Archive for the ‘ارتباطات’ Category

دانلود مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی با word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی با word

بخش اول – 
نظریه های مربوط به تأثیر پیامدهای ارتباطی 
– تاریخچه تحقیق در تأثیرات رسانه ها 
1- نظریه تزریقی (Hypoderamic T .) : 
انتقادهای وارده به نظریه تزریقی : 
2- نظریه استحکام یا تأثیر محدود (Limited Effecrt T .) 
انتقادهای وارده به نظریه استحکام : 
3- نظریه استفاده و رضامندی ( نیازجویی ) (Use and Gratification T 
انتقاد وارده به نظریه نیازجویی : 
4 – نظریه برجسته سازی (Agenda – Setting T . ) 
انتقادهای وارده به نظریه برجسته سازی : 
5 – نظریه وابستگی مخاطبان (Depenent Audience T . ) 
خصوصیات این نظریه : 
6- نظریه شکاف آگاهی (Knowledge Gap T . ) 
انتقاد مهم از نظریه شکاف : 
7- نظریه کاشت (Cultivation T . ) 
بخش دوم 
شخصیت سازی و چهر پردازی در وسائل ارتباط جمعی 
مقدمه : 
تحقیق درباره شخصیت : 
تحقیق عام و تحقیق خاص : 
بطن داستان : 
تأثیر فرهنگ : 
تأثیر زمان یا دوره تاریخی : 
تأثیر مکان : 
تأثیر شغل : 
2-تعریف شخصیت بر مبنای خصلتهای ثابت و متناقض نما : 
محور شخصیت : 
افزودن خصلت های متناقض نما : 
افزودن اصول ارزشی ، طرز برخوردها و عواطف : 
3- خلق پیش داستان : 
پیش داستان چه چیز را برملا می کند ؟ 
خلاصه : 
4- روانشناسی شخصیت : 
نقش پیش داستان درونی در تعریف شخصیت : 
ضمیر ناخودآگاه شخصیت : 
نقش اختلافات فردی در خلق شخصیت : 
خلاصه : 
5- خلق روابط شخصیت : 
خلق شخصیت با استفاده از این عناصر : 
6- شخصیت های فرعی : 
کارکرد شخصیت فرعی : 
تکمیل شخصیت : 
خلق شخصیت شرور : 
خلاصه : 
7- گفتگو نویسی : 
8- خلق شخصیت های غیر واقعی : 
شخصیت های تمثیلی : 
شخصیت خیالی یا فانتزی : 
شخصیت های اسطوره ای : 
خلاصه : 
9- ماورای خلق شخصیت های قالبی : 
– حرکت به سوی ماورای خلق شخصیت قالبی : 
چگونگی چند بعدی کردن این نقش ها : 
خلاصه : 

1- نظریه تزریقی (Hypoderamic T .)

اساس این نظریه بر قدرت نامحدود « پیام » استوار است و بر این عقیده است که اگر پیام خوب و قوی ارائه شود بیشترین تأثیر ار بر مخاطب دارد . در این نظریه ، مخاطب بسیار منفعل در نظر گرفته می شود و جامعه به صورت مجموعه ای از اتم های مجزا و پراکنده . در این نظریه ، به ارتباطات میان فردی توجهی نمی شود و چون فرد ساکن است می توان پیام را به او تزریق کرد . هدف این نظریه ، ایجاد نظم و پیوستگی اجتماعی در کوتاه مدت است و در این راستا به عواملی چون تحریک و تهییج احساسات و عواطف متوسل می شود

توجه اصلی این نظریه به « پیام » است . به گیرنده پیام اهمیت و ارزشی نمی دهد . منبعی که پیام را تهیه می کند باید قدرتمند باشد پیام ها باید احساسی و آتشین باشد در این نوع ارتباط ، خطاب پیام به همه توده های مردم است بدون توجه به ویژگی های فردی آنها

نظریه تزریقی بر این اساس استوار است که وسایل ارتباط جمعی دارای اثری قوی ، مستقیم و فوری بر مخاطبین می باشد . آثاری که به وسایل ارتباط جمعی نسبت داده می شد رابطه نزدیکی با نظریه محرک – پاسخ داشت که در پژوهش های روانشناسی در دهه 1930 مورد نظر بود

این الگو در نظر اولین پژوهشگران اینگونه مجسم می شد

1 وسایل ارتباطی قدرتمند می توانند مغزهای بی دفاع را تحت تأثیر قرار دهند 2 جمعیت مخاطب با وسایل ارتباط جمعی در ارتباط هستند اما با یکدیگر ارتباط ندارند

انتقادهای وارده به نظریه تزریقی

1 جامعه را به صورت واحدهای مجزا از یکدیگر می بیند و ارتباط میان فردی را نادیده می گیرد

2 تأثیر پیام های وسایل ارتباطی ناپایدار و گذراست . به عبارتی این نظریه بیشتر دنبال تأثیرات کوتاه مدت جریان ارتباط بود در صورتی که اگر می خواهیم نظم اجتماعی ایجاد بکنیم با تأثیرات کوتاه مدت ، این نظم پایدار نمی ماند

3 . تکرار پیام ، مساوی با تأثیرات پیام نیست زیرا تکرار پیام در مواردی ممکن است به ضرر ارتباط گر تمام شود

4 . این نظریه شاید فقط در جوامعی که کثرت وسایل ارتباطی وجود ندارد یعنی در صورت عدم تنوع رسانه ای ، موفق باشد زیرا که مخاطب ، پیام های متناقض و متفاوت از رسانه های مختلف دریافت نمی کند

2- نظریه استحکام یا تأثیر محدود (Limited Effecrt T .)

این نظریه توسط « لازار سفلد » و « برلسون » در اواخر دهه 1940 در ارتباطات شکل گرفت طبق این نظریه

1 . پیام های ارتباطی قادر نیستند تغییرات بنیادی در عقاید و رفتار افراد بوجود آورند بلکه می توانند به صورت محدود آنها را استحکام بخشند و برای تأثیر گذاری باید زمینه قبلی وجود داشته باشد

2 برعکس نظریه تزریقی ، در این نظریه مخاطب پویا در نظر گرفته می شود

3 . این نظریه به پارامترهای غیر ارتباطی نظیر سن ، شغل ، خانواده ، تحصیلات و ; اهمیت زیادی در تأثیر یا عدم تأثیر پیام های ارتباطی می دهد

در مورد اثرات وسایل ارتباط جمعی ، « ژان کازنو» معتقد است که برای شناخت روش های اعمال نفوذ بر توده ها از طریق رسانه ها ، باید سه حالت را از هم تمیز داد

1 . تقویت عقیده موجود ؛

2 . ساختن عقیده تازه ( بدون ارتباط با عقیده قبلی ) ؛

3 . تغییر عقیده

از دیدگاه « کازنو » تأثیر رسانه ها ، بیشتر تقویت عقیده موجود است . روانشناسان اجتماعی ، تقدم نقش تقویت کننده رسانه های جمعی را با سه فراگرد

1 . استفاده انتخابی  ؛ 2 . ادراک انتخابی ؛   3 . حافظه (انباشت ) انتخابی توضیح می دهند

نقش پیام از نظر تئوری تزریقی ، ایجاد تغییر نه تنها در اطلاعات و نگرش بلکه در رفتار افراد است اما با گذشت زمان و رسیدن به نظریه تأثیرات محدود پیام ، این نظریه ناظر بر ایجاد تغییرات رفتاری نیست بلکه تنها مدعی تأثیر گذاری بر اطلاعات و معرفت افراد است که از قبل در آنها زمینه داشته است . در حقیقت ، نقش رسانه ها بازسازی زمینه های معرفتی و نگرشی افراد است ، نه ساختن نگرش های جدید . همچنین رسانه ها نقش تثبیت افکار را دارند . این نظریه  مخاطب را پویا و فعال فرض می کند زیرا مخاطب از نوع پیام و حوزه پیام مورد نظر ، دارای حق انتخاب است

در این نظریه ، رهبران افکار از پارازیت های پیام به شمار می روند زیرا که در مرحله انتقال پیام ، بر روی آن تأثیر می گذارند

خارج شدن پیام از حالت یکپارچه و طراحی پیام های متنوع برای مخاطبان مختلف و پیدایش پیام های تخصصی ( نشریات تخصصی ) از پیامدهای ظهور این نظریه است

* انتقادهای وارده به نظریه استحکام

1 نقش رهبران افکار رابسیار افراطی بررسی می کند

2 . نقش رسانه ها را فقط به تثبیت نظریات و عقاید موجود محدود می کند و نقش آنها را در تغییر نیازها نادیده می گیرد .

3- نظریه استفاده و رضامندی ( نیازجویی ) (Use and Gratification T

این نظریه بر دو عمل متکی است

1 . پویا دانستن مخاطب

2 . چند متغیره بودن فرایند ارتباط

این نظریه می گوید مخاطب به نیاز خود آگاه است و بنابراین فرایند انتقال پیام پنج ویژگی دارد

1 . مخاطب آغازگر ارتباط است ( با انتخاب رسانه ها )؛

2 . مخاطب پویاست ؛

3 . رقابت رسانه ها برای تأمین نیاز مخاطبان الزامی است ؛

4 . مخاطب جستجو گر است یعنی برای تأمین نیازهای خود ، روشهای مختلف را تجربه می کند

5 .مخاطبان برای تأمین نیازهای معرفتی خود ، آگاهانه رسانه مورد نظر را انتخاب می کنند

« میزان ابهام » و « مناسبت داشتن » موضوع به کار و زندگی فرد، تعیین کننده و میزان تمایل فرد به رویارویی با وسایل ارتباطی برای رفع نیازهای شناختی است

میزان مناسبت داشتن موضوع به کار و زندگی فرد

میزان ابهام موضوع

کم

زیاد

کم

ناچیز

زیاد

زیاد

نسبی

بسیار زیاد

اساساً رویکرد افراد به رسانه ها به دلیل کسب دو پاداش است

1 . پاداش آنی مثل حوادث و رویدادها ( نیاز به داشتن اطلاعاتی که در زندگی جاری و روزمره مؤثر است )

2 . پاداش های آتی ، خدمات و مقوله های آموزش و دراز مدت ( نیاز به یافتن شغل و جستجوی آگهی ها ، استفاده های آموزشی و ; )

فرض اصلی نظریه استفاده و رضامندی این است که افراد مخاطب ، کم و بیش به صورت فعال ، به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را فراهم کند . درجه این رضایت بستگی به نیازها و علائق فرد دارد . افراد هرچه بیشتر احساس کنند که محتوای واقعی ، نیاز آنان را برآورده می کند احتمال این که محتوا را انتخاب کنند بیشتر است

انتقاد وارده به نظریه نیازجویی

تأثیر رسانه ها را بر ایجاد نیازها و تأمین آنها نادیده می گیرد

4 – نظریه برجسته سازی (Agenda – Setting T . )

این نظریه می گوید رسانه ها در انتقال پیام ها ، نوعی الویت یا برجسته سازی بوجود می آورند این نظریه باز هم تأثیرات رسانه ها را در حوزه رفتار محدود می کند . اما با برجسته ساختن برخی از موضوعات می توانند بر اطلاعات مردم تأثیر بگذارند و به عبارت دیگر ، رسانه ها گرچه نمی توانند تعیین کنند که مخاطبان چطور بیاندیشند اما می توانند تعیین کنند که « درباره چه » بیاندیشند . « شاو» و « مک کومب » هم شعرهایی را که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا مطرح شده بود تحلیل محتوا کردند و هم نتایج نظر سنجی از مردم را تحلیل نمودند و به این نتیجه رسیدند که رسانه ها با بزرگ کردن و اولویت دادن به برخی موضوعات ، بر اولویت های مردم تأثیر می گذارند

بررسی « شاو » و « مک کومب » در 1972 ، اولین پژوهش درباره برجسته سازی است ، اگر چه هنگامی که بررسی انجام می شد ، این فکر که رسانه ها اولویت همگان را تعیین می کنند کاملاً تازه نبود

کارکرد برجسته سازی رسانه ها را گرایش رسانه ها به تأثیر گذاشتن بر آنچه مردم درباره آن فکر خواهند کرد ، یا آنچه مهم تلقی می کنند توصیف کرده اند . نخستین پژوهش ها بیشتر به اثرات آنچه مثلاً برحسب نگرشها درباره آن فکر می شود توجه داشتند . « راجرز » و « دیرینگ » برجسته سازی را چنین تعریف می کنند : « فراگردی که به واسطه آن رسانه های جمعی اهمیت نسبی موضوعات و تأثیرات گوناگون را به مخاطب منتقل می کنند »

اولویت بندی « فهرستی از موضوعات و رویدادهایی است که در یک نقطه زمانی بر حسب سلسله مراتب تنظیم شده اند » . « رویدادها » را وقایع معین و محدود به زمان و مکان تعریف کرده اند و « موضوعات ، رشته ای از رویدادهای مرتبط به هم هستند »

یکی از مهمترین جنبه ها در مفهوم برجسته سازی ، چارچوب زمانی این پدیده است . در تجزیه و تحلیل این مفهوم ، باید ببینیم چه چیزی چارچوب زمانی را تعیین می کند . از جمله عواملی که باید در نظر گرفت این ها هستند

الف ) چارچوب زمانی کلی ، که کل دوره زمانی مورد نظر است

ب ) زمان تأخیر که زمان مقتضی میان ظهور یک موضوع در اولویت های رسانه ها ( متغیر مستقل ) و ظهور آن در اولویت همگان ( متغیر وابسته ) است

ج ) مدت عملیات برجسته سازی رسانه ها

د ) مدت اقدام به برجسته سازی از سوی همگان و

هـ ) حد نهایی تأثیر که اوج همگرایی میان تأکید رسانه ها و اهمیت دادن همگان به یک موضوع است

* انتقادهای وارده به نظریه برجسته سازی

1 . برخلاف این نظریه ، اولویت ها توسط زمینه ها و موقعیت های اجتماعی تعیین می شود و نه توسط رسانه ها به طور مستقیم

2 . در بسیاری از موارد تمایز بین آنچه می اندیشیم و آنچه که در موردش می اندیشیم مشکل و ناممکن است .

5 – نظریه وابستگی مخاطبان (Depenent Audience T . )

تعریفی که این نظریه از مخاطب ارائه می دهد مجدداً او را منفصل فرض می کند چون معتقد به یک رابطه سه گانه بین رسانه ، جامعه و مخاطب است

این رابطه ، دوباره تحرک و پویایی مخاطب را در مقابل رسانه از او می گیرد چون مخاطب عصر حاضر به خاطر وجود در نیاز به رسانه وابسته می شود

1 . نیاز به ندانستن اطلاعات ( اطلاع از تحولات و رویدادهای جامعه مدرن )

2 . نیاز به ندانستن و گریز از واقعیات ( برنامه های طنز در اوقات فراغت و ; )

این دو نیاز از پدیده های زندگی مدرن شهری است که از سویی داشتن اطلاعات بیشتر و از سوی دیگر ، گریز از واقعیت و نیاز به داشتن اوقات فراغت در حضور رسانه ها را بوجود می آورد

خصوصیات این نظریه

1 . تداوم نیازها : زیرا با رفع یک نیاز ، نیاز دیگری مطرح می شود که باید توسط رسانه ها رفع شود

2 . هرچه نیازها بیشتر باشد میزان وابستگی بیشتر می شود

3 . هرچه میزان وابستگی بیشتر باشد تأثیر رسانه ها بر رفتار و نگرش مخاطب بیشتر می شود

در این نظریه پیام بر دانش ، نگرش و رفتار افراد مؤثر است اما یک تفاوت با نظریه تزریقی دارد و آن اینکه در افراد ، انفعال و اعتیاد بوجود می آورد . بر اساس نظریه تزریقی ، مخاطبان فیلمهای خشونت بار ، خشن می شوند و براساس نظریه استحکام ، تنها کسانی که زمینه خشونت دارند خشن می شوند و بر اساس نظریه وابستگی مخاطبان تنها یک حس انفعال و رکود دارند و به عبارتی دچار حس بی حسی می شود و عکس العملی نشان نمیدهند

* انتقادوارده به نظریه وابستگی مخاطبان :

* مطلق انگاشتن نقش رسانه ها و نادیده گرفتن ویژگی های فردی و ارتباطات میان فردی . به عبارت دیگر ، این نظریه رسانه ها را در انجام تغییرات نگرشی و رفتاری ، توانای مطلق می داند در حالی که توانایی رسانه ها خود متأثر از « زمینه های قبلی مخاطب » و « ساختارهای اجتماعی » است

6- نظریه شکاف آگاهی (Knowledge Gap T . )

 یکی از تأثیرات ارتباطی که توجه محققین را زیاد به خود جلب کرده است در نظریه شکاف آگاهی یا اطلاعات توصیف می شود . این نظریه را « تیکنور » ، « دونوهو» و « اولین» ارائه کرده اند . آنان مفهوم شکاف را چنین تعریف می کنند

« به همراه افزایش انتشار اطلاعات توسط رسانه های جمعی در یک نظام اجتماعی ، بخش هایی از جمعیت که پایگاه اجتمای اقتصادی بالاتری دارند سریع تر و بیشتر از بخشهایی که پایگاه پایین دارند اطلاعات را کسب می کنند و در نتیجه ، شکاف آگاهی میان این دو بخش ، به جای کاهش ، افزایش می یابد»

این مشکل منحصر بفرد نیست . چنین تفاوت هایی در مضمون داراها و ندارها هم وجود دارد . « تانبرگ » و دیگران (1982 ) این موضوع را مشکل کمک های عمومی می نامند . وقتی به همه افراد مقدار مشابهی از اطلاعات عرضه می شود ، آنها که بهترین آگاهی اولیه ( و منابع دیگر ) را دارند ، از همه بیشتر بدست می آورند . از این روی ، ارتباط جمعی مثل خیلی از نهادهای اجتماعی دیگر عمل می کند ، یعنی نابرابری های موجود را تقویت می کند یا افزایش می دهد . این فراگرد به شکل زیر تشریح شده است

در اینجا سه متغیر دخیل هستند : درجه دانش یا اگاهی درباره یک موضوع ، رویداد و میزان منابعی که فرد یا گروه در دست دارد ، و زمان . می بینیم که منحنی های آگاهی و اطلاعات از هم فاصله می گیرند . کسانی که آمادگی بهتری دارند آگاهی را سریعتر از کسانی که منابع کمتر دارند ، به دست می آورند . با وجود این شکاف بطور نسبی افزایش پیدا می کند ، یعنی حتی گروه کم امتیاز ( محروم ) هم مقداری از اطلاعات را کسب می کند

چند متغیر دیگر را می توان به سه متغیر اصلی اضافه کرد . همچنین می توان فرض کرد که در یک زمان خاص ، میان کسب دانش و آموزش با موضوعاتی که به شدت در رسانه ها تبلیغ شده است ، در قیاس با موضوعاتی که تبلیغ در مورد آنها کمتر است همبستگی بالاتری وجود دارد . یکی از دلایل این شکاف ، الگوی استفاده از رسانه هاست . مثلاً افرادی که آموزش و پایگاه اجتماعی بالاتری دارند ، به رسانه هایی نظیر رسانه های چاپی گرایش دارند ، زیرا این رسانه ها از لحاظ اطلاعات غنی ترند

پژوهش ها نشان می دهند که هنگام مطالعه شکاف های آگاهی ، به عنوان اثر ارتباطی، چندین متغیر را باید در نظر گرفت . متغیر ای علمی آموزش یا پایگاه اجتماعی اقتصادی را باید با متغیر هایی مثل درجه انگیزش و درجه علاقه ، دسترسی به اطلاعات و درگیری و فعالیت سازمانی ، تکمیل کرد . سودمندی واقعی دانش و آگاهی هم می تواند تعیین کننده باشد . « نوواک » ( 1977 ) نتیجه می گیرد که شکاف دانش و اطلاعات در مورد موضوعات روزمره ظاهراً کمتر است . « دونوهو » و همکاران تأکید می کنند که وقتی در گزارش یک موضوع تضاد وجود دارد ، شکاف ها کمتر می شوند

چند محقق درباره « اثرات سقفی » که از شکاف ها میکاهند یا از آنجا جلوگیری می کنند ، سخن گفته اند

« دروین » دو نوع سقف را مشخص می کند . در فراگرد « اشباع » ، گروه پرمنبع ، وقتی آنچه را که از پیام می خواسته است بدست آورد ، کسب اطلاعات را متوقف می کند . این وضعیت به گروههای کم منبع اجازه می دهد تا خود را به آنان برسانند . نوع دیگر « دخالت گری » است ، یعنی برنامه ریز ارتباطی راهبردهایی برای آگاهی دهی بوجود می آورد که انگیزش و توان گروههای کم منبع را افزایش می دهد تا آنان خود را به اطلاعات موجود برسانند

* انتقاد مهم از نظریه شکاف

مردم به دنبال اطلاعاتی هستندکه به نظرآنها مهم است ؛ شکافهای آگاهی ، آنگونه که در پژوهشها آمده است صرفاًٌ ساخته مشاهده گران است . در پاسخ به این اعتقاد باید گفت که این مسأله همچنان برجای خود باقی است که برخی از افراد که مشخصه آنها قلت منابع است ، مقدار کمی از اطلاعاتی را که به لحاظ اقتصادی ، حرفه ای و ;. ارزشمند است ، به دست می آورند

7- نظریه کاشت (Cultivation T . )

بعضی استدلال کرده اند که پژوهشهای ارتباط جمعی به مهمترین اثرات دست نمی یابند . برخی اثرات وجود دارند که به دشواری می توان آنها را توضیح داد ، اما در هر حال مهم اند . در طی سه دهه گذشته ، گروهی از محققان در دانشکده ارتباطات « آنتبرگ » در دانشگاه پنسیلوانیا اظهار داشته اند که اثرات کاشتی رسانه های جمعی در جامعه جدید بخوبی مشهود است . گروه آنتبرگ استدلال می کند که ، در آمریکا ، تلویزیون دسته های از پیام ها را که بازتاب جریان اصلی فرهنگ امریکایی است ، انتقال می دهد . این گروه معتقد است پژوهش های سنتی اثرات ، ازهدف اصلی تلویزیون یعنی مستحیل کردن جریان های گوناگون در یک جریان اصلی ثابت و مشترک غفلت می کنند . بنابر نظره کاشت ، تلویزیون در کارکرد گزارشگری خود گرایش به ابلاغ پیام های به هم پیوسته ای دارد که درس های یکسانی را مکرراً به نمایش در می آورند . تلویزیون خالق و منعکس کننده عقاید ، اندیشه ها و باورهایی است که از نیازهای نهادینه جامعه پیرامون تأثیر می پذیرند . تلویزیون همچنین مردم را بر می انگیزد تا پیوسته به محتواهایش که احتمالاً باورها و اندیشه های پیشین را تأیید می کنند ، توجه کنند . « گربنر» و همکارانش می گویند : « نکته این است که کاشت ، یک فراگرد بی سمت وسو نیست ، بلکه بیشتر شبیه فراگرد جاذبه ای است ; هر گروه از بینندگان ممکن است در جهت متفاوتی تلاش کنند اما همه گروهها تحت تأثیر جریان مرکزی واحدی هستند . از این روی ، کاشت ، بخشی از یک فراگرد دائمی ، پویا و پیش رونده تعامل میان پیام ها و زمینه های قبلی است »

فراگرد کاشت تأثیر گوناگون دارد . تأثیر عمده ای که موضوع مطالعات زیادی بوده است تصویر دنیای اطراف است . گربنر و همکارانش دریافتند که کسانی که خیلی زیاد از تلویزیون استفاده می کنند در مقایسه با کسانی که کمتر تلویزیون تماشا می کنند ، دنیا را بیشتر ناامن و بی معنی می بینند . تلویزیون امریکا به ما  زندگی در دنیایی خشن را نشان می دهد و آنهایی که زیاد از تلویزیون استفاده می کنند ، دنیای واقعی را نیز به همان اندازه خشن می بینند


بخش دوم

شخصیت سازی و چهر پردازی در وسائل ارتباط جمعی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین با word

اطلاعات و ارتباطات  
1-مشابهت در شلیک گلوله به دورترین فاصله و ارسال پیام نیز به دورترین فاصله  
2-دستیابی مشترک در شیوه های عبور از موانع  
1- تفاوت در تعداد عناصر  
2-تفاوت در نقش ها  
3-تبدیل میدان جنگ به بازار پیام  
4- تفاوت میان درجه دشواری برای اشغال  
5- تفاوت درجه توانایی به کار گیری گلوله ها  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین با word

امینی ، محمد تقی

تاکتیک جنگ نوین

بولو، ژاک

فرهنگ ودموکراسی در جامعه اطلاعات جهانی

ترجمه وتلخیص محمد رضائی

تهران : مؤسسه فرهنگ ،هنر وارتباطات

دهخدا ، علی اکبر

لغت نامه دهخدا

تهران : دانشگاه تهران ـ سازمان اغت نامه دهخدا

فرهنگ علوم سیاسی

فرهنگ علوم سیاسی : فارسی ـ انگلیسی وانگیسی ـ فارسی

تهران : مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران

کری ، جیمز دبلیو

ارتباطات وفرهنگ . جستارهایی درباره رسانه ها وجامعه

ترجمه مریم داداشی

تهران : نشر نقطه

اطلاعات و ارتباطات

ICT(Information-Communication Technology  تکنولوژی های جدید اطلاعاتی ارتباطی شامل تمامی فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسان ها با یکدیگر ، انسان ها با سیستم های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد به نظر می رسد که نگاه جهانیان به این پدیده بر طیفی از شیفتگی تا انزجار قرار می گیرد که در یک سوی آن ، جهت گیری کاملاً مثبت ، همراه با شیفتگی و انتظار دستیابی به دموکراسی جهانی و مدینه فاضله دیده می شود که تجسم همپوشی فرهنگی بخشی از انواع نگاه های کاملاً مثبت به آن است و در آن سوی (Cultural Overlar) و (Push Information) طیف جهت گیری منفی قرار دارد که با اصطلاح فشار اطلاعات منفعل شدن مخاطب و شکل گیری بزرگراه‌های مصرف شروه و به حوزه تلاش به منظور نجات جامعه بومی وارد و با توصیف وضعیت به صورت امپریالیسم فرهنگی و تهاجم فرهنگی از سرانجام بی‌ملیتی و‌آمریکایی شدن سخن می گوید

شاید بتوان مقدمه ورود کشورهای در حال توسعه به عصر ICT را آغاز دهه 1990 دانست که با پوشش گسترده آسیایی شروع به کار کرد . تحقیقات نشان می دهد که STAR شبکه ماهواره‌ای برخی از حکومت ها درآسیا بدون شناخت دقیق وضعیت و آینده نگری ، هر کدام در جایی از آن طیف شیفتگی تا انزجار قرار گرفتند ، به گونه‌ای که عکس العمل آنها در شش دسته جای گرفت . دسته اول ، کشورهایی بودند که نه تنها استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای را مجاز دانستند ، بلکه تسهیلاتی نیز برای دریافت برنامه ها به وسیله مردم فراهم کردند . مانند سنگاپور و کویت ، گروه دوم کشورهایی که مانعی ایجاد نکردند ، اما با تعیین مالیات برای نصب آنتن ، به طور غیرمستقیم با عمومی شدن آن مقابله کردند . مانند پاکستان . گروه سوم کشورهایی که مجاز دانستند ولی اقدامات رقابتی را نیز آغاز کردند . مانند هند ، اندونزی ، کره جنوبی و سریلانکا . گروه چهارم کشورهایی که با پشتوانه امکانات قوی خود پیش از ممنوعیت ، در رقابت موفق شدند . مانند ژاپن و گروه پنجم کشورهایی که همراه با ممنوعیت قانونی ، اقدامات رقابتی را نیز دنبال کردند . مانند عربستان سعودی ، بحرین، قطر ، شارجه ، دبی و مالزی . گروه ششم کشورهایی که سردرگم ، تصمیم قانونی نگرفته و هیچگونه اقدام رقابتی را نیز آغاز نکردند . مانند ایران و برخی از کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه (محسنیان راد ، 1373 ، صص47029)

البته ، در سال های بعد ، برخی از این کشورها جای خود را بر طیف فرضی ما تغییر دادند . در نگاهی کوتاه به بخش مثبت طیف ، می توان به عنوان نمونه به نظرات کلیفورد گیرتز اشاره کرد که بسیار خوشبینانه ، سرانجام این عصر را همپوشی فرهنگی می داند . او در (C.Geerts) تعریف فرهنگ می گوید ، فرهنگ در جوهره خود اطلاعاتی است که گروهی در آن شریک اند . خصلت اطلاعات به عکس اشیاء آن است که دهنده ، آنچه را که داده می تواند برای خود نیز حفظ کند . به این ترتیب فرهنگ ها با یکدیگر همپوشی یافته با هم تعامل پیدا می کنند و وابستگی متقابل می‌سازند . آنچه اتفاق خواهد افتاد همان است که در فرهنگ مشترک میان یک زوج روی می دهد (1994McCreery , ) . زیرا آنها می آموزند که چه انتظاری از یکدیگر داشته باشند برخی از کشورهای خوش بینی خود را در عمل اینگونه نشان داده که علیرغم اختلافات دیرینه با جامعه دیگر ، فضای حاصل از ICT را وسیله ای برای نزدیکی بیشتر با خصم دیرینه تلقی کرده اند . نمونه اقدامات کره جنوبی در مقابل ژاپن از مصادیق بارز چنین مواردی است . (2000Ryall, )

در کنار چنین خوش‌بینی هایی ، افرادی مثال پیرلازولی – نویسنده لیبراسیون – معتقد است که در ICT فقط منابع نظام سرمایه داری ، سودپرستی ، توسعه تبلیغات بازرگانی و افزایش مصرف نهفته است . او می گوید عصر چند رسانه ای می خواهد کتاب را کنار گذارد . او کتاب را از منظر چشم سوداگران با اینترنت مقایسه کرده و می نویسد: آنها از دید تجاری ، به هیچ وجه کتاب را ابزار رسانه ای مناسبی نمی دانند ، چون خودکفاست ، هزینه جانبی ندارد . قابل مبادله و استفاده عده زیادی است . خواننده کتاب می تواند خارج از دسترس تبلیغات و چرخه کسب و کار ، ساعت ها را با کتاب سپری کند . کتاب استدلال خواهی و افزایش حس گرایش به نقد را در مخاطب تقویت می کند . در حالی که اینترنت سال به سال با از رده خارج کردن کامپیوتر قبلی، مصرف کننده را نیازمند دستگاهی جدیدتر می کند . روز به روز بر تعداد سی دی های انبار شده او افزوده می شود . ضمن آنکه صنعت تلفن به خاطر کارکرد اینترنت ، هزینه بیشتری از او دریافت می کند

البته لازولی تصدیق می کند که اینترنت علیرغم تمام این مخاطرات ، ابزاری فوق العاده برای ایجاد ارتباط است و در جای خود پیشرفتی قابل ملاحظه محسوب می شود و امکان گفت و گوی آزادانه را با تمام جهان فراهم می سازد . او در مورد پست الکترونیکی می گوید ، در جامعه اطلاعاتی نیز مثل سایر جوامع انسانی ، دلنشین ترین دیدارها و برخوردها در بزرگراه ها صورت نمی گیرد ، بلکه به طور غیرمترقبه و در جاده های فرعی روی می دهد . (21 ، 5 ، 1998 ، Lazuly)

عده ای نگران نابرابری در سواد اطلاعاتی (Information Literacy) و سواد رقومی (Digital Literacy) در میان اعضای یک جامعه هستند (2000 ، Inoue). برخی نیز موضوع را وسیع تر یده از نابرابری میان کشورها سخن گفته و می گویند همانگونه که میان امکانات محله های فقیرنشین با ثروت‌مند نشین تفاوت مشهود است ، چنین تفاوتی در مورد جامعه اطلاعاتی نیز در حال شکل گیری است . (برلو ، 1997)

در جامعه ICT ، تمامی اطلاعات خصوصی افراد ، به صورتی نظم یافته و ضمناً دور از دسترس صاحب اطلاعات نگهداری خواهد شد . اگر اکنون تمامی سوابق امکانات تلفنی افراد حفظ می شود . به تدریج زمانی خواهد رسید که دولت ها قادر خواهند بود اطلاعات عظیمی را درباره تک تک اعضای تشکیل دهنده ملت در اختیار داشته باشند . ضمن آنکه هم اکنون نیز بخشی از این اطلاعات مانند آدرس آبونمان شدگان برای فروش ضبط و به صورت پکیج های آماده عرضه می شود . (1993 ، Seshagiri)

هر چه به درجات بالا تر جهت گیری منفی به ICT نزدیک می شویم ، جوامعی را می‌بینیم که در سابقه دستیابی به شرایط مذکور عقب تر هستند . به عنوان مثال آن دسته از کارشناسان ارتباطات که از اصطلاح امپریالیسم فرهنگی استفاده می کنند ، کسانی هستند که به مقایسه توان ICT میان کشورهای اروپای مرکزی با آمریکا ، اروپای شرقی سابق با اروپای مرکزی و حتی کره با ژاپن می پردازند

این اصطلاح نیز پیشینه ای دیرینه دارد و می توان آن را در گزارش مک براید و بسیاری گزارش های دیگر مانند جریان بین المللی برنامه های تلویزیونی – یک خیابان یک طرفه (1985، Varis) دید . اکنون نیز همانگونه که آلن ولز می گوید ، هرگاه بحث امپریالیسم فرهنگی مطرح می شود ، موضوع رسانه ها ، جریان اطلاعات و برنامه‌های تلویزیونی بیگانه به میان کشیده می شود . (14P‌ ، 1996Wells , )

به عنوان مثال در تحقیقی که در سال 1998 در مورد برنامه تلویزیونی کشورهای رومانی ، لیتوانی ، اسانیا و پرو انجام شد ، دیده شد که مدل بومی تلویزیون های لیتوانی و رومانی که مربوط به قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حاوی اهداف آموزشی بود تبدیل به مدلی مشابه تولیدات تلویزیون های تجاری پرآگهی اروپای مرکزی شد . محققات تحقیق مذکور می نویسند که تلویزیون کشورهای اروپای شرقی اکنون تبدیل به کارگزاران سبک های تلویزیون اروپایی شده و در نتیجه به توسعه ارزش و فرهنگ غربی در این کشورها پرداخته اند . آنها گزارش می دهند که در هر چهار کشور ، تولیدات تلویزیون داخلی بر اساس الگوها و سبک تولیدات تلویزیون آمریکا شکل می گیرد و تأکید می کنند که بسیاری از تولیدات تلویزیون اسپانیا نه بازتاب ارزش های اسپانیایی و نه مربوط به پندارهای هویت ملی آن کشور ، بلکه نمونه ای از محصولات آمریکایی شده است . آنها نتیجه گرفته اند که امپریالیسم فرهنگی و در رأس آن ایالات متحده آمریکا سبب شده که فرهنگ آمریکایی به صورت نفوذ فرهنگی (Cultural Influence) از طریق تولیدات تلویزیونی در جهان گسترش یابد و با گسترش اینترنت و تلویزیون های ماهواره ای ، فاصله ها از گذشته تنگ تر شده و شرایطی مهیا شده که بهتر است به جای جهانی شدن ، آن را آمریکایی شدن (Americanization) و یا حتی بی ملیت شدن (Denationalized) بنامیم

آنها دلیل می آورند که تکثر مورد نیاز جهانی شدن ، به طرف تمرکز رسانه ای (Concenturated Media) می رود . ضمن آن که الگوهای کلیشه‌ای (Stereotype) نیز برای تولیدات داخلی تلویزیون های جهان در حال توسعه است ( 2000 ، American Invasion). البته اگرچه موضوع امپریالیسم فرهنگی بیشتر متوجه ایالات متحده آمریکاست اما کشورهای دیگری نیز هستند که تولیدات تلویزیونی خود را به صدها کشور دیگر صادره می کنند . مانند برزیل که صادر کننده به 128 کشور جهان است . (103P، 1996 ،Abercrombie)و یا مصر که صادر کننده عمده برنامه های تلویزیونی به تمامی کشورهای عربی است ، ضمن آنکه تحقیقات نشان داده که اکثر کشورهای آفریقایی وارد کننده برنامه های تلویزیونی کشورهایی هستند که روزگاری مستعمره آنها بوده‌اند (محسنیان راد ، 1376 ، ص 1124)

منفی ترین جهت گیری به ICT با اصطلاح تهاجم فرهنگی مطرح می شود . اصطلاحی که می توان آن را از سیاستمداران و مصلحان اجتماعی ایران ، مصری و حتی فرانسوی نیز شنید و اکثراً از سوی جوامعی به کار می رود که در گذشته سلطه خارجی ، آسیب های جدی بر ثروت های مادی و معنوی آنها وارد کرده است و از نظر نظام ارزشی نیز تفاوت های عمیق با غرب دارند . یکی از محققان مصری در توصیف تهاجم فرهنگی از اصطلاح ابداعی دیگری به نام تهاجم روشنفکری (Intellectual Invasion) استفاده کرده که به نظر می رسد مشابه همان اصطلاح قدیمی است که یکی از جامعه شناسان ایران به نام جلال آل احمد (1969-1921) آن را به صورت غرب زدگی مطرح کرد. (جلال آل احمد ، 1921 ، غرب زدگی ، ص89)

صالح المقاوری در بررسی تاریخی خود تهاجم روشنفکری را به سه مرحله تقسیم کرده است : مرحله اول را دروان فیلسوفان باستانی یونان می داند که تلاش می کردند تمامی فرهنگ ها را به پذیرش مفاهیم و طبقه بندی های آنان وادار کنند . مرحله بعدی مربوط به قرون وسطی بود که از طریق جنگ های صلیبی تلاش می شد که از توسعه اسلام در اروپا ممانعت به عمل آید . سومین مرحله را مربوط به عصر حاضر دانسته و آن را تهاجم روشنفکری می نامد که ترکیبی است از همان امپریالیسم فرهنگی به علاوه تهاجم روشنفکران داخلی به منظور کنترل وضعیت فرهنگی آنها ، المقاوری هدف این تهاجم را در کشورهای اسلامی کوشش بر تغییر اصول اسلامی ، ایجاد تردید در تاریخ اسلام ، بی ثبات کردن شخصیت ملت های مسلمان و پدید آوردن مفاهیم جدید به جای قوانین اسلامی ، یورش به رهبران مذهبی و بی اعتبار کردن آنها ، نفوذ به نهادهای آموزشی به ویژه رسانه ها و توسعه تئوری های فلسفی همچون اگزیستانسیالیسم و سکولاریسم می داند . (2000El-Maghawrye , ) ضمن آنکه نگران نفوذ میسیونرهای ذهبی در جامعه مصر نیز هست

در یک جمع بندی از آنچه روی طرف مورد بحث قرار گرفته می توان گفت که در مورد آینده ICT سه سوال فرضیه گونه پیش روی ماست

1- آیا آینده این تحولات به تعامل – به مفهوم تبادل فرهنگی – منتهی خواهد شد؟ و یا،

2- پروسه و فرایندی همچون هرنابرابری ناشی از جبر و اختیار دیگری در جریان است که در طول تاریخ ، ملت ها ، با مشابه آن مواجه بوده و به دلیل دسترسی های متفاوت به سخت افزار و نرم افزار ، از دستاوردهای نابرابر برخوردار شده اند ؟ و یا اینکه ،

3- سرانجام روابط از قبل طراحی شده یک سویه ای خواهد بود که به صورت یک پروژه نه پروسه جنگ نابرابری را به وجود آورده که کلید واژه آن تهاجم فرهنگی است؟ من تردید دارم که فرضیه اول به وقوع بپیوندد و از جمله کسانی هستم که بر اساس شواهد ،‌آینده نگری های خوش‌بینانه مربوط به جهان چندرسانه‌ای را نوعی توهم می دانم . در این مورد لازولی می نویسد : همان توهمی که در آغاز اختراع تلویزیون ایجاد شد و همه معتقد بودند که این نوآوری شگفت انگیز ، دستیابی آزادانه همگان را به فرهنگ و هنر فراهم می سازد اکنون بر اینترنت حاکم شده و بشر یک بار دیگر دچار ساده لوحی شده است . (21 ، 5 ، 1998 ، Lazuly) این ساده لوحی در عصر رادیو نیز روی داد ، چنانکه چارلز رد مورخ آمریکایی در ششمین سال آغاز به کار رادیو نوشت : رادیو ، جهان وطنی را به همراه خواهد آورد . گویی روی بال های باد باشی و جهان را درنوردی (کری ، 1376 ، ص254) قبل از آن نیز ساموئل مورس ، به هنگام اختراع تلگراف ، در 1835 نوشت ، عصب های تلگراف به سرعت تفکر ، دانش و همه آنچه را که در این سرزمین رخ می دهد منتقل می سازد . (کری ، 1376 ، ص292)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده با word دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده با word

بخش اول
1-1 پیش گفتار   
1-2 مقدمه   
1-3 بیان مسئله   
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق   
1-5 هدف ها ی پژوهش   
1-6 سوالات پژوهش   
1-7 پیشینه تحقیق   
1-8 جامعه مورد بررسی   
1-9 روش تحقیق   
1-10 کلید واژگان   
بخش دوم
2-1 فرهنگ   
2-2 فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی   
2-3 خصوصیات فرهنگ   
2-4  فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد   
2-5 فرهنگ پدیده ای فراگیر است   
2-6 فرهنگ امری مشترک است   
2-7 فرهنگ یاد گرفتنی است   
2-8 فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی   
2-9 سطح های فرهنگ   
2-10 طبقه بندی فرهنگها   
2-11 ابداع فرهنگ پذیری   
2-12 فرهنگ پذیری   
2-13 نوسازی مفهوم فرهنگ   
2-14 عناصرمهم در فرهنگ پذیری   
2-15 روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری   
2-16 انواع فرهنگ پذیری   
2-17 انواع فرهنگ  پذیری از منظری دیگر   
2-18 آژانس های فرهنگ پذیری   
2-19 ماهیت رسانه   
2-20 رسانه و فرهنگ پذیری   
2-21 کارکردهای رسانه ها   
2-22 رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی   
2-23 طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه   
2-24 تلویزیون   
2-25 ویژگی های تلویزیون   
2-26 تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی   
2-27 تلویزیون از دید نظریه پردازان   
2-28 قدرت تلویزیون   
2-29 کارکردهای مثبت تلویزیون   
2-30 جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان   
2-31 کارکردهای منفی تلویزیون   
2-32 نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی   
2-33 کودک کیست   
2-34 ویژگی های کودک در دوره ابتدایی   
2-35 قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون   
2-36 ارتباط کودک و تلویزیون   
2-37 کودکان قربانیان تلویزیون   
2-38 چهارچوب نظری   
;;. نظریه فرهنگ و شخصیت   
;;. نظریه کنش متقابل نمادین   
;; نظریه کارکردگرایی   
بخش سوم
3-1 مقدمه   
3-2 تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان   
3-3 تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان   
3-4 تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان   
3-5 تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه   
3-6 تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان   
3-7 سوالات پرسیده شده از والدین   
3-8 مصاحبه با والدین   
3-9 مصاحبه با مربیان   
3-10 نتیجه گیری   
فهرست منابع   

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده با word

1 احدی، حسن، جمهری، فرهاد(1380) روان شناسی رشد، تهران : پردیس
2 اسپردلی، جیمز پ، مک کوردی ، دیوید (1386)پژوهش فرهنگی، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 اسماورلاری و دیگران (1379) ارتباط بین فرهنگ ها ، ترجمه غلامرضا کیانی و سید اکبر میرحسنی ، تهران : باز
4 آشوری، داریوش ، بهنام ، جمشید و دیگران (1381) مسائل و چشم اندازهای فرهنگ ، ترجمه جلال ستاری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 آگ برن و نیم کوف (1385)زمینه جامعه شناسی ، ترجمه امیرحسین آریان پور، تهران : گسترده
6 بیتس – دانیل (1375) انسان شناسی فرهنگی ، ترجمه محسن ثلاثی، تهران : علمی
7 پارسا، محمد (1387 )روان شناسی رشد کودک و نوجوان ، تهران : بعثت
8 پهلوان ، چنگیز(1382) فرهنگ شناسی، تهران : قطره
9 ترابی، علی اکبر(1384)جامعه شناسی ادبیات فارسی، تبریز: فروزش

10 حسینی، نگین (1385) جنگ تلویزیونی برای کودکان ، تهران : اطلاعات

11 دادگران،سید محمد (1384)مبانی ارتباط جمعی تهران :مروارید و فیروزه

12 دالگرن ، پیتر (1385) تلویزیون و گستره عمومی ، ترجمه مهدی شفقتی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات و سنجش برنامه ای

13 دور، امه (1374) تلویزیون و کودکان ، رسانه ای خاص برای مخاطبین خاص، ترجمه علی رستمی ، تهران : سروش

14 رابرتسون،یان (1374)درآمدی بر جامعه و با تاکید بر نظریه های کارکرد گرایی،ستیزوکنش متقابل نمادین،ترجمه :حسین بهروان،مشهد:آستان قدس رضوی

15 ساروخانی، محمد باقر(1380) جامعه شناسی ارتباطات، تهران : اطلاعات

16 سگالن ،مارتین (1385)جامعه شناسی تاریخی خانواده،ترجمه:حمید الیاسی،تهران :مرکز

17 سورین،ورنروجیمزتا نکارد(1381)نظریه های ارتباط جمعی،ترجمه :علیرضا دهقان ،تهران :دانشگاه تهران

18 شارون، جوئل(1379) ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی، ترجمه منوچهرصبوری، تهران:نی

19 شرام، ویلبر- لایل، جک – پارکر، ادوین (1377) تلویزیون در زندگی کودکان ما، ترجمه محمود حقیقت کاشانی ، تهران : سروش

20 فربد، محمد صادق(1369) مبانی انسان شناسی ، تهران : عصر جدید

21 فکوهی، ناصر(1382) تاریخ اندیشه ها و نظریه های انسان شناسی، تهران: نی

22 کتاک ،فیلیپ(1386) انسان شناسی  کشف تفاوت های انسانی ، ترجمه محسن ثلاثی، تهران : علمی

23 گیدنز،آنتونی (1382) مبانی جامعه شناسی ، ترجمه منوچهرصبوری، تهران : نی

24 مارتیتز- انریک ملون (1354  ) تلویزیون در خانواده و جامعه نو، ترجمه :جمشید ارجمند،تهران :سروش

25 معینی ، جهانگیر(1374) نظریه و فرهنگ ، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی – بین المللی

26 مک کوئیل،دنیس(1382)در آمدی بر نظریه های ارتباطات جمعی ،ترجمه:پرویز اجلالی،تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

27 نیکو، مینو و دیگران (1381) شناخت مخاطب تلویزیون با رویکرد استفاده و رضامندی، تهران : سروش و کانون اندیشه پژوهش های سیما

28 وثوقی- نیک خلق (1374) مبانی جامعه شناسی، تهران : بهینه

29 یوسفی،نریمان (1383)شکاف بین نسل ها –بررسی نظری و تجربی،تهران: پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی

2-1 فرهنگ :

از زمانی که انسان، در محیطی به نام جامعه ای بزرگ که از قواعد و قوانین خاص پیروی می کند قرار گرفت، درگیر ساز و کارهائی شد که یا خود در شکل بخشیدن به آن نقش داشت و یا آنکه از دیگران تأثیر می پذیرفت و تأثیر سبب شد که شاکله  شخصیتی روحی و فرهنگی او شکل بگیرد  و چیزی به نام فرهنگ به وجود آید، فرهنگ شامل همه باورها و قوانین و آداب و رسومی شود که افراد به آن وابسته یا دل بسته اند. فرهنگ مقوله ای  نیست که در زمانی کوتاه شکل بگیرد بلکه فرآیندی است که به یک دوره زمانی طولانی نیاز دارد و اهمیت خاص خود را پیدا می  کند و در جامعه ای به عنوان یک امر یا رفتار مورد اقبال عموم قرار می­گیرد و کم کم به عنوان جزئی از باورهای بنیادی اقشار یا ملتی محسوب می شود. فرهنگ را می توان چون موجودی دانست که نفس می­کشد و حیات مند است. و مثل هر موجودی زایش و مرگی دارد

مفهوم فرهنگ همراه با مفهوم جامعه،یکی از مفاهیمی است که در علوم اجتماعی زیاد به کار برده می شود و کمتر مفهومی در علوم اجتماعی به اندازه مفهوم فرهنگ در معرض تفسیرها و تعبیرهای گوناگون بوده است.  از این رو می توان گفت که مفهوم فرهنگ نه تنها دشواری های زیاد به بار آورده است، بلکه به سبب تنوع و وسعت معنا، ایجاد وحدت نظر برسر گستره موضوعی آن میسر نشده است. دگرگونی های پدید آمده در حوزه فرهنگ، به خصوص بر اثر گسترش نظام آموزش و پرورش و رسانه های همگانی یا روند جهانی شدن در نهایت مسائل حوزه فرهنگ را در برابر وظایف تازه ای قرار داده، با توجه به این تحولات گرچه به یک اعتبار می توان گفت که محتوا و هیأت فرهنگ تغییر می یابد، ولی هرگز رنگ و رو نمی بازد و از بین نمی رود، هر چند طیف وسیعی از اندیشه ها و عقاید نمی گذارد، فرهنگ را به آسانی جمع وجور کرد و بر سرحیطه موضوعی و محتوایی آن به توافق رسید، یا اجزای پراکنده آن را در مجموعه ای منسجم به هم آمیخت و از سامانی منسجم و روشن برخوردار ساخت. با این حال همواره فرهنگ با قدرت و توانایی چشمگیر خود حضور خود را به اثبات می رساند.(پهلوان چنگیز،1382،ص 11و12)

یاکوب بورکهارت(Jacob Burckhardt) می گوید: سه قدرت بزرگی که واقعیت هستی بشر و روند تاریخ را تعیین کرده اند عبارتند از : دین، قدرت، فرهنگ.  (پهلوان ،چنگیز ،1382، ص13)

هنگامی که واژه فرهنگ را در گفتگوهای معمولی هر روزه، به کار می بریم، اغلب فرآورده های متعالی ذهن هنر و ادبیات، موسیقی و نقاشی و ; را در نظر داریم. فرهنگ به مجموعه شیوه زندگی اعضای یک جامعه اطلاق می شود ، چگونگی لباس پوشیدن ، رسم های ازدواج و زندگی ، الگوهای کار و اوقات فراغت و مراسم مذهبی، همه را در بر می گیرد. (گیدنز، آنتونی1376، ص 56)

فرهنگ ، معرفت و شناختی است که مردم، جهت تعبیر و تفسیر رفتار اجتماعی به کار می گیرند که این معرفت اکتسابی و تا حدی در میان افراد مشترک است (اسپردلی 1386، ص 26)

فرهنگ را بیشتر می­توان دیدگاه مشترک یک ملت تعریف کرد، فرهنگ رویکرد و شیوه برخورد آن ها برای درک واقعیت است و زمینه ای است که در آن تجربه مشاهده و تفسیر می شود (شارون جوئل، 1379، ص 138)

بر اساس تعریفی فرهنگ شامل تمامی عادات یک جامعه است ، یا اگر جامعه را مجموعه ای از افراد سازمان یافته بدانیم که شیوه زندگی خاصی دارند در این صورت فرهنگ یعنی همین شیوه زندگی تسودی باربو(Zevedei Barbu  ) در کتاب خود به نام «جامعه، فرهنگ و شخصیت» می نویسد، بیشتر تعریف های فرهنگ بر دو نکته اشاره می کنند

نخست عناصر فرهنگ، چه به صورت عادات اجتماعی جلوه گر شوند و چه به صورت روش زندگی یک جامعه تظاهر یابند؛ دوم : اثر انگیزاننده و هنجاری این عناصر بر رفتار فرد به بیان دیگر، کارکرد، ویژه فرهنگ، آفرینش و نگاهداری تداوم و همبستگی میان افراد یک جامعه معین است. (پهلوان، چنگیز، 1382، ص 13)

از فرهنگ هنگامی سخن می گوییم که روح بشر، فعالیت ها، روش ها و اکتسابات و رفتارهایش را به نقد می کند و سعی می کند آنها را بهبود بخشد تا از قید و بندها رهایی یابد و هر آنچه را که  از درون مانع شکوفاییش می شود از میان بر دارد

می توان به اعتباری گفت که آدمی هنگامی که کوشش هایی را در جهت انسانی ساختن به کار می بندد، او را با فرهنگ (= فرهیخته) می­نامیم. (پهلوان، چنگیز،1382، ص 15)

2-2 فرهنگ از منظر صاحب نظران علوم اجتماعی:

بسیاری از متفکران و صاحب نظران علوم اجتماعی، وجه تمایز زندگی اجتماعی انسان و حیوان را فرهنگ عنوان کرده اند، اشپنگلر(Spengler) فرهنگ را مبنای اصلی جامعه انسانی می داند، وی که مکتبش را اصالت فرهنگ بنا نهاده است، عقیده دارد که حیات و پویایی جامعه به پویایی فرهنگ بستگی دارد و مرگ جامعه ، مرگ فرهنگ آن جامعه است (وثوقی – نیک خلق – 1378، ص 153)

بعضی از مردم شناسان انسان بودن را به معنی داشتن فرهنگ تلقی می­کنند و از آنجا که فرهنگ به معنای تظاهرات مادی و معنوی فعالیت های انسان برای سازگاری با محیط به کار می­رود، به عنوان مرزی است که انسان را از حیوان ها جدا می­سازد. (وثوقی- نیک خلق ، 1387، ص 154)

انسان شناسان درکاربرد مفهوم فرهنگ، فرض های معینی را درباره رفتار و با ورها و تجارب افراد به عنوان اعضای یک جامعه اتخاذ می­کنند که عبارتند از: این که نوع بشر قواعد رفتاری را می آموزد و بقایش به همین یادگیری  بستگی دارد؛ قواعد اکتسابی رفتارو  تفکر، برای رویدادها و نیز رفتار دیگران معنا فراهم می کند؛ گرچه هر جامعه ای تفسیرهای ویژه خودش را دارد. (بیتس، دانیل ، تهران ، 1375، ص55)

به تعریف مردم شناسان، میراث اجتماعی یا میراث فرهنگی یا فرهنگ عبارت است از مجموعه پیچیده­ای شامل دانش ها و مهارت ها ، آگاهی ها و باورها ، هنرها، اخلاق ، قوانین، آداب و رسوم و تمام گرایش ها، قابلیت ها و عادت هایی که در آدمی در حالت عضویت در یک جامعه نصیبش می شود . به بیان دیگر کلیه ساخته ها ، آموخته ها، اندوخته ها و ارزش های مادی و معنوی  و دست آوردهای انسان درطی تاریخ، فرهنگ نامیده می شود.(ترابی، علی اکبر ، 1383، ص 16)

تیلور(Tailor ) فرهنگ را آن مجموعه و یا کل و هم جزئی که شامل اشکال فکری و هنری و دستی انسان ها که عبارتند از علم و دانش ، معتقدات و آداب و رسوم و اخلاقیات دین، قانون و سرانجام هر گونه عادات و استعدادهایی دیگر که میان انسان ها می شکفد و به فردی از جامعه به عنوان جزیی همبسته از توده آنها فرا می گیرد، تعریف  می کند او با این تعریف ، که در کتاب  انسان شناسی خود در سال 1881 از فرهنگ کرد؛، روشن ساخت که فرهنگ ،خاص انسان است. (محمد صادق، فربد- جزوه تاریخ اندیشه ها 1 ، ص 83)

هابل و فراست(Hoebel & Frostl)که فرهنگ را تقریباً در تمام فعالیت های بشری حاضر می بینند آن را یک سیستم یکپارچه از الگوهای رفتاری آمیخته شده که مشخصه اعضای یک جامعه هستند نه نتیجه وراثت بیولوژیکی ، تعریف می کنند (لاری اسمار ، 1379،ص 77)

بوآس (Boas) بر خلاف تیلور(Tailor) که بر تعریف فرهنگ به صورت مفرد آن توجه دارد به مطالعه فرهنگ ها به صورت جمع آن تأکید می کندو از نظر او هر فرهنگ، چیزی است یکه و ویژه و به نظر او هر فرهنگ معرف کلیتی خاص و منحصر به فرد است و در نظر او یک رسم و آیین خاص را فقط می توان در ارتباط با بستر فرهنگی آن توضیح داد. (پهلوان ، چنگیز، 1382،ص 53 و 55)

مالینوفسکی(Malinowski) در رابطه با فرهنگ می گوید در هر فرهنگ  ، هر رسم، هر شی، هر اندیشه و باور و  عقیده ای، کارکردی حیاتی انجام می دهند ، همه آنها وظیفه معینی را به انجام می رسانند و معرف گوشه یا جزئی غیر قابل جایگزین از این کلیت اندام وار (ارگانیک) هستند. (منبع قبلی ، ص79)

دورکیم (Durkheim)به تمدن و فرهنگ های مختلف باور داشت نه یک تمدن که خاص ملتی مشخص باشد و به نظر او تمدن یعنی مجموعه پدیده های اجتماعی که وابسته به ارگانیسم اجتماعی خاصی نیست و این پدیده ها در فضایی جریان دارند که از مرز ملی در می گذرند و در مقاطعی از زمان تحویل می یابند که فراسوی تاریخ یک جامعه معین جریان می یابد. (پهلوان ، چنگیز، تهران، 1382،ص 69)

بیتس و پلاگ(Bates & Plog) فرهنگ را نظامی از باورها و ارزش ها ، سنت ها و رفتارها و مصنوعات مشترک که اعضای یک جامعه آن را مورد استفاده قرار می دهند تا از عهده جهان خود و از عهده یکدیگر برآیند و نظامی است که از طرق یادگیری نسل به نسل منتقل می گردد تعریف می کنند. (لاری اسماور، پورتر، ، 1379، ص 77)

ماکس وبر(Max  Weber) در رساله ای تحت عنوان عینیت در علم اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی فرهنگ را جزء معین از نامعینی نامفهوم فراگرد جهان تعریف کرده، جزئی که نوع بشر معنا و برجستگی به آن می بخشد. (معینی، جهانگیر، 1374، پیشگفتار)

روث بندیکت(Ruth Benedict): که از پیروان مکتب شخصیت اساسی و اصالت فرهنگ است می گوید هر نمونه فرهنگی، نموداری از شخصیت مردمی است که وابسته به آن فرهنگ اند و فرهنگ  رااصطلاح جامعه شناختی می داندبرای رفتار آموخته، رفتاری که با آدمی زاده نمی­شود و هر نسل باید آن را از مردم بالغ بیاموزند. (محمد صادق، فربد، تهران، 1369،ص 264)

هرسکوتیوس(Herskovits) رابطه با فرهنگ اینچنین استدلال میکند،که فرهنگ اساساً بنیانی است مبین تمامی باورها و رفتارها و واکنش ها و ارزش ها و مقاصدی که شیوه زندگی هر ملت را مشخص می کند و به نظر او فرهنگ، ماوراء پدیده هایی غریزی است که فرد از گروه های انسانی یا به وسیله رفتار ، آموخته شده و تأثیر گرفته است. (فربد، محمد صادق، 1369،ص 265)

رالف لنیتون(Ralph Linton) در کتاب سیر تمدن می گوید فرهنگ مجموعه اعمال و آدابی است که در هر جامعه افراد انسان از بزرگترین خود فرا می گیرند و به نسل جوان تحویل می دهند (فربد، محمد صادق، 1369،ص 267)

لسلی وایت(Lesli White) درکتاب علم فرهنگ (1949) فرهنگ را  سازمان پدیده ها، کنش ها  (انگاره های رفتاری) ، اعیان شناسایی و ابزار و اشیائی که ابزار را می سازند) ایده ها (باورها و معرفت ) احساسات (طرز تلقی و ارزش ها) که به استفاده از نمادها وابسته است، تعریف میکند (معینی، تهران، 1374، ص22)

در تعریف پارسونز(Parsons)، فرهنگ عبارت است از سیستم های  الگو شده یا سازمان یافته ای از نمادها که تحت جهت گیری های کنش و اجزای درونی شده شخصیت افراد و الگوهای نهادی شده سیستم اجتماعی در آید، پارسونز در کتاب سیستم اجتماعی سه وجه مشترک تمامی فرهنگ ها را این چنین توصیف کرده است:1-انتقال پذیری و اینکه فرهنگ یک سنت یا میراث اجتماعی است

2- انسان ها در فرهنگ شریک اند و فرهنگ محصول کنش متقابل انسانهاست

3- فرهنگ ها قابل آموزش هستند

(معینی، تهران 1374، صص 111 و 113)

با توجه به تعاریف که از منظر صاحب نظران علوم اجتماعی از فرهنگ شده باید توجه داشت که رشته انسان شناسی بیش از هر رشته دیگر در حوزه علوم اجتماعی به بحث راجع به فرهنگ و مفهوم آن علاقه مند است و همواره سعی داشته به ابعاد گوناگون فرهنگ در زندگی یک جامعه معین و اصولاً به فرهنگ های مختلف و سرانجام به فرهنگ به عنوان یک کلیت توجه داشته باشد

2-3 خصوصیات فرهنگ:

1-  فرهنگ امری اکتسابی ، عمومی و غیر غریزی است

2-  فرهنگ دارای خصوصیتی است که ثابت به نظر می رسد اما در عین حال تحول پذیر است

3- فرهنگ، خاص انسان و جامعه انسانی است از این رو به طور وسیعی، تمام افراد و حیات اجتماعی آنان را تحت سلطه خود قرار می دهد

4- فرهنگ غریزی نیست، و اساسی ترین وجه تمایز انسان از حیوانات، وجود میراث فرهنگی و گسترش و تکامل آن است

5- فرهنگ انتقال پذیر است، انسان بر خلاف حیوانات آنچه را کسب می کند به روش ها و راههای گوناگون به دیگران منتقل می سازد

6- اجتماعی بودن، فرهنگ پیامد زندگی مشترک افراد است و محصول ارتباطی است که بین محیط طبیعی و محیط اجتماعی او برقرار می گردد

7-  فرهنگ برآورده نیازهای اساسی حیات اجتماعی است

8-  فرهنگ با شرایط محیط سازگاری و هماهنگی دارد

9-  فرهنگ متشکل  و منسجم از یک مجموعه منطقی است

10- فرهنگ نشان دهنده راه و رسم و شیوه زندگی است

11- فرهنگ ها در سطح جهان دارای عناصر مشترکی هستند

(محمد صادق، فربد، تهران 1369، ص  288 تا ص 292)

2-4 فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد

فرهنگ نه تنها رفتارهای اجتماعی بلکه شیوه های اندیشیدن را نیز در بر می گیرد. ما در خلال آموزش فرهنگی یاد می گیریم که چه معناهایی را باید به رویدادهای جهانمان و به ویژه به رفتارهای دیگران نسبت دهیم تا آن که بتوانیم این رویدادها را فهم کنیم و بدانیم که چه واکنشی را باید در برابر آن ها نشان دهیم و آز آنجا که معنا را زمینه فرهنگی فراهم می سازد و این زمینه ها نیز متفاوتند ، مردم جوامع گوناگون می توانند جهان  را به شیوه های گوناگون در نظر بگیرند

همانطور که  می دانیم در سراسر جهان چارچوب هائی برای نقش های جنسی و نیز در مورد رفتارهای دیگر بشری وجود دارد، که گوناگونی های رفتار انسان در قالب این چارچوب ها رخ می دهد،  همچنان که دیوید گیلمور(Daivid)

یاد آور  شده است «همه جوامع بشری میان زن و مرد تمایزقایل می شوند و برای مردان و زنان نقش های جنسی مناسب  ونهاد مند فراهم می سازند و هر چند آرمان های جنسی از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می پذیرد، اما زیر این تفاوت های سطحی همانندیهای جالبی در تصورات قالبی جنسی فرهنگ های گوناگون بشری وجود دارد. (بیتس ، دانیل، 1375، ص 49 -48)

2-5 فرهنگ پدیده ای فراگیر است

از دیدگاه انسان شناسان، فرهنگ چیزهائی بیشتر از ادب و ذوق و پیچیدگی ، آموزش و  ارج نهادن به هنرهای زیبا را در بر می گیرد. جالب ترین و مهم ترین نیروهای فرهنگی آن هایی هستند که بر زندگی روزمره مردم تأثیر دارند، به ویژه آن هایی که بر کودکان در دوره فرهنگ آموزی نفوذ می­گذارند. (کتاک، فیلیپ ، 1386، ص 372 )

2-6 فرهنگ امری مشترک است

فرهنگ نه صفت تک تک افراد، بلکه ویژگی افراد به عنوان اعضای وابسته به گروهها است. فرهنگ در جامعه انتقال می یابد، ما از طریق مشاهده ، گوش دادن ، صحبت کردن و هم کنش با بسیاری از آدم های دیگر، فرهنگ مان را یاد می­گیریم . باور داشت ها، ارزش ها و خاطره ها  و چشم داشت­های مشترک، انسان هایی را که در یک فرهنگ بزرگ می شوند به هم مرتبط می سازند و فرهنگ آموزی با فراهم کردن تجربه های مشترک ، به انسان ها وحدت می بخشد (همان ص368)

2-7 فرهنگ یاد گرفتنی است

اینکه کودکان به آسانی یک سنت فرهنگی را جذب می کنند برای این است که انسان قابلیت بی همتایی برای یادگیری برخوردار است، آدم ها بر پایه یادگیری فرهنگی، مفاهیمی را می­آفرینند ، به یاد می آورند و به کارشان می برند، آن ها نظام های خاصی از معنای نمادین را جذب می کنند و به کار می برند. کلیفورد گیرتز انسان شناس،  فرهنگ را به عنوان مفاهیمی تعریف می کند که بر یادگیری فرهنگی و نمادها استوارند. فرهنگ به عنوان یک رشته ساز و کارهای نظارتی متشکل از برنامه ها، دستور العمل ها، قواعد و دستورهایی نیز تعریف شده است که مهندسان کامپیوتر آن ها را برنامه هایی برای تسلط بر رفتار می خوانند». انسان ها این برنامه ها را از راه فرهنگ آموزی در سنت های خاص فرهنگی، جذب می کنند ، آن ها این  نظام فرهنگی را برای شناسائی جهان شان و بیان احساس  هایشان و انجام داوری هایشان به کار می برند. این نظام به آن ها کمک می کند تا رفتار و دریافت هایشان را در طول زندگی در مسیر خاصی هدایت کنند

هر آدمی از طریق فراگرد یادگیری آگاهانه و ناآگاهانه و هم کنش با دیگران، آغاز به ملکه ذهن سازی  یا درون ذهنی کردن یک سنت فرهنگی از طریق فراگرد فرهنگ آموزی می کند

در برخی موارد، فرهنگ مستقیماً به کودکان یاد داده می شود، مانند زمانی که والدین به کودکان شان یاد می دهند که در هنگام گرفتنن چیزی از دیگران «متشکرم» بگویند.  در برخی موارد هم فرهنگ به طور غیر مستقیم به کودکان یاد داده می شود مانند برنامه های تلویزیون که نقش تعیین کننده ای در انتقال فرهنگ و فرهنگ پذیری  کودکان دارند

فرهنگ از راه مشاهده نیز انتقال داده می شود، کودکان به چیزهایی که در اطرافشان اتفاق می افتند، توجه می کنند

انسان شناسان فرهنگی بر این توافق دارند که یادگیری فرهنگی تنها در میان انسان ها رواج دارد و همه انسان ها فرهنگ دارند. انسان شناسان این عقیده سده نوزدهمی را که «وحدت روحی انسان» نامیده شده است، نیز قبول دارند و این عقیده به معنای آن است که اگرچه افراد بشر از جهت گرایش ها و گنجایش های عاطفی و فکری تفاوت دارند، ولی همه اقوام بشری از ظرفیت های یکسانی برای فرهنگ برخوردارند و انسان ها با هر ژن و قیافه ظاهری، می توانند هر گونه سنت فرهنگی را بیاموزند.  (کتاک، فیلیپ، 1386،ص 366 و 367)

2-8 فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی

رفتار ممکن است غریزی باشد – یعنی مبنای ژنتیک داشته باشد- یا اکتسابی ، آن رفتارهائی که از طریق آموزش کسب می­شوند، درصد بالائی از رفتار بشری را تشکیل می­دهند و بسیار بیشتر از رفتارهای غریزی اند. ما می توانیم این  وضعیت را در تفاوت های رفتار یک کودک بسیار خردسال و رفتار یک بزرگسال در یک خانواده به چشم ببینیم

انسان برای اینکه به عنوان اعضای مستقل جامعه کارکرد داشته باشد باید نظام رفتاری جامعه را فراگیرد که چیزی جز همان فرهنگ نیست و پرورش انسان سخت تحت تأثیر کسانی است که فرهنگ آموزی را اعمال می کنند و نیز متأثر از شیوه اعمال آنهاست. (بیتس دانیل، 1375، صص44 و45)

2-9 سطح های فرهنگ

موضوعی که امروزه بیش از پیش اهمیت یافته است ، تمایز میان سطح های فرهنگ یا فرهنگ در سطح ملی، بین المللی و خرده فرهنگی است . فرهنگ ملی همان باور داشت ها ، الگوهای رفتاری آموخته، ارزش ها و نهادهایی است که شهروندان یک ملت در آن سهیم اند. فرهنگ بین المللی اصطلاحی است برای آن دسته از سنت های فرهنگی که به فراسوی مرزهای ملی گسترش دارند. از آن جا که فرهنگ نه از راه ژنتیکی بلکه از طریق یادگیری انتقال داده می شود، عناصر فرهنگی از طریق وام گیری یا اشاعه از یک گروه به گروه دیگر، نیز می تواند گسترش یابند. خرده فرهنگ ها، الگوهای نمادین و سنت های متفاوتی اند که به گروههای خاص در یک جامعه پیچیده تعلق دارند. یعنی هر چند مردمی که در یک  کشور زندگی می کنند در یک سنت فرهنگی ملی سهیم اند، ولی همه فرهنگ ها در داخل شان تنوع دارند .افراد خانواده ها، اجتماع ها، مناطق و طبقات و گروههای دیگر درون یک فرهنگ ، تجارب آموزشی متفاوت و مشترکی دارند. (کتاک، فیلیپ، 1386، صص378-377)

2-10 طبقه بندی فرهنگ ها :

مارگارت مید(Margaret Mead) درکتاب فرهنگ و تعهد فرهنگ ها را به سه دسته طبفه بندی می کند

1-فرهنگ های گذشته گرا

2-فرهنگ های حال گرا

3-فرهنگ های آینده گرا

در فرهنگ های گذشته گرا شیوه های زیستن از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها به فرزندان و نوه ها منتقل می شود ودر اینجا پدر بزرگ ها ومادر بزرگ ها بسیار مورد احترام هستند زیرا منبع دانش فرهنگی جامعه هستند وتجارب خود را از طریق پند و اندرزها و لالایی ها و;به نسل های بعدی منتقل می کنند اماکم کم با ظهور توسعه نهادها و فرهنگ های  مدرن ،فرهنگ های گذشته گرا از بین می روند ،مدرسه ،پارک و سینما و ورزشگاه و;وضعیت فرهنگی را دگرگون می کنند و مسئله انتقال فرهنگ بخشی از آن به مدارس واگذار می گردد و بخش دیگر آن به رسانه ها و نهادها و موسسات فرهنگی ،همچنین با ظهور صنعت چاپ ،صنعت نشر گسترش یافت و نهاد کتاب و روزنامه را وارد دنیای جدیدی کرد ،ز این پس بخشی از فرآیند فرهنگ یابی از طریق کتاب و کتابخانه و مطبوعات صورت گرفت و کار انتقال را از پدر ها و مادرها از طریق خواندن روزنامه و کتاب و حضور در کارخانجات و موسسات جدید انجام می دادند. از این رو در فرهنگ های حال گرا نقش عمده با گروههای میانسال است و پدر و مادر اهمیت می یابند اما از 1940 به بعد با ظهور تلویزیون ، رادیو و سینما و تکنولوژی های ارتباطی جدید تر ( اینترنت و  ماهواره ) این مجموعه جای پدربزرگ ها و حتی پدران را گرفتند و بچه ها نه از پدر بلکه از کارتون های تلویزیونی ، داستان های کتابهای کودک و نوجوان و بازی های کامپیوتری و; فرهنگ را یاد می گیرند. همان طور که امروزه شاهد وضعیت فرهنگی هستیم که گاهی آن را با تعبیرکودک سالاری مطرح می کنیم. در این زمان نه تنها بچه ها از پدربزرگ ها چیزی نمی آموزند بلکه پدربزرگ ها بایستی از نوه ها فرهنگ را بیاموزند

مارگارت مید سپس استدلال می کند که در هر جامعه ای بسته به اینکه فرهنگش گذشته گرا، حال گرا و آینده گرا باشد، وارثان و حاملان و ناقلان فرهنگ با هم متفاوتند

 

    2-11 ابداع مفهوم فرهنگ پذیری :

اصطلاح مفهوم فرهنگ پذیری در حوزه فرهنگ شناسی محتوایی کاملاً توصیفی دارد و از هر گونه موضع گیری اصولی به دور است. دنیس کوشDennis Kos)) معتقد است که اصطلاح فرهنگ پذیری راجی. دبلیو  پاول (J.W.Powell) ، انسان شناس آمریکایی به سال 1880 ضرب  کرد، او می خواست بدین وسیله انتقال شیوه های زندگی  و اندیشه مهاجران را در تماس با جامعه آمریکائی مورد توجه قرار دهد، بدین صورت اصطلاح acculturatiore  را به کار گرفت. (پهلوان، چنگیز ، قطره،1382، ص 112)

2-12 فرهنگ پذیری :

در سال 1963 کمیته فرهنگ پذیری که از رالف لینتون و هرسکوتیس و رابرت رد فیلد(Linton&Herskovits&Field) تشکیل شده بود، فرهنگ پذیری را مجموع پدیده هائی که از تماس مستقیم و دائم میان گروههائی از افراد با فرهنگ هایی متفاوت نتیجه می شود و تغییراتی را در الگوهای فرهنگی یک یا دو گروه  موجب می گردد، تعریف کردند. (دنی کوش، 1381،ص91)

در چنین موقعیت هایی ،  فرهنگ هایی که با هم تماس دارند، دچار دگرگونی می شوند. هر چند که این تغییر می تواند در یکی از فرهنگ های در حال تماس، عمیق تر و بیش تر از فرهنگ  دیگر باشد

روژه باستید(Roger Bastid)  می گوید: جریان فرهنگ پذیری، یک پدیده اجتماعی فراگیر را به وجود می آورد و فرهنگ پذیری با تمامی سطوح واقعیت اجتماعی و فرهنگی در تماس می آید. (پهلوان، چنگیز1382، ص 119)

 وروژه باستید اندیشه طبقه بندی گونه های مختلف فرهنگ پذیری را از انسان شناسی آمریکا وام گرفت. اما از آنجا که فرهنگ پذیری را فراگردی  فوق العاده پیچیده می دانست و نمی خواست به توصیفی ساده یا تعمیم دادنهای افراطی تن دهد، سنخ شناسی خاص خود را طراحی کرد و باستید با توجه به سه معیار بنیادی عام، فرهنگی و اجتماعی سنخ شناسی خود را طراحی می کند. معیار نخست یعنی حضور یا فقدان دست آموز کردن واقعیت های  فرهنگی و اجتماعی که دراین حالت سه گونه موقعیت سربر می آورد

1- فرهنگ پذیری خود انگیخته، طبیعی و آزاد که در این حالت، دگرگونی فقط بر اساس  منطق درونی خود عمل می کند

2- فرهنگ پذیری سازمان یافته،  اما اجباری به سود فقط یک گروه می انجامد، مانند موقعیت بزرگی یا استعماری. در این جا قصد این است که در کوتاه مدت، فرهنگ گروه تحت سلطه  به نفع گروه غالب یا سلطه گر تغییریابد

3- فرهنگ پذیری برنامه ریزی و مهار شده که به صورت منظم به اجرا در می آید  هدف گیری دراز مدتی را پی  می گیرد

معیار دوم به نظم فرهنگی توجه دارد و دو عامل همگنی یا ناهمگنی فرهنگ های موجود و مورد بررسی را در نظر می گیرد و  معیار سوم که به نظم اجتماعی توجه می کند و در این ارتباط به باز بودن یا بسته بودن نسبی جامعه هائی که در تماس می­آیند، اهمیت می دهد.(پهلوان، چنگیز، 1378، ص 120 تا ص 122)

 

2-13 نوسازی مفهوم فرهنگ

برخی بر این عقیده اند که پژوهش های فرهنگ پذیری به گونه ای ژرف بر جریان نوسازی  فرهنگی اثر گذاشته  است و تعریفی پویا از فرهنگ را فراهم آورده است و دنیس کوش می گوید ما از فرهنگ سخن نمی گوییم تا فرهنگ پذیری را بفهمیم بلکه از فرهنگ پذیری حرف می زنیم تا فرهنگ رابفهمیم و مسئله ای که حائز اهمیت است این است که فراگرد فرهنگ پذیری پدیده ای است عام، هرچند که اشکال و درجات بسیار متنوعی به خود می گیرد ودر این فراگرد هر فرهنگی در موقعیت تماس فرهنگی قرارمی گیرد دستخوش ساخت زدایی و سپس ساخت یابی می شود و از این نظر همه نظام  های فرهنگی به چنین تحولی تن می دهند و آنچه که فرهنگ ها را از هم متمایز می کند، موقعیت های آن ها است و از این نظر شاید بتوان واژه فرهنگ یابی را جانشین واژه فرهنگ کرد و فرهنگ یابی مضمون فرهنگ پذیری است و مطالعات فرهنگ پذیری باعت بازآزمایی مفهوم فرهنگ شدوفرهنگ به این اعتبار کلیتی پویا، کمابیش منسجم وکمابیش همگن می گردد. عناصر ترکیب کننده فرهنگ از منابع مختلف در زمان و در مکان به دست می آیند و هیچ گاه به طور مطلق در یکدیگر ادغام نمی­شوند و از این رو نمی توان از فرهنگ های ناب و فرهنگ های دورگه سخن گفت. براثر تماس فرهنگی، همه فرهنگ ها به درجات مختلف فرهنگ هایی  آمیخته به حساب می­آیند و در معرض تداوم وعدم تداوم قرار دارند. (پهلوان، چنگیز ،  1382، ص 124 تا ص 127)

2-14 عناصر مهم در فرهنگ پذیری :

1- فرهنگ پذیری در زمینه های مختلف فرهنگ مادی مانند تکنیک ها وابزارها وداروهای شیمیایی ووسایل ماشینی . بسیار راحت تر و سریع تر صورت می گیرد تا در زمینه های مختلف فرهنگی معنوی ماننداعتقادات ،سنت ها و آداب و رسوم و; زیرا در این جنبه ازفرهنگ (معنوی) روند پذیرش دارای پیچیدگی های زیاد وپیوستگی های روحی وعاطفی وروانی وعقیدتی و سنتی است که به آسانی نمی توان آن را دگرگون کرد

2- هرچه شکل عناصر فرهنگی جامعه دهنده از اشکال فرهنگی تمدن گیرنده دورتر و بیگانه ترباشد پذیرش آن سخت تر است

3- اشکال،قابل انتقال تر از کارکردها هستند

4- اگر یک عنصر فرهنگی بتواند یک ارزش معنایی مطابق بافرهنگ جامعه گیرنده پیداکندچه شکل وچه کارکرد آن بهتر می­تواند درک شود، اتن این را فرهنگ پذیری کنترل شده می نامد

5- برای رسیدن به تعادل جدید، تمام بخش های فرهنگ باید دوباره سازماندهی وساخت بندی شوند. (محب حسینی ،محدثه، جزوه درسی انسان شناسی کاربردی، تهران: 1385 صفحه 506)

2-15 روندها و متغیرهای فرهنگ پذیری :

1- یک مورد مربوط می شود به میزان تفاوت و تمایز فرهنگی. میزان تفاوت فرهنگ هایی که در تماس آمده اند از نظر تکنولوژی، ایدئولوژی و ارزش ها، ساختارهای اجتماعی و جز آن نقش مهمی در جریان فرهنگ پذیری ایفا می کنند

2- مورد دیگر شرایط و شدت تماس است، تماس ممکن است خصمانه یا دوستانه باشد، ممکن است تعداد معینی از عناصر، معرف یک یا هر دو فرهنگ را در بر گیرد یا احتمال دارد که به منظور تماس گسترده  و ژرف بینجامد. این متغیرها ممکن است بر اثر مرور زمان به سبب طولانی شدن تماس تغییر کند وطبیعت فرهنگ پذیری را به همین نسبت تغییر دهند

3- موقعیت های فرادستی – فرودستی  فرهنگ ها ممکن است درشرایطی برابر در تماس قرار گیرند، اما اغلب اتفاق می افتد که فرهنگی به علت به کار گیری نیرو و قدرت عریان ، فشارهای اقتصادی، ابعاد بزرگتر یابرتری تکنولوژیک یا حیثیتی که در نظر فرهنگ  فرو دست دارد،موقعیتی فرا دست کسب می کند

4- کارگزاران تماس – باید دید کارگزاران تماس چه کسانی هستند؟ مسیونرهای مذهبی، بازرگانان و مقامات رسمی دولت ها

5- جهت جریان تماس: به چه میزان جریان نوآوری یک سویه و یا دوسویه است. (همان، 1382، ص 105 و 106)

2-16 انواع فرهنگ پذیری :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی روابط عمومی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گزارش کارآموزی روابط عمومی با word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گزارش کارآموزی روابط عمومی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود گزارش کارآموزی روابط عمومی با word

مقدمه:  
اداره روابط عمومی و مخاطبین:  
تاریخچه ای از روابط عمومی:  
ارتباط جمعی:  
ارتباط کاربردی روابط عمومی با وسایل ارتباط جمعی:  
فرصتهای روابط عمومی در روزنامه ها:  
خبر و خبرنویسی در روابط عمومی:  
کاربردهای خبر در روابط عمومی:  
تعاریفی از مصاحبه:  
تفاوت خبر و مصاحبه:  
هدف مصاحبه:  
طبقه بندی انواع مصاحبه:  
مصاحبه از نظر محتوا:  
تهدیدات قبل از مصاحبه:  
مهارت های لازم جهت مصاحبه:  
فاصله فیزیکی و زبان بدن:  
ترکیب مهارت ها با یکدیگر در مصاحبه:  
نکاتی درباره ترکیب کردن مهارتها:  
اهمیت روزنامه نگاری:  
نقش رسانه های خبری در عصر جدید:  
شیوه های روزنامه نگاری:  
اصول نگارش تیتر در روزنامه:  
سازمان خبر یا تحلیلیه:  
انواع منابع خبری:  
رپروتاژ خبری:  
تعریف گزارش:  
فایده گزارش نویسی:  
آشنایی با برخی از مراحل گزارش نویسی:  
راههای کوتاه کردن گزارش:  
تعریف روابط بین الملل:  
روابط بین الملل از نظر تعدادی از فلاسفه سیاسی:  
اصطلاح روابط بین الملل از نظر عبدالعلی قوام:  
سیرتکامل روابط بین الملل:  
برداشت های مختلف در مطالعه روابط بین الملل:  
آماده سازی چاپ و برجسته:  
ساخت پلیمت فلزی به روش قالب گیری:  
ساخت پلیمت فلزی به روش اسیدکاری:  
تعریف مواد حساس:  
تعریف نوردهی:  
زمان نوردهی:  
روش چاپ گود:  
چاپ استنسیل: (سیلک اسکرین روش)  
ساخت فیلم:  
دستگاه کناکت:  
دستگاه آگراندیسور:  
دستگاه روسسور:  
ساخت کاغذ :  
خمیرشیمیایی:  
خمیرهای نیمه مکانیکی:  
انواع کاغذها:  
کاغذ های واتر مارک:  
قطع کتابها:  
جایگاه حقوق ارتباطات جمعی در بین سایر رشته های حقوق:  
تعریف حقوق ارتباطات جمعی:  
شرایط اشخاص حقیقی متقاضی پروانه انتشار:  
تعریف ارتباطات از نظر پروفسور وین بارنلوند:  
ارتباط جمعی یا عمومی:  
فواید مدلها:  
اختلالات :  
یادگیری اجتماعی:  
الگوبرداری یا تقلید:  
نیاز به همبستگی:  
نیاز به موفقیت:  
تعارف فنون تبلیغ:  
تبلیغات تجاری:  
ابزارهای تبلیغات تجاری:  
آگاهی های دیواری و توزیعی:  
روش های تبلیغ:  
روابط عمومی و تبلیغات:  
تعریف تبلیغ و روابط عمومی از نظر کاظم متولی:  
اهداف تبلیغات از دیدگاه اسلام:  
فهرست منابع وماخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود گزارش کارآموزی روابط عمومی با word

1- نظریه های ارتباط سازمانی دکتر عتی اکبر فرهنگی – حسسین صفر زاده

2- باید ها نباید ها ی سرپرستی ترجمه حمید رضا رشیدی

3- مدیریت زمان (روبرتا روش) ترجمه گروه آژینه             

4- کاظم متولی، روابط عمومی و تبلیغات

5- مدیریت آینده ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی نژاد

6- روان شناسی اجتماعی ترجمه مهرداد فیروز بخت و دکتر منصور قنادان

7- فرهنگ مدیریت و بازرگانی محمد راسترو

8- اخلاق در روانشناسی ترجمه و تحقیق دکتر علی محمد گودرزی

مقدمه

اولین چیزی که به ذهن بیشتر مردم خطور می کند وقتی که کلمه رهبری را می شنوند رهبری تجارت نیست بلکه رهبری مذهبی، سیاسی و اجتماعی است

رهبران به شکل گیری اهداف گروهها کمک کرده و اعضای گروهها را تحت تاثیر قرار داده و تشویق می کنند تا در رسیدن به اهداف صرف کنند. ویژگی رهبری یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت و بقای گروهها و سازمانها می باشد. بیشتر تعاریف رهبری 3 جزء دارند. تاثیر گذاری، گروه، هدف، رهبران افرادی هستند که به رفتار دیگران تاثیر می گذارند. رهبری معمولا بررسی و مطالعه دریافت و متن یک گروه بررسی می شود. بنابراین تعریفی از رهبری عبارتست از

فرآیندی که در آن یک فرد اعضای گروه را در جهت کسب اهداف گروه تحت تاثیر قرار می دهد. روابط انسانها مطالعه و مدیریت روابط بین افراد را شرح می دهد. روابط عمومی درباره ارتباط یک سازمان بالا زمان دیگر می باشد. همه افراد روزانه روابط عمومی را تمرین می کنند. اگر چه ما از روابط عمومی به عنوان یک پدیده قرن 20 فکر می کنیم اما ریشه های روابط عمومی بسیار قدیمی اند. اصطلاح روابط عمومی نخستین بار در سال 1895 توسط انجمن راه آهن امریکا به کار رفت. تاریخ روابط عمومی نوین می تواند به سال 1906 برگردد

نقش روابط عمومی به طور کلی نقش اطلاع رسانی و دادن خبر، انواع اطلاعات حقایق و تعبیرات از یک سازمان به مخاطبان بیرونی و درونی و به مدیریت برمی گردد

اداره روابط عمومی و مخاطبین

مدیریت روابط رسانه ای، مدیریت روابط کارکنان، مدیریت روابط کارکنان، مدیریت روابط مصرف کنندگان، کارمند روابط عمومی، رشته روابط عمومی، دوره روابط عمومی و; کارورزان روابط عمومی باید با مخاطبین مختلف و زیادی ارتباط برقرار کنند تا بتوانند در این زمینه موفقیت کامل را کسب کنند

تاریخچه ای از روابط عمومی

این اصطلاح با معنی کنونی برای نخستین بار در دهه پایان قرن نوزدهم در امریکا به کار رفت. در محافلی که با روابط عمومی آشنا هستند تنها دو حرف بزرگ PR می آید. فرانسه زبانها آن Relations Publiques، آلمانی زبانها اغلب همان ترکیب انگلیسی و یا«offentlichkeitsarbelt» می نامند

شخصی که اولین نفری است که رشته روابط عمومی را توسعه و گسترش می دهد. دکتر حمید نطقی یک فرد پیشگام روابط عمومی در ایران می باشد. شخصی که با دانش ویژه اش در روابط عمومی قدرت تاثیر برای مردم را دارد

1- منبع ارتباط یک شخص نیست بلکه یک سازمان رسمی است و فرستنده غالبا یک ارتباط گر ماهر و متخصص است

2- پیام ارسالی از رسانه های همگانی قبلا تهیه شده و به طور یکسان توزیع می شود

3- وسیله ارتباطی برای تعداد کثیری از مردم تهیه شده اند از این نظر ارتباط بین فرستندگان و دریافت کنندگان از طریق این رسانه ها یک ارتباط توده وار است

4- این گونه ارتباط لزوما یک ارتباط غیر شخصی و یک سویه است

5- سرچشمه و منبع ارتباط توده در سازمانهای متمرکز و بروکراسی گسترده قرار دارد. از بین این سازمانها و پیام گیران آنها شکاف عظیمی وجود دارد. بدین شکاف یا فاصله اجتماعی حکایت از رابطه نابرابر بین فرستنده و گیرنده می کند هر چیز که فرستنده فاقد اقتدار رسمی برای دریافت کنندگان پیام می باشد با این وجود فرستنده از منابع بیشتر تخصص و اقتدار بیشتری نیست به دریافت کننده برخودار است

6- محتوای پیام ارسال شده برای همگان یک شکل و یکسان است و تمایزی وجود ندارد

7- در ارتباط توده گیرنده پیام متصل است را در ارتباط توده با توجه به مبادله کالا طرفین ارتباط نسبت به یکدیگر احساس تعهدی نمی کنند زیرا ورود به اینگونه بازارهای ارتباط معمولا داوطلبانه است

8- در ارتباط توده ارتباط یک فرستنده با تعداد کثیری پیام گیراست که در آن به طور همزمان برای همگان ارسال می شود و سبب شدت آنی و دریافت کنندگان پیام و عکس العمل آن ها در یک زمان مشابه می شود. هر چند که نمی توان ادعا کرد که تائید پیام بر همه پیام گیران یک شکل خواهد بود ولی می توان پیش بینی کرد که تفاوت در عکس العمل های مخاطبین به مراتب کمتر از تفاوتهایی خواهد بود که در ارتباط چهره به چهره اتفاق می افتد

ارتباط جمعی

برای ارتباط جمعی تعاریفی بیان شده است از جمله

ژان استونزی در کتاب روانشناسی اجاع می گوید ارتباط جمعی یا بهتر بگویم ارتباط در میان توده ها عبارتست از

انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد است

ژوزف تی کلاپر در کتاب تاثیر ارتباط جمعی می گوید: ارتباط جمعی عبارتست از رساندن اطلاعات، ایده ها و برداشت ها از طریق وسایل ارتباطی و دریافت این اطلاعات به وسیله عده ای از انسانها در یک زمان او اضافه می کند که از ویژگیهای ارتباط جمعی عظمت نفوذ آن است

ساندنی هید در کتاب برنامه های رادیو و تلویزیون در امریکا می گوید واژه ارتباط جمعی در پنج ویژگی است

1- تعداد گیرندگان وسایل ارتباط جمعی نسبتا زیاد است

2- ترکیب گیرندگان بسیار متنوع است

3- با ارسال پیام از طریق وسایل ارتباط جمعی نوعی تکثیر پیام به وجود می آید

4- توزیع پیام بسیار سریع است

5- هزینه برای مصوف کننده کم است

به تعریف آقای محسنیان راد از ارتباط جمعی داشته باشیم که می گوید ارتباط عبارتست از: فردگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده مشروط بر آن که در گیرنده پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود. برای ارتباط جمعی نیز تعریف همین است فقط به جای گیرنده پیام باید گیرندگان پیام نوشت. در ارتباط جمعی مهم این است که معنی مشابه مورد نظر فرستنده پیام در ذهن تعداد بیشتری از گیرندگان پیام متجلی شود هر چه درصد این تعداد بیشتر شود آن ارتباط کاملتر است

ارتباط کاربردی روابط عمومی با وسایل ارتباط جمعی

از آنجا که برقراری ارتباط و انتقال پیام ها هسته مرکزی و کانون اصلی فعالیتهای روابط عمومی را تشکیل می دهد. مسئولین روابط عمومی باید وسایل و کانال های ارتباطی موجود در جامعه را بشناسند و نسبت به نحوه کارکرد آنها دارای آگاهی کامل باشند در اینجا نحوه کارکرد و چگونگی از تعداد وسایل ارتباطی چون روزنامه، مجله، کتاب، رادیو، تلویزیون و فیلم را بررسی می کنیم و هدف چگونگی بهره گیری روابط عمومی از این وسایل و امکاناتی کرلین رسانه ها در اختیار روابط عمومی قرار می دهند و مورد توجه می باشند

1- روزنامه: هر نسخه از روزنامه صدها خبر و چندین گزارش، مقاله و تفسیر را دارا می باشد که اکثر اخبار مندرج در روزنامه از طریق اطلاعیه های روابط عمومی ها و یا نوشتن و اطلاع دادن داوطلبانه مردم به دست می آید. متقابلا روزنامه ها در کارهای روابط عمومی دارای نقش اساسی و بنیادی هستند چون ابزار رساندن پیام های آنان به مردم هستند. روزنامه ها به هر گونه نوشته و اوراق حاوی خبر و اطلاعاتی که ارزش انتشار داشته باشند نیازمند و متقابلا روابط عمومی ها به روزنامه ها برای درج و نشر پیام خود محتاجند. مسئولین روابط عمومی هنگامیکه به هر روزنامه فکر می کنند باید به یاد داشته باشند که آن یک موسسه اقتصادی و انتفاعی است و برای کسب سود به وجود آمده کالاهایی که این موسسه می فروشند به مشتری خود عرضه می کند، خبر، تفسیر، تحلیل، گزارش و آگاهی تبلیغاتی زمانیکه یک اطلاع خبری در روزنامه چاپ می گردد از نظر دبیر آن روزنامه حاوی خبر یا مطلب جالبی برای اکثر خوانندگان آن روزنامه باید باشد که این اصل مهم باید مورد توجه مسئولین روابط عمومی قرار گیرد و در مورد هر روزنامه مسئولین روابط عمومی باید به نکته زیر توجه کنند تا بدانند چه خبری و مطلبی را در چه زمانی به چه کسی در روزنامه تحویل دهند

سرویس شهری یکی از سرویسهای مهم از نظر روابط عمومی می باشد اطلاعیه های خبری که از روابط عمومی های موسسات به روزنامه ها ارسال می شود به سرویس شهری داده می شود روزنامه های کثیرالانتشار عموما 100 اطلاعیه خبری در روز از طریق روابط عمومی ها دریافت می کنند که اکثرا آنها به دلیل آنکه از نظر آن روزنامه فاقد ارزش خبری است چاپ نمی شود

فرصتهای روابط عمومی در روزنامه ها

مطالبی که روابط عمومی ها برای روزنامه ها ارسال می کنند به 2 دسته تقسیم می شوند

1- اطلاعیه های خبری: نوشته ای آماده است برای چاپ که با رعایت روش های خبری توسط روابط عمومی تهیه و به وسایل ارتباط جمعی ارسال می گردد

2- اوراق حاوی اطلاعات و انبار و مطالب پیرامون رویدادها که خبرنگاران و نویسندگان سرویس های گوناگون روزنامه شخصا آنرا مطالعه و مطالب مورد نظر را انتخاب کرده و مبنایی برای تهیه، گزارش، مقاله، و یا مصاحبه قرار می دهند

رعایت این نکات همکاری بین روابط عمومی ها و مجلات را افزایش می دهد

1- ایده مطلب را با مسئول مجله در میان گذاشته و پس از هماهنگی های لازم تهیه و تدوین مطالب آنرا به عهده گرفتند

2- لیستی از عناوین مطالبی که می توانید درباره آنها اخبار و گزارش های قومیه را نثر نمایید به مسئول مجله ارائه داده و پس از تایید سردبیر به تهیه و تدوین پاره ای از آن مطالب بپردازید

3- از مسئول مجله بخواهید عناوینی که علاقه مند به تهیه و چاپ آن می باشد را به شما ارائه نمایند

4- متخصصین موسسه را ترقیب نمایید تا از طریق روابط عمومی مقالات و مشورت های کارشناسانه در اختیار مجلات قرار دهند

خبر و خبرنویسی در روابط عمومی

یکی از فعالیتهای روابط عمومی اطلاع رسانی است این فعالیت در اشکال مختلف صورت می پذیرد که یکی از اشکال آن خبر است. در واقع خبر مجمعه ای از اطلاعاتی است دارای ارزشی خبری باشد. که برای بهره برداری از مخاطب و آگاهی دادن به او تهیه می شود. گزارش عینی از واقعیت هاست که دارای یک یا چند ارزش خبری بوده و احتمالا تحت تاثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی قرار دارد

کاربردهای خبر در روابط عمومی

1- اطلاع رسانی: روابط عمومی می تواند عملکرد سازمان نتایج تحقیقات، دستاوردهای جدید و تغییرات تازه سازمان خود را در غالب خبر تنظیم کند و در اختیار رسانه ها قرار دهد. در همین راستا باید به کارشناسان خبر روابط عمومی ها آموزش خبرنویسی داد تا بتواند در جهت پیام رسانی به مخاطبان خود موفق باشند بنابراین نخستین کارکرد خبر اطلاعات مربوط به سازمان مخاطبان است

2- برجسته سازی: منظور از برجسته سازی رویدادهای مختلف به جهت ارتقاء دیدگاه خاصی به مخاطبان است. در واقع با برجسته سازی بعضی اطلاعات در غالب خبر آنرا با اهمیت جلوه داده و از سایر اطلاعات ممتاز می سازیم

3- کارکرد آگاهی بخش و پیشگیری از بحران: هر خبری که در جامعه انعکاس می یابد با خود اطلاعات جدیدی به همراه دارد که می تواند برای مخاطبان نقش آموزش و آگاهی بخشی ایفا کند

تعاریفی از مصاحبه

1- مصاحبه یکی از انواع خبرگیری مستقیم است که بوسیله آن عقاید و افکار شخصیت های مهم جامع یا نظرهای مردم عادی کوچه و بازار درباره موضوعات مختلف به ویژه مسائل روز به دست می آورند

2- مصاحبه نوعی ارتباط فکری، عقیدتی، که اطلاعاتی است که بین مصاحبه شونده و مخاطبان از طریق یک واسطه یا ارتباط دهنده که همان مصاحبه کننده است برقرار می شود در این تعاریف از مصاحبه کننده به عنوان یک واسطه ارتباط دهنده نام برده شده است. در صورتیکه مصاحبه کننده به عنوان عامل نوعی ارتباط فکری و یا ارتباط اطلاعاتی می باشد بنابراین ناچاریم تعاریف مصاحبه را از تعریف خبر استخراج نماییم

تعریف خبر: گزارش عینی از واقعیت است که دارای یک یا چیر ارزش خبری بوده و احتمالا تحت تاثیر عوامل درون سازمانی یا برون سازمانی قرار می گیرد. در این تعریف اصطلاحات زیر به چشم می خورد. از جمله: واقعیت، حقیقت

تفاوت خبر و مصاحبه

مهمترین تفاوت خبر و مصاحبه را می توان در ارتباطات جستجو کرد. در خبر ارتباطات یک طرفه است به عبارتی گزارشگر خبر را دریافت نموده و هیچگونه بازخوردی صورت نمی گیرد. اما در مصاحبه ارتباطات دو طرفه است. یعنی مصاحبه کننده نقش مهمی را در تدوین مصاحبه اعمال می نماید. جلوگیری از خود سانسوری جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن عوامل برون یا درون سازمانی و; عاملی است که مصاحبه کننده نقش مهمی را در آن ها بر عهده دارد به عبارت دیگر مصاحبه کننده باید از طریق فرآیند بازخورد مصاحبه شونده را به سمت هدف مصاحبه بکشاند

هدف مصاحبه

در مصاحبه هدف به 2 قسمت تقسیم می شود

الف- مصاحبه کننده: که باید دستیابی به واقعیت باشد

ب- هدف مصاحبه شونده: جهت کسب احترام، آبرو و محبوب ساختن خویش، متعجب کردن دیگران و پنهان ساختن واقعیت از جامعه و; می باشد

طبقه بندی انواع مصاحبه

1- مصاحبه یک به یک: که در آن مصاحبه کننده یک نفر و مصاحبه شونده نیز یک نفر است

2- مصاحبه یک به چند: که در آن مصاحبه کننده یک نفر و مصاحبه شونده چند نفر است

3- مصاحبه چند به یک: که در آن مصاحبه کننده چند نفر و مصاحبه شوند یک نفر است. مانند: اکثر مصاحبه های مطبوعاتی

4- مصاحبه چند به چند: که در آن مصاحبه کننده و مصاحبه شونده بیش از یک نفر می باشد. مانند: مصاحبه های مطبوعاتی را دید تلویزیونی با اعضای یک گروه سیاسی و نظامی

مصاحبه از نظر محتوا

1- سطحی: مصاحبه ای است که در آن موضوعات مختلف مورد بررسی و گفتگو قرار می گیرد، بدون آنکه به عمق و ریشه مطالب پرداخته شود. مانند: تریبون آزاد

2- عمقی: در اینگونه مصاحبه ها موضوعی خاصی مطرح، ریشه یابی و جزییات آن شکافته می شود مثال: بررسی نقش افزایش بهای بنزین در سبب کالاهای مصرفی خانوار

3- مصاحبه یک موضوعی: مصاحبه ای است که در آن تنها یک موضوع مطرح می شود مانند مصاحبه هایی که نظر مردم کوچه و بازار موضوعی خاصی پرسیده می شود

4- مصاحبه چند موضوعی: مصاحبه ای است که در آن چند موضوع مورد سوال قرار می گیرد. مانند: تریبون آزاد 30: 20

مصاحبه های مطبوعاتی: یک مصاحبه مطبوعاتی هنگامی تشکیل می شود که شرکت در نظر دارد موضوع بخصوصی را اعلام کند و یا زمانیکه مطبوعات علاقه زیادی به موضوع خاصی دارند. در یک کنفرانس مطبوعاتی معمولا خبرنگاران و افراد علاقه مند برای شنیدن اعلامیه یا موضوعی گردهم می آیند و پس از آن حاضران می توانند پرسش های خود را مطرح کنند. این نشست معمولا محفلی آزاد است که در آن هر کس می تواند یک پرسش مطرح کند. پرسش ها را یک رابطه می خواند و یا ممکن است خبرنگاران مستقیما با شخصی که مصاحبه می کند پرسش را مطرح نمایند. مصاحبه مطبوعاتی می تواند با حضور یک یا چند نفر باشد. بهتر از قبل از حضور در مصاحبه مطبوعاتی از نوع پرسش خود اطلاع داشته باشیم. عملکرد این مصاحبه تابع عوامل زیر است

1- تحت تاثیر محیط قرار گرفتن: از قبیل وسوسه پخش صدا و تصویر از تلویزیون، محدودیت زمانی برای مصاحبه و;

2- بیگانه بودن با زبان خارجه دیگر و عدم تسلط مصاحبه شونده به این زبانها و مسئله تفاوت معنی که بر فضای ارتباط حاکم است

3- عملکرد مصاحبه کنندگان: در یک مصاحبه مطبوعاتی گاهی اوقات دیده می شود که درباره موضوعی خاص چند سوال مطرح می گردد و خبرنگاران سوالی دیگر از موضوعی دیگر مطرح می کند و مسیر مصاحبه را به موضوعی جدید می کشاند ولی پس از چند سوال جدید دوباره مسیر به جای اول باز می گردد. بهترین روش برای حل چنین مشکلی این است که مصاحبه کنندگان قبل از شروع با یکدیگر تبادل افکار نموده و سوالات خود را هم وزن نمایند. مثال: قانونی تازه به تصویب رسیده و باید جزئیات اجرایی آن به وسیله سوالاتی مطرح شود

تکنیک های مصاحبه: سوژه یابی یافتن موضوع مصاحبه

اولین قدم برای انجام مصاحبه تعیین سوژه یا موضوع مصاحبه است به عبارتی باید برایم که یا چه کسی مصاحبه کنیم؟

درباره چه چیزی مصاحبه کنیم آیا موضوع مورد مصاحبه مستقیما مربوط به شخصی مصاحبه شونده است. معمولا برای یافتن سوژه باید در میان اخبار و رویدادها به جستجو پرداخت. از میان نامه ها و تلفن های خوانندگان نیز می توان به مشکلات مردم پی برد و طرف های مربوط را به مصاحبه کشاند و یا از طریق شم خبری می توان برخی از تحولات را پیش بینی و به شکار سوژه پرداخت. در این حالت باید به دنبال این موضوع بود که کدام واقعه هم اتفاق افتاده و کدام رویداد در حال وقوع است. چه کسی می تواند مناسبترین فرد برای پاسخگویی به موضوع باشد کدام فرد سهل الوصول تر است

تهدیدات قبل از مصاحبه

1- مطالعه دقیق درباره موضوع صورت عقلی از طریق مراجعه به افراد مطلع، استفاده از آرشیو، مطالعه پرونده های مربوط به موضوع، مطالعه کتابهای مرتبط به موضوع و;

2- طرح سوالات قبل از مصاحبه، طرح سوالات از قبل بستگی به عوامل گوناگونی دارد. مثلا مصاحبه شونده تا چه حد در کار خود با تجربه و ورزیده است. حساسیت موضوع مصاحبه چقدر است؟ مصاحبه شونده کیست؟ چقدر فرصت دارید؟ تا چه حد مطالعه قبلی دارید؟ آیا محدودیت زمانی دارید یا نه؟

بستگی به موضوع مصاحبه و فرد مصاحبه شونده سوالات را می توان به 2 دسته تقسیم کرد

1- سوالات کلی: به سوالاتی اطلاق می شود که جامعیت داشته باشد و چندین سوالات جزیی در آن نهفته است

2- سوالات جزیی: به سوالاتی اطلاق می شود که دارای پاسخ های محدود باشد

مهارت های لازم جهت مصاحبه

1- پرسش گری موثر                            2- تمرکز و پیگیری

در جامعه ما افراد محدودی شنونده های موثری هستند اکثر افراد متمرکز کردن و توجه خود بر دیگران را دشوار می یابند. یکی از مهمترین مهارتهای گوش دادن موثر تماس چشمی مناسب است در این حالت رعایت نکات زیر ضروری است

الف- در خلال مصاحبه یادداشت برندارید. مگر اینکه مطلقا ضروری باشد. بهترین موقع برای انجام این کار بعد از مصاحبه می باشد. زیرا یادداشت برداری در طی مصاحبه می تواند موجب پرت شدن حوالی مصاحبه شونده و ناراحتی او گردد

ب- برای نشان دادن علاقه به صحبت های مصاحبه شونده با او تماس چشمی مناسب برقرار کنید

ج- از زل زدن به مصاحبه شونده پرهیز کنید

د- از قطع مکرر تماس چشمی خودداری کنید. چون می تواند نشانه عدم تمرکز شما به مصاحبه شونده باشد

هـ- سعی کنید نحوه تماس چشمی شما متناسب با فرهنگ مصاحبه شونده باشد. به طور مثال: بسیاری از امریکاییان بومی تمامی چشمی کمتری را ترجیح می دهند. و یا برخی از مردم اروپایی ممکن است وقتی صحبت می کنند بیشتر زل بزنند و وقتی گوشی می دهند از تماس چشمی اجتناب کنند

فاصله فیزیکی و زبان بدن

منظور از زبان بدن استفاده از اشاراتی است که در مصاحبه به کار می رود. به طور مثال: روس ها برای نشان داد پاسخ سر خود را در جهت بالا و پایین حرکت می دهند. یک مصاحبه شونده باید با زبان و بدن مصاحبه شونده آگاهی کامل داشته باشد در مورد فاصله فیزیکی نیز رعایت فاصله بین مصاحبه شونده و مصاحبه کننده با توجه به فرهنگ مصاحبه شونده در نظر گرفته شود به طور مثال اعراب ممکن است در یک فاصله 15 الی 30 سانتی متری راحت تر باشند. از مجله ارتباطات غیرکلامی دیگر طریقه نشستن می باشد که رعایت نکات زیر در این زمینه الزامی است

الف- در حالت مصاحبه به حالتی آرام و حرفه ای بنشیند. داشتن چهره صمیمانه و استفاده از اشارات تشویق کننده همگی حاکی از علاقه شما به مصاحبه شونده است

ب- اگر به حالتی خشک بنشیند حفظ آرامش برای مصاحبه شونده را مشکل می کند

ج- اگر به عقب تکیه داده و خیلی راحت و آرام بنشیند ممکن است که مصاحبه شونده فکر کند که شما را خسته کرده است

ترکیب مهارت ها با یکدیگر در مصاحبه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی با word دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی با word

فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه
1-1-    چکیده 
2-1-   مساله تحقیق   
3-1-  ضرورت و اهمیت خبر   
4-1-  اهداف تحقیق  
5-1- سوالات تحقیق 
6-1- فرضیات تحقیق 
فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر تحقیقات پیشین
1-2-    بررسی تحقیقات پیشین 
2-2- بررسی مقالات مرتبط با تحقیق   
3-2- مبانی نظری تحقیق 
فصل سوم : روش تحقیق
1-3-    مقدمه  
2-3-  روش تحقیق  
3-3-  واحد تحلیل  
4-3- جامعه آماری 
5-3- روش نمونه گیری 
فصل چهارم :یافته های تحقیق
1-4-    یافته های توصیفی    
2-4- یافته های تبیینی  
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها
1-5-    مروری بر پژوهش 
2-5- دستورالعمل کد گزاری  
فهرست منابع و ماخذ 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی با word

1-    الطائی، محمد جوااد (1382). هویت و فرهنگ ملی، مطالعات راهبردی، پیش شماره 83-99

2-    اوگاوا، تسوتئو(1380) کاربرد تنظیم و برجسته سازی خبر (زهره بیدختی، مترجم) رسانه، 12(2). (نشر اثر اصلی بی تا)

3-    باروایز، پاتریک؛ ارنبرگ، باروایز(1378) . تلویزیون و مخاطبان آن. ( فرهاد رادپور، مترجم). تهران: مرکز تحقیقات، مطالعت و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.( نشر اصلی بی تا)

4-    باوند، هرمیداس(1377). چالش های برون مرزی و هویت ایرانی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، خرداد و تیر( 130-129)، 204-

5-    بدیعی، نعیم؛ قندی، حسین(1378). روزنامه نگاری نوین. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

6-    بدیعی، نعیم(1376) ساختار اخبار خارجی در روزنامه های تهران. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.(86-75)، 8 ، 4 و 3

7-    بروجردی علوی، مهدخت(1372). دروازبانی خبر چیست؟ دروازه بان کیست؟ رسانه 6 (1) ، 22-14

8-    تامپسون، جان(1380) . رسانه های مدرنیته( مسعود اوحدی) تهران: سروش

9-    توسلی، غلامعباس (1374) نظریه های جامعه شناسی، تهران: سمت

10-چلبی، مسعود (1375) جامعه شناسی نظم، تهران: نشر نی

11- چلبی، مسعود (ب1379) میزگرد وفاق اجتماعی، مطالعات ملی، 1(1) 39-28

12-حاجیانی، ابراهیم(1377). نارضایتی سیاسی در طبقه متوسط شهری ایران، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

13-حاجیان، ابراهیم(1379). تحلیل جامعه شناسی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه، مطالعات ملی، 2(3) 53-45

14-خانیکی، هادی(1376). فرهنگ جمعی و رسانه، تهران: سروش

15- خانیکی، هادی(1380). نقش رسانه در هویت بخشی، روزنامه همشهری، شماره 2506، 2505

16-دفلور، ملوین؛ اورت ای(1383)؛ شناخت ارتباط جمعی.(سیروس مرادی، مترجم). تهران، دانشکده صدا وسیما.( نشر اثر اصلی بی تا)

17-دییرینگ، جیمز؛ راجرز، اورت(1385). مبانی برجسته سازی رسانه ها( مهدی رشکیانی و علی اصغر کیا، مترجمان). تهران : انتشارات سازمان معین ادارات. (نشر اثر اصلی 1992)

18-دهشیری، محمد رضا (1379). جهانی شدن و هویت ملی، مطالعات ملی،2(5)، 36-22

19- رایف ، دانیل؛ لیسی، استفن؛ فیکو، فردریک جی.(1381). تحلیل پیامهای رسانه ای؛ کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق( مهدخت بروجردی علوی، مترجم). هران: سروش. (نشر اثر اصلی 1992)

20-روپسینگه، کومار(1379). مدرنیزاسیون و خشونت ( اصغر افتخاری، مترجم) تهران:نشر سفیر.( نشر اثر اصلی بی تا)

21-رهبر، عباسعلی( 1380). تاثیر عوامل ملی و مذهبی در افزایش مشارکت سیاسی جوانان دانشجو بر تاکید بر نقش صدا و سیما ، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

22- رضایی بایندر، محمد رضا( 1381) هویت فردی و فرهنگی در عصر ماهواره و ارتباطات جهانی، پژوهش و سنجش، 9 (31 و 30)، 72-

23- ساروخانی، باقر (1386) . روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

24- سورین ، ورنر؛ تانکارد، جیمز( 1381). نظریه های ارتباطات. ( علیرضا دهقان، مترجم) . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ( نشر اثر اصلی بی تا)

25-سولیوان، تام او و دیگران(1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات.( میر حسین رئیس زاده، مترجم). تهران: فصل نو.( نشر اثر اصلی بی تا)

26-شکرخواه ، یونس( 1381). خبر( چاپ هفتم) تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

27-شولت، یان آرت( 1382). نگاهی مو شکافانه به پدیده جهانی شدن( مسعود کرباسیان، مترجم). تهران: علمی و فرهنگی.( نشر اثر اصلی بی تا)

28- ضیایی بیگدلی، محمدرضا(1385). حقوق بین الملی عمومی، تهران: کتابخانه گنج دانش

29-عنایت، حمید(1379). بنیاد فلسفی سیاسی در غرب، تهرانک نشر زمستان

30- گل محمدی، احمد(1380). جهانی شدن و بحران هویت، مطالعات ملی، 3(4)، 128-112

31-معتمد نژا، کاظم( 1379) . وسائل ارتباط جمعی. تهران : دانشگاه علامه طباطبایی

32- محسنیان راد، مهدی(1380) ارتباط شناسی، تهران: سروش

33-یانگ ، جین؛ استون، جرالد( 1382). نقش قدرتمند ارتباط میان فردی و برجسته سازی.( مریم بهادری، مترجم). رسانه، 14(2) 116-98 نشر اثر اصلی 2003

34-     dagenA Setting  Research(2007) . International  Agenda  Setting(Vo1,2pp. 70-84) New Orleans, OxfordUniversity Press

35-   Maxwell, E. Mc Combs(1981). The Agenda- setting Approach: WashingtonDC: U.S Sage publishers

36- Johnson, Allan(1997) . The Blackwell Dictionary of Sociology, New York, Blackwell publishers

1-3-2.پیام:

ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده ،مشروط بر آنکه در گیرنده پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود .(محسنیان راد ،1378،ص 66)

دکتر علی اکبر فرهنگی نیز از این مقوله تحت عنوان ارتباط موثر نام می برد و می گوید

ارتباط موثر آن است که فرستنده بتواند منظور خود را به گیرنده پیام برساند .(فرهنگی ،1373،ص25)

لارسن نظری مشابه در این زمینه ارائه می دهد و می گوید

ارتباط دلالت بر فرد گرایی می کند که ار طریق آن یک سری معنی های نهفته شده در بطن یک پیام به طریقی نغییر می کند که معنی دریافت شده برابر با آنهایی است که شروع کننده پیام قصد آن را داشته است .(محسنیان راد ،1378،ص 45)

مبدا یا پیام دهنده می تواند شخص ،نوشته،تصاویر و یا حرکات فرد باشد و یا یک سازمان ارتباطی که برای انتقال اطلاعات به امکانات فنی و سازماندهی وسیع قبلی نیاز دارد

پیام ممکن است در قالب نوشتاری باشد و یا به صورت صورت امواج در هوا پراکنده شود و یا صرفا حرکات ساده دست و یا به شکل تکان دادن پرچم و یا علائم و نشانه هایی باشد که حاصل مفهومی خاص (مانند نگاه ، گفتار ) . مقصد ممکن است یک شنونده ،بیننده یا خواننده و یا یک گروه خاص اجتماعی باشد

از آنجایی که سخن گفتن ،آسانترین راه برای بیان مقصود فرستنده است ،اغالب ما تصور می کنیم که شیوایی بیان و نحوه ارائه پیام ما باعث تاثیر گذاری بر مخاطب شده است در صورتی که عموامل یا فاکتور های گوناگونی در این زمینه موثر هستند که در علم مدیریت به آن (اثرات هاله ای ) گفته می شود

در ارتباطات آنچه میان دو طرف مبادله می شود پیام است ، پیام عمدتا به آنچه نوشته و یا آنچه گفته می شود ،اطلاق می شود . اما باید توجه داشت که پیام فقط به نوشتار و گفتار خاتمه نمی باید .بخش عظیمی از پیامهایی که میان مردمان مبادله می شوند ،در کسوت گفتار و نوشتار در نمی آیند ،بلکه بیشتر اعمالی هستند که انجام می دهند و حرکاتی از آنها به ظهور می رسد

2-3-2محتوی پیام :

در زمینه محتوی پیام باید گفت یک پیام دارای عناصر و ساخت است به عنوان مثال در پخش یک خبر سایت های خبریی ،مجری – تصاویر ،نورپردازی و ;دارد که عناصر پیام را تشکیل می دهند و نحوه ارائه آنها ساخت پیام را تشکیل می دهند یعنی شیوه های کنار هم نهادن عناصر را ساخت می گویند .در تعریف کلی از محتوی برلو چنین می گوید

محتوی کتاب من شامل ، اظهاراتی است که مطرح می کنم ، اطلاعاتی است که عرضه می دارم و قضاوتی است که مورد نظر من است

در زمینه نقش محتوی پیام در رفتار و نگرشها هاولند طبق بررسیهای متعدد به این نتیجه رسیدکه اگر در یک پیام فقط از دلایل به نفع پیام استفاده شود ،در اشخاصی که نگرش اولیه آنان تفاوت زیادی با نگرش موجود در پیام ندارد ،بالاترین تغییر نگرش به وجود می آید

همچنین در مورد افرادی که دارای هوش بالایی هستند ،دلایل دو جانبه بهترین تاثیر را دارد ،در صورتی که افراد کم هوش در اثر شنیدن دلایل یک طرفه تغییر نگرش می دهند . در زمینه ترتیب ارائه دلایل در پیام نیز تحقیقاتی انجام گرفته است . در این تحقیقات ادعا می شود که دلایل ارائه شده در ابتدای پیام دارای قدرت تاثیر گذاری بیشتری از دلایل ارائه شده در میان و یا انتهای پیام هستند . همچنین پیامهای برانگیزنده احساسات موثر تر از پیامهایی است که همان مطالب را با توسل به منطق ارائه می دهند . تاثیر تکرار یک پیام خاص نیز در این بررسیها انجام شد و نتیجه تحقیقات این بود که تکرار پیام (انباشت ) بر گیرنده بی لثر است . همچنین باید این نکته را متذکر شد که اگر پیام به وسیله وسایل ارتباطی مختلفی به گیرنده منتقل گردد ، احتمالا تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت . در پایان باید به این نکته متذکر شد که ممکن است به علل مختلفی تمامی پیام توسط گیرندگان جذب نگردد

به عنوان مثال پارازیت در سیستم ارتباطی ممکن است باعث عدم درک پیام توسط گیرنده شود

در مورد پارازیت دیوید برلو می گوید که پارازیت و صحت ارتباط مانند یک سکه دو رو هستند

مسئله دیگر فیلتر ها و دروازه بانان پیام هستند که با انتخاب و حذف تغییر شکل محتوی پیام سعی در اغای مفهوم مورد نظر خود در گیرنده دارند . به عنوان مثال سردبیر فید بک فیلتر یا دروازه بان است که از میان انبوه پیامهای آن چیزی را انتخاب می کند که با مقاصد و اهداف و نگرش و ایدئولوژی وی بیشتر هماهنگ باشد

3-3-2رسانه های خبری :

امروزه زندگی معاصر بدون رسانه ارتباطی غیر قابل تصور است . رسانه ها موقعیت با عرصه ای فراهم می آورند که در آن روز به روز بیشتر مسائل زندگی عموم چه در سطح ملی و چه در عرصه بین المللی متجلی میشود . هر گونه کوششی برای درک شیوه عمل رسانه های جمعی در زندگی امروزی ما باید با شناخت این واقعیت آغاز شود که رسانه های جمعی جز لازم جامعه و زندگی فردی ما هستند

دنیای امروز ، دنیای ارتباطات است زندگی بشر تقریبا در تمام جنبه ها به شکلی انکار نا پذیر به فن آوری های نوین مخابراتی – ارتباطی وابسته است . این فن آوری ها اگر چه در تمامی جوامعه به شکلی یکسان و متعادل مورد استفاده قرار نمی گیرد اما به دلیل توانایی های شگرف و بی سابقه ای که دارند ، در آینده عمومیت بیشتری خواهند یافت

رسانه ها با توسعه خود حداقل موفق به تحقق دو چیز شده اند

یکی منحرف کردن زمان و توجه از سایر فعالیت ها به سوی خود و دیگری ایجاد مجرایی برای رساندن اطلاعات مورد نظر خود جهت تحقق ایده ها و اهدافشان ، به منظور نفوذ در افکار عمومی و برای رسیدن به این هدف از روشها و فنون مختلفی استفاده می کنند .(مک کوئیل ،1382،ص 408)

امروزه رسانه ها جهان را تسخیر کرده اند ،اگر چه این رسانه ها به مخاطبان خود نمی گویند که چگونه فکر کنند ،اما به طرز خیره کننده ای در گفتن اینکه به چه فکر کنند موفق اند

در جهان امروز ،رسانه های خبری بخشی از اولویتهای فکری ما را تعیین می کنند که این امر از دو طریق صورت می گیرد

اول گزینش و انتخاب اخباری و دوم برجسته سازی آن .وسایل ارتباط جمعی ملی و بین المللی ،جریان بی پایانی از تصاویر جهان اطراف را بر ما عرضه می کنند . برخی از این تصاویر ساختگی هستند که البته ارزش این نوع از تصاویر هم دقیقا در ساختگی و موهوم بودن آنهاست . صرفنظر از جاه طلبی موجود در زمینه ارائه جزئیات حقایق مربوط به ایت دسته یا آن دسته از رویدادها و یا ساختار ها هدف از برنامه های ساختگی در وسایل ارتباط جمعی دستیابی به نوع دیگری از حقیقت است ؛ مرتن و لازارسلفد وظایف ارتباط جمعی را عبارت می دانند از

1-وظیفه اخلاقی حمایت از هنجارهای اجتماعی

2-امکان اعطای پایگاه اجتماعی

3-برخی وظایف نامطلوب مانند تهدید اجتماع با ایجاد مشارکت خیالی در واقعیت

دکتر محمد دادگران در مورد نقش وسایل ارتباط جمعی چنین می گوید

امروزه عمده ترین نقشی که وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت است از فرهنگ سازی ، آموزشی ، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی (دادگران ،1374،ص 106)

دکتر مولانا معتقد است کارکرد اصلی رسانه ها در سه محور مهم است

1-سازماندهی افراد و توده های مردم در اجتماع

2-مشروعیت دادن به افراد ،احزاب و توده های اجتماع

3-تعیین دستور روز جامعه ومطالب مورد گفتگو

به طور کلی رسانه یا وسایل ارتباط جمعی به جریان انتقال از طریق وسایل ارتباطی اشاره دارد و ابزار هایی را در بر می گیرد که کارکرد ارتباطی دارند

دنیای  امروز به ارتباط مستمر با کنش متقابل میان مردمی وابسته است که بسیار جدا و دور ار یکدیگر هستند . در واقع امروزه ما در کل جهان زندگی می کنیم و از اوضاع و رویداد های هزاران کیلومتر دورتر آگاهیم

رسانه ها ،امکانات ارتباطی گوناگونی فرا روی ارتباطگران می گسترانند . این امکانات را می توان در قالب سه دسته اصلی قرار داد

1-معمولا تا حدی امکان نگهداری و تثبیت شکل های نمادین را فراهم می کند

2-امکان تولید دوباره و تکثیر را به وجود می آورد

3-امکان استفاده از فواصل مکانی – زمانی را تا حدی میسر می سازد

پیشرفت های تکنولوژیک در ارتباطات راه دور ،پیوند میان زمان و مکان را زا هم گسست . تیر رس مکانی پیام ها به شدت افزایش یافت و در عین حال تاخیر های زمانی عملا حذف گردید . دیگر تجربه های همزمان که نیازمند جایی خاص و مشترک بود با گسیختن پیوند مکان و زمان از شرط مکانی جدا گردید

حال ،درک ما از دنیایی که در ورای تجربه شخصی ما قرا ردارد و ایضا درک ما در این جهان به شکا روز افزونی توسط شکل های نمادین رسانه ای شده ،شکل می گیرد از این رهگذر افق های درک ما به شدت گسترش یافته است ،زیرا دیگر ضرورت حضور فیزیکی در مکان هایی که رویدادهای مورد نظر رخ می دهند ،محدود نمی شود

تغییر دیگری نیز به وقوع پیوسته است . همانطور که تحول جهش آسای جامعه با رواج خط و کتابت ،عصر بدویت را خاتمه داد و ارتباط با واسطه را جایگزین ارتباط بی واسطه کرد ،همانطور هم هجوم رسانه های جدید در فرهنگ امروز نوعی بازگشت به حالت بی واسطه گی و لحظه ای و یا حداقل نوعی حالت بلا واسطه گی تصنعی کاملا متفاوت با بی واسطه گی طبیعی و واقعی ارتباط شفاهی و یا مشاهده مستقیم را نوید می دهد

ویژگی های رسانه های ارتباطی به شرح زیر است

1-سرعت :

بعضی از رسانه ها سریع تر از سایرین عمل می کنند و زودتر به اخبار و رویداد ها دسترسی  پیدا می کنند . یک خبر تازه با اولویت زیر بدست افراد می رسد: به وسیله فرد مطلع و حاضر در صحنه ،روزنامه محلی ،سایت خبری

2-عمق :

تاثیر یک رسانه ارتباطی بر روی مخاطب به عمق آن بستگی دارد . مثلا تاثیر کتاب بر ذهن خواننده از تاثیر سایر رسانه ها بیشتر است . سینما دردرجه دوم واقع شده است ،مجله و سایت های خبری در اولویتهای بعدی قرار می گیرند

3-وسعت :

وسعت یک رسانه عبارت است از گستردگی و میزان اطلاعاتی که رسانه در مورد یک موضوع به خصوص ارائه می کند

4- دسترسی:

میزان دسترسی به رسانه ها با توجه به فراوانی آنها در جامعه متفاوت است . هم اکنون سایت های خبری بیشتر از سایر گیرنده ها در دسترس همگان است

5-تداوم :

کتاب تاثیر پایداری نسبت به سایر رسانه ها در ذهن بر جای می گذارد . در حالی که برنامه سایت های خبری یا سایت های خبری به علت تکرار نگهداری در حافظه را تقویت می کند

4-3-2خبر و اهمیت نقش آن در رسانه ها

نشر خبر یکی از مهمترین وظایف وسایل ارتباط جمعی و از جمله کارکردهایی است که این وسایل را به ابزاری قدرتمند برای نفوذ در افکار عمومی و جهت دادن به نگرش ها تبدیل می کند و اساسا رسانه ها همراه با خبر متولد می شوند .(بدیغی ،1378،ص198)

رسانه در دنیای امروز پدیده ای اجتماعی است که با انتقال اطلاعات و معلومات جدید ومبادله افکار وعقاید عمومی در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده گرفته است

بخش های خبری رسانه ها ،به دلیل اهمیت ویژه ای که دارند ،شاید مهم ترین منبع کسب خبر مردم از رویداد های مختلف سیاسی ،نظامی و ; جهان باشند .(معتمد نژاد ،1371،ص 199)

ارائه یک پدیده یا رویداد در رسانه به صورت خبر ، از دیدگاه نظریه پردازان انتقادنگر فعالیت یا کنشی بی طرفانه و عاری از ارزش گذاری نیست ؛ از نظر این دیدگاه رسانه ها یک کنش هستند و بنابراین هر اقدام رسانه ای و به عبارت دیگر ،هر نوع عرضه و ارائه رسانه ای به نحوی حل ناشدنی به ادراکات و گرایش های گزارشگران آغشته می شود

بنابراین خبر انعکاس واقعه یا رویداد نیست ،بلکه بازسازی واقعیتی براساس خواست آفریننده آن است. ار دیدگاه گروه رسانه ای دانشگاه گلاسکو انگلیس ،خبر نه یک پدیده طبیعی ،بلکه مصنوع ایدئولوژی و گفتمانی است که نه تنها واقعیت اجتماعی را بی طرفانه منعکس نمی سازد ،بلکه در ساخت اجتماعی واقعیت هم مداخله می کند

خبر ،انگاره ای از واقعیت است که برای تغییر در ساخت واقعیت ساختخ و پرداخته می شود . به عبارت دیگر ،جهان رسانه ای با جهان واقعی تفاوت آشکاری دارد . صاحبان صنایع خبری و عاملان خبر گزاری های بزرگ با به کارگیری فنون مهندسی خبر همچون گزینش گری ،انگاره سازی و برجسته سازی ،تصویر و تفسیری از واقعیت ارائه می دهند که منابع سیاسی و اقتصادی خود را تامین نمایند

5-3-2خبر و مفاهیم مربوط به آن

خبر به معنای آگاهی ، اطلاع ،آگهی و وقوف می باشد . خبر کلمه مفردی است که به مبتدا نسبت داده می شود تا با آن کلامی ساخته شود و هنگامی که چون این کلام به مخاطب القا شد او از حالت منتظره ای که دارد درآید و به اصطلاح سکوت او در این مورد جایز باشد (لغت نامه دهخدا)

تعاریف بسیاری در حوزه خبر ،توسط صاحبنظران علوم ارتباطات مطرح شده است . از جمله دکتر نعیم بدیعی در تعریف خبر می نویسد

خبر گزارشی از رویدادهای واقعی و عینی است که می تواند دارای یک یا چند ارزش خبری باشد ؛

“گی تاچمن “  در کتاب ساختن خبر معتقد است که خبر ،ساختن اجتماعی واقعیت است . تاچمن می گید کار ساختن خبر ،ساختن خود واقعیت است نه تصویری از آن

در هر خبر 5 مورد باید رعایت شود

1-خبر باید رویدادی تازه باشد

2-محتوای خبر باید با اهمیت باشد

3-موضوع خبر باید جذاب باشد

4-خبر باید کامل و جامع باشد

5-خبر باید کوتاه و فشرده باشد(دادگران ،1379،ص 119)

دونالد مورای استاد نگارش بوستون گلاب ،در رهنمودهای خود برای نویسندگی مقوله خوب را دارای 7ویژگی می داند که عبارتند از

1-اطلاعات :

ااسانس ،عنصر خام مطالب خبری است . هر نویسنده ای برای بهتر وپربار نوشتن باید جزئیات مشخص ،دقیق و ورشنی داشته باشد

2-اهمیت :

مطلب خوب بر روی افراد تاثیر می گذارد و اطلاعات مورد نیاز آنها را فراهم می آورد

 3-تمرکز:

مطالب ماندنی محدود و بسیار متمرکزند و بیانگر موضوع خاصی اند

4-گستره :

مطلب موثر به مخاطب چشم انداز می دهد

5-شکل :

نویسنده باید مطلب را به شکل طبیعی و منطقی ارائه دهد در صورتی روایت کامل خواهد بود که تمامی اطلاعات مورد نیاز خواننده را در برداشته و اینکه مطلب مربوطه به ترتیب درست زمانی چیده شده باشد

6-بیرون بودن نویسنده :

مردم دوست دارند تا در مورد دیگران بدانند و مورد آنها مطلب بخوانند مطالب خبری زمانی کارایی بهتری دارند که نویسنده در بیرون آن باشد

7- صوت

در عصر الکترونیک و ارتباطات جمعی ،نویسنده با خواننده صحبت می کند

تعاریف قابل توجهی درباره خبر ارئه کرده اند که به اختصار به برخی از آنها اشاره می کنیم

-گروه رسانه ای گلاسکو که از مکاتب انتقاد گرا در حوزه علوم ارتباطات ،به شمار می روند بر این باورند : خبر محصول جهان سیاسی و اجتماعی است که آن جهان را گزارش می کند

1-5-3-2صفات خبر :

1-تازگی :

بهترین نشانه خبر ،ضرورت تازگی و نو بودن آن است

2-جالب بودن :

علاوه بر تازه بودن خبر ،جالب بودن اطلاعات را نیز باید در نظر گرفت تا از انتشار هر خبر یا اطلاعات نو وبه روز جلوگیری شود

3-اهمیت خبر :

اهمیت اخبار معیار ثابتی ندارد و به تناسب محل رویداد ،بخش های خبری و وضع مخاطب تفائت دارد

4-صحت خبر :

 مهمترین خصلت خبر ، صحت آن است . اگر خبر با واقعیت منطبق نباشد ،اعتماد مردم سلب می شود

2-5-3-2ارزش های خبری :

آنچه به خبر هویت می دهد ،ارزش های آن است و این ارزش ساختار خبر را تشکیل می دهند . ارزشهای خبری معیارهایی هستند که ما با کمک آنها می توانیم رویدادهای مناسبی را برای مخاطبان انتخاب کنیم

اگر بپذیریم که خبر یک فرآیند و جریان است که در طول زمان شکل می گیرد این فرآیند را با عنوان فرآیند ارزش گذاری عناصر یک رویداد تعریف می کنیم

ارزش خبری یک رویداد تحت تاثیر عوامل متعددی است که شامل موارد زیر است

الف- با عطف توجه به گیرندگان خبر ، رویداد مذکور در کجا اتفاق افتاده

ب- میزان تاثیری که آن رویداد از نظر شخصی بر یکایک گیرندگان خبر دارد

ج- تضعیف یا برتری افراد درگیر در رویداد

د-رقابت رویداد های خبری درگیر درآن لحظه

فیلیپ گایار ارزشهای خبری را به سه دسته تقسیم می کند

1-رویداد های  روز بودن :

اهمیت و ارزش خبر از نقطه نظر روزنامه نگاری در این است که تازه باشد

2- اثر گذاری :

 این ضابطه در عین حال به اصل رویداد مربوط است ،دامنه انعکاس آن زمان و مکان را نیز در بر می گیرد

3-سودمندی :

این ضابطه تا حدی پیچیده تر از دو ضابطه قبلی است . چون که نه فقط با اصل رویداد بلکه به طرز تلقی مردم نیز ارتباط دارد

دکتر دادگران نیز بر این عقیده است که در تصمیم گیریهای خبری ،عوامل زیر می توانند مورد توجه قرار گیرند

1-ارزشها و پیش بینیهای ذهنی و فردی گزارشگران و خبرنگاران رسانه جمعی

2-ارضای خواستی و نیاز های پیامگیران و اهمیتی که آنان برای اخبار قائل اند

3-دخالت سردبیران که معمولا رئیس یا عضو ارشد یک بخش محسوب می شوند

4-شیوه ها و مقرات سازمان ارتباطی

در مورد رسانه های جریان اصلی غرب ،چندین شاخص مهم برای تعیین ارزش های خبری ایفای نقش می کنند

-پایگاه قدرت و نقش فرد در واقعه

-ارتباط شخصی با گزارشگر

-محل رخداد

-موفعیت قدرت

-قابل پیش بینی بودن و یا روزمره بودن

-همخوانی با مخاطب هدف

-زمان و اولویت زمانی

-زمان بندی در فرآیند خبر رسانی

-اختصاصی بودن

هر رویدادی ،فی نفسه حاوی یک ارزش یا مجموعه ای از ارزش هاست که این ارزش ها رگه های اصلی خبر را تشکیل می دهد . طبعا توان تعیین و شناسایی این ارز ها مقوله ای مهم و تعیین کننده است

 در اینجا به توصیف و تبیین ارزشهای خبری می پردازیم این ارزش ها در سراسر جهان برای واحد های خیری شناخته شده هستند

1-در برگیری:

رویداد هنگامی دارای ارزش دربرگیری است که بر روی تعداد زیادی از افراد جامعه تاثیری در زمان حال و آینده داشته باشد

 2-شهرت:

اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی برخی از اشیاء ،هر گاه بخاطر فعالیت ها و معروفیتشان در جامعه ملی و فراملی شناخته شده باشند ،ارزش خبری دارند . شهرت ممکن است ، بار معنایی مثبت یا منفی داشته باشد .3-برخورد ها ،اختلاف ها ،درگیر ها،منازعه ها :

این گونه رویداد ها حاوی برخورد میان افراد ،گروهها ،ملتها ،حیوانات با یکدیگر در طبیعت است .برخورد ممکن است به صورت جسمانی با فکری و ایدئولوژیکی باشد

دلیل اهمیت این ارزش خبری در آن است که در برخورد ها ،همواره احتمال بر هم خوردن توازن موجود در جامعه می رود که تاثیر بر امنیت مادی و معنوی دارد

4-استثناها ،شگفتی ها :

رویدادهای غیر عادی ،اسثنایی ،عجیب یا نادر است ولی عجیب نیست . ممکن است نحوه سرقت عجیب باشد

5- فراوانی :

این ارزش خبری به اعداد و آمار مربوط است . ارقام ممکن است تعداد نفرات یا میزان خسارت های جانی و مالی باشد هر چه تعداد یا مقدار زیادتر باشد ، اهمیت این ارزش خبری بیشتر می شود

6-مجاورت :

همانطور که واقعه ای که برای یک نفر خبر است برای فرد دیگر خبر نباشد ،رویداد هایی که برای اهالی یک شهر خبر است ممکن است برای شهر دیگر ارزش خبری یکسان نداشته باشد

7- تازگی :

زمان وقوع یا تازگی رویداد به مطلب خبری ارزش ویژه ای می بخشد . رویدادی که امروز اتفاق افتاده اگر امروز گزارش نشود ،از جنبه کار رسانه ای به تاریخ پیوسته است . از نظر انتقال پیامهای خبری ،رسانه ها دائم در حال رقابت با یکدیگرند

3-5-3-2عناصر یا ارکان خبر

اگر ارزش های خبری به اخبار شکل کی دهند ،عناصر خبری را به نمایش می گذارند . هر اندازه که عناصر خبری ،کاملتر باشند ،قیافه خبر از نظر اطلاعاتی که باید به مخاطب بدهد ،جذابتر خواهد بود

در تنظیم خبر رکن اصلی شناخت عناصر خبر است بدون شناخت از عناصر خبر ،کار تنظیم خبر ،نه تنها با مشکل مواجه خواهد شد ،بلکه در صورت تنظیم نیز ابهام خبری به طور برجسته ای ظهور خواهد کرد و خبر نگار نمی تواند جذابیت خبر را به نحو صحیح به مخاطبان ارائه دهد

در نظر گرفتن این عناصر به غنای خبر می افزاید و تصویری جامعه از رویداد ها به خواننده منتقل می کند و در واقع خبر نگار برای آنکه خبر جامع ارائه دهد ،در برابر هر رویداد این 6 پرسش را برای تکمیل خبر از دیگران می پرسد تا خبری کامل و بی نقص تهیه کند

که : هر گاه خبری تهیه می کنیم باید عوامل درگیر در ماجرای آن را دقیقا بشناسیم و آنان را در خبر خود معرفی کنیم

چه : این عنصر عمدتا بر ماهیت رویدادی که قرار است به خبر تبدیل شود ،متمرکز است

کجا :هر رویدادی که از وجه مکانی برای خود یک محل وقوع دارد عنصر کجا از آنجا که کحل رویداد را مشخص می کند از اهمیت برخوردار است

کی : خواننده توسط این عنصر خبری از زمان وقوع رویداد در زمان گذشته ،حال و آینده آگاهی می یابد

چرا و چطور :عناصر خبری چرا و چطور ،جنبه تحلیلی وتوصیفی رویداد را تبیین می کند . این دو عنصر در بسیاری از مواقع با دیدگاه های شخصی خبرنگار – خواسته یا نا خواسته – آمیخته می شوند

6-3-2بررسی مفهوم زن :

موضوع زن و تلقی هر فرهنگ و نظام از آن و نیز نحوه ارائه الگو از شخصیت زن در تولیدات فرهنگی ،یکی از بهترین شاخص ها در ارزیابی عملکرد فرهنگی آن نظام به حساب می آید . مطبوعات باید با نگاه معرفت شناختی بر اساس خاستگاه و مبانی بر گرفته از اسلام ناب ، به زن در محصولات خود بنگرد ،شخصیت راستین زن را از پیرایه ها و رسوم بدوی گذشته بپیراید

در اغلب نوشته های پس از جنگ جهانی دوم واژه زن به مفهوم یک جنس بکار برده شده و نشان از تفاوت های زیست شناختی میان زن و مرد داشته است . در لوای این مفهوم زن بسان موجودی با مشکلات و مسائل خاص خود و جدای از مرد دیده شده است . با جهانی شدن مسئله تبعیض علیه زنان و تلاش بیشتر نهضت های زنان برای کسب برابری و رواج عدالت در جامعه ،تغییر نگرشی در مباحث اجتماعی نسبت به موضوع زن اتفاق افتاد

در هر حال مفهوم زن نه صرفا به خاطر تفاوت های زیست شناختی ،بلکه تحت تاثیر ایدئولوژی جوامع ،گذشته های تاریخی و عوامل مذهبی ،قومی ،اقتصادی و فرهنگی نحوه شکل گیری نقش های اجتماعی و محتوای این نقش ها در فضای گوناگون و در طول زمان متفاوت و همواره در حال تغییر بوده است

زن در مقدمه قانون اساسی از حالت شی ، یا ابزار کار و یا در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار بودن خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری و در پرورش فرزندان ،همرزم در میدان های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر تر و در دیدگاه اسلامی ،برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر می باشد

یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعاتی که در مورد زنان مطرح می شود ،چگونگی و میزان حضور آنان در جامعه به عنوان عاملی تاثیر گذار در سطح خرد و کلان است . با نگاهی گذرا به آمار حضور زنان در جامعه افزایش چشمگیر این قشر در سطوح مختلف مشاهده می شود

7-3-2بررسی تاریخی نقش و جایگاه زن :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد با word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد با word

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه    
بیان مسئله    
ضرورت و اهمیت تحقیق    
هدفهای پژوهش    
فرضیه و سئوالات تحقیق    
تعریف واژه‌ها    
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مقدمه    
ادبیات تحقیق    
ارتباطات و انواع آن    
اهمیت ارتباط    
وسایل ارتباط جمعی    
نقش وسایل ارتباط جمعی در تعلیم و تربیت    
چهارچوب نظری تحقیق    
نظریه‌های تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مخاطبین    
دسته اول: نظریات رسانه محور    
دسته دوم: نظریه‌های مخاطب محور    
دسته سوم: نظریه‌های روان شناختی    
تلویزیون    
اثرات و اثر بخشی تلویزیون    
جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی    
چهارچوب نظری فرضیات تحقیق    
خلاصه    
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق    
روش جمع آوری اطلاعات    
جامعه آماری    
حجم نمونه    
روش تحلیل داده‌ها    
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اول نتیجه کلی آزمون فرضیات    
بخش دوم آمار استنباطی    
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
نتیجه    
پیشنهادها    
پیشنهادهای موضوعی پژوهش    
محدودیت‌های پژوهشی    
پیوستها
جدول مادر
پرسشنامه

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد با word

–          کمپ کمپیل «روان شناسی اجتماعی کاربردی» ترجمه ماهر فرهاد. انتشارات آستان قدس رضوی

–     خیر محمد(1365) راطه شکست تحصیلی با زمینه‌ها و شرایط خانوادگی. مجله علوم اجتماعی و انسانی. دانشگاه شیراز- دوره اول شماره دوم

–          شریعتمداری- علی- رسالت. تربیتی و علمی مراکز آموزشی 1374 انتشارات سمت

–     عالی- شهین دخت (1381) بررسی و تحلیل محتوای برنامه‌ها و متون ارائه شده در وسایل ارتباط جمعی محلی استان اصفهان در رابطه با مسائل تعلیم و تربیت شورای تحقیقات استان اصفهان

–     عریضی- فروغ. تحلیل محتوای پنج فیلم ویدئویی در استان اصفهان 1384 طرح پژوهشی اداره فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران

–          کنیر آلبوت. تحلیل وسیله ارتباط جمعی. تحلیل محتوا- ترجمه سعید آذری 1374 انتشارات صدا وسیما

–          کازنو، ژان، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی- ترجمه باقر ساروخانی- منوچهر محسنی 1370 انتشارات اطلاعات

–          کازنو، ژان- قدرت تلویزیون، ترجمه، علی اسدی 1364 انتشارات امیرکبیر

–          کرینپدوروف کلوس- تحلیل محتوای مبانی روان شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی 1378 انتشارات سروش

–          محسنیان راد، مهدی. ارتباط شناسی 1369، انتشارات سروش

–          مک براید. یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج بار 1369 انتشارات سروش

–          ملون مارتینز انریک، تلویزیون در خانواده و جامعه، ترجمه جمشید ارجمند 1354 انتشارات رادیو و تلویزیون ایران

–          معتمد نژاد کاظم، وسایل ارتباط جمعی 1371 دانشگاه علامه طباطبایی

–          نقیب السادات، سیدرضا، تحلیل محتوای فیلمها پربیننده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 یار علی، جواد، تحلیل محتوای کتب و عوامل فرهنگی توسط دانشجویان استان

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی ارتباط برنامه‌های پربیننده تلویزیون با رفتارهای اجتماعی می‌باشد

هدف از انجام پژوهش آن بوده است که برنامه‌های پربیننده تلویزیون را پیدا کرده است وسپس ارتباط برنامه‌ها با رفتارهای اجتماعی را بستجیم متغیرهای که در این پژوهش مورد بررسی واقع شده‌اند عبارتند از

 برنامه‌های پربیننده تلویزیون به عنوان متغیر مستقل
رفتارهای اجتماعی شامل ابعاد اجتماعی، عاطفی، معنوی- اخلاقی و شناختی اقتصادی به عنوان متغیرهای وابسته

با استفاده از این روش و پرسشنامه 100 نفر انتخاب شده مورد بررسی واقع شده‌اند

ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است روایی آنها با استفاده از نظرات اساتید و پایایی آنها با روش بازآزمایی بررسی و سپس مورد استفاده واقع شده‌اند

روش انجام پژوهش بدین صورت بوده است که در مرحله اول برنامه‌های پربیننده را تعیین کرده‌ایم و سپس ارتباط این برنامه‌ها را با رفتارهای اجتماعی از ابعاد گوناگون سنجیده‌ایم

ما معتقدیم هر شخص عاقلی که برنامه‌های تلویزیون را از صبح تا شب می‌بیند بعید است نیاز به تغییر بنیادی در شیوه استفاده جامعه از قویترین و نافذترین وسیله ارتباط جمعی در راستای سرگرمی و تنوین فکر نوجوانان را حس نکند

   (کنت ماسون، 1978)

مقدمه

در جوامع امروز همه ملتها با هر نظام سیاسی و اجتماعی پیشرفته و در حال پیشرفت به مسئله آموزش و پرورش توجه دارند و نسبت به دیگر فعالیت های اجتماعی برای آن اهمیت بیشتری قائل هستند (خیر 1368) این توجه بی دلیل نیست و بر منطق قوی بنیاد نهاده شده است. زیرا امروزه تربیت فرزندان را مهمترین نیازهای زندگی اجتماعی می‌شناسد در این راستا یکی از موضوعات بسیار مهم که توجه بسیاری از روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود معطوف داشته است رابطه بین رسانه‌ها با تعلیم و تربیت و رفتارهای اجتماعی است. احتمالاً اختلاف نظر عمده‌ای در باب استعداد تربیتی وسیع وسایل ارتباط جمعی (به ویژه تلویزیون) وجود ندارد. انسان امروز با آشنایی با اصول و یافته های علمی و استفاده از روشها، فنون و وسایل جدید که علم و صنعت در اختیار او قرار داده است، توانسته است از ابعاد زمان و مکان به میزان قابل ملاحظه‌ای بکاهد و امکان اشاعه و ترویج افکار، اطلاعات ارزشها و نگرشهایی مطلوب را با سرعت سهولت و قدرت غیر قابل انتظاری بدست آورد

وسایل ارتباط جمعی که یکی از فنون مذکور است می‌تواند نقش عمده‌ای را در زمینه رشد و توسعه فراهم نموده و همچنین مشکلات فردی و اجتماعی را که بخش عمده‌ای از آن ریشه در آموزش و پرورش دارد بکاهد

بیان مسئله

رفتارهای اجتماعی، کل رفتارهایی هستند که هر فرد انسانی به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی و با داشتن نقش و پایگاه رسمی یا غیر رسمی از خود بروز می‌دهد. به طور کلی، نظریه‌هایی مربوط به وسایل ارتباط جمعی در دو دسته قرار می‌گیرد دسته‌ای از نظریه‌ها مخاطب را کاملاً منفعل کنش پذیر، ساده لوح و آماده تغییر تلقی نموده‌اند (نظریه رسانه محور) در مقابل این نظریه‌ها دسته دیگری قرار دارند که مخاطب را کاملاً پویا، هوشمند و هدف دار و صاحب فکر واندیشه و انتخاب می‌دانند. مبتنی براین دیدگاه وسایل ارتباط جمعی تاثیر محدود دارند (نظریه مخاطب محور) نظریه‌های نیاز جویی و هماهنگی شناختی از این دسته‌اند       (نقیب السادات، 1376)

کودکان و نوجوانان در حالی پا به مدرسه می‌گذارند که بسیاری از وقت خود را صرف دیدن و شنیدن برنامه‌های وسایل ارتباط جمعی کرده‌اند. رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون قوی‌ترین عامل اجتماعی کننده در جامعه کنونی ماست. تلویزیون به عنوان یک رسانه، مردم را از طریق پیامهای عاطفی نه واقعی تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین لحاظ برنامه‌های نمایشی تلویزیون موفق‌ترین و پربیننده‌ترین برنامه‌هاست آنچه نظر مردم را جلب می‌کند محتوای واقعی برنامه‌ها نیست بلکه محتوای فردی اجتماعی و عاطفی آن است، آنچه بیش از همه در ذهن تماشاگر می‌ماند ظاهر شدن و نحوه رفتار افراد است.                                                                       (عالی، 1381)

در حالی که مدارس به تاکید خود بر فرایندهای شناختی ادامه می‌دهند تمامی یادگیری‌های دانش آموزان در خارج از محیط کلاس به خودشان مربوط می‌شود. در حالی که کارکنان مدرسه با بهره گیری از اعمال بر محتوا سعی بر آموزش ارزشها و رفتارهای صحیح دارند. فیلم سازان با فیلم‌های خود دانش آموزان را با تجاربی غوطه ور می‌سازند که غالباً با ارزشهایی که انتظار می‌رود و مدرسه آموزش می‌دهند مغایرند. آمار سال 1981 نشان داده است نوجوانان هفته‌ای 23 ساعت از وقت خود را به تماشای تلویزیون نشسته‌اند.                                                     (عالی، 1381)

معمولاً معلمان و والدین راجع به رفتار دانش آموزان و فرزندان صحبت می‌کنند اما تصور روشنی از تعریف رفتار در ذهن ندارند. در بحث راجع به تعلیم و تربیت نیز از رفتار فرد سخن به میان می‌آید اما در این زمینه هم مفهوم روشنی از رفتار در نظر گرفته نمی‌شود. افزون براین، جنبه‌های مختلف رفتار که در ابعاد اساسی شخصیت فرد منعکس می‌شود از نظر دور می‌ماند                                         (شریعتمداری، 1376)

جالب این است که مربیان و والدین یا خود فرد میل دارند در زمینه‌های مختلف، مثل زمینه‌های شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی و معنوی موجبات رشد را فراهم سازند، اما در عمل این جنبه‌ها مانند خود مفهومی در وضعی ابهام آمیز طرح می‌شوند. تفاوت رفتارها و یا جنبه‌های مختلف رفتار بررسی ابعاد مختلف است از وحدت و انسجام ویژه‌ای برخوردار است. در واقع رفتارهای گوناگون با یکدیگر ارتباط دارند. رفتار اجتماعی جدا از رفتار شناختی نیست و رفتار شناختی در سایه رفتار معنوی اخلاقی از انسجام و استحکام خاصی برخوردار می‌شوند، انسان موجودی اجتماعی است علاقه فرد به جمع، لذت بردن فرد از زندگی اجتماعی، آشنایی با فرهنگ جامعه ادراک و شناسایی نظام اقتصادی یا فلسفه اجتماعی سازگاری با جمع توافق با دیگران در حیات جمعی همکاری با دیگران در زندگی اجتماعی تشابه با دیگران تبادل نظر با دیگران و… همه منعکس کننده بعد اجتماعی اشخاص است.   (شریعتمداری، 1376)

مسئله اساسی در این پژوهش بررسی ارتباط برنامه‌های پر بیننده تلویزیون با رفتارهای اجتماعی دانشجویان از دیدگاه آنان می‌باشد. در اینجا رفتارهای اجتماعی از چند بعد مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد

 بعد اجتماعی (در ارتباط با خانواده و اجتماع)
بعد عاطفی (خشونت و محبت)
بعد اخلاقی- معنوی (ارزشهای اخلاقی فرد ارزشها اخلاقی اجتماع)
بعد اقتصادی (عوامل اقتصادی موثر بر رفتارهای اجتماعی)

ضرورت و اهمیت تحقیق

ادراک شهودی تمایز میان عملکرد و یادگیری و اثرات تقویت و تنبیه مشاهده‌ای موجب شده است بسیاری  از والدین و معلمان، نسبت به برنامه‌هایی که در تلویزیون به نمایش گذاشته می‌شود نگران شوند. هر دانش آموز از کودکستان تا دبیرستان به طور تقریبی 12000 ساعت وقت صرف تماشای تلویزیون می‌کند در تمام این مدت تلویزیون در حال آموزش است ودانش آموزان در حال یادگیری

       (از کمپ، استوارت 1996)

اطلاعات بدست آمده به مسئولان و دست اندرکاران کمک می‌کند تا

 نیروهایی که از طریق تلویزیون (رسانه) بر جوانان اثر می‌کند را بشناسد
به راهنمایی والدین دانش آموز، آموزش خانواده در پیشبرد مشاوره کمک می‌کند
پس از شناخت خط سیر فکری و اجتماعی و علایق جوانان با اطلاع رسانی لازم به جوانان تاثیرات احتمالاً منفی تلویزیون را کاهش دهد

هدفهای پژوهش

هدفهای کلی دو قسم است

 پیدا کردن برنامه‌های پربیننده تلویزیون
ارتباط برنامه‌ها با رفتارهای اجتماعی

هدف‌های جزیی

 بررسی ارتباط برنامه‌های پربیننده تلویزیون با رفتارهای اجتماعی، عاطفی، معنوی، اخلاقی و شناختی و اقتصادی
بررسی رابطه درآمد، شغل، سن با میزان ارتباط برنامه‌های پربیننده تلویزیون و رفتارهای اجتماعی

فرضیه و سئوالات تحقیق

فرضیه اول

آیا تماشای برنامه‌های تلویزیون بر رفتارهای اجتماعی افراد تاثیر می‌گذارد

فرضیه دوم

آیا بین تماشای برنامه‌های پر بیننده تلویزیون و عوامل اقتصادی رابطه‌ای وجود دارد

فرضیه سوم

تا چه حد بین انتخاب برنامه‌های پربیننده تلویزیون و مسائل اخلاقی و عاطفی رابطه وجود دارد

قرضیه چهارم

آیا تماشای برنامه‌های پربیننده تلویزیون بر رفتارهای مذهبی و مسائل مذهبی تاثیر می‌گذارد

تعریف واژه‌ها

برنامه‌های پر بیننده تلویزیون

منظور آن دسته از برنامه‌هایی که تعداد علاقمندان به تماشای آنها نسبت به سایر برنامه‌ها بیشتر است. با استفاده از پرسشنامه تهیه شده در این مورد این برنامه‌ها مشخص می‌شود. در این جا برنامه‌هایی که بیش از %60 نمونه به آن علاقمند بوده‌اند جزء برنامه‌های پربیننده تعریف شده‌اند

رفتارهای اجتماعی

کل رفتارهایی که هر فرد انسانی به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی و با دانستن نقش و پایگاه رسمی و غیر رسمی از خود بروز می‌دهد

رفتارهای اجتماعی از بعد اجتماعی

در این جا منظور میزان علاقه فرد به جمع، آشنایی با فرهنگ جامعه ادراک و شناسایی نظام اعتقادی یا فلسفه اجتماعی، توافق با دیگران در حیات جمعی است. متغیر فوق با استفاده از پرسشنامه تهیه شده در این مورد اندازه گیری خواهد شد. با تعیین نقطه برش برای این بعد چنانچه نمره فردی در پرسشنامه مربوط بیش از 30 باشد نشان دهنده وجود رابطه بین رفتار و برنامه مورد نظر بوده است

رفتارهای اجتماعی از بعد عاطفی

رفتارهایی که توام با هیجان، حسرت، پریشانی و نفرت و حسرت و خشم و دعوا و غرور و… می‌باشد این رفتارها نیز با استفاده از پرسشنامه تهیه شده در این مورد اندازه گیری خواهد شد با تعیین نقطه برش وجود رابطه در صورتی تایید می‌شود که نمره فرد از این پرسشنامه بیشتر از 50 %  باشد

رفتارهای اجتماعی از بعد معنوی- اخلاقی

آنچه موجب فهم بهتر مبانی اعتقادی و نقش آنها در زندگی روزمره می‌شود مثل پاکی، صداقت و همکاری و فهم بهتر نظرات مختلف دیگران و برخورد افراد را با دیگران بررسی می‌کند که این رفتارها هم با استفاده از پرسشنامه ارزیابی می‌شود

رفتارهای اجتماعی از بعد اقتصادی

رفتارهایی است که نشان دهنده عکس عمل اقتصادی افراد در رابطه با تماشای برنامه‌ها و تاثیر آنها بر زندگی اقتصادی افراد مثل تاثیر درآمد و شغل و تجملات با انتخاب برنامه‌های تلویزیون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی با word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی با word

چکیده    
مقدمه    
نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی    
نقوش اجتماعی موبایل    
موبایل وایجاد احساس امنیت    
موبایل و احساس استقلال    
سیاست در ورای موبایل    
دوست یابی وگسترش شبکه اجتماعی    
موبایل بهترین دوست خانم های مجرد    
موبایل واسترس(فشارروانی)    
اعتیاد به موبایل    
تفاوت دیدگاه خانم ها وآقایان درخصوص موبایل    
شنود و نکاتی برای جلوگیری از آن    
تسهیل دربرقراری ارتباط    
نیاز روحی جامعه به تفریح وتفنن    
کارکرد پیام رسانی    
ایجاد ارتباط انسانی    
ایجاد تفنن و سرگرمی و تولید انبوه طنز    
کارکرد تبلیغاتی    
کارکرد سیاسی    
کارکرد رسانه‌یی    
ایجاد شبکه‌های اجتماعی مجازی    
ساخت پذیرشها ، یا وجهه‌نظر    
گسترش ادبیات ویژه    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی با word

1- ماه نامه – اطلاعات سیاسی اقتصادی – شماره 246 – 245 نویسنده: منیره – عرب / مجتبی – مقصودی

2- مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران _مجله الکترونیکی _ شماره دوم دوره سوم _ امیررضا اصنافی و علی حمیدی

3- Newsday.com ( مقاله نقش موبایل در توسعه اقتصادی کشورهای فقیر )

4- گفتگوی همشهری با دکتر محمود اکرامی درباره کتاب «مردم‌شناسی ارتباطات خودمانی»

چکیده

عصر حاضر را می توان تلفیقی از ارتباطات واطلاعات دانست ، عصری که بشر در آن بیش از گذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیاز می داند . امروزه با در اختیار داشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته ، امکان برقراری سریع ارتباط وتبادل سریع اطلاعات ازطریق تلفن همراه بیش از پیش میسر گردیده است ، افراد در هرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت کنند

در ابتدا تلفن‌همراه به عنوان تلفنی، با قابلیت جابه‌جایی وارد جامعه شد. تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که از جمله دلایل اولیه استفاده اجتماعی از این وسیله، «کسب و کار» و «امنیت» بود. اما پس از مدت زمان کوتاهی، تلفن‌ همراه به نحوی بنیادین سبک‌های ارتباطی کاربران را دستخوش تغییرات عمده کرد.  تلفن همراه در میان فن‌آوری‌های نوین، به دلیل برخورداری از قابلیت فراگیر بودن و کثرت کاربران  تأثیر به مراتب قوی‌تری بر زندگی اجتماعی، سبک زندگی و رفتار مصرفی، مصرف‌کنندگان داشته است. در این نوشتار تلاش شده است تا برخی از تأثیرات این فن‌آوری نوین ارتباطی بر زندگی کاربران آن مورد بررسی قرار گیرد

کلیدواژگان:موبایل-همراه-پیامک-ارتباط-اطلاعات

مقدمه

کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیداکند . این امر سبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظور آموزش وگسترش دانش به گونه ای فزاینده از طریق رایانه امکان پذیر شود ، با ظهور و گسترش اینترنت ، امروز در جهان ارتباطات ، تلفن به عنوان یک وسیله ارتباط شخصی بیشترین مورد استفاده را دارا است ، فکر متحرک (سیار) کردن تلفن و به کارگیری آن در مکان های مختلف به منظور بهره گیری بیشتر از این وسیله از دهه 1960 میلادی در کشورهای اسکاندیناوی شکل گرفت و در سال 1975 از سوی این کشورها با سیستم آنالوگ به بازار عرضه شد.( ماه نامه – اطلاعات سیاسی اقتصادی – شماره 246 – 245 نویسنده: منیره – عرب / مجتبی – مقصودی)

نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی

نسل اول تلفن های همراه در سال 1979 برای استفاده تجاری در آمریکا و ژاپن به کارگرفته شد . بهره برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور در مردادماه سال 1373 درتهران با استفاده از 176 فرستنده و با ظرفیت 9200 شماره آغاز شد که به سرعت به تعداد مشترکین آن افزوده گردید ، هرچند که همزمان با افزایش تعداد مشترکین ، کیفیت آن افزایش نیافته و در بسیاری از مواقع نارضایتی مردم از ضعف ارتباطی این وسیله ارتباطی مشهود است

از جمله عواملی که باعث می شود ارتباط از طریق موبایل ضعیف شود یا اصلا صورت نگیرد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد

پوشش رادیویی نامناسب ، یا به اصطلاح نقطه کور رادیویی

ترافیک بالا در یک منطقه یا مناسب نبودن سیگنال ها

افزایش تعداد موبایل بدون افزایش متناسب آنتن موبایل که منجر به ایجاد ترافیک می گردد

متنوع بودن شرکت هایی که از آنها دستگاههای سوئیچینگ، موبایل وتاسیسات مربوط به موبایل خریداری می شود

تنوع تجهیزات BTS= base station transceiver که همان آنتن موبایل است که به عنوان واسطه بین گوشی و شبکه موبایل عمل می کند و با توجه به محل نصب برای آن ظرفیت مشخص می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید