر باشند .
همچنین جلوگیری از فرسایش یا خوردگی رشته لوله های حفاری از دیگر كارهای گل حفاری است كه این كار با اضافه كردن هیدروكربن های نفتی و یا تركیبات شیمیائی همچون كرومات یا دی كرومات سدیم به گل حفاری امكان پذیر می باشد .

2-2-4  پر کردن منافذ :
پر كردن منافذ ریز دیواره چال با ذرات جامد یا كلوئیدی گل حفاری موجب جلوگیری از به هدر رفتن آب گل حفاری می شود . چنانچه منافذ ریز و یا شكاف دیواره چال بیش از اندازه بزرگ باشد به نحوی كه ذرات جامد گل حفاری قادر به اشغال یا پركردن آن نباشد در اینصورت نه تنها آب بلكه مقداری گل حفاری نیز به هدر می رود . انتخاب گل حفاری به نوع ماشین و شرایط حفاری بستگی دارد ضمن آنكه به همانند سایر مسائل مربوط به مهندسی فاكتور اقتصادی می تواند از عوامل تعیین كننده باشد . گل حفاری در سرعت حفاری روی طبقات مجاور و رشته لوله حفاری تاثیر می گذارد . جلوگیری از فرسایش یا خورندگیرشته لوله حفاری از دیگر عواملی است كه باید با گل حفاری انجام شود كه معمولا این كار با اضافه كردن هیدروكربنهای نفتی و یا تركیبات شیمیائی همچون كرومات یا دی كرومات سدیم به گل حفاری امكانپذیر است .
2-2-5  کنترل فشار :

یكی دیگر از وظایف گل كنترل فشارهای طبیعی سازندها می باشد زیرا كه در حین حفاری با سازندهایی برخورد می كنیم كه احتمال وجود آب یا نفت یا گاز در آنها می باشد در نتیجه با انتخاب وزن گل مناسب باید در برابر این فشار ایستادگی كنیم . اگر فشار هیدروستاتیك از فشار سازند بیشتر باشد باعث خرد شدن دیواره و نفوذ گل می شود و اگر فشار سازند از فشار هیدروستاتیك بیشتر باشد باعث ایجاد فوران در چاه می شود . فشاری كه گل حفاری در ته چاه ایجاد می كند برابر است با حاصل ضرب وزن مخصوص گل در ضخامت یا ارتفاعی از چاه كه توسط گل اشغال شده است .
گل حفاری توسط فشار هیدروستاتیكی كه از رابطه زیر بدست می آید طبقات زیرین را كنترل می كند و از ورود آن به داخل چاه جلوگیری می كند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی مبحث آب و معماری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مبحث آب و معماری با word دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مبحث آب و معماری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
با توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران و کمبود منابع آب در بخش عمده ای از این سرزمین موضوع کشف و تأمین آب، جلوگیری از هدر رفتن آن و استفاده حساب شده از این پدیده زندگی بخش و آبادکننده از دورترین زمانها مورد توجه بوده است. در تمامی زمینه ها و نمودهای زندگی مردم این سرزمین، به روشنی می توان نشانی ارجمندی این مائده آسمانی را مشاهده نمود و پیوند ژرف آنرا با تمامی مظاهر فرهنگ، هنر و تمدن مردم این مرز و بوم لمس کرد. معماران و مهندسان ایرانی به پیروی از این فرهنگ عمومی از دیرباز دست به تجربه های چشمگیر و فراموش ناشدنی در زمینه کیفیت حضور اب در معماری، بهینه سازی مصرف آب و… زده اند.
در فصل نخستین، به این موضوع پرداخته شده است و بستر تئوریک پروژه را شکل داده است. علاوه بر این به علت نوع موضوع پروژه در نوشتار دوم این فصل به موضوع فراغت و گذران آن توجه شده است.
در فصل دوم که بستر فیزیکی پروژه است، در ابتدا چند نمونه از آثار معماران ایرانی و ژاپنی در زمینه موضوع پروژه معرفی شده است. پس از این بررسی مختصر در نوشتار دوم و سوم به استانداردها و برنامه فیزیکی پروژه پرداخته شده است.
در فصل سوم به بازشناسی شهر کرج پرداخته شده است. مطالعات بستر کالبدی پروژه بر پایه «طرح جامعه شهرستان کرج» شکل گرفته است. مطالعات مختلف جمعیتی، اقتصادی و توسعه و … به طور خلاصه در این فصل آمده است.
در فصل طراحی معماری نیز نخست، مطالبی در راستای «کانسپت» کلی پروژه و توضیح روند طراحی ارائه شده است و در ادامه، کروکیهای اولیه و سپس نقشه های معماری پروژه آمده  است.
کلید واژه ها:
آب، آناهیتا، معماری ایرانی، باغ ایران، مسکن، آب نما، فراغت، تفریح، باغ، موزه، معماری ژاپن، معبد آب، مشهد، دسترسی، کاربری، ایده، فلسفه طراحی.
پیش گفتار
انسان در طول زمان می زید و آنچه در این راه می اندوزد و می آموزد را، شکل هایی به تدریج ساده تر می بخشد؛ تا مفهوم یا مفهوم های ژرف آن را با روانی بیشتر در دسترس داشته باشد. ایرانیان دست یابی انسان به برتری هایی در جهان معنوی از راه بهره وری از توشه اندوخته ها و  آموخته هایش را، به مثابه پدیده ای دانسته اند، همزاد با انسان و فعال در طول زندگی فردی و اجتماعی وی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی خدمات حمل و نقل دریایی كروز با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی خدمات حمل و نقل دریایی كروز با word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی خدمات حمل و نقل دریایی كروز با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
1    مقدمه
3    روند تاریخی شیوه مسافرت
4    راه آهن راه آبی
7    مسافرت از راههای آبی
11    چالش هایی رویاروی سیستم حمل و نقل
13    جهانگردی و محیط فیزیكی
19    انتظارات مسافران دریایی
22    غفلت از سفر دریایی
23    پاگرفتن كشتی های مسافربری
31    پیشینه كشتیرانی و حمل و نقل دریایی در ایران
34    حمل و نقل مسافری دریایی در ایران
35    فناوری ساخت كشتی
37    خدمات اطلاع رسانی
39    ترجمه اینترنتی

 
مقدمه
سیستم حمل و نقل در قلب صنعت جهانگردی قرار دارد. سیستم حمل و نقل خانه یا وطن جهانگرد و مقصد (با تمام جذابیت ها، تسهیلات و سایر ویژگی های سفر) را به هم مرتبط می سازد. كارآیی، راحت بودن و میزان سلامت و امنیت این سیستم، تعیین كننده نوع تجربه و كیفیتی است كه از سفر به دست می آید. در برخی از موارد هزینه حمل و نقل تشكیل دهنده بزرگترین بخش كل هزینه سفر است.
بین پیشرفت سیستم حمل و نقل و رشد صنهت جهانگردی یك رابطه مستقیم برقرار است. به ویژه، خودرو و هواپیمای جت توانستند مسافرت را برای بخش بزرگی از جمعیتن دنیا میسر سازند. با افزایش تقاضا برای مسافرت، ظرفیت وسیله های مختلف حمل و نقل عاملی حیاتی در افزایش یا كاهش صنعت جهانگردی به حساب می آید. برای برخی از مقصدها، محدوددیت هایی كه به وسیله سیستم حمل و نقل و ساختار زیربنایی مقصد (مثا فرودگاه و جاده) اعمال می شود، به صورت بزرگ ترین مانع و عامل بازدارنده در مسیر رشد قرار می گیرد. در مورد مقصدهایی كه به صورت كجزیره در وسط اقیانوس قرار دارند، بدون وجود خطوط هوایی صنعت جهانگردی در آن مسیرها رشد نمی كند و اگر این وسیله نقلیه برای آن مسیر وجود نداشته باشد دست اندركاران صنعت جهانگردی كار چندانی نمی توانند بكنند.
 
روند تاریخی شیوه مسافرت
در طول تاریخ در زمان های مختلف سیوه های متفاوتی از مسافرت رواج داشته است. سیر تكاملی شیوه مسافرت، از درشكه تا هواپیمای جت، بیانگر روند تكاملی تكنولوژی حمل و نقل است. درك روند تكاملی و سیر تغییرات شیوه مسافرت در طول زمان، از آن نظر اهمیت دارد كه فرآیند تكاملی سایر جنبه های صنعت مسافرت (به ویژه بخش پذیرایی و میهمانداری) تا حد زیادی تحت تأثیر این تغییرات كبوده است.
مسافرت در روزگاران قدیم
تا نخستین سالهای آغاز سده بیستم مسافرت جاده ای تغییر چندان زیاید نكرده بود و بیشتر مسافرت ها با چهارپایان، مثل اسب، انجام می شد و در این سالها بود كه با پیدایش درشكه مسافرت كمی راحت تر شد. این بهبود وضع مسافرت بدان سبب است كه برای ساختن جاده ها از مصالح بهتری استفاده كردند و با پر كردن گودال های كوچك و بزرگی كه در مسیر درشكه ها بود جاده را هموارتر نمودند و از سوی دیگر نوعی فنر زیر اتاقك درشكه قرار دادند كه به اصطلاح موج جاده را می گرفت و مسافر احساس آرامش بیشتری می كرد. به هر حال از آنجا كه جاده سازی كاری بس طاقت فرسا بود و نیز از آنجا كه شهرها در فواصل بسیار دور از هم قرار داشتند و در برخی از موارد راه های آبی بهترین وسیله حمل و نقل بودند، مسافرت ددر مسیرهای طولانی تا پیش از اختراع راه آهن پیشرفت چندان زیاید نداشت.
در آن سالها بیشتر از راه های آبی استفاده می شد و وسایل مسافرت مخصوص این راه ها پیشرفت های چشم گیری كرد. با گذشت چندین سده و در طول تاریخ بسیاری از كشورهایی كه در ساحل دریاها قرار گرفته بودند (مثل فنیق، روم و چین) اقدام به ساخت كشتی های بهتری كردند. از سده شانزده تا نوزده، دریانوردان ازط انواع مختلف كشتی كهن برخی از آنها بسیار معروف بودند، استفاده می كردند. در نخستین سال های سده نوزدهم كشتی بخار ساخته شد و مسافران توانستند با استفاده از این كشتی ها سراسر اقیانوس اطلس را بپیمایند.
راه آهن و راه های آبی
كشتی و راه آهن با نیروی بخار حركت می كرد و انسان برای مسافرت های دسته جمعی نخست از این دو وسیله استفاده كرد. در نخستین سال های سده 19 راه آهن بوجود آمد و در طول این سده به سرعت رشد كرد و توسعه یافت. در سال 1835 راه آهن «گریت وسترن» اندن را به بیریستول وصل كرد و در سال 1841 توماس كوك نخستین گروه مسافران را جابه جا كرد و نوعی مسافرت دسته جمعی (تور) انجام داد. راه آهن سراسری ایالات متحده آمریكا در سال 1869 تكمیل شد. در آخرین سال های سده 19 راه آهن به عنوان بزرگترین وسیله مسافرت به حساب می آمد و انبوه مسافران را در نقاط مختلف دنیا، بین شهرهای بزرگ جابه جا می كرد. در سال 1883، «اورنیت اكسپرس» پاریس را به استانبول و در سال 1913 اندن را به استانبول وصل كرد. در ایالات متحدْ آمریكا «برادوی لیمیتد» و «گلدن استیت لیمیتد» از شهرت زیاید برخوردار بودند و این دو شركت با راه آهن های خود شهرها و نقاط درون شهری را به هم وصل می كردند. در نخستین سال های سده 20، ایستگاه راه آهن به عنوان كانون یا محور اتصال شخرهای بزرگ و كوچك درآمده بود و در اطراف این ایستگاهها انواع میهمان پذیرها و میهمانخانه های كوچك و بزرگ و نیز تشكیلات مختلفی برای مسافرات ایجاد شده بود.
در همین دوره پیشرفت تكنولوژی در كشتی های بخار باعث شد كه از آخرین سال های دهه نوزده تا نخستین سال های دهه 20 راه های آبی و اقیانوس پیمایی شهرت زیادی پیدا كند و خط های بزرگ كشتیرانی مثل «موریتانیا»، «كوئین ماری» و «كوئین الیزابت» به وجود آیند و مسافران می توانستند با استفاده از این راه های آبی سراسر اقیانوس اطلس را در مدتی كمتر از 4 روز بپیمایند.
 
مسافرت از راه های آبی
كشتی های تفریحی
همان گونه كه پیش از این گفتیم، هواپیما موجب ركود بازار كشتی شد. امروزه كشتی های تفریحی مهم ترین شكل مسافرت آبی به حساب می آیند. كشتی های تفریحی با سایر وسایل حمل و نقل كه پیش از این مورد بحث قرار دادیم متفاوت اند، زیرا هدف آنها تنها ارائه وسیله ای برای حمل و نقل نیست، بلكه خود به خود به عنوان مقصدی برای مسافر به حساب می آیندو با وجود اینكه كشتی های تفریحی در بندرهای مختلف لنگر می اندازند و مسافران می توانند بر ای تفریح، بازدید و خرید و یا هر كار دیگری به ساحل بروند ولی هدف اصلی از مسافرت، اقامت در این نوع كشتی هاست و مسافر می كوشد از انواع تسهیلاتی كه در این گونه كشتی ها وجود دارد استفاده كند. در یكی كشتی تفریحی امروزی، این گونه تسهیلات و وسایل آرامش بسیار زیاد است. امكان دارد كه یك كشتی تفریحی دارای وسایل زیر باشد: سالن تمرین ژیمناستیك، استخر شنا، اتاقك های ویدئویی، فروشگاه، سالن های غذاخوری و سایر وسایل تفریحی و سرگرمی. برای مثال، مسافری كه بر كشتی تفریحی «گوئین الیزابت دو» سوار شود یعنی كشتی ای كه سیزده طبقه دارد و 290324 متر است می تواند از تسهیلات زیر استفاده كند: 5 سالن غذاخوری (كه سه تای آنها ظرفیت 500 نفر را دارد)، یك سالن ورزش، سالن برگزاری گردهمایی ها، سه استخر شنا، یك زمین بسكتبال، یك كتابخانه، یك مركز كامپیوتر و یك فروشگاه بزرگ. در بیشتر كشتی های تفریحی مسئله كمیت و كیفیت غذا از اهمیت زیادی برخوردار است. كشتی های تفریحی امروزی به گونه ای ساخته شده اند كه مسافر در آنها احساس راحتی بیشتری می كند، به گونه ای كه به هنگام طوفانی شدن دریا او شاهد تكان های شدید نخواهد بود. برخی از كشتی های تفریحی دارای گاراژهای بزرگ هستند كه می توانند چند صد خودرو و وسیله نقلیه را در خود جای دهند.
بیشتر سازمان هایی كه خدمات دریایی به مسافران ارائه می دهند، بلیت هوادریا می فروشند. مسافر با این بلیط می تواند از هواپیما و حمل و نقل زمینی به مقصد و برگشت، از كشتی تا بندر مقصد استفاده كند (بلیط برای رفت و برگشت است).
بدین گونه فرد می تواند برای گذراندن روزهای تعطیل یك بلیط كامل دو سره بخرد و هیچ نگران تنظیم برنامه برای رسیدن به كشتی و هواپیما نباشد. به طور متوسط مسافرت با این نوع كشتی های تفریحی 6 روز به طول می انجامد.
بازار كشتی ها تفریحی رو به گسترش است و پیوسته اهمیت بیشتری پیدا می كند. بازار این نوع كشتی های تفریحی در آمریكای شمالی رو به گسترش است و بین سال های 1989 تا 1994 تعداد مسافران با نرخی برابر 7% در سال افزایش یافت و در جمع به 6/4 میلیون نفر رسید. در طی همین دوره ظرفیت كشتی های تفریحی به میزان 8/7 درصد حدر سال افزایش یافته است. در سال 1995 بیشتر كشتی های تفریحی به مقصد دریای كارائیب (كه جزایر باهاما ار هم شامل می شد) رفت و آمد می كردند، كه این مسیر دریایی حدود 50% از بازار این نوع مسافرت ها را به خود تخصیص داد.
سایر مقصدهای پر رفت و آمد عبارت بودند از دریای مدیترانه، 2/9 درصد، آلاسكا 8/7 درصد و ریورا در مكزیك 3/5 درصد. انتظار می رود كه حوزه اقیانوس آرام در آسیا شاهد رشد صنعت جهانگردی و كشتی های تفریحی باشد كه در این حوزه بندر سنگاپور بندر اصلی به حساب می آید.
سایر مسافرت های آبی
سایر شكل های مسافرت آبی همانند كشتی های تفریحی، كاری بیش از حمل و نقل مسافر انجام می دهند. برای مثال، برروی رودخانه هایی كه دارای منظر طبیعی و زیبا هستند، جهانگردان با استافده از قایق های كرایه ای به سیر و سفر و تفریح می روند. این قایق ها برای جهانگردان چنین امكانی را به وجود می آورند كه بین دو نقطه خشكی مسافرت كنند و برروی آب به تفریح و سرگرمی بپردازند. به ویژه قایق هایی كه برروی آب و خشكی حركت می كنند (هوركرافت) می توانند نسبت به سایر قایق های آبی سریعتر افراد را به مقصد برسانند و از جذابت بیشتری برخوردارند.
 
چالش های رویاروی سیستم حمل و نقل
رشد شركت های هواپیمایی و افزایش تقاضا باعث شده است كه سیستم های حمل و نقل موجب بروز مشكلاتی برای دولت ها، برنامه ریزان، مهندسان و سایر كسانی شوند كه در آینده ای قابل پیش بینی با این پدیده روبه رو خواهند شد.
برنامه ریزی برای ناوگان
از دیدگاه شركت هایی كه خدماتی را در زمینه حمل و نقل ارائه می كنند، برنامه ریزی ناوگان یك مسئله همیشگی است. مقصود از برنامه ریزی ناوگان این است كه شركت بكوشد با توجه به تقاضای مشتریان وسایل ذی ربط را تأمین نماید (عرضه را برابر تقاضا كند). برنامه ریزی ناوگان از آن جهت اهمیت دارد كه ماهیت عرضه در سیستم حمل و نقل چنین چیزی را می طلبد؛ به ویژه وجود تعداد صندلی كه باید به مشتری و مسافر عرضه شود و در مواردی كه بلیت به فروش نرسد وسیله نفلیه با صندلی بدون مسافر مسیر را طی كند. بنابراین یك خودروی مسافری كه تنها 25 مسافر داشته باشد 72% درآمد بالقوه خود را از دست خواهد داد؛
درحالی كه هزنیه های عملیاتی، مثل دستمزد راننده و سوخت بدون توجه به تعداد مسافر به صورت مبلغی ثابت باقی می ماند. برای به حداكثر رساندن تعداد مسافرانی كه وسیله نقلیه می تواند حمل كند، برنامه ریزی ناوگان ضرورت پیدا می كند.
هزینه حمل و نقل زیاد است، بنابراین ایجاب می كند كه حداكثر مسافر را حمل كرد.
هزینه های شامل خرید هواپیما یا وسیله نقلیه و نگهداری آنها می شود و نیز هزینه های وام های كه شركت می گیرد و نیز هزینه های مربوط به تشكیلات و دستمزد نیز در این گروه قرار دارند.
 
جهانگردی و محیط فیزیكی
برای ارائه مدرك از اثراتی كه جهانگردان بر محیط می گذارند، سه نمونه از مقصد مسافران را در زیر ارائه نموده ایم: با مطالعه این تحقیق های موردی می توان با اثراتی كه جهانگردان بر محیط می گذارند آشنا شد. اینها نمونه هایی از امكان هایی را نشان می دهند كه محیط فیزیكی تحت تأثیر انبوه مسافر و جهانگرد قرار گرفته است.
سواحل مرجانی گریت بارییر در استرالیا
منطقه ساحلی شمال شرقی استرالیا (منطقه حاره) مورد بازدید هزاران استرالیایی و خارجی قرار می گیرد. از ویژگی های اصلی این مكان، آب و هوای استوایی، جنگل ها و مناطق بكر طبیعی است. در آنجا بیش از 2000 كیلومتر ساحل مرجانی وجود دارد و   كسانی كه بدانجا مسافرت می كنند می خواهند كه از طبیعت زیبا و منظره لذت ببرند.
سازمان مسئول سواحل مرجانی گریت بارییر پس از بررسی اثراتی كه جهانگردان بر محیط زیست وارد آورده بودند نكات زیر را یادآور شد:
•    ایجاد بناها و تأسیسات زیربنایی خسارت های زیاید بر سواحل مرجانی وارد آورده است.
•    جهانگردان و مسافران اقدام به جمع آوری صدف، درختچه ها و مرجان كرده اند.
•    انبوهی از زباله در همه جا پراكنده است.
•    با غذا دادن به حیوانات موجب تغییررفتاروعادت این حیوانات شده اند.
•    به سبب سمپاشی و دفع آفات زیان های جبران ناپذیری به محیط بكر و طبیعی این منطقه وارد شده است.
سازمان حفظ سواحل مرجانی نمونه ای از مقصد مسافران است كه مدیریت منطقه می كوشد با اجرای یك استراتژی مدیریت جهانگردی پایدار را تقویت كند. سازمان جنگل های سواحل مرجانی گریت بارییر برنامه استراتژیك به اجرا درآورده است تا بتواند این محیط را حفظ كند و نیز در هر ناحیه یك برنامه ویژه به اجرا درآورده است. نوع فعالیت هایی كه باید در بخش های مختلف این ساحل انجام شود در كانون و مركز این برنامه ها قرار دارد. جهانگردان به سرپرستی راهنماهای كارآزموده، با گرفتن جواز ورود، می توانند از نقاط مختلف این ساحل دیدار كنند. متصدیان و مسئولان گردش های دسته جمعی پس از گرفتن جواز بر رفتار مسافران و جهانگردان نظارت می كنند و سازمان تنها به كسانی چنین جوازهایی می دهد كه نسبت به نوع رفتار مسافران و جهانگردان زیر نظر آنها اطمینان نسبی داشته باشد و این راهنماها باید دقت كنند تا مبادا جهانگردان به محیط خسارت وارد كنند. كسانی كه در صدد ایجاد ساختمان در ساحل برای اقامت جهانگردان برمی آیند باید ضمانت های لازم مربوط به حفظ محیط بدهند. شرایطی كه مربوط به بازدید جهانگردان است، مكان هایی كه می توانند چادر برپا كنند و به اصطلاح اتراق نمایند، نوع ساختمان و فعالیت هایی كه افراد می توانند انجام دهند در این جوازها ذكر شده است. سازمان مزبور استراتژی های زیادی در راه آموزش مدیران، مسئولان و سرپرستان گردش های جمعی به اجرا درمی آورد و همچنین پیوسته به راهنماها آموزش لازم را می دهد.
سازمان در رابطه با مسئولان و متصدیان جهانگردان، یك سلسله اصول تدوین كرده است كه رعایت آنها حفظ محیط زیست را تضمین می كند. در جدول 12-8 دو نمونه از این اصول ارائه شده است. یك دسته از اصول مربوط به مسئولان و متصدیان گردش های دسته جمعی است كه در صدد غذادادن به ماهیان برمی آیند. همچنین سازمان مزبور برای ارزیابی عملكرد دست اندركاران، تحقیقاتی را انجام می دهد. این سازمان نه تنها در مورد اثراتی كه جهانگردان و دیداركنندگان بر محیط می گذارند، تحقیقاتی را انجام می دهد و بدین منظور یك مركز تحقیق دایر كرده است، بلكه در مورد انتظاراتی كه افراد و جهانگردان دارند و نوع واكنش آنها در برابر برنامه هایی كه در زمینه راهنمایی به اجرا درمی آید و نیز در زمینه به كارگیری تكنولوژی های مناسب برای كاهش دادن اثرات منفی جهانگردان بر محیط تحقیقاتی را به اجرا درمی آورد.
نمونه هایی از راهنمایی مسافران و جهانگردان در سواحل مرجانی گریت بارییر
به هنگام غذا دادن به ماهی ها به نكات زیر توجه كنید.
1-    اگر طبق برنامه قرار است گره شما به ماهی ها غذا بدهد. این كار باید به وسیله یك مسئول و سرپرست سازمان انجام شود.
2-    در جایی كه صید و ماهیگیری انجام می شود. به ماهی ها غذا ندهید. زیرا در نوع فعالیت گونه ای تعارض به وجود می آید.
3-    نباید به صورت مستقیم با دست به ماهی ها غذا داد بلكه باید غذا به داخل آب پرتاب شود.
4-    به هنگام غذا دادن به ماهی افراد نباید در آب باشند.
5-    تنها غذای مخصوص ماهی ها به آب ریخته شود و چیز اضافی به آنها داده نشود.
6-    هر بار نباید بیش از یك كیلوگرم ماده غذایی در منطقه ریخته شود.
برای شنا كردن با باله های مصنوعی و دستگاههای اكسیژن یا لوله هایی كه از آب خارج می شود، شناگر باید نكات زیر را رعایت كند:
1-    در صورت امكان شنا با وسایل مربوط در نقطه ای دور از ساحل مرجانی انجام شود.
2-    شناگر باید همواره مواظب باله هایش باشد و به هنگام تكان دادن آنها مراقبت كند كه به چیزی یا حیواناتی برخورد نكند. به ویژه در مناطق كم عمق آب.
3-    شناگر باید دقت كند كه باله هایش به مرجان ها و رسوبات دریا نخورد و آنها را خراش ندهد.
4-    شناگر نباید برروی مرجان ها بایستد. اگر نیاز به ایستادن دارد باید برروی سنگی كه مرجانی نیست بایستد.
5-    برای استراحت باید در نقاط ویژه به استراحت بپردازد. این مكان باید نزدیك سنگ های مرجانی باشد.
6-    شناگر باید دقت كند كه به حیوانات دست نزند زیرا دست زدن به برخی از حیوانات خطرناك است.
7-    نباید مسیر ماهی را كه آزادامه در آب شنا می كند بست. و نباید به آن دست زد. شناگر نباید راه كاهی هایی كه در حال شنا و حكرت هستند، سد كند.
8-    شناگر نباید به حیوانات آزار برساند.
9-    اگر پای شناگر به یك حیوان زنده یا چیزی برخورد كند. باید بكوشد آن را به حالت اولیه خود برگرداند.
10-شناگر باید دقت كند و در باره رفتار خود در آب مطالبی جدید بیاموزد.
 
انتظارات مسافر
مسافر بدین گونه تعریف می شود: كسی كه از محیط خود خارج می شود، فرصتی بسیار دارد تا با محیط جدید رابطه برقرار كند، و از این رو احتمالاً بهترین نمونه ای را كه یك مقصد یا منطقه می تواند ارائه دهد، انتخاب می كند. مسافر خود را میهمان می پندارد و انتظار دارد كه با وی بدین گونه رفتار شود. گذشته از این، در حالی كه با افزایش خدمات و محصولاتی كه به جهانگرد عرضه می شود استاندارد كارهایی كه باید در ارائه خدمات و محصولات رعایت كرد جنبه رقابتی پیدا می كند و بازار مربوط پویاتر می شود، از این رو سطح انتظارات مشتری یا مسافر نیز بالاتر می رود. تردیدی نیست كه صنعت جهانگردی باید به این انتظارات توجه كند و خدماتی با استانداردهای بالاتر ارائه نماید، یعنی باید به كاركنان آموزش داد تا آنها بتوانند خدماتی با كیفیت بهتر و با راندمانی بالاتر ارائه دهند، چون در غیر این صورت منطقه، سازمان ها و شركت هایی كه در این زمینه فعالیت می كنند سهم بزرگی از بازار خود را از دست خواهند داد. صنعت جخانگردی با چنین چالشی روبه رو است كه باید پیوسته خدماتی عالی تر ارائه دهد، زیرا بازار همواره بر كیفیت اقلام مورد تقاضا می افزاید. یك منطقه یا یك شركت، برای اینكه در بلند مدت موفق شود باید به آموزش كاركنان اهمیت زیادی بدهد، زیرا جهانگرذ مبنای قضاوت خود را بر پایه تماس هایی می گذارد كه با افراد برقرار می كند و. در طول سفر یا بازدید از یك مكان، به نظر خود به «لحظه هایی از حقیقت» دست می یابند. تعیین نوع خدمت از دیدگاه جهانگرد و اینكه شركت های ذی ربط باید خدماتی را با استاندارد شناخته شده ارائه كنند و نیز مسئله آموزش كاركنان از جمله مسئله هایی است كه صنعت مزبور باید مورد توجه قرار دهد.
حفظ استاندارد
برای اینكه یك منطقه (مقصد مسافر) بتواند كیفیت محصولات و خدمات ارائه شده را حفظ كند باید برای عملكرد استانداردهایی را تعیین نماید و افرادی را به كار بگمارد كه دارای چنین ویژگی هایی باشند. در جهانگردی و صنایع دیگر، تعیین استاندارد برای هر كار خود روش یا وسیله است برای افزایش تولید یا بهره وری و باقی ماندن در صحنه رقابت. در ایالات متحده آمریكا، حفظ استاندارد یا سطح مهارت كاركنان مستلزم مبارزه با دستمزدهای ثابتی است كه برای 50 تا 80 درصد نیروی كار كشور تعیین می شود. در اروپا، جامعه اقتصادی اروپا، سال 1990 را «سال جهانگردی» نامید و هدف این بود كه به سبب رویارویی با رقابت فزاینده در كشورهای دیگر، صنعت جهانگردی در اروپا توسعه و گسترش بیشتری یابد. ولی دست اندركاران به این جقیقت پی بردند كه برای رسیدن به چنین هدفی باید یك نیروی كارآزموده و با تجربه داشته باشند. بسیاری از كشورهای ابراز می كردند كه به سبب بدتر شدن نوع محصول یا خدماتی كه ارائه می كردند، سهم بیشتری از بازار را از دست می دادند.
در اجرای سیستم مبتنی بر مهارت های استاندار، فرض بر این گذاشته یم شود كه همه كاركنان تولیدی باید آموزشهایی دیده باشند و برای این نوع كار از نوعی آمادگی برخوردار باشند. سه گروه اصلی باید چنتین سیستمی را به كار برند: كارفرما، یعنی كسی كه ویژگیهای عملكرد سازمان را تعیین می كند و مشخص می كند كه یك كارگر با كارمند باید از چه نوع دانش یا مهارتی برخوردار باشد تا در كار خود موفق گردد؛ اجراكنندگان برنامه های آموزشی مهارت كاركنان آنها را به اجرا درمی آورند و هدف بالا بردن مهارت و رساندن آنها به سطحی است كه از نظر حرفه و كار دارای استاندارد مشخصی شوند؛ و سازمان هماهنگ كننده دولتی، مثل یك هیأت یا كمیسیون، تا بدین وسطله اطمینان به دست آید كه یك سیستم استاندارد مركزی وجود دارد و با انجام ارزیابی هایی مداركی ارائه می كند.
 
غفلت از سفرهای دریایی
سفرهای دریایی جذابیت های آشكار و پنهان دارد. این نوع سفرها در كشورهای توسعه یافته بسیار با ارزش تلقی می شوند و آمارهای نشان دهنده رشد روزافزون تقاضای مسافرت های دریایی است. تبلیغات شركت های بزرگ و سرمایه گذاری آنها در این زمینه نمایانگر وجود مشاغل فراوانی است كه به كار پشتیبانی و خدمات رسانی به مسافران دریایی مشغول هستند…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید