Archive for the ‘ادبیات فارسی’ Category

دانلود تحقیق هفت خوان رستم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق هفت خوان رستم با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق هفت خوان رستم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق هفت خوان رستم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق هفت خوان رستم با word :

خوان اوّل: بیشه شیر
رستم برای رها کردن کی کاوس از بند دیوان بر رخش نشست و بشتاب رو براه گذاشت. رخش شب و روز می تاخت و رستم دو روزه راه را به یک روز می برید، تا آنکه رستم گرسنه شد و تنش جویان خورش گردید. دشتی برگور پدیدار شد. رستم پی بر رخش فشرد و کمند انداخت و گوری را به بند در آورد. با پیکان تیر آتشی برافروخت و گور را بریان کرد و بخورد. آنگاه لگام از سر رخش باز کرد و او را بچرا رها ساخت و خود به نیستانی که نزدیک بود درآمد و آنرا بستر خواب ساخت و جای بیم را ایمن گمان برد و بخفت و برآسود.
اما آن نیستان بیشه شیر بود. چون پاسی از شب گذشت شیر درنده به کنام خود باز آمد. پیلتن را بر بستر نی خفته و رخش را در کنار او چمان دید. با خود گفت نخست باید اسب را بشکنم و آنگاه سوار را بدرم. پس دمان بسوی رخش حمله برد. رخش چون آتش بجوشید و دودست را برآورد و بر سر شیر زد و دندان بر پشت او فرو برد. چندان شیر را برخاک زد تا وی را ناتوان کرد و از هم درید.
رستم بیدار شد، دید شیر دمان را رخش از پای درآورده. گفت «ای رخش ناهوشیار، که گفت که تو با شیر کارزار کنی؟ اگر بدست شیر کشته می شدی من این خود و کمند و کمان وگرز و تیغ و ببر بیان را چگونه پیاده به مازندران می کشیدم؟»
این بگفت و دوباره بخفت و تا بامداد برآسود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق شطحیات روزبهان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق شطحیات روزبهان با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق شطحیات روزبهان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق شطحیات روزبهان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق شطحیات روزبهان با word :

شطحیات روزبهان:
در شرح شطحیات هدف روزبهان جمع آوری شطحات بوده است. در مورد بعضی واژه «شطح» توضیحاتی ارائه شد در این فصل به تعریفات و نگاه روزبهان به شطحیات می پردازیم:
همانطور که گفتیم یکی از معانی واژه شطح: حرکت، جنب وجوشی یا ریخت و پاشی در کار است و در معنای مجازی که صوفیه به این لفط داده اند به شطح یعنی حرکت وجوششی که حالت وجد در سر عارف پدید می آورد.در این حالت عرفا از سخنان چنان غریب بهره می گیرند که شنونده حیران می شود. این گونه سخنان است که به اصطلاح شطح می گویند(مفرد: شطحه- جمع: شطحات) سرّاج تأکید دارد که خداوند قلوب اولیاء رامی گشاید و متحققین را اجازه آن می دهد که پله پله درجات صعود روحانی را طی کنند و در هر مرحله به کشف را مراتب تازه نائل آیند. به این علت است که هر یک از اولیا حقیقت آنچه را چشیده و تجربه کرد. به زبان می آورده انعکاس این توضیحات ظریف به قلم استادی بزرگ چون سرّاج نزد روزبهان کاملا محسوس است، اما وی با اندوخته هایی که خود به عنوان استاد بزرگ دیگری در اختیار دارد، به طرز ویژه خود آنها را می پردازد و ارائه می دهد. وی در ابتدای کتاب شرح شطحیات طی فصل دهم (جزء 89 به بعد) با عنوان«در معنی ظاهر لغت شطح که وجهش در عربیت چون است و چرا صوفیان آن را شطح گویند» چنین می نویسد:«(89) در عربیّت گویند شَطَح یَشطَحُ بهٌ؛ اذا تحرّک، شطح حرکت است و آن خانه را که آرد در آن خرد کنند مِشطاح گویند از بسیاری حرکت که دراو باشد. پس در سخن صوفیان شطح مأخوذ است از حرکات اسرار دلشان چون وجد قوی شود و نور تجلّی در صمیم سّر ایشان عالی شود به نعت مباشرت و مکاشفت و استحکام ارواح در انوار الهام که عقول ایشان(را) حادث شود، برانگیزاند آتش شوق ایشان به معشوق ازلی، تا برسند به عیان سراپرده کبریا و در عالم بها جولان کنند. چون ببینند نظایرات غیب و مضمرات غیب غیب و اسرار عظمت بی اختیار مستی در ایشان درآید. از صاحب وجد کلامی صادر شود از تلهُب احوال و ارتفاع روح در علوم مقامات که ظاهر آن متشابه باشد، و عبارتی باشد آن کلمات را غریب یابند. چون وجهش نشناسند در رسوم ظاهر آن متشابه باشد و عبارتی باشد آن کلمات را غریب یابند. چون وجهش نشناسند در ظاهر و میزان آن نبینند به انکار و طعن از قایل مفتون شوند.
چنان که پیداست آن نکات با آنچه نزد سراج آمده هماهنگی و تطابق کامل دارد اما سخن خاص روزبهان روشنی ویژه ای بر آنها افکنده است. روزبهان پای بر سطحی بالاتر گذاشته که از آنجا شطحات عرفا همچون بخشی از یک شطح بسیار بزرگتر جلوه می کند. نخست آنکه شطح در نصّ قرآن و سپس در احادیث نبوی آمده است. علت آن است که خداوند تنها از طریق شطح آدمیان را مورد خطاب قرار می دهد، یعنی از طریق نیرویی که حرکت وجوشش آن از حد بیان مخلوقات و آنچه آدمیان طاقت شنیدنش را دارند، خارج است. به این جهت کلام خداوندی لامحاله حاوی دو معناست، متشابه است و دوپهلو و چند سطحه. سخن از صفات خداوند ممکن نیست مگر از طریق بیانی متشابه.و اگر برای احتراز از این تشابه، از سخن گفتن درباره صفات خداوند اجتناب کنیم، خدا را تبدیل به یک مضمون انتزاعی کرده از افراط به تفریط رفته و در دام تعطیل افتاده ایم و این خودنوعی بی ایمانی است که خشکی استدلال آن گاه پشت بهانه های متشرعانه پنهان می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کتاب سوزی ایران و مصر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کتاب سوزی ایران و مصر با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کتاب سوزی ایران و مصر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کتاب سوزی ایران و مصر با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کتاب سوزی ایران و مصر با word :

کتاب سوزی ایران و مصر
از جمله مسایل لازم است «روابط اسلام و ایران مطرح شود مسئله کتاب سوزی در ایران بوسیله مسلمین فاتح ایران است. در حدود نیم قرن است که بطور جدی روی این مسئله تبلیغ می شود.
اگر این حادثه، واقعیت تاریخی داشته باشد و مسلمین کتابخانه یا کتابخانه های ایران یا مصر را به آتش کشیده باشند جای این است که گفته شود اسلام ماهیتی ویرانگر داشته نه سازنده،‌ حداقل باید گفته شود که اسلام هرچند سازنده تمدن فرهنگی بوده است اما ویرانگر تمدن ها و فرهنگ هایی نیز بوده است. پس در برابر خدماتی که به ایران کرده زیان هایی نیز وارد کرده است و اگر در نظری «موهبت» بوده از نظر دیگر «فاجعه» بوده است.
چند سال پیش یک شماره نو مجله «تندرست» که صرفاً یک مجله پزشکی است به دستم رسید. در آن جا خلاصه سخن رانی یکی از پزشکان بنام ایران در یکی از دانشگاه های غرب درج شده بود. در آن سخن رانی پس از آنکه به مضمون اشعار معروف سعدی «بنی آدم اعضای یکدیگرند» به سخنان خود چنین ادامه داده بود:
«یونان قدیم مهد تمدن بوده است فلاسفه و دانشمندان بزرگ مانند سقراط و … داشته ولی آنچه بتوان به دانشگاه امروزی تشبیه کرد در واقع همان است که خسرو پادشاه ساسانی تأسیس کرد و در شوش پایتخت ایران آن روز دارالعلم بزرگی به نام «گندی شاپور» … این دانشگاه سال ها دوام داشت تا اینکه در زمان حمله اعراب به ایران مانند سایر مؤسسات ما از میان رفت. و با آنکه دین مقدس اسلام صراحتاً تأکید کرده است که علم را،‌حتی اگر در چین باشد، باید بدست آورد، فاتحین عرب بر خلاف دستور صریح پیامبر اسلام حتی کتابخانه ملی ایران را آتش زدند و تمام تأسیسات علمی ما را بر باد دادند و از آن تاریخ تا مدت دو قرن ایران تحت نفوذ اعراب باقی ماند» (جمله تندرست، سال 24 ، شماره 2)
در پاسخ این پزشک محترم که چنین قاطعانه در یک مجمع پزشکی جهانی که علی القاعده اطلاعات تاریخی آنها هم از ایشان بیشتر نبوده اظهار داشته، عرض می کنیم:
اولا، بعد از دوره یونان و قبل از تأسیس دانشگاه «گندی شاپور» در ایران،‌دانشگاه عظیم «اسکندریه» بوده که با دانشگاه گندی شاپور طرف قیاس نبوده است. مسلمین که از قرن دوم هجری و بلکه اندکی هم در قرن اول هجری به نقل علم خارجی به زبان عربی پرداختند به مقیاس زیادی از آثار اسکندرانی استفاده کردند تفضیل آن را از کتب مربوطه می توان به دست آورد.
ثانیاً دانشگاه گندی شاپور که بیشتر یک مرکز پزشکی بوده ، کوچکترین آسیبی از ناحیه اعراب فاتح ندید و به حیات خود تا قرن سوم و چهارم هجری ادامه داد. پس از آنکه حوزه عظیم «بغداد» تأسیس شد دانشگاه گندی شاپور تحت الشعاع واقع شد و تدریجاً از بین رفت، خلفای عباسی پیش از آنکه بغداد دارالعلم بشود، از وجود منجمین و پزشکان همین گندی شاپور در دربار خود استفاده می کردند. «ابن ماسویه» ها و «بختیشوع» ها در قرن دوم و سوم هجری فارغ التحصیل همین دانشگاه بودند. پس ادعای اینکه دانشگاه گندی شاپور بدست اعراب فاتح از میان رفت، کاملا از روی بی اطلاعی است.
ثالثاً دانشگاه گندی شاپور را علمای مسیحی که از لحاظ مذهب و نژاد به حوزه روم (انطاکیه) وابستگی داشتند اداره می کردند. روح این دانشگاه مسیحی رومی بود و نه زرتشتی ایرانی. البته این دانشگاه از نظر جغرافیایی و از نظر سیاسی و مدنی جزء ایران و وابسته به ایران بود ولی روحی که این دانشگاه را بوجود آورده بود روح دیگری بود که از وابستگی اولیاء این دانشگاه به حوزه های غیرزرتشتی و خارج از ایران سرچشمه می گرفت. هم چنان که برخی مراکز علمی دیگر در ماوراءالنهر بوده که تحت تأثیر و نفوذ بودائیان ایجاد شده بود. البته روح ملت ایران یک روح علمی بوده است، ولی رژیم موبدی حاکم بر ایران در دوره ساسانی رژیمی ضدعلمی بوده و تا هر جا که این روح حاکم بود مانع رشد علوم بوده است به همین دلیل در جنوب غربی و شمال شرقی ایران که از نفوذ روح مذهبی موبدی به دور بوده است مدرسه و انواع علوم وجود داشته است و در سایر جاها که این روح حاکم بوده درخت علم رشدی نداشته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن با word :

چکیده
زمان ما زمان پایبندی حقایق و عینیت ها ی سفت و سختی است که تخیل را بی قدر و مقدار کرده است . اغلب هنر و تخیل به جای غذای مقوی و ناب زندگی منجمد کننده زندگی به حساب می آید در صورتی که می شود هنر و تخیل منجمد کننده نباشد بلکه سرچشمه ی تجربه های ارزشمند انسان به حساب آید و از آنجایی که خواندن و نوشتن پایه و اساس یادگیری می باشد و در جوهر آن هنر و تخیل نهفته است و اگر قرار است که کودکان به مفهوم کامل با سواد شوند ، باید بین تجربه ی تخیلی و هنری هر کودک و برنامه کار ( فعالیتهای گفتاری و نوشتاری ) ارتباط تنگاتنگی بوجود آورد تا این دو به هم گره بخورند و ارائه برنامه هایی برای نوشتن در سال اول دبستان و قبل از آن یکی از راههای ترکیب این عناصر حیاتی است که سبب ارتقاء و پیشرفت کودکان می شود در متن مقاله نیز سعی کرده ام با بهره گیری از شیوه های جذاب و کارآمد و منطبق بر تخیل زیبای کودکان رهنمودهایی را تحت عنوان شیوه ی گام به گام برای آمادگی نوشتن بچه ها ارائه نمایم .
والسلام – سید محمد حسین دقیق

نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن
در سال ها ی اخیر نوشتن کودکان ، به ویژه نوشتن کودکان خرد سال ، مرکز نوجه قابل ملاحظه ای بوده است . ( شیکن دانز 1986 ) ‍‍« توصیه های این تحقیقات پیرامون نوشتن روشن است ولی فقط درصد ناچیزی از کودکستان ها و کلاس های سال اول دبستان برنامه های را برای نوشتن به کار بسته اند . پاره ای از دلائل که چرا چنین است به شرح زیرند :
1- بسیاری از تحقیقات و نظریه ها در تضاد مستقیم با سنت ها ،‌ برنامه های کار ، اسلوب ها و مواد مورد استفاده هستند .
2- بیشتر مربی ها آمادگی کافی برای آغاز یک برنامه برای آموزش نوشتن به کودکان 5-6 ساله را ندارند بنابراین احساس سر خوردگی می کنند و خطر شکست را زیاد می پندارند .
3- بسیاری از مربی ها و والدین گمان می کنند که چون خردسالان نمی توانند بنویسند ، پس اصلا ننویسند .
4- اغلب حمایت های اداری و اجتماعی برا ی آمادگی برای نوشتن کافی نیست .
آیا برنامه های آمادگی برای نوشتن یک ضرورت است
بنظر بنده کلمات موجب شگفتی خردسالان می شوند اگر نسبت به این مسأله شک دارید کافی است که شعف یک طفل را هنگامیکه (( بای بای )) را کشف می کند در نظر بگیرید یا یک کودک نوپا که قدرت کلمه (( نه )) را سبک سنگین می کند مشاهده کنید .
دونالد گریوز ( 1983 ) یکی از صاحب نظران پیشرو در زمینه تعلیمات مؤثر برای نوشتن معتقد است که :
(( بچه ها می خواهند بنویسند … آنها می خواهند همان روز اول که به مدرسه می روند بنویسند و این استثتاء نیست زیرا قبل ازاینکه به مدرسه بروند با گچ و مداد شمعی و قلم و خودکار ، دیوارها ‌، پیاده روها و روزنامه ها را علامت زده و خط خطی کرده اند این علامت ها معنایش این است که من هستم .))
اما برخورد با آموزش نوشتن در بیشتر مدارس به این صورت است که می گویند نه نو نیستی ما اشتیاق کودکان را برای نشان دادن آنچه که می دانند در نظر نمی گیریم و سپس می گوییم ( آنها نمی خواهند بنویسند ) پس ما چگونه می توانیم در آنها انگیزه ایجاد کنیم .
چگونه می توان در کودکان آمادگی لازم برای نوشتن را ایجاد کرد
زمانی که در منزل سر گرم مطالعه کتاب بودم سعی می کردم به جای خلوت و دنجی پناه ببرم که فرزند خردسالم به من دسترسی نداشته باشد چون هر موقع که مرا سرگرم خواندن و نوشتن می دید سریعاً‌ کناب را از دستم می گرفت و چنان به خط های کتاب خیره نگاه می کرد و متفکرانه آنرا و رانداز مینمود و آنرا ورق می زد که انگار او خود نویسنده کتاب است و یا زمانی که مشغول نوشتن بودم مداد یا خودکار را از دستم می گرفت و شروع به کشیدن خط های کج و معوج میکرد که فکر کنم به نظر خودش نویسنده ای توانا و زبر دست است .
همه اینها حاکی از این امر مهم است که کودکان حتی در سنین خردسالی یک میل ذاتی برا ی خواندن و نوشتن دارند . و ما باید از این علاقه وافر آنها بهره بگیریم .
× چه دلایلی برا ی آمادگی برای نوشتن بچه ها وجود دارد ؟
به نظر من سه دلیل مهم برای تشویق کودکان و تلاش آنان برای نوشتن وجود دارد که این دلایل زمینه های لازم را برا ی آمادگی بچه ها جهت نوشتن فراهم می نماید ، که عبارتند از :
1- شناخت بهتر شاگردان
زمانی که بچه ها کنابی را از دست پدر خود میگیرند و در گوشه ای نشسته و متفکرانه آن را ورق میزنند و یا دفتز خواهر بزرگتر خود را از پیش روی او برداشته و یا دور از چشمان او از داخل کیفش بر میدارد و شروع به خط خطی کردن آن می نماید .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق رستم و اسفندیار با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق رستم و اسفندیار با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رستم و اسفندیار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق رستم و اسفندیار با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق رستم و اسفندیار با word :

رستم و سهراب
کنون رزم ویروس و رستم شنو دگرها شنیدستی این هم شنو
که اسفندیارش یک دیسک داد بگفتا به رستم که ای نیکزاد
در این دیسک باشد یکی فایل ناب که بگرفتم از سایت افراسیاب
چنین گفت رستم به اسفندیار که من گشنمه نون سنگک بیار
جوابش چنین داد خندان طرف که من نون سنگک ندارم به کف
برو حال می کن بدین دیسک هان! که هم نون و هب باشد در آن
تهمتن روان شد سوی خانه اش شتابان به دیدار رایانه اش
چو آمد به نزد مینی تاوراش بزد ضربه بر دکمه پاور اش
دگر صبر و آرام و طاقت نداشت مَر آن دیسک را در درایو اش گذاشت
نکرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت یکى لیست از نقشه دیسکت گرفت
در آن دیسک دیدش یکی فایل بود بزد اینتر آنجا و اِجرا نمود
کز آن یک دموشد پس از آن عیان ابا فیلم و موزیک و شرح و بیان
به ناگه چنان سیستمش کرد هنگ که رستم در آن ماند مهبوت و مَنگ
چو رستم دگر باره ریست نمود همى کرد هنگ و همان شد که بود
تهمتن کلافه شد و داد زد ز بخت بد خویش فریاد زد
چو تهمینه فریاد رستم شنود بیامد که لیسانس رایانه بود
بدو گفت همه مشکلش وز آن دیسک و برنامه ى خوشگلش
چو رستم بدو داد قیچی و ریش یکی دیسک راه انداز آورد پیش
یکى تول کیت اَندر دیسک بود بر اورد آنرا و اِجرا نمود
همى گشت تول کیت هارد اَندرش چو کودک که گردد پى مادرش
به ناگه یکى رمز ویروس یافت پى حذف اِمضاى ایشان شتافت
چو ویروس را نیک بشناختش مَر از بوت سکتور بر انداختش
یکى ضربه زد به سرش تول کیت که هر بایت آن گشت هشتادبیت
به خاک اَندر اَفکند ویروس را تهمتن به رایانه زد بوس را
چنین گفت تهمینه به شوهرش که این بار بگذشت از پل خرش
دگر باره امّا خریت مکن ز رایانه اصلاً تو صحبت مکن

اسفندیار
به معنای آفریده‌ی مقدس. لقب آن تَهْم یعنی دلیر است. پسر گشتاسب. او برای گسترش دین بهی بسیار می‌کوشد و جنگ‌ها می‌کند. از جمله، ارجاسب، شاه هونها را شکست می‌دهد. به واسطه‌ی دانه‌ی اناری که زرتشت به او می‌دهد، روئین تن می‌شود. اسفندیار جوانی شایسته و نیرومند است که حسادت اطرافیان خود را برمی‌انگیزد و از او نزد پدر بدگویی می‌کنند. گشتاسب به خاطر سعایت اطرافیان به اسفندیار بدگمان می‌شود و به خیال اینکه او در فکر تاج و تخت است دستور می‌دهد پسر را در غل و زنجیر به دژ گنبدان ببرند و در آنجا او را به چهار میخ آهنین ببندند. ارجاسب، شاه هونها که از تغییر دین گشتاسب آگاه شده به بهانه‌ی بازگرداندن دین قبلی به حمله می‌برد. در این نبرد بسیاری کشته می‌شوند و سپاه ایران شکست می‌خورد. گشتاسب کسی را نزد اسفندیار می‌فرستد و عذر گذشته می‌خواهد و از او می‌خواهد به کمکش بیاید. اسفندیار که ابتدا از پدر دل‌آزرده است نمی‌پذیرد، اما سرانجام قبول می‌کند و نزد پدر می‌اید و ارجاسب را شکست می‌دهد. اما گشتاسب اهدای تاج و تخت خود به او را منوط می‌کند به نجات دو خواهر اسفندیار که نزد ارجاسب اسیرند. اسفندیار می‌پذیرد و در راه رسیدن به روئین دژ که کاخ ارجاسب است از هفت خوان می‌گذرد. خوان نخست، کشتن دو گرگ غول پیکر؛ خوان دوم، کشتن دو شیر غول‌ پیکر؛ خوان سوم، کشتن اژدهای کشف رود، که اسفندیار برای از بین بردن این اژدها درون صندوقی آهنی پنهان شد و بعد از اینکه اژدها صندوق را به دندان گرفت از آن خارج شده و اژدها را کشت. خوان چهارم، کشتن زن جادو؛ خوان پنجم، کشتن سیمرغ و دو فرزند او، که اسفندیار برای کشتن سیمرغ در صندوقی پنهان شد که روی یک گردونه بود و گرداگرد آن را شمشیر نشانده بودند. بال سیمرغ به هنگام حمله به صندوق در شمشیرها گیر کرد و زخمی شد. اسفندیار نیز از صندوق درآمده و او را به قتل رساند؛ خوان ششم، گذشتن از بیابان پر از برف؛ و خوان هفتم، گذشتن از صحرای سوزان بود. او پس از گذار از هفت خوان، لشکر ایران را به روئین دژ می‌رساند، اما در می‌یابد که با جنگ نمی‌تواند وارد دژ شود. بنابراین به جامه‌ی بازرگانان درآمده، هشتاد جفت صندوق بر پشت هشتاد شتر استوار می‌کند و 160 دلاور را در آن‌ها پنهان می‌سازد. بیست دلاور دیگر نیز به جامه‌ی ساربانان در‌می‌آیند. بقیه‌ی لشکر نیز تحت فرمان پشوتن منتظر علامت اسفندیار می‌مانند. او بر بیست شتر نیز حریر و ابریشم و گوهر بار می‌کند و وارد دژ می‌شود. چند روز بعد اسفندیار ساکنان دژ را به مهمانی دعوت می‌کند و به بهانه‌ی مهرگان آتشی برپا می‌سازد. پشوتن با دیدن آتش لشکر را به سمت دژ می‌کشد و به نبرد با سرداران ارجاسب می‌پردازد. ارجاسب نیز به خیال آنکه دژ در امان است، تمام لشکر را برای کمک به سربازان بیرون می‌فرستد. با خالی شدن دژ، اسفندیار دلاوران را از صندوق‌ها درآورده و دژ را تسخیر می‌کند، خواهرانش را نجات می‌دهد و گنج ‌های دژ را برداشته و به نزد پدر می‌رود. اما گشتاسب حاضر نمی‌شود سلطنت را به او واگذار کند و او را به سیستان می‌فرستد تا رستم را دست بسته به نزد او بیاورد. اسفندیار از رستم می‌خواهد که خود را دست بسته تسلیم گشتاسب کند، اما رستم این خفت را نمی‌پذیرد و اسفندیار مجبور به نبرد تن به تن با او می‌شود. رستم که پیرمردی است، چون می‌بیند که نزدیک است از اسفندیار شکست بخورد، از سیمرغ کمک می‌طلبد و او راز روئین‌تنی و نقطه‌ی ضعف اسفندیار را به او می‌گوید و تیری از گز به رستم داد تا به کمک آن اسفندیار را نابود کند. در نبرد بعدی رستم تیر گز را به چشم اسفندیار می‌زند که تنها نقطه‌ی آسیب‌پذیر اوست و باعث مرگ او می‌شود. پس از آنکه اسفندیار تیر را از چشم بدر می‌اورد، بهمن پسر خود را به رستم می‌دهد تا او را بپرورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی فقهی تشبه به کفار در مذاهب خمسه با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی فقهی تشبه به کفار در مذاهب خمسه با word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی فقهی تشبه به کفار در مذاهب خمسه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول: کلیات    2
1-1 مقدمه    3
1-2 سوالات اصلی و فرعی تحقیق    5
1-3 بیان مساله    5
1-4  سوابق تحقیق    6
1-4-1 سابقه تاریخی تشبه به کفار در اقوام گذشته    8
1-4-2 سابقه تاریخی تشبه به کفار در اسلام    9
5-1 اهداف تحقیق    10
1-5-1 اهداف کاربردی    10
1-6 شیوه و روش تحقیق    11
1-7 ابزار گردآوری    11
فصل دوم: تعاریف و مفاهیم     13
2-1 تشبه    14
2-1-1 تشبه در لغت    14
2-2 تشبه در اصطلاح فقها    15
2-3 تشبه در معنای مورد بحث    16
2-4تشبه در کتب فقهی    16
2-4-1 تشبه مستحب    16
2-4-2  تشبه مکروه    17
2-4-3  تشبه حرام    17
2-3 کفار    18
2-3-1 کفر در لغت    18
2-3-2  کافر    19
2-3-3 کافر در اصطلاح فقها    20
2-4  اقسام کفار    22
2-4  اقسام کفار    22
2-5 مصادیق کفار    22
2-5-1 کفار اهل کتاب    22
2-5-2 یهودیان    22
2-5-3 مسیحیان    23
2-5-4 زرتشتیان    24
2-5-5 صائبان    25
2-6 مسلمانان در زمره کفار    25
2-6-1 گروه خوارج    25
2-6-2  گروه نواصب    27
2-6-3  غلات    27
2-6-4  مجسمه و مجبره    28
فصل سوم : بررسی آیات در مورد تشبه به کفار     31
3-1 طرح مسئله   
3-2 ایات اربعه   
3-2-1 شان نزول   
3-2-2 دیدگاه مفسران   
3-2-3 بررسی شان نزول آیه   
3-2-4 دیدگاه مفسران   
3-2-5 جمع بندی پیرامون آیات اربعه   
3-2-6 آیات مربوط به نفی پذیرش و ولایت و سرپرستی کفار   
3-2-7 آیه مربوط به عواقب اطاعت از کفار       
فصل چهارم: بررسی روایات ناهی از تشبه به کفار   
4-1 روایات ناهی از تشبه به کفار   
4-2 روایات ناهی از تشبه به کفار در پوشش   
4-2-1 نهی از لباس خاص   
4-2-2 نهی از پوشش خاص   
4-2-3- نهی از کلاهی خاص   
4-2-4 رنگ لباس   
4-2-5- کفش و تشبه به کفار   
4-3  روایات مربوط به تشبه به کفار در لباس نمازگزار   
4-4 تشبه به کفار در آرایش   
4-4-1 اصلاح ریش   
4-4-2 پیشین? تاریخی بحث   
4-4-3 ریش تراشی و حکم فقهی آن   
4-4-4تغییر رنگ موهای سفید   
4-4 -5 خضاب   
4-5روایات ناهی از تشبه به کفار در آداب و رسوم اجتماعی   
4-5-1 نظافت منزل   
4-5-2 غذا خوردن نزد صاحبان عزا   
4-5-3 نیاحه   
4-6روایات ناهی از تشبه به کفار در عبادات   
فصل پنجم : بررسی قاعده فقهی نفی سبیل   
5-1 تشبه كفار و قاعده نفی سبیل    
5-2 معنا و مفهوم قاعده نفی سبیل   
5-2-1پیام قاعده نفی سبیل    
5-2-2 مدارک این قاعده   
5-3جایگاه قاعده نفی سبیل   
5-3-1 ادله لفظی    
5-3-2 كتاب ( آیه نفی سبیل )    
5-4مفهوم نفی سبیل از نگاه اهل سنت    
5-5مفهوم كافر و مسلم    
5-5-1 اشكالات    
5-5-2 آیات تحریم دوستی با كافران    
5-6 روایات    
5-6-1 دلالت روایت    
5-6-2 سند روایت    
5-7 نظر فقهای اهل سنت    
5-8 ادله لبی    
5-8-1  اجماع   
5-8-2 عقل    
5-9 مفهوم آیات و روایات دال بر عزت    
5-9-1 آیات    
5-9-2  روایات    
5-9-3 تنقیح مناط    
5-10مصادیق قاعده نفی سبیل    
5-11مصادیق قاعده از نگاه اهل سنت    
5-11-1 فقه حنفی    
5-11-2 فقه مالكی    
5-11-3 فقه شافعی    
5-11-4 فقه حنبلی    
5-12قاعده نفی سبیل در دیدگاه امام    
فصل ششم  مصادیق امروزین تشبه به کفار   
6-1مصادیق امروزین تشبه به کفار   
6-1-1مصادیق امروزین تشبه به کفار در پوشش   
6-1-2 کراوات و پاپیون   
6-1-3 پوشیدن لباسهایی با تصاویر خاص   
6-1-4 پوشیدن لباسهای آمریکایی چه حکمی دارد؟   
6-1-5 استفاده از گردن آویز با اشکال خاص   
6-1-6 مصادیق امروزین تشبه به کفار در آرایش   
6-1-7 مصادیق امروزین تشبه به کفار در آداب و رسوم   
6-1-8 آیا تشبه به کفار علت تامه نهی از یک فعل است؟    
6-2 نتیجه بررسی روایات   
جمع بندی   
نتیجه گیری   
فهرست منابع    
منابع فارسی    

منابع عربی   
نمایه ها، آیات، روایات، اشخاص، کتب   
آیات    
روایات    
اشخاص   
کتب   
چکیده انگلسیی   

چکیده
زندگی در کشوری که در حال گذار به سوی توسعه یافتگی است .اقتضائاتی دارد که هر کدام به نوبه خود می تواند سئوالاتی فراوانی در ذهن هر مسلمانی ایجاد کند .یکی از این موارد مسئله تشبه به کفار است که سالهاست معرکه آراءکارشناسان امر قرارگرفته است و با سرعت گرفتن روند تغییرات در مصادیق فرهنگ عمومی ،اهمیت بررسی کار شناسانه آن روز به روز آشکار تر میشود به منظور پاسخ به بعضی از مسائل با بیان کلیاتی به جستجوی گسترده ای در متون دینی اعم از قرآن کریم ونهج البلاغه و روایات ائمه اطهار( علیه السلام)ومتون فقهی علمای اسلام و بررسی مستندات و نظرات ایشان پرداخت. عنوان تشبه به به کفار از همین مراحل ابتدائی فقه اسلامی کم و بیش ذهن فقها رابه خود مشغول کرده در این راستا مبانی حکم فقهی تشبه به کفار،با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی احکام دینی، در سه بعد آیات قرآن کریم روایات اهل بیت ( علیه السلام)وقواعد فقهی به طور جداگانه و با توجه به دیدگاه مفسران وفقها مورد بررسی قرار گرفته است پس از بررسی ادله کلی وجزئی موجود از دریچه تشبه به کفار در عبادت ،آرایش، لباس وآداب و رسوم ، پیرامون مساله و پس از تجزیه و تحلیل به این نتیجه میتوان رسید:
1_تشبه به کفار و پیروی از آنان در صورتی که انگیزه آن داخل شدن در هیات کفار وخارج شدن از هیات مسلمین باشد حرام است
2_آن چیزی که ممنوع است کاری است که به تبعیت فکری از کفار منتهی شود اما کاری که چنین نیست ،مانند انتخاب احسن از بین دست آوردهای کفار در زمینه های مختلف زندگی بشری از قبیل انواع ماشینها وهواپیماها وبدون اینکه به تبعیت فکری از آنان منتهی شود چه بسا نه تنها مشمول نواهی مزبور نشده بلکه بر حکومت اسلامی لازم است که امور را طوری برنامه ریزی کند که مسلمانان ضعیف ونیازمند به کفار نشوند.
   3-اگر شخصی توجه داشته باشد که این عمل به معنای عدول از اسلام است ارتکاب آن موجب ارتداد است واگر متوجه این نکته نباشد بلکه فقط به انگیزه همرنگ شدن با کفار در امور خود از آنان پیروی کند این کار گناهی بزرگ وجهلی سترگ محسوب می شود. 
کلید واژه ها: (تشبه به کفار –تشبه در پوشش-تشبه در آرایش –تشبه در آداب و رسوم)
 

فصل اول
کلیات

1-1 مقدمه
از آنجا که تمامی زوایا وخفایای زندگی بشری در دین مبین اسلام مورد بررسی قرار گرفته وهدایت ها ودستورات چون چراغی فروزان روشنگرراه انسانهای حق جو بوده است لذا پیروی ازدستورات ورهنمودهای کلام الله مجیدکه کتاب هدایت بشری واعتصام به ائمه معصومین ( علیه السلام)می تواند آدمیان را از چاه وجهالت وگمراهی خارج نموده واورادرمسیر نیل به سعادت از خطرات و انحرافات وکجرویهامحافظت نماید وبه سرمنزل مقصود برساند.
پس از رحلت رسول اکرم(صلی االله علیه و آله و سلم)باآنکه با کارشکنی، برخی از صحابه ایشان از صدر امور کنار گذاشته شدند ولی همواره به بیان معارف ناب اسلامی وتربیت شاگردانی لایق پرداختند تا همواره راه رشد وسعادت برای انسانهای خدا جووحق طلب روشن باشد.
1-إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یِهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِیرًا  (سوره اسرا آیه 9).
( همانا این قرآن خلق را به راست ترین و استوارترین طریقه هدایت می کند و اهل ایمان را که نیکوکار باشند به اجر و ثواب عظیم بشارت می دهد.) 
2- وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَهٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ( آل عمران 103)
(و همگی به رشته دین خدا چنگ زده و به راههای متفرق ( مدعیان دین ساز) نروید و به یاد آرید این نعمت بزرگ خدا را که شما باهم دشمن بودید، خدا دردلهای شما الفت و مهربانی انداخت و به لطف خداوند همه برادر دینی یکدیگر شدید، در صورتی که در پرتگاه آتش بودید خدا شما را نجات داد  چنین خداوند آیاتش را برای ( راهنمایی) شما بیان می کند باشد که به مقام سعادت هدایت شوید.) 
در این بین مشرکان وکفار که دشمنان ستم خورده این دین الهی بودند وچشم دیدن پیشرفت سریع تمدن اسلامی را نداشتند بیکارننشستند وتمامی تلاش خودرادر زمینه های مختلف سیاسی،اقتصادی،نظامی وفرهنگی نمودند تا از سرعت این جامعه پیشروکاسته،پس ازتوقف آنرا به دره های عقب ماندگی وظلالت بیندازند
متاسفانه در اثرعدم یا لااقل کمبود آگاهی وشناخت کافی مسلمین، تلاشهای فرهنگی و سیاسی کفاربی ثمر نبود وپیروی وشباهت مسلمین نهایتا به تبعیت ازکفار منجرگردید عدم آشنایی کافی  مسلمین از فرامین دین مبین اسلام وعدم وجود تحقیق وبررسی لازم ما را برآن داشت تا در حد توان پیرامون موضوع تشبه به کفار را بررسی کنیم.

 

فهرست منابع
منابع فارسی

1.    قرآن¬کریم ،¬مهدی الهی¬قمشه¬ای ،تهران ،اسوه ، 1357 ه.ش
2.    تقوی، سید¬مرتضی، 1381، تحولات موضوعات در فقه، مجله فقه اهل بیت، ش 3
3.    حسینی خامنه¬ای، سیدعلی 1384، اجوبه¬الاستختائات، ج 25، تهران، انتشارات امیرکبیر
4.    حجتی، سید¬محمد¬باقر، 1383، اسباب النزول، ترجمه ذکاوتی تهران، نشر نی
5.    حسینی عبدالعظیمی، حسین، 1364، تفسیر اثنی عشری، تهران، انتشارات میقات
6.    خرازی، سیدمحسن، 1384، تشبه به کفار و پیروی از آنان، فقه اهل بیت چ 14، ش15 تهران، موسسه دائوت المعارف فقه اسلامی
7.    خونی مازندرانی، محمدصالح، بی¬تا، شرح اصول کافی ج 10
8.    دهخدا، علی¬اکبر، 1375، لغت نامه، تهران ج نهم، انتشارات امیرکبیر
9.    عاملی، ابراهیم 1360، تفسیر عاملی، ج3، تهران، انتشارات صدوق
10.    عاملی، زین¬الدین¬بن¬علی، 1410 ه.ج، شرحاللمعه ج 8¬، چ اول، قم انتشارات داوودی10
11.    عمید، حسن، 1362، فرهنگ فارسی، ج 2 تهران انتشارات امیرکبیر
12.    فیض، علیرضا، 1369، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
13.    قرضاوی، یوسف، 1383، حلال و حرام در اسلام، ترجمه ابوبکر حسن زاده، چ هشتم، تهران، نشر احسان
14.    قرائتی، محسن، 1374، تفسیر نور، ج 3، قم، موسسه در راه حق
15.    قریشی، علی اکبر، 1366، احسن الحدیث، تهران ، واحد تحقیقات اسلامی بنیاد بعثت.
16.    ________، بی تا، قاموس قرآن، ج 4، داراکتب الاسلامیه
17.    کلینی، محمدبن یعقوب 1367، اصول کافی، ج 69، چ سوم، ترجمه¬ علی اکبر غفاری، قم، دارالکتب الاسلامیه
18.    موسوی خمینی (ره) روح الله، 1369، رساله توضیح المسائل، چ هشتم، تهران، انتشارات پیام آزادی
19.    _________ بی تا، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
20.    محمدبن مکی العاملی، (شهید اول) 1385، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، ج 1 ترجمه¬ علی شیروانی، قم، نشر دارالفکر
21.    ______1384،، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، بی جا
22.    محمودی، محسن، 1379، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید ج و 1، قم، انتشارات ناصر
23.    مسجد جامعه ی، رضا، 1379، 14 نکته راجع به ریش تراشی، اصفهان، انتشارات ناصر
24.    مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، چ اول، تهران، ناشر دارالکتب الاسلامیه
25.    محمدی، ابوالحسن، 1385، قواعد فقه، چ نهم، تهران، نشر میزان
26.    محقق داماد، سید مصطفی، 1380، قواعد فقه، ج 1 و 2، انتشارات تهران
27.    نجفی، زین العابدین، 1382، تشبه کفار در پوشش، آرایش، آداب و رسوم، فصلنامه پژوهشی دین و سیاست، چ سوم، ش 8 و 7
28.    نجفی، محمد، 1360، فرهنگ فارسی، ج 6- چ چهارم، تهران، انتشارات امیر کبیر

منابع عربی
1.    ابن حمزه، محمد بن علی بن حمزه طوسی، 1408 ه.ق، الوسیله الی نیل الفضیله، ج 1، قم، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی.
2.    ابن حنبل احمد مسند احمد، ج 1، قاهره،: موسسه قرطبه، بی جا، بی تا.
3.    ابن منظورانصاری،  جمال الدین، 1405 هق،  محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 3 ، بیروت
4.    ابی جعفر محمد بن حسن شیخ طوسی، 1411، ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتب المرتضویه
5.    ابی جعفر محمد بن حسن شیخ طوسی، بی تا، النهایه، بیروت، قم، انتشارات قدس
6.    احسانی، ابن ابی محمد بن محمد، 1407، زبد? البیان فی احکام القرآن، ج 1، تهران.
7.    اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروه، ج 1، تهران
8.    امام خمینی 1380 مجله)
9.    انصاری، شیخ طوسی، 1420ه.ق، 1378 ه.ش، المکاسب، ، ج 3، قم ، مجمع الفکر اسلامی
10.    این فهد حلی، جماالدین احمد ین محمد ، 1412 ه.ق، المهذب البارع فی الشرح المختصر النافع، ج 1، قم
11.    بحرانی، شیخ یوسف ،بی تا، الحدائق الناصره ج 1، موسسه نشر اسلامی، جامعه مدرسین قم
12.    برقی ابوجعفر احمد بن خالد، بی تا، المحاسن، ج 2، قم
13.    بنجوردی، حسن، 1410 ه.ق، القواعد الفقیه، ج 1، ق
14.    تمیمی مغربی، ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصور، 1414 ه.ق، دعائم الاسلام ،  ج 2 ، بیروت 
15.    تهران
16.    جرجانی، ابوالمحاسن حسین بن حسن، 1377،جلاالادهان و حلالاحزان، تهران، انتشارات دانشگاه
17.    جزیری، عبدالرحمن و دیگران، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل بیت (علیه السلام) ، ج 1، بیروت .
18.    جزیری، عبدالرحمن، 1406 ه.ق، الفقه علی مذاهب الاربعه، بیروت، داراحیاء التراث العری، چ هفتم
19.    حر عاملی، شیخ محمد حسن، 1409 ه.ق، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه آل البنت.
20.    حر عاملی، محمد بن حسن بن علی، 1409 ه.ق، وسائل الشیعه، الی تحصیل مسائل الشرعیه، ج 1، قم، موسسه آل بیت
21.    حسین هراغی، میر عبدالفتاح، 1417 ه.ق، الغاوین، قم، موسسه نشر اسلامی، جامعه مدرسین، قم
22.    حصاص احمد بن علی، 1405 ه.ق،  احکام قرآن، بیروت.
23.    حصاص، احمد بن علی، 1405 ه.ق، احکام القرآن، انتشارات، دارالاحیاء لتراث العربی
24.    حکیم سید محسن، 1391 ه.ق، المتسک العروه الوثقی، چاپ چهارم ج 1، لبنان دار احیاالتراث العربی
25.    حلی، ( محقق) ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، 1409 ه.ق، شرایع اسرار، ج 2، تهران انتشارات
26.    حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسلامی، 1410 ه.ق،  نهایه الاحکام، چاپ دوم، ح 1، چاپ دوم، قم انتشارات اسماعیلیان 1410
27.    حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسلامی، 1412 ه.ق، مختلف الشیعه ج 4 و 2 قم انتشارات جامعه مدرسین، بی تا
28.    حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسلامی، 1414 ه.ق، تذکره الفقها ج 1 و 2 قم موسسه آل البیت لاحیا التراث
29.    حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، 1412 ه.ق، ، قواعد الاحکام، چ اول، قم، موسسه آل البیت
30.    حلی، حسن بن یوسن بن مطهر اسلامی، 1403 ه.ق،  شرائع الاسلام، چاپ سوم، ج 11، تعلیقه: سید صادق شیرازی قم، انتشارات الهدی
31.    حلی، محقق، نجم الدین جعفربن حسن، 1409 ه.ق، شرائع الاسلام فی مسائل الحرام و الحرام، ج 2، قم
32.    خمینی (ره)، امام سید روح الله، 1377، چهل حدیث تهران مرکز نشر فرهنگی رجا چاپ چهاردهم.
33.    خمینی، سید روح الله، 1210 ه.ق، کتاب الطهاره ج 3، قم موسسه اسماعیلیان
34.    خمینی، سید روح الله، 1379، تحریرالوسیله ج 1، قم دارالعلم ، چاپ چهاردهم
35.    خوانساری، سید احمد، 1406 ه.ق، جامع المدارک، چاپ دوم، ج 1. تهران موسسه صدوق 1355
36.    خویی، سید ابوالقاسم 1377، ممصباح الفقاهه، قم، مکتب الداوری
37.    خویی، سید ابوالقاسم موسوی،  ، بی تا، موسوعه الامام الخوئی، بی جا
38.    خویی، سید ابوالقاسم موسوی،  المسند فی شرح العروه الوثقی، تقریر مرتضی بروجردی
39.    خویی، سید ابوالقاسم موسوی،  منهاج الصالحین چاپ بیست و هشتم ج 1، قم انتشارات مهر 1410
40.    خویی، محمد تقی، 1408 ه.ق، مبانی تنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج 12، چاپ اول، قم
41.    داور پناه ابوالفضل، 1375،  انوار العرفان فی تفسیرالقرآن ج 1، تهران انتشارات صدرا
42.    رازی ابوالفتوح، 1408 ه.ق، تفسیر روض الجنان ج 2، مشهد، بنیاد پژوهشهای آستان قدس
43.    راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین، 1204 ه. ق المفردات فی غریب القرآن، چاپ 1، دمشق، بیروت
44.    رحیلی، وهبه ابن مصطفی ،1405 ه.ق،  منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 1، مشهد
45.    رحیلی، وهبه ابن مصطفی، 1418 ه.ق، بیروت، دمشق، انتشارات دارلفکر المعاصر ج 2
46.    زکریا، اجمد بن فارس، 1404ه.ق ، معجم مقاییس اللغه، ج 5 و 4 بی جا، النشر المکتب الاعلام الاسلامی
47.    زمخشری محمود، 1407 ه.ق، الکشایف عم حقاوق غوامض التزیل، چ سوم،  دارالکتب العربی
48.    زمخشری، محمود، ابوالقاسم حسین بن محمد، 1201 ه.ق، المفرادات فی غریب القرآن، ج 1، دمشق، بیروت
49.    زین الدین بن علی بن احمد العاملی،1413 ه.ق، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، چ 4
50.    سرخسی، شمس الدین ابوبکر محمدبن محمد ابی سهل، بی تا، المبسوط.
51.    سیستانی، سید علی،1412 ه.ق منهاج الصالحین، ج 1، قم، انتشارات ستاده
52.    شافعی، امام ابو عبداله محمد بن ادریس، بی تا الام، ج 2، بیروت
53.    شبر، عبدالله، بی تا، تلخیص جامع العارف والاحکام ج 1 و 2 قم چاپ مهر،
54.    شهید اول ، بی تا ، ذکری الشیعه فی الحکام الشریعه
55.    شهید اول، محمد بن مکی العاملی، 1415 ه.ق، الدروی الشرعیه فی فقه الامیه، ج 2، قم
56.    شهیدی سید جعفر، 1377، نهج البلاغه چاپ 12 تهران انتشارات علمی فرهنگی
57.    شوکانی،محمد بن علی بن محمد، بی تا نیل الوطار فی شرح منتهی الخبار من احادیث سید الاخیرا، بیروت
58.    صدر، محمد باقر محدث ثانی، بی تاشرح العروه الوثقی ج 2، نجف اشرف مطیعه الاداب
59.    صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بابویه القمی، 1378، عیون الاخبار الرضا ج 1 و 2،  تهران، انتشارات جهان
60.    صدوق، ابی جعفر محمد بن علی صدوق، 1386،علل الشرائع ج 2، نجف انتشارات حیدریه
61.    صدوق، ابی جعفر محمد بن علی صدوق، 1404 ه.ق، من لایحضره الفقیه، ج 1 چاپ 2 ج 1، قم انتشارات جامعه مدرسین
62.    طباطبائی، یزدی، محمدکاظم، العروه الوثقی مع التعالیم امام خمینی (قم موسسه تنظیم و نشر آثار
63.    طباطبایی سید محمدحسین، 1372، تفسیرالمیزان ج 5 و 3 قم جامعه مدرسین
64.    طبرسی، فضل بن الحسین، 1372، تفسیر مجمع البیان ج 7، قم، نشر اسماعیلیان
65.    طریحی، فخرالدین، 1401 ه.ق، مجمع البحرین، چاپ سوم، ج 3 و 4، قم، نشر الثقافه الاسلامیه
66.    طوسی، فضل بن حسن ، 1370 ه.ق، الخلاف ج 1، قم موسسه نشر اسلامی بی تا
67.    طوسی، فضل بن حسن، بی تا، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران
68.    طوسی، فضل بن حسن، بی تا، تهذیب الاحکام، تهران
69.    طیب عبدالحسین، 1366، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم، ج 4 و 3 تهران انتشارات اسلام
70.    طیب، سید عبدالحسین ، 1378، الطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ج 2، انتشارات اسلامی
71.    عاملی، جواد بن محمد الحسین، 1419،  مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العدامه، قم، موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین قم
72.    فتح الله، احمد، 1415 ه.ق،  معجم الفاظ فقه الجعفری بی جا، بی تا
73.    فراحیدی، خلیل بن احمد، 1410 ه.ق،  کتاب العین، 2، قم ، چ دوم، انتشارات هجرت
74.    قرطبی، محمد ابن احمد، بی تا، الجامع الاحکام القرآن، تهران.
75.    کاشانی ملافتح ا…، 1344، تفسیر منهج الصادقین، ج 2، تهران انتشارات، للاسمیه
76.    کرکی ( محقق ثانی)، علی بن حسین عاملی، 1409 ه.ق، جامع المقاصد القواعد، ج 2، قم.
77.    کرکی، (محقق ثانی)علی بن الحسین، 1408 ه.ق جامع المقاصد، چاپ اول، ج 1 و 2 و 3، قم انتشارات مهدیه
78.    کرکی، علی بن الحسین،  1409ه. ق، رسائل کرکی، چاپ اول، ج 1، قم انتشارات خیام
79.    گلپایگانی، سید محمدرضا، 1413 ه .ق، نتائج الانکار، قم دارالقرآن الکریم
80.    مجلسی دوم، محمد تقی، 1405 ه.ق،  مرآه العقول فی شرح الاخبار آل الرسول، تهران
81.    مجلسی، محمدباقر بحارالانوار، 1404 ه. ق، ج 57 و 100 و 76 چاپ دوم لبنان،
82.    محقق سبزواری، بی تا،  ذخیره المعاد ج 1- قم موسسه آل البیت
83.    محمودی محسن مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید ج 1 و 2، قم انتشارات ناصر 1379
84.    مرحوم سبزواری سید عبدالاعلی، 1409  ه.ق،  مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن ج 5 بیروت موسسه اهل بیت علیهم السلام
85.    مغنیه، محمد جواد، 1428 الفقه، علی المذاهب الخمسه،  ج 2، قم، موسسه السبطین العالیه
86.    مقداد ( فاضل) جمال الدین مقداد بن عبداله، کنز العرفان فی القرآن ، قم
87.    المقری الفیومی، محمد بن علی، 1405 ه.ق،  مصباح المنیر قم دارالهجره
88.    مکارم شیرازی، ناصر، 1411 ه.ق، القواعد الفقیه، ج 2، چ 3، مدرسه امام امیر المومنین/
89.    نجفی حسن، 1367، جواهرالکلام ج 6 و 11 و 8 و 22 قم دارالکتب الاسلامیها
90.    نراقی، احمد بن محمد بن مهدی، 1406 ه.ق، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام
91.    نراقی، احمد بن محمد مهدی، 1415 ه.ق، مستندالشیعه ج 1 و 4 و 14، قم موسسه آل البیت الاحیا التراث 1415
92.    نوری میرزا حسن، 1408 ه.ق، مستدرک الوسائل، قم موسسه آل البیت لاحیا التراث، ج 13
93.    نیشابوری، نظام الدین، 1416 ه. ق، تفسیر القرآن و غائب القرآن، چ اول، انتشارات دارالکتب العلمیه
94.    یزدی محمد کاظم، 1409 ه.ق،  العروه الوثقی چاپ دوم ج 1 و 2 بیروت موسسه الاعلمی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق وضع عمومی شعرا با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق وضع عمومی شعرا با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق وضع عمومی شعرا با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق وضع عمومی شعرا با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق وضع عمومی شعرا با word :


شعرای این عهد در شمار طبقات مهم و مورد احترام بوده اند0مهمترین امری که در مطالعه احوال شعرا جلب توجه می کند وجود عده یی از رجال و معاریف هر زمان در زمره انانست0بسیاری از سلاطین و وزرا‌‌‌ی و صدور ورجال زمان به فارسی یا عربی شعر می گفته و دیوان و دفتر شعر داشته اند ویا در مجالست و موانست با شاعران روزگار می گذرانده اند0پیش از این عده یی از پادشاهان و شاهزادگان و امارت جویان را اورده ایم که اشعاری از انان نقل شده است0مانند امیر علی بوری تکین و قلج طمغاج خان و نصرت الدین قلج ار سلان از سلاطین آل افراسیاب و طغرل بن ار سلان از سلجوقیان عراق و استزو علاالدین تکش و سلطانشاه بن ایل ارسلان و سلطان محمد و علیشاه ازخوارزمشاهان و مظفرالدین محمد شبانکاره و علاالدین حسین غوری 0علاوه براینان عده یی دیگر از سلاطین اشعاری نسبت داده شده است مانند سلیمان بن سلطان محمد سلجوقی و طغان شاه بن محمد بن موید آی ابه و بیغو ملک و بسیاری دیگر که فرصت شمارش همه نیست0
بعضی از این پادشاهان و امیران الحق اشعار ابدار و لطیف داشته اند مانند این ابیات از طغان شاه بن محمد:
گل دوش به هنگام سحر خواسته بود خودراچوعروس نوبیاراسته بود
مشتی زر ریزه ریزه در کف کرده زو نیز مگر که یار زر خواسته بود
و ملک نصرت الدین کبود جامه پادشاه عشایر کبود جامه که نشست ایشان در اراضی میان استر اباد و خوارزم بود،و به سال 600به دست خوارزمشاه کشته شد،بنا بر قول عوفی شعر شناس بود و اشعار خوش می گفت0این رباعی از اشعار او نقل می شود:
ترکی که بر رخ درد مر ادرمانست اورا دل من همیشه در فرمانست
بخرده امش بزر،به صد جان ارزد جانی که بزرتوان خریدارزان است
اشعار بیغو ملک را در ذکر شاعران این عهد خواهیم اورد ،و به علی بن روزبه از ملوک جبال نیز اشعار ابدار نسبت داده شده است0
نام بسیاری از وزرا و صدور و روسا و علمای بزرگ هم در شمار شاعران این عهد امده است که بعضی از انان مانند امیر مسعود بن سعد بن سلمان و خواجه رشید الدین و طواط و خیام اکنون در میان ما بیشتر به شاعری اشتهار دارند،با انکه نخستین از امرای روزگار خود وممدوح شاعران ،و دومین از خواجگان وزرا ،و سومین از علماو فیلسوفان بزرگ زمان بوده است ،و نظایر اینان بسیارند و نام همه را در مجلد اول از لباب الالباب عوفی می توان یافت0
غالب سلاطین و امرا زمان بمجالست با شاعران میلی وافر داشتند و انانرا در سفر و حضر همراه می بردند و یار دمجالس بار با ایشان سخن در می پیوستند و مزاح می کردندو بین آنان تضریب می نمودندوازایشان میخواستند و یا با انان مجلس عیش میگستردند و بلهووطرب و نرد و شطرنج می نشستند و نسبت بشاعران خود بردیگر امیران تعصب میکردندواگر درباره انان تمجید و تحسینی می شنیدندخشنودمی شدندو یا چنانکه درحال معزی اورده ایم گاه ایشان رابالفاظی از قبیل پدرخطاب میکردند و یا بنحوی که درباره اتسزو و طواط می بینیم از مجالست شب و روز انان سیر نمی شدند و حتی درمجالس طرب و عیش باحترام انان دست از سماع اغانی و مجالست غوانی باز می داشتند و نظایر این اخبار در شرح احوال شاعران این دوره بسیار دیده میشودوبا مطالعه در تراجم شاعران این دوره که در همین کتاب خواهیم اورد بسیاری از اینگونه مطلبها باز میخوریم.
امرای زمان بداشتن شاعران بزرگ دردستگاه خود علاقه و میلی وافرداشته اند و این خصوصا ازامروزی بود که شاعران بامدایح غرای خود وسیله بزرگی برای شهرت پادشاهان بوده اند و علاوه براین وجود علماوشعرامترسلان دربارها از لوازم ریاست و سلطنت شناخته میشدو بهیمن سبب حتی رجال و صدور و روسا محلی هم بداشتن شاعران مداح در دستگاه خود توجه میکردند.گاهی اصرار دراین امر بکشاکش بین امرا می کشید چنانکه دراحوال ظهیرالدین فاریابی و مجیرالدین بیلقانی واشهری خواهیم دیدوکشاکشهای قزل ارسلان ومحمدجهان پهلوان وابوبکربن محمدجهان پهلوان برسر شاعران چنانکه خواهیم مشهوراست.
احساس احتیاج بشعرا باعث ود که پادشاهان صلات گران بدانان بپردازند و اموالی راکه بجبروغارت ازین وان بدست میاوردند دربرابرقصائدوقطعات بدانان نثارکنندوپیداست که شاعران نیزباکسب این اموال طریق لهو و عشرت پیش می گرفتند وروزگار را بتبذیر و اسراف می گذراندندوهمین امرسبب عمده شهرت شعرا بهو و خلاعت بوده است.بااین حال باید توجه داشت که اشتغال شاعران بلهو و طرب دردوره مقدم رائج تر از دوره یی بود که مورد مطالعه ماست زیرا درین دوره بسیاری از شاعران را می یابیم که یا از اغاز کارویا بعد طی دوره هایی از عیش و عشرت راه تقوی و فضیلت پیش گرفتند و زندگی راسرمشقی از دینداری قراردادندمانند ناصرخسرو قبادیانی،سنائی غزنوی،خاقانی،نظامی و امثال انان ،و بهمین سبب دراثار شاعران این عهد بسیار بوعظ و نصیحت باز میخوریم و مانمونهای بسیار از قصائد وعظ و اندرز در ذکر شعرای همین دوره درین کتاب نقل خواهیم کرد.
موضوع مهم قابل ذکر درین دوره انست که شاعران عاده مردمی فاضل و مستطرف درعلوم بودند.ازاغاز این عهد تاپایان این دوره عده کثیری از شاعران را می یابیم که به علوم مختلف سرگرم و گاه دارای تالیفات و تصانیفی در أن علوم بوده اند0در اغاز این دوره ناصر خسرو قبادیانی ،متکلم و فیلسوف و صاحب اطلاعات وسیع در عوم مختلف معقول و منقول بودواثار او مشهور است،ودر پایان این عهد ظهیر الدین فاریابی رساله یی در ابطال احکام منجمین
در باره قران کواکب و خسف و طوفان بال 582نوشته و در شرح حال اوبدین امر اشاره خواهد شد0تتبع در احوال شاعران دیگر اشتغال انانرا بعلوم گوناگون ثابت می کند و تحصیلات شاعران نیز بنحوی بود که انان را جامع الاطراف ببار می اورد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شیخ فخرالدین عراقی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شیخ فخرالدین عراقی با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شیخ فخرالدین عراقی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شیخ فخرالدین عراقی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شیخ فخرالدین عراقی با word :

شرح احوال شیخ فخرالدین عراقی
فخرالدین ابراهیم بن بزرگمهر بن عبدالغفار جوالقی متخلص به عراقی در روستای کومجال از توابع اعلم همدان در سال 610 هجری متولد شد و در سال 688 هجری در دمشق فوت کرده است .
قبل از عراقی شبی پدرش در خواب دید که امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام با جمعی از صحابه خویش در باغی نشسته است و وی در آنجا ایستاده ، شخصی طنلی را آورد و در نزد امیرالمومنین بر زمین نهاد . امیرالمومنین آن طفل را برداشت و پدر عراقی را نزد خویش خواند و طفل را در کنار او نهاد و فرمود : (( بستان عراقی ما را نیکو محافظت فرما که جهانگیر خواهد بودن )) .
زمانیکه عراقی بدنیا آمد و پدرش در چهره او نظر افکند صورت همان طفل را دید که امیرالمومنین بوی داده بود .
عراقی در پنج سالگی به مکتب رفت . در مدت نه ماه مجموع کلام ا… را حفظ کرد . وی چنان قرآن را زیبا می خواند و می گریست که تمام مردم را مجذرب خویش ساخته بود . در سن هشت سالگی در تمام همدان مشهور گشته بود . وی هر روز بعد از نماز عصر در مسجد قرآن می خواند و مردم زیادی دور وی جمع می گشتند . روزی مشغول خواندن قرآن بود و سوره طه را می خواند که جمعی از جهودان از آنجا می گذشتند . در این لحظه به آیه 127 سوره طه (( و همچنین کیفر می دهیم کسانی را که اسراف کردند و به نشانه های پروردگار عالم نگرویدند ، چه عذاب قیامت سخت تر و پاینده تر است )) .
3 تن از جمودان که این آیه را شنیدند همانجا به مسجد آمده و مسلمان شدند .
در هفده سالگی بر تمامی علوم عالم بود ، بطوریکه در همدان در مدرسه شهرستان تدریس می کرد .
زندگانی فخرالدین عراقی
عرای در جوانی از مریدان شیخ شهاب الدین سهروردی و بعدها از خواص مریدان شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی شده است .
پس از مرگ شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی ، عراقی برای کسب فیض و معرفت از راه عمان به حج رفته و از آنجا به دیار روم و خاک عثمانی و ترکیه امروز و شهر قونیه و شهر دوقات و از آنجا به مصر و سپس به شام سفر کرده است .
زمانی که عراقی در آسیای صغیر ( ترکیه امروز ) و بیشتر در قونیه اقامت داشت با مولانا جلال الدین عمر بلخی صاحب کتاب معروف مثنوی روابط فراوان داشته است و همچنین در قونیه در محضر شیخ صدرالدین قونیوی درس می خوانده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تجزیه و تحلیل در بیان اشعار سعدی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 دانلود تجزیه و تحلیل در بیان اشعار سعدی با word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف دانلود تجزیه و تحلیل در بیان اشعار سعدی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

کلیه مطالب سایت ویکی پروژه پس از پرداخت آنلاین قابل دانلود است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی خاصیت زایایی وند ها در زبان فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی خاصیت زایایی وند ها در زبان فارسی با word دارای 389 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی خاصیت زایایی وند ها در زبان فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده :
با توجه به پیشرفت جوامع انسانی ونیاز بشر به برقراری ارتباط و تفهیم و تفاهم و به تبع آن نیاز به واژگان جدید جهت ایجاد پایه های این ارتباط باعث شده  که هر روز شاهد خلق واژگان جدید در دایره  ی لغات زبانی باشیم.
بخش عمده ای از این آفرینش ها در حوزه ی زبانی به تولید واژه های جدید با استفاده از خاصیت زایایی زبان و نقش وند ها در تغییر معانی کلمات وایجاد مفاهیم جدید می باشد.
و به جرات می توان گفت که بهره نبردن از این توانمندی زبان فارسی روند باز سازی واژه ها و واژه یابی و واژه سازی را بسیار کُند و نابسامان می کند از طرف دیگر به علت محدود بودن گنجایش لغت نامه ها در استفاده از واژگان که صرفاً تکواژ آن آزاد یا قاموسی می باشد ضرورت توجه به خلق واژه از طریق بکارگیری وند ها هرچه بیشتر رخ می نمایاند.
چون در بیشتر کارها و تحقیقات شواهد مثالی معمولاً از محاورات عامیانه و روزمره استخراج شده و کمتر به مصادیق ادبی استناد شده بر آن شدیم که با استناد به مصادیق ادبی و بررسی این زایش زبانی در طی   دوره های تاریخی مختلف بتوانیم نگاهی عملی تر و مستند تر بر روند این آفرینش زبانی داشته باشیم .
امید است این رساله راه گشای زبان آموزان و مربیان زبان در امر تعلیم و راه حلی برای  بسیاری از مشکلات زبانی باشد.

فهرست نشانه های اختصاری
رک = رجوع کنید به
* = نشانه بد ساخت  بودن نحوی صورتی است که بعد از این نشانه می آید .
?= نشانه بد ساخت بودن معنایی صورتی است که بعد از این نشانه می آید.
[  ] = نشانه سال چاپ اول
= یعنی ، به معنای، برابر است با
ـ چنانچه در سمت راست واژه یا تکواژ وابسته، نشانه خط تیره باشد به این معناست که صورت وابسته، پی بست یا پسوند است و به انتهای پایه ای متصل می شود. حضور خط تیره در سمت چپ تکواژ وابسته به مفهوم پیشوند بودن صورت مورد نظر است و اینکه فقط به بخش آغازی پایه متصل می شود. در صورت وجود دو خط تیره در دوطرف واژه یا تکواژ چنین تعبیر می شود که این سازه وابسته می تواند  در هر دو جایگاه آغازی و پایانی به سازه دیگری بپیوندد. (شقاقی، ویدا، مبانی صرف واژه، ص11)
نشانه ها    مفهوم
اِ    اسم
اِ خ    اسم خاص
اِصوت    اِسم صوت
اِفعل    اسم فعل
اِمرکب    اسم مرکب
اِمص    اسم مصدر
ج    جلد
ج ،    (جمع پیش از لغت جمع)
ج    جمع …(پیش از لغت مفرد)
جَج،    جمع الجمع
چ    چاپ
ح    حاشیه
حامص    حاصل مصدر
حبط    حبیب السیر چاپ طهران
حفان    حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی
رض    رَضِیَ الله علیه
ره    رحمه الله علیه
س    سطر
[س]    سلام الله علیه (علیها)
ص    صفحه [پیش از  عدد]
ص    صفت
[ص]    صلّی الله علیه و آله و سَلمُّ
صص    صفحات
ص نسبی    صفت نسبی

نشانه ها
مفهوم
ظ    ظاهراً
ع    عربی
[ع]    علیه السلام[علیهاالسلام، علیهم السلام]
 فان    فرهنگ سدی نخجوانی
ق     قید
ق.م     قبل از میلاد
م      میلادی
مص     مصدر
 مص مرکب     مصدر مرکب
ن تف     لغت تفضیلی(اسم تفضیل، صفت تفضیلی)
 نف     لغت فاعلی ( اسم فاعل، صفت فاعلی)
 ن ل     نسخه بدل
 ن مف     لغت مفعولی ( اسم مفعول، صفت مفعولی )
 هـ .ش     هجری شمسی
هـ..ق     هجری قمری
   

(دهخدا، علی اكبر، فرهنگ دهخدا، جلد مقدمه)

واژه در زبان فارسی
فرایند های واژه سازی در زبان فارسی :
ساختمان واژه و عناصر ساختاری آن توجه بسیاری از پژوهشگران را در قرن بیستم به خود جلب کرده است . آنان با مطالعه ی زبان های گوناگون کوشیده اند تابه توصیفی جامع ومانع از واژه و سازه های آن برسند، اما به سبب تنوع ساختاری زبانها و واحد های ساختاری هنوز به چنین توصیفی دست نیافته اند.
بنابراین بسیاری از کسانی که به مطالعه ی صرف یا ساختمان واژه پرداخته اند، برای محدود ساختن حوزه تحقیق وکاستن از تنوعات بی شماری که در زبانها یافت می شوند ، توجه خود را معطوف به زبانی خاص کرده اند.
شگفت آنکه حتی در مطالعه ی واژه ی یک زبان نیز با تنوع بی مانندی مواجه می شویم که کار توصیف و طبقه بندی را دشوار می سازد. شناسایی و شمارش واژه های به کار رفته در هر متن به سادگی مسیر نیست ، زیرا توصیف دقیق و روشنی از واژه در دست نیست و به یقین نمی توان مرز میان واژه  یا نا واژه را تعیین کرد.
گاه تصور می شود که مراجعه به فرهنگ لغت هر زبان می تواند این مشکل را به راحتی حل کند؛ زیرا بسیاری بر این باورند که اگر با واژه سروکار داشته باشند به طور حتم آن را در فرهنگ لغت می یابند . بیشتر کسانی که با فرهنگ لغت آشنا هستند معتقدند که فرهنگ  نگاران متخصص اند و بنابراین هر آنچه واژه به شمار آورند ، از پشتوانه ی علمی برخوردار است . از این رو می توان با اطمینان خاطر، هر مدخل فرهنگ لغت را یک واژه تلقی کرد. از طرف دیگر فرهنگ نگاران می کوشند تا ضمن پرهیز از هر گونه تجویزی درباره ی داده های زبانی فقط به توصیف آنها بپردازند و بیا این کار به نمونه های فراوانی از شواهد متوسل می شوند تا هر واژه رابدان صورت که در زبان به کار می رود ضبط ودر فرهنگ درج کنند.برای بررسی متن ها نمی توان از فرهنگ ها کمک گرفت ، زیرا بسیاری از واژه های رایج و متداول در زبان معاصر بنا به دلایل متفاوتی هنوز در فرهنگ ها ثبت نشده اند.
گویشوران هر زبان چنانچه به هنگام احساس نیاز به واژه های برای بیان مفهوم مورد نظر خود واژه ای  را در واژگان ذهنی شان نیاید، بلافاصله با استفاده از فرایند های واژه سازی زایا یا حت با استفاده از  الگوهای کمیاب و نادرو به قیاس دست به واژه سازی می زنند. بنابراین این احتمال که صورت استفاده شده در متن گفتاری یا نوشتاری یافت نشود، بسیار است . همان طور که در بخش های پیش اشاره شد، واژه ای که فقط یک تکواژ داشته باشد، واژه ی بسیط یا ساده و واژه ای که از چند تکواژ تشکیل شده باشد واژه غیر بسیط نامیده می شود . پژوهشگران زبانی همواره به ساختمان واژه های غیر بسیط و ساختار آن توجه داشته و درباره ی آن به مطالعه پرداخته اند مقصود از فرایندواژه سازی ، ساز و کاری فعال است.
فرایند های واژه سازی به روش های مختلفی  واژه های زبان را تولید می کنند. اغلب دستوریان سنتی ایرانی دو فرایند ترکیب و اشتقاق را با الگوگیری از دستور زبان عربی توصیف کرده اند.
آنان واژه های حاصل از وند افزایی را به قیاس با ساخت های زبان عربی ترکیب نامیده بودند و کلیه ی واژه هایی را که از ریشه ی فعل به دست می آمد، مشتق می نامیدند.و برخی از صرفیون و مؤلفان در کتب خود مقصود از فرایند واژه سازی را  سازو کاری فعال  تلقی می کنند و این فرایند ها را در دو دسته ی فرایند های اصلی و فرعی طبقه بندی کرده اند، تحلیل ساختاری واژه های زبان فارسی نشانگر آن است که در این زبان ، واژه ها عمدتاً از رهگذر عملکرد دو فرایند واژه سازی ساخته می شوند نتیجه اینکه طبقه بندی اکثریت مؤلفان یک هدف را نشانه گذری کردنده اند نه تنها برخی از آنان شاخه و برگ هایی به آن افزوده یا کاسته اند .
این دو فرآیند عبارتند از : 
الف) اشتقاق (derivation)
ب) ترکیب (compounding)
که البته باید توجه داشت که این دو فرایند می توانند هر یک جداگانه یا به صورت هم زمان به تولید واژه  های زبان فارسی بینجامد. به این ترتیب می توانیم بگوییم که بخش عمده ای از واژه های زبان فارسی در نتیجه ی عملکرد اشتقاق،ترکیب و اشتقاق /ترکیب به وجود می آیند .در دستور های زبان فارسی اجزاء کلام توصیف و طبقه بندی شده اند.
ضمن اشاره به اسمها، صفتها وقیدهای مرکب دراین طبقه بندیها، انواعی از آنها ارائه شده اند اما درباره ی چگونگی ساختن این کلمه های مرکب سخنی به میان نیامده است .
درتوصیف ساخت های مشتق ازفعل نیز وند های دخیل درساختن اسم یا صفت از فعل معرفی شده اند.
درسال های اخیر با توجه به دستاورد های غریبان در زمینه ی مطالعه ی ساختمان  واژه و قواعد واژه سازی وتوصیف  انواع ساختها ،بعضی از ایرانیان نیزدر توصیف های خودتجدید نظر کرده وند افزایی را اشتقاق نامیده واصطلاح ترکیب را به واژه های غیر بسیط فاقد وند اختصاص داده اند.مثال های موجود در توصیف فرایند ها حکایت از آن دارند .
علاوه بر دو فرایند واژه سازی  پر بسامد ، موسوم به اشتقاق  وترکیب ، می توان به کمک       فرایند های دیگر به نام تکرار ، تبدیل یا صفر ، اختصار سازی، کوتاه سازی، سرواژه سازی ، آمیزش وگسترش استعاری ،واژه های جدیدی خلق کرد.این فرایند ها درهیچ زبانی از میزان زایایی دو فرایند اشتقاق وترکیب برخوردار نیستند ونمی توان قواعدی عام برای ساختن واژه برمبنای این فرایند ها بدست داد.
به همین دلیل اغلب صرفیون آنها را در زمره ی فرایند های زایای واژه سازی مطرح نمی کنند.به منظور آشنایی با فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی به ترتیب انواع فرایند ها را توصیف و بررسی خواهیم کرد.
اولین فرایندی که مطرح می شود، فرایند اشتقاق است که به ظاهر درباره ی آن هیچ اختلاف نظری وجود ندارد وآن را وند افزایی هم نامیده اند .
انواع وند ها از جمله پیشوند، پسوند و بیناوند اشتقاقی درساختن واژه های جدید کاربرددارند .
بامقایسه ی تعداد پیشوند ها و پسوند های ذکر شده در آثار محققان ایرانی از جمله کشانی           (1371) ، کلباسی (1371) صادقی ( 1358- 1370- 1372) و مقربی ( 1372) می توان گفت که زبان فارسی زبان پسوندی است .
فرایند اشتقاق :
در نتیجه ی عملکرد فرایند اشتقاق ، وند های اشتقاقی ( پیشوند یا پسوند ) به تکواژ پایه (root) افزوده می شوند و واژه ی مشتق پدید آید .
برای مثال پیشوند « نا -» با ستاک مضارع فعل « – دان – » و اسم «کام» به ترتیب واژه های [نا -+ – دان –] > « نادان » و [نا -+ کام ] > «ناکام» و پیشوند « بی -» با ضمیر « خود » واژه ی [ بی -+خود ] > « بی خود» را می سازند. پسوند های « ـــِـش» و « – ار » به ستاک های حال و گذشته فعل « گفتن» افزوده می شوند و واژه های «گویش » و «گفتار» را به وجود می آورند .
پسوند های « – ی» صفت ساز ( موسوم به یای نسبت » و « – ی» اسم ساز ( موسوم به یای حاصل مصدر ) به ترتیب به اسم «ایران » [ایران +- ی ] ،ضمیر «خود » [خود  +- ی ] وصفت  «قهرمان » [ قهرمانی +- ی] افزوده شده ، صفت های «ایرانی» و « خودی» واسم «قهرمانی » را می سازند.
لازم است اضافه شود، واژه ی مشتق واژه ای است که در ساختمان آن یک تکواژ قاموسی و یک یا چند وند اشتقاقی به کار رفته  باشد.( مبانی صرف – ویداشقاقی ) نمونه های زیر واژه ی مشتق به شمار می آیند .
 (جنگل بانی), (آفریدگار)،      (انسانیت) ، ( نیازمند)، (زرده) .
البته باید توجه داشت چنانچه در ساختمان واژه ای تکواژ میانجی درکنار وند های اشتقاقی به تکواژ پایه افزوده شده باشد نیز کماکان واژه ی حاصل مشتق  به شمار می آید .
نمونه های زیر واژه های مشتق محسوب می شوند .
  (خانگی)،  (آوایی).
گاه افزودن چند پیشوند و پسوند به پایه طی مراحلی، انجام می شود و با مطالعه ی ریشه شناختی می توان ترتیب اتصال وند ها را مشخص ساخت. در چنین ساخت هایی ابتدا وندی به پایه متصل می شود و واژه ی جدیدی می سازد.
پس از افزایش وند و ساخته شدن واژه ی جدید در مرحله ی بعدی ، وند دیگری به پایه متصل می شود و واژه ی دیگری می سازد، (مبانی صرف – ویدا شقاقی ) .
از اتصال پیشوند های « بی – » و « هم -» و پسوند های « – اوند » و « – ش » به ریشه های آزاد «ثبات و خویش » و وابسته ی « – خوان – و نما -» واژه های « بی ثبات ، خویشاوند ، همخوان  و نمایش » ساخته شده و در مرحله ی بعدی با پذیرفتن وند ی جدید، به واژه های « بی ثباتی، خویشاوندی ، همخوانی و نمایشی » تبدیل شده اند .
این نوع وند افزایی راکه مرحله به مرحله انجام می شود ، اشتقاق پایگانی می نمامیم .( مبانی صرف ، ویدا شقاقی ) در مقابل ، ساختمان بعضی واژه های مشتق را نمی توان به اجزائی تقسیم کرد که مرحله به مرحله و به ترتیب به پایه متصل شده باشند .به نظر می رسد که این قبیل ساختها یکباره و با اتصال هم زمان دووند به پایه ساخته شده و گویشوران فارسی زبان به قیاس با ساخت های موجود دست به این قبیل واژه سازیها زده اند.
این گونه ساختهارا هم زمانی یا ناپایگانی می نامیم.
با توجه به ساختار درونی واژه های مشتق می توان فرایند اشتقاق را به ا نواع  پایگانی و ناپایگانی یا هم زمانی تقسیم کرد.
قیاس مبنای ساخت های ناپایگانی است و در صورت فزونی گرفتن  این ساخت های قیاسی، فرایند اشتقاقی ناپایگانی به یکی از فرایند های فعال زبان تبدیل می شود. شاید با ذکر مثال هایی از مقوله صفت و یا اسم به نظر برسید که تنها وند افزایی در دو مقوله ی فوق صورت می گیرد بنابراین لازم میدانم که مثال و توصیف و توضیحی هم در امر مقوله فعل آورده شود. بعضی از فعل های فارسی  تنها از یک ماده ساخته شده است ، یعنی دارای اجزای جداگانه نیست که بتوان بعضی از آنها را جای دیگر بکار برد.

فهرست مطالب فارسی
ابوالقاسمی، محسن. ، 1387، دستور تاریخی زبان فارسی ،تهران: انتشارت سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه ( سمت)
ابوالقاسمی، محسن. ، 1387، تاریخ مختصر زبان فارسی ، تهران : انتشارت گلشن ، کوهرنگ .
افراشی ، آزیتا. ، 1387، ساخت زبان فارسی ، تهران: انتشارات سازمان مطالعه ی و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ).
انوری ، حسن- احمدی گیوی حسن .، 1370، دستور زبان فارسی 1، تهران : انتشارات  فاطمی.
انوری ، حسن- احمدی گیوی حسن .، 1372،  دستور زبان فارسی 2، تهران: انتشارات فاطمی .
باطنی ، محمد رضا .، 1376، پیرامون زبان و زبانشانسی (مجموعه مقالات ) ، تهران: انتشارت آگه ، چاپ دوم .
باطنی ، محمد رضا .، 1375، نگاهی تازه به دستور زبان ، تهران: انتشارات آگه .
باغ بیدی ، حسن .، 1381: دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی) ، تهران : انتشارات آگار فرهنگستان زبان و ادب فارسی چاپ ، اول .
باقری ، مهری .، 1381، تاریخ زبان فارسی ، تهران: انتشارات نشر قطره .
باقری ، مهری .، 1387، مقدمات زبان شناسی ، تهران: انتشارت نظر قطره .
بیهقی ، محمد .، 1356 ، تاریخ بیهقی ، تهران، ص 20.
جعفری ، شعار.، 1378 ، دیوان شعر رودکی، تهران ، انتشارات مهند مینا.
دبیرسیاقی ، محمد .، 1344، شاهنامه فردوسی ، تهران : انشارات موسسه مطبوعاتی علمی .
دهخدا ، علی اکبر.، لغت نامه دهخدا، بصورت لوح فشرده ، تهران: انشتارت دانشگاه تهران.
رواقی ، علی .، 1388، پسوند سازی در زبان فارسی، تهران:  انتشارت آثار  فرهنگستان زبان وادب فارسی، چاپ ، اول .
روایی ، محمد .،  1370، دستور زبان فارسی، انتشارت ناشر مولف .
سجادی ، ضیاء الدین.، 1385، دیوان خاقانی شروانی ، تهران : انتشارات زوار.
شاه حسینی ، ناصرالدین .، 1338، دیوان حکیم سوزنی سمرقندی ، تهران: انتشارات امیر کبیر.
شریعت ، محمدجواد.، 1366، دستور زبان فارسی ، تهران : انتشارت اساطیر.
شقاقی ، ویدا.، واژه بست چیست ، تهران: انتشارت دانشگاه علامه طباطبائی مقاله های سومین کنفرانس زبان شناسی .
شقاقی،ویدا.، مبانی صرف واژه ، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ).
عمید ، حسن .، 1357، فرهنگ عمید، تهران: انتشارت امیر کبیر .
فرشید ورد، خسرو.، 1375، گفتار هایی درباره دستور زبان فارسی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
(قریب ، عبدالعظیم . بهار ، ملک الشعرا. فروز انفر، بدیع الزمان . همایی ، جمال. یاسمی ، رشید).، 1373،  دستور زبان 5 استاد ، تهران : انتشارت جها ن دانش .
قزوینی ، محمد . ، غنی ، قاسم .، 1384، دیوان حافظ ، تهران : انتشارت زوار .
کاظمینه ، اسلام .، 1357، جای پای اسکندر ، تهران: انتشارات رواق.
گنجوی، نظامی و، تصحیح وحید دستگردی، 1333، لیلی و مجنون ، تهران: انتشارت کتابفروشی ابن سینا.
 مقربی، مصطمی .، 1377، وند های زبان فارسی ، تهران: انتشارات زبان و ادب فارسی .
منشی ، نصرالله – تصحیح مینوی مجتبی .، 1375، کلیله و دمنه ، تهران: انتشارت امیر کبیر.
ناتل خانلوی ، پرویز.، 1378، دستور تاریخی زبان فارسی ، تهران : انتشارات توس.
 نجفی، ابوالحسین .، 1378، مبانی زبان و کاربرد آن در زبان فارسی، تهران:  انتشارت رهنما.
توریان ، مهدی .، 1364، دیوان مسعود سعد ، اصفهان: انتشارت کمال .
وزین پور، نادر.، 1370 ، سفرنامه ناصر خسرو، تهران: انتشارات جهان دانش
یغمائی حبیب .، 1361، غزلیات سعدی، تهران: انتشارت موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی .

منابع به فارسی

 – ابوالقاسمی  ، محسن: دستور تاریخی زبان فارسی ، 1387، انتشارات سازمان مطالعه   و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه (سمت) ، تهران.
– ابوالقاسمی، محسن: تاریخ مختصر زبان فارسی ،1378،  انتشارات گلشن، کوهرنگ .
– افراشی ، آزیتا: ساخت زبان فارسی ، 1387 ، انتشارات سازمان مطالعه ی و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاها(سمت)، تهران.
– انوری ، حسن ؛ احمدی گیوی، حسن: دستور زبان فارسی 1، 1370، انتشارات فاطمی ، تهران.
– انوری ، حسن ؛ احمدی گیوی، حسن: دستور زبان فارسی 2، 1372، انتشارات فاطمی ، تهران.
– باطنی، محمد رضا : پیرامون زبان و زبان شناسی (مجموعه مقالات) ، انتشارات اگه.
– باغ بیدی، حسن: دستور زبان پارتی( پهلوی اشکانی) ، 1381، انتشارات آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران.
– باقری ، مهدی : تاریخ زبان فارسی , 1381, انتشارات مقدمات زبانشناسی ، نشر قطره ، تهران.
– باقری ، مهدی : مقدمات زبانشانسی ، 1387، انتشارات نشر قطره ، تهران.
– بیهقی ، محمد بن حسین تصحیح علی اکبر فیاض، تاریخ بیهقی ، 1356، تهران.
–  جعفری ، شعار : دیوان شعر رودکی ، 1378، انتشارات مهندمینا، تهران.
– دبیرسیاقی ، محمد: شاهنامه فردوسی ، 1344، انتشارات موسسه مطبوعاتی علمی ، تهران.
– دهخدا، علی اکبر: لغت نامه دهخدا  ,1258-1344 ه.ش.
– رواقی ، علی : فرهنگ  پسوند سازی در زبان فارسی، 1388، انتشارات آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
– روایی ، محمد: دستور زبان فارسی ، 1370 ، انتشارات ناشر مؤلف.
– سجادی ، ضیاءالدین : دیوان خاقانی شروانی ، 1385، انتشارات زوّار ، تهران.
– شاه حسینی ، ناصر الدین : دیوان حکیم سوزنی سمرقندی ،1338،  انتشارات امیر کبیر ، تهران.
– شریعت ، محمد جواد: دستور زبان فارسی ، 1366،  انتشارات اساطیر ،تهران.
– شقاقی ، ویدا : واژه بست چیست ؟، انتشارات، مقاله های سومین کنفرانس زبان شناسی .
شقاقی ، ویدا: مبانی صرف واژه ، 1378، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت) ، تهران.
– عمید، حسن: فرهنگ عمید، 1357 ، انتشارات امیر کبیر، تهران.
– فرشیدورد ، خسرو: گفتار هایی درباره دستور زبان فارسی ، 1375، انتشارات امیر کبیر،  تهران.
– قریب، عبدالعظیم ؛ بهار ، ملک الشعرا؛ فروز انفر ، بدیع الزمان ؛ همایی، جمال ؛ یاسمی ، رشید : دستور زبان فارسی پنج استاد، 1373، انتشارات جهان دانش، تهران.
– قزوینی ، محمد؛ غنی، قاسم ، 1384، دیوان حافظ ، انتشارات زوّار ، تهران.
– کاظمینه ، اسلام : جای پای اسکندر، 1357، انتشارات رواق ، تهران.
– گنجوی ، نظامی: تصحیح وحید دستگردی لیلی و مجنون ، 1333، انتشارات کتابفروشی ابن سینا، تهران.
-ماه نامه ی طلایه،مهر و آبان 1374،صفحات 11-7
– مقربی، مصطفی : وند های زبان فارسی ، 1377، انتشارات  زبان وا دب فارسی ، تهران.
– منشی ، نصرالله: تصحیح مجتبی مینوی کلیه و دمنه ، 1375، انتشارات امیر کبیر ، تهران.
-میانداری،كمال:فرهنگ پیشوندها و پسوندها،1388، انتشارات دانش زنجان، زنجان
– ناقل خانلری، پرویز : دستور تاریخی زبان فارسی ، 1378، انتشارات توس ، تهران.
– نجفی ، ابوالحسین : مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ، 1378، انتشارات رهنما، تهران.
– نوریان، مهدی: دیوان مسعود سعد ،1364،  انتشارات کمال ، اصفهان.
– وزین پور ، نادر : سفرنامه ناصر خسرو ، 1370، انتشارات جهان دانش ، تهران.
– یغمائی ، حبیب: غزلیات سعدی ، 1361، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.
منابع انگلیسی
The study of language George Yule.
Morphology, Katamba .Francis, Stonhan, John.

Abstraction:
Regarding the development of the human societies and the necessity of human to communicate, realize, and understand each other, and following that, the necessity for new vocabularies in order for establishing these communications, so every day we witness that some new vocabularies create in the vocabulary of the language.
The main part of these creations occurs in language domain that produces new vocabularies by using the productive nature of the language and the role of affixes in changing the meanings of the words and creating the new concepts.
We can absolutely say that not using from this capacity of the Persian language makes the process of word reconstruction, and word formation very slow and unorganized. On the other hand, because the capacities of dictionaries are limited in using the vocabularies which their morphemes are free or lexical, the necessity of paying attention to creating vocabularies through using the affixes become more manifest.
In most of works and researches, the examples have been extracted from routine and vulgar expressions, and a few of them have been chosen from the literary contexts, so we decided to have a more practical and more documentary study on the process of this language creation based on the literary contexts and investigation of this language productivity over different periods of the history.
We hope that the present thesis can be useful for language learners and language teachers, and it can be a solution for most of the language problems.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید