Archive for the ‘ادبیات فارسی’ Category

دانلود بررسی خاصیت زایایی وند ها در زبان فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی خاصیت زایایی وند ها در زبان فارسی با word دارای 389 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی خاصیت زایایی وند ها در زبان فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده :
با توجه به پیشرفت جوامع انسانی ونیاز بشر به برقراری ارتباط و تفهیم و تفاهم و به تبع آن نیاز به واژگان جدید جهت ایجاد پایه های این ارتباط باعث شده  که هر روز شاهد خلق واژگان جدید در دایره  ی لغات زبانی باشیم.
بخش عمده ای از این آفرینش ها در حوزه ی زبانی به تولید واژه های جدید با استفاده از خاصیت زایایی زبان و نقش وند ها در تغییر معانی کلمات وایجاد مفاهیم جدید می باشد.
و به جرات می توان گفت که بهره نبردن از این توانمندی زبان فارسی روند باز سازی واژه ها و واژه یابی و واژه سازی را بسیار کُند و نابسامان می کند از طرف دیگر به علت محدود بودن گنجایش لغت نامه ها در استفاده از واژگان که صرفاً تکواژ آن آزاد یا قاموسی می باشد ضرورت توجه به خلق واژه از طریق بکارگیری وند ها هرچه بیشتر رخ می نمایاند.
چون در بیشتر کارها و تحقیقات شواهد مثالی معمولاً از محاورات عامیانه و روزمره استخراج شده و کمتر به مصادیق ادبی استناد شده بر آن شدیم که با استناد به مصادیق ادبی و بررسی این زایش زبانی در طی   دوره های تاریخی مختلف بتوانیم نگاهی عملی تر و مستند تر بر روند این آفرینش زبانی داشته باشیم .
امید است این رساله راه گشای زبان آموزان و مربیان زبان در امر تعلیم و راه حلی برای  بسیاری از مشکلات زبانی باشد.

فهرست نشانه های اختصاری
رک = رجوع کنید به
* = نشانه بد ساخت  بودن نحوی صورتی است که بعد از این نشانه می آید .
?= نشانه بد ساخت بودن معنایی صورتی است که بعد از این نشانه می آید.
[  ] = نشانه سال چاپ اول
= یعنی ، به معنای، برابر است با
ـ چنانچه در سمت راست واژه یا تکواژ وابسته، نشانه خط تیره باشد به این معناست که صورت وابسته، پی بست یا پسوند است و به انتهای پایه ای متصل می شود. حضور خط تیره در سمت چپ تکواژ وابسته به مفهوم پیشوند بودن صورت مورد نظر است و اینکه فقط به بخش آغازی پایه متصل می شود. در صورت وجود دو خط تیره در دوطرف واژه یا تکواژ چنین تعبیر می شود که این سازه وابسته می تواند  در هر دو جایگاه آغازی و پایانی به سازه دیگری بپیوندد. (شقاقی، ویدا، مبانی صرف واژه، ص11)
نشانه ها    مفهوم
اِ    اسم
اِ خ    اسم خاص
اِصوت    اِسم صوت
اِفعل    اسم فعل
اِمرکب    اسم مرکب
اِمص    اسم مصدر
ج    جلد
ج ،    (جمع پیش از لغت جمع)
ج    جمع …(پیش از لغت مفرد)
جَج،    جمع الجمع
چ    چاپ
ح    حاشیه
حامص    حاصل مصدر
حبط    حبیب السیر چاپ طهران
حفان    حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی
رض    رَضِیَ الله علیه
ره    رحمه الله علیه
س    سطر
[س]    سلام الله علیه (علیها)
ص    صفحه [پیش از  عدد]
ص    صفت
[ص]    صلّی الله علیه و آله و سَلمُّ
صص    صفحات
ص نسبی    صفت نسبی

نشانه ها
مفهوم
ظ    ظاهراً
ع    عربی
[ع]    علیه السلام[علیهاالسلام، علیهم السلام]
 فان    فرهنگ سدی نخجوانی
ق     قید
ق.م     قبل از میلاد
م      میلادی
مص     مصدر
 مص مرکب     مصدر مرکب
ن تف     لغت تفضیلی(اسم تفضیل، صفت تفضیلی)
 نف     لغت فاعلی ( اسم فاعل، صفت فاعلی)
 ن ل     نسخه بدل
 ن مف     لغت مفعولی ( اسم مفعول، صفت مفعولی )
 هـ .ش     هجری شمسی
هـ..ق     هجری قمری
   

(دهخدا، علی اكبر، فرهنگ دهخدا، جلد مقدمه)

واژه در زبان فارسی
فرایند های واژه سازی در زبان فارسی :
ساختمان واژه و عناصر ساختاری آن توجه بسیاری از پژوهشگران را در قرن بیستم به خود جلب کرده است . آنان با مطالعه ی زبان های گوناگون کوشیده اند تابه توصیفی جامع ومانع از واژه و سازه های آن برسند، اما به سبب تنوع ساختاری زبانها و واحد های ساختاری هنوز به چنین توصیفی دست نیافته اند.
بنابراین بسیاری از کسانی که به مطالعه ی صرف یا ساختمان واژه پرداخته اند، برای محدود ساختن حوزه تحقیق وکاستن از تنوعات بی شماری که در زبانها یافت می شوند ، توجه خود را معطوف به زبانی خاص کرده اند.
شگفت آنکه حتی در مطالعه ی واژه ی یک زبان نیز با تنوع بی مانندی مواجه می شویم که کار توصیف و طبقه بندی را دشوار می سازد. شناسایی و شمارش واژه های به کار رفته در هر متن به سادگی مسیر نیست ، زیرا توصیف دقیق و روشنی از واژه در دست نیست و به یقین نمی توان مرز میان واژه  یا نا واژه را تعیین کرد.
گاه تصور می شود که مراجعه به فرهنگ لغت هر زبان می تواند این مشکل را به راحتی حل کند؛ زیرا بسیاری بر این باورند که اگر با واژه سروکار داشته باشند به طور حتم آن را در فرهنگ لغت می یابند . بیشتر کسانی که با فرهنگ لغت آشنا هستند معتقدند که فرهنگ  نگاران متخصص اند و بنابراین هر آنچه واژه به شمار آورند ، از پشتوانه ی علمی برخوردار است . از این رو می توان با اطمینان خاطر، هر مدخل فرهنگ لغت را یک واژه تلقی کرد. از طرف دیگر فرهنگ نگاران می کوشند تا ضمن پرهیز از هر گونه تجویزی درباره ی داده های زبانی فقط به توصیف آنها بپردازند و بیا این کار به نمونه های فراوانی از شواهد متوسل می شوند تا هر واژه رابدان صورت که در زبان به کار می رود ضبط ودر فرهنگ درج کنند.برای بررسی متن ها نمی توان از فرهنگ ها کمک گرفت ، زیرا بسیاری از واژه های رایج و متداول در زبان معاصر بنا به دلایل متفاوتی هنوز در فرهنگ ها ثبت نشده اند.
گویشوران هر زبان چنانچه به هنگام احساس نیاز به واژه های برای بیان مفهوم مورد نظر خود واژه ای  را در واژگان ذهنی شان نیاید، بلافاصله با استفاده از فرایند های واژه سازی زایا یا حت با استفاده از  الگوهای کمیاب و نادرو به قیاس دست به واژه سازی می زنند. بنابراین این احتمال که صورت استفاده شده در متن گفتاری یا نوشتاری یافت نشود، بسیار است . همان طور که در بخش های پیش اشاره شد، واژه ای که فقط یک تکواژ داشته باشد، واژه ی بسیط یا ساده و واژه ای که از چند تکواژ تشکیل شده باشد واژه غیر بسیط نامیده می شود . پژوهشگران زبانی همواره به ساختمان واژه های غیر بسیط و ساختار آن توجه داشته و درباره ی آن به مطالعه پرداخته اند مقصود از فرایندواژه سازی ، ساز و کاری فعال است.
فرایند های واژه سازی به روش های مختلفی  واژه های زبان را تولید می کنند. اغلب دستوریان سنتی ایرانی دو فرایند ترکیب و اشتقاق را با الگوگیری از دستور زبان عربی توصیف کرده اند.
آنان واژه های حاصل از وند افزایی را به قیاس با ساخت های زبان عربی ترکیب نامیده بودند و کلیه ی واژه هایی را که از ریشه ی فعل به دست می آمد، مشتق می نامیدند.و برخی از صرفیون و مؤلفان در کتب خود مقصود از فرایند واژه سازی را  سازو کاری فعال  تلقی می کنند و این فرایند ها را در دو دسته ی فرایند های اصلی و فرعی طبقه بندی کرده اند، تحلیل ساختاری واژه های زبان فارسی نشانگر آن است که در این زبان ، واژه ها عمدتاً از رهگذر عملکرد دو فرایند واژه سازی ساخته می شوند نتیجه اینکه طبقه بندی اکثریت مؤلفان یک هدف را نشانه گذری کردنده اند نه تنها برخی از آنان شاخه و برگ هایی به آن افزوده یا کاسته اند .
این دو فرآیند عبارتند از : 
الف) اشتقاق (derivation)
ب) ترکیب (compounding)
که البته باید توجه داشت که این دو فرایند می توانند هر یک جداگانه یا به صورت هم زمان به تولید واژه  های زبان فارسی بینجامد. به این ترتیب می توانیم بگوییم که بخش عمده ای از واژه های زبان فارسی در نتیجه ی عملکرد اشتقاق،ترکیب و اشتقاق /ترکیب به وجود می آیند .در دستور های زبان فارسی اجزاء کلام توصیف و طبقه بندی شده اند.
ضمن اشاره به اسمها، صفتها وقیدهای مرکب دراین طبقه بندیها، انواعی از آنها ارائه شده اند اما درباره ی چگونگی ساختن این کلمه های مرکب سخنی به میان نیامده است .
درتوصیف ساخت های مشتق ازفعل نیز وند های دخیل درساختن اسم یا صفت از فعل معرفی شده اند.
درسال های اخیر با توجه به دستاورد های غریبان در زمینه ی مطالعه ی ساختمان  واژه و قواعد واژه سازی وتوصیف  انواع ساختها ،بعضی از ایرانیان نیزدر توصیف های خودتجدید نظر کرده وند افزایی را اشتقاق نامیده واصطلاح ترکیب را به واژه های غیر بسیط فاقد وند اختصاص داده اند.مثال های موجود در توصیف فرایند ها حکایت از آن دارند .
علاوه بر دو فرایند واژه سازی  پر بسامد ، موسوم به اشتقاق  وترکیب ، می توان به کمک       فرایند های دیگر به نام تکرار ، تبدیل یا صفر ، اختصار سازی، کوتاه سازی، سرواژه سازی ، آمیزش وگسترش استعاری ،واژه های جدیدی خلق کرد.این فرایند ها درهیچ زبانی از میزان زایایی دو فرایند اشتقاق وترکیب برخوردار نیستند ونمی توان قواعدی عام برای ساختن واژه برمبنای این فرایند ها بدست داد.
به همین دلیل اغلب صرفیون آنها را در زمره ی فرایند های زایای واژه سازی مطرح نمی کنند.به منظور آشنایی با فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی به ترتیب انواع فرایند ها را توصیف و بررسی خواهیم کرد.
اولین فرایندی که مطرح می شود، فرایند اشتقاق است که به ظاهر درباره ی آن هیچ اختلاف نظری وجود ندارد وآن را وند افزایی هم نامیده اند .
انواع وند ها از جمله پیشوند، پسوند و بیناوند اشتقاقی درساختن واژه های جدید کاربرددارند .
بامقایسه ی تعداد پیشوند ها و پسوند های ذکر شده در آثار محققان ایرانی از جمله کشانی           (1371) ، کلباسی (1371) صادقی ( 1358- 1370- 1372) و مقربی ( 1372) می توان گفت که زبان فارسی زبان پسوندی است .
فرایند اشتقاق :
در نتیجه ی عملکرد فرایند اشتقاق ، وند های اشتقاقی ( پیشوند یا پسوند ) به تکواژ پایه (root) افزوده می شوند و واژه ی مشتق پدید آید .
برای مثال پیشوند « نا -» با ستاک مضارع فعل « – دان – » و اسم «کام» به ترتیب واژه های [نا -+ – دان –] > « نادان » و [نا -+ کام ] > «ناکام» و پیشوند « بی -» با ضمیر « خود » واژه ی [ بی -+خود ] > « بی خود» را می سازند. پسوند های « ـــِـش» و « – ار » به ستاک های حال و گذشته فعل « گفتن» افزوده می شوند و واژه های «گویش » و «گفتار» را به وجود می آورند .
پسوند های « – ی» صفت ساز ( موسوم به یای نسبت » و « – ی» اسم ساز ( موسوم به یای حاصل مصدر ) به ترتیب به اسم «ایران » [ایران +- ی ] ،ضمیر «خود » [خود  +- ی ] وصفت  «قهرمان » [ قهرمانی +- ی] افزوده شده ، صفت های «ایرانی» و « خودی» واسم «قهرمانی » را می سازند.
لازم است اضافه شود، واژه ی مشتق واژه ای است که در ساختمان آن یک تکواژ قاموسی و یک یا چند وند اشتقاقی به کار رفته  باشد.( مبانی صرف – ویداشقاقی ) نمونه های زیر واژه ی مشتق به شمار می آیند .
 (جنگل بانی), (آفریدگار)،      (انسانیت) ، ( نیازمند)، (زرده) .
البته باید توجه داشت چنانچه در ساختمان واژه ای تکواژ میانجی درکنار وند های اشتقاقی به تکواژ پایه افزوده شده باشد نیز کماکان واژه ی حاصل مشتق  به شمار می آید .
نمونه های زیر واژه های مشتق محسوب می شوند .
  (خانگی)،  (آوایی).
گاه افزودن چند پیشوند و پسوند به پایه طی مراحلی، انجام می شود و با مطالعه ی ریشه شناختی می توان ترتیب اتصال وند ها را مشخص ساخت. در چنین ساخت هایی ابتدا وندی به پایه متصل می شود و واژه ی جدیدی می سازد.
پس از افزایش وند و ساخته شدن واژه ی جدید در مرحله ی بعدی ، وند دیگری به پایه متصل می شود و واژه ی دیگری می سازد، (مبانی صرف – ویدا شقاقی ) .
از اتصال پیشوند های « بی – » و « هم -» و پسوند های « – اوند » و « – ش » به ریشه های آزاد «ثبات و خویش » و وابسته ی « – خوان – و نما -» واژه های « بی ثبات ، خویشاوند ، همخوان  و نمایش » ساخته شده و در مرحله ی بعدی با پذیرفتن وند ی جدید، به واژه های « بی ثباتی، خویشاوندی ، همخوانی و نمایشی » تبدیل شده اند .
این نوع وند افزایی راکه مرحله به مرحله انجام می شود ، اشتقاق پایگانی می نمامیم .( مبانی صرف ، ویدا شقاقی ) در مقابل ، ساختمان بعضی واژه های مشتق را نمی توان به اجزائی تقسیم کرد که مرحله به مرحله و به ترتیب به پایه متصل شده باشند .به نظر می رسد که این قبیل ساختها یکباره و با اتصال هم زمان دووند به پایه ساخته شده و گویشوران فارسی زبان به قیاس با ساخت های موجود دست به این قبیل واژه سازیها زده اند.
این گونه ساختهارا هم زمانی یا ناپایگانی می نامیم.
با توجه به ساختار درونی واژه های مشتق می توان فرایند اشتقاق را به ا نواع  پایگانی و ناپایگانی یا هم زمانی تقسیم کرد.
قیاس مبنای ساخت های ناپایگانی است و در صورت فزونی گرفتن  این ساخت های قیاسی، فرایند اشتقاقی ناپایگانی به یکی از فرایند های فعال زبان تبدیل می شود. شاید با ذکر مثال هایی از مقوله صفت و یا اسم به نظر برسید که تنها وند افزایی در دو مقوله ی فوق صورت می گیرد بنابراین لازم میدانم که مثال و توصیف و توضیحی هم در امر مقوله فعل آورده شود. بعضی از فعل های فارسی  تنها از یک ماده ساخته شده است ، یعنی دارای اجزای جداگانه نیست که بتوان بعضی از آنها را جای دیگر بکار برد.

فهرست مطالب فارسی
ابوالقاسمی، محسن. ، 1387، دستور تاریخی زبان فارسی ،تهران: انتشارت سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه ( سمت)
ابوالقاسمی، محسن. ، 1387، تاریخ مختصر زبان فارسی ، تهران : انتشارت گلشن ، کوهرنگ .
افراشی ، آزیتا. ، 1387، ساخت زبان فارسی ، تهران: انتشارات سازمان مطالعه ی و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ).
انوری ، حسن- احمدی گیوی حسن .، 1370، دستور زبان فارسی 1، تهران : انتشارات  فاطمی.
انوری ، حسن- احمدی گیوی حسن .، 1372،  دستور زبان فارسی 2، تهران: انتشارات فاطمی .
باطنی ، محمد رضا .، 1376، پیرامون زبان و زبانشانسی (مجموعه مقالات ) ، تهران: انتشارت آگه ، چاپ دوم .
باطنی ، محمد رضا .، 1375، نگاهی تازه به دستور زبان ، تهران: انتشارات آگه .
باغ بیدی ، حسن .، 1381: دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی) ، تهران : انتشارات آگار فرهنگستان زبان و ادب فارسی چاپ ، اول .
باقری ، مهری .، 1381، تاریخ زبان فارسی ، تهران: انتشارات نشر قطره .
باقری ، مهری .، 1387، مقدمات زبان شناسی ، تهران: انتشارت نظر قطره .
بیهقی ، محمد .، 1356 ، تاریخ بیهقی ، تهران، ص 20.
جعفری ، شعار.، 1378 ، دیوان شعر رودکی، تهران ، انتشارات مهند مینا.
دبیرسیاقی ، محمد .، 1344، شاهنامه فردوسی ، تهران : انشارات موسسه مطبوعاتی علمی .
دهخدا ، علی اکبر.، لغت نامه دهخدا، بصورت لوح فشرده ، تهران: انشتارت دانشگاه تهران.
رواقی ، علی .، 1388، پسوند سازی در زبان فارسی، تهران:  انتشارت آثار  فرهنگستان زبان وادب فارسی، چاپ ، اول .
روایی ، محمد .،  1370، دستور زبان فارسی، انتشارت ناشر مولف .
سجادی ، ضیاء الدین.، 1385، دیوان خاقانی شروانی ، تهران : انتشارات زوار.
شاه حسینی ، ناصرالدین .، 1338، دیوان حکیم سوزنی سمرقندی ، تهران: انتشارات امیر کبیر.
شریعت ، محمدجواد.، 1366، دستور زبان فارسی ، تهران : انتشارت اساطیر.
شقاقی ، ویدا.، واژه بست چیست ، تهران: انتشارت دانشگاه علامه طباطبائی مقاله های سومین کنفرانس زبان شناسی .
شقاقی،ویدا.، مبانی صرف واژه ، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ).
عمید ، حسن .، 1357، فرهنگ عمید، تهران: انتشارت امیر کبیر .
فرشید ورد، خسرو.، 1375، گفتار هایی درباره دستور زبان فارسی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
(قریب ، عبدالعظیم . بهار ، ملک الشعرا. فروز انفر، بدیع الزمان . همایی ، جمال. یاسمی ، رشید).، 1373،  دستور زبان 5 استاد ، تهران : انتشارت جها ن دانش .
قزوینی ، محمد . ، غنی ، قاسم .، 1384، دیوان حافظ ، تهران : انتشارت زوار .
کاظمینه ، اسلام .، 1357، جای پای اسکندر ، تهران: انتشارات رواق.
گنجوی، نظامی و، تصحیح وحید دستگردی، 1333، لیلی و مجنون ، تهران: انتشارت کتابفروشی ابن سینا.
 مقربی، مصطمی .، 1377، وند های زبان فارسی ، تهران: انتشارات زبان و ادب فارسی .
منشی ، نصرالله – تصحیح مینوی مجتبی .، 1375، کلیله و دمنه ، تهران: انتشارت امیر کبیر.
ناتل خانلوی ، پرویز.، 1378، دستور تاریخی زبان فارسی ، تهران : انتشارات توس.
 نجفی، ابوالحسین .، 1378، مبانی زبان و کاربرد آن در زبان فارسی، تهران:  انتشارت رهنما.
توریان ، مهدی .، 1364، دیوان مسعود سعد ، اصفهان: انتشارت کمال .
وزین پور، نادر.، 1370 ، سفرنامه ناصر خسرو، تهران: انتشارات جهان دانش
یغمائی حبیب .، 1361، غزلیات سعدی، تهران: انتشارت موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی .

منابع به فارسی

 – ابوالقاسمی  ، محسن: دستور تاریخی زبان فارسی ، 1387، انتشارات سازمان مطالعه   و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه (سمت) ، تهران.
– ابوالقاسمی، محسن: تاریخ مختصر زبان فارسی ،1378،  انتشارات گلشن، کوهرنگ .
– افراشی ، آزیتا: ساخت زبان فارسی ، 1387 ، انتشارات سازمان مطالعه ی و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاها(سمت)، تهران.
– انوری ، حسن ؛ احمدی گیوی، حسن: دستور زبان فارسی 1، 1370، انتشارات فاطمی ، تهران.
– انوری ، حسن ؛ احمدی گیوی، حسن: دستور زبان فارسی 2، 1372، انتشارات فاطمی ، تهران.
– باطنی، محمد رضا : پیرامون زبان و زبان شناسی (مجموعه مقالات) ، انتشارات اگه.
– باغ بیدی، حسن: دستور زبان پارتی( پهلوی اشکانی) ، 1381، انتشارات آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران.
– باقری ، مهدی : تاریخ زبان فارسی , 1381, انتشارات مقدمات زبانشناسی ، نشر قطره ، تهران.
– باقری ، مهدی : مقدمات زبانشانسی ، 1387، انتشارات نشر قطره ، تهران.
– بیهقی ، محمد بن حسین تصحیح علی اکبر فیاض، تاریخ بیهقی ، 1356، تهران.
–  جعفری ، شعار : دیوان شعر رودکی ، 1378، انتشارات مهندمینا، تهران.
– دبیرسیاقی ، محمد: شاهنامه فردوسی ، 1344، انتشارات موسسه مطبوعاتی علمی ، تهران.
– دهخدا، علی اکبر: لغت نامه دهخدا  ,1258-1344 ه.ش.
– رواقی ، علی : فرهنگ  پسوند سازی در زبان فارسی، 1388، انتشارات آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
– روایی ، محمد: دستور زبان فارسی ، 1370 ، انتشارات ناشر مؤلف.
– سجادی ، ضیاءالدین : دیوان خاقانی شروانی ، 1385، انتشارات زوّار ، تهران.
– شاه حسینی ، ناصر الدین : دیوان حکیم سوزنی سمرقندی ،1338،  انتشارات امیر کبیر ، تهران.
– شریعت ، محمد جواد: دستور زبان فارسی ، 1366،  انتشارات اساطیر ،تهران.
– شقاقی ، ویدا : واژه بست چیست ؟، انتشارات، مقاله های سومین کنفرانس زبان شناسی .
شقاقی ، ویدا: مبانی صرف واژه ، 1378، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت) ، تهران.
– عمید، حسن: فرهنگ عمید، 1357 ، انتشارات امیر کبیر، تهران.
– فرشیدورد ، خسرو: گفتار هایی درباره دستور زبان فارسی ، 1375، انتشارات امیر کبیر،  تهران.
– قریب، عبدالعظیم ؛ بهار ، ملک الشعرا؛ فروز انفر ، بدیع الزمان ؛ همایی، جمال ؛ یاسمی ، رشید : دستور زبان فارسی پنج استاد، 1373، انتشارات جهان دانش، تهران.
– قزوینی ، محمد؛ غنی، قاسم ، 1384، دیوان حافظ ، انتشارات زوّار ، تهران.
– کاظمینه ، اسلام : جای پای اسکندر، 1357، انتشارات رواق ، تهران.
– گنجوی ، نظامی: تصحیح وحید دستگردی لیلی و مجنون ، 1333، انتشارات کتابفروشی ابن سینا، تهران.
-ماه نامه ی طلایه،مهر و آبان 1374،صفحات 11-7
– مقربی، مصطفی : وند های زبان فارسی ، 1377، انتشارات  زبان وا دب فارسی ، تهران.
– منشی ، نصرالله: تصحیح مجتبی مینوی کلیه و دمنه ، 1375، انتشارات امیر کبیر ، تهران.
-میانداری،كمال:فرهنگ پیشوندها و پسوندها،1388، انتشارات دانش زنجان، زنجان
– ناقل خانلری، پرویز : دستور تاریخی زبان فارسی ، 1378، انتشارات توس ، تهران.
– نجفی ، ابوالحسین : مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ، 1378، انتشارات رهنما، تهران.
– نوریان، مهدی: دیوان مسعود سعد ،1364،  انتشارات کمال ، اصفهان.
– وزین پور ، نادر : سفرنامه ناصر خسرو ، 1370، انتشارات جهان دانش ، تهران.
– یغمائی ، حبیب: غزلیات سعدی ، 1361، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.
منابع انگلیسی
The study of language George Yule.
Morphology, Katamba .Francis, Stonhan, John.

Abstraction:
Regarding the development of the human societies and the necessity of human to communicate, realize, and understand each other, and following that, the necessity for new vocabularies in order for establishing these communications, so every day we witness that some new vocabularies create in the vocabulary of the language.
The main part of these creations occurs in language domain that produces new vocabularies by using the productive nature of the language and the role of affixes in changing the meanings of the words and creating the new concepts.
We can absolutely say that not using from this capacity of the Persian language makes the process of word reconstruction, and word formation very slow and unorganized. On the other hand, because the capacities of dictionaries are limited in using the vocabularies which their morphemes are free or lexical, the necessity of paying attention to creating vocabularies through using the affixes become more manifest.
In most of works and researches, the examples have been extracted from routine and vulgar expressions, and a few of them have been chosen from the literary contexts, so we decided to have a more practical and more documentary study on the process of this language creation based on the literary contexts and investigation of this language productivity over different periods of the history.
We hope that the present thesis can be useful for language learners and language teachers, and it can be a solution for most of the language problems.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ادبیات کودکان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ادبیات کودکان با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ادبیات کودکان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ادبیات کودکان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ادبیات کودکان با word :

بخشی از فهرست دانلود مقاله ادبیات کودکان با word

فهرست:…………………………………………
1. اهمیت‌ ادبیات‌ کـــــودکان‌ و نــــوجوانان……………‌
2. سبب فقر پژوهش در حوزه ادبیات کودکان در چیست؟
3. مطالعات دانشگاهی………………………………….
4 .انــــواع‌ ادبیات‌ کــــودک‌ و نـــــوجوان‌
5 . پیشینه‌ ادبیات‌ کــــودک‌ و نــــوجوان‌ در جهـــان‌…….
6 . پیشینه‌ ادبیات‌ کـــودک‌ و نــــوجوان‌ در ایــــران‌…………

7 . نگرش همزمانیSynchronic و نگرش در زمانى Diachronic در تحلیل تاریخى ادبیات کودکان با نگاه ویژه به نقش عباس یمینى شریف در تاریخ ادبیات کودکان ایران…..
9. تشدید ممیزی در ادبیات کودک، مشی حاکم دولت کنونی است

اهمیت‌ ادبیات‌ کـــــودکان‌ و نــــوجوانان‌
بر خلاف‌ آنچه‌ تصوّر می‌شود، روزگار ما دوران‌ کودک‌سالاری‌ نیست‌ و درواقع‌، تمدّن‌ امروز به‌ کودک‌ فرصت‌ کودکی‌ نمی‌دهد تا آنجا که‌ دوران‌ جدید را دوره‌ زوال‌ کودکی‌ نام‌ نهاده‌اند. سرعت‌ فزاینده‌ سوداگری‌ و تولیدْ بزرگ‌ترها را بر آن‌ داشته‌ است‌ که‌ کودک‌ را هر چه‌ زودتر وارد چرخه‌ تولید کنند. همچنین‌ بیم‌ آنان‌ از طغیان‌ نسل‌ نو باعث‌ می‌شود که‌ آزادی‌ و رشد خلاّقانه‌ دوره‌ کودکی‌ را برنتابند (اقلیدی‌، ص‌ 5ـ13). در چنین‌ حالتی‌ اهمّیّت‌ ادبیّات‌ کودک‌ و نوجوان‌، همچون‌ عاملی‌ برای‌ رشد فرهنگ‌ و استقلال‌، در شخصیّت‌ کودکان‌ آشکارتر می‌شود. اهمّیّت‌ ادبیّات‌ کودک‌، با توجّه‌ به‌ این‌ محورها، روشن‌تر خواهد شد:
الف‌. بچّه‌ها آسیب‌پذیرند. اغلب‌ به‌ مقتضیّات‌ سنّی‌ خود، احساساتی‌، ظاهربین‌ و ساده‌اند. اصولاً ذهن‌ نقّادی‌ ندارند و قضاوتهایشان‌ بیشتر حسّی‌ است‌. از این‌رو میزان‌ آسیب‌پذیری‌ آنان‌ در برابر فراورده‌های‌ فرهنگی‌ بالاست‌.
ب‌. بچّه‌ها تأثیرپذیرند. و این‌ تأثیرپذیری‌ هم‌ عمیق‌تر و ماندگارتر و هم‌ پردامنه‌تر از تأثیرپذیری‌ بزرگ‌ترهاست‌؛ چنان‌که‌ در حدیث‌ نبوی‌ نیز آمده‌ است‌: اَلْعِلْمُ فی‌الصِّغَر کالنَّقْشِ فی‌الحَجَر.
ج‌. جمعیّت‌ کودکان‌ بیشتر است‌ و آنان‌ اوقات‌ فراغت‌ بیشتری‌ دارند، به‌ خصوص‌ در کشور ما که‌ ادبیّات‌ کودک‌ و نوجوان‌ بیشترین‌ مخاطب‌ بالقوّه‌ یا بالفعل‌ را دارد.

سبب فقر پژوهش در حوزه ادبیات کودکان در چیست؟
اصولا نظام آموزش دانشگاهی درایران صورت گرا یا ظاهر بین است تا معنا گرا و درون بین. به همین دلیل است که پژوهش در نظام دانشگاهی ایران جای شایسته خود را ندارد. اصل گرفتن مدرک است و رسیدن به عنوان یا تیترهای دانشگاهی. در حالی که فلسفه دانشگاه در کشورهای پیشرفته، پرورش پژوهشگر است، نه پیشکش کردن تیترهای دانشگاهی. از همین نقطه روشن می‌شود که جامعه و دولت و حتی مردم ما به این دلخوش هستند که نزدیک دو میلیون دانشجو دارند، اما نتیجه آن چیست؟
کمتر دیده می‌شود که پژوهشگری از میان آن‌ها به جامعه معرفی شود. در ظاهر همه هم با روحی منفعل به این پدیده نگاه می‌کنند و در بسیاری موارد هم رضایت دارند. در چنین احوالی در شاخه‌هایی مانند رشته ادبیات که بسیاری از دانشگاه‌های ما بیش از نیم سده است که از آن بهره‌مند هستند، کارهای پژوهشی رنگ و بویی ندارد، صد البته که ادبیات کودکان که در ایران رشته‌ای جوان است و هنوز هم هیچ دانشگاهی چنین رشته‌ای را ندارد یا به رسمیت نمی‌شناسد، طبیعی است که فقر پژوهشی از سرتا پای ادبیات کودکان می‌بارد. موسسه‌های فرهنگی هم مانند وزارت ارشاد که باید متولی بخشی از کارهای پژوهشی باشند، بهتر است که واقعا این کار را انجام ندهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق گزیده أی از زندگی و خاطرات فروغ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق گزیده أی از زندگی و خاطرات فروغ با word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق گزیده أی از زندگی و خاطرات فروغ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق گزیده أی از زندگی و خاطرات فروغ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق گزیده أی از زندگی و خاطرات فروغ با word :

فروغ فرخزاد 12 سال پیش از درگذشتش اولین شعرش را به مجله روشنفکر سپرد و همان هفته بود که صدها هزار نفر با خواندن شعر بی پروای او با شاعره أی آشنا شدند که چندی بعد به اوج شهرت رسید و آثارش هواخواهان بسیار یافت، و در همان روزها بود که یکی از شاعران معروف، او را در بی پروائی و دریدن پرده ریاکاران به حافظ تشبیه کرد و نوشت:« که اگر در قدرت کلام هم به پای لسان الغیب برسد، حافظ دیگری خواهیم داشت.»1
فروغ با آن موهای طلائی فرفری، با چشمهای درشتی که سپیدیش زیادتر از تیرگیش بود، و با آن لبهای درشتی که زیبائی خاصی داشت، در واقع همیشه دو نفر بود.
فروغ شیطانی که از در و دیوار بالا می رفت. مثل پسرها روی نوک درختها می نشست و مثل شیطانک ها با کارهایش دیگران را به خنده می انداخت.2
فروغ بسیار پر حرکت و شیطان و بی آرام بود، عجیب آزار می داد.
در مدرسه هم که بود با بچه ها نمی جوشید. اغلب بچه ها با او بد بودند و می زدندش و او در مقابل، فریاد می کشید.
فضول بود و همه جا را باز می کرد. حتی توی کاغذها و کتابهای بابا هم سرک می کشید و جستجو می کرد و برای این کار کتک می خورد.
. . . آن روزهای جذبه و حیرت
آن روزهای خواب و بیداری
آن روزها هر سایه رازی داشت
هر جعبه سربسته گنجی را نهان می کرد
هر گوشه صندوقخانه، در سکوت ظهر
گوئی جهانی بود.
تولدی دیگر، « آن روزها»، ص 12
فروغ یک چهره دیگر هم داشت: فروغ غم زده. بهانه گیر، لجوج و حساسی که با کمترین بهانه، ساعتها با صدای بلند گریه می کرد و به قول مادر بزرگ، خانه را روی سرش می گذاشت.
عاشق قصه بود، مادر بزرگ فصه های قشنگی می دانست و فروغ یک لحظه مادر بزرگ را آرام نمی گذاشت، به قصه ها گوش می داد. دچار مالیخولیائی خاصی می شد.
این شخصیتهای دوگانه؛ درست مثل مهمانی که از در خانه وارد می شود؛ یک یا چند روز در آنجا می ماند و باز از همان در بیرون می رود؛ خودشان را نشان می دادند و بعد می رفتند.
اصلاً بهتر است همه چیز را از پدرم شروع کنم، چرا که او واقعاً همان نقطه اصلی و مبداءتمام پرسش ها است.
چهره اش همیشه از یک خشونت عجیب مردانه پر بود. او تلخ تلخ، سرد سرد و خشن خشن بود. یک سرباز واقعی با یک چهره قراردادی یا بهتر بگویم با یک ماسک فرار دهنده و همیشه همینطور بود. یادم می آید به محض اینکه صدای مهمیز چکمه هایش بلند می شد. همه ما از حالی که بودیم بیرون می آمدیم و مثل موشهایی که بوی گربه را شنیده باشند، خودمان را از دیدرس و دسترس او دور می کردیم. ولی همین پدر خشنی که ما را حتی با صدای پاهایش فراری می داد، گاه گاهی که به خود می آمد و ماسک از چهره اش فرو می افتاد، با شدیدترین احساسات ما را در آغوش می گرفت و زیباترین اشکها از گوشه چشمش سرازیر می شد.
چرا او نمی توانست همیشه خودش باشد، سؤالی است که ما خواهرها و برادرها بارها از هم کرده ایم و شاید هم این بزرگترین سؤال زندگی فروغ بود که برای همیشه بی جواب ماند.
و از همین جا است که تا اندازه زیادی حالات مختلف روحی فروغ، آشفتگی ها، اضطراب ها، تهدیدها، شک ها و سرانجام بی قراری های او به تجزیه و تحلیل گرفته می شود. و جواب همه چراها به آسانی به دست می آید، زیرا که بچه ها همیشه دنباله رو پدرهای خود هستند و فروغ نیز دنباله رو پدر، و حاصل همه اندیشه ها، افکار و احساسات او بود.
پدر عاشق شعر بود و هست. پدر جز مطالعه هیچ سرگرمی دیگری نداشت و ندارد. پدر همه عمر به دنبال کشف و تحقیق بود و هست.
تمام خانه را به کتابخانه تبدیل کرده بود و هنوز هم تعدادی از آن کتابها با بی نظمی در اطاق خاک گرفته اش انباشته شده است. شاید اگر دنبال دانسته ها و استعدادهایش را می گرفت چیزی می شد، اما کاری را که او نکرد فروغ کرد.1
و فروغ اگرچه احساس تند، قدرت مطالعه و تحقیق و استعدادهای شعری خود را از پدر گرفت، از مادر هم صفا و مهربانی و ساده دلی را گرفت و آن که دلش حتی برای باغچه هم می سوخت در واقع مادر بود که در فروغ تجلی می کرد.
این پدر نظامی خلق و خوی عجیبی داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق ادبیات و تصویر سازی کتاب کودک با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق ادبیات و تصویر سازی کتاب کودک با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق ادبیات و تصویر سازی کتاب کودک با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق ادبیات و تصویر سازی کتاب کودک با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق ادبیات و تصویر سازی کتاب کودک با word :

ادبیات و تصویرگری کتاب کودک ما مردم جهان مصمم به حفظ نسل های آینده از بلای جنگ هستیم . و ایمان خود را مجدداً مورد تأکید قرار می دهیم … و برای نیل به این اهداف دگرپذیری و زیستن صلح آمیز دیگران را مد نظر داریم . در شرایط کنونی جهان و بنا به تجربه مردم جهان برای دفع جنگ و خشونت ، به عنوان یک امر حیاتی ، امکان شناخت معنای دگرپذیری و مدارا او یا چگونگی رفتارهای تند و خشونت دار فراهم آمده است هیچ یک از این مفاهیم قابل شناخت نیست . مگر آنکه به معنای متضاد خود قیاس شود به عبارتی درک معنای این مفاهیم به درک سرگذشت تاریخی ملت ها بستگی دارد . تاریخ پرماجرا و سراسر تشنج اجتماعی سیاسی ایران ، به تهاجم بیگانگان و درگیری و جنگ های خونین اعتراض و مرگبار مستبدان خودکامه آغشته بوده است . خاطره ‌ اعمال زور و خشونت در حافظه جمعی مردم ما از زمان هجوم اقوام ترک و سلجوقی ، حمله عرب ها و هجوم اقوام ترک و سلجوقی ، حمله ‌ خانمانسوز – مغول ها و ویرانگری تیمور ، گسترده اسکندر مقدونی ، و دیگر مصیبت ها ، نقش بسته است . حاصل این تهاجم و خشونت ها چون یک ارثیه شوم برای مردم ایران باقی مانده و این که مردم ایران چگونه در تنهایی و غربت به این همه فجایع را از سر گذارنده و موجودیت خود را حفظ کرده اند . بحثی قابل تأ مل است ، اما بحث های ما روی بازتاب ابعاد آن پریشانی ها و خوف ها و خشونت ها در بخش ادبیات کهن فارسی ، در بخش کودک و نوجوان نیز مربوط می شود . متمرکز است . کوشیده ایم مفاهیم خاص را با توجه به اصول دگر پذیری کمیسیون ملی یونسکو و اصول پذیرفته شده حقوق اساسی بشر و کنوانسیون حقوق کودک ، در روایات و حکایات ادبیات کهن فارسی نشا دهیم . ناگفته نماند که در حیات فرهنگی مردم ایران ، عامل بسیار مهم و مؤثر در مقابل تهاجمات و فرهنگ خشونت قرار گرفته که در تعدیل آن پریشانی های بسیار مؤثر واقع شده آن عامل ، مفهوم نیرومند ‹‹ عشق ›› بود که بخش بزرگی از ادبیات کهن فارسی ( شفاهی و رسمی ) به شرح و توضیح آن اختصاص یافته است . آدمی زاده طرفه معجونی است کز فرشتهسر شانه و ز شیطان گررود سوی این شود کم از این ورود سوی آن شود به از آن . در نتیجه ، ضرورت دارد برای مهار دیو درون او نیرویی به میان آید تا روح و جسم او را از پلیدی ها بر حذر دارد ، بنا براین بر مبنای جمله احوال عالم بر محبت ›› و عشق نهاده اند و اولین قدم برای رسیدن به عشق را بردباری و مدارا دانستند . فرد بردباری بود چو تندری کن تن به خواری . فردوسی تقدیم به کودکان یتیم ومادران آبرومند . و گر بی پدر کودکانند نیز از آن کس که دارد نخواهند چیز پیش گفتار : نگاهی به نقاشیهای ‹‹ علی اکبر صادقی ›› مصور کردن آثار کودکان در ایران ، عمری کوتاه دارد . با پیشرفت صنعت چاپ رنگی ، در ابتدا تصاویری که در این حوزه ارائه شده بود ، رنگ و بوی تقلید داشت و اکثراً کلیشه کامل تصاویر آثار ترجمه شده بود ، و شاید این خود دلیل کشش مصوران آثار کودکان به سوی تصاویری از آنگونه شد . اگر نگاهی گذرا به مجموعه انتشارات کتابهای طلایی و یا نقاشیهایی که اوایل در کیهان بچه ها چاپ شده بیندازیم ، دور بودن مصوران و دست اندر کاران آفرینش کتابهای تصویری را از اندیشه ها و طرحهای مستقل در می یابیم . می توان ادعا کرد که با تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برداشتن گامهای اساسی در جهت تولید ( تألیف ، ترجمه ، چاپ و نشر ) آثاری در حوزه ادبیات و خواندیهای کودکان و نوجوانان این سرزمین ، نقاشان و تذهیبگران نیز در کنار نویسندگان ، شاعران ، مترجمان و علاقه مندان این حوزه حضور یافتند و در مواردی نه چندان کم کارهایی کارستان انجام دادند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رایگان ضرب المثل های فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رایگان ضرب المثل های فارسی با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رایگان ضرب المثل های فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رایگان ضرب المثل های فارسی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رایگان ضرب المثل های فارسی با word :

آب از آسیاب افتادن :
کارها دوباره به مسیر خود افتاد ، فتنه ها خوابید ، سر و صداها ، شور و شر ها پایان پذیرفت .
از اسب افتادیم ولی از اصل نیافتادیم :
اگر دچار فقر و تنگدستی شده ایم ولی نجابت و انسانیت خود را حفظ کرده ایم
به گربه گفتند فضله ات درمان است خاک رویش ریخت :
مضایقه کردن چیز ناقابل ، کسی که جنبه کاری و خاصیتی نداشته باشد .
پا در یک کفش کردن :
سر حرف خود ایستادن ، در کاری اصرار و لجاجت ورزیدن .
تا ابله در جهان است مفلس در نمی ماند :
افراد زیرک از خوش باوری و سادگی اشخاص برای مقاصد خود استفاده می کنند.
جایی که نمک خوری نمکدان نشکن :
اجر حقوق و محبت های دیگران را با نامهربانی ضایع نکن .
چشم و گوش بسته :
از هیچ جا و هیچ چیز با خبر نبودن ، چیزی نیاموخته و بی تجربه .
حرف راست را باید از بچه شنید :
باطن بی غل و غش کودک نظیر بزرکترها نیست هرچه بداند به زبان می آورد .
خدا میان گندم هم خط گذاشته است :
هرکسی در زندگی سهم و قسمت خود را می برد و به آن قانع باشد .
در شهر کوران آدم یک چشم پادشاه است :
در میان یک عده بیسواد آدم کم سواد هم شخص معتبری است .
ذوق زده شدن :
از به دست آوردن چیزی و وقوع امری سخت شاد شدن
رگ دیوانگیش گل کردن :
از شدت خشم به کارهای نامعقول و غیر طبیعی زدن .
زاغ سیاه کسی را چوب زدن :
کسی را به طور پنهانی تعقیب کردن ، سر از کار کسی در آوردن .
ژاژ خایی کردن :
بد دهنی و هرزه گویی کردن ، بر علیه کسی بیهوده گویی کردن .
سال به سال ، دریغ از پارسال :
افسوس که آنچه امروز از دست می رود فردا نظیر آن را به دست نخواهیم آورد .
شمشیر را از رو بستن :
دشمنی و عداوت خود را علنی کردن .
صابونش به تن ما خورده :
آزارش به ما هم رسیده ، ما هم از او صدمه دیده ایم .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق شهریار با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق شهریار با word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق شهریار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق شهریار با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق شهریار با word :

زندگی
شهریار به سال درتبریز متولد شد.دوران طفولیت خود را در روستای مادری قایش قورشاق و روستای پدری خشکناب در بخش قره‌چمن آذربایجان ایران سپری نمود. پدرش حاج میر آقا خشکنابی نام داشت که در تبریز وکیل بود. پس از پایان سیکل اول متوسطه در تبریز در سال برای ادامه تحصیل از تبریز به تهران رفت و در مدرسه دارالفنون (تا ) و پس از آن در رشته پزشکی ادامه تحصیل داد. حدود شش ماه پیش از گرفتن مدرک دکتری «به علل عشقی و ناراحتی خیال و پیش‌آمدهای دیگر» ترک تحصیل کرد (زاهدی ، ص ). پس از سفری چهارساله به خراسان برای کار در اداره ثبت اسناد مشهد و نیشابور، شهریار به تهران بازگشت. در سال و زمانی که شهریار در خراسان بود پدرش حاج میرآقا خشکنابی فوت می‌کند. و به سال در بانک کشاورزی استخدام و پس از مدتی به تبریز منتقل شد. بعدها دانشگاه تبریز وی را یکی از پاسداران شعر و ادب میهن خواند و عنوان استاد افتخاری دانشکده ادبیات تبریز را نیز به وی اعطا نمود
در سال‌های تا اثر مشهور خود حیدر بابایه سلام را می‌سراید. گفته می‌شود گه منظومه حیدرباباً در شوروی به درصد زبان‌های جمهوری‌های آن ترجمه و منتشر شده‌است.
در تیر ماه مادرش درمی‌گذرد. در مرداد ماه به تبریز آمده و با یکی از بستگان خود به نام خانم عزیزه عمید خالقی ازدواج می‌کند که حاصل این ازدواج سه فرزند، دو دختر به نام‌های شهرزاد و مریم و یک پسر به نام هادی هستند.

شهریار پس از انقلاب ، شعرهایی در مدح نظام جمهوری اسلامی و مسئولین آن، از جمله روح الله خمینی و سید علی خامنه‌ای و نیز اکبر هاشمی رفسنجانی (انتشار پس از مرگ شهریار)سرود.
شهریار در روزهای آخر عمر به دلیل بیماری در بیمارستان مهر تهران بستری شد و پس از مرگ در ، بنا به وصیت خود در مقبره الشعرا در تبریز دفن شد.
عشق و شعر
گفته می‌شود، شهریار سال آخر رشته پزشکی بود که عاشق دختری شد.[نیازمند منبع] پس از مدتی خواستگاری نیز از سوی دربار برای دختر پیدا می‌شود. گویا خانواده دختر با توجه به وضع مالی محمدحسین تصمیم می‌گیرند که دختر خود را به خواستگار مرفه‌تر بدهند. این شکست عشقی بر شهریار بسیار گران آمد و با این که فقط یک سال به پایان دوره ساله رشته پزشکی مانده بود ترک تحصیل کرد. غم عشق حتی باعث مریضی و بستری شدن وی در بیمارستان می‌شود. ماجرای بیماری شهریار به گوش دختر می‌رسد و همراه شوهرش به عیادت محمد در بیمارستان می‌رود. شهریار پس از این دیدار در بیمارستان شعری را که دو بیت آن در زیر آمده‌است، در بستر می‌سراید. این شعر بعد‌ها با صدای غلامحسین بنان به صورت آواز خوانده شد.
• آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
• بی وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرا…
• نازنینا ما به ناز تو جوانی داده‌ایم
• دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا
شهریار بعد از این شکست عشقی که منجر به ترک تحصیل وی می‌شود به صورت جدی به شعر روی می‌آورد و منظومه‌های زیادی را می‌سراید. وی اولین دفتر شعر خود را در سال با مقدمه ملک‌الشعرای بهار، سعید نفیسی و پژمان بختیاری منتشر کرد. بسیاری از اشعار او به فارسی و ترکی آذربایجانی، جز آثار ماندگار این زبان‌هاست. منظومه حیدربابایه سلام، سروده شده به سال ، از مهم‌ترین آثار ادبی ترکی آذربایجانی شناخته می‌شود.

شعرها و کتاب‌ها
• حیدر بابایه سلام، شعر آذری
• کلیات محمد حسین شهریار، مجموعه اشعار به زبان فارسی
بـیو گـرافـی استاد شهـریار
به قـلم جـناب آقای زاهـدی دوست استاد
اصولاً شرح حال و خاطرات زندگی شهـریار در خلال اشعـارش خوانده می شود و هـر نوع تـفسیر و تعـبـیـری کـه در آن اشعـار بـشود به افسانه زندگی او نزدیک است و حقـیـقـتاً حیف است که آن خاطرات از پـرده رؤیا و افسانه خارج شود.
گو اینکه اگـر شأن نزول و عـلت پـیـدایش هـر یک از اشعـار شهـریار نوشـته شود در نظر خیلی از مردم ارزش هـر قـطعـه شاید ده برابر بالا برود، ولی با وجود این دلالت شعـر را نـباید محـدود کرد.
شهـریار یک عشق اولی آتـشین دارد که خود آن را عشق مجاز نامیده. در این کوره است که شهـریار گـداخـته و تصـویه می شود. غالـب غـزلهـای سوزناک او، که به ذائـقـه عـمـوم خوش آیـنـد است، یادگـار این دوره است. این عـشـق مـجاز اسـت کـه در قـصـیـده ( زفاف شاعر ) کـه شب عـروسی معـشوقه هـم هـست، با یک قوس صعـودی اوج گـرفـتـه، به عـشق عـرفانی و الهـی تـبدیل می شود. ولی به قـول خودش مـدتی این عـشق مجاز به حال سکـرات بوده و حسن طبـیـعـت هـم مـدتهـا به هـمان صورت اولی برای او تجـلی کرده و شهـریار هـم با زبان اولی با او صحـبت کرده است.
بعـد از عـشق اولی، شهـریار با هـمان دل سوخـته و دم آتـشین به تمام مظاهـر طبـیعـت عـشق می ورزیده و می توان گـفت که در این مراحل مثـل مولانا، که شمس تـبریزی و صلاح الدین و حسام الدین را مظهـر حسن ازل قـرار داده، با دوستـان با ذوق و هـنرمـنـد خود نـرد عـشق می بازد. بـیـشتر هـمین دوستان هـستـند که مخاطب شعـر و انگـیزهًَ احساسات او واقع می شوند. از دوستان شهـریار می تـوان مرحوم شهـیار، مرحوم استاد صبا، استاد نـیما، فـیروزکوهـی، تـفـضـلی، سایه و نگـارنده و چـند نـفر دیگـر را اسم بـرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق شهریار وخانواده پدری شاعر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق شهریار وخانواده پدری شاعر با word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق شهریار وخانواده پدری شاعر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق شهریار وخانواده پدری شاعر با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق شهریار وخانواده پدری شاعر با word :

بخشی از فهرست دانلود تحقیق شهریار وخانواده پدری شاعر با word

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..صفحه2
تولد شهریار وخانواده پدری شاعر………………………………………………………………………..صفحه6
نخستین دوره تربیت وتحصیل…………………………………………………………………………….صفحه7
مراتب شاعری……………………………………………………………………………………………. ………..صفحه7
تخلص شعری به نام شهریار………………………………………………………………………………….صفحه9
عشق شهریار…………………………………………………………………………………………………………صفحه9
شاهکار حیدر بابا ، یالان دنیا…………………………………………………………………………….صفحه11
شهریار وابیاتی در وصف حضرت علی(ع)…………………………………………………… …….صفحه13
احترام شهریار به شعرای بزرگ………………………………………………………………………… صفحه14
شهریار و شعر نو………………………………………………………………………………………………….صفحه15
پاسخ شهریار به نقدی که به شعرآزاداو شده بود………………………………………………صفحه 15
شهریار و معاصرانش……………………………………………………………………………………………صفحه16
شهریار و موسیقی……………………………………………………………………………………………….صفحه17
بر گشت شهریار به وطن خویش………………………………………………………………………..صفحه18
توجه مردم به اشعار شهریار………………………………………………………………………………..صفحه19
شهریار و حافظ……………………………………………………………………………………………………صفحه20
وداع شهریار………………………………………………………………………………………………………..صفحه22

مقدمه
زبان شیرین فارسی که ازدوران های بسیاردوردر تاریخ تا کنون یکی از زبان های رایج دربوده ، همواره با آثاری آمیخته بود که به آن شعر می گویند جملاتی شیرین تر از معمول که گاه با وزن و قافیه و منظوم و گاه غیر منظوم ، اما ناقل احساسات و عواطف شاعر که متاثر از جائی یا چیزی یا کسی شده باشد که چون خواننده نیز آن را بخواند تحت تاثیر قرار گیرد.با این تعریف لازمه شعر این نیست که منظوم باشد و به گونه ای تحت نظمی خاص قرارگیرد.
حتی قبل ازآن که در دوران معاصر شاخه وسیع و گسترده ای به نام شعر نودر زبان پارسی به وجود آید نیز صاحب نظران بر همین عقیده بودند و تکیه اساسی روی
خیال انگیز بودن مطلب قرار داشت.
خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب ( اساس الا قتباس) وزن و قافیه را برای شعر امری فرعی می شمارد و معتقد است که اگرسخن دارای وزن و قافیه باشد ولی نیروی خیال شاعرانه بهآن راه نداشته باشد به آن سخن نظم گفته می شود نه شعر و ملک الشعرای بهار نیز چنین می گوید:

(ای بسا شاعر که او در عمر خود نظمی نیافت
ای بسا ناظم که او در عمر خود شعری نگفت)

درزبان ما شعر جایگاه والایی دارد وصدها دیوان اعم ازدواوینی که درسطح جهان شهره خاص و عام گشته با آن که حتی به چاپ نرسیده در گسترش ، محبوبیت و غنای این زبان تاثیرات به سزایی داشته و دارند. با نگرش به ملل دیگر که هر کدام روزگاری برای خود استقلال داشته و با زبان ملی خود سخن می گفتند ، اما در برابر هجوم دیگران حتی در مرتبه اول همه چیز خود را از دست دادند ، من جمله زبان خود را ، شاید این شاید این گنجینه های پر ارزش نقش والایی داشتند اما اگر فاقد این ارزش ها بودیم هم چون ملل دیگر اکنون آثاری از زبان و تمدن اولیه خود نداشتیم . مثلاحفظ زبان شیرین پارسی پس از حملات ویران گری چون هجوم مغول یا اعراب ، بدون حضور
شاعران وسخنان گوهر بارشان اگر غیر ممکن نمی نمود بسیار مشکل بود .در حالیکه در بیش از هفت قرن به صورت مسلم و قطعی امرا ، سلاطین و شاهان محلی حاکم بر ایران یا بیگانه بودند و یاهمچون نوکران چشم وگوش بسته ، به فرمان بیگانگان ودر
حالی که دردوران های نکبت بار تسلط اعراب بر ایرانیان ، حیوانات ا نسان نمایی چون خلفای بنی امیه و بنی عباس بر سرنوشت جهان اسلام حاکم بودند و این خلفا تعصبات جاهلانه ای نسبت به قومیت خود داشتند. در حالی که کوچکترین بی اعتنایی به هر یک از مظاهر قومیت عرب جزایی کمتر از مرگ نداشت ، آیا اگرزبان شیرین شعر نبود که این امرا را جذب کند ما امروز زبانی به نام فارسی داشتیم ؟ خیر.
پس این هنرمندان بزرگ عصر سخنوری بودند که باژرف اندیشی و ظرافت خاص خود نه تنها در طول تمام دوران ها بیانگر عشق وعاطفه بودند و نه تنها با هنرمندی ، زبان شیرین فارسی درعمق وجود بیگانگان نیز می کاشتند و نه تنها با زیباترکردن کلام، وحشیانی چون مغولان و بیابان گردهایی چون اعراب را نیز مجذوب فارسی می کردند ، بلکه در طول تمام تاریخ پژواک رسایی برای بانگ و فریاد افراد تحت ظلم و طبقات ستم کش جامعه نیز بودند واگر از آن عده که سخن وری را روزی نامه خود کردند بگذریم سایر سخنوران را می توان سربازان دلیری بر شمرد که بانثار خون قلم خود ، حریم زبان پارسی را پاسداری کردند که البته این بزرگ مردان عرصه ی علم وادب برای همگان حتی بیگانگان نیز شناخته شده اند و با سخنان دُرّ وار خود وبا کلام دلنشین خود ، خود را و زبان فارسی را جاویدان ساختند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شیخ بهایی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شیخ بهایی با word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شیخ بهایی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شیخ بهایی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شیخ بهایی با word :

شیخ بهایی
بهاء الدین محمد بن عزالدین حسین بن عبدالصمد بن شمس الدین محمد بن حسن بن محمد بن صالح حارثی همدانی عاملی جبعی (جباعی) معروف به شیخ بهائی در سال 953 ه.ق 1546 میلادی در بعلبک متولد شد. او در جبل عامل در ناحیه شام و سوریه در روستایی به نام جبع یا جباع می زیسته و از نژاد حارث بن عبدالله اعور همدانی متوفی به سال 65 هجری از معاریف اسلام بوده است.
ناحیه جبل عامل همواره یکی از مراکز شیعه در مغرب آسیا بوده است و پیشوایان و دانشمندان شیعه که از این ناحیه برخاسته اند، بسیارند. در هر زمان، حتی امروزه فرق شیعه در جبل عامل به وفور می زیسته اند و در بنیاد نهادن مذهب شیعه در ایران و استوار کردن بنیان آن مخصوصاً از قرن هفتم هجری به بعد یاری بسیار کرده و در این مدت پیشوایان بزرگ از میان ایشان برخاسته اند و خاندان بهائی نیز از همان خانواده های معروف شیعه در جبل عامل بوده است.
بهاءالدین در کودکی به همراه پدرش به ایران آمد و پس از اتمام تحصیلات، شیخ الاسلام اصفهان شد. چون در سال 991 هجری قمری به قصد حج راه افتاد، به بسیاری از سرزمینهای اسلامی از جمله عراق، شام و مصر رفت و پس از 4 سال در حالی که حالت درویشی یافته بود، به ایران بازگشت.
وی در علوم فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت، مجموعه تألیفاتی که از او بر جای مانده در حدود 88 کتاب و رساله است. وی در سال 1031 ه.ق در اصفهان درگذشت و بنابر وصیت خودش جنازه او را به مشهد بردند و در جوار مرقد مطهر حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام جنب موزه آستان قدس دفن کردند.
شخصیت ادبی شیخ بهایی:
ـ بهائی آثار برجسته ای به نثر و نظم پدید آورده است. وی با زبان ترکی نیز آشنایی داشته است. عرفات العاشقین (تألیف 1022ـ 1024)، اولین تذکره ای است که در زمان حیات بهائی از او نام برده است.
بهترین منبع برای گردآوری اشعار بهائی، کشکول است تا جائی که به عقیده برخی محققان، انتساب اشعاری که در کشکول نیامده است به بهائی ثابت نیست. از اشعار و آثار فارسی بهائی دو تألیف معروف تدوین شده است؛ یکی به کوشش سعید نفیسی با مقدّمه ای ممتّع در شرح احوال بهائی، دیگری توسط غلامحسین جواهری وجدی که مثنوی منحول « رموز اسم اعظم » (ص 94 ـ 99) را هم نقل کرده است. با این همه هر دو تألیف حاوی تمام اشعار و آثار فارسی شیخ نیست.
اشعار فارسی بهائی عمدتاً شامل مثنویات، غزلیات و رباعیات است. وی در غزل به شیوه فخرالدین عراقی و حافظ، در رباعی با نظر به ابو سعید ابوالخیر و خواجه عبدالله انصاری و در مثنوی به شیوه مولوی شعر سروده است. ویژگی مشترک اشعار بهائی میل شدید به زهد و تصوّف و عرفان است. ازمثنوّیات معروف شیخ می توان از اینها نام برد: «نان و حلوا یا سوانح سفر الحجاز»، این مثنوی ملمّع چنانکه از نام آن پیداست در سفر حج و بر وزن مثنوی مولوی سروده شده است و بهائی در آن ابیاتی از مثنوی را نیز تضمین کرده است. او این مثنوی را به طور پراکنده در کشکول نقل کرده و گردآورندگان دیوان فارسی وی ظاهراً به علت عدم مراجعه دقیق به کشکول متن ناقصی از این مثنوی را ارائه کرده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شعرغنایی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شعرغنایی با word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شعرغنایی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شعرغنایی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شعرغنایی با word :

مقدمه
غنا در لغت به معنی سرود ، نغمه و آواز خوش طرب انگیز است و شعر غنایی به شعری گفته می شود که گزارشگر عواطف و احساسات شاعر باشد . ادبیات غنایی گونه ای از ادبیات است که با زبانی نرم و لطیف با استفاده از معانی عمیق و باریک به بیان احساسات شخصی انسان می پردازد و منظومه های غنایی چنان که از اسم آن هویدا است اشعاری است که برای بیان احساسات انسانی از عشق و دوستی و رنج ها و نامرادی ها و هر چه روح آدمی را متأثر می کند ، پرداخته آید . این گونه اشعار – که کوتاه بود – در یونان باستان به همراهی سازی به نام لیر خوانده می شده ؛ و از این رو در زبان های فرنگی و اشعار غنایی ، لیریک Lyric می گویند . اصولا ً در اکثر نقاط جهان اشعار عاطفی و عاشقانه و سوزناک با موسیقی همراه بوده است . در اروپا تروبادورها و در ایران عاشوق ها یا عاشیق ها و خیناگران ، روستاییان و شبانان حافظ این سنت بوده اند .
لیریک را در عصر ما شاید به تبع عرب ها که به شعر عاشقانه و عاطفی (الشعر الغنایی) می گویند ، به غنایی ترجمه کردهاند و به معنی اشعار عاشقانه و بزمی بکار می برند . به هر حال معادل قدیم آن غزل است .
باید توجه داشت که مراد از اشعار لیریک در ادبیات اروپایی شعری است کوتاه و غیر روایی که گوینده در آن فقط احساسات خود را بیان می کند . و از این رو مرثیه را هم باید جزء ادب غنایی دانست و اگر شعر، بلند و روایی باشدمثل خسرو و شیرین به آن Dramatic Lyric می گویند ، یعنی شعر غنایی نمایشی یا داستانی می گویند . شعر لیریک ممکن است عاشقانه باشد در این صورت به آن Love Lyric می گویند به معنی شعر عاشقانه یا تغزلی یا غزل می گویند . در شعر غنایی گاهی سخنگو خود شاعر است و گاهی کسی دیگر . به هر حال برخلاف آن چه در نظر اول به ذهن متبادل می شود ممکن است شاعر Persona باشد یعنی نقابی به چهره داشته باشد و خود واقعه را مطرح نسازد پس شخصیت مطرح در شعر را نباید باشخصیت واقعی شاعر خلط کرد . در شعر فارسی ادبیات غنایی به صورت داستان ، مرثیه ، مناجات بت الشکوی و گلایه و تعزل در قوالب غزل ، مثنوی ، رباعی و حتی قصیده مطرح می شود . اما مهم ترین قالب آن غزل است . در غزل قهرمان اصلی معشوق است و قهرمان دیگر که عاشق و خود شاعر باشد معشوق را بهانه کرده و گلایه ها و آرزوها و احساسات خود را مطرح می کند . البته ارسطو در تقسیمات خود از ادب ، شعر غنایی را مطرح نکرده بود . اما البته شارحان و دنباله روان ارسطو بدان اشاره کرده اند .
بخش عمده ی ادبیات ما را شعر غنایی تشکیل می دهد . رباعیات خیام ، دو بیتی های بابا طاهر ، غزلیات مولوی ، سعدی ، حافظ ، صائب و بیدل منظومه های بزمی نظامی و بخشی از سروده های قصیده سرایان مشهور، مانند : فرخی ، منوچهری ، عنصری ، خاقانی و نیز عمده سروده های معاصر از نوع ادبیات غنایی است . ادبیات غنایی و عرفانی ما مبتنی بر کشف و شهود است یعنی تک گویی و چون و چرا ناپذیر . کشف و شهود برای ادراک حسی و بی زمان است . در حالی که گفت و گو با نشانه های واقعی سرو کار دارد و محدود به زمان معینی لست . در ادبیات غنایی از قالب غزل استفاده می شود . امروزه نیز از قالب غزل و بعد از آن رباعی شاعران ، از دیگر قالب ها برای شعر جدی به ندرت استفاده می کنند اما در هزاران سال گذشته در دوره های پی در پی قالب غزل برای بیان عشق زمینی ، عرفانی ، حدیث نفس ، انتقاد اجتماعی و سیاسی تأملات فلسفی و مانند اینها به کار گرفته می شده است .
در مورد نوع شعر غنایی آراء مختلفی وجود دارد و تا کنون نظریات گوناگونی توسط سخن سنجان اظهار شده است ، چنانکه بسیاری از منتقدان اروپا به ویژه شاعران پیرو مکتب رمانتیسم ، نوع غنایی را شعری می دانند که شاعر ، خویشتن خویش را در آن مجسم می کند و ضمن آن به بیان عواطف واحساسات شخصی و تأثرات خود از زندگی و طبیعت می پردازد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی مقامات ، دیوان ، آثار و زندگینامه ناصیف یازجی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی مقامات ، دیوان ، آثار و زندگینامه ناصیف یازجی با word دارای 177 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی مقامات ، دیوان ، آثار و زندگینامه ناصیف یازجی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست

چکیده
پیشگفتار
بخش اول:اوضاع سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و ادبی
 جهان عرب و لبنان در قرن نوزدهم
-اوضاع سیاسی
– اوضاع اجتماعی
– اوضاع فرهنگی و ادبی
بخش دوم: نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی
فصل اول:تاریخچه زندگی ناصیف یازجی
–    اصل خاندان
–    در دربار امیر بشیر شهابی
–    زندگی ناصیف در بیروت
–    وفات یازجی
–    مقام و منزلت ناصیف یازجی
فصل دوم:گذری بر آثار شیخ ناصیف یازجی
بخش سوم:بررسی مجمع البحرین
فصل اول: ویژگی مقامات
فصل دوم:برگزیده ای از مقامات شیخ ناصیف یازجی
–    المقامه الطبیه
–    المقامه العقیقیه
–    المقامه النجدیه
بخش چهارم: پژوهشی در دیوان یازجی
فصل اول:ویژگیهای شعر ناصیف
فصل دوم:اغراض شعری
–    مدح
–    رثا
–    حکمت
–    غزل
–    تاریخ شعری
منابع و ماخذ

ملخص الرساله

 

پیشگفتار

زمانیکه از ادبیات عصرنهضت سخن می گوییم، بیشتر افراد چنین گمان می کنند که در این دوره تمامی ادیبان و شاعران از هر آنچه که رنگ و بوی ادبیات کلاسیک داشت ،گریزان شدند و علیه سبک قدیم شوریدند؛ اما با مطالعه بیشتر و عمیق تر پی می بریم که در عصر نهضت ادبی ، استادانی وجود داشتند که بر اصالت عربی و اسلوبهای کهن اجدادشان سخت پایبند بودند.
اینان توانایی و مهارت بسیاری در زمینه های مختلف ادبیات و نیز علوم بلاغی و لغوی داشتند و بر حفظ آنها تاکید می کردند.از جمله این اساتید،”شیخ ناصیف یازجی” را می یابیم که کمتر کسی به شناخت این ادیب و شناساندن سبک و آثار وی پرداخته است.
شیخ ناصیف در سال 1800م در لبنان میان خانواده ای اصیل متولد شد . او از همان کودکی به آموختن علم و ادب پرداخت و از ده سالگی به سرودن شعر روی آورد.بیشتر اشعار این استاد در زمینه حکمت و رثا است. او هیچگاه ابزار مدح را در راه چاپلوسی و کسب مال دنیا به خدمت نگرفت.بسیار بر حفظ ارزشهای ملی – عربی پایبند بود و در تمام ظواهر زندگی اش  به واقع عمل می نمود.
یازجی تمام عمرش را صرف مطالعه و تحقیق و تالیف کرد وچنان شهرتی کسب نمود که دانشجویان و اساتید از اقصی نقاط کشورهای عربی به سوی او می آمدندتا از سرچشمه دانش او جرعه ای نوشند.
شیخ ناصیف فرزندانی نیک تربیت نمود که برخی از آنها در زمینه شعر و ادب مشهور می باشند. از جمله فرزندان او “شیخ ابراهیم یازجی” است که راه پدر را ادامه داد.
شیخ ناصیف بجز مجال ادب در زمینه صرف و نحو و علوم بلاغی و منطق و طب و موسیقی از خود آثار ارزنده ای بجا گذاشت.
اما در زمینه ادبیات ،مقامات او در خور توجه می باشد. کتاب “مجمع البحرین ” شامل شصت مقامه است که به شیوه مقامات حریری نگاشته شده است. این کتاب مجموعه لغوی عجیب و با ارزشی می باشد که در بر دارنده حوادث تاریخی و تفاصیل دقیقی راجع به آداب و رسوم عربها در زندگی و منش و جنگها و افتخارات آنهاست.همچنین پر از ضرب المثل و معما می باشد.
بجز مجمع البحرین ،یازجی دیوان شعری از خود به جا گذاشت که موضوعات مختلفی چون غزل ، مدح،رثا ،حکمت و تاریخ شعری را در بر می گیرد. ولی در مجموع می توان گفت دیوان وی رنگ و بوی حکمت دارد چرا که شیخ علاوه بر آنکه قصاید مستقلی در زمینه حکمت سروده ، در مدح ها دو رثاهایش هم حکمت بسیاری آورده است . شبخ ناصیف در اشعارش بسیار رهروی متنبی می باشد .او متنبی را بسیار دوست می داشت و سبک وی را تقلید نمود . بنابراین اشعار یازجی به همان سبک قدیم سروده شده است و در نهایت جزالت و فخامت لفظ و معنا می باشد .
این رساله شامل چهار فصل می باشد :
فصل اول به اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،ادبی و فرهنگی جهان عرب در قرن  نوزدهم به صورت مجمل پرداخته شده است .
در فصل دوم زندگی « شیخ ناصیف یازجی » و آثار وی مورد برسی قرار گرفته است .
در فصل سوم به صورت مجزا مقامات شیخ – که اثر گرانبهایی است- و نیز سبک شیخ در مقامات آمده است .
و در فصل آخر دیوان شعری شیخ همراه با ترجمه برخی اشعار وی و بیان برخی نکات بلاغی مورد کنکاش واقع شده است .

   اوضاع سیاسی و جغرافیایی كشورهای عربی ولبنان
در سالهای بین 1800 تا اوایل قرن بیستم جهان عرب شاهد تحولات بسیار بزرگی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی و …. بود.
این سال ها شاهد حضور دولت های غربی در كشورهای اسلامی و دخالت مستقیم آنها در تمام امور این سرزمین ها بود.
دولت هایی چون فرانسه و انگلیس، رقیبانی سختكوش بودند كه در جهت و راستای منافع استعماری شان به اشغال و چپاول سرزمین های عربی می پرداختند. هرچند حضور آنها در این كشورها چندان به طول نینجامید ولی آثار این حضور تا مدت ها  -وحتی به جرأت می توان گفت تاكنون- در بیشتر زمینه های سیاسی، اجتماعی، ادبی، دینی و فرهنگی باقی ماند.
از آن سو، دولت عثمانی به ضعف گراییده بود و همین عامل وجود كشورهای بیگانه را در جهان اسلام پررنگ تر می كرد تا بدانجا كه از خلافت عثمانی جز نمادی تهی چیزی باقی نمانده بود.
در مصر به فاصله چند سال از خروج فرانسویان از خاك آنجا، محمدعلی پاشا در سال 1805 م بر تخت پادشاهی نشست(  ). او در ابتدای حكومتش، تمام هم و غمش را صرف كشورگشایی نمود و موفق شد كشورهایی چون سودان، شام و برخی دیگر از سرزمین های عربی را تصرف نماید هرچند بعدها به دلایلی مختلف سربازان مصری مجبور شدند خاك سوریه را ترك گویند اما حكومت «محمدعلی » و جانشینش « اسماعیل پاشا، » دوران شكوفایی سرزمین مصر از جهات مختلف محسوب می شود.
سوریه در آن روزگار از نظر سیاسی، بحران های زیادی به خود دید. در ابتدای قرن نوزدهم طعمه حاكمان مستبدی چون «جزار» و« عبدالله پاشا » یا دیگر فرمانروایان لبنانی و غیره بود و پس از آنكه به مدت نه سال تحت تصرف مصر بود دوباره به حاكمیت دولت عثمانی درآمد و آشفتگی ها و نابسامانی ها، دیگر بار ادامه پیدا كرد. همین اوضاع آشفته سبب شد تا بسیاری از ادیبان سوری ترك دیار كنند و به لبنان یا مصر یا حتی اروپا مهاجرت نمایند.
اما در لبنان، عصر « امیر بشیر شهابی » (1789-1840) عصر شكوفایی بود(1) . او دربار خود را مركز تجمع نویسندگان و شاعرانی چون « نقولا ترك » ،« پطرس كرامه » و« ناصیف یازجی» كرد.
پس از دوران شهابیها اوضاع لبنان آشفته شد تا به حوادث سال 1860 و بالاخره به استقلال لبنان و حكومت فرمانداران انجامید و آن آغاز شكوفایی نهضت مدارس و معارف بود اگر چه در این دوره آزادی روزنامه ها محدود گردیده بود.
برخی لبنانی ها نیز به خاطر اوضاع آشفته كشورشان به ناچار به مصر -كه از همه نظر بسیار اوضاع مناسبی داشت- و آمریكا مهاجرت كردند اما در همان كشورها هم در نهضت ادبی جهان عرب تأثیر بسزایی گذاشتند كه در اینجا مجال بیان آن نیست.
سایر كشورهای عربی هم آماج جنگ های پی در پی میان بیگانگان و مسلمانان بود. اما می توان گفت مصر و سرزمین شام اوضاعی بسیار بهتر از آنها داشتند و از همین دو سرزمین بود كه نهضت ادبی شكل گرفت و تا سایر كشورها پیش رفت.
اوضاع اجتماعی و فرهنگی:
 همان گونه كه می دانید اوضاع سیاسی هر كشوری تا حد زیادی بر اوضاع اجتماعی، فرهنگی، ادبی و …. تأثیرگذار است. به طور طبیعی  اوضاع اجتماعی جهان عرب نیز از اوضاع و احوال سیاسی آن متأثر شد.
مردم كشورهایی چون سوریه، لبنان، عراق و…. به خاطر آشفتگی اوضاع و ظلم حاكمان عثمانی و دست نشانده های آنها در فقر زندگی می كردند. در كنار آن جهل و ظلمت نیز همه جا را فرا گرفته بود.
یك فیلسوف فرانسوی كه در اواخر قرن هجدهم از كشورهایی چون تركیه، مصر و سوریه دیدن كرده بود می گوید: «جهل و فقدان علم یك پدیده عمومی در این كشورهاست كه همه طبقات جامعه را دربرگرفته است و در تمامی زمینه های ادبی، علمی و هنرها جلوه گر می شود حتی در صنایع دستی كه ساده ترین امور است …..» .
اما با آمدن فرانسویان به خاك مصر، اوضاع دگرگون شد. هرچند حضور آنها در مصر بیش از سه سال نینجامید ولی آنها با خود گروهی دانشمند و صنعتگر آوردند كه به تأسیس مراكز علمی پرداختند. آنها در قاهره مدارسی برای فرزندان فرانسویان ساختند. همچنین دو روزنامه فرانسوی به راه انداختند. همینطور اولین چاپخانه عربی را در این كشور با خود به ارمغان آوردند. آنها صحنه تئاتر و مجامع علمی نیز به پا كردند.
زمانی كه محمدعلی به حكومت مصر نائل آمد تلاش زیادی در جهت ارتقاء مصر از لحاظ سیاسی، فرهنگی، علمی، ادبی، نظامی و …. نمود. او برای یادگیری علوم غربی، هیئت هایی از مصر به اروپا می فرستاد. از فرانسویان و برخی تركان بهره می جست . در زمان او مدارس و چاپخانه و روزنامه های زیادی تأسیس شد.
این وضعیت در زمان جانشین های محمدعلی بخصوص اسماعیل پاشا ادامه داشت به گونه ای كه در زمان این پادشاه مصر آن قدر پیشرفت كرد كه آن را قطعه ای از اروپا به شمار می آوردند.
اما در سوریه در نیمه های اول قرن نوزدهم نهضت ادبی – اجتماعی كم كم شكل گرفت. از جمله عوامل آن:
–    گشایش درهای تجارت و ورود بیگانگان به بیروت
–    رواج چاپخانه هایی  چون بولاق وآستانه والآداب الشرقیه و انتشار آثار آنها بود.
–    ظهور علما و ادبایی كه بیشتر آنها در اروپا تحصیل كرده بودند و اكنون مناصب والایی در دربار حكومت عثمانی داشتند.
–    تأسیس مدارسی به شكل مدرن و جدید 
آری در این دوره ما شاهد مدارس، چاپخانه، روزنامه و مجله ها، مجامع علمی و ادبی، كتابخانه ها، سالن های تئاتر زیادی در سرزمین های اسلامی هستیم كه در شكل گیری نهضت فرهنگی- اجتماعی تأثیر بسزایی داشتند.
خلاصه آنكه این عصر اختلاف فاحشی از دیگر دوره ها دارد. مهم ترین این اختلاف، تأثیرپذیری كشورهای اسلامی از تمدن اروپا بود. جهان عرب از زمان ظهور اسلام تا بدین دوره در چهارچوب تمدن اسلامی واقع بود. اما در این دوره متأثر از تمدنی شد كه از نظر شكل و روش ها با تمدن اسلامی تفاوت داشت.
جرجی زیدان در این خصوص می گوید: «در دوره عباسی كه مسلمانان به ترجمه علوم سایر ملل به زبان عربی پرداختند آنها ابتدا آن را هضم می كردند و بعد به صبغه عربی – اسلامی در می آوردند. اما در این دوره جریان تمدن گرایی غرب آن قدر بر مسلمانان غلبه كرد كه چاره ای جز همگامی با آن را نداشتند. هر چند در ابتدا با آن احساس بیگانگی می كردند و از آن دوری می جستند…1».
بنابراین در این زمان مسلمانان عرب ناخواسته در چنگ تمدن غرب قرار گرفتند و با وجود مقاومت ابتدایی سرانجام به آن تن دادندو حتی از آن استقبال كردند البته وجود هیئت های مذهبی اروپایی- امریكایی در كشورهای اسلامی و رواج مدارس آنها در این امر بسیار تأثیر گذاشت. چرا كه آنها در این مدارس، دانش آموزانی تربیت می كردند كه به شیوه تمدن غرب بار می آمدند. زبان آنها در این مدارس زبان انگلیسی یا فرانسویی بود و یا كتاب هایی كه تدریس می شد به این زبان ها نوشته شده بود و به ناچار این دانش آموزان به خواندن این كتاب ها كه گاه سیاست  های مذهبی در ورای آنها نهفته بود روی می آوردند.
این چنین نسلی تربیت شد كه در برابر تمام خواسته های غرب، سر تعظیم فرود آورد. خواسته هایی كه گاه تماماً با موازین اسلامی در تضاد قرار داشت.
اوضاع ادبی
همان گونه كه قبلاً ذكر شد اوضاع سیاسی كمابیش بر ادبیات یك ملت تأثیرگذار است. به عنوان نمونه در عصر مغولی و عثمانی ادبیات دچار ضعف و سستی آشكاری شد. حتی می توان گفت این ضعف و سستی در شعر آشكارتر از نثر بود. زیرا اساس شعر زیبایی هنری است كه متأسفانه در این دوره ها از آن تهی شده بود و یك مشت بازی های لفظی جای آن را پر كرده بود.
در دوره بعد كه جهان عرب با معارف و اندیشه های غربی آشنا شد كوشید تا شعر را به سطحی كه در خور آن است ارتقاء دهد.
مورخان ادبی این دوره را دوره نهضت نامیده اند چرا كه ادبیات عربی با گرایش ها و مكاتب ادبیات غرب برخوردی نزدیك پیدا كرد.
هر چند در ابتدای این دوره نشانه های ضعف و سستی در شعر و نثر دیده می شود و ادیبان هنوز پایبند موازین شعری قدیم و اوزان و بحرهای معروف آن بودند اما كم كم نشانه های تجدید در آثارشان نمایان شد.
مورخان ادبیات عرب مراحل تكامل و ارتقای شعر این دوره را به دو مرحله تقسیم كرده اند1:
*  مرحله سنت گرایی (مرحله رستاخیز و بیداری): در این مرحله، شعر به سوی افكار و موضوعات و تخیلات و اسالیب قدیم شعر عربی حركت می كند.
این مرحله به دو بخش تقسیم می شود: یكی سنت گرایی آمیخته با انحطاط و دیگر نوآوری.

 

منابع و مآخذ
1-    القرآن الکریم
2-    ابن منظور، لسان العرب، دارصادر،بیروت، چاپ هشتم،  2003م
3-    اسعد داغر، یوسف،الفکر العربی الحدیث فی سیر اعلامه ، منشورات جمعیه اهل القلم، لبنان،1956م
4-    بستانی،فواد افرام، الروائع( الشیخ ناصیف الیازجی)، دار المشرق،بیروت،چاپ سوم1986م
5-    بستانی،فواد افرام، المجانی الحدیثه عن مجانی الاب شیخو،انتشارات ذوی القربی،ایران،قم، چاپ چهارم، 1998م
6-    بلا،شارل،تاریخ اللغه و الآداب العربیه،دار العرب الاسلامی، چاپ اول، بیروت1997م
7-    تبریزی، الخطیب، الوافی فی العروض و القوافی، دار الفکر، دمشق،چاپ چهارم 1986م
8-    درویش،کامل،الادب النموذجی،المکتبه العصریه،بیروت
9-    رافعی، مصطفی صادق، تاریخ آداب العرب، المکتبه العصریه،بیروت،چاپ اول2000م
10-    رجائی،نجمه، آشنایی با نقد ادبی معاصر عربی،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول،1378ه.ش
11-    سابا ،عیسی میخائیل، نوابغ الفکر العربی(الشیخ ابراهیم الیازجی)،دارالمعارف،مصر1965م
12-     سابا ،عیسی میخائیل، نوابغ الفکر العربی(الشیخ ناصیف الیازجی)، دارالمعارف، مصر ، چاپ دوم
13-    شیخو،لویس . الآداب العربیه فی القرن التاسع عشر، المطبعه الکاتولیکیه،چاپ دوم،1924م
14-    زرکلی،خیر الدین،الاعلام، چاپ دوم، بی تا
15-    زیات،احمد حسن،تاریخ الادب العربی ، دار نهضه مصر ،چاپ بیست ویکم 1995
16-    زیدان ،جرجی،تاریخ الآداب اللغه العربیه، دار الفکر،1996م،چاپ اول
17-    زیدان ، جرجی،مشاهیر الشرق،دار الجیل،بیروت،چاپ دوم 1994م
18-    سیاب،بدر شاکر،دیوان اساطیر، دار العوده، بیروت1971م
19-    عباچی، اباذر، علوم البلاغه فی البدیع و العروض و القافیه،انتشارات سمت،تهران، چاپ اول ،1377ه.ش
20-    عبد الباقی،محمد فواد، معجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم،انتشارات اسلامی قم
21-    عبود،مارون، المجموعه الکامله من مولفاته، دار مارون عبود
22-    علی، عبد الرضا، نازک الملائکه الناقده، الموسسه العربیه للدراسات و النشر، چاپ اول، 1995م
23-    فاخوری،حنا، تاریخ الادب العربی،انتشارات توس،تهران، چاپ دوم 1380ه.ش،
24-    فضل،صلاح،منهج الواقعیه فی الابداع الادبی،دار الآفاق الجدیده،چاپ سوم، بیروت1986م
25-    مجمع اللغه العربیه، المعجم الوسیط،مکتبه الشروق الدولیه،چاپ چهارم،مصر2004م
26-    محاسنی، زکی و سلطان، جمیل، الادب العربی فی العصر الحدیث، المطبعه التعاونیه، دمشق،1959م
27-    مسعود،جبران،المحیط فی ادب البکالوریا، دار مکشوف، بیروت، چاپ اول
28-    معلوف، لویس، المنجد فی الاعلام،دار المشرق،بیروت،چاپ بیست و یکم، 1996م
29-    ملائکه،نازک، قضایا الشعر المعاصر، منشورات دار الآداب، بیروت1962م
30-    یازجی،ابراهیم،العقد،دار مارون عبود،1983م
31-    یازجی،ناصیف، دیوان، دار مارون عبود،بیروت،1983م
32-    یازجی،ناصیف، العرف الطیب فی شرح دیوان المتنبی،دار الهلال،بیروت2000م
33-    یازجی،  ناصیف ، مجمع البحرین،دار بیروت1966م
ملخص الرساله
هذه الرساله تختص بحیاه الشیخ ناصیف الیازجی و دراسه آثاره الادبیه خاصه مقاماته تحت عنوان “مجمع البحرین” و دیوانه الشعری.
ان الشیخ ناصیف الیازجی ولد فی 25 آذار سنه 1800 بین اسره عریقه.
انه بدا ینظم الشعر و هو فی العاشره من عمره.
بعد انتصار الامیر بشیر الشهابی علی اعداءه ینشد شاعرنا فی مدحه قصیده نابضه فیروق الامیر هذا الشعر فیستدعیه الی بیت الدین فی سنه 1828.
فی سنه 1840 یغادر الامیر بشیر لبنان فیقیم الشیخ ناصیف فی بیروت و یصرف وقته فی المطالعه  و التالیف و مجالسه العلماء و الشعراء.
الشیخ ناصیف الیازجی یشتغل بعمل التعلیم فی “المدرسه الوطنیه” و یکون الشیخ من اساتذه “المدرسه البطریکیه” المعدودین کما یکون مدرسا فی “الجامعه الامیرکیه”.
و فی مساء16آذار سنه 1869 یصیب الشیخ بفلج شطره الایسر عقب سکته نزیفیه حتی یبلی بوفاه ابنه البکر الشیخ حبیب.فیحزن علیه حزنا الیما و ینشد له رثاءا لا یتمکن من انتهاء ها فتصیبه فی شهر شباط سنه 1871 سکته دماغیه فیتوفی.
برع الشیخ فی العلوم اللغویه من صرف و نحو و معان و بیان و بدیع و عروض وقافیه و لغه و اتقن المنطق و تم له اطلاع واسع علی الطب و الفقه و الموسیقی.
و قد جری الشیخ ناصیف الیازجی فی مقاماته مجری الحریری من حیث الاسلوب و تعمد السجع و جمع الغریب و الشارد و یطوف بابطال روایته فی جو البادیه و لذلک ضعفت الصبغه المحلیه فی مقاماته.
ایضا للشیخ اشعار جمیله من حیث الاسالیب البیانیه الظریفه و حسن موقع القافیه و جمال الصوره و رقه العاطفه التی تدل علی شاعریه طبیعیه غنیه .
اغراض شعر الیازجی فی دیوانه فمرجعها الی الغزل و المدح و الرثاء و الحکمه.
هذه نبذه من حیاه الشیخ ناصیف الیازجی و ان لم تدل علی کل مظاهر حیاته و آفاق تاملاته و اطلاعاته الواسعه لانه ادیب و عالم فحول الذی لا تدرکه عقول المبتدئین.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید