Archive for the ‘آموزش ابتدايي’ Category

دانلود بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان با word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان با word

چکیده
مقدمه
بیان مسئله
سوال مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیر های تحقیق
«یادگیری و بهداشت روانی(کتاب بهداشت روانی) »
« روش های یاد گیری »
« پاسخ شرطی »
« طرق از بین بردن رفتار شرطی »
«تجارب هیجانی»
« ادامه ی رفتار شرطی»
( حل مسائل )
« یادگیری بر اساس آزمایش و خطا »
« کارل راجرز بصیرت را چنین تعریف می کند»
« قانون تاثیر و تقویت رفتار »
تعمیم یا انتقال یادگیری
« مراحل سازگاری »
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
روش آماری مربوط به زمینه ها
روش تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان با word

آزاد – حسین – روانشناسی شخصیت – انتشارات رشد – سال 1383 – تهران
بیانی – احمد – روش تحقیق – انتشارات رشد – سال 1380 – تهران
دلاور – علی – آمار استنباطی – انتشارات رشد – سال 1382 – تهران
دلاور – علی – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد – سال 1380 – تهران
دادستان – پریرخ – روانشناسی رنگ ها و تأثیرات آن – انتشارات بیان – سال 1382 – تهران
سیف – علی اکبر – روانشناسی یادگیری – انتشارات ارجمند – سال 1380 – تهران
شعاری نژاد – حسین – روانشناسی رشد – انتشارات سمت – سال 1382 – تهران
گنجی – علی اکبر – روانشناسی رشد (1) – انتشارات رشد – سال 1380 – تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان شهرستان آبادان است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از تاثیر رنگها بر یادگیری در دختران و پسران  دارای تفاوت است و همین طور رنگ زمینه در یادگیری تاثیر دارد که جامعه آماری عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقطع اول دبستان است که با آمار به دست امده 540 نفر است که 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون گردنیاف رنگی بر روی آنها اجرا گردیده است که نتایج بدست آمده از طریق آمار استنباطی و واریانس دو عاملی جهت فرضیه اول مورد سنجش قرار داده شده و همین طور جهت سنجش فرضیه دوم و تاثیر رنگ متن و زمینه بر روی یادگیری از روش آمار توصیفی و به دست آوردن  فراوانی و درصد آن که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین تاثیر رنگها بر روی یادگیری دختران وپسران تفاوت وجود ندارد و در حدود 42  درصد از دانش آموزان معتقدند که رنگ زمینه می تواند در یادگیری تاثیر گذار باشد

مقدمه

همان طور که اکثر روان شناسان  یادآوری کرده اند اولین سالهای زندگی در رشد روانی- عاطفی  کودک نقش بسیار مهم دارد.اریک اریکسون معتقد است که کار اصلی شخص در جریان خردسالی غیر از موارد دیگر یادگیری اعتماد است و به نظر او در دوره ی خردسالی کودک یاد می گیرد که دنیا محل خوب و رضایت بخش است یا منبع ناراحتیها و ناکامیها و هیجانهای منفی است که از دیدگاه اریکسون اولین موفقیت روانی – عاطفی کودک این است که بدون اضطراب و خشم شدید بپذیرد که مادرش جلو چشمش دورتر رود و پذیرش این بر اثر پیش بینی مسایل بیرونی صورت می گیرد

تعداد زیادی از روان شناسان مخصوصا آنهایی که تحت تاثیر سنت فرویدی قرار گرفته اند معتقدند که اولین روابط کودک برای روابط بعدی او با دیگران الگو قرار می گیرد

روان شناسان اهمیت رشد عاطفی سالم را یادآوری کرده اند که تمام این مسایل نشات گرفته از یادگیری در کودکی است که مسایل عاطفی شناختی و حتی تاثیر رنگ ها در اوان کودکی می تواند دیدگاه کودک را تغییر دهد

توانایی و تاثیر رنگ نیز بر روی یادگیری عمل نمادها را همراهی می کنند که این توانایی ها مخصوصا در بازی کودک تجلی میکنند و مثلا شکل تقلید تاخیری و بازی نمادین با رنگ مورد علاقه کودک می تواند تاثیر پذیری بیشتری داشته باشد که رنگ به نوعی بر روحیه و شخصیت کودک می تواند تاثیر گذار باشد به طوری که رنگ های تند مثل قرمز و آبی در یادگیری بیشتر خود را نشان می دهند

بیان مسئله

در طول مرحله ی حسی- حرکتی یعنی از بدو تولد تا دو سالگی کودک مخصوصا مشغول کشف روابط بین حواس اعمال و پیامدهای انهاست که ویژگی اصلی این مرحله کشف پایداری شیء  است که تاثیر رنگ اشیاء در این کشف پایداری اشیاء  می تواند نقش بسزایی داشته باشد

پایداری شیء و تثبیت رنگ ها در ذهن کودکان توانایی درک موجودیت یک شئ به رغم غیر قابل رویت بودن آن که در مرحله ی حسی و حرکتی کودک با تحول تند و درک پایداری شیء و تاثیر رنگ در بر ذهنیت خود را می تواند کم کم باور کند و همین طور می توان گفت که روان شناسی رنگ بر روی یادگیری و تاثیر آن بر ذهنیت کودک می تواند نقش مهمی داشته باشد که به این صورت رنگ های اصلی به مانند قرمز و سبز و آبی می تواند در سریع یاد گرفتن نقش داشته باشد به این شکل که کودک همیشه به دنبال دنیای رنگی برای خود می گشته است و این تاثیر هم می تواند در سریع یاد گرفتن نقش داشته باشد که حال این رنگ ها به شاد بودن یا سیاه بودن می تواند تقسیم شود که هر کدام یک نقشی می توانند داشته باشند

سوال مسئله

1-آیا رنگ زمینه و متن در یادگیری کودکان تاثیر دارد

2-آیا در تاثیر یادگیری دختران و پسران تفاوت وجود دارد

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر تاثیر رنگ ها بر یادگیری کودکان است به این صورت که آیا رنگ آمیزی در اشیاء و اشکال در کتاب ها و حتی رنگ آمیزی در منزل و نوع رنگ های استفاده شده می تواند در یادگیری سریع کودک و آشنا شدن آن با وسایل و محیط خانه و اطراف نقش به سزایی داشته باشد و آیا محیط رنگی تاثیرش بیشتر از محیط سیاه سفید خواهد بود

اهمیت و ضرورت تحقیق

سازگاری های متعدد کودک موجب می شود که او از مراحل مختلفی بگذرد مراحلی که ساخت تدریجی  طرحوارهای تازه را به همراه می آورد

این ساخت همیشه بر اساس یک نظم قابل پیش بینی صورت می گیرد که به عبارت دیگر هر چیز که تجربه و آموزش می توانند آهنگ عبور کودک از این مراحل را تند یا کند کنند هیچ چیزی نمی تواند نظم بسار آنها را بر هم زند و یادگیری نقش بسزایی در زندگی کودکان داشته و دارند که بستگی به عوامل تازه و جدیدی هستند که این عوامل که مهم جلوه کند تاثیر رنگها در یادگیری کودکان است اینکه آیا در به یاد سپردن بسیاری از مطالب و اشیاء می توان رنگ و تاثیر آن را مهم دانست

همیدست با پژوهش های انجام شده بتوان مراحل سریع یادگیری را در بین کودکان شناخته و سعی کنیم که یادگیری برای کودکان به طور آسان و سهل انجام گیرد که این تحقیقات در مراکز مهد کودک و خانواده می تواند نقش بسزایی داشته باشد

فرضیه تحقیق

1-رنگ زمینه متن در یادگیری کودکان تاثیر دارد

2-تاثیر رنگ ها بر یادگیری دختران و پسران تفاوت وجود دارد

متغیر های تحقیق

رنگ ها : متغیر مستقل

یادگیری : متغیر وابسته

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

یادگیری عبارتبد از توانایی بالقوه و نسبتا پایدار که فرد بر اثر ممارست و تمرین می تواند به آن دست یابد و بالاخره عبارتند از نمره ایست که از آزمودنی از آزمون مربوط به آموزش و یادگیری به دست آمده است

تاثیر رنگ ها عبارتند از: تاثیری که رنگ ها بر آموزش و یادگیری کودکان می تواند داشته باشد و اینکه رنگ ها در آموزش و به یاد سپردن اشیاء و مطالب می توهند نقش مهمی داشته باشد

«یادگیری و بهداشت روانی(کتاب بهداشت روانی) »

بشر گنجایش یادگیری را به ارث می برد ولی تمامی رفتارهای او به غیر از رفتارهای انعکاسی ساده بر اساس یادگیری است

او مغز خود را به ارث می برد ولی تمام معلومات و چگونگی روابط آنها را فرا می گیرد.او گنجایش تطبیق و سازش را از راه وراثت کسب می کند ولی نوع سازش و طرقی را که به این منظور انتخاب می کند، در اثر تجربه اخذ می نماید.مثلا گنجایش یاد گرفتن زبان ارثی است ولی در اینکه شخص چه نوع زبانی را صحبت می کند بستگی به آموزش و پرورش دارد.به همین منوال قدرت و گنجایش ایجاد عواطف و احساسات در افراد موروثی است ولی اینکه شخص دچار اختلالات عواطف و احساسات می شود ارتباط زیادی به یادگیری دارد

افراد انسان دائما در حال تطبیق و سازش با محیط خود هستند و هر اقدام به سازش مستلزم تغییر رفتارهای قبلی و آموختن رفتارهای جدیدی است

هنگامی که در فرد رفتارهای جدیدی به منظور سازش با محیط ایجاد می شود ماهیت این سازش تحت تاثیر نوع سازش های قبلی به ویژه تحت تاثیر پاداش یا تنبیه حاصله از آن در می آید

بنابر این رفتار به خصوص فرد را نه تنها در زمینه وقایع حاضر باید سنجید بلکه نسبت به رفتارهای گذشته نیز باید اندازه گیری کرد

هر فردی بر حسب مشخصات روانی خود عمل می کند بدین معنی که هیچ رفتار بشر بی علت نیست و در رفتارهای افراد نوعی ثبات و توالی وجود دارد که مشخص کننده شخصیت و طرز زندگی آنهاست اگرچه شخصیت افراد دائما معقول می گردد ولی در پایه و اساس آن تغییرات کلی داده نمی شود

 « روش های یاد گیری »

در حال حاضر علم روان شناسی اطلاعاتی درباره ی چگونگی یادگیری و مقدار و شرایط آن در دست دارد و به وسایل علمی می تواند مقدار تغییری را که یادگیری در رفتار به وجود می آورد اندازه گیری کند ولی دانش ما در باره ی اتفاقاتی که هنگام یادگیری در سلسله ی اعصاب روی می دهد بسیار نا چیز است و با وجود اینکه قریب نیم قرن است که آزمایشگاهایی در مورد رابطه ی یادگیری با سلسله ی اعصاب به عمل می آید هنوز به کشف مطالب قابل اهمیتی نرسیده ایم

در حال حاضر نه روان شناسان فیزیو لوژیکی قادر به پاسخگویی به بسیاری از پرسشها در این زمینه هستند و نه متخصصان اعصاب ولی امیدست که در آینده این علماء بتوانند پرده از بسیاری مبهمات مربوط به یادگیری و سلسله ی اعصاب بردارند

گذشته از اینها ما می توانیم بدون اینکه اطلاعات کافی درباره ی تشکیلات سلسله اعصاب در دست باشد تحقیقاتی در زمینه های یادگیری انجام دهیم

« پاسخ شرطی »

در اوایل قرن بیستم فیزیو توژیست روسی به نام پاولوف مشاهده کرد که بزاق دهان سگی که مورد آزمایش است نه تنها در اثرغذا ترشح می کند بلکه انگیزه های غیر مؤثر دیگری نیز مانند آزمایش کننده و یا صدای پای او (البته بعد از اینکه مدتی با غذا دادن به سگ تؤام بوده است)سبب ترشح بزاق دهان سگ می شود

بر اساس این مشاهدات پاولف آزمایش معروف خود را در شرطی کردن رفتار انجام داد. پاولف سگی را که به آن آزمایش هایی انجام داده بود به میزی بست سپس زنگی را به صدا در آورد و بعد از اینکه صدای زنگ چند ثانیه ادامه داشت غذا در دهان سگ گذاشت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحی فعالیت های یادگیری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طراحی فعالیت های یادگیری با word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحی فعالیت های یادگیری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله طراحی فعالیت های یادگیری با word

مقدمه    
طراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته ها    
طراحی فعالیت هایی برای رفع بد فهمی دانش آموزان    
فعالیت به تشخیص معلم راهنما    
طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث درس هدیه های آسمانی    
طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش آموزان    
طراحی فعالیت برای پرورش مهارتهای تفکر    
طراحی فعالیت برای پرورش مهارتهای تفکر    
طراحی تکلیف یادگیری برای درس ریاضی    
طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارتهای کار مشارکتی    
طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی تحصیلی    
منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله طراحی فعالیت های یادگیری با word

دکتر شعبانی، حسن، مهارتهای آموزشی و پرورشی(روش ها و فنون تدریس)، چاپ پانزدهم، انتشارات سمت، سال

دکتر سیف، علی اکبر، روش های یادگیری و مطالعه، چاپ سوم، ویرایش دوم، انتشارات دوران، سال

دکتر شفیعی، محسن، روش تدریس تربیت بدنی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، سال

مقدمه

فعالیت های یادگیری، فرصت هایی برای کسب تجربیات مستقیم، ارزیابی و باز اندیشی درباره یادگیری است. انواع فعالیتهای یادگیری که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از: درگیری تحصیلی، مرور مباحث، سنجش آموخته ها یادگیری مشارکتی، مهارت های تفکر، طراحی تکیف، رفع بد فهمی، رفع عقب ماندگی تحصیلی و ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان در طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت های یادگیری، دانشجویان در معرض دانش کاربردی که ترکیب از انواع مختلف دانش بیانی، رویه ای، موقعیتی، فراشناختی است، قرار می دهد. فعالیتهای یادگیری انجام شده با تفکر و استفاده از منابع مختلف صورت گرفته است و آنها را به کار برده ایم تا مسائل و مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان را که در کارورزی تشخیص داده شده بود، حل شود. و سعی بر پیدا کردن نقاط مثبت و منفی آنها بر آمدیم تا در صورت مفید بودن، آنها را نه تنها خود بلکه سایر معلمان عزیز نیز به کار برند و در صورت خنثی بودن در جستجوی پیدا کردن روشی دیگر برای حل مسئله موجود بر اییم و تجربیات خود را به نسل آینده انتقال دهیم و به آرزوی موفقیت بیشتر معلمان در راستای بهبود و هر چه بیشتر دانش آموزان در امر تحصیل و تهذیب

طراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته ها

هدف: هدف این فعالیت، گرفتن املا از دانش آموزان از قسمت های مختلف کتاب با همکاری معلم و تصحیح آن برای تعیین میزان یادگیری دانش آموزان و سنجش آموخته های آنها و پی بردن به اشتباهات و تلاش در جهت پیدا کردن راه حلی برای حل آن مشکل

  گام های اجرایی

ارزیابی گام ها

1-    سلام و احوالپرسی با دانش آموزان

1-دریافت پاسخ از دانش آموزان

2-    خواندن آیه الکرسی توسط دانش آموزان

2-کنترل همخوانی و شیوه صحیح خواندن آیت الکرسی دانش آموزان

3-    بیان توضیحات در مورد نحوه گرفتن املا به دانش آموزان

3-به گار گرفتن این توضیحات در عمل توسط دانش آموزان

4-    از دانش آموزان خواسته می شود. که مشخصات خود را بنویسند

4-کنترل برگه ی دانش آموزان

5-    خواندن از روی متن تهیه شده املاء

5-بررسی هماهنگی تمامی دانش آموزان در نوشتن املاء

6-    جمع اوری برگه های امتحانی

6-مطابقت تعداد برگه ها با تعداد دانش آموزان

منابع آموزشی مورد نیاز: 1-تهیه متن املاء 2-برگه امتحان 3- قلم 4- مداد پاک کن  5-مداد تراش

روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرایند اجرا: دادن تذکرات لازم در مورد شیوه نشستن صحیح، داشتن تمرکز بر روی برگه، درشت و خوانا نوشتن به دانش آموزان

 سنجش آموخته ها:  تصحیح برگه املاء و پی بردن به اینکه تعدادی از دانش آموزان در کم و زیاد گذاشتندندانه، نقطه و همچنین در گذاشتن سرکاف دچار اشتباه می شوند و این طرح از نظر معلم، طرحی سازنده در جهت  پی بردن به اشکالات دانش آموزان است

امضاء معلم

گزارش روایی از گام های اجرایی فعالیت

در روز سه شنبه 19/12/93 ساعت 10 صبح به همراه معلم وارد کلاس شدیم. پس از سلام  کردن، دانش آموزان هم صدا آیت الکرسی را قرائت کردند. سپس از دانش آموزان خواستیم که هر کدام در جای مناسبی بنشینند و مشخصات خود را بر بالای برگه بنویسند و بعد از آن توضیحاتی درباره اینکه ابتدا باید قلم های خود را بر روی برگه گذاشته و به متن خوانده شده گوش دهند و هر جمله حداکثر سه بار تکرار می شود. آنها هیچ گونه نگرانی راجع به عقب افتادن نداشته باشند و بعد از آماده شدن دانش آموزان، شروع به خواندن از روی متن تهیه شده کردیم و هم چنین در حین املاء گفتن تذکراتی راجع به داشتن تمرکز بر روی برگه، صحیح نشستن، درشت و خوانا نوشتن به آنها داده شد و در انتها از دانش آموزان خواستیم که برگه خود را بالا گرفته و به جمع آوری آنها پرداختیم. شایان ذکر است که دو نفر از دانش آموزان به دلیل داشتن اختلال نوشتاری، موفق به نوشتن متن کاملا املاء نشده بودند که به کنار آنها رفتیم و قسمت های عقب افتاده را مجدداً برایشان خواندیم


طراحی فعالیت هایی برای رفع بد فهمی دانش آموزان

هدف: در این فعالیت، با توجه به املای گرفته شده در تاریخ  19/12/93 و پی بردن به اشتباهات دانش آموزان در زمینه کم و زیاد گذاشتن نقطه، دندانه و ;; در جهت افزایش دقت، توجه و تمرکز دانش آموزان فعالیتی برای درگیر نمودن دانش آموزان طراحی شد

گام های اجرایی

ارزیابی گام ها

1-    سلام و احوالپرسی با دانش آموزان

2-    خواندن آیت الکرسی توسط دانش آموزان

3-    دادن توضیحاتی در مورد املای پای تخته ای

4-    انتخاب دانش آموز ضعیف برای نوشتن املاء بر روی تابلو

5-    گفتن املاء بر اساس میزان اشتباهات املاء قبلی

6-    تصحیح املاء نوشته شده بر روی تابلو توسط دانش آموزان

7-    تصحیح املاء نوشته شده در دفتر توسط دانش آموزان

1-    دریافت پاسخ از دانش آموزان

2-    کنترل همخوانی و شیوه صحیح قرائت آیت الکرسی

3-    به کار گرفتن این توضیحات در عمل توسط دانش آموزان

4-    کنترل نوشتن  دانش آموز ضعیف

5-    کنترل نوشتن سایر دانش آموزان

6-    بررسی میزان اشتباهات دانش آموز ضعیف

7-    جا به جا کردن دفتر املاء بین دانش آموزان برای کنترل میزان اشتباهات

 

منابع آموزشی مورد نیاز: 1- تخته وایت برد 2- ماژیک 3- دفتر املاء 4- مداد 5- مداد پاک کن 6- متن تهیه شده املاء

روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرایند اجرا: پس از تصحیح املاء نوشته شده بر روی تابلو توسط دانش آموزان ضعیف، املاء او را به خاطر نوشتن صحیح کلمات تشویق نموده و هم چنین نسبت به عدم دقت در مورد کم و زیاد گذاشتن نقطه، دندانه و ; تذکر داده  و از او خواسته می شود که با افزایش دقت و توجه، میزان اشتباهات خود را کاهش دهد به سمت بهبود حرکت کند. دادن تذکر به دانش آموزانی که در ضمن املاء بر روی تابلو، شکل صحیح کلمه را با صدای بلند  بیان کردند و اینکه در صورت تکرار از آمدن به تخته محروم خواهند شد

سنجش آموخته ها : با استفاده از این فعالیتها ما توانستیم میزان دقت و توجه دانش آموزان را افزایش دهیم و آنها را به املاء و یادگیری شکل صحیح کلمات علاقمند کنیم و این طرح مورد تایید معلم قرار گرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اهمیت تدریس در آموزش ابتدایی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اهمیت تدریس در آموزش ابتدایی با word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اهمیت تدریس در آموزش ابتدایی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اهمیت تدریس در آموزش ابتدایی با word

چکیده      الف
مقدمه      پ
معلم های زیرک و باهوشی باشیم
هنر تدریس کردن 
اصول کلی آموزش     
ویژگی های رویکرد ( ارزش یابی در خدمت یادگیری) 
اهمییت آموزش ابتدایی
تفاوتهای آموزش های رسمی با آموزش های غیر رسمی  
ویژگی های بارز دوره ابتدایی  
ویژگی های روش تدریس در دوره ابتدایی
خلاقیت     
معلم خلاق و نقش او در پرورش خلاقیت دانش آموزان   
خلاقیت در کلاس    
نظریه کارشناس       
فهرست منابع       

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اهمیت تدریس در آموزش ابتدایی با word

1-ایماش ، محسن ، کلاس اولی ها –تهران : سازمان انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، 1387 –انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان ؛ شماره

2-(احسانی ، پرنیان (1374 ) . انواع بازخورد اطلاعاتی برانگیزه ی درونی و عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم دبستان . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تهران . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3-امینی ، محمد (1383 ) . الگویی برای برنامه ی درسی هنر . مجموعه ی مقالات همایش اصلاحات در آموزش و پرورش . پژوهشکده ی تعلیم و تربیت . تهران

4- black,p.(2004)working in side the black box ,phi delta kappa ,September

5-سیف ، علی اکبر –روانشناسی تربیتی ، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ چهارم آبان

6-ماهنامه رشد مدیریت مدرسه –شماره 3 ، دوره ششم آذر 86 –

7-ماهنامه ی رشد مدیریت مدرسه ، شماره 6 ، دوره ی ششم اسفند

           8-میرهادی ، توران (خمارلو) .کتاب کار مربی کودک (برنامه ی کار مربی در مهد کودک و کودکستان)-{ویرایش؟}-تهران

مقدمه

لحظه ای تامل کنیم و بیندیشیم . نطفه ای که یک یاخته بارور شده بیش نیست در نه ماه به موجودی تبدیل می شود به پیچیدگی نوزاد یک انسان ، واین نوزاد در کمتر از پنج سال به 80 درصد رشد نهایی خود می رسد . شاید بگویید: این که چیزی نیست ، نوزاد گربه مسیر اول را در سه ماه و مسیر دوم را در کمتر از یک ماه طی می کند . جواب این است : آن هم شگفت آور است ، ولی در مورد انسان نکته اینجاست که هوش ،استعداد ،خلق وخو ،شخصیت ،قدرتها و مهارتها در این دوره شکل می گیرد و رشد بعدی بیشتری در جهت کمی است تا کیفی

بی دلیل نیست که تحقیقات روانشناسی در سالهای اخیر بیشتر در زمینه این مرحله از زندگی انسان انجام شده است و محققان ثابت کرده اند که منش و هوش ، تا آن درجه که در قدیم فکر می کرده اند ،ذاتی و ارثی نیست ،بلکه شدیداً متاثر از شرایط محیط است .هر قدر محیط نشو و نمای کودک متعادلتر،آگاهانه تر، غنی و در جهت شکوفایی کامل او باشد ،هوش کودک بیشتر و خلق و خوی او متعادلتر است و بحرانهای کودک در مراحل مختلف رشد خفیف ترند. بر همین پایه تعلیم و تربیت دوره پیش از دبستان و آموزش رسمی درزمان ما اهمیت دیگر یافته است و در همه کشورها کم و بیش به توسعه ی آن توجه کرده اند و به تربیت مربیان آگاه و ورزیده پرداخته اند . در کشور ما نیز چنین است : در زمانی که روانشناسان به اهمیت دوران نخستین کودکی از نظر رشد روانی پی می بردند ،علمای تعلیم و تربیت به یقین دریافتند که اثرات منفی آموزش تحمیلی بسته و یکنواخت در مدارس در حدی است که استعداد ها و قدرتها را از بین می برد .نقش مدرسه به هیچ وجه این نیست که نوارهای ضبط صوت تولید کند ،بلکه بزرگترین وظیفه آن پرورش و توسعه قدرت تفکر و خلاقیت و تواناییها و مهارتهای یادگیری در انسان است . ولی این تواناییها و مهارتهای یادگیری چه هستند و چگونه باید پرورش و توسعه یابند؟ پاسخ به این پرسش را مشاهده و تجربه دقیق رفتاری کودکان خردسال در اختیار روانشناسانی چون گزل ،پیاژه ،والون و دیگران گذاشت . اینان در وهله ی اول ثابت کردند که کودک لوحه ی سفیدی نیست که در مدرسه هر چه به او بیاموزند بر لوحه ضمیرش نقش بندد ، بلکه کودک به طور طبیعی طی مراحل رشد از راه مشاهده و اکتشاف و تجربه و عمل می آموزد و دنیایش گسترش و عمق می یابد

کودک آنچه را که بدان رغبت و شوق فهمیدن دارد واقعاً یاد می گیرد و جزء وجودی خود می کند . تنها این آموخته ها در رشد ذهنی و عاطفی و پرورش او موثر هستند. کودک آنچه را طی عمل و فعالیت شخصی  می آموزد و درک می کند یاد می گیرد و جزء وجودی خود می کند . تنها این آموخته در رشد ذهنی و پرورش او موثر هستند

*حد یادگیری هر کودک خود اوست . گر چه در مجموع روانشناسی رشد توانسته است خاصه های مراحل مختلف را به طور کلی تعیین کند ، ولی اختلافات فردی و محیطی آنچنان است که آهنگ رشد هر کودک مختص اوست و مراحل حساس یادگیری او چنین است

*زمان و نیرویی که کودک برای یادگیری آنچه خود بدان رغبت دارد واز راه انجام دادن و فعالیت می آموزد به مراتب کمتر از زمان و نیرویی است که برای آموزش برنامه تحمیلی لازم است

*آموزش هرگز یک جنبه ندارد ، بلکه همواره جنبه عقلانی ،عاطفی ،اجتماعی و جسمی تواماً عمل می کنند و هرآموزشی پرورش است و بلعکس هر پرورشی آموزش ،و این دو دو روی یک سکه هستند و جدایی ناپذیر

*کودک همواره در حال فعل وانفعال با محیط و آموختن است بنابراین ،هر چه محیط غنی تر و مناسبتر و روابط بین افراد در آن صمیمانه تر باشد ،برداشت کودک از محیط بیشتر است . این اصول دست اندرکاران تربیت ،یعنی مربیان و معلمان ،را به چند نتیجه مهم رسانده است[1]

معلمان زیرک و باهوشی باشیم

تدریس فقط به معلم اختصاص ندارد ، دانش آموزان نیز در آن شرکت دارند . برخی از معلمان خود را فردی برگزیده و دانش آموزان را ظرف های خالی می پندارند و نقش خود را انتقال اطلاعات به آنها می دانند . ویلیام راندو که مدت پانزده سال است که در دانشگاه یال به معلمان درس می دهد ،می گوید : «بهترین معلمان ،آنهایی هستند که خود را راهنما می دانند و دانسته های خود را به شراکت می گذارند .همچنین می دانند که محور اصلی یادگیری آنها نیستند بلکه دانش آموزان هستند .»

شناخت مخاطبان امری ضروری است : این کافی نیست که معلمان فقط به مطالب درسی تسلط داشته باشند ،لازم است افرادی را که به آنها تدریس می کنند ،نیز بشناسند و از استعدادها ،نیازها و تجربیات قبلی آنها آگاهی یابند .در غیر این صورت ،چگونه مطمئن خواهند شد که آنها از قبل چه  چیزی می دانند و لازم است چه چیزی را یاد بگیرند ؟ راندو می گوید :«من همیشه به دانشجو-معلمان خود می گویم ،فرض کنید که شخصی تلفن می زند و می گوید من می خواهم به دانشگاه یال بیایم ،اولین سوالی که مجبورید از او بپرسید این است که :«شما هم اکنون کجا هستید ؟» باید بدانید که آن شخص از کجا شروع کرده است تا بتوانید او را برای رسیدن به مقصد کمک کنید .این نکته ی واضحی است ،ولی ما به عنوان یک معلم گاهی اوقات کار خود را شروع می کنیم ،بدون اینکه از دانش آموزان خود بپرسیم ،در کجا هستید و از کجا شروع کرده اید ؟

محیط امن قدرت خطرپذیری افراد را بالا می برد :میشل فورمن که در دبیرستان میدل بری در ورمونت مطالعات اجتماعی درس می دهد ،می گوید :خطرپذیری لازمه ی یادگیری است . دانش آموزان باید به آنچه نمی دانند واقف شوند و در مورد آنچه تصور می کنند که می دانند ،دوباره فکر کنند .این امر می تواند برای هر کسی موقعیتی ناآرام یا حتی نگران کننده به وجود آورد .کمی گرمی و محبت می تواند این نگرانی ها کاهش دهد .قرار دادن یک مبل کوچل یا چند صندلی راحتی در گوشه ی کلاس برای استراحت بچه های خسته با تزئین کلاس با آثار دانش آموزان ،به محیط یادگیری از نظر عاطفی ،ذهنی و روان شناختی امنیت می بخشد

دانش آموزان باید به یادگیری احساس نیاز کنند

تدریس به بزرگسالان باعث شده است که تام مک کارتی ،مدیر خدمات مشاوره ای دانشگاه موتورولا ارزش این مثل قدیمی را درک کند که :«هر گاه دانش آموز آماده شد ،معلم ظاهر می شود .» برخی از افراد که در کارگاه آمادگی برای پیشرفت حظورمی یابند ،اصلاً آماده نیستند ،زیرا خود را نیازمند به پیشرفت نمی دانند ،آنها شکاف بین موقعیت فعلی خود و موقعیتی را که باید در آنجا باشند حس نمی کنند .یکی از اهداف اولیه مک کارتی شناساندن این شکاف به آنهاست

وضوح مطالب به یادگیری کمک می کند

یکی دیگر از ویژگی های اصلی یک معلم عالی ،توانایی تفکیف ایده های پیچیده به اجزائی کوچکتر و قابل فهم تر است . گری کرتیس مدیر اجرایی ارتباطات داخلی جنرال موتور می گوید :«مهمترین مبحثی که مدیران با آن مواجه هستند ،این است که آیا افراد دیگر آن ها را درک می کنند یا نه ؟ در هر زمینه ای که صحبت می کنید مخاطبان شما باید به اصل قضیه پی ببرند .یعنی بدانند سازمان می خواهد به کدام سو برود ،چرا این تغییرات صورت می گیرد و شما چگونه کار و فکر می کنید .در غیر این صورت ،فرصت های جدید و همکاری مخاطبان خود را از دست خواهید داد[2].»

هنر تدریس کردن


[1] توران – میرهادی ، کتاب کار مربی کودک ، ص

[2] ماهنامه رشد مدیریت مدرسه شماره

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین با word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین با word

مقدمه    
تکلیف چیست؟    
چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟    
انواع تکلیف     
نقش والدین در انجام تکالیف شب دانش آموزان     
تکلیف شب ، مسأله همیشگی دانش آموزان و اولیای آنان     
تکلیف شب و مدرسه     
کمک مدرسه در انجام تکالیف     
تکلیف شب و اولیا     
چند پیشنهاد برای انجام بهتر تکالیف درسی در خانه     
فهرست منابع و مأخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین با word

1-               سیف ، علی اکبر ، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ، نشر دوران ، تهران

2-      دفتر آموزش راهنمائی تحصیلی : تکلیف شب در فرآیند یاددهی – یادگیری ، تهران ، انتشارات مدرسه ، 1374

 مقدمه

من در دوران دبستان همواره با مشکل انجام رونویسی از درس فارسی مواجه بودم که اغلب اوقات به اخراج از مدرسه و تنبیه منجر می شد . این معضل تا دوره راهنمایی ادامه داشت . البته درسهای دیگر در دوره ابتدایی و راهنمایی تکالیف مخصوص به خود داشتند که شیرین بودند و دانش آموز در انجام دادن آنها احساس خستگی نمی کرد

زمانی که به عنوان مدیر مدرسه مشغول به کار شدم ،نحوه تکلیف دادن به دانش آموزان را مورد بررسی قرار دادم و متوجه شدم که بسیاری از دانش آموزان با همان دیدگاه سنتی تکلیف تعیین می کنند و با همان دیدگاه به بررسی تکلیف می پردازند

در حالی که با تغییرات ایجاد شده در کتاب های درسی و گنجاندن صفحاتی مربوط به تکلیف شب در درس فارسی و انجام تحقیق در درس علوم تجربی ،دیگر نباید رونویسی در درسها به عنوان تکلیف خانه در دستور کار معلمان قرار گیرد . از این رو برای یافتن راه کار جدید برای ارائه تکالیف شب به دانش آموزان ، با همکاری معلمان به پژوهش در این زمینه پرداختیم و هر کدام به طور جداگانه خلاصه ای از کتاب هایی را که درباره تکلیف شب و نقش والدین و معلمان نوشته شده بود تهیه کرده ، و در اختیار یکدیگر قرار دادیم

پس از پایان این مطالعات ، آموزگاران شیوه تکلیف دادن به دانش آموزان را را تغییر دادند و آثار و نتایج مثبت روش جدید به تدریج پدیدار شد

هم چنین مطالعاتی درباره نقش والدین در انجام تکالیف دانش آموزان انجام شد و با دعوت از والدین به آموزشگاه ، اطلاعات به دست آمده به آنان ارائه گردید

اما متأسفانه به علت بیسوادی والدین استقبال چندانی از این برنامه صورت نگرفت و تنها عده کمی از والدین ارتباط خود را با ما حفظ کردند و نتایج بسیار مطلوبی نیز به دست آوردند

تکلیف چیست؟

تکلیف ، در فرهنگ فارسی ، تألیف دکتر معین ،چنین معنا شده است

1-              به رنج افکندن

2-              بارکردن ،به گردن گذاشتن سخت و شاق را بر عهده کسی گذاشتن

3-              رسیدن به سن بلوغ ورشد

4-              وظیفه ای که باید انجام شود (مانند مشق خط و حل مسائل )

5-              و

از نظر آموزش و پرورش ،تکلیف به معنای مجموعه فعالیت هایی است که به منظور تعمیق یادگیری دانش آموزان ،در ساعاتی که در آموزشگاه حضور ندارند صورت می گیرد .”1

تکلیف شب (تکلیف خانه ) همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته است ،به طوری که چند گانگی نگرش نسبت به مسئله تکلیف شب موجب پراکندگی آرا شده است و در نتیجه برخی بر آثار مثبت تکلیف شب ،بعنی عامل فعالیت ، تمرین ،تثبیت و خلاقیت آموزشی و بعضی دیگر بر آثار منفی آن ،یعنی عامل شکنجه روانی ،بیزاری از مدرسه و ضایع شدن استعداد دانش آموزان تأکید کرده اند

عده ای آن را هم آهنگ کنند فعالیتهای اولیا و مدرسه دانستند و عده ای دیگر آن را مصیبتی تلقی می کنند که سبب تزلزل روابط خانوادگی می شود . متأسفانه دید منفی نسبت به تکلیف شب ناشی از تکالیف سنتی رایج در مدارس ماست :تکلیف بدون هدف ،بدون برنامه ریزی قبلی و یک نواخت برای همه دانش آموزان با کیفیت بسیار ضعیف

در مسئله تعیین تکلیف ، با توجه به نوسان یاد گیری در کلاس ،هدفها و نوع تکلیف تغییر خواهد کرد و آموزشگاه باید تصمیم بگیرد در هر درس با توجه به میزان فرا گیری دانش آموزان ، در چه قسمتی ،چه نوع تکلیفی ،با چه هدفی ، به چه میزان و در چه سطح یا کیفیتی برای کدام دانش آموز در نظر بگیرد

“هدف از ارائه تکلیف شب ، دست یابی دانش آموز به مهارت های کلامی ،نوشتاری ،حس – حرکتی ،فکری ،ارتباطی وکسب صفت هایی چون مسئولیت پذیری ، کتاب خوانی ،حل مسئله ،کاوشگری ،استقلال و اتکا به نفس ،اعتماد به خویشتن ،نقش پذیری و ; است .”2

وقتی معلم به دانش آموزان ،به جای تکلیف شب چند صفحه رونویسی می دهد یا از او می خواهد با کمک معلم دیکته بنویسد ،چگونه می توان انتظار داشت که این دانش آموز خلاقانه عمل کند ؟

” تکلیف خانه به مثابه رخداد آموزشی ،جزء پایداری از اجزای آموزشی است . بدون شک تکلیف خانه فرصتی برای تمرین و یاد گیری ایجاد می کند . تکلیف منزل به منزله پنجره ای است که از طریق آن والدین زندگی روزمره تحصیلی و علمی فرزندانشان را در مدارس تماشا می کنند .تکلیف منزل به عنوان پشتوانه رسمی در منزل تلقی می شود و از آن به عنوان پل انسانی ما بین مدرسه وخانه یاد می کنند .”3

تکلیف شب وقتی کار آمد است که بر اساس علاقه ، توانمندی و شرایط فردی و هوشی دانش آموزباشد . با آن که اکثر معلمان اعتقاد دارند تکلیف شب مفید است ، شرایط فعلی آن به هیچ وجه رضایت بخش و مطلوب نیست . حتی باید گفت که تأکید معلمان ابتدایی بر تکالیف نوشتاری ،نشان دهنده نادیده گرفتن سایر ابعاد گفتاری ، احساسی ، تخیلی و تجسمی و جسمی – حرکتی در موضوع تکلیف خانه است

برای علاقه مند کردن دانش آموزان به درس و ایجاد آمادگی ذهنی و به ویژه تعمیق یادگیری ، بهتر برای دانش آموزان در نظر گرفته شود . به این معنا دانش آموزان موظف به انجام دادن تکالیفی خواهند بود و این تکلیف باید فرایند مدار باشند نه محتوا و نمره مدار . به زبان ساده دانش آموزباید حرکت آزاد برای رشد و خلاقیت و دست یابی به همان که امکاناتی که هستی به کودک اعطا کرده است داشته باشد

 بدانیم که در قطره طوفان نیست اما قطره هایی که با هم جمع شوند کارها می کنند . تکالیفی که به دانش آموزان واگذار می شود نباید فقط به اطلاعاتی که در کتاب است اکتفا کند .، بلکه باید دانش آموزان را به تحقیق و جست و جوی وادارد تا بتوانیم از همان ابتدا به مشکلی که در بیشتر مدارس کشور ما وجود دارد فائق آییم و دانش آموز را به مطالعه و تحقیق موضوعات خارج از کتاب واداریم ،”معضلی که از اعتقاد به نظام آموزش و پرورش “بانکی ” یا ” شعاری “و عدم توجه به سیستم “شعوری “آموزش و پرورش سر چشمه می گیرد .”4

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق چالش ها و مشکلات یک معلم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق چالش ها و مشکلات یک معلم با word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق چالش ها و مشکلات یک معلم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق چالش ها و مشکلات یک معلم با word

چکیده    
مقدمه    
رابطه معلم و دانش آموزان    
آموزش جدول ضرب در کلاس سوم    
موزش مساحت در کلاس سوم    
دوران تربیت معلم    
بعد از تربیت معلم    
تجربیات اینجانب به عنوان معلم    
چالش های عصبی و روانی معلمین در سر کلاس    
مقایسه اهمیت کار معلمان و اساتید    
ویژگیهای مخاطبین اساتید دانشگاهها    
تدریس کار سختی است    
چالش های عصبی و روانی معلمین در سر کلاس    
معلم ، مدیریت کلاس، موانع و راهبردها    
تعاریفی از مدیریت کلاس    
اهداف عمده ی مدیریت کلاس درس    
عناصر موثر بر مدیریت کلاس    
موانع و مشکلات مدیریت کلاس    
دانش آموزان مساله دار و مدیریت کلاس    
معلم و مدیریت کلاس    
راهبردهایی جهت مدیریت موثر کلاس    
فرصت ها و تهدیدات شغل معلمی در ارتباط با اقتضائات    
توجه جدی بر پرورش خلاقیت در نظام آموزشی    
توجه جدی به رشد و توسعه تفکر انتقادی در تربیت    
تحول در کلاس درس    
نتیجه گیری    

چکیده

معلمی کاری بزرگ،سازنده و در عین حال دردسر ساز است.مخاطب او انسان و مخالفین او هم از همین جنس هستند.کار با انسان برای انسان سازی چندان بی دردسر نیست.تغییر وضعیت همیشه با مقاومت روبروست و این یک اصل جامعه شناسانه است که برای رسیدن به تحول باید از جاده ی تغییر گذشت.معلم، پیشرو در این جاده است ،به همین دلیل، با چالش های بسیاری روبروست.نوع چالش ها هرچه باشند،در یک چیز مشترکند و ان این که سازنده ان هاانسان هستندبنابراین معلم با دو نوع انسان در ارتباط است،انسان همراه و انسان نا همراه ان هایی که همراه هستند یاور و کمک دهنده و ان هایی که نا همراهند،مانع تراش،مزاحم ومتوقف کننده هستند


مقدمه

چالش ها در پیش روی معلم به معنای واقعی،از دو حالت کلی برخوردارند و نوع برخورد با ان ها هم از همین تقسیم بندی حاصل می شود.حالت اول چالش ها یا دردسرهایی که حالت طبیعی دارند و از دل جامعه ملی یا جهانی بر می خیزند.دوم چالش هایا دردسرهایی که حالت مصنوعی دارند و عمدی به وجود می ایند.این نوع چالش ها بیشتر جنبه ی درونی دارند وگرچه جنبه ی جهانی ان نیز وجود دارد.بدین ترتیب می توان دریافت که برخورد با چالش های طبیعی راحت تر از دیگر چالش هاست.ان ها اموری معین هستند که با تغییرات طبیعی درونی و بیرونی،نما می یابندوراه حل هم طبیعی و دردسرهای ان ها هم پذیرفتنی است.اما امان از دردسرهای مصنوعی،خصوصا ان هایی که با سالها تفکر و تعقل و تنها به منظور خاص ایجاد می شوند.ان ها مانند مهره های شطرنج عمل می کنند که هرچه مهره می سازی، ضد ان را برای جلوگیری از موفقیت،به کار می برند.جداسازی چالش ها برای مقابله ،هنری است که معلم ان را داراست

 

با سلام و درود به ارواح پاک شهدا و شادی روح مطهر حضرت امام خمینی و استاد گران قدر شهید مرتضی مطهری

چه دوست داشتنی و عزیز آنان که برای آرامش دیگران از خویش می گذرند. چه خوب و صبورند مردان و زنانی که از خواب شیرین شبانگاه چشم می پوشند تا مردم خوابی آرام داشته باشند. چه عزیز و محبوبند دست هایی که مهربانی می شناسند و گرمای محبت به قلب ها  می دهند و امید به آینده را روشن نگاه می دارند و چه بسیار مردان و زنان گمنامی که عاشقانه و دلسوزانه تلاش می کنند و صادقانه و پر شور برای آبادانی و پیشرفت این کشور می کوشند. اینک می توان پرسید که در مقابل این همه گذشت و ایثار و فداکاری چه باید کرد؟ آیا آماده اید که در آینده ما نیز همچون این مردان و زنان، گام هایی در راه سعادت و شادکامی و بهبود زندگی دیگران برداریم

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه درجان داشتن

                                               روی مانند پری از خلق پنهان داشتن

همچو عیسی بی پر و بی بال بر شدن بر گردون شدن

                                             همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

کشتی صبر اند پا در فکندن چو نوح

                                            دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن

  درهجوم ترکتازان و کمانداران عشق

                                                   سینه ی آماده بهر تیر باران داشتن

  روشنی دادن دل تاریک را با نور علم

                                                 در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن

  همچو پاکان گنج درکنج قناعت یافتن

                                              مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن

رابطه معلم و دانش آموزان

به نظر این حقیر معلم باید به گونه ای رفتار کند که دانش آموزان هم او را دوست داشته باشند و معلم هم به بچه ها احترام بگذارد وقتی این رابطه درکلاس حمکفرما باشد . دانش آموز به حرف های معلم گوش می دهد و از صمیم قلب او را دوست می دارد و حرف های او را  می پذیرند و یاد هم می گیرند. معلم باید دلسوز باشد و هر کاری که در کلاس انجام می دهد از صمیم قلب باشد، بچه ها خوب می فهمند و درک خوبی دارند. اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی، با او بودن دیگر خستگی ندارد و همیشه می خواهی درکنار او باشی و دیگر این که محیط کلاس باید شاد و با نشاط باشد. معلم باید طوری رفتار کند که اگر دانش آموزان خسته شدند با حرف و کلامی آنها را بخنداند و دانش آموزان درکلاس راحت باشند.اگر توانست معلم این کار را انجام دهد موفق هست. من حدود 18 سال پیش در روستای اردان که بودم، کلاس مختلط بود و دختری به نام طاهره که کلاس پنجمی بود، من طوری با او رفتار می کردم که احساس می کردم او واقعاً مرا دوست دارد و به من احترام می گذارد، دو سال پیش که در یکی از فلکه های بفروئیه با دوستان نشسته بودم یک ماشین سواری جلوی من ترمز کرد و مشاهده کردم که یک دختر با یک مرد جوان از ماشین پیاده شدند و سلام کردند و گفتند آقا سید ما را می شناسی که گفتم بله شما طاهره ;. هستی و بعد از احوالپرسی او گفت من اکنون یزد زندگی می کنم  و خیلی می خواستم شما را ببینم  و این همه راه آمدم که یکبار دیگر شما را ببینم .آن خانم گفت که من شما را هنوز دوست دارم و هیچ وقت شما را فراموش نمی کنم. رفتار شما با ما بسیار صمیمانه و دلسوزانه بود. خوب اگر محبت نبود که نمی توانست کسی را از یزد به بفروئیه بکشاند.پس معلم باید کاری کند که دانش آموزان او را  دوست داشته باشند و گرنه معلم نمی تواند موفق باشد. معلم مانند شمعی می ماند که همواره می سوزد و روشنی می دهد. معلمی یک شغل نیست، یک هنر است و اگر کسی نتواند درست این هنر را پیاده کند موفق نمی شود و زحمت بیهوده کشیده است

آموزش جدول ضرب درکلاس سوم

به نظر این حقیر اگر بخواهیم جدول ضرب را به بچه ها کامل یاد بدهیم، باید بدین گونه عمل کنیم: من درکلاس سوم بعد از اینکه یک ماه از آغاز سال تحصیلی گذشت کار را شروع کردم  اول آموزش ضرب. ضرب که می گویم یعنی چند چند تا مثلاً سه سه تا و ;. که شکل آن را می کشم و چند تا مثال دیگر می زنم و خلاصه به دانش آموزان تفهیم می کنم که وقتی  6 تا هفت تایی دانش آموز؛ دذست شکل آن در نظر دانش آموز مجسم شود و یاد بگیرد. جدول ضرب را باید از خانه 2 شروع کرد و روزی یک خانه آن را برای بچه ها گفت که خوب یاد بگیرند و بعد برای تمرین آن در خانه باید به دانش آموزان که در روزهای اول گفته شود که تکرار کنند و بعد از این که تا خانه 5 را یاد گرفتند به دانش آموز می گویم که از عدد 1 تا 35  را ضرب بگوید  مثلاً 15  که می گوید 3 تا 5 تایی و یا بر عکس و خوب که جلو رفتیم  می گویم عددهایی که در جدول ضرب نیست را بگوید که چه عددهای هستند که باید به ترتیب بگوید مثلاً 11 و 13 و 17  و;. و خلاصه فقط ماه آبان که تمام  شد، بیشتر دانش آموزان برای عددهای از1 تا 81 آن هایی که در جدول ضرب است را ضرب می گویند و خیلی خوب هم یاد می گیرند و برای همیشه هم در ذهنشان باقی می ماند و این کار بسیار راحت است و موفق هم می شوید

آموزش مساحت درکلاس سوم

برای یاد دادن مساحت، من در اول معنی مساحت را می گویم، بدین ترتیب که دانش آموزان مساحت یعنی تعداد مربع هایی که روی یک شی جا می گیرد و بعد شکل مستطیل کشیده و تعداد مربع هایی که روی آن قرار می گیرد را به دانش آموزان نشان می دهم و بعد بچه ها شکل هایی در دفتر خود می کشند که شکل ها باید در اول، مستطیل باشد و مربع ها روی آن قرار بگیرد و مساحت آن را تقریباً 15 مربع حساب و بعد به دانش آموز  می گویم که مربع هایی که روی شکل قرار می گیرد به اندازه آن شکل بستگی دارد اگر شکل کوچک باشد ضلع مربع ها هم باید 1 سانتی متر باشد و اگر شکل بزرگ باشد مثل کلاس یا حیاط مدرسه ضلع مربع ها باید 1 متر باشد و خلاصه کم کم بعد از تکرار و تمرین خود دانش آموزان  می فهمند که وقتی گفتیم متر مربع یعنی روی جسم 20 تا مربع که هر ضلع آن یک متر است می توان جای داد و بعد می گویم که برای محاسبه شهر و یا کشور مربع هایی که ضلع آن یک کیلومتر است قرار می دهیم و با این کار کاملاً دانش آموزان مفهوم مساحت را یاد می گیرند من این کار را تجربه کردم و موفق هم بودم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق ناسازگاری کودکان پیش‌ دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌ دار با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق ناسازگاری کودکان پیش‌ دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌ دار با word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق ناسازگاری کودکان پیش‌ دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌ دار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق ناسازگاری کودکان پیش‌ دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌ دار با word

چکیده
مقدمـه
موضوع تحقیق
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
متغیر تحقیق
تعریف نظری متغیر
تعریف عملیاتی متغیر
چـارچـوب نظــری تحقیــق
سازگاری
اهمیت مادر در روابط متقابل مادر و کودک
ناسازگاری
عوامل موثر در پیدایش ناسازگاری در کودکان
طبقه‌بندی کودکان و نوجوانان ناسازگار
ناسازگاری از دیدگاه مکاتب
ناسازگاری در اثر نوروزها
واکنشهای نوروتیک
1- واکنش ترس
2- تیک یا جهش عضلانی و یا اعضا
3- استمناء در کودکان و نوجوانان
5-مکیدن انگشت یا مکیدن شست
6- جویدن ناخن
اختلالات در خواب
اختلالات گوارشی
ناسازگاری دراثر سایکوپاتهای زودرس یا کودکان سایکوپات
1- بی‌ثباتی و ناآرامی کودکان یا کودکان بی‌قرار
2 – عصبانیت و پرخاشگری و غیظ کردن
3-دروغگویی
4- فرار در کودکان و نوجوانان
5- دزدی
ناسازگاری کودکان و نوجوانان در اثر ابتلاُ به سایکوزها
1- اسکیزوفرنی اطفال
2- سندرم اوتیسم کودکان
تفاوتهای مربوط به جنسیت در اخلالات رفتاری
اختلالات رفتاری کودکان بر حسب سن آنها
پیشینه تحقیق
روش تحقیـــق
ویزگیهای نمونه پژوهش
ابزار پژوهش
چک لیست رفتار ناسازگار کودکان
روش اجرا
روش تحلیل داده‌ها
نتایج تحقیــق
فرضیه اول
فرضیه دوم
بحـث و نتیجــه‌گیــری
کودکان دارای مادران شاغل و خانه‌دار
ناسازگاری درکودکان دختر و پسر
محدودیتها
پیشنهادات
منــــابــــع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق ناسازگاری کودکان پیش‌ دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌ دار با word

1- ابراهیمی ، عصمت ـ بررسی تأثیر اشتغال مادر بر سازگاری اجتماعی دخترا در شهر تهران ـ پایان نامه کارشناسی ارشد ـ دانشگاه علوم تربیتی ـ سال 1372
2- اتکینسون و دیگران ـ زمینه روان‌شناسی جلد اول . براهنی محمد تقی و دیگران (مترجم) تهران ـ انتشارات رشد ـ چاپ سوم 1368
3- احمدی ، عبدالجواد ـ بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری پسران دوره ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 1369
4- ادیبی ، عبدالعبود ـ نظریه‌های جامع‌شناسی تهران انتشارات جامعه 1358
5- اسلامبولچی مقدم ، علی ـ بررسی علل ناسازگاری نزد دانش‌آموزان دوره ابتدایی ـ پایان نامه کارشناسی ارشد ـ دانشگاه تهران سال 1370
6- الینگورث ، رونالد ـ کودک و مدرسه ـ نوابی ‌نژاد ، شکوه (مترجم) ـ تهران انتشارات رشد 1368
7- بالبی ، جان ـ روان‌شناسی کودک ـ مشفقیان ، حسین (مترجم) تهران ـ انتشارات عارف 1359
8- پارسا، محمد ـ روان‌شناسی رشد کودک و نوجوان ـ انتشارات بعثت ـ چاپ سوم ـ 1371
9- تاواراس پاس ، ماریلیا ـ تاثیر بودن مادر روی فرزندان ، پایان نامه کارشناسی ارشد تهران 1353
10- دبس ، موریس ـ مراحل تربیت ـ کاردان ، علیمحمد (مترجم) تهران ـ 1353
11- راجرز ، دروتی ـ روانشناسی کودک ـ جلد دوم ـ سروری ، محمد حسین (مترجم)
12- روحانی ، عباسعلی ـ کودک از آغاز تا کودکستان ـ چاپ هنربخش ـ 1343
13- شعاری‌نژاد ، علی‌اکبر ـ روان‌شناسی رشد ـ تهران ـ انتشارات رشد ـ 1364
14- شیخاوندی ـ آسیب‌شناسی
15- شیولسون ، ریچارد ـ استدلال آماری در علوم رفتاری ـ جلد دوم ـ کیامنش ، علیرضا (مترجم) تهران ـ انتشارات جهاد دانشگاهی ـ 1370
16- عظیمی سیروس ـ روانش‌شناسی کودک ـ تهران ـ انتشارات دهخدا ـ چاپ دوم ـ 1363
17- عنایت ، حلیمه ـ تاثیر اشتغال گروهی از مادران بر مراقبت از کودکان در شهر شیراز ـ مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره هفتم ـ شماره اول و دوم ـ پاییز 1370 و بهار 1371
18- قاسمی ، احمد ـ نقش حساس خانواده در تربیت کودک ـ مجله مکتب جام ـ شماره 56 ـ 1357
19- کرین ، ویلیام ـ سی‌پیشگامان روان‌شناسی رشد ـ فدائی ، فربد (مترجم) تهران ـ مؤسسه اطلاعات ـ چاپ اول 1367
20- ماسن ، پاول هنری ـ رشد روانی کودک ـ وهاب‌زاده ـ حسین (مترجم ) تهران ـ انتشارات زوار ـ چاپ دوم 1367
21- مان ، نرمان ـ اصول روان‌شناسی ـ ساعتچی ، محمود (مترجم) تهران ـ انتشارات امیرکبیر ـ چاپ هشتم 1364
22- موئل ـ بیداری وجدان درکودک ناسازگار ـ سجاع رضوی محمدرضا (مترجم) ، انتشارات آستان قدس رضوی 1367
23- میرزا جانی ، حسین ـ بررسی اختلافات رفتاری در فرزندان مادران خانه‌دار نسبت به مادران شاغل ـ پایان‌نامه کارشناسی ارشد ـ تهران ـ دانشگاه علوم پزشکی ایران 1368
24- میشل ، آندره ـ جامعه شناسی خانواده و ازدواج ـ تهران دانشکده علوم اجتماعی و تعاون
25- میلانی‌فر ، بهروز ـ روان‌شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی ـ تهران ـ انتشارات مدرسه عالی پارس ـ 1372
26- نادری ، عزت‌اله و سیف نراقی ، مریم ـ روشهای تحقیق در علوم انسانی و چگونگی ارزشیابی آنها ـ تهران ـ انتشارات بدر ـ چاپ سوم ـ 1370
27- نادری ، عزت‌اله و دیگران ـ راهنمای علمی فراهم‌سازی طرح تحقیق ـ تهران ـ انتشارات بدر ـ چاپ اول 1369
28- ولی ‌پور ، ایرج ـ روان‌شناسی سازگاری ـ تهران 1360
29- ویگوتسکی ، ل.س. ـ رشد فرآیندهای عالی ذهن ـ منجم ، رویا (مترجم) ـ مرکز فرهنگی هنری اقبال لاهوری 1369

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار بود. جامعه پژوهش شامل دو مهد کودرک خصوصی و دولتی است. نمونه این تحقیق 30 کودک دارای مادر خانه‌دار ( 60 = n ) می‌باشد که مادران آنها بصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش ، ازچک لیست رفتار ناسازگار کودکان (خودساخته) و پرسشنامه مشخصات عمومی استفاده شد. داده‌ها نیز با آزمون t مورد تحلیل قرار گرفت

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین رفتار ناسازگار کودکان پیش‌دبستانی ( مهدکودک) دارای مادر شاغل و خانه‌دار تفاوتی وجود ندارد. اما بین رفتار ناسازگار کودکان پیش‌دبستانی پسر و دختر تفاوت معناداری (P<0/01) بدست آمد. به عبارتی در این پژوهش میانگین رفتار ناسازگار در پسران بیشتر از دختران است

مقدمـه

نگرش نسبت به کودک و تربیت او در طی قرون گذشته دچار فراز و نشیب‌های زیادی شده است افلاطون به اهمیت آموزش و پرورش در دوران کودکی اشاره نموده است و این مسئله را در سازگاری و علاقه حرفه‌ای بعدی کودک مهم می‌دانست . ولی در قرون وسطی این اندیشه از میان رفت و کودک را همچون بالغین ناپخته تلقی می‌کردند. کودکان را همچون بزرگان لباس می‌پوشاندند و از آنان انتظار رفتار بزرگسالان را داشتند. در مدارس قرون وسطی دروس به ترتیب سختی و آسانی ارائه نمی‌شد و کودکان را موجودات بی‌گناه نمی‌دانستند و آنان را از تجاوزات وحشیانه محافظت نمی‌کردند

در قرون هفدهم تحولات عمیقی در نگرش نسبت به کودک بوجود آمد.مربیان سعی داشتند کودکان را از بزرگسالان و حتی نوجوانان جدا سازند. روش جدیدی در تعلیم و تربیت آغاز شد و مردم احساس منفی اخلاقی را به نگرشی مثبت، نسبت به کودکان تغییر دادند و کوشش همه‌جانبه‌ای برای حفظ و حراست کودکان از خشونت و فساد اخلاقی به عمل آوردند (کرین[1] ، ترجمه فدایی ، 1367). روسو در قرون هفدهم مقالات متعددی در زمینه مسائل کودکان ارائه نمود و عنوان کرد که کودکان زمینه ذاتی تشخیص درست از نادرست را دارا هستند ولی تحت تاثیر قیود اجتماعی قرار گرفته‌اند. وی معتقد بود که کودک ماهیتاً کاوشگر فعالی است که تواناییهای بیشماری دارد و اگر بزرگسالان زیاد دخالت نکنند توانائیهایش شکوفا خواهد شد. (دبس [2] ، ترجمه کاردان ، 1353) نظرات افرادی مانند فروید، تغییرات اجتماعی حاصل شده در قرون بیستم ، آسانگیری در تربیت را دوباره مطرح کرد. بطور خلاصه برخی از علما معتقدند کودک موجودی گیرنده و دارای مغز انفعالی است که صرفاً به عوامل محیطی مانند تشویق و تنبیه پاسخ داده و رفتارش را بر این اساس پایه‌گذاری می‌کند. برخی دیگر تصور می‌کنند که رشد و نمو کودک در اثر یادگیری فعالانه او با محیط است و به واسطه این کار و فعالیت به تجارب خودش شکل داده و مشکلاتش را حل می‌کند

امروزه پژوهشگران و دانشمندان مطالعات گسترده‌ای را در مورد نحوه رشد و پرورش کودکان دنبال می‌کنند. اغلب متخصصین دوران کودکی بویژه از تولد تا 5-6 سالگی را دوران پی‌ریزی شخصیت و اساسی برای رفتارهای آتی خود می‌دانند . آنان معتقدند که شخصیت پدر و مادر و کیفیت رفتار آنان بیش از هر عامل دیگری در تربیت و تکوین شخصیت طفل اثر می‌گذارد

والدین اولین کسانی هستند که در آینه حساس ضمیر کودک نقش می‌بندند. البته افراد دیگری به غیر از پدر و مادر در شکل‌گیری عادت و رفتارهای کودک مؤثر هستند. ولی کیفیت تأثیرپذیری نسبت به مادر و دوران اولیه زندگی ضعیف می‌باشد

مطالعات نشان داده است که اختلافات خانوادگی و اشتباهات تربیتی و نیز بی‌اطلاعی والدین از تأثیر رفتار خود، عوامل مؤثری هستند که در سرنوشت آتی کودک، سازگاریها و ناسازگاریها ، خوشبختی و یا بدبختی او مؤثر هستند( قاسمی ، 1357)

روان‌شناسان در بیشتر سالهای قرن حاضر، بر روابط کودکان با کسانی که مراقبت از آنها را به عهده دارند تأکید کرده‌اند و این کنشهای متقابل را اساس عمده رشد عاطفی و شناختی دانسته‌اند ( ماسن [3] ، و هنکاران ـ ترجمه یاسائی ، 1368)

نخستین تماسهای جسمی و روانی نوزاد در دوران شیرخوارگی با مادر است. روشی که مادران در مقابل پاسخگویی به نیازهای نوزادان اتخاذ می‌کنند متفاوت است. ممکن است صبورانه و گرم ، تند و خشن و عاری از حساسیت و بی‌تفاوتی باشند. از نظر تعلیم و تربیت برخوردهای اولیه مادر و کودک به هر کیفیتی که باشد نقطه‌ای است که تولد روانی و عاطفی کودک از آنجا آغاز می‌شود.(ماسن و همکاران)

در گذشته عقیده بر این بود که والدین بطور یکطرفه کودکان خود را تربیت می‌کنند. اما پژوهشهایی که با نوزادان صورت گرفته بطور فزاینده‌ای حاکی از آن است که چنین تأثیری جنبه متقابل دارد، یعنی رفتار نوزاد نیز پاسخهای والدین را شکل می‌دهد. بطور مثال نوزادی که با قرار گرفتن در آغوش مادر آرامی می‌گیرد احساس بسندگی را در مادر ازدیاد می‌بخشد . (اکینسون [4] ـ ترجمه براهنی و همکاران 1368 ـ ص 22)

ماسن و همکاران ذکر می‌کنند که بر طبق نظر بالینی نتیجه عمده کنش متقابل بین مادر و کودک بوجود آمدن نوعی وابستگی عاطفی است. این ارتباطات عاطفی سبب می‌شود که کودک به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد بخضوص هنگامیکه احساس ترس و ناامنی می‌کند. این وابستگی به مادر ، نتایج طولانی دارد. این نتایج عبارت است از فراهم آمدن سرمایه‌ای از امنیت عاطفی برای کودک و پی‌ریزی شالوه رابطه بعدی کودک با والدینش و نیز نفوذی که آنها بعداً می‌توانند در او داشته باشند(یاسائی، 1368)

هر چند که کودک انسان ، ظاهراً تمایلی فطری برای دلبستگی به دیگران دارد. اینک کودک به کدامیک از والدین وابسته شود. و نیز شدت و کیفیت وابستگی او تا حد زیادی به رابطه فردی والدین با کودک دارد . مطالعات نشان داده است که در اغلب خانواده‌ها تاثیر مادران در خلق و خوی کودکان بیشتر از پدران است. البته دلیل این امر شاید ناشی از آن باشد که قسمت اعظم مسئولیت پرورش فرزند به مادر محول می‌شود. این تأثیر مادری در صورتی که به حد افراط نباشد هیچگونه اثر سوئی به شخصیت کودکان به جای نمی‌گذارد.( راجرز[5] ـ ترجمه سروری، 1357) اتکینسون و همکاران (ترجمه براهنی و همکاران 1368) ذکر می‌کنند که با وجود این ملاحظه شده است که کودکانی که علاوه بر مادر، پدرانشان نیز در مراقبت از آنها نقش فعالانه‌ای به دنبال دارند به هنگام مواجهه با افراد غریبه اضطراب و پریشان کمتری از خود نشان داده‌اند و در مقایسه با کودکانی که مراقیت از آنها صرفاً به عهده مادرانشان است تحمل جدایی بیشتری دارند

برخی اعتقاد دارند که کودکان در صورتی که بطور گروهی نگهداری شوند آسیب می‌بینند. دلیل اول اینکه برای ایجاد احساس دلبستگی در کودک باید صرفاً یک نفر از او مراقبت کند. و در صورتیکه چند نفر از او مراقبت کنند در فرآیند ایجاد دلبستگی خلل ایجاد می‌شود و کودک دچار اضطراب می‌گردد این فرضیه را فرضیه (( تک مادری )) نامیده‌اند

دلیل دوم اینکه کودکان بصورت گروهی از علاقه ، توجه و انگیزش کمتری برخوردار می‌شوند و در نتیجه ممکن است رشد اجتماعی و شناختیشان کند شود. ( ماسن و همکران ترجمه یاسایی ـ 1368 ص 158). اندرسون [6] ، نیکل [7] ، رابرتز [8] و اسمیت [9](1981) در تحقیق خودشن ذکر کرده‌اند که مراقبت گروهی که سلات روانی کودک را در نظر گرفته باشند همانند برخی محیطهای خانوادگی می‌توانند شرایط رشد سالم کودک را فراهم کنند

در سابق روانشناسان تصور می‌کردند که وابستگی کودک به مادرش از آن جهت است که مادر به عنوان منبع تغذیه یکی از اساسی‌ترین نیازهای کودک را فراهم می‌کند ، اما این نظریه پاسخگوی برخی واقعیات نبود بعنوان مثال جوجه‌ها و بچه اردک‌ها اگر چه از بدو تولد خودشان غذا را تأمین می‌کنند اما به دنبال مادر خود می‌روند و وقت زیادی را در کنار او صرف می‌کنند. پس آرامشی را که آنها از بودن در کنار مادرشان احساس می‌کنند نمی‌تواند صرفاً از نقش مادر در تغذیه آنها سرچشمه بگیرد

سلسله آزمایشات معروفی که توسط (هارلو[10]، 1971) بر روی میمونها انجام گرفت نشان دهنده آن است که در وابستگی مادر ـ فرزند چیزی بیش از نیاز به غذا در کار است. اتکینسون در تحقیقات دیگری نشان داده است که کودک تنها به سبب کارهایی که والدینش برای ارضاء نیازهایش به آب و غذا و گرما و آسودگی از درد انجام می‌دهند به آنان دلبستگی پیدا نمی‌کنند. مدت زمانی نیز که کودک با هر یک از والدینش می‌گذارند تعیین کننده کیفیت رابطه کودک با والدینش نخواهد بود. ( فرودی و فرودی،[11]1982 ، ترجمه براهنی و همکاران)

بحث در مورد اشتغال مادر با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است و دیدگاههای مخالف و موافق بسیاری درباره آن مطرح شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه به نتایج متفاوت (گاه همسو با یکدیگر و گاه متضاد هم) رسیده است. برخی اظهار کرده‌اند که مادران به علت اشتغال در خرج از منزل از همان هفته‌های نخست که فرزندشان نیازمند برقراری ارتباطات حسی با آنان است، ساعتها و گاه روزها او را از تماسها و مهر و محبت خود محروم می‌سازند و یا حضورشان فاقد کیفی لازم است. و کودکانشان در یافتن حیات عاطفی متعادل دچار مشکل می‌شوند ( موئل[12] ، ترجمه رضوی، 1367 ص 7). اشتغال تمام وقت مادر در خارج از منزل خستگی مفرط اولیاء در اثر فشار کار بیحوصلگی آنان در اثر مشغله زیاد و مشکلات رفت و آمد سبب واکنشهای عادی در برابر سروصدا و جنب و جوش فرزندان می‌شود. مضافاً به اینکه حضور در خانه نیز بدون ارتباط با فرزندان سپری می‌شود

تحقیقاتی نیز نشان می‌دهد که اشتغال مدر اثرات مثبتی به همراه دارد. کودکی که در خانواده‌ای زندگی می‌کند که مادر شاغل است شاهد روابط مثبتی بر بربری بیشتری میان والدین خواهد بود. از افراد خارج از خانه توجه بیشتری می‌بیند و در خانه در مقایسه با سایر کودکان مسئولیتهای بیشتری خواهد داشت. (هافمن و نای [13] در مقایسه با سایر کودکان مادران خانه‌دار غالباً از سازگاری شخصیتی اجتماعی بهتری در مدرسه برخوردارند، در مفهوم جنسیت عقاید معقولانه‌تری دارند و در مورد فعالیتهای زن و مرد عقاید غالبی کمتری دارند ( هافمن ، 1979، هوستون[14] 1983)

هاک [15]، (1980) در نتیجه تحقیقی که در ایران به منظور بررسی عوامل مؤثر در سازگاری پسران انجام شده است نیز نشان داده که بین اشتغال مادر و سازگاری پسران رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین وضعیت اشتغال مادر و رضایت مادر از کار خود با سازگاری پسران رابطه معناداری وجود دارد.(احمدی 1369)

از شواهد چنین برمی‌آید که اثرات مثبت اشتغال، بیشتر متوجه دختران است . دختران مادرانی که اهداف بالایی دارند، اهداف بالایی خواهند داشت زیرا مادرانشان سرمشق خوبی برای تشویق حس استقلال در آنان خواهند بود

به هر حال اشتغال مادر با به همراه داشتن درآمد بیشتر برای خانواده ، عزت نفس بالاتر برای مادر و عقاید قالبی کمتر در مورد نقش زن و مرد و الگوی نقش مثبت، بیشتر فوایدی را هم برای پسران و هم دختران در سالهای بعدی زندگیشان خواهد داشت (اسکار، فیلیپس و مک‌کاتنی[16] ، 1989). بنابرانی با توجه به رشد روز‌افزون اشتغال زنان به کار خارج از منزل بویژه در کشور ما که این مسئله امری نسبتاً تازه است لازم است تا هر چه بیشتر تاثیرات مختلف اشتغال زنان بر روی ساخت و کارکرد خانواده، روابط والدین با یکدیگر، روابط والدین با کودکان و ابعاد مختلف رشدکودکان بررسی شود

همانطور که گفته شد یکی از جنبه‌های مهم رشد کودکان سازگاری است و تحقیقات بسیاری در خارج از شکور در زمینه تأثیر اشتغال مادر بر سازگاری کودک انجام شده است و به نتایج همسو و گاهی متفاوت رسیده‌اند. محقق نیز بر آن شده است تا سازگاری اجتماعی کودکان دارای مادر شاغل را بررسی کند و راهبردهای لازم را به خانواده‌ها ارائه نماید

 

 

موضوع تحقیق

موضوع مورد بررسی در این پژوهش بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار تهرانی می‌باشد

در این پژوهش محقق درصدد است مشخص کند که آیا کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل نسبت به خانه‌دار ناسازگارترند؟ و آیا پسران نبت به دختران از ناسازگاری بیشتری برخوردار هستند؟

بیان مسئله

اهمیت خانواده در تربیت و ایجاد ساختار شخصیت و اجتماعی شدن کودک بر کسی پوشیده نیست، رفتار اجتماعی مناسب و درست بطور طبیعی حاصل نمی‌شود بلکه مثل هر مهارت دیگری باید آموخته شود، و مرتباً تکرار و تمرین گردد و بوسیله افراد با تجربه تصحیح گردد. موفقیت در این زمینه بیشتر از همه به کوشش و خواست خود انسان بستگی دارد. عوامل مؤثر در آن پدر، مادر، خانواده ، دوستان و غیره می‌باشند. در اجتماعی شدن کودک اولین و مهمترین عامل خانواده می‌باشد. صاحبنظران معتقدند که از بین اعضای خانواده در تربیت و تکوین شخصیت کودک، مادر از نقش حساس‌تری برخوردار است. علت این امر شاید این باشد که از همان ابتدای تولد، کودک بیشترین کنش و واکنشهای عاطفی خود را با مادر برقرار می‌کند. رابطه اولیه مادر و کودک بوجود آورنده هسته اصلی امنیت یا عدم امنیت در کودک است. اگر این روابط نادرست باشد احساس ناامنی و عدم اعتماد بر زندگی کودک سایه می‌افکند. بی‌توجهی‌های طولانی، بدرفتاری و محرومیت از محبت از ابتدای زندگی منجر به ناسازگاریهای موقت و گاه طولانی در کودک می‌شود

نحوه سازگاری در سنین مختلف تحت تأثیر عوامل زیادی قرار می‌گرد که هر کدام از این عوامل بسته به شرایط خاص کودک می‌تواند تأثیرات مختلفی در سازگاری کودکان درخانواده و مدرسه داشته باشد

[1] – Crain

[2] – Debse

[3] – Massen

[4] – Atkinson

[5] – Ragers

[6] – Anderson

[7] – Nugel

[8] – Raberts

[9] – Smith

[10] – Harlow

[11] – Frodi  & Frodi

[12] – Muell

[13] – Hafmen & Nay

[14] – Hoston

[15] – Hock

[16] – Scarr , Philips , Mccartney

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن با word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن با word

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
تعاریف نظری
استرس
معلم
تجربه استرس
تعارف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
مفهوم استرس
استرس بعنوان پاسخ درونی
مراحل استرس
مرحله واکنش اخطار
مرحله مقاومت
مرحله فرسودگی
علل فشار روانی
شرایط ایجاد کننده استرس
عوامل فردی
عوامل محیطی
عوامل سازمانی
انواع استرس
پاسخ های فیزیولوژیک بدن انسان به استرس
استرس مثبت و منفی
استرس طبیعی یا نرمال
استرس شغلی
نشانه های استرس شغلی
مطالعات مربوط به استرس شغلی
دلزدگی و استرس شغلی
ابعاد گوناگون نقشهای شغلی
فشار ناشی از نقش
استرس از نظر جنسیتی
استرس زنان کارمند
دیدگاه های نظری درباره استرس
حمایت اجتماعی چه تأثیری ممکن است در استرس شغلی داشته باشد
آیا تنها افراد خاصی هستند که نمی توانند با استرس مقابله کنند
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه پژوهش
ابزار پژوهش
چگونگی جمع‌آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری
محددویت‌های تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
فصل ششم
منابع و مأخذ
نمونه پرسشنامه

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن با word

1- ابطحی، حسین والوانی، مهدی (1371) پژوهش پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره پنجم
2- اسفرجانی، یحیی (1353) روانشناسی صنعت، انتشارات علم و صنعت ایران
3- بلورچی، پروین (1367) فشار روانی (مولف: شفر مارتین.)
4- پریور، علی (1372) نابسامانیهای روانی، انتشارات کومش
5- خواجه پور، غلامرضا (1377) استرس شغلی (مؤلف:‌ زندان آزراس- الیزابت ام آلتمایر)
6- خودیاری فرد، محمد (1376) چگونه آرام باشیم و فشار روانی را کاهش دهیم، مجله نقد سینما شماره 17
7- دادستان، پریرخ (1377)، تنیدگی یا استرس (استورا) انتشارات رشد
8- قاسم زاده، فرید (1376) استرس و ریشه یابی عوامل ایجاد کننده و راههای مقابله با آن، انتشارات: پزشک
9- قریب، عباس (1371) استرس دائمی (مولف: هنری لو، پیرلو) انتشارات درخشش
10- قراچه داغی، مهدی- شریعت زاده، ناهید (1373) فشار روانی و راههای شناخت مقابله (مولف: کوپر، کاری ال)
11- رجب پور، محمدرضا (1379) بررسی رابطه جو سازمانی مدارس در دبیرستانهای دخترانه و پسرانه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشاگه تربیت مدرس علوم انسانی
12- مقیمی، سید محمد (1378) سازمان مدیریت
13- ممی زاده (1373) علل فشارهای روانی
14- نیک خواه، روش های برخورد با استرس های زندگی

مقدمه:

ما امروزه در دورانی بسر می‌بریم که مشخصات بارز آن را می‌توان افزایش جمعیت، شهرنشینی، گسترش مؤسسات و پیچیدگی‌های تکنولوژی در ارتباطات دانست و این موارد بیش از پیش جوامع و انسانها را به هم نزدیک کرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سایرین به تکاپو تلاش بیشتر وارد نموده است. و از این طریق افزایش توقعات و انتظارات روزافزون جامعه نیز در جهت رفع این توقعات و حل موارد فوق مثمر ثمر نخواهد بود این ناشی از این است که محدودیت توان و امکانات انسان و محیط وی دانست و یکی از مهمترین موضوع که ما با آن بیشتر در این تحقیق سر و کار داریم استرسها و عواملی که باعث این فشارهای عصبی است که همه ما با آن درگیر هستیم و باید آنها را بشناسیم. امروزه استرس به عنوان مهمترین  فاکتور در جوامع می‌باشد که باعث بوجود آمدن امراض روحی، جسمی و رفتارهای انسانها است. استرس و اضطراب رابطه تنگاتنگ دارد و اضطراب یکی از عوارض آنی و شایع استرس می‌باشد، پاسخ استرسها پاسخی است که از زمانی دیگر طول عمر تغییر می‌کند. به گفته‌ها هانس سلیه «مهم این نیست که چه اتفاقی برای شخص افتاده مهم آن است که آنرا چگونه درک کرده و انسان از دیدگاه‌هایش رنج می‌برد و نه بلاهایی که بر سرش می‌آید.» به این دلیل استرس توجه بسیاری از روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف کرده به طوری که فشارهای عصبی نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات روحی و جسمی در انسانها ایفا می‌کند

استرس در زندگی روزمره به شیوه‌های متفاوتی بروز می‌کند: پرخاشگری ناگهانی در پاسخ به یک سؤال ساده‌لوحانه، سردرد شدید در پایان یک روزگار سخت، بروز عصبانیت به صورت زدن دست روی فرمان ماشین در ترافیک است برای همین وجود این استرسها در طول روز طبیعی هستند. با وجود این استرس طولانی و شدیدتر اغلب سبب بروز علائم ناراحت کننده‌ای می‌شود که اشخاص در مورد آن نگران می‌شود بنابراین بشر در سر تا سر دوران گذشته خود استرس را تجربه کرده است

گروهی از صاحبنظران رفتاری استرس را بیماری شایع‌ قرن نامگذاری کرده در حالی که در عصر حاضری که در آن هستیم عصر استرس و فشارهای عصبی است. دوره‌ای که در ان انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عواملی موجود استرس قرار گرفته و مسائل و مشکلات بی‌شماری از هر طرف او را احاطه کرده است


بیان مسئله

واژه استرس در نزد متخصصین متخلف معانی متفاوتی دارد، استرس در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است در حالی که مسأله استرس در جامعه به طور گسترده‌ای تشخیص داده شده است روان‌شناسان بالینی و سایرین ارتباط بین فشار روانی و بهداشت روانی را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. در روانشناسی استرس به معنی تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتن تعریف شده است. در این حالت جسم روان آدمی به تقاضاهای درونی و بیرونی با فشار پاسخ می‌دهند. استرس هنگامی رخ می‌دهد که فرد واکنشهای خود را در مواجهه با محرکهای درونی و بیرونی ناتوان ببیند که همانا پیامد آن از دست رفتن تعادل روانی فرد است (خواجه‌پور، 1377، ص 5) استرس را گاهی ناشی از محرکات خارج می‌دانند و گاهی آن را پاسخ فرد به پاره‌ای از مزاحمت‌ها عنوان کرده‌اند. بررسی‌های جدید و تئوریهای جامع راجع به استرس به تعامل فرد و محیط تأکید دارد

محققان سالهای 1950 استرس را پاسخ فرد به فرآیندهای درونی و برونی که بر ظرفیت ادغام نیروهای جسمی و روانی فشار وارد می‌کنند توصیف نموده‌اند

کلاس وسینگر، در تحقیق خود نشان دادند فشارهای عصبی می‌تواند باعث کاهش میزان تحمل و ناکامی شود. در این تحقیق نشان داده شده است که کارکنان سازمان فشارهای عصبی ناشی از سروصداهای آزار دهنده و دخالت‌های بی مورد در انجام وظایف شغلی خود را تحمل می‌کنند، اما از میزان تحمل آنان در برابر ناکامی کاسته می‌شود (منتقل از پایان‌نامه رجب‌پور، 1379)

اگر چه عمده‌ترین هدف کار کردن انسانها، تأمین نیازهای زندگی و به عبارتی کسب درآمد می‌باشد اما عوامل دیگری نظیر به ثمر رسانیدن انگیزه‌ها، عملی کردن تمایلات، انتظارات اجتماعی، علاقه‌مند بودن به کار، فشار محیطی و خانوادگی و رقابت نیز در کار کردن دخیل هستند ولی نمی‌توان از کسب درآمد به عنوان تنها علت اشتغال آدمیان نام برد (اسفرجانی، 1353، ص 50)

استرس در زندگی روزمره به وفور دیده می‌شود و همه افراد به دفعات متعددی تحت تأثیر استرس قرار می‌گیرند و آن را تجربه می‌کنند و وقتی که کسی دچار استرس شده، وارد محیط کار خود می‌شوند و معمولاً همکاران ومسئولین متوجه می‌شوند و در تعامل با دیگران و استرس فرد به آنان سرایت می‌کند و برای همین با توجه به آنچه گفتیم در این تحقیق به بررسی میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی را انجام می‌دهیم. به این دلیل که استرس از شغلها به وفور دیده می‌شود ولی شغلهای دارای استرس زیادتر هستند مثل پزشکی، مدیران. پرستاران، معلمان و … می‌باشند وبرای همین در این تحقیق به سراغ محیط مدرسه می‌رویم که در بسیاری از مواقع بسیار استرس‌از هستند چه برای کارکنان و چه برای دانش‌آموزان. می‌خواهیم بدانیم چه عواملی در محیط مدرسه باعث استرس می‌شود و معلمان سطوح مختلف اول و دوم و سوم ابتدائی چقدر مورد عوامل استرس‌از قرار می‌گیرند، این عوامل چه چیزهایی هستند و تجربه استرس معلمان در زندگی روزمره آنها تا چه اندازه‌ای می‌باشد و شیوه‌های مقابله با استرس را بررسی می‌کنیم

اهداف تحقیق

هدف کلی:

مقایسه میزان استرس و تجربه استرس معلمین زن مقاطع مختلف ابتدائی

هدف جزئی:

1-   شناخت میزان استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

2-   شناخت تجربه استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

سؤالات

1-   آیا میزان استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

2-   آیا تجربه استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

فرضیه

1-   بین میزان استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد

2-   بین میزان استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد

3-   بین میزان استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد

4-   بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد

5-   بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد

6-   بین تجربه استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد


اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت این تحقیق در راستای بررسی میزان استرس معلمین و در جهت بررسی و مقایسه میزان استرس و میزان تجربه استرس صورت گرفته و می‌تواند اطلاعات مفیدی را در حیطه تصمیم گیری متعدد فراهم سازد. که این اقدام از طریق انجام تحقیقات منظم و شناسایی میزان استرس و میزان تجربه استرس معلمین امکان‌پذیر است و پژوهش فوق در ضرورت اینگونه اقدامات جای گرفته است. در واقع می‌خواهیم بدانیم که در سطوح مختلف تحصیلی میزان استرس معلمین چقدر است و هر کدام از عواملی که در مقیاس هنرور راهه وجود دارد، معلمین در سطوح مختلف چقدر تجربه نسبت به آنها دارند. در رابطه بین آنها در سطوح مختلف را بررسی و آنها را مقایسه می‌کنیم و راهکارهای مفیدی که باعث کاهش دادن این استرس‌ها می‌شود، را ارائه بدهیم

عواملی که اهمیت این تحقیق را نشان می‌دهد این است که محیط مدرسه محیطی است که باعث می‌شود معلمان هر روز در معرض فشارهای کلاسی قرار بگیرند، وجود تجربه استرس در معلمان باعث کاهش در علمکرد آنها و موجب می‌شود تا آنها از نظر سلامتی دچار اختلالاتی می‌شوند. برای همین بدنبال این هستیم تا این عوامل را شناسایی در راهکارهای مقابله با آنها را بررسی کنیم


تعاریف نظری

استرس حالتی پویا و هیجان‌انگیز است که فرد با یک فرصت، محدودیت یا تقاضای غیرعادی مواجه می‌شود و واکنشهای احساسی فیزیکی و شناختی از خود نشان می‌دهد. (مقیمی 1378، ص 435)

استرس یک نوع تحریک و محروم شدن از محرکهاست و فقدان استرس به مفهوم مرگ است. استرس تجربه جدیدی برای انسان نیست و هرکس همه روزه با استرس سروکار دارد. (قریب، 1371)

معلم  معلم نقش مهمی در مدرسه دارد. نقش معلم تربیت و نوسازی افراد است که مهمترین امر می‌باشد و افرادی هستند که طی حکمی به صورت تمام وقت و یا پاره‌وقت به صورت رسمی یا حق‌التدریس در مقاطع مختلف تدریس می‌کنند (مجله رشد، 1380، ص 5)

تجربه استرس  ناکامیهای که می‌تواند مرتبط با جریان پیشرفت حرفه‌ای افراد، ترسهای ناشی از ناتوانی در مقابله با روشهای جدید و تغییرات تکنولوژی بر زندگی روانی معلمان تأثیر فراوانی می‌گذارد. (دادستان 1377، ص89)

تعاریف عملیاتی:

در جامعه‌ای هستیم اینطور معلوم است که برای اندازه‌گیری استرس، خود عامل استرس دهنده را مورد مطالعه قرار می‌دهند، در صورتی که این درست نیست و وجود یک مهمان ناخوانده در یک بدن ممکن است به هیچ‌وجه مورد اعتنا واقع نشود و بدن در مقابل آن عکس‌العملی نشان ندهند و در بدن دیگری آنقدر مهم و قابل اعتنا باشد که همه زنگهای خطر را به صدا درآورد و بدن را به عکس‌العمل شدید وا دارد. بنابراین برای اندازه‌گیری استرس بهتر است تغییرات حاصله از آن را در بدن مورد دقت قرار داد و آنجا که ورود یک عامل جزئی است تحریک شدید دستگاه‌های بدن و هیپوتالاموس می‌شود آن را به خوبی و به موقع شناخت و از ورودش جلوگیری کرد. (پریور، 1372)

در این تحقیق برای سنجش استرس در بین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی از آزمون یکطرفه در گروه‌های مستقل استفاده می‌کنیم و برای سنجش راههای مقابله با استرس نیز از آزمون t و تفاوت میانگین استفاده می‌شود تا شیوه‌های مقابله با استرس را در میان معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم سنجیده شود تا از این طریق معلمین هر پایه، هر کدام از چه روشهایی را برای کنار آمدن استفاده می‌کنند

تجربه استرس در این تحقیق برای ارزیابی تجربه استرس از مقیاسی به نام هلمز و راهه استفاده می‌کنیم و دارای 43 موارد است که می‌خواهیم از این طریق ببینیم که معلمان در زندگی روزمره خود کدام موارد را تجربه کرده‌اند و به وسیله این پژوهش‌ها می‌کوشیم تا معنای وجود همبستگی‌ها بین تعداد و ماهیت رویدادها را با بیماریهایی که در پی دارند، آشکار کنند

مفهوم استرس

در سال 1936، پروفسور هانس سلیه اهل مونترال اولین رساله خود را در مورد واکنش‌دهنده منتشر ساخت، نامبرده در آوریل و در 1948 در مجموعه‌ای از کنفرانسهایش در کالج فرانسه و سپس در ژوئن 1950 در بیمارستان لانیک سندرم عمومی سازگاری (S.G.A) را با جنبه‌های بیوشیمیایی و مکانیسم‌های هورمونی‌اش بیان کرد (هیپوفیز غدد فوق کلیوی سینه قند کرشه که بسیاری از پژوهشگران پیش از او، اختلال ارگانیسم را به هنگام پاسخ به تهاجمات محیط خارج بیان کرده‌اند

– نظر کاریوکلارنیک مربوط به داستین، وی واکنشهای بافتی مربوط به واکنشهای هشداردهنده را در دستگاه لنفوئید، تیموس مشاهده کرد

نظریه راسل داپیگز آماس منسوج نرم، در سال 1932 کانن «ترشح سریع آدرنالین را به عنوان پاسخ در برابر ترس و خشم» متذکر شود. نامبرده در کتاب خود تحت عنوان «فروتن» مکانیسم‌های متفاوتی را که سبب ثبات میزان قند، پروتئین‌ها، مواد چربی، کلسیم، اکسیژن، حالت خنثی و درجه حرارت خون می‌شود تحلیل می‌کند. کانن تحلیل سیستماتیک پدیده‌های سازگاری را که برای حفظ حیات در برخی شرایط ضروری هستند، بنیان نهاد، با این همه سلیه تأکید می‌کند کانن هرگز نقش هیپوفیز یا قشر غدد فوق کلیوی را به منظور بررسی واکنشهای غیراختصاصی سازگاری، در مقابل هرگونه تقاضای محیطی و نیز جدا کردن سندرمی که در برابر اثرات مختلف آن، یکسان است، مورد مطالعه قرار نداده است. پی.ای.روکس والکساندر- جی یرسین در انستیوپاستور خاطرنشان ساختند که در خوکچه هندی مبتلا دیفتری غدد فوق کلیوی غالباً متورم و دچار خونریزی است ولی کاوشهای آن از حداین یافته فراتر نرفت. (کوپر، 1373، ص 40)

این پژوهشگران در مجموع استرس را، دست کم در برخی از جنبه‌های آن، احساس کردند و با آنها را به اثبات رساندند. یک فرانسوی به نام رئیس در سال 1943، پدیده‌های است ولی کاوشهای آن از حداین یافته‌ها فراتر نرفت

این پژوهشگران در مجموع استرس را، دست کم در برخی از جنبه‌های آن، احساس کردند و یا آنها را به اثبات رساندند. یک فرانسوی به نام رئیسی در سال 1934، پدیده‌های واکنشی غیراختصاصی را، تحت عنوان سندرم تحریک شرح داده است که البته با تغییری متفاوت به توضیحات سیله بسیار نزدیک است. اکتشافهای مهم، غالباً تصادفی می‌افتد، به شرطی که برای دریافت قوانین پوشیده و بسدت آوردن حقیقت، قضایای القا کننده با ذهن تصمیم‌دهنده تلاقی کند. (پیرلو، 1371، ص 28 و 29)

استرس را هر چند بطور مشخص می‌توان زائیده تمدن صنعتی و شهری شدن دانست، اما هیچ دوره از تاریخ انسان و زندگی فرد را نمی‌توان سراغ گرفت که با استرس همراه نبوده باشد، تنها می‌توان گفت که بتدریج از ماهیتی فیزیکی مانند گرسنگی، سرما، بلاهای طبیعی، مرگهای دسته‌جمعی و زودرس تبدیل به ماهیت روانی و اجتماعی شده است

دیرینه پرداختن به استرس را می‌توان با دیدگاه دوگانه انگاری تن و روان و تأثیرات هر یک بر دیگری در نظریات افلاطون و ارسطو مربوط دانست

از قدمای اندیشمند ایرانی، ابوعلی‌سینا کاملاً با موضوع استرس واثرات آن بر جسم آشنا بوده است. علاوه بر این در پزشکی قدیم ایران تأثیر عوامل محیطی بر بیماریهای تحت عنوان اعراض نفسانی مورد نظر بوده است. (قریب 1371، ص 187)

از نظر واژه‌شناسی، استرس کلمه یونانی است که در قرن 17 به معنای سختی و دشواری بکار رفته است، در اواخر قرن 18 از استرس به معنای نیرو و فشار زیاد و تلاش بسیار استفاده شده است. در سال 1910 سرعت بروز بسیاری از آنژینهای صدری (سکته خفیف قلبی) در بین مشاغلین یهود در محیطهای کاری برخورد تند و هیجانی آنها دانست (کوپر، 1373، ص 97)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید